DRUŻYNA

Drużyna: Ptakole. Obserwator: Bartosz Gott

Liczba gatunków: 176

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 303 2374 86 86 4 10 34 38
2 23 248 102 23 1 7 9 6
3 57 489 125 55 1 7 23 24
4 37 56 151 34 0 7 25 2
5 26 49 172 22 0 10 12 0
6 7 30 176 7 0 2 4 1
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10331766 2024.06.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10331767 2024.06.14 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10331765 2024.06.14 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 10313894 2024.06.09 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10313893 2024.06.09 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 10313892 2024.06.09 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10311502 2024.06.08 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10218303 2024.05.25 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10211375 2024.05.24 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 10208137 2024.05.22 ŁD
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 5 10199833 2024.05.22 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10199832 2024.05.21 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10191735 2024.05.21 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10191732 2024.05.20 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10191731 2024.05.20 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10191734 2024.05.20 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10191733 2024.05.20 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10161560 2024.05.17 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10117607 2024.05.11 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 10085420 2024.05.07 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10085421 2024.05.07 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10081371 2024.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10052043 2024.05.04 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10052042 2024.05.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10052041 2024.05.04 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10044333 2024.05.03 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10033358 2024.05.02 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10026952 2024.05.02 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10026953 2024.05.02 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10026951 2024.05.02 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10018541 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10018540 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10018542 2024.05.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10011337 2024.04.30 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10010132 2024.04.30 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 10010131 2024.04.30 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10007074 2024.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9986157 2024.04.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9986156 2024.04.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9986155 2024.04.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9975638 2024.04.27 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 9975312 2024.04.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9975313 2024.04.27 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9975310 2024.04.27 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9975311 2024.04.27 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9975309 2024.04.27 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9963272 2024.04.25 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9959873 2024.04.24 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9959874 2024.04.24 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9959872 2024.04.24 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9959871 2024.04.24 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9958869 2024.04.24 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9957313 2024.04.23 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9957312 2024.04.23 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9908889 2024.04.14 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9894387 2024.04.13 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9894386 2024.04.13 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9894385 2024.04.13 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9888328 2024.04.12 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9878661 2024.04.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9873738 2024.04.09 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9834577 2024.04.06 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9829550 2024.04.04 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9829549 2024.04.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9818271 2024.04.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9818270 2024.04.03 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9818269 2024.04.03 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9817895 2024.04.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9798338 2024.04.01
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9798337 2024.04.01
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9790676 2024.03.31
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9790675 2024.03.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9788631 2024.03.31
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9786491 2024.03.30
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9779170 2024.03.30
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9779169 2024.03.30
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9779168 2024.03.30
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9778032 2024.03.30
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9778031 2024.03.29
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9774472 2024.03.28 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9774471 2024.03.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9746883 2024.03.24
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 9744296 2024.03.24
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 9744298 2024.03.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9744297 2024.03.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9740198 2024.03.23
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9740196 2024.03.23
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9740195 2024.03.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 9740197 2024.03.23
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9740193 2024.03.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9740194 2024.03.23
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9700551 2024.03.17 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9700552 2024.03.17 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9700553 2024.03.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9690009 2024.03.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9690010 2024.03.16 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9690004 2024.03.16 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9690005 2024.03.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 45 9690000 2024.03.16 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9689992 2024.03.16 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9689994 2024.03.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9689996 2024.03.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9689995 2024.03.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9690014 2024.03.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9690008 2024.03.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9690007 2024.03.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9690011 2024.03.16 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9690001 2024.03.16 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9690003 2024.03.16 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9690002 2024.03.16 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9690012 2024.03.16 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 37 9689997 2024.03.16 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9689999 2024.03.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9690006 2024.03.16 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9689991 2024.03.16 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9689998 2024.03.16 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9689990 2024.03.16 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9690013 2024.03.16 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 9689993 2024.03.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9683133 2024.03.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9683134 2024.03.14 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9667896 2024.03.12 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9667895 2024.03.12 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9642226 2024.03.05 MZ
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9620120 2024.03.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9617580 2024.03.02
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9617579 2024.03.02
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9602594 2024.02.28 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9603642 2024.02.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9603643 2024.02.28 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 46 9603611 2024.02.28 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 24 9591233 2024.02.25 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9591232 2024.02.25 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9591231 2024.02.25 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9591229 2024.02.25 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9591228 2024.02.25 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 27 9591227 2024.02.25 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9591230 2024.02.25 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9591226 2024.02.25 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9591225 2024.02.25 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9591224 2024.02.25 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9591223 2024.02.25 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9556576 2024.02.18
rzadki puchacz, Bubo bubo 2 9553847 2024.02.17
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9552303 2024.02.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9553849 2024.02.17
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 9553846 2024.02.17
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9553848 2024.02.17
pospolity łyska, Fulica atra 2 9528322 2024.02.10 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10052643 2024.02.01 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 250 9496193 2024.01.30 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9485681 2024.01.27 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9485679 2024.01.27 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9473304 2024.01.26 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9473305 2024.01.26 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9473303 2024.01.26 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9473302 2024.01.26 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9471908 2024.01.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9471907 2024.01.26 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 9471906 2024.01.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9454377 2024.01.20 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 16 9454376 2024.01.20 MZ
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 56 9454375 2024.01.20 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9451868 2024.01.18 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10037002 2024.01.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9451867 2024.01.17 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9451905 2024.01.14 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9451866 2024.01.14 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9451906 2024.01.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9451863 2024.01.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9451864 2024.01.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9451909 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9451862 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9451860 2024.01.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9451858 2024.01.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9451942 2024.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9451932 2024.01.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9451927 2024.01.14 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9451981 2024.01.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9451928 2024.01.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 9451929 2024.01.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9451959 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9451930 2024.01.14 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9451926 2024.01.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 20 9451922 2024.01.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9451924 2024.01.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 120 9451925 2024.01.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9451920 2024.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9451923 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9451918 2024.01.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9451914 2024.01.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9451853 2024.01.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9451859 2024.01.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9451852 2024.01.14 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9451856 2024.01.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9451857 2024.01.14 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9451854 2024.01.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9451851 2024.01.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9451855 2024.01.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9451898 2024.01.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9451897 2024.01.14 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9451850 2024.01.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9451848 2024.01.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9451846 2024.01.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9451847 2024.01.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9451845 2024.01.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9451902 2024.01.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9451901 2024.01.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9451900 2024.01.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9451903 2024.01.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9451896 2024.01.14 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9451894 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9451892 2024.01.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9451893 2024.01.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9451889 2024.01.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9451887 2024.01.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9451888 2024.01.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9451886 2024.01.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9451883 2024.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9451880 2024.01.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9451882 2024.01.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9451878 2024.01.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9451919 2024.01.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9451963 2024.01.14 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9451916 2024.01.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9451960 2024.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9451912 2024.01.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9451911 2024.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9451915 2024.01.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9451908 2024.01.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9451910 2024.01.14 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9451907 2024.01.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9451904 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9451947 2024.01.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9451899 2024.01.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9451895 2024.01.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9451891 2024.01.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9451890 2024.01.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 18 9451844 2024.01.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9451841 2024.01.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9451840 2024.01.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9451842 2024.01.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9451843 2024.01.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9451839 2024.01.14 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9451837 2024.01.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9451834 2024.01.14 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9451835 2024.01.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9451833 2024.01.14 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9451838 2024.01.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 9451831 2024.01.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9451836 2024.01.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9451832 2024.01.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9451827 2024.01.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9451830 2024.01.14 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9451829 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9451825 2024.01.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9451828 2024.01.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9451821 2024.01.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9451822 2024.01.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 192 9451824 2024.01.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9451820 2024.01.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9451819 2024.01.13 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9451823 2024.01.13 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9451818 2024.01.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9451817 2024.01.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9451816 2024.01.13 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9451815 2024.01.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9451865 2024.01.13 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9451812 2024.01.13 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9451813 2024.01.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9451811 2024.01.13 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9451808 2024.01.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9451809 2024.01.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9451826 2024.01.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9451810 2024.01.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9451807 2024.01.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9451806 2024.01.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9451814 2024.01.13 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9451804 2024.01.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9451802 2024.01.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9451805 2024.01.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9451803 2024.01.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9451801 2024.01.13 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9451798 2024.01.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9451799 2024.01.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9451797 2024.01.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9451800 2024.01.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9451795 2024.01.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9451796 2024.01.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9451794 2024.01.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9451790 2024.01.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9451791 2024.01.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9451789 2024.01.13 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9451793 2024.01.13 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9451787 2024.01.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9451792 2024.01.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9451786 2024.01.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9451785 2024.01.13 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9451788 2024.01.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9451784 2024.01.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9451783 2024.01.13 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9451782 2024.01.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9451885 2024.01.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9451884 2024.01.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9451881 2024.01.13 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9451879 2024.01.13 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9451921 2024.01.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9451875 2024.01.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9451876 2024.01.13 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9451877 2024.01.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9451917 2024.01.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9451874 2024.01.13 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9451913 2024.01.13 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9451873 2024.01.13 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9451869 2024.01.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 9451871 2024.01.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9451870 2024.01.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9451872 2024.01.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9451781 2024.01.13 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9451780 2024.01.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9451778 2024.01.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9451779 2024.01.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9451774 2024.01.13 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9451777 2024.01.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9451776 2024.01.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9451773 2024.01.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9451772 2024.01.13 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9451775 2024.01.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9451771 2024.01.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9451769 2024.01.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9451770 2024.01.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9451765 2024.01.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9451766 2024.01.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9451768 2024.01.13 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9356627 2024.01.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9356628 2024.01.11 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9356624 2024.01.11 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9356625 2024.01.11 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9356629 2024.01.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9356630 2024.01.11 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 9356631 2024.01.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9356633 2024.01.11 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9356626 2024.01.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9356632 2024.01.11 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9352648 2024.01.10 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 9 9357428 2024.01.10 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9357427 2024.01.10 MZ
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 9343498 2024.01.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9343499 2024.01.07 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9339298 2024.01.07 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9339301 2024.01.07 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9339300 2024.01.07 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9339302 2024.01.07 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9339295 2024.01.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9339296 2024.01.07 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 28 9339297 2024.01.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9339299 2024.01.07 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 9339294 2024.01.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9339293 2024.01.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9331458 2024.01.05 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9331457 2024.01.05 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9330792 2024.01.05 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9330791 2024.01.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9330790 2024.01.05 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9330788 2024.01.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9330789 2024.01.05 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9330787 2024.01.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9328116 2024.01.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9327173 2024.01.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9327177 2024.01.04 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9327175 2024.01.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9327176 2024.01.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9327172 2024.01.04 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9327174 2024.01.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9327171 2024.01.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9327166 2024.01.04 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9327167 2024.01.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9327170 2024.01.04 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9327168 2024.01.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9327169 2024.01.04 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 48 9327165 2024.01.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9327163 2024.01.04 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9327160 2024.01.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 22 9327164 2024.01.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 9327162 2024.01.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9327157 2024.01.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9327161 2024.01.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9327159 2024.01.04 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9327156 2024.01.04 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9327158 2024.01.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9327153 2024.01.04 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9327155 2024.01.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9327151 2024.01.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9327150 2024.01.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 22 9327154 2024.01.04 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9327152 2024.01.04 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9323861 2024.01.02 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9323859 2024.01.02 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9323860 2024.01.02 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9323858 2024.01.02 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9323855 2024.01.02 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9323856 2024.01.02 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9323854 2024.01.02 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9323853 2024.01.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9323857 2024.01.02 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9319615 2024.01.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9319614 2024.01.02 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9319613 2024.01.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9319611 2024.01.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9319610 2024.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9319609 2024.01.02 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9319608 2024.01.02 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9319607 2024.01.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9319606 2024.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9319605 2024.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 9319604 2024.01.02 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9319603 2024.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9319602 2024.01.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9319601 2024.01.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9319600 2024.01.02 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9319599 2024.01.02 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9319598 2024.01.02 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9319597 2024.01.02 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9319596 2024.01.02 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9319612 2024.01.02 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9324720 2024.01.02 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9315695 2024.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9315694 2024.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9315693 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9315692 2024.01.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9315691 2024.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9315690 2024.01.01 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9315207 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9315206 2024.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9315205 2024.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9315204 2024.01.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9315203 2024.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9313263 2024.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9313262 2024.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9313261 2024.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9313260 2024.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9313259 2024.01.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9313258 2024.01.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9313257 2024.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9313256 2024.01.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9313255 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9313254 2024.01.01 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9313253 2024.01.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 22 9313252 2024.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9313251 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9313250 2024.01.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9313249 2024.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9313248 2024.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...