DRUŻYNA

Drużyna: Psubraty #2 + Mazurski Folwark. Obserwator: Barbara Grzebulska

Liczba gatunków: 85

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 73 286 28 28 0 2 10 16
2 22 68 39 19 0 0 5 14
3 61 80 51 33 0 5 11 17
4 8 8 55 8 0 2 4 2
5 98 124 76 40 0 5 16 19
6 34 45 85 26 0 3 13 10
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10333740 2024.06.14 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10333739 2024.06.14 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10333741 2024.06.14 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10333738 2024.06.14 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10333736 2024.06.14 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10333737 2024.06.14 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10333735 2024.06.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10333734 2024.06.14 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10333732 2024.06.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10333733 2024.06.14 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10333731 2024.06.14 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10333730 2024.06.14 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10333728 2024.06.14 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 10333727 2024.06.14 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10333729 2024.06.14 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10333726 2024.06.14 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10333724 2024.06.14 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10333725 2024.06.09 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10333723 2024.06.09 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 10287422 2024.06.04 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 10287420 2024.06.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10287424 2024.06.04 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10287421 2024.06.04 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10287418 2024.06.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10287419 2024.06.02 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10287437 2024.06.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10287438 2024.06.02 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10287439 2024.06.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10287434 2024.06.02 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10287433 2024.06.02 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10287435 2024.06.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10287432 2024.06.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10287430 2024.06.02 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10287429 2024.06.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10287428 2024.05.26 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10287431 2024.05.26 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10287427 2024.05.26 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10287426 2024.05.26 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10287436 2024.05.26 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10287425 2024.05.26 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10287423 2024.05.26 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10208090 2024.05.23 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10208087 2024.05.23 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10208088 2024.05.23 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10208089 2024.05.23 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10208086 2024.05.23 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10208084 2024.05.23 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10208085 2024.05.23 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10208083 2024.05.23 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10157674 2024.05.15 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10157673 2024.05.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10157672 2024.05.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10157691 2024.05.15 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10157690 2024.05.15 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10157689 2024.05.15 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10157688 2024.05.15 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10157687 2024.05.15 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10157686 2024.05.15 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10157684 2024.05.15 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10157683 2024.05.15 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10157682 2024.05.15 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10157680 2024.05.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10157681 2024.05.13 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10157679 2024.05.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10157678 2024.05.13 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10157677 2024.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10157676 2024.05.13 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10129669 2024.05.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10129671 2024.05.10 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10129670 2024.05.10 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10129668 2024.05.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10129653 2024.05.10 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10129649 2024.05.10 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10129652 2024.05.10 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 10129651 2024.05.10 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10129650 2024.05.10 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10129686 2024.05.10 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10129648 2024.05.10 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10129685 2024.05.10 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10129647 2024.05.10 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10129644 2024.05.10 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10129646 2024.05.10 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10129645 2024.05.10 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 10129642 2024.05.10 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10129643 2024.05.10 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10129641 2024.05.10 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10129640 2024.05.10 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10129667 2024.05.10 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10129663 2024.05.10 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10129666 2024.05.10 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10129661 2024.05.10 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10129665 2024.05.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10129664 2024.05.10 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10129672 2024.05.10 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10129673 2024.05.10 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10129658 2024.05.10 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10129657 2024.05.10 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10129660 2024.05.10 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10129656 2024.05.10 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10129654 2024.05.10 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10129655 2024.05.10 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10129638 2024.05.10 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10129639 2024.05.10 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10129636 2024.05.10 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10129632 2024.05.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10129637 2024.05.10 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10129635 2024.05.10 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10129631 2024.05.10 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10129634 2024.05.10 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10129684 2024.05.10 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10129633 2024.05.10 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10129630 2024.05.10 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10129628 2024.05.10 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10129626 2024.05.10 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10129625 2024.05.10 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 10129627 2024.05.10 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10129683 2024.05.10 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10129624 2024.05.10 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10129623 2024.05.10 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10129621 2024.05.10 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 10129622 2024.05.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10129620 2024.05.10 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10129615 2024.05.10 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10129682 2024.05.10 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10129618 2024.05.10 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10129613 2024.05.10 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10129616 2024.05.10 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10129617 2024.05.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10129614 2024.05.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10129610 2024.05.10 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10129607 2024.05.10 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10129604 2024.05.10 WM
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10129602 2024.04.29 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9905820 2024.04.14 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9905818 2024.04.06 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9905819 2024.04.05 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9905817 2024.04.05 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9905821 2024.04.05 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9804439 2024.04.01 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9804440 2024.04.01 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9804441 2024.03.31 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9804438 2024.03.26 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9751760 2024.03.25 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9751758 2024.03.25 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9751759 2024.03.25 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9751754 2024.03.25 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9751753 2024.03.25 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9751757 2024.03.25 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9751755 2024.03.25 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9751751 2024.03.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9751752 2024.03.25 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9751007 2024.03.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9751006 2024.03.25 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9751008 2024.03.25 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9751005 2024.03.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9750383 2024.03.25 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9750380 2024.03.25 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9750381 2024.03.25 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9750382 2024.03.25 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9750379 2024.03.25 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9750378 2024.03.25 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9750377 2024.03.25 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9750375 2024.03.25 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9750373 2024.03.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9750376 2024.03.25 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9750374 2024.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9750372 2024.03.25 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9750371 2024.03.25 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9749505 2024.03.24 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 9749501 2024.03.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9749502 2024.03.24 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9749500 2024.03.24 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9749504 2024.03.24 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9749498 2024.03.24 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9749499 2024.03.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9749503 2024.03.24 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9749497 2024.03.24 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9749518 2024.03.24 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9749519 2024.03.24 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9749521 2024.03.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9749520 2024.03.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9749522 2024.03.24 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9749513 2024.03.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9749516 2024.03.24 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9749515 2024.03.24 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9749511 2024.03.24 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9749512 2024.03.24 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9749517 2024.03.24 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9749510 2024.03.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9749509 2024.03.24 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9749507 2024.03.24 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9749508 2024.03.24 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9749506 2024.03.24 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9740469 2024.03.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9740475 2024.03.22 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9740468 2024.03.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9740470 2024.03.18 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9740473 2024.03.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9740467 2024.03.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9740472 2024.03.03 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9740471 2024.03.03 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9740466 2024.02.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9601940 2024.02.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9601941 2024.02.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9601942 2024.02.27 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9601937 2024.02.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9601939 2024.02.27 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9601935 2024.02.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9601936 2024.02.25 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9601943 2024.02.25 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9601934 2024.02.22 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9601938 2024.02.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9571576 2024.02.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9571573 2024.02.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 9571574 2024.02.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 9571575 2024.02.22 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9571439 2024.02.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9571441 2024.02.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 14 9571438 2024.02.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9571437 2024.02.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9552433 2024.02.16 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9552434 2024.02.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9552432 2024.02.03 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9552431 2024.01.30 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9552430 2024.01.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9491916 2024.01.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9481030 2024.01.28 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9481027 2024.01.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9481029 2024.01.28 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9481028 2024.01.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9481026 2024.01.28 WM
pospolity bogatka, Parus major 6 9481031 2024.01.28 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9481024 2024.01.28 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9481023 2024.01.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9481022 2024.01.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9481025 2024.01.28 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9481019 2024.01.28 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9481020 2024.01.28 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9481018 2024.01.28 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9481017 2024.01.28 WM
pospolity bogatka, Parus major 3 9481016 2024.01.28 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9481014 2024.01.28 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9481013 2024.01.28 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9481015 2024.01.28 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9481011 2024.01.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9481012 2024.01.28 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9481009 2024.01.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9481008 2024.01.28 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9481007 2024.01.28 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9481005 2024.01.28 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9481006 2024.01.28 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9481004 2024.01.28 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9481010 2024.01.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9481002 2024.01.28 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9481001 2024.01.28 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9481003 2024.01.28 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9481000 2024.01.28 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9478827 2024.01.27 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 9478826 2024.01.27 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9478825 2024.01.27 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9478823 2024.01.27 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9478822 2024.01.27 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 9478821 2024.01.27 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9478820 2024.01.27 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9478819 2024.01.27 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9478818 2024.01.27 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9478815 2024.01.27 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9478817 2024.01.27 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9478813 2024.01.27 WM
pospolity bogatka, Parus major 4 9478816 2024.01.27 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9478814 2024.01.27 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9478812 2024.01.27 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9478810 2024.01.27 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9478811 2024.01.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9456640 2024.01.21 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9456639 2024.01.21 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9456638 2024.01.21 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9456641 2024.01.21 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9456642 2024.01.21 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9456548 2024.01.21 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9456551 2024.01.21 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9456549 2024.01.21 WM
pospolity bogatka, Parus major 5 9456552 2024.01.21 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9456550 2024.01.21 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9456546 2024.01.21 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9456547 2024.01.21 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9449908 2024.01.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9449906 2024.01.19 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9449905 2024.01.19 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9449904 2024.01.19 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9449907 2024.01.19 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9449903 2024.01.16 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9449901 2024.01.16 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9433129 2024.01.04 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9433128 2024.01.04 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9433127 2024.01.04 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...