DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa 0TOP AB. Obserwator: Agnieszka Biernacka

Liczba gatunków: 147

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 11 82 11 11 0 0 4 7
2 73 289 41 41 1 1 9 30
3 248 1019 92 82 0 10 30 42
4 200 763 125 88 0 10 40 38
5 64 133 145 50 2 7 24 17
6 22 53 147 19 0 1 8 10
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10326368 2024.06.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10326344 2024.06.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10326370 2024.06.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10326340 2024.06.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10326369 2024.06.12 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10326366 2024.06.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 10326331 2024.06.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10326367 2024.06.12 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10326291 2024.06.12 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10326333 2024.06.12 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10326345 2024.06.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10326335 2024.06.12 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10326332 2024.06.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10326342 2024.06.12 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10326334 2024.06.12 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10326336 2024.06.12 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10326343 2024.06.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10326374 2024.06.05 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10326371 2024.06.05 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10326376 2024.06.05 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 10326375 2024.06.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10326377 2024.06.05 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10234518 2024.05.27 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234516 2024.05.27 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10234517 2024.05.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10117141 2024.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10117136 2024.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10117152 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10117138 2024.05.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10117123 2024.05.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10117112 2024.05.11 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10117131 2024.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10117129 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10117110 2024.05.11 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10117116 2024.05.11 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10117107 2024.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10117118 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10117146 2024.05.11 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10117126 2024.05.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10117121 2024.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10091982 2024.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10091987 2024.05.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10091990 2024.05.09 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10091965 2024.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10091981 2024.05.09 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10091967 2024.05.09 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10091964 2024.05.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10091984 2024.05.09 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10091963 2024.05.09 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10091966 2024.05.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10091968 2024.05.09 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 10062669 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10062690 2024.05.05 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10066220 2024.05.05 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 10062677 2024.05.05 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10062688 2024.05.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10062689 2024.05.05 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10063198 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10063221 2024.05.05 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10062710 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10063201 2024.05.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10066221 2024.05.05 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10062681 2024.05.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10063209 2024.05.05 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10062914 2024.05.05 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10040895 2024.05.03 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10040450 2024.05.03 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10040889 2024.05.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10040905 2024.05.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10040903 2024.05.03 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10040453 2024.05.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10040893 2024.05.03 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10040892 2024.05.03 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10040902 2024.05.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10040891 2024.05.03 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10040904 2024.05.03 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10040901 2024.05.03 PK
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 2 10018812 2024.05.01 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10018790 2024.05.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10018783 2024.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10018749 2024.05.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10018767 2024.05.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10018745 2024.05.01 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 10018742 2024.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10018786 2024.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 10018768 2024.05.01 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10006519 2024.04.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10006538 2024.04.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10006555 2024.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10006540 2024.04.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10006551 2024.04.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10006554 2024.04.30 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10006553 2024.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10006552 2024.04.30 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 10005944 2024.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10005943 2024.04.29 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10005942 2024.04.29 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10005940 2024.04.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10005948 2024.04.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10005945 2024.04.29 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10005941 2024.04.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10005946 2024.04.29 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005931 2024.04.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 10005947 2024.04.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9962929 2024.04.25 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9962943 2024.04.25 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9962956 2024.04.25 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9962910 2024.04.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9962913 2024.04.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9962915 2024.04.25 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9962935 2024.04.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9962932 2024.04.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9962909 2024.04.25 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9962957 2024.04.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9962933 2024.04.25 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9962950 2024.04.25 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9962955 2024.04.25 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9962911 2024.04.25 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9962912 2024.04.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9962954 2024.04.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9962930 2024.04.25 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9962938 2024.04.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9962939 2024.04.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9962941 2024.04.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9962953 2024.04.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9962958 2024.04.25 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9961214 2024.04.24 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9961173 2024.04.24 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9961215 2024.04.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9959485 2024.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9959807 2024.04.23 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9959804 2024.04.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9959811 2024.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9959810 2024.04.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 9959809 2024.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9959803 2024.04.23 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9959805 2024.04.23 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9959486 2024.04.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9959801 2024.04.23 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9959483 2024.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 9959808 2024.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 9959806 2024.04.23 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9959798 2024.04.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9959799 2024.04.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9959800 2024.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9959802 2024.04.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9959818 2024.04.23 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9959814 2024.04.23 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9959812 2024.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9959815 2024.04.23 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9959813 2024.04.23 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9959817 2024.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9967037 2024.04.23 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 9959816 2024.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9944416 2024.04.21 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9944418 2024.04.21 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9944464 2024.04.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9944376 2024.04.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9944373 2024.04.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9944424 2024.04.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9944466 2024.04.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9944422 2024.04.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9944423 2024.04.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9944375 2024.04.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 9944337 2024.04.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9944331 2024.04.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9944333 2024.04.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9944374 2024.04.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9944415 2024.04.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9944417 2024.04.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9944372 2024.04.21 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9916719 2024.04.16 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9916722 2024.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 9916721 2024.04.16 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9916735 2024.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9916728 2024.04.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9916732 2024.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9916731 2024.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9916733 2024.04.16 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9916726 2024.04.16 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9916725 2024.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9916727 2024.04.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9916729 2024.04.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9904639 2024.04.14 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9904605 2024.04.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9904990 2024.04.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9916742 2024.04.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9916744 2024.04.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9904842 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9904675 2024.04.14 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 16 9904949 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9904838 2024.04.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9904849 2024.04.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9904853 2024.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9904798 2024.04.14 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9904992 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9916745 2024.04.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9904634 2024.04.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9904604 2024.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9904840 2024.04.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9904679 2024.04.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9904829 2024.04.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9904835 2024.04.14 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9904669 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9904674 2024.04.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9904852 2024.04.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9904833 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9904948 2024.04.14 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 9904851 2024.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9904591 2024.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9904682 2024.04.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9904827 2024.04.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9904837 2024.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9905016 2024.04.14 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9904748 2024.04.14 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9916746 2024.04.14 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9904841 2024.04.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9850245 2024.04.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9850430 2024.04.07 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9850273 2024.04.07 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9850252 2024.04.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9850422 2024.04.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9850274 2024.04.07 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 9850243 2024.04.07 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9850247 2024.04.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9850275 2024.04.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9850279 2024.04.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9850427 2024.04.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9850353 2024.04.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9850297 2024.04.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9850429 2024.04.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9850350 2024.04.07 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9850254 2024.04.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9850322 2024.04.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9850255 2024.04.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9850352 2024.04.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9850428 2024.04.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9850299 2024.04.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9824778 2024.04.04 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9824758 2024.04.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9824759 2024.04.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9824806 2024.04.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9824807 2024.04.04 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9824748 2024.04.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9824760 2024.04.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9824762 2024.04.04 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9824747 2024.04.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9824808 2024.04.04 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9824749 2024.04.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9816282 2024.04.03 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9818483 2024.04.03 PK
pospolity sroka, Pica pica 5 9816363 2024.04.03 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9816300 2024.04.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9816314 2024.04.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9816364 2024.04.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9816299 2024.04.03 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9816361 2024.04.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9816306 2024.04.03 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9816281 2024.04.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9816362 2024.04.03 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9816283 2024.04.03 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9816313 2024.04.03 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9816360 2024.04.03 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9818479 2024.04.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9818485 2024.04.03 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9818482 2024.04.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9816359 2024.04.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9816280 2024.04.03 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9816279 2024.04.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9811438 2024.04.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9811439 2024.04.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 9811432 2024.04.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9811437 2024.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9811440 2024.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9811435 2024.04.02 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9811436 2024.04.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9811441 2024.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9811444 2024.04.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9811442 2024.04.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9811434 2024.04.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9797976 2024.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9798000 2024.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9797978 2024.04.01 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9797974 2024.04.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9797999 2024.04.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9798055 2024.04.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9789877 2024.03.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9811509 2024.03.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9790086 2024.03.31 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9790084 2024.03.31 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9811507 2024.03.31 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9790229 2024.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9790111 2024.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9811506 2024.03.31 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 9789964 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9811505 2024.03.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9790039 2024.03.31 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9790113 2024.03.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9790092 2024.03.31 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9790205 2024.03.31 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9789879 2024.03.31 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9790230 2024.03.31 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9789880 2024.03.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9790291 2024.03.31 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9789876 2024.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9790143 2024.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9811510 2024.03.31 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9790138 2024.03.31 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9790179 2024.03.31 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9790277 2024.03.31 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9811499 2024.03.31 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9789980 2024.03.31 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9811504 2024.03.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9811508 2024.03.31 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9790232 2024.03.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9790292 2024.03.31 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9790210 2024.03.31 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9790153 2024.03.31 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9790150 2024.03.31 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9789874 2024.03.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9789875 2024.03.31 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9790226 2024.03.31 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9790056 2024.03.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9790206 2024.03.31 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9790106 2024.03.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9811502 2024.03.31 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9790148 2024.03.31 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9789878 2024.03.31 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9790103 2024.03.31 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9789986 2024.03.31 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9790225 2024.03.31 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9789882 2024.03.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9789881 2024.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9790116 2024.03.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9789987 2024.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9790073 2024.03.31 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9790102 2024.03.31 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9777952 2024.03.29 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9777953 2024.03.29 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9777954 2024.03.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9790245 2024.03.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9790247 2024.03.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9790253 2024.03.29 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9766822 2024.03.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9766814 2024.03.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9766816 2024.03.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9766818 2024.03.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9766834 2024.03.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9766863 2024.03.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9766831 2024.03.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9766825 2024.03.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9766743 2024.03.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9766737 2024.03.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9766826 2024.03.28 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9766830 2024.03.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9766750 2024.03.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9766839 2024.03.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9766819 2024.03.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9766828 2024.03.28 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9766739 2024.03.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9766823 2024.03.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9766812 2024.03.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9766833 2024.03.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9766817 2024.03.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9766745 2024.03.28 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9766829 2024.03.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9766821 2024.03.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9766824 2024.03.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9766827 2024.03.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9766820 2024.03.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9766832 2024.03.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9751489 2024.03.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9751494 2024.03.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9751407 2024.03.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9751405 2024.03.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9751491 2024.03.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9751401 2024.03.25 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9751402 2024.03.25 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9751406 2024.03.25 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9751404 2024.03.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9751488 2024.03.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 9751400 2024.03.25 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9751403 2024.03.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9740375 2024.03.24 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9740305 2024.03.24 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9740224 2024.03.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9740374 2024.03.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9740227 2024.03.24 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9740254 2024.03.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9740310 2024.03.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9740389 2024.03.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9740381 2024.03.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9740226 2024.03.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9740275 2024.03.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 24 9740213 2024.03.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9740378 2024.03.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9740391 2024.03.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9740353 2024.03.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 12 9740306 2024.03.24 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9740204 2024.03.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9740376 2024.03.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9740377 2024.03.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9740390 2024.03.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9740218 2024.03.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9740379 2024.03.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9740251 2024.03.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9740308 2024.03.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9740311 2024.03.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9740312 2024.03.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9740252 2024.03.24 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9740388 2024.03.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9740406 2024.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9740356 2024.03.24 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 9 9740228 2024.03.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9740309 2024.03.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9740225 2024.03.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9740220 2024.03.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9740400 2024.03.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9740219 2024.03.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9740253 2024.03.24 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9790278 2024.03.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9740399 2024.03.24 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 9684583 2024.03.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9684634 2024.03.15 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9684620 2024.03.15 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9684585 2024.03.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9684635 2024.03.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9684618 2024.03.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9684587 2024.03.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9684668 2024.03.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9684624 2024.03.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9684622 2024.03.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9684669 2024.03.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 9677231 2024.03.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9677318 2024.03.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9675859 2024.03.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9677227 2024.03.14 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9675838 2024.03.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9675840 2024.03.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9677301 2024.03.14 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9677238 2024.03.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9675857 2024.03.14 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9677228 2024.03.14 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9677307 2024.03.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9677261 2024.03.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9677302 2024.03.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9675865 2024.03.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9677295 2024.03.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9675842 2024.03.14 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9677239 2024.03.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9677297 2024.03.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9677305 2024.03.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9675843 2024.03.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9677304 2024.03.14 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9677408 2024.03.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9677244 2024.03.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9677234 2024.03.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9677240 2024.03.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9677319 2024.03.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9675862 2024.03.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9677219 2024.03.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9675860 2024.03.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9677317 2024.03.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9675863 2024.03.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9677226 2024.03.14 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 9677220 2024.03.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9677303 2024.03.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9677296 2024.03.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 9677315 2024.03.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9677316 2024.03.14 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 9668117 2024.03.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9668122 2024.03.12 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 9668059 2024.03.12 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9668064 2024.03.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 9668056 2024.03.12 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9668116 2024.03.12 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9668114 2024.03.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9668055 2024.03.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9668049 2024.03.12 PK
pospolity żuraw, Grus grus 50 9668151 2024.03.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9668061 2024.03.12 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9668057 2024.03.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9668119 2024.03.12 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9668050 2024.03.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9668111 2024.03.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9668112 2024.03.12 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9668113 2024.03.12 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9668063 2024.03.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9668060 2024.03.12 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9668118 2024.03.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9668115 2024.03.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9668068 2024.03.12 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9655931 2024.03.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9657582 2024.03.10 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9657624 2024.03.10 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 9655930 2024.03.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9656238 2024.03.10 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9655955 2024.03.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9657583 2024.03.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9657572 2024.03.10 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9655979 2024.03.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9657628 2024.03.10 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9656000 2024.03.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9656003 2024.03.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9657586 2024.03.10 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9656234 2024.03.10 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9656007 2024.03.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9657575 2024.03.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9656315 2024.03.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9656312 2024.03.10 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9656201 2024.03.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9655948 2024.03.10 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9656006 2024.03.10 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9656005 2024.03.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9656202 2024.03.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9656004 2024.03.10 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9655954 2024.03.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9655950 2024.03.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9656008 2024.03.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9655942 2024.03.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9656226 2024.03.10 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9656229 2024.03.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9657561 2024.03.10 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9655999 2024.03.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9657625 2024.03.10 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 9656002 2024.03.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9656318 2024.03.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9655932 2024.03.10 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9655995 2024.03.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9657581 2024.03.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9655952 2024.03.10 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9655880 2024.03.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9657627 2024.03.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9657671 2024.03.10 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9595607 2024.02.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9595605 2024.02.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 8 9595602 2024.02.26 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 9595601 2024.02.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9595603 2024.02.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9595604 2024.02.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9595600 2024.02.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9595606 2024.02.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9592593 2024.02.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9592571 2024.02.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9592591 2024.02.24 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9592586 2024.02.24 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 9592578 2024.02.24 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9592594 2024.02.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9592572 2024.02.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9592570 2024.02.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9592569 2024.02.24 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9592568 2024.02.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9592584 2024.02.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9592585 2024.02.24 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9592595 2024.02.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9592573 2024.02.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9592582 2024.02.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9592564 2024.02.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9592563 2024.02.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9592560 2024.02.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9592567 2024.02.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9592566 2024.02.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9592565 2024.02.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9570736 2024.02.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9570695 2024.02.21 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9570692 2024.02.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9570730 2024.02.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9570719 2024.02.21 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9570724 2024.02.21 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9570704 2024.02.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9570706 2024.02.21 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9570729 2024.02.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9570733 2024.02.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9570734 2024.02.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9570709 2024.02.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9570738 2024.02.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9570696 2024.02.21 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 4 9570722 2024.02.21 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9570715 2024.02.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9570731 2024.02.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9570728 2024.02.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9570725 2024.02.21 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9570707 2024.02.21 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9570737 2024.02.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9570727 2024.02.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9570697 2024.02.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9570700 2024.02.21 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9570732 2024.02.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 9565563 2024.02.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9565564 2024.02.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 9565559 2024.02.20 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9565561 2024.02.20 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9565562 2024.02.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9565558 2024.02.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9565560 2024.02.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9561328 2024.02.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9561335 2024.02.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9561342 2024.02.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9561339 2024.02.18 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9561333 2024.02.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9561332 2024.02.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 20 9561354 2024.02.18 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9561330 2024.02.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9561358 2024.02.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9561351 2024.02.18 PK
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9561327 2024.02.18 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9561336 2024.02.18 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 9377464 2024.01.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9377454 2024.01.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9377469 2024.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 9377453 2024.01.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9377466 2024.01.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9377470 2024.01.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9377465 2024.01.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9377468 2024.01.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9377452 2024.01.14 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 16 9377461 2024.01.14 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9377456 2024.01.14 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...