DRUŻYNA

Drużyna: Upadłe Imperium. Obserwator: Przemysław Rodak

Liczba gatunków: 168

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 71 283 35 35 1 2 6 26
2 78 957 69 52 1 8 15 28
3 84 439 92 60 0 11 21 28
4 103 270 135 71 1 11 31 28
5 99 195 165 71 0 14 37 20
6 19 41 168 19 1 2 11 5
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10323318 2024.06.12 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10311724 2024.06.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10311723 2024.06.09 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10304765 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10304764 2024.06.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10304766 2024.06.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10304763 2024.06.08 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 10304762 2024.06.08 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10295309 2024.06.06 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10281046 2024.06.03 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10281047 2024.06.03 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10281045 2024.06.03 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10281044 2024.06.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10281043 2024.06.03 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10281042 2024.06.03 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10281040 2024.06.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10281041 2024.06.03 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10281039 2024.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10273479 2024.06.02
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10253308 2024.05.30
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10234418 2024.05.27 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10234419 2024.05.27 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10234420 2024.05.27 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10234416 2024.05.27 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10234414 2024.05.27 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10234415 2024.05.27 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10234417 2024.05.27 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10234413 2024.05.27 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10234412 2024.05.27 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10231629 2024.05.27 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10231601 2024.05.27 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10227082 2024.05.26 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 10227081 2024.05.26 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10213941 2024.05.25 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 10213940 2024.05.25 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10213939 2024.05.25 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10213891 2024.05.25 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10213745 2024.05.25 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10213735 2024.05.25 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10213734 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10213689 2024.05.25 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 10213673 2024.05.25 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10213668 2024.05.25 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 10213667 2024.05.25 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10213612 2024.05.25 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10213611 2024.05.25 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10213473 2024.05.25 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10213323 2024.05.25 PM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10213198 2024.05.25 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10213197 2024.05.25 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10213109 2024.05.25 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10212994 2024.05.25 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10212930 2024.05.25 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10212905 2024.05.25 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10212904 2024.05.25 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10212694 2024.05.25 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10211982 2024.05.25 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10211969 2024.05.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10211965 2024.05.25 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10211966 2024.05.25 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10200809 2024.05.22 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10200808 2024.05.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10197519 2024.05.21 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10197511 2024.05.21 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10193672 2024.05.21 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10182214 2024.05.19 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 10180826 2024.05.19 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10180825 2024.05.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10179307 2024.05.19 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10179263 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10177352 2024.05.19 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10177351 2024.05.19 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10178696 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10178695 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10178694 2024.05.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10177350 2024.05.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10155571 2024.05.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10136001 2024.05.13 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10135999 2024.05.13 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10135998 2024.05.13 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10135996 2024.05.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10135997 2024.05.13 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10135995 2024.05.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10067332 2024.05.05 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10067331 2024.05.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10067330 2024.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10067328 2024.05.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10067329 2024.05.05 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10067326 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067327 2024.05.05 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10065257 2024.05.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10065256 2024.05.04 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10065258 2024.05.04 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10065255 2024.05.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10065253 2024.05.04 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10065254 2024.05.04 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10065252 2024.05.04 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10065251 2024.05.04 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10065249 2024.05.04 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10065250 2024.05.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10065248 2024.05.04 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10065247 2024.05.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 10065245 2024.05.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10065246 2024.05.04 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10051455 2024.05.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10051454 2024.05.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10051453 2024.05.04 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 10050912 2024.05.04 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10050395 2024.05.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10039914 2024.05.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10039668 2024.05.03 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10019356 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10018439 2024.05.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10018353 2024.05.01 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10018354 2024.05.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10018355 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10018352 2024.05.01 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10017674 2024.05.01 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10011378 2024.04.30 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10011379 2024.04.30 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10011376 2024.04.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10011380 2024.04.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10011375 2024.04.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10011377 2024.04.30 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9997303 2024.04.29 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9995421 2024.04.28 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9995420 2024.04.28 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9995419 2024.04.28 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9995418 2024.04.28 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9995416 2024.04.28 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 9995415 2024.04.28 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 9995414 2024.04.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9995413 2024.04.28 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9995412 2024.04.28 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9995410 2024.04.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9995411 2024.04.28 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9995409 2024.04.28 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9995408 2024.04.28 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9995406 2024.04.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 30 9995407 2024.04.28 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9995403 2024.04.28 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9995402 2024.04.28 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9995405 2024.04.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9995404 2024.04.28 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9995401 2024.04.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9981109 2024.04.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9981022 2024.04.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9981020 2024.04.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9981019 2024.04.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9980984 2024.04.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9980882 2024.04.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9980816 2024.04.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9980815 2024.04.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9980811 2024.04.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9980718 2024.04.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9980719 2024.04.27 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9969836 2024.04.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9969835 2024.04.26 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9969834 2024.04.26 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9969837 2024.04.26 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9969832 2024.04.26 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9969833 2024.04.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9960003 2024.04.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9960002 2024.04.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9960001 2024.04.24 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9960000 2024.04.24 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9959996 2024.04.24 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9959997 2024.04.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9959998 2024.04.24 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9959995 2024.04.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9959994 2024.04.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9959999 2024.04.24 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9957290 2024.04.24 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9936605 2024.04.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9936604 2024.04.20 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9936603 2024.04.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9936602 2024.04.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9936600 2024.04.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9936601 2024.04.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9936599 2024.04.20 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9936598 2024.04.20 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9917806 2024.04.16 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9917805 2024.04.16 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9917807 2024.04.16 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9917804 2024.04.16 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9895978 2024.04.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9894040 2024.04.13 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9893104 2024.04.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9892190 2024.04.13 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9887977 2024.04.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9849937 2024.04.07 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9847902 2024.04.07 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9847653 2024.04.07 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9847281 2024.04.07 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 9847155 2024.04.07 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9846461 2024.04.07 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9846364 2024.04.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9845972 2024.04.07 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9845971 2024.04.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9845247 2024.04.07 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9843684 2024.04.06 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9843685 2024.04.06 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9843681 2024.04.06 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9843682 2024.04.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9843683 2024.04.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9833812 2024.04.06 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9831979 2024.04.05 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 9831978 2024.04.05 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9831972 2024.04.05 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9831982 2024.04.05 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9831969 2024.04.05 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9831967 2024.04.05 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 9831970 2024.04.05 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9831965 2024.04.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9831961 2024.04.05 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9831963 2024.04.05 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9831959 2024.04.05 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9831958 2024.04.05 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9831956 2024.04.05 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9831955 2024.04.05 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9823006 2024.04.04 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9761587 2024.03.27
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9761588 2024.03.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9761268 2024.03.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9761240 2024.03.27
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9758892 2024.03.26
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9756453 2024.03.26
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9752694 2024.03.25
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9752693 2024.03.25
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9752695 2024.03.25
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9752692 2024.03.25
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9752691 2024.03.25
pospolity bogatka, Parus major 2 9746236 2024.03.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9746234 2024.03.24
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9746233 2024.03.24
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9746231 2024.03.24
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9746232 2024.03.24
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9739646 2024.03.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9730688 2024.03.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9730337 2024.03.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9730336 2024.03.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9718349 2024.03.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9699704 2024.03.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9699703 2024.03.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9699705 2024.03.17 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9699702 2024.03.17 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 9696900 2024.03.17 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9696507 2024.03.17 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9696506 2024.03.17 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9694911 2024.03.17 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9694912 2024.03.17 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9694877 2024.03.17 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 9694875 2024.03.17 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9694863 2024.03.17 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9694861 2024.03.17 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9689937 2024.03.16 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9689939 2024.03.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9689312 2024.03.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9689309 2024.03.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9689310 2024.03.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9689313 2024.03.16 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9689308 2024.03.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9689311 2024.03.16 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9686544 2024.03.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9682221 2024.03.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9672962 2024.03.13 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9661828 2024.03.10 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9661825 2024.03.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9661827 2024.03.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9661826 2024.03.10 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 9661824 2024.03.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9661823 2024.03.10 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9661820 2024.03.10 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9661821 2024.03.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9661822 2024.03.10 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9661818 2024.03.10 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9661816 2024.03.10 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9661814 2024.03.10 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9661815 2024.03.10 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9661819 2024.03.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9661817 2024.03.10 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9661813 2024.03.10 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9661811 2024.03.10 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9661812 2024.03.10 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9661809 2024.03.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9661810 2024.03.10 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9661808 2024.03.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9661807 2024.03.10 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9656831 2024.03.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9656832 2024.03.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9656555 2024.03.10 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9656462 2024.03.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9656463 2024.03.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9656461 2024.03.10 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9656460 2024.03.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9645949 2024.03.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9645950 2024.03.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9642319 2024.03.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9623403 2024.03.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9610405 2024.03.01 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9610364 2024.03.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9610365 2024.03.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9610245 2024.03.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 9610244 2024.03.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9610122 2024.03.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9588484 2024.02.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9588485 2024.02.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9588486 2024.02.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9588487 2024.02.25 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9588481 2024.02.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9588482 2024.02.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9588488 2024.02.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9588483 2024.02.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9579798 2024.02.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9579800 2024.02.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9579799 2024.02.24 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9579797 2024.02.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9556954 2024.02.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9556953 2024.02.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9556952 2024.02.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9556951 2024.02.18 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 9556950 2024.02.18 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9552357 2024.02.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9547799 2024.02.16 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9547469 2024.02.16 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9546883 2024.02.16 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 9546885 2024.02.16 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9546884 2024.02.16 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9543112 2024.02.15 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9537528 2024.02.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9537154 2024.02.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9537156 2024.02.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9537155 2024.02.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9537152 2024.02.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9537153 2024.02.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9537149 2024.02.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9537150 2024.02.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9537151 2024.02.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9537146 2024.02.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9537147 2024.02.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9537148 2024.02.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9533059 2024.02.11 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9533057 2024.02.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9533058 2024.02.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9533056 2024.02.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9533055 2024.02.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9533054 2024.02.11 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9533053 2024.02.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9533052 2024.02.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9533050 2024.02.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9533051 2024.02.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9530204 2024.02.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9530203 2024.02.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9529436 2024.02.11 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9529434 2024.02.11 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 45 9528320 2024.02.10 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 9528321 2024.02.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9528318 2024.02.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9528317 2024.02.10 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9528319 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9528315 2024.02.10 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9528316 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9528314 2024.02.10 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9528313 2024.02.10 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9528312 2024.02.10 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9528311 2024.02.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9528307 2024.02.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9528309 2024.02.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9528308 2024.02.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 9528306 2024.02.10 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 90 9528305 2024.02.10 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9528304 2024.02.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 9528302 2024.02.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9528303 2024.02.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9528301 2024.02.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9528298 2024.02.10 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9528300 2024.02.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9528299 2024.02.10 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 10 9528297 2024.02.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9512699 2024.02.06 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9512399 2024.02.06 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9507238 2024.02.04 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9503266 2024.02.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9476041 2024.01.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9476040 2024.01.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9476039 2024.01.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9475170 2024.01.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9475169 2024.01.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9472508 2024.01.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9472505 2024.01.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9472512 2024.01.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9472506 2024.01.26 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9472504 2024.01.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9451248 2024.01.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9451245 2024.01.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9451247 2024.01.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9451246 2024.01.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9451244 2024.01.20 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9451243 2024.01.20 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9451242 2024.01.20 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9375056 2024.01.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9375055 2024.01.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9375054 2024.01.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9375053 2024.01.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9375052 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9375051 2024.01.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9375050 2024.01.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9375049 2024.01.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9375047 2024.01.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9375048 2024.01.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9375046 2024.01.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9367004 2024.01.13 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 9366288 2024.01.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9366289 2024.01.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9366290 2024.01.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9366286 2024.01.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9366287 2024.01.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9360316 2024.01.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9360315 2024.01.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9360313 2024.01.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9360314 2024.01.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9347010 2024.01.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9342183 2024.01.07 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9340288 2024.01.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9339235 2024.01.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9339234 2024.01.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9338123 2024.01.06 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9338121 2024.01.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 9338122 2024.01.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9334448 2024.01.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9334449 2024.01.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9334447 2024.01.06 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9334445 2024.01.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9334446 2024.01.06 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9315344 2024.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9315343 2024.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9314602 2024.01.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9314606 2024.01.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9314605 2024.01.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9316003 2024.01.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9314607 2024.01.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9313969 2024.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9313970 2024.01.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9313968 2024.01.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 9313971 2024.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9313972 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9313656 2024.01.01 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9313654 2024.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9313623 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9313622 2024.01.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9313621 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9313275 2024.01.01 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9313274 2024.01.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9313276 2024.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...