DRUŻYNA

Drużyna: Kaczka Dziwaczka. Obserwator: Monika Januchowska

Liczba gatunków: 196

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 286 3939 78 78 0 7 32 39
2 274 10583 91 65 0 5 27 33
3 506 8796 118 92 0 14 38 40
4 530 3360 166 107 2 24 49 32
5 437 1917 191 88 1 20 42 25
6 40 53 196 30 1 8 12 9
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10309178 2024.06.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10309177 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10309176 2024.06.07 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10309173 2024.06.07 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10309175 2024.06.06 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10309174 2024.06.05 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10309172 2024.06.05 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10309171 2024.06.05 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309170 2024.06.05 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 10309169 2024.06.05 KP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10309168 2024.06.05 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10309167 2024.06.05 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10309166 2024.06.04 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10309165 2024.06.04 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309164 2024.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10309163 2024.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10309162 2024.06.04 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309161 2024.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10309160 2024.06.04 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10309158 2024.06.04 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10309159 2024.06.04 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10309157 2024.06.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10309156 2024.06.04 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10309155 2024.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10309151 2024.06.04 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10309150 2024.06.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10309154 2024.06.04 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10309153 2024.06.04 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309152 2024.06.04 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10309149 2024.06.04 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10309148 2024.06.03 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10309146 2024.06.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10309144 2024.06.03 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10309143 2024.06.03 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10309147 2024.06.03 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10309141 2024.06.03 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10309142 2024.06.03 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10309139 2024.06.03 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10309145 2024.06.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10309140 2024.06.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10264015 2024.05.31 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10264013 2024.05.31 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10264014 2024.05.31 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10264011 2024.05.31 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 10264010 2024.05.31 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 15 10264008 2024.05.31 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10264007 2024.05.31 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10264012 2024.05.31 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10264009 2024.05.31 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10264005 2024.05.31 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10264004 2024.05.31 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10264006 2024.05.31 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10264003 2024.05.31 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10263998 2024.05.31 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10264000 2024.05.31 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10263996 2024.05.31 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10263997 2024.05.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10264002 2024.05.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10264001 2024.05.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10263999 2024.05.31 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10263995 2024.05.31 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10263994 2024.05.30 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10263993 2024.05.30 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10263991 2024.05.30 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10263992 2024.05.30 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10263990 2024.05.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10263989 2024.05.30 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 500 10263988 2024.05.30 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10263987 2024.05.30 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10246369 2024.05.30 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10246367 2024.05.30 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10246368 2024.05.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10246370 2024.05.30 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10246366 2024.05.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10246365 2024.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10246362 2024.05.30 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10246363 2024.05.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10246361 2024.05.30 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10246364 2024.05.30 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10246360 2024.05.29 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10246359 2024.05.29 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10246358 2024.05.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10246355 2024.05.29 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10246352 2024.05.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10246353 2024.05.29 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10246350 2024.05.29 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10246351 2024.05.29 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10246354 2024.05.29 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10246348 2024.05.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 10246349 2024.05.28 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10246347 2024.05.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10246346 2024.05.28 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10246345 2024.05.28 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10246343 2024.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10246344 2024.05.28 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10246342 2024.05.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10246341 2024.05.27 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10246340 2024.05.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10246387 2024.05.27 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10246383 2024.05.27 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10246385 2024.05.27 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10246382 2024.05.27 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10246384 2024.05.27 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10246379 2024.05.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10246380 2024.05.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 10246378 2024.05.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10246375 2024.05.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10246377 2024.05.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10246376 2024.05.27 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10246373 2024.05.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246381 2024.05.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 10246372 2024.05.26 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10246371 2024.05.26 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10246338 2024.05.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10246339 2024.05.26 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10246335 2024.05.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10246337 2024.05.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10246336 2024.05.26 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10246333 2024.05.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 5 10246334 2024.05.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246332 2024.05.25 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10246331 2024.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10246330 2024.05.24 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10246327 2024.05.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10246326 2024.05.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246329 2024.05.24 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10246324 2024.05.24 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10246325 2024.05.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10246328 2024.05.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10208062 2024.05.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10208061 2024.05.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10208060 2024.05.22 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10208057 2024.05.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10208058 2024.05.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10208055 2024.05.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10208056 2024.05.22 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 10208059 2024.05.22 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 60 10208051 2024.05.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10208054 2024.05.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10208052 2024.05.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10208053 2024.05.22 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10208050 2024.05.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10185801 2024.05.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10185800 2024.05.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10185799 2024.05.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185798 2024.05.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10185796 2024.05.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10185797 2024.05.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 10185795 2024.05.19 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10185794 2024.05.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10185792 2024.05.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10185793 2024.05.19 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10185790 2024.05.19 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10185791 2024.05.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10185789 2024.05.19 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10185788 2024.05.19 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185787 2024.05.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10185785 2024.05.19 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10185786 2024.05.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10185784 2024.05.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10185783 2024.05.19 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10185782 2024.05.18 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10185780 2024.05.18 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10185781 2024.05.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10185779 2024.05.18 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10185777 2024.05.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10185778 2024.05.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10185776 2024.05.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10185775 2024.05.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10185774 2024.05.18 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10185773 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10185772 2024.05.18 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10185771 2024.05.17 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10185770 2024.05.17 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10185766 2024.05.17 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10185769 2024.05.17 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10185768 2024.05.17 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10185767 2024.05.17 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10185765 2024.05.17 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10185763 2024.05.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10185764 2024.05.17 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10185762 2024.05.17 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10185761 2024.05.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10185760 2024.05.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10185759 2024.05.17 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10185758 2024.05.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 10185757 2024.05.17 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10158106 2024.05.17 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 10158104 2024.05.16 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10158103 2024.05.16 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10158101 2024.05.16 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10158100 2024.05.16 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10158099 2024.05.16 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10158098 2024.05.16 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10158097 2024.05.16 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 10158102 2024.05.16 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10158096 2024.05.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10158095 2024.05.16 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10158093 2024.05.16 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10158094 2024.05.16 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10158092 2024.05.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10158091 2024.05.16 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 10158090 2024.05.16 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10158089 2024.05.16 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10158087 2024.05.16 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10158088 2024.05.16 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10158086 2024.05.16 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10158085 2024.05.15 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10158084 2024.05.15 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10158083 2024.05.15 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10158082 2024.05.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10158080 2024.05.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10158081 2024.05.15 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10158079 2024.05.15 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10158078 2024.05.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10158077 2024.05.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10158076 2024.05.15 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10158121 2024.05.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10158120 2024.05.15 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10158119 2024.05.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10158118 2024.05.15 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10158117 2024.05.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10158116 2024.05.15 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10158115 2024.05.15 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10158114 2024.05.15 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10158113 2024.05.15 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10158112 2024.05.15 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10158111 2024.05.15 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10158110 2024.05.15 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10158109 2024.05.15 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10158108 2024.05.15 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10158107 2024.05.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10158105 2024.05.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10158075 2024.05.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10158074 2024.05.15 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10158073 2024.05.15 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10158072 2024.05.15 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 10158071 2024.05.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10158070 2024.05.14 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10158069 2024.05.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10158068 2024.05.14 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10158067 2024.05.14 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 10158066 2024.05.14 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10158065 2024.05.14 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10158063 2024.05.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10158064 2024.05.14 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10158060 2024.05.14 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10158061 2024.05.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10158062 2024.05.14 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10139646 2024.05.13 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10139647 2024.05.13 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10139645 2024.05.13 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10139642 2024.05.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10139644 2024.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10139643 2024.05.13 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 10139639 2024.05.13 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10139638 2024.05.13 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10139635 2024.05.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10139636 2024.05.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10139637 2024.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10139633 2024.05.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10139634 2024.05.13 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10139631 2024.05.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10139632 2024.05.13 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10139630 2024.05.13 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10139629 2024.05.13 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10139628 2024.05.13 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10139627 2024.05.13 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10139625 2024.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10139626 2024.05.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10139624 2024.05.13 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10128918 2024.05.12 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 7 10128916 2024.05.12 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 10128919 2024.05.12 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10128969 2024.05.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10128917 2024.05.12 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10128970 2024.05.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10128914 2024.05.12 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10128915 2024.05.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10128968 2024.05.12 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10128965 2024.05.12 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10128967 2024.05.12 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 8 10128963 2024.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10128911 2024.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10128910 2024.05.12 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10128937 2024.05.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10128966 2024.05.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10128938 2024.05.12 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10128931 2024.05.12 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10128929 2024.05.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10128927 2024.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10128928 2024.05.12 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10128925 2024.05.12 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10128936 2024.05.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10128926 2024.05.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10128924 2024.05.12 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10128972 2024.05.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10128923 2024.05.12 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10128971 2024.05.12 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 5 10128934 2024.05.12 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10128920 2024.05.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10128921 2024.05.12 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10128922 2024.05.12 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10120742 2024.05.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10120743 2024.05.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10120741 2024.05.11 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10120740 2024.05.11 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10120739 2024.05.11 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10120737 2024.05.11 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10120738 2024.05.11 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10120736 2024.05.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10120735 2024.05.11 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10120734 2024.05.11 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10120758 2024.05.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10120760 2024.05.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10120757 2024.05.11 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10120759 2024.05.11 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10120756 2024.05.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10120755 2024.05.11 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10120754 2024.05.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10120753 2024.05.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10120749 2024.05.11 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 10120747 2024.05.11 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10120752 2024.05.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10120751 2024.05.11 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10120748 2024.05.10 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10120746 2024.05.10 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10120745 2024.05.10 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10120750 2024.05.10 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 10120780 2024.05.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10120779 2024.05.10 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10120781 2024.05.10 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10120778 2024.05.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10120777 2024.05.10 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10120776 2024.05.10 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10120775 2024.05.10 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10120774 2024.05.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10120773 2024.05.10 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10120772 2024.05.10 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10120771 2024.05.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10120770 2024.05.10 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10120769 2024.05.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10120767 2024.05.10 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10120768 2024.05.10 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10120766 2024.05.10 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10096966 2024.05.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10096967 2024.05.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10096965 2024.05.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10096964 2024.05.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10096963 2024.05.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10096962 2024.05.10 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10096961 2024.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10096960 2024.05.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10096959 2024.05.09 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10096958 2024.05.09 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10096957 2024.05.09 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10096955 2024.05.09 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10096956 2024.05.09 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10096952 2024.05.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10096951 2024.05.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10096950 2024.05.09 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10096953 2024.05.09 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10096949 2024.05.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10096954 2024.05.09 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10096948 2024.05.09 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10096947 2024.05.09 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10096946 2024.05.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10096945 2024.05.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10096944 2024.05.08 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10096943 2024.05.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10096942 2024.05.08 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10096941 2024.05.08 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10096940 2024.05.08 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10096939 2024.05.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10083066 2024.05.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10083065 2024.05.07 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10083064 2024.05.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10083063 2024.05.07 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10083062 2024.05.07 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10083061 2024.05.07 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 10083081 2024.05.07 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10083080 2024.05.07 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 47 10083082 2024.05.07 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10083079 2024.05.07 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10083077 2024.05.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10083078 2024.05.07 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10083076 2024.05.07 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10083074 2024.05.07 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10083073 2024.05.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10083075 2024.05.07 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10083070 2024.05.07 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10083072 2024.05.07 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10083068 2024.05.07 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10083069 2024.05.07 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10083067 2024.05.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10083071 2024.05.07 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10078657 2024.05.06 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10078658 2024.05.06 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10078656 2024.05.06 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10078653 2024.05.06 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10078652 2024.05.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 10078654 2024.05.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 10078655 2024.05.06 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10078651 2024.05.06 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10078650 2024.05.06 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10070818 2024.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10070817 2024.05.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10070816 2024.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10070815 2024.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10070814 2024.05.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10070813 2024.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10070812 2024.05.05 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10070811 2024.05.05 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10070832 2024.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10070833 2024.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10070831 2024.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10070830 2024.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10070828 2024.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10070834 2024.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10070827 2024.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10070829 2024.05.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10070825 2024.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10070826 2024.05.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10070824 2024.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10070823 2024.05.04 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10070822 2024.05.04 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10070820 2024.05.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10070821 2024.05.04 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10070819 2024.05.04 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10070809 2024.05.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10070808 2024.05.04 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10070810 2024.05.04 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10070807 2024.05.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10070806 2024.05.04 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10070805 2024.05.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10070802 2024.05.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10070804 2024.05.04 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10070801 2024.05.04 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10070803 2024.05.04 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10070800 2024.05.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10070799 2024.05.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10070797 2024.05.04 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10070798 2024.05.04 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10070796 2024.05.04 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10070795 2024.05.04 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10047244 2024.05.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10047245 2024.05.03 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 10047243 2024.05.03 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10047242 2024.05.03 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10047240 2024.05.03 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10047239 2024.05.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10047238 2024.05.03 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10047237 2024.05.03 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10047236 2024.05.03 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10047235 2024.05.03 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10047233 2024.05.03 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10047234 2024.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10047230 2024.05.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10047232 2024.05.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10047231 2024.05.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 10047229 2024.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10047228 2024.05.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10047227 2024.05.02 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10047226 2024.05.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10047225 2024.05.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10047224 2024.05.02 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10023603 2024.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10023601 2024.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10023602 2024.05.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10023600 2024.05.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10023599 2024.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10023598 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10023597 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10013065 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10013066 2024.05.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 10013063 2024.05.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10013064 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10013061 2024.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10013062 2024.04.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10013060 2024.04.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10013058 2024.04.30 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10013059 2024.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10013057 2024.04.30 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10009754 2024.04.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10003502 2024.04.29 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10003503 2024.04.29 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10003500 2024.04.29 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10003499 2024.04.29 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 10003498 2024.04.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10003497 2024.04.29 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10003496 2024.04.29 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10003494 2024.04.29 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10003491 2024.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10003493 2024.04.29 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10003489 2024.04.29 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10003492 2024.04.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 10003490 2024.04.29 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10003487 2024.04.29 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10003495 2024.04.29 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10003488 2024.04.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10003485 2024.04.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10003486 2024.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10003483 2024.04.29 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10003481 2024.04.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10003484 2024.04.29 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10003480 2024.04.29 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10000892 2024.04.29 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10000891 2024.04.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10001720 2024.04.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10001719 2024.04.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10001718 2024.04.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10001716 2024.04.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10001717 2024.04.28 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10001715 2024.04.28 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10000889 2024.04.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10001209 2024.04.28 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10001207 2024.04.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10001208 2024.04.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10001206 2024.04.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10001204 2024.04.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10001205 2024.04.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10001203 2024.04.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10001201 2024.04.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10001200 2024.04.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10001199 2024.04.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10001202 2024.04.28 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10001194 2024.04.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10001197 2024.04.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10001195 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10001192 2024.04.27 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10001190 2024.04.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10001188 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10001189 2024.04.27 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10001191 2024.04.27 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10001193 2024.04.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10001185 2024.04.27 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10001187 2024.04.27 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10001183 2024.04.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10001186 2024.04.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10001184 2024.04.27 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10001180 2024.04.27 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10001181 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10001182 2024.04.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10001179 2024.04.27 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10001178 2024.04.26 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 40 9969705 2024.04.26 PL
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 9969702 2024.04.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9969703 2024.04.25 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9969706 2024.04.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9969704 2024.04.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 15 9969700 2024.04.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9969701 2024.04.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 5 9969699 2024.04.25 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9969698 2024.04.25 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9969697 2024.04.25 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9969696 2024.04.25 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9969695 2024.04.25 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9969694 2024.04.25 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9959633 2024.04.24 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9959632 2024.04.24 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 550 9959631 2024.04.24 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 9959630 2024.04.24 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9959629 2024.04.24 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9959627 2024.04.24 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 9959624 2024.04.24 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9959628 2024.04.24 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9959625 2024.04.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 13 9959622 2024.04.23 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9959626 2024.04.23 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9959623 2024.04.23 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9959621 2024.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9959619 2024.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9959620 2024.04.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9959618 2024.04.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9959617 2024.04.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9959616 2024.04.23 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9959614 2024.04.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9959615 2024.04.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9950319 2024.04.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9950318 2024.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9950316 2024.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9950314 2024.04.22 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9950312 2024.04.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9950313 2024.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9950311 2024.04.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9950315 2024.04.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9950310 2024.04.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9950309 2024.04.22 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9950307 2024.04.22 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9950308 2024.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9950306 2024.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9950305 2024.04.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9950304 2024.04.22 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9950300 2024.04.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9950301 2024.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9950303 2024.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9950302 2024.04.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9946532 2024.04.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9946531 2024.04.21 WM
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9946529 2024.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9946527 2024.04.21 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9946528 2024.04.21 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9946526 2024.04.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9946525 2024.04.21 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9946524 2024.04.21 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9946523 2024.04.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9946522 2024.04.21 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9946521 2024.04.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9946520 2024.04.21 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 9946519 2024.04.21 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9946518 2024.04.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9946517 2024.04.21 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9946515 2024.04.21 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9946512 2024.04.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 9946516 2024.04.21 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9946513 2024.04.21 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 9946510 2024.04.21 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9946511 2024.04.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9946514 2024.04.21 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9946508 2024.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9946506 2024.04.21 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9946509 2024.04.21 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9946507 2024.04.21 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9946505 2024.04.21 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9946504 2024.04.21 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9946503 2024.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9946502 2024.04.21 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9946500 2024.04.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9946499 2024.04.21 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9946498 2024.04.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9946497 2024.04.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9946501 2024.04.21 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9946496 2024.04.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9946495 2024.04.21 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9946494 2024.04.21 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9940838 2024.04.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9940839 2024.04.20 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9940836 2024.04.20 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9940837 2024.04.20 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9940835 2024.04.20 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9940833 2024.04.20 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9940834 2024.04.20 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9940840 2024.04.20 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9940829 2024.04.20 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9940831 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9940830 2024.04.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9940828 2024.04.20 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9940827 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934813 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934811 2024.04.20 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9934812 2024.04.20 WM
pospolity kruk, Corvus corax 8 9934810 2024.04.20 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9934809 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934808 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934807 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934806 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934804 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 9934805 2024.04.20 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9934802 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934803 2024.04.20 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9934801 2024.04.20 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9934800 2024.04.20 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9934798 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934797 2024.04.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9934799 2024.04.20 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9934796 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9934795 2024.04.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9933777 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9933775 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9933776 2024.04.19 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9933774 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9933772 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9933773 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9933770 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9933771 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930071 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930070 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930068 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930067 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930069 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930066 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930065 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930064 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9930063 2024.04.19 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 9930062 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930061 2024.04.19 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9930060 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929655 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929654 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929653 2024.04.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 23 9929652 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929651 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929649 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929650 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929646 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929647 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929648 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929644 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929643 2024.04.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9929645 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929642 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929641 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929639 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929638 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9929640 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9928926 2024.04.19 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9928927 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9928925 2024.04.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9928924 2024.04.19 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9926100 2024.04.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 9926098 2024.04.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9926099 2024.04.18 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9926097 2024.04.18 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9926096 2024.04.18 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9926095 2024.04.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9926116 2024.04.18 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 9926114 2024.04.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9926113 2024.04.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9926115 2024.04.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9926112 2024.04.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 185 9926111 2024.04.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 600 9926110 2024.04.18 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 9926109 2024.04.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9926108 2024.04.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 135 9926107 2024.04.18 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 45 9926106 2024.04.18 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9926105 2024.04.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9926103 2024.04.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9926104 2024.04.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9926102 2024.04.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9926101 2024.04.18 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9926089 2024.04.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9926092 2024.04.18 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9926093 2024.04.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9926091 2024.04.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9926090 2024.04.18 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9926087 2024.04.18 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9926088 2024.04.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9926086 2024.04.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9926085 2024.04.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9926083 2024.04.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9926084 2024.04.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9926082 2024.04.18 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9926081 2024.04.18 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9926079 2024.04.17 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9926078 2024.04.17 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9918932 2024.04.16 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9918933 2024.04.16 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9918927 2024.04.16 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9918928 2024.04.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9918931 2024.04.16 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9918929 2024.04.16 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9918930 2024.04.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9918924 2024.04.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9918926 2024.04.16 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9918923 2024.04.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9918925 2024.04.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9918922 2024.04.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9918921 2024.04.16 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9918920 2024.04.16 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9918918 2024.04.16 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9918919 2024.04.16 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9918917 2024.04.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9918916 2024.04.16 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9918909 2024.04.16 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9918907 2024.04.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9918908 2024.04.16 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9918906 2024.04.16 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9918902 2024.04.16 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9918905 2024.04.16 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9918904 2024.04.16 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9918903 2024.04.16 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9918901 2024.04.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9918899 2024.04.16 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9918898 2024.04.16 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9918900 2024.04.16 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9918895 2024.04.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9918896 2024.04.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9918897 2024.04.16 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9918894 2024.04.16 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 9916550 2024.04.15 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9916549 2024.04.15 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 9916548 2024.04.15 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9916547 2024.04.15 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9916545 2024.04.15 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9916544 2024.04.15 PL
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 9916543 2024.04.15 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9916546 2024.04.15 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9911297 2024.04.15 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911296 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911328 2024.04.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9911327 2024.04.14 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 9911324 2024.04.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9911325 2024.04.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9911326 2024.04.14 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9911322 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911323 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911321 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911329 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911319 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911320 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911315 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911311 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911314 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911303 2024.04.14 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9911302 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911316 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911317 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911313 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911318 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911312 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911308 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911307 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911306 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911309 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911304 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911310 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911300 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911301 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911305 2024.04.14 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9911299 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911298 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911295 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911294 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911292 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911293 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911291 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911290 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911288 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911289 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911287 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911286 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911285 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911284 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911280 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911281 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911282 2024.04.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9911283 2024.04.13 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9897975 2024.04.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9897974 2024.04.10 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9897973 2024.04.09 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9897972 2024.04.09 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9897971 2024.04.09 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9866001 2024.04.08 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9865999 2024.04.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9866000 2024.04.08 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9865998 2024.04.08 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9855846 2024.04.07 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9855860 2024.04.07 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9855862 2024.04.07 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9855858 2024.04.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9855861 2024.04.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9855857 2024.04.07 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9855859 2024.04.07 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9855855 2024.04.07 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9855854 2024.04.07 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9855853 2024.04.07 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9855856 2024.04.07 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9855851 2024.04.07 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9855852 2024.04.07 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9855850 2024.04.07 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9855849 2024.04.07 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9855848 2024.04.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9855847 2024.04.07 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9846748 2024.04.06 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9846751 2024.04.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9846749 2024.04.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9846756 2024.04.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9846745 2024.04.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9846746 2024.04.06 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9846740 2024.04.06 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9846742 2024.04.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9846762 2024.04.06 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9846760 2024.04.06 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9846759 2024.04.06 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846761 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846758 2024.04.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9846757 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846755 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846754 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846750 2024.04.06 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9846753 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846752 2024.04.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9846747 2024.04.06 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9846744 2024.04.06 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9846743 2024.04.06 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9846739 2024.04.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9846741 2024.04.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9846738 2024.04.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9846737 2024.04.06 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9846734 2024.04.06 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9846735 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846732 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846736 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846733 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846730 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846728 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846731 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846729 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846725 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846726 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846727 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846724 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846723 2024.04.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831512 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831502 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831501 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831499 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831500 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831498 2024.04.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9831520 2024.04.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9831519 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831514 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831517 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831513 2024.04.05 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831518 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831516 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831510 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831509 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831515 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831507 2024.04.05 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9831506 2024.04.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9831511 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831505 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831503 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831504 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9831497 2024.04.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9831488 2024.04.05 PL