DRUŻYNA

Drużyna: BERNARD S.. Obserwator: Bernard Stachurski

Liczba gatunków: 184

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 53 230 45 45 0 2 18 25
2 31 401 68 28 0 4 9 15
3 96 277 100 60 0 5 22 33
4 60 507 145 57 1 13 37 6
5 117 219 174 83 0 21 37 25
6 92 149 184 70 0 12 29 29
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10328263 2024.06.13 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10327153 2024.06.13 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10327152 2024.06.13 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10326753 2024.06.13 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 10318572 2024.06.10 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10318571 2024.06.10 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 10318573 2024.06.10 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10318569 2024.06.10 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 10318549 2024.06.10 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 10318429 2024.06.10 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10314460 2024.06.09 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 10314459 2024.06.09 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10314005 2024.06.09 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10313980 2024.06.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10313977 2024.06.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10313979 2024.06.09 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10313976 2024.06.09 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10313978 2024.06.09 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10313819 2024.06.09 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10313820 2024.06.09 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10313818 2024.06.09 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10313817 2024.06.09 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10313816 2024.06.09 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10313140 2024.06.09 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10313137 2024.06.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10313136 2024.06.09 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10313138 2024.06.09 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10313135 2024.06.09 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10313133 2024.06.09 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10313132 2024.06.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10313134 2024.06.09 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10313130 2024.06.09 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10313131 2024.06.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10313127 2024.06.09 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10313128 2024.06.09 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10313129 2024.06.09 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10313123 2024.06.09 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10313125 2024.06.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10313124 2024.06.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10313126 2024.06.09 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10313122 2024.06.09 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10313120 2024.06.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10313121 2024.06.09 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10305575 2024.06.08 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 10305329 2024.06.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10299322 2024.06.07 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10299206 2024.06.07 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10299205 2024.06.07 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10299146 2024.06.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10299145 2024.06.07 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10298829 2024.06.07 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10298828 2024.06.07 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10298827 2024.06.07 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10298844 2024.06.07 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10298843 2024.06.07 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10298842 2024.06.07 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10298841 2024.06.07 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10298840 2024.06.07 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10298839 2024.06.07 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10298838 2024.06.07 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10298837 2024.06.07 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10298836 2024.06.07 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10298835 2024.06.07 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10298834 2024.06.07 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10298833 2024.06.07 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298832 2024.06.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10298831 2024.06.07 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 10298830 2024.06.07 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 10296146 2024.06.07 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10286333 2024.06.04 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10277331 2024.06.02 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10277332 2024.06.02 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10265922 2024.06.01 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10265921 2024.06.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10265920 2024.06.01 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10265919 2024.06.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10265918 2024.06.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10265917 2024.06.01 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10265916 2024.06.01 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10265915 2024.06.01 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10265914 2024.06.01 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10265913 2024.06.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10265912 2024.06.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10265911 2024.06.01 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 10265910 2024.06.01 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10265909 2024.06.01 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10265908 2024.06.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10265907 2024.06.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10265906 2024.06.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10265905 2024.06.01 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10265904 2024.06.01 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10264427 2024.06.01 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10248529 2024.05.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10244351 2024.05.30 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 10244342 2024.05.30 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10244350 2024.05.30 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10244349 2024.05.30 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10244348 2024.05.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10244347 2024.05.30 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10244346 2024.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10244345 2024.05.30 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10244344 2024.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10244340 2024.05.30 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10244339 2024.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10244338 2024.05.30 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10244337 2024.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10244336 2024.05.30 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 10244335 2024.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10244334 2024.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10244333 2024.05.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10244332 2024.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10244331 2024.05.30 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10244330 2024.05.30 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10244329 2024.05.30 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10244328 2024.05.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10244327 2024.05.30 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10244326 2024.05.30 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 10244325 2024.05.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10248531 2024.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10248536 2024.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10248533 2024.05.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10248534 2024.05.30 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 10248530 2024.05.30 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10248535 2024.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10248532 2024.05.30 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10241784 2024.05.29 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 10241783 2024.05.29 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10241785 2024.05.29 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10241782 2024.05.29 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10241457 2024.05.29 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10241438 2024.05.29 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10241437 2024.05.29 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10241381 2024.05.29 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 10241380 2024.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10241379 2024.05.29 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10233035 2024.05.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10232486 2024.05.27 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10232216 2024.05.27 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 10232215 2024.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10225780 2024.05.26 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10225779 2024.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 10225778 2024.05.26 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10225777 2024.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10224960 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10224957 2024.05.26 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10224961 2024.05.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10224955 2024.05.26 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10224959 2024.05.26 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10224958 2024.05.26 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10224956 2024.05.26 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10224954 2024.05.26 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10224953 2024.05.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10203255 2024.05.23 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10203256 2024.05.23 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10203254 2024.05.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10203253 2024.05.23 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10203251 2024.05.23 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10203252 2024.05.23 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10203250 2024.05.23 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10203249 2024.05.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10203248 2024.05.23 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10203247 2024.05.23 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10203246 2024.05.23 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10203245 2024.05.23 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10182435 2024.05.19 PL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10184390 2024.05.19 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10181611 2024.05.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10170710 2024.05.18 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10170262 2024.05.18 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10170263 2024.05.18 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10170218 2024.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10170219 2024.05.18 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10170035 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10170034 2024.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10170032 2024.05.18 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10170031 2024.05.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10170033 2024.05.18 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10170030 2024.05.18 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10170029 2024.05.18 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10170028 2024.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10170027 2024.05.18 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10170026 2024.05.18 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10170025 2024.05.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10170023 2024.05.18 PL
pospolity kos, Turdus merula 3 10170024 2024.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10170021 2024.05.18 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10170022 2024.05.18 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10152706 2024.05.16 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10127589 2024.05.12 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 10127587 2024.05.12 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10101095 2024.05.10 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10098261 2024.05.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10090142 2024.05.09 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 10090141 2024.05.09 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10074298 2024.05.06 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10074297 2024.05.06 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 10074234 2024.05.06 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10074233 2024.05.06 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10074114 2024.05.06 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10068929 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10068928 2024.05.05 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10067827 2024.05.05 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10049902 2024.05.04 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10038710 2024.05.03 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10036125 2024.05.03 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10036124 2024.05.03 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10036126 2024.05.03 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10039325 2024.05.03 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10030329 2024.05.02 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10009908 2024.04.30 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 10009788 2024.04.30 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 10009787 2024.04.30 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10008827 2024.04.30 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10008826 2024.04.30 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10008453 2024.04.30 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10006776 2024.04.30 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 8 10005965 2024.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005735 2024.04.30 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9995511 2024.04.28 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9995510 2024.04.28 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9993314 2024.04.28 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9993312 2024.04.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9993313 2024.04.28 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 9993311 2024.04.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9991964 2024.04.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9991963 2024.04.28 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9977960 2024.04.27 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9977958 2024.04.27 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9977959 2024.04.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9956360 2024.04.23 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9956361 2024.04.23 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9949469 2024.04.22 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9949212 2024.04.22 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9949213 2024.04.22 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9949211 2024.04.22 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9949697 2024.04.22 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9933460 2024.04.20 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9933461 2024.04.20 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9912128 2024.04.15 PL
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 9913406 2024.04.15 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 9907262 2024.04.14 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9907261 2024.04.14 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9897290 2024.04.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9896456 2024.04.13 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9894448 2024.04.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9890635 2024.04.13 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9880924 2024.04.11 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9880923 2024.04.11 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9880922 2024.04.11 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9880610 2024.04.11 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 9 9866848 2024.04.09 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9866847 2024.04.09 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9855993 2024.04.07 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9855992 2024.04.07 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9844812 2024.04.07 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9844811 2024.04.07 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9842308 2024.04.06 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9840689 2024.04.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9840632 2024.04.06 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 9840631 2024.04.06 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9822039 2024.04.04 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9812398 2024.04.02 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9812397 2024.04.02 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9801445 2024.04.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9799621 2024.04.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9799622 2024.04.01 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 65 9798983 2024.04.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 9797805 2024.04.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9797804 2024.04.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9787981 2024.03.31 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 9787982 2024.03.31 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9787980 2024.03.31 PL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 9771823 2024.03.29 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 9770504 2024.03.29 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9770503 2024.03.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9756987 2024.03.26 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9739032 2024.03.24 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9738544 2024.03.24 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9738543 2024.03.24 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9738542 2024.03.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9727476 2024.03.22 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9727088 2024.03.22 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9727087 2024.03.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9727086 2024.03.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9727085 2024.03.22 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9727084 2024.03.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9727083 2024.03.22 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9727082 2024.03.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9727081 2024.03.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9727080 2024.03.22 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9727079 2024.03.22 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9727078 2024.03.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9727077 2024.03.22 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9727076 2024.03.22 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9727075 2024.03.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9727074 2024.03.22 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9727073 2024.03.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9727072 2024.03.22 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9727071 2024.03.22 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9727070 2024.03.22 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9725973 2024.03.22 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 9725582 2024.03.22 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9720799 2024.03.21 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9720800 2024.03.21 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 9719829 2024.03.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9719766 2024.03.21 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9719762 2024.03.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9719401 2024.03.21 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9719342 2024.03.21 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9719059 2024.03.21 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9719060 2024.03.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9715708 2024.03.20 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9712718 2024.03.20 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9712716 2024.03.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9712717 2024.03.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9712715 2024.03.20 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9712714 2024.03.20 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9712713 2024.03.20 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9712616 2024.03.20 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9712476 2024.03.20 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9712475 2024.03.20 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9712448 2024.03.20 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 9712447 2024.03.20 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 9712361 2024.03.20 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9712360 2024.03.20 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9712359 2024.03.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9712358 2024.03.20 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9712357 2024.03.20 PL
pospolity łyska, Fulica atra 15 9712356 2024.03.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9712355 2024.03.20 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9712354 2024.03.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9712353 2024.03.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9712352 2024.03.20 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9695368 2024.03.17 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9695367 2024.03.17 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9695366 2024.03.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9695364 2024.03.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9695363 2024.03.17 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9695365 2024.03.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9695361 2024.03.17 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9686045 2024.03.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9685764 2024.03.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9685763 2024.03.16 PL
pospolity kos, Turdus merula 4 9685705 2024.03.16 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9685704 2024.03.16 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9674917 2024.03.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9634221 2024.03.05 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9634126 2024.03.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9634127 2024.03.05 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9633832 2024.03.05 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9633835 2024.03.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9633653 2024.03.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9633652 2024.03.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 33 9633651 2024.03.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9633650 2024.03.05 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9633649 2024.03.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9633648 2024.03.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9633647 2024.03.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9633646 2024.03.05 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9633645 2024.03.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9633644 2024.03.05 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9633643 2024.03.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9633642 2024.03.05 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9633641 2024.03.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9633640 2024.03.05 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9601679 2024.02.28 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9575602 2024.02.23 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9575154 2024.02.23 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9575153 2024.02.23 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9575151 2024.02.23 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9575150 2024.02.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9575152 2024.02.23 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9575601 2024.02.23 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9573665 2024.02.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9569142 2024.02.21 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9568968 2024.02.21 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 9568967 2024.02.21 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 45 9563814 2024.02.19 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9558125 2024.02.18 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9538820 2024.02.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9536532 2024.02.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9536530 2024.02.13 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9536531 2024.02.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 9536529 2024.02.13 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9538037 2024.02.13 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9537271 2024.02.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9526231 2024.02.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9526230 2024.02.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9526229 2024.02.10 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9526228 2024.02.10 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9526227 2024.02.10 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 33 9526226 2024.02.10 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9511505 2024.02.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9510847 2024.02.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9510846 2024.02.05 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9499756 2024.02.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9489109 2024.01.29 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9487986 2024.01.29 PL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9489339 2024.01.29 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9483002 2024.01.28 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9475872 2024.01.27 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9473301 2024.01.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9467771 2024.01.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9465320 2024.01.23 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9465191 2024.01.23 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9465189 2024.01.23 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9465188 2024.01.23 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9465187 2024.01.23 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9465186 2024.01.23 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9465185 2024.01.23 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9465183 2024.01.23 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9465182 2024.01.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9465181 2024.01.23 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9464873 2024.01.23 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9447876 2024.01.19 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9443534 2024.01.18 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9436930 2024.01.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9436773 2024.01.17 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9436774 2024.01.17 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9436772 2024.01.17 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 19 9433166 2024.01.16 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 9433167 2024.01.16 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9433168 2024.01.16 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9406634 2024.01.16 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9406635 2024.01.16 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9374680 2024.01.14 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9374681 2024.01.14 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9366081 2024.01.13 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9363888 2024.01.13 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9360713 2024.01.12 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9358198 2024.01.11 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9353658 2024.01.10 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9353588 2024.01.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 8 9349374 2024.01.09 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9349070 2024.01.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9348906 2024.01.09 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9348878 2024.01.09 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9348787 2024.01.09 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9348730 2024.01.09 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9348729 2024.01.09 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9348728 2024.01.09 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9348727 2024.01.09 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9348726 2024.01.09 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9348725 2024.01.09 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9348724 2024.01.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9348723 2024.01.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9348722 2024.01.09 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9346821 2024.01.08 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9352879 2024.01.07 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...