DRUŻYNA

Drużyna: Oso. Obserwator: Łukasz Budny

Liczba gatunków: 160

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 121 315 66 66 4 6 21 35
2 112 627 85 56 1 8 21 26
3 38 242 100 37 0 7 12 18
4 69 110 129 46 1 8 19 18
5 64 100 159 50 0 13 35 2
6 2 2 160 2 0 0 2 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10334536 2024.06.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10288065 2024.06.05 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10256702 2024.05.31 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10237080 2024.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10237079 2024.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10237078 2024.05.28 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10237077 2024.05.28 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10237075 2024.05.28 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10237074 2024.05.28 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10237076 2024.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10234411 2024.05.27 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10234410 2024.05.27 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 10234409 2024.05.27 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10234408 2024.05.27 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10234406 2024.05.27 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10234407 2024.05.27 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 10226593 2024.05.26 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10214636 2024.05.25 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10214635 2024.05.25 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10214633 2024.05.25 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10214634 2024.05.25 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 10214632 2024.05.25 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10214630 2024.05.25 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10214631 2024.05.25 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10214629 2024.05.25 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10214681 2024.05.25 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10214682 2024.05.25 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10214679 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 10214680 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10214677 2024.05.25 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10214678 2024.05.25 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10214675 2024.05.25 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10214674 2024.05.25 PM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10214673 2024.05.25 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10214671 2024.05.25 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10214672 2024.05.25 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10214676 2024.05.25 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10214669 2024.05.25 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10214670 2024.05.25 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10214668 2024.05.25 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10214667 2024.05.25 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10174904 2024.05.18 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10174905 2024.05.18 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10141506 2024.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10141507 2024.05.14 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10141508 2024.05.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10134778 2024.05.13 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10134756 2024.05.13 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10134757 2024.05.13 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10078663 2024.05.06 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10074008 2024.05.06 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 10074007 2024.05.06 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10074009 2024.05.06 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10073728 2024.05.06 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10067665 2024.05.05 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10067663 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10067664 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10020243 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10020240 2024.05.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10020242 2024.05.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10020239 2024.05.01 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10020241 2024.05.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10020238 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10020237 2024.05.01 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10015421 2024.05.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10015420 2024.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10001536 2024.04.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10008738 2024.04.29 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9971024 2024.04.26 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9971025 2024.04.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9967939 2024.04.26 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9967938 2024.04.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9967937 2024.04.26 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9967936 2024.04.26 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9967935 2024.04.26 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9958101 2024.04.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9958102 2024.04.24 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9958099 2024.04.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9958100 2024.04.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9958023 2024.04.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9958022 2024.04.24 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9958021 2024.04.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9958020 2024.04.24 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9958019 2024.04.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9958018 2024.04.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9958017 2024.04.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9958016 2024.04.24 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9958015 2024.04.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9958014 2024.04.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9958013 2024.04.24 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9958012 2024.04.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9958011 2024.04.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9958010 2024.04.24 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9957915 2024.04.24 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9957916 2024.04.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9957914 2024.04.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9957913 2024.04.24 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9957912 2024.04.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9924492 2024.04.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9924491 2024.04.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9917857 2024.04.16 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9885778 2024.04.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9852625 2024.04.07 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9852624 2024.04.07 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9852623 2024.04.07 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 9852626 2024.04.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9852621 2024.04.07 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9852622 2024.04.07 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9852618 2024.04.07 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9852619 2024.04.07 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9852620 2024.04.07 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9852616 2024.04.07 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9852617 2024.04.07 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9852615 2024.04.07 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9852614 2024.04.07 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9852613 2024.04.07 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 9842068 2024.04.06 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9842067 2024.04.06 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9842066 2024.04.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9842065 2024.04.06 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9842064 2024.04.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9842063 2024.04.06 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9831936 2024.04.05 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9831932 2024.04.05 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9831933 2024.04.05 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9831934 2024.04.05 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9831930 2024.04.05 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 9831935 2024.04.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9831931 2024.04.05 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9831929 2024.04.05 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9831928 2024.04.05 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9831927 2024.04.05 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9831926 2024.04.05 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9831925 2024.04.05 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9802867 2024.04.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9777738 2024.03.29 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9777737 2024.03.29 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9777734 2024.03.29 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9777735 2024.03.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9761774 2024.03.27 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9729730 2024.03.22 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9701918 2024.03.17 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 9701917 2024.03.17 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9701912 2024.03.17 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9701913 2024.03.17 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9701916 2024.03.17 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9701910 2024.03.17 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9701911 2024.03.17 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 9701914 2024.03.17 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9701908 2024.03.17 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9701907 2024.03.17 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9701915 2024.03.17 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9701909 2024.03.17 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9701906 2024.03.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9701919 2024.03.17 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9644479 2024.03.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9644037 2024.03.08 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9637993 2024.03.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9629807 2024.03.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9629806 2024.03.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9629805 2024.03.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9629804 2024.03.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9629803 2024.03.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9629802 2024.03.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9629801 2024.03.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9629800 2024.03.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9629799 2024.03.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9629798 2024.03.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9629797 2024.03.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9629796 2024.03.04 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9629795 2024.03.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9629794 2024.03.04 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9629793 2024.03.04 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9601394 2024.02.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9601190 2024.02.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9568525 2024.02.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9568512 2024.02.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9568513 2024.02.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9568506 2024.02.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9568511 2024.02.21 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9568508 2024.02.21 MZ
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9563205 2024.02.19 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9563206 2024.02.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9562568 2024.02.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9562567 2024.02.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9562566 2024.02.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9562565 2024.02.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9562564 2024.02.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9562563 2024.02.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9562562 2024.02.19 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9562561 2024.02.19 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9551240 2024.02.17 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9552391 2024.02.17 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9551242 2024.02.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9551243 2024.02.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9552393 2024.02.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9551247 2024.02.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9551244 2024.02.17 MZ
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9551239 2024.02.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9551245 2024.02.17 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9552392 2024.02.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9551246 2024.02.17 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9551241 2024.02.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9536010 2024.02.13 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9536009 2024.02.13 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 16 9533991 2024.02.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 9533992 2024.02.12 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 45 9527987 2024.02.10 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9527989 2024.02.10 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 9527986 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9527984 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9527985 2024.02.10 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9527980 2024.02.10 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9527982 2024.02.10 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9527983 2024.02.10 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9527981 2024.02.10 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9527979 2024.02.10 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9527978 2024.02.10 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9527974 2024.02.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9527977 2024.02.10 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 100 9527973 2024.02.10 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9527976 2024.02.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9527972 2024.02.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 9527970 2024.02.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9527969 2024.02.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9527971 2024.02.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9527967 2024.02.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9527968 2024.02.10 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 10 9527966 2024.02.10 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9518663 2024.02.08 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9518664 2024.02.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9518667 2024.02.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9518666 2024.02.08 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9518662 2024.02.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9518665 2024.02.08 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9518661 2024.02.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9518660 2024.02.08 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9518658 2024.02.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9518657 2024.02.08 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9518659 2024.02.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9518644 2024.02.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9518656 2024.02.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9518645 2024.02.08 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9518643 2024.02.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9518646 2024.02.08 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9518642 2024.02.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9518655 2024.02.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9518654 2024.02.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9518653 2024.02.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9518652 2024.02.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9518651 2024.02.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9518650 2024.02.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9518649 2024.02.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9518648 2024.02.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9518647 2024.02.08 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9511496 2024.02.05 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9511498 2024.02.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9511497 2024.02.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9511495 2024.02.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9511494 2024.02.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9509362 2024.02.04 MZ
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9505851 2024.02.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9509363 2024.02.04 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9500854 2024.02.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9500853 2024.02.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9500852 2024.02.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9500851 2024.02.02 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9500850 2024.02.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9500849 2024.02.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9500848 2024.02.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9500846 2024.02.02 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9500845 2024.02.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9500847 2024.02.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9500844 2024.02.02 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9500843 2024.02.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9500842 2024.02.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9500841 2024.02.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9500840 2024.02.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9499613 2024.02.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9499612 2024.02.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9499611 2024.02.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9499610 2024.02.02 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9499609 2024.02.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9499608 2024.02.02 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9499607 2024.02.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9495064 2024.01.31 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9495063 2024.01.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9494617 2024.01.31 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9494616 2024.01.31 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9494615 2024.01.31 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9494614 2024.01.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9494613 2024.01.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9494612 2024.01.31 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9494611 2024.01.31 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9494610 2024.01.31 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9482423 2024.01.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9482425 2024.01.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9482424 2024.01.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9482421 2024.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9482422 2024.01.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9482426 2024.01.28 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9473696 2024.01.26 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9473694 2024.01.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9473695 2024.01.26 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9471153 2024.01.25 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9471154 2024.01.25 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9471152 2024.01.25 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9471151 2024.01.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9471155 2024.01.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9469022 2024.01.24 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9469021 2024.01.24 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9467823 2024.01.24 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9467822 2024.01.24 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9467824 2024.01.24 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9467821 2024.01.24 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9466904 2024.01.23 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9466907 2024.01.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9466908 2024.01.23 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9466906 2024.01.23 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9466899 2024.01.23 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9466905 2024.01.23 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9466902 2024.01.23 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9466898 2024.01.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9466900 2024.01.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9466903 2024.01.23 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9466901 2024.01.23 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9464696 2024.01.22 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 9460697 2024.01.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9460696 2024.01.21 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9460698 2024.01.21 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9460699 2024.01.21 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9460695 2024.01.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9454032 2024.01.20 MP
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 30 9449896 2024.01.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9448072 2024.01.19 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9448066 2024.01.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 9448075 2024.01.19 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9435413 2024.01.16 MZ
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9436295 2024.01.16 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9379540 2024.01.15 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9373614 2024.01.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9350535 2024.01.09 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9334620 2024.01.06 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9329325 2024.01.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9327742 2024.01.04 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9327741 2024.01.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9327738 2024.01.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9327740 2024.01.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9327739 2024.01.04 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 9327735 2024.01.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9327737 2024.01.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9327736 2024.01.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9327734 2024.01.04 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9327733 2024.01.04 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9327730 2024.01.04 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9327732 2024.01.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9327718 2024.01.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9327715 2024.01.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9327711 2024.01.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9327716 2024.01.04 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9327712 2024.01.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9327709 2024.01.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9327714 2024.01.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9327708 2024.01.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9327717 2024.01.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9327713 2024.01.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9327710 2024.01.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9327707 2024.01.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9327703 2024.01.04 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9327706 2024.01.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9327704 2024.01.04 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9327705 2024.01.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9325313 2024.01.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9325314 2024.01.02 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9319203 2024.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 9319178 2024.01.02 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9317780 2024.01.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9317777 2024.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9317779 2024.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9318825 2024.01.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9317778 2024.01.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9318826 2024.01.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9318824 2024.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9318823 2024.01.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9317775 2024.01.01 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9317776 2024.01.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9318822 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9317771 2024.01.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9318821 2024.01.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9317773 2024.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9317285 2024.01.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9317286 2024.01.01 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9317287 2024.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9317974 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9317284 2024.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9317973 2024.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9317281 2024.01.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9317280 2024.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9317278 2024.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9317972 2024.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9317282 2024.01.01 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9317277 2024.01.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9317279 2024.01.01 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9317283 2024.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9317276 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9317275 2024.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...