DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP RSZ. Obserwator: Rafał Szczerbik

Liczba gatunków: 175

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 95 793 42 42 0 3 13 26
2 78 299 55 41 0 1 9 31
3 252 1158 107 105 0 14 45 46
4 235 469 124 81 0 8 29 44
5 284 523 170 137 3 29 60 45
6 99 144 175 68 1 12 23 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10339583 2024.06.15 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10339582 2024.06.15 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10339580 2024.06.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10339581 2024.06.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10339579 2024.06.15 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10339578 2024.06.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10339577 2024.06.15 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10339575 2024.06.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10339576 2024.06.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10339574 2024.06.15 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10339572 2024.06.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10339573 2024.06.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10339571 2024.06.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10339569 2024.06.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10339568 2024.06.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10339570 2024.06.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10339567 2024.06.15 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10300677 2024.06.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10300675 2024.06.08 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10300674 2024.06.08 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10300673 2024.06.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10300672 2024.06.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10300671 2024.06.08 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10300670 2024.06.08 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10300669 2024.06.08 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10300668 2024.06.08 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10300667 2024.06.08 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10300666 2024.06.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10300665 2024.06.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10300664 2024.06.08 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10300663 2024.06.08 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10300662 2024.06.08 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10300661 2024.06.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10300660 2024.06.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10265064 2024.06.01 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10265063 2024.06.01 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10265062 2024.06.01 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10265061 2024.06.01 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10265060 2024.06.01 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10265059 2024.06.01 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10265058 2024.06.01 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10265057 2024.06.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10265056 2024.06.01 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10265055 2024.06.01 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10265054 2024.06.01 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10265053 2024.06.01 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10265052 2024.06.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10265051 2024.06.01 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10265050 2024.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10265049 2024.06.01 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10265048 2024.06.01 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10265047 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10265046 2024.06.01 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10265045 2024.06.01 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10263457 2024.06.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10263369 2024.06.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10263368 2024.06.01 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10263367 2024.06.01 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10263366 2024.06.01 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10263365 2024.06.01 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10263364 2024.06.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10263363 2024.06.01 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 10263362 2024.06.01 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10263361 2024.06.01 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10263360 2024.06.01 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 10263359 2024.06.01 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10263358 2024.06.01 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10263357 2024.06.01 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10263356 2024.06.01 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10263355 2024.06.01 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10263354 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10263353 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10263352 2024.06.01 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10263351 2024.06.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10263350 2024.06.01 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10263349 2024.06.01 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10263348 2024.06.01 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10263347 2024.06.01 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10263346 2024.06.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10263345 2024.06.01 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10263344 2024.06.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10263343 2024.06.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10263342 2024.06.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10263341 2024.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10263340 2024.06.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10263339 2024.06.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10263338 2024.06.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10263337 2024.06.01 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10263336 2024.06.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10263335 2024.06.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10263334 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10263333 2024.06.01 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 10263332 2024.06.01 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10263331 2024.06.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10263330 2024.06.01 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10263329 2024.06.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 10263328 2024.06.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10263327 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10263326 2024.06.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10260410 2024.05.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10260409 2024.05.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10260408 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 10260407 2024.05.31 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 10260406 2024.05.31 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10255289 2024.05.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10255288 2024.05.31 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10255286 2024.05.31 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10255287 2024.05.31 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10255077 2024.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10255076 2024.05.31 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10255075 2024.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10255074 2024.05.31 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10255073 2024.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10255072 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 10255071 2024.05.31 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10254372 2024.05.31 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10254371 2024.05.31 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10254370 2024.05.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10254369 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10254368 2024.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10254367 2024.05.31 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10254366 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254365 2024.05.31 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10254364 2024.05.31 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10254363 2024.05.31 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10254362 2024.05.31 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10254361 2024.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10254401 2024.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10254400 2024.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10254399 2024.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10254398 2024.05.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 4 10254397 2024.05.31 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10254396 2024.05.31 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10254395 2024.05.31 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10254394 2024.05.31 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10254393 2024.05.31 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10254392 2024.05.31 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10254391 2024.05.31 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10254390 2024.05.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10254389 2024.05.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10254388 2024.05.31 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10254387 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10254386 2024.05.31 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10250399 2024.05.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 10250398 2024.05.30 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10250397 2024.05.30 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10250396 2024.05.30 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10250395 2024.05.30 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10250394 2024.05.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10250393 2024.05.30 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10250392 2024.05.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10250391 2024.05.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10250390 2024.05.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10250389 2024.05.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10250388 2024.05.30 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10250387 2024.05.30 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10212372 2024.05.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10212371 2024.05.25 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10212370 2024.05.25 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10212369 2024.05.25 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10212368 2024.05.25 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10212367 2024.05.25 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10212366 2024.05.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10212365 2024.05.25 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10212364 2024.05.25 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10212363 2024.05.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10212362 2024.05.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10212361 2024.05.25 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 10212360 2024.05.25 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10212359 2024.05.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10212358 2024.05.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10212357 2024.05.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10212356 2024.05.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10212355 2024.05.25 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10212354 2024.05.25 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10212353 2024.05.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10211724 2024.05.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10211723 2024.05.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10211722 2024.05.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10211721 2024.05.25 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10211720 2024.05.25 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10211719 2024.05.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10211718 2024.05.25 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10211717 2024.05.25 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10211716 2024.05.25 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 10211715 2024.05.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10211708 2024.05.25 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10211707 2024.05.25 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10211706 2024.05.25 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 8 10211705 2024.05.25 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10211704 2024.05.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10211703 2024.05.25 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 10211702 2024.05.25 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10211701 2024.05.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10211700 2024.05.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10211699 2024.05.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 10211698 2024.05.25 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10211697 2024.05.25 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10211696 2024.05.25 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10211695 2024.05.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 10211694 2024.05.25 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10211693 2024.05.25 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10193991 2024.05.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10194001 2024.05.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10194000 2024.05.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10194017 2024.05.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10194003 2024.05.11 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10193954 2024.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10194034 2024.05.11 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10194029 2024.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10193999 2024.05.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10193951 2024.05.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10193987 2024.05.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10193982 2024.05.11 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10194036 2024.05.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 10194004 2024.05.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10194008 2024.05.11 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 10194005 2024.05.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10194006 2024.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10193981 2024.05.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10194013 2024.05.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10194027 2024.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10194042 2024.05.11 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10193958 2024.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10193962 2024.05.11 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10193955 2024.05.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10193992 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10193983 2024.05.11 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10194022 2024.05.11 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10194023 2024.05.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10193988 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10194026 2024.05.11 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10194007 2024.05.11 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10194025 2024.05.11 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10193996 2024.05.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 10193997 2024.05.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10193998 2024.05.11 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10193964 2024.05.11 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10194024 2024.05.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 10194019 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10193993 2024.05.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10193989 2024.05.11 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10194030 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10194038 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10194031 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10194002 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10194018 2024.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10193990 2024.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10193960 2024.05.11 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 10193966 2024.05.11 PK
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10193940 2024.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10194028 2024.05.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10194015 2024.05.11 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10193984 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10194011 2024.05.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10194012 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10194020 2024.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10193947 2024.05.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10194037 2024.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10194010 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10193941 2024.05.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10193985 2024.05.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10194035 2024.05.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10193949 2024.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10193953 2024.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10193979 2024.05.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10193970 2024.05.11 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10193944 2024.05.11 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10193975 2024.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10193946 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10193969 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10193948 2024.05.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10193950 2024.05.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10193965 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10193959 2024.05.11 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10194009 2024.05.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10193980 2024.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10194033 2024.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10193968 2024.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10193967 2024.05.11 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10193963 2024.05.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10193956 2024.05.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10193957 2024.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10193994 2024.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10193961 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10194014 2024.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10193939 2024.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10194032 2024.05.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10193986 2024.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10193942 2024.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10193943 2024.05.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10193973 2024.05.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10194040 2024.05.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10193972 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10193976 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10193971 2024.05.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10193945 2024.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10193978 2024.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10194021 2024.05.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10194039 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10193995 2024.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10193977 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10194016 2024.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10194041 2024.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10193952 2024.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10193938 2024.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10193974 2024.05.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10064902 2024.05.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10064901 2024.05.05 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10064899 2024.05.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10064900 2024.05.05 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10064898 2024.05.05 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10064897 2024.05.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10064896 2024.05.05 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10064895 2024.05.05 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10064894 2024.05.05 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10064893 2024.05.05 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10064892 2024.05.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10064891 2024.05.05 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10064890 2024.05.05 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10064889 2024.05.05 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10064888 2024.05.05 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10064887 2024.05.05 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10064886 2024.05.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10064885 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10064884 2024.05.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10064883 2024.05.05 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10064882 2024.05.05 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10064881 2024.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10064880 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10064879 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10064878 2024.05.05 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10064876 2024.05.05 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10064875 2024.05.05 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10064874 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10064873 2024.05.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10064872 2024.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10064871 2024.05.05 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10064877 2024.05.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10064870 2024.05.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10044421 2024.05.03 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10044420 2024.05.03 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10044419 2024.05.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10044418 2024.05.03 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 19 10044417 2024.05.03 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10044416 2024.05.03 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10044415 2024.05.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10044414 2024.05.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10044413 2024.05.03 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10044412 2024.05.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10044411 2024.05.03 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10044410 2024.05.03 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10044409 2024.05.03 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10044408 2024.05.03 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10044407 2024.05.03 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10044406 2024.05.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10044405 2024.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10044404 2024.05.03 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10044403 2024.05.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10044402 2024.05.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10044401 2024.05.03 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10044400 2024.05.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10044399 2024.05.03 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10044398 2024.05.03 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10044397 2024.05.03 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10044396 2024.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10044395 2024.05.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10044394 2024.05.03 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10033939 2024.05.02 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10033938 2024.05.02 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10033940 2024.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10033937 2024.05.02 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10033935 2024.05.02 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10033936 2024.05.02 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 10033934 2024.05.02 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10033933 2024.05.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10033932 2024.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10033930 2024.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10033931 2024.05.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10033929 2024.05.02 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10033927 2024.05.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10033928 2024.05.02 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10033926 2024.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9993380 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9993379 2024.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9993382 2024.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9993381 2024.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9993378 2024.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9993374 2024.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9993373 2024.04.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9993377 2024.04.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9993375 2024.04.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9993369 2024.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9993376 2024.04.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9993371 2024.04.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9993372 2024.04.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9993370 2024.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9993365 2024.04.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9993366 2024.04.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9993368 2024.04.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9993362 2024.04.28 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9993363 2024.04.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9993361 2024.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9993364 2024.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9993367 2024.04.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9993360 2024.04.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9993356 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9993358 2024.04.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9993355 2024.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9993359 2024.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9993354 2024.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9993357 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9993353 2024.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9971229 2024.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9971228 2024.04.26 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9971227 2024.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9971226 2024.04.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9971225 2024.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9971224 2024.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9971223 2024.04.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9971222 2024.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9971221 2024.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9971220 2024.04.26 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9971219 2024.04.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9971218 2024.04.26 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9971217 2024.04.26 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9971951 2024.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9932113 2024.04.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9932112 2024.04.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9932111 2024.04.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9932110 2024.04.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9932109 2024.04.20 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9932108 2024.04.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9932107 2024.04.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9932106 2024.04.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9932105 2024.04.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9932104 2024.04.20 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9932103 2024.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9932102 2024.04.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9932101 2024.04.20 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9932100 2024.04.20 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9932099 2024.04.20 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9898428 2024.04.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9898457 2024.04.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9898534 2024.04.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9898541 2024.04.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9898521 2024.04.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9898444 2024.04.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9898532 2024.04.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 9898536 2024.04.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9898542 2024.04.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9898545 2024.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9898438 2024.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9898527 2024.04.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9898441 2024.04.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9898516 2024.04.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9898533 2024.04.13 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9898535 2024.04.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9898520 2024.04.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9898430 2024.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9898531 2024.04.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9898458 2024.04.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9898530 2024.04.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9898519 2024.04.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9898454 2024.04.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9898525 2024.04.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9898442 2024.04.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 9898459 2024.04.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9898453 2024.04.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9898436 2024.04.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9898537 2024.04.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9898539 2024.04.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 9898538 2024.04.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9898528 2024.04.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9898431 2024.04.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9898443 2024.04.13 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9898445 2024.04.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9898544 2024.04.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9898526 2024.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9898529 2024.04.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9898549 2024.04.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9898434 2024.04.13 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9898460 2024.04.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9898429 2024.04.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9898450 2024.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9898449 2024.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9898548 2024.04.13 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9898433 2024.04.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9898451 2024.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9898455 2024.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9898524 2024.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9898447 2024.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9898523 2024.04.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9898437 2024.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9898446 2024.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9898546 2024.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9898452 2024.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9898550 2024.04.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9898518 2024.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9898439 2024.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9898522 2024.04.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9898440 2024.04.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9898432 2024.04.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9898547 2024.04.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9898435 2024.04.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9898543 2024.04.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9898448 2024.04.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9898517 2024.04.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9898456 2024.04.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9898540 2024.04.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9873169 2024.04.10 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9873168 2024.04.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9866752 2024.04.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9866750 2024.04.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9866751 2024.04.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9866475 2024.04.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9866477 2024.04.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9866476 2024.04.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9866473 2024.04.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9866474 2024.04.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9866472 2024.04.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9866470 2024.04.09 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9866471 2024.04.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9866469 2024.04.09 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9874131 2024.04.09 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9862795 2024.04.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9862794 2024.04.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9862793 2024.04.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9862791 2024.04.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9862792 2024.04.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9862790 2024.04.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9862788 2024.04.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9862789 2024.04.08 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9862787 2024.04.08 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9846495 2024.04.07 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9846494 2024.04.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9846493 2024.04.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9846492 2024.04.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9847243 2024.04.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9847242 2024.04.07 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9847241 2024.04.07 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9847240 2024.04.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9847239 2024.04.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9847238 2024.04.07 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9847237 2024.04.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9847236 2024.04.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9847235 2024.04.07 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9847234 2024.04.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9847233 2024.04.07 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9847232 2024.04.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9847231 2024.04.07 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9847230 2024.04.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9847229 2024.04.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9847228 2024.04.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9832961 2024.04.06 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9832960 2024.04.06 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9832959 2024.04.06 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9832958 2024.04.06 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9832957 2024.04.06 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9832956 2024.04.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9832955 2024.04.06 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9832954 2024.04.06 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9832953 2024.04.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9832952 2024.04.06 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9832951 2024.04.06 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9832950 2024.04.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9832949 2024.04.06 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9832948 2024.04.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9832947 2024.04.06 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9832946 2024.04.06 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9832945 2024.04.06 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9832944 2024.04.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9832943 2024.04.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9832942 2024.04.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9832941 2024.04.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9832940 2024.04.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9832939 2024.04.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9832938 2024.04.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9832937 2024.04.06 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9832936 2024.04.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9823073 2024.04.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9823074 2024.04.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9823075 2024.04.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9823070 2024.04.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9823072 2024.04.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9823069 2024.04.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9823071 2024.04.04 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9815229 2024.04.03 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9800952 2024.04.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9796764 2024.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9796763 2024.04.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9796762 2024.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9796761 2024.04.01 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9796760 2024.04.01 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9796759 2024.04.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9796758 2024.04.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9796757 2024.04.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9796756 2024.04.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9796755 2024.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9796754 2024.04.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9796753 2024.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9796752 2024.04.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9796751 2024.04.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9796750 2024.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9796749 2024.04.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9796748 2024.04.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9796747 2024.04.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9796746 2024.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9796745 2024.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9796744 2024.04.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9796743 2024.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9796742 2024.04.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 9796741 2024.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9796740 2024.04.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9796739 2024.04.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9796738 2024.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9796737 2024.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9796736 2024.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9789991 2024.03.31 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9787868 2024.03.31 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9787867 2024.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9787866 2024.03.31 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9787865 2024.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9787864 2024.03.31 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9787863 2024.03.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9787862 2024.03.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9787861 2024.03.31 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9787860 2024.03.31 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9787859 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9787858 2024.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9787857 2024.03.31 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9787856 2024.03.31 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9787854 2024.03.31 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9787853 2024.03.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9787852 2024.03.31 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9787851 2024.03.31 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 11 9787850 2024.03.31 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9787849 2024.03.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9787848 2024.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9787847 2024.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9787846 2024.03.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9787845 2024.03.31 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9787844 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9787843 2024.03.31 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9787842 2024.03.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9787841 2024.03.31 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 9787840 2024.03.31 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9780513 2024.03.30 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9780530 2024.03.30 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9780529 2024.03.30 ŚK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9780528 2024.03.30 ŚK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 9780527 2024.03.30 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9780526 2024.03.30 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9780525 2024.03.30 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9780524 2024.03.30 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 9780523 2024.03.30 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9780522 2024.03.30 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9780521 2024.03.30 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9780520 2024.03.30 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 9780519 2024.03.30 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9780518 2024.03.30 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9780517 2024.03.30 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9780516 2024.03.30 ŚK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9780515 2024.03.30 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9780512 2024.03.30 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9780511 2024.03.30 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9780510 2024.03.30 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9780509 2024.03.30 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9780508 2024.03.30 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9780507 2024.03.30 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9780506 2024.03.30 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9780505 2024.03.30 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9780504 2024.03.30 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9780503 2024.03.30 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9780502 2024.03.30 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9780501 2024.03.30 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9780500 2024.03.30 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9780499 2024.03.30 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9780498 2024.03.30 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9780497 2024.03.30 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 100 9780590 2024.03.30 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9780589 2024.03.30 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9780588 2024.03.30 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9780587 2024.03.30 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 9780586 2024.03.30 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9780585 2024.03.30 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9780584 2024.03.30 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9780583 2024.03.30 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9780582 2024.03.30 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9780581 2024.03.30 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9780580 2024.03.30 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 9780579 2024.03.30 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9780578 2024.03.30 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9780577 2024.03.30 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9780576 2024.03.30 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9780575 2024.03.30 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9780496 2024.03.30 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9780495 2024.03.30 ŚK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9780494 2024.03.30 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9780493 2024.03.30 ŚK
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9780492 2024.03.30 ŚK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9780491 2024.03.30 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9780489 2024.03.30 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9780488 2024.03.30 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9780487 2024.03.30 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 9780486 2024.03.30 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 67 9780485 2024.03.30 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9780484 2024.03.30 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9780483 2024.03.30 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9780482 2024.03.30 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 2 9780481 2024.03.30 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9780606 2024.03.30 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9780605 2024.03.30 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9780604 2024.03.30 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 5 9780603 2024.03.30 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9780602 2024.03.30 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9780601 2024.03.30 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 19 9780600 2024.03.30 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9780599 2024.03.30 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9780598 2024.03.30 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9780597 2024.03.30 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9780596 2024.03.30 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 9780595 2024.03.30 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9780594 2024.03.30 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 12 9780593 2024.03.30 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9780592 2024.03.30 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 9780591 2024.03.30 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9740445 2024.03.24 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9740439 2024.03.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9740438 2024.03.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9740440 2024.03.24 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9740441 2024.03.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9740443 2024.03.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9740444 2024.03.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9740442 2024.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9740434 2024.03.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9740436 2024.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9740433 2024.03.24 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9740437 2024.03.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9740432 2024.03.24 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9740435 2024.03.24 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9732862 2024.03.23 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9732839 2024.03.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9732853 2024.03.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9732840 2024.03.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9732855 2024.03.23 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9732843 2024.03.23 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9732847 2024.03.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9732857 2024.03.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9732854 2024.03.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9732842 2024.03.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9732856 2024.03.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9732870 2024.03.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9732858 2024.03.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9732852 2024.03.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9732850 2024.03.23 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9732849 2024.03.23 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9732846 2024.03.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9732863 2024.03.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9732845 2024.03.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9696591 2024.03.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9696590 2024.03.17 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9696589 2024.03.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9696608 2024.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9696607 2024.03.17 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9696606 2024.03.17 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9696605 2024.03.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 9696604 2024.03.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9696603 2024.03.17 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9696602 2024.03.17 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9696601 2024.03.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9696600 2024.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9696593 2024.03.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9696584 2024.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9696582 2024.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9696581 2024.03.17 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9696580 2024.03.17 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9696579 2024.03.17 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9696578 2024.03.17 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9696577 2024.03.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9696576 2024.03.17 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9696575 2024.03.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9696574 2024.03.17 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9696573 2024.03.17 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9697572 2024.03.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9697578 2024.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9697594 2024.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9697595 2024.03.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 9697653 2024.03.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9697597 2024.03.17 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9697600 2024.03.17 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9697536 2024.03.17 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9697592 2024.03.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9697599 2024.03.17 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9697596 2024.03.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9697577 2024.03.17 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9648175 2024.03.09 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9648174 2024.03.09 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9648173 2024.03.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9648171 2024.03.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9648172 2024.03.09 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9648170 2024.03.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9648166 2024.03.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9648169 2024.03.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9648165 2024.03.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9648168 2024.03.09 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9648167 2024.03.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9648163 2024.03.09 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9648162 2024.03.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9648164 2024.03.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9648161 2024.03.09 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9648159 2024.03.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9648158 2024.03.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9648160 2024.03.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9648157 2024.03.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9648156 2024.03.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9648154 2024.03.09 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9648155 2024.03.09 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9614212 2024.03.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9614211 2024.03.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9614208 2024.03.02 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9614206 2024.03.02 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9614207 2024.03.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9614209 2024.03.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9614205 2024.03.02 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9614203 2024.03.02 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9614210 2024.03.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9614202 2024.03.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9614204 2024.03.02 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9614201 2024.03.02 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9614200 2024.03.02 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9614199 2024.03.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9614198 2024.03.02 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9614190 2024.03.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9614188 2024.03.02 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9614187 2024.03.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9614186 2024.03.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9614196 2024.03.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9614194 2024.03.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9614191 2024.03.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9614195 2024.03.02 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9614164 2024.03.02 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9614189 2024.03.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9614192 2024.03.02 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9614157 2024.03.02 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9614162 2024.03.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9614154 2024.03.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9614146 2024.03.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9614161 2024.03.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9614152 2024.03.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9614160 2024.03.02 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9614148 2024.03.02 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9614166 2024.03.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9614163 2024.03.02 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9614159 2024.03.02 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9614144 2024.03.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9614158 2024.03.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9614149 2024.03.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9614153 2024.03.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9614193 2024.03.02 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9614165 2024.03.02 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9614150 2024.03.02 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9614151 2024.03.02 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9614156 2024.03.02 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9614155 2024.03.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9614147 2024.03.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9614197 2024.03.02 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9615068 2024.03.02 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9614145 2024.03.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9607808 2024.03.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9585740 2024.02.25 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9585739 2024.02.25 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9585738 2024.02.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9582717 2024.02.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9579933 2024.02.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9579917 2024.02.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9579913 2024.02.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9579912 2024.02.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9579923 2024.02.24 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9579924 2024.02.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9579920 2024.02.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9579921 2024.02.24 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9579914 2024.02.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9579915 2024.02.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 9579931 2024.02.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9579918 2024.02.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9579919 2024.02.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9579922 2024.02.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9579925 2024.02.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9579911 2024.02.24 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9579926 2024.02.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9579929 2024.02.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9579928 2024.02.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9579927 2024.02.24 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9579910 2024.02.24 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9579930 2024.02.24 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9579909 2024.02.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9579916 2024.02.24 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9579908 2024.02.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9574712 2024.02.22 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9555691 2024.02.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9555690 2024.02.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9555689 2024.02.18 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9555688 2024.02.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9555686 2024.02.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9555687 2024.02.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9555685 2024.02.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9555684 2024.02.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9555683 2024.02.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9555682 2024.02.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9555681 2024.02.18 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9555680 2024.02.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9555679 2024.02.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 9555678 2024.02.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9555677 2024.02.18 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9555676 2024.02.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9555675 2024.02.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9555674 2024.02.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9555673 2024.02.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9555672 2024.02.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9555671 2024.02.18 PK