DRUŻYNA

Drużyna: PtakoholikSquad. Obserwator: Michał Kowalczuk

Liczba gatunków: 235

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 214 2679 80 80 2 17 24 37
2 154 1013 95 67 0 4 27 36
3 285 23414 117 84 0 9 27 48
4 238 1799 177 134 3 30 56 45
5 331 1454 213 137 1 33 60 43
6 106 618 235 89 3 29 36 21
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10332567 2024.06.14 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10332568 2024.06.14 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10332565 2024.06.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 10332566 2024.06.14 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10332564 2024.06.14 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10323797 2024.06.12 MZ
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10312128 2024.06.09 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10311128 2024.06.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10311127 2024.06.09 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10311126 2024.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 10311125 2024.06.09 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10309791 2024.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10309790 2024.06.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10309789 2024.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 10309298 2024.06.09 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10309297 2024.06.09 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10305972 2024.06.08 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10305971 2024.06.08 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10303148 2024.06.08 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10303147 2024.06.08 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10303146 2024.06.08 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10303145 2024.06.08 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10303416 2024.06.08 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10303415 2024.06.08 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10303414 2024.06.08 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 10303413 2024.06.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10303412 2024.06.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10303411 2024.06.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10303410 2024.06.08 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10303409 2024.06.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10303408 2024.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10303407 2024.06.08 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10303406 2024.06.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10303405 2024.06.08 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10303404 2024.06.08 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10303403 2024.06.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10303402 2024.06.08 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10303401 2024.06.08 PM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10302156 2024.06.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 9 10301118 2024.06.08 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 10301116 2024.06.08 PM
rzadki alka, Alca torda 1 10301117 2024.06.08 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10300757 2024.06.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10300606 2024.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 10300336 2024.06.08 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 10299451 2024.06.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10298173 2024.06.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 10297618 2024.06.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10297614 2024.06.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10297248 2024.06.07 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 10297247 2024.06.07 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10296867 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10296583 2024.06.07 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10296582 2024.06.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 10296581 2024.06.07 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10296148 2024.06.07 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10296149 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 3 10296147 2024.06.07 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10294884 2024.06.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 10294883 2024.06.06 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10275099 2024.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10275098 2024.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10275097 2024.06.02 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10275115 2024.06.02 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10275114 2024.06.02 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10275113 2024.06.02 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10275112 2024.06.02 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10275111 2024.06.02 LB
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10275110 2024.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10275109 2024.06.02 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10275108 2024.06.02 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10275107 2024.06.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10275106 2024.06.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10275105 2024.06.02 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10275104 2024.06.02 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10275103 2024.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10275102 2024.06.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10275101 2024.06.02 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10275100 2024.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10275096 2024.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10275095 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10275094 2024.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10275093 2024.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10275092 2024.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10275091 2024.06.02 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 50 10275090 2024.06.02 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10275089 2024.06.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 10275088 2024.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10275087 2024.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10275086 2024.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10275085 2024.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 10275084 2024.06.02 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10275083 2024.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10275082 2024.06.02 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 10275081 2024.06.02 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10272909 2024.06.02 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10272908 2024.06.02 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 10272907 2024.06.02 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10269154 2024.06.01 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10269153 2024.06.01 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10269152 2024.06.01 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10265125 2024.06.01 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10265124 2024.06.01 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10265122 2024.06.01 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10265123 2024.06.01 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10316911 2024.06.01 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10262089 2024.05.31 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10262088 2024.05.31 LB
pospolity żuraw, Grus grus 20 10262090 2024.05.31 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 10262087 2024.05.31 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10262085 2024.05.31 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10262086 2024.05.31 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10262084 2024.05.31 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10262083 2024.05.31 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10262082 2024.05.31 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 10262081 2024.05.31 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10262080 2024.05.31 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 10262079 2024.05.31 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10258558 2024.05.31 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 10257822 2024.05.31 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10257821 2024.05.31 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10257820 2024.05.31 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10257819 2024.05.31 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10257818 2024.05.31 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10257817 2024.05.31 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10257815 2024.05.31 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10257814 2024.05.31 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10257816 2024.05.31 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10257812 2024.05.31 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10257813 2024.05.31 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10257811 2024.05.31 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10257850 2024.05.31 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 10257852 2024.05.31 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 10257851 2024.05.31 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10257849 2024.05.31 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10257847 2024.05.31 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10257848 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10257845 2024.05.31 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10257846 2024.05.31 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10257843 2024.05.31 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10257844 2024.05.31 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10257839 2024.05.31 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10257841 2024.05.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10257842 2024.05.31 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10257840 2024.05.31 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10257838 2024.05.31 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 10257837 2024.05.31 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10256659 2024.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10256658 2024.05.31 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10256674 2024.05.31 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10256675 2024.05.31 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10256672 2024.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10256673 2024.05.31 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10256671 2024.05.31 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10256670 2024.05.31 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10256669 2024.05.31 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10256668 2024.05.31 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10256667 2024.05.31 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 10256664 2024.05.31 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10256665 2024.05.31 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10256666 2024.05.31 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10256662 2024.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10256661 2024.05.31 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10256663 2024.05.31 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10256660 2024.05.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10254575 2024.05.31 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10254574 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10254573 2024.05.31 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10254572 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10254571 2024.05.31 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10254570 2024.05.31 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10254569 2024.05.31 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 10254568 2024.05.31 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10254567 2024.05.31 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10254566 2024.05.31 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10254565 2024.05.31 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10254564 2024.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10254563 2024.05.31 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10254562 2024.05.31 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10254561 2024.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10254560 2024.05.31 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10254559 2024.05.31 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10254558 2024.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10200174 2024.05.22 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10200173 2024.05.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10200172 2024.05.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10200171 2024.05.22 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10200170 2024.05.22 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10200169 2024.05.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10200168 2024.05.22 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10200167 2024.05.22 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10200166 2024.05.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 10200165 2024.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10200164 2024.05.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10200163 2024.05.22 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10200161 2024.05.22 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10200160 2024.05.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10200162 2024.05.22 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10200158 2024.05.22 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10200156 2024.05.22 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10200157 2024.05.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10200154 2024.05.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10200159 2024.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10200155 2024.05.22 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10200153 2024.05.22 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10200152 2024.05.22 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10200151 2024.05.22 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10200150 2024.05.22 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10200149 2024.05.22 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 80 10200147 2024.05.22 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10200148 2024.05.22 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 10200146 2024.05.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10173392 2024.05.19 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10173391 2024.05.19 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10172811 2024.05.18 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10172810 2024.05.18 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10172808 2024.05.18 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10172804 2024.05.18 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 3 10172807 2024.05.18 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 10172803 2024.05.18 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10172806 2024.05.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10172802 2024.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 10172809 2024.05.18 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10172800 2024.05.18 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10172805 2024.05.18 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10172799 2024.05.18 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10172801 2024.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10172798 2024.05.18 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10172797 2024.05.18 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10172796 2024.05.18 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10172794 2024.05.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10172793 2024.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10172792 2024.05.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10172795 2024.05.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10172790 2024.05.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10172791 2024.05.18 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10172786 2024.05.18 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10172789 2024.05.18 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10172787 2024.05.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10172788 2024.05.18 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10172783 2024.05.18 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10172785 2024.05.18 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10172784 2024.05.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10172782 2024.05.18 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10172781 2024.05.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10172780 2024.05.18 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10172776 2024.05.18 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10172779 2024.05.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10172775 2024.05.18 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10172774 2024.05.18 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 10172772 2024.05.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10172773 2024.05.18 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10172770 2024.05.18 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10172778 2024.05.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10172771 2024.05.18 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10172768 2024.05.18 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10172777 2024.05.18 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10172767 2024.05.18 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10172769 2024.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10172765 2024.05.18 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10172766 2024.05.18 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10172762 2024.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10172763 2024.05.18 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10172764 2024.05.18 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10172760 2024.05.18 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10172761 2024.05.18 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10172758 2024.05.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10172759 2024.05.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10172756 2024.05.18 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10172757 2024.05.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10172755 2024.05.18 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10172753 2024.05.18 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10172754 2024.05.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10172752 2024.05.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10172751 2024.05.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10172750 2024.05.18 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10172749 2024.05.18 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10142455 2024.05.14 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10142456 2024.05.14 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10142454 2024.05.14 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10142453 2024.05.14 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10127620 2024.05.12 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10123351 2024.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10123350 2024.05.12 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10123348 2024.05.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10123349 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 10123347 2024.05.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10121927 2024.05.12 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10121926 2024.05.12 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 10121924 2024.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10121925 2024.05.12 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10119859 2024.05.12 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10119858 2024.05.12 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10119857 2024.05.12 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10119855 2024.05.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 10119853 2024.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10119852 2024.05.12 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10119851 2024.05.12 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10119850 2024.05.12 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 10119849 2024.05.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10119848 2024.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10119842 2024.05.12 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10119841 2024.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10119840 2024.05.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10119839 2024.05.12 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10119837 2024.05.12 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10119838 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10119836 2024.05.12 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10119834 2024.05.12 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10119835 2024.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10119833 2024.05.12 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10119832 2024.05.12 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10119831 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10119829 2024.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10119830 2024.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10119828 2024.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10119827 2024.05.12 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 100 10106807 2024.05.11 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10106806 2024.05.11 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10106805 2024.05.11 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 10103621 2024.05.11 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10100681 2024.05.10 MB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10099615 2024.05.10 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10099939 2024.05.10 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10099938 2024.05.10 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 10099937 2024.05.10 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10099955 2024.05.10 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10099954 2024.05.10 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10099953 2024.05.10 PM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10099952 2024.05.10 PM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10099951 2024.05.10 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10099950 2024.05.10 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10099949 2024.05.10 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10099948 2024.05.10 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10099947 2024.05.10 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 10099946 2024.05.10 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10099945 2024.05.10 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10099944 2024.05.10 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10099943 2024.05.10 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10099942 2024.05.10 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10099941 2024.05.10 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10099940 2024.05.10 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10099971 2024.05.10 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10099970 2024.05.10 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10099969 2024.05.10 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10099968 2024.05.10 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10099967 2024.05.10 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10099966 2024.05.10 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10099965 2024.05.10 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10099964 2024.05.10 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10099963 2024.05.10 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 10099962 2024.05.10 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10099961 2024.05.10 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10099960 2024.05.10 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10099959 2024.05.10 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10099958 2024.05.10 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10099957 2024.05.10 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10099956 2024.05.10 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10098590 2024.05.10 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10098589 2024.05.10 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10093758 2024.05.09 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10093199 2024.05.09 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10093198 2024.05.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10093197 2024.05.09 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10093196 2024.05.09 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10093195 2024.05.09 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10093194 2024.05.09 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10093193 2024.05.09 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10093192 2024.05.09 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 10093191 2024.05.09 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10093190 2024.05.09 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10093189 2024.05.09 PM
pospolity żuraw, Grus grus 5 10093188 2024.05.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10093187 2024.05.09 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10093186 2024.05.09 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10092718 2024.05.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10092717 2024.05.09 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10092716 2024.05.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10092715 2024.05.09 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10092714 2024.05.09 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10092713 2024.05.09 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10092712 2024.05.09 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 10092711 2024.05.09 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10092710 2024.05.09 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10092709 2024.05.09 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10092708 2024.05.09 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10092707 2024.05.09 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10092706 2024.05.09 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10092705 2024.05.09 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 10092704 2024.05.09 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 10092703 2024.05.09 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10092702 2024.05.09 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10092701 2024.05.09 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10092700 2024.05.09 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10092699 2024.05.09 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10092698 2024.05.09 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10092697 2024.05.09 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10092696 2024.05.09 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10092695 2024.05.09 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 10092694 2024.05.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 24 10092693 2024.05.09 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10090716 2024.05.09 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10090717 2024.05.09 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10087813 2024.05.08 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10087812 2024.05.08 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10087811 2024.05.08 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10087810 2024.05.08 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 10087809 2024.05.08 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10087808 2024.05.08 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10087807 2024.05.08 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10087806 2024.05.08 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 10087805 2024.05.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10087804 2024.05.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 10087803 2024.05.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10087802 2024.05.08 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 20 10087801 2024.05.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 10087800 2024.05.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10087799 2024.05.08 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10087798 2024.05.08 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 15 10087797 2024.05.08 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10086396 2024.05.05 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10086397 2024.05.05 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10086394 2024.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10086395 2024.05.05 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 10086393 2024.05.05 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10086392 2024.05.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10086390 2024.05.05 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10086391 2024.05.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10062433 2024.05.04 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10041935 2024.05.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10041936 2024.05.03 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10041933 2024.05.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10041934 2024.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10041932 2024.05.03 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 10041931 2024.05.03 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10041930 2024.05.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10013472 2024.05.01 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10002884 2024.04.29 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10002883 2024.04.29 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10002882 2024.04.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10002881 2024.04.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10002880 2024.04.29 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10002877 2024.04.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10002878 2024.04.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10002879 2024.04.29 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10002876 2024.04.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10002875 2024.04.29 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10002874 2024.04.29 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10002871 2024.04.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10002873 2024.04.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10002872 2024.04.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10002870 2024.04.29 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 10002869 2024.04.29 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10002868 2024.04.29 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10002866 2024.04.29 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10002865 2024.04.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10002867 2024.04.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10002864 2024.04.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10002863 2024.04.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10002862 2024.04.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10002859 2024.04.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10002858 2024.04.29 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10002857 2024.04.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10002861 2024.04.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10002860 2024.04.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10002856 2024.04.29 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10002855 2024.04.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10002854 2024.04.29 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10000113 2024.04.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10000114 2024.04.28 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9981994 2024.04.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9976104 2024.04.27 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9976103 2024.04.27 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 9976102 2024.04.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 9976101 2024.04.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9976100 2024.04.27 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9976099 2024.04.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9976097 2024.04.27 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9976098 2024.04.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9976095 2024.04.27 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9958617 2024.04.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9958615 2024.04.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9958613 2024.04.24 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9958614 2024.04.24 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9958612 2024.04.24 MZ
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9958611 2024.04.24 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9945966 2024.04.21 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9945967 2024.04.21 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9945965 2024.04.21 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9943738 2024.04.21 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9940608 2024.04.21 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9940609 2024.04.21 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9940607 2024.04.21 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 9940606 2024.04.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9940406 2024.04.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9940222 2024.04.21 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9940221 2024.04.21 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9940223 2024.04.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9940220 2024.04.21 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9940218 2024.04.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9940219 2024.04.21 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9940224 2024.04.21 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 9940217 2024.04.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9940216 2024.04.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9940215 2024.04.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9940214 2024.04.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9940213 2024.04.21 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9940212 2024.04.21 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 9940211 2024.04.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9904831 2024.04.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9904832 2024.04.14 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9904830 2024.04.14 MP
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 9903297 2024.04.14 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9903300 2024.04.14 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9903296 2024.04.14 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 9903295 2024.04.14 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 9903301 2024.04.14 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9903298 2024.04.14 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 2 9896434 2024.04.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9896436 2024.04.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9896435 2024.04.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9895052 2024.04.13 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9894685 2024.04.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9894584 2024.04.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9894586 2024.04.13 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9894585 2024.04.13 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 9893899 2024.04.13 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 9893898 2024.04.13 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9893157 2024.04.13 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9892835 2024.04.13 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 3 9891708 2024.04.13 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9891710 2024.04.13 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9891706 2024.04.13 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 9891709 2024.04.13 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9891705 2024.04.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9891707 2024.04.13 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9891704 2024.04.13 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9891701 2024.04.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9891703 2024.04.13 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9891702 2024.04.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9891700 2024.04.13 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9891699 2024.04.13 MP
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9917557 2024.04.13 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 9917565 2024.04.13 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9888858 2024.04.12 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9888857 2024.04.12 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9888856 2024.04.12 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9888855 2024.04.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9887143 2024.04.12 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9887142 2024.04.12 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9887144 2024.04.12 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9887137 2024.04.12 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9887141 2024.04.12 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 5 9887136 2024.04.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9887140 2024.04.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9887138 2024.04.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 20 9887135 2024.04.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 9887139 2024.04.12 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9885556 2024.04.12 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9885557 2024.04.12 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9885553 2024.04.12 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9885554 2024.04.12 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9885555 2024.04.12 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9885552 2024.04.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9885551 2024.04.12 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9884854 2024.04.12 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9884853 2024.04.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9884852 2024.04.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9884851 2024.04.12 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9884849 2024.04.12 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9884850 2024.04.12 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9884847 2024.04.12 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9884848 2024.04.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9884845 2024.04.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9884846 2024.04.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9884844 2024.04.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9884345 2024.04.12 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9884344 2024.04.12 MP
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 9884343 2024.04.12 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9894686 2024.04.11 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9880280 2024.04.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9880061 2024.04.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9880060 2024.04.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 9880062 2024.04.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9879712 2024.04.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9879710 2024.04.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9879709 2024.04.11 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9879708 2024.04.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9879707 2024.04.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9879706 2024.04.11 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9879705 2024.04.11 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9879704 2024.04.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9879703 2024.04.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9879702 2024.04.11 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9879701 2024.04.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9879700 2024.04.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9879699 2024.04.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9879698 2024.04.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9879697 2024.04.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9879696 2024.04.11 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9879695 2024.04.11 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9879694 2024.04.11 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9879693 2024.04.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9879692 2024.04.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9879691 2024.04.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9879690 2024.04.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9879689 2024.04.11 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9879688 2024.04.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9879687 2024.04.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9879686 2024.04.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9879685 2024.04.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9879684 2024.04.11 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9879683 2024.04.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9879682 2024.04.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9879681 2024.04.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9879680 2024.04.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9879679 2024.04.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9879678 2024.04.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 9879677 2024.04.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9879676 2024.04.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9879675 2024.04.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9878400 2024.04.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9869882 2024.04.09 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9869881 2024.04.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9869430 2024.04.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9869431 2024.04.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9869432 2024.04.09 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 9869428 2024.04.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 9869427 2024.04.09 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9869429 2024.04.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9869426 2024.04.09 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9869425 2024.04.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9869423 2024.04.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9869424 2024.04.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9869422 2024.04.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9869421 2024.04.09 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9869420 2024.04.09 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9869419 2024.04.09 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9869418 2024.04.09 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9869416 2024.04.09 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9869415 2024.04.09 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9869414 2024.04.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9869413 2024.04.09 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9869412 2024.04.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9869411 2024.04.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 9869410 2024.04.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9869409 2024.04.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9869408 2024.04.09 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9869407 2024.04.09 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9869405 2024.04.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9869404 2024.04.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9869406 2024.04.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9869403 2024.04.09 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9869401 2024.04.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9869402 2024.04.09 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9869400 2024.04.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9869399 2024.04.09 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9869398 2024.04.09 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9869397 2024.04.09 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 9869396 2024.04.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9869395 2024.04.09 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9869394 2024.04.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9869393 2024.04.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9869391 2024.04.09 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9869392 2024.04.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9869390 2024.04.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9869387 2024.04.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9869385 2024.04.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9869386 2024.04.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9869388 2024.04.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9869389 2024.04.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9866043 2024.04.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9836036 2024.04.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9836037 2024.04.06 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9836035 2024.04.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9835343 2024.03.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9785045 2024.03.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9785044 2024.03.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9785043 2024.03.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9785042 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9785041 2024.03.30 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9785040 2024.03.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9785039 2024.03.30 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9785037 2024.03.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9785038 2024.03.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9785035 2024.03.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9785036 2024.03.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9785034 2024.03.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9785032 2024.03.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9785033 2024.03.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9785031 2024.03.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9785030 2024.03.30 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9785028 2024.03.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9785029 2024.03.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9770461 2024.03.29 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9768532 2024.03.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9731875 2024.03.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9731874 2024.03.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9731873 2024.03.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9731872 2024.03.23 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9731871 2024.03.23 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9731870 2024.03.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9731869 2024.03.23 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9731868 2024.03.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9731867 2024.03.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9731866 2024.03.23 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9731865 2024.03.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9731864 2024.03.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9731863 2024.03.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9714166 2024.03.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9714101 2024.03.20 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9714100 2024.03.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9714099 2024.03.20 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9714098 2024.03.20 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9714097 2024.03.20 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9714096 2024.03.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9714095 2024.03.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9714094 2024.03.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9714093 2024.03.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9714092 2024.03.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9714091 2024.03.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 9714090 2024.03.20 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9714089 2024.03.20 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9714088 2024.03.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9714087 2024.03.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9714086 2024.03.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9714085 2024.03.20 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9714084 2024.03.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9714083 2024.03.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9714082 2024.03.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9714081 2024.03.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9714080 2024.03.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9714079 2024.03.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9714078 2024.03.20 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9714077 2024.03.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9714076 2024.03.20 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9714075 2024.03.20 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9714074 2024.03.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9714073 2024.03.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9714072 2024.03.20 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9714071 2024.03.20 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9714070 2024.03.20 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9714069 2024.03.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9714068 2024.03.20 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9714067 2024.03.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9714066 2024.03.20 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9714065 2024.03.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9714064 2024.03.20 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9714063 2024.03.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9714062 2024.03.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9714061 2024.03.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9714060 2024.03.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9714059 2024.03.20 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9714058 2024.03.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9714057 2024.03.20 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9714056 2024.03.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9714055 2024.03.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9714054 2024.03.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9714053 2024.03.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9714052 2024.03.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9714051 2024.03.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9714050 2024.03.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9696391 2024.03.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9696390 2024.03.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9696389 2024.03.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9696388 2024.03.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9696387 2024.03.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9696384 2024.03.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9696383 2024.03.17 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9696382 2024.03.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9696381 2024.03.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9696380 2024.03.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9696379 2024.03.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9696378 2024.03.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9696377 2024.03.17 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9696376 2024.03.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9696373 2024.03.17 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9696375 2024.03.17 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9696385 2024.03.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9696372 2024.03.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9696371 2024.03.17 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9696374 2024.03.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9696370 2024.03.17 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9696365 2024.03.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9696369 2024.03.17 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9696367 2024.03.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 9696359 2024.03.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9696360 2024.03.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9696356 2024.03.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9696357 2024.03.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9696358 2024.03.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9696363 2024.03.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9696362 2024.03.17 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9696364 2024.03.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 9696366 2024.03.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9696354 2024.03.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9696355 2024.03.17 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9696368 2024.03.17 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9696361 2024.03.17 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9671250 2024.03.13 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9671249 2024.03.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9671248 2024.03.13 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9671247 2024.03.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9671246 2024.03.13 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9671245 2024.03.13 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9671244 2024.03.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9671243 2024.03.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9671242 2024.03.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9671241 2024.03.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9671240 2024.03.13 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9671239 2024.03.13 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9671238 2024.03.13 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9671237 2024.03.13 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9671236 2024.03.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 9671235 2024.03.13 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9671234 2024.03.13 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9671233 2024.03.13 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9671232 2024.03.13 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9671231 2024.03.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9671230 2024.03.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9671229 2024.03.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9671228 2024.03.13 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9671227 2024.03.13 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9671226 2024.03.13 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 9671225 2024.03.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9671224 2024.03.13 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9671223 2024.03.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9671222 2024.03.13 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9671221 2024.03.13 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9671220 2024.03.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9671219 2024.03.13 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9671218 2024.03.13 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9671217 2024.03.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9671216 2024.03.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9671215 2024.03.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9671214 2024.03.13 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9671213 2024.03.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9671212 2024.03.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9671211 2024.03.13 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 9671210 2024.03.13 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9671209 2024.03.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9671208 2024.03.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 9671207 2024.03.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9671206 2024.03.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9671205 2024.03.13 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9671204 2024.03.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9671203 2024.03.13 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9671202 2024.03.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9671201 2024.03.13 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9671200 2024.03.13 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9671199 2024.03.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9671198 2024.03.13 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9671197 2024.03.13 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9671196 2024.03.13 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9671195 2024.03.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9671194 2024.03.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9671193 2024.03.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9671192 2024.03.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9671191 2024.03.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9671190 2024.03.13 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9671189 2024.03.13 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9671188 2024.03.13 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9671187 2024.03.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9671186 2024.03.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9671185 2024.03.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9671184 2024.03.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9671183 2024.03.13 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9671182 2024.03.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9671181 2024.03.13 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9671180 2024.03.13 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9671179 2024.03.13 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9663004 2024.03.10 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 9661124 2024.03.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5000 9661120 2024.03.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9661126 2024.03.10 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9661133 2024.03.10 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9661116 2024.03.10 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9661112 2024.03.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 9661113 2024.03.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9661111 2024.03.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5000 9661109 2024.03.10 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2000 9661107 2024.03.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 6 9661110 2024.03.10 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9661132 2024.03.10 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9661134 2024.03.10 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9661131 2024.03.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9661128 2024.03.10 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9661130 2024.03.10 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9661129 2024.03.10 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9661118 2024.03.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9661127 2024.03.10 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9661125 2024.03.10 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9661122 2024.03.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9661119 2024.03.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9661115 2024.03.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9661123 2024.03.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 9661114 2024.03.10 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9661117 2024.03.10 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 10 9661106 2024.03.10 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9609968 2024.03.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9609967 2024.03.01 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9609901 2024.03.01 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 500 9609898 2024.03.01 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9609900 2024.03.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9609897 2024.03.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9609899 2024.03.01 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9609896 2024.03.01 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9609842 2024.03.01 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9609843 2024.03.01 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9609708 2024.03.01 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9609709 2024.03.01 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9609706 2024.03.01 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9609707 2024.03.01 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9609702 2024.03.01 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9609700 2024.03.01 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9609701 2024.03.01 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9609705 2024.03.01 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9609698 2024.03.01 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9609703 2024.03.01 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9609699 2024.03.01 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 20 9609696 2024.03.01 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9609694 2024.03.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9609693 2024.03.01 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 6 9609691 2024.03.01 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2000 9609704 2024.03.01 ŁD