DRUŻYNA

Drużyna: Atropa. Obserwator: Katarzyna Kmieć-Kwasek

Liczba gatunków: 179

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 74 402 45 45 0 1 17 27
2 1 1 45 1 0 0 1 0
3 171 438 89 82 0 8 33 41
4 162 385 120 82 0 9 36 37
5 511 724 178 157 1 35 72 49
6 4 5 179 4 0 1 1 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10277547 2024.06.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10277545 2024.06.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10277546 2024.06.02 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10277548 2024.06.02 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10222033 2024.05.26 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10222032 2024.05.26 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10222030 2024.05.26 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10222031 2024.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10221489 2024.05.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10221488 2024.05.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10221490 2024.05.26 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221487 2024.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10221486 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10221485 2024.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10221483 2024.05.26 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10221482 2024.05.26 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10221481 2024.05.26 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10221478 2024.05.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10221480 2024.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10221477 2024.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10221476 2024.05.26 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10221484 2024.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10221474 2024.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10221475 2024.05.26 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10221479 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10221473 2024.05.26 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10221472 2024.05.26 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10221470 2024.05.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10221471 2024.05.26 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 30 10221469 2024.05.26 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10220978 2024.05.19 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10220977 2024.05.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10164321 2024.05.18 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10164320 2024.05.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10164319 2024.05.18 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10164318 2024.05.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10164317 2024.05.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10164316 2024.05.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10164315 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10164314 2024.05.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10164313 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10164312 2024.05.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10164311 2024.05.18 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10164310 2024.05.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10164309 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10164308 2024.05.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10164307 2024.05.18 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10164306 2024.05.18 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 10164305 2024.05.18 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10164304 2024.05.18 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10164303 2024.05.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10164302 2024.05.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10164301 2024.05.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10164300 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10164299 2024.05.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10164298 2024.05.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10164297 2024.05.18 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10164296 2024.05.18 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10164295 2024.05.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10164294 2024.05.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10164293 2024.05.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10164292 2024.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10164291 2024.05.18 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10164290 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10164289 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10164288 2024.05.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10164287 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10164286 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10164285 2024.05.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10164284 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10164283 2024.05.18 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10164282 2024.05.18 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10164281 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10164280 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10164279 2024.05.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10164278 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10164277 2024.05.18 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10164276 2024.05.18 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10157675 2024.05.17 MP
pospolity żuraw, Grus grus 9 10118193 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10119344 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10118225 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10118196 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10118226 2024.05.11 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10119471 2024.05.11 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10119472 2024.05.11 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10119343 2024.05.11 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10119381 2024.05.11 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10119346 2024.05.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10139295 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10119469 2024.05.11 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10119459 2024.05.11 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10119470 2024.05.11 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10119234 2024.05.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10118161 2024.05.11 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10118191 2024.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10118186 2024.05.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10118188 2024.05.11 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10118189 2024.05.11 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10118185 2024.05.11 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10118190 2024.05.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10118162 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10119546 2024.05.11 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10119477 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10119549 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10138905 2024.05.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10119550 2024.05.11 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10119552 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10118229 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10119345 2024.05.11 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10118306 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10118305 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10118308 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10118301 2024.05.11 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10118303 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10118304 2024.05.11 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10119272 2024.05.11 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10119454 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10118337 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10119581 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10119410 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10119598 2024.05.11 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10118260 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 10118253 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10119492 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10119490 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10119389 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10119292 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10119406 2024.05.11 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10119411 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10118261 2024.05.11 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10119293 2024.05.11 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10118170 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10118239 2024.05.11 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10119284 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10119603 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10119495 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10119415 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10119283 2024.05.11 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10119278 2024.05.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10119398 2024.05.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10119286 2024.05.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10119273 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10119600 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10119491 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10118246 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10119297 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10119452 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10119560 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10118179 2024.05.11 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10119383 2024.05.11 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10119599 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10118178 2024.05.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10119618 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10119298 2024.05.11 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10119418 2024.05.11 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10119577 2024.05.11 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10119485 2024.05.11 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10119438 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10119400 2024.05.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10119450 2024.05.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10119614 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10119428 2024.05.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10119385 2024.05.11 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10119456 2024.05.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10119482 2024.05.11 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10119463 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10119607 2024.05.11 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10119431 2024.05.11 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 10119484 2024.05.11 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 10119423 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10119617 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10119426 2024.05.11 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10119445 2024.05.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10119413 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10118328 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10119496 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10119394 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10118240 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10119276 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10119408 2024.05.11 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10119483 2024.05.11 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10119437 2024.05.11 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10119486 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10119409 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10119613 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10118241 2024.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10119455 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10119402 2024.05.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10119399 2024.05.11 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10119382 2024.05.11 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10118231 2024.05.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10119429 2024.05.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10119571 2024.05.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10118336 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10119615 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10119407 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10118180 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10118325 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10118251 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10119277 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10119404 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10119449 2024.05.11 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10118183 2024.05.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10119430 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10118174 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10118334 2024.05.11 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10118244 2024.05.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10118257 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10118232 2024.05.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10119564 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10119420 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10119460 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10119596 2024.05.11 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10118254 2024.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10119569 2024.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10118335 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10119589 2024.05.11 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10119591 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10119585 2024.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10119594 2024.05.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10119584 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10119285 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10118279 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10119466 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10118233 2024.05.11 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10118247 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10118338 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10119287 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10119401 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10119444 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10119561 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10119465 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10119565 2024.05.11 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10119446 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10119494 2024.05.11 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10119422 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10119488 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10119288 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10119568 2024.05.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10119489 2024.05.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10119557 2024.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10118284 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10118230 2024.05.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10119295 2024.05.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10119453 2024.05.11 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10119587 2024.05.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10119462 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10119289 2024.05.11 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10118259 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10119387 2024.05.11 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10118175 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10119572 2024.05.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10119440 2024.05.11 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10119590 2024.05.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10118263 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10119388 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10119610 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10119575 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10119425 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10119281 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10118255 2024.05.11 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10119579 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10118264 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10119282 2024.05.11 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10119435 2024.05.11 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10119396 2024.05.11 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10118262 2024.05.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10119442 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10119397 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10119609 2024.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10118330 2024.05.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10118235 2024.05.11 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10119443 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 10118172 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10118326 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10119390 2024.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10119570 2024.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10118176 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10118332 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10119299 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10119563 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10119468 2024.05.11 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10119448 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10119458 2024.05.11 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 10118258 2024.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10118171 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 10118327 2024.05.11 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10119279 2024.05.11 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10119481 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10119294 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10118245 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10119479 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10119556 2024.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10118248 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10118329 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10118173 2024.05.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10119592 2024.05.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10119457 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10119391 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10119602 2024.05.11 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10119566 2024.05.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10119433 2024.05.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10119559 2024.05.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10119616 2024.05.11 MP
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 10119578 2024.05.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10119487 2024.05.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10119392 2024.05.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10119405 2024.05.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10119586 2024.05.11 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10119424 2024.05.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10119412 2024.05.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10119576 2024.05.11 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10119296 2024.05.11 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 10119395 2024.05.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10118184 2024.05.11 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 10119434 2024.05.11 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10119567 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10119291 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10119393 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10118236 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10119601 2024.05.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10118249 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10119439 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10119608 2024.05.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10119595 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10118331 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10118252 2024.05.11 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10119606 2024.05.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 10119432 2024.05.11 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10118281 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10119604 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10119480 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10119467 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10119417 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10118283 2024.05.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10119461 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10119593 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10118181 2024.05.11 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10118250 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10118238 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10119427 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10119493 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10119605 2024.05.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10119611 2024.05.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10119386 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10119582 2024.05.11 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10118280 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10118256 2024.05.11 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10119414 2024.05.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10119451 2024.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10119574 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10118282 2024.05.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10119416 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10119300 2024.05.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10119558 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10119612 2024.05.11 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10119464 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10119403 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10119441 2024.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10118182 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10119275 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10118243 2024.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10118234 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10119447 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10119280 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10118242 2024.05.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10119583 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10119478 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10119384 2024.05.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10119588 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10119573 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10118333 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10119274 2024.05.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10119421 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10119597 2024.05.11 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10119580 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10119419 2024.05.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10119562 2024.05.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10119290 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10118177 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10118237 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 10068254 2024.05.05 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10068253 2024.05.05 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10068252 2024.05.05 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10068251 2024.05.05 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10062838 2024.05.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10062837 2024.05.05 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10062836 2024.05.05 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10062835 2024.05.05 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10062834 2024.05.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10062833 2024.05.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10062832 2024.05.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10062831 2024.05.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10062830 2024.05.05 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10062829 2024.05.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10062828 2024.05.05 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10062827 2024.05.05 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10062826 2024.05.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10062825 2024.05.05 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10062824 2024.05.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10062823 2024.05.05 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10063703 2024.05.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10054103 2024.05.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10054102 2024.05.04 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10054101 2024.05.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10054100 2024.05.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10054099 2024.05.04 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10054098 2024.05.04 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10054097 2024.05.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10054096 2024.05.04 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10054095 2024.05.04 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10054094 2024.05.04 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10054093 2024.05.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10054092 2024.05.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10054091 2024.05.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10054090 2024.05.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10054089 2024.05.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10054088 2024.05.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10054087 2024.05.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10054086 2024.05.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10054085 2024.05.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10054084 2024.05.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10054083 2024.05.04 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10044368 2024.05.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10044365 2024.05.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10044367 2024.05.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10044366 2024.05.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10038895 2024.05.03 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10038892 2024.05.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10038893 2024.05.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10038894 2024.05.03 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10038890 2024.05.03 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10038891 2024.05.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10038889 2024.05.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10038888 2024.05.03 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10038887 2024.05.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10036097 2024.05.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10036095 2024.05.03 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 10036094 2024.05.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10036096 2024.05.03 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10030434 2024.05.02 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10028881 2024.05.02 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10028879 2024.05.02 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10028877 2024.05.02 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10028878 2024.05.02 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10028876 2024.05.02 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10028874 2024.05.02 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10028880 2024.05.02 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10028873 2024.05.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10028875 2024.05.02 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10028872 2024.05.02 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10016020 2024.05.01 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10016068 2024.05.01 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10016067 2024.05.01 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10016066 2024.05.01 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10016065 2024.05.01 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10016064 2024.05.01 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10016063 2024.05.01 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10016062 2024.05.01 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10016061 2024.05.01 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10016060 2024.05.01 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10015643 2024.05.01 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10015642 2024.05.01 ŚK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10015641 2024.05.01 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10015640 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10015639 2024.05.01 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10015638 2024.05.01 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10015637 2024.05.01 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10015636 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10015635 2024.05.01 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10015634 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10015633 2024.05.01 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10015632 2024.05.01 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10015630 2024.05.01 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10015629 2024.05.01 ŚK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 10015631 2024.05.01 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10015628 2024.05.01 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10016059 2024.05.01 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10016058 2024.05.01 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10016057 2024.05.01 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10016056 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10016055 2024.05.01 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10016054 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10016053 2024.05.01 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10016052 2024.05.01 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10016051 2024.05.01 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10016050 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10016049 2024.05.01 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10016048 2024.05.01 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10016047 2024.05.01 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10016046 2024.05.01 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10016045 2024.05.01 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 10016044 2024.05.01 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10015627 2024.05.01 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10015626 2024.05.01 ŚK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10015625 2024.05.01 ŚK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 10015624 2024.05.01 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10015623 2024.05.01 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10015622 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10015621 2024.05.01 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10015620 2024.05.01 ŚK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10015619 2024.05.01 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10015618 2024.05.01 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10015617 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10015616 2024.05.01 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10015615 2024.05.01 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10015614 2024.05.01 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10015613 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 10015612 2024.05.01 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10013349 2024.05.01 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10013350 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10013346 2024.05.01 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10035918 2024.05.01 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10018054 2024.05.01 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10013348 2024.04.28 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10013347 2024.04.28 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9989162 2024.04.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9989163 2024.04.28 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9989169 2024.04.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9989170 2024.04.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9989159 2024.04.28 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9989155 2024.04.28 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9989166 2024.04.28 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9989160 2024.04.28 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9989156 2024.04.28 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9989164 2024.04.28 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9989172 2024.04.28 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9989167 2024.04.28 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9989153 2024.04.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9989154 2024.04.28 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9989171 2024.04.28 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9989157 2024.04.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9989150 2024.04.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9989152 2024.04.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9989161 2024.04.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9989158 2024.04.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9989151 2024.04.28 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9989168 2024.04.28 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 9989165 2024.04.28 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10013345 2024.04.27 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10013344 2024.04.27 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10013342 2024.04.27 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10013343 2024.04.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10013341 2024.04.27 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10013339 2024.04.27 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10013340 2024.04.27 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9981311 2024.04.27 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9981304 2024.04.27 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9981303 2024.04.27 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9963755 2024.04.25 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9961423 2024.04.25 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9932984 2024.04.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9932985 2024.04.20 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9932983 2024.04.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9932982 2024.04.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9932981 2024.04.20 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9932979 2024.04.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9932977 2024.04.20 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9932978 2024.04.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9932976 2024.04.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9932974 2024.04.20 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9932975 2024.04.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9932972 2024.04.20 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9932973 2024.04.20 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9932971 2024.04.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9932969 2024.04.20 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9932968 2024.04.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9932970 2024.04.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9932967 2024.04.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9932966 2024.04.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9932965 2024.04.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9932964 2024.04.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9902002 2024.04.14 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9904562 2024.04.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9904561 2024.04.14 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9904560 2024.04.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9903682 2024.04.14 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9903681 2024.04.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9903680 2024.04.14 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9903679 2024.04.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9903678 2024.04.14 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9903677 2024.04.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9903676 2024.04.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9903675 2024.04.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9903674 2024.04.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9903673 2024.04.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9903672 2024.04.14 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9903671 2024.04.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9903670 2024.04.14 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9903669 2024.04.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9903668 2024.04.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9903667 2024.04.14 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9900794 2024.04.13 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9900795 2024.04.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9900792 2024.04.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9900793 2024.04.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900791 2024.04.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9900789 2024.04.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9900790 2024.04.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9900787 2024.04.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900788 2024.04.13 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9900786 2024.04.13 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900784 2024.04.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9900785 2024.04.13 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9900783 2024.04.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9861231 2024.04.08 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9848110 2024.04.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9855286 2024.04.07 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9855258 2024.04.07 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9855285 2024.04.07 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9855289 2024.04.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9855292 2024.04.07 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9855277 2024.04.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9855262 2024.04.07 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9855287 2024.04.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9855293 2024.04.07 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9855290 2024.04.07 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9855299 2024.04.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9855269 2024.04.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9855288 2024.04.07 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9855261 2024.04.07 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9855259 2024.04.07 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9855267 2024.04.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9855271 2024.04.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9855280 2024.04.07 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9855298 2024.04.07 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9855255 2024.04.07 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9855256 2024.04.07 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9855268 2024.04.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9855297 2024.04.07 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9855282 2024.04.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9855281 2024.04.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9855266 2024.04.07 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9855257 2024.04.07 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9855254 2024.04.07 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9855260 2024.04.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9855278 2024.04.07 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9855284 2024.04.07 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9855279 2024.04.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9855283 2024.04.07 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9855270 2024.04.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9855272 2024.04.07 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9855291 2024.04.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9855275 2024.04.07 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9855264 2024.04.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9855276 2024.04.07 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9855300 2024.04.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9855265 2024.04.07 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9855294 2024.04.07 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9855295 2024.04.07 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9855274 2024.04.07 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9855273 2024.04.07 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 9 9855263 2024.04.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9855296 2024.04.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9848111 2024.04.06 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9848126 2024.04.06 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9848125 2024.04.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9848127 2024.04.06 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9848123 2024.04.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9848124 2024.04.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9848122 2024.04.06 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9848121 2024.04.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9848118 2024.04.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9848119 2024.04.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9848120 2024.04.06 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9848115 2024.04.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9848117 2024.04.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9848116 2024.04.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9848114 2024.04.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9848112 2024.04.06 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9848113 2024.04.06 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9801662 2024.04.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9801661 2024.04.01 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9801659 2024.04.01 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9801660 2024.04.01 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9801658 2024.04.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9781570 2024.03.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9781569 2024.03.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9781567 2024.03.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9781568 2024.03.30 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9779655 2024.03.30 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9779657 2024.03.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9779656 2024.03.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9779653 2024.03.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9779652 2024.03.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9779654 2024.03.30 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9779658 2024.03.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9779651 2024.03.30 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9779650 2024.03.30 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 10 9779646 2024.03.30 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9779649 2024.03.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9779648 2024.03.30 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9779645 2024.03.30 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9779647 2024.03.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9777991 2024.03.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9777992 2024.03.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9777990 2024.03.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9755716 2024.03.26 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9755717 2024.03.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9738810 2024.03.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9738809 2024.03.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9738808 2024.03.24 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9738807 2024.03.24 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9738806 2024.03.24 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9738805 2024.03.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9738804 2024.03.24 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9738803 2024.03.24 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9738802 2024.03.24 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9738801 2024.03.24 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9738800 2024.03.24 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9738799 2024.03.24 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9738798 2024.03.24 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 9738797 2024.03.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9738796 2024.03.24 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9738795 2024.03.24 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9738794 2024.03.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9738793 2024.03.24 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9738792 2024.03.24 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9738791 2024.03.24 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9738790 2024.03.24 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9738789 2024.03.24 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9738788 2024.03.24 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9738787 2024.03.24 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9738786 2024.03.24 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9738785 2024.03.24 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9738784 2024.03.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9738783 2024.03.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9738782 2024.03.24 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9738781 2024.03.24 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9738780 2024.03.24 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9746644 2024.03.24 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 9689213 2024.03.16 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9689212 2024.03.16 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9689211 2024.03.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9689210 2024.03.16 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9689209 2024.03.16 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9689208 2024.03.16 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9689207 2024.03.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9689206 2024.03.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9689205 2024.03.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9689204 2024.03.16 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9689203 2024.03.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9689202 2024.03.16 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9689201 2024.03.16 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9689200 2024.03.16 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9689199 2024.03.16 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9689198 2024.03.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9689197 2024.03.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9689196 2024.03.16 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9689195 2024.03.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9689194 2024.03.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9689193 2024.03.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9689192 2024.03.16 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9689191 2024.03.16 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9689190 2024.03.16 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9689189 2024.03.16 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9689188 2024.03.16 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9689187 2024.03.16 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 9689186 2024.03.16 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 9689185 2024.03.16 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9689184 2024.03.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9689183 2024.03.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9689182 2024.03.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9689181 2024.03.16 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9689180 2024.03.16 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9689179 2024.03.16 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9689178 2024.03.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9689177 2024.03.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9689176 2024.03.16 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9686744 2024.03.16 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9686827 2024.03.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9686826 2024.03.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9686825 2024.03.16 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9686824 2024.03.16 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9686823 2024.03.16 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9686822 2024.03.16 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9686821 2024.03.16 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9686820 2024.03.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9686819 2024.03.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9686920 2024.03.16 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9686919 2024.03.16 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9686918 2024.03.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9686917 2024.03.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9686916 2024.03.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9686915 2024.03.16 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9686914 2024.03.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9686913 2024.03.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9686912 2024.03.16 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9686911 2024.03.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9686910 2024.03.16 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9686909 2024.03.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9686908 2024.03.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9686905 2024.03.16 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9686904 2024.03.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9686902 2024.03.16 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9677687 2024.03.14 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9677937 2024.03.12 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9649370 2024.03.09 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9629295 2024.03.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9629312 2024.03.03 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9629313 2024.03.03 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9629302 2024.03.03 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9629314 2024.03.03 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9629327 2024.03.03 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9629297 2024.03.03 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9629299 2024.03.03 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9629294 2024.03.03 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9629301 2024.03.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9629308 2024.03.03 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9629325 2024.03.03 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9629320 2024.03.03 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9629304 2024.03.03 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9629298 2024.03.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9629309 2024.03.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9629324 2024.03.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9629311 2024.03.03 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9629303 2024.03.03 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9629326 2024.03.03 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9629319 2024.03.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9629321 2024.03.03 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9629296 2024.03.03 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9629315 2024.03.03 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9629323 2024.03.03 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9629307 2024.03.03 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9629305 2024.03.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9629322 2024.03.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9629310 2024.03.03 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9629316 2024.03.03 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9629306 2024.03.03 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9629328 2024.03.03 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9629318 2024.03.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 9629300 2024.03.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9629317 2024.03.03 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9613863 2024.03.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9613862 2024.03.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9613861 2024.03.02 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9613860 2024.03.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9613859 2024.03.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9613858 2024.03.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9613857 2024.03.02 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9613856 2024.03.02 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9613855 2024.03.02 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9613854 2024.03.02 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9613853 2024.03.02 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9613852 2024.03.02 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9629531 2024.03.02 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9629532 2024.03.02 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9613851 2024.02.09 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9521516 2024.01.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9521514 2024.01.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 70 9521517 2024.01.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9521513 2024.01.28 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9521512 2024.01.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9521515 2024.01.28 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9453575 2024.01.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9453540 2024.01.20 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9453574 2024.01.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 7 9453553 2024.01.20 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9453550 2024.01.20 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9453565 2024.01.20 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9453546 2024.01.20 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9453551 2024.01.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9453564 2024.01.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9453562 2024.01.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9453569 2024.01.20 MP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9453566 2024.01.20 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9453568 2024.01.20 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9453570 2024.01.20 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9453560 2024.01.20 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9453547 2024.01.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9453556 2024.01.20 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9453555 2024.01.20 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9453545 2024.01.20 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9453539 2024.01.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9453559 2024.01.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9453544 2024.01.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9453548 2024.01.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9453558 2024.01.20 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9453572 2024.01.20 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9453542 2024.01.20 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9453554 2024.01.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9453541 2024.01.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9453567 2024.01.20 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9453571 2024.01.20 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9453573 2024.01.20 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9453557 2024.01.20 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9453552 2024.01.20 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9453563 2024.01.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9453561 2024.01.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9453549 2024.01.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9453543 2024.01.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9342370 2024.01.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9342377 2024.01.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9342378 2024.01.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9342375 2024.01.07 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9342372 2024.01.07 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9342373 2024.01.07 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9342369 2024.01.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9342376 2024.01.07 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9342371 2024.01.07 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9342366 2024.01.07 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9342368 2024.01.07 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9342374 2024.01.07 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9342367 2024.01.07 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9321802 2024.01.02 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9320090 2024.01.02 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9314561 2024.01.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9314559 2024.01.01 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9314560 2024.01.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9314555 2024.01.01 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9314558 2024.01.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9314557 2024.01.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9314556 2024.01.01 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9314554 2024.01.01 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9314552 2024.01.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9314551 2024.01.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9314553 2024.01.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9314549 2024.01.01 MP