DRUŻYNA

Drużyna: Przyroda okiem Pawła. Obserwator: Paweł Łabaj

Liczba gatunków: 207

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 323 6327 79 79 3 4 35 37
2 249 1571 107 78 0 16 25 37
3 363 1858 140 111 0 12 50 49
4 392 695 184 132 7 24 54 47
5 128 195 197 80 0 5 37 38
6 202 276 207 74 0 11 30 33
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10340991 2024.06.15 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10340992 2024.06.15 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10340988 2024.06.15 OP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10340989 2024.06.15 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10340987 2024.06.15 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10340986 2024.06.15 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10340985 2024.06.15 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10340984 2024.06.15 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10340983 2024.06.15 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10340982 2024.06.15 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10340980 2024.06.15 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10340979 2024.06.15 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10340977 2024.06.15 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10340981 2024.06.15 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10340978 2024.06.15 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10340976 2024.06.15 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10340975 2024.06.15 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10340973 2024.06.15 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10340972 2024.06.15 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 10340970 2024.06.15 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10340969 2024.06.15 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10340974 2024.06.15 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10340971 2024.06.15 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10340968 2024.06.15 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10340967 2024.06.15 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10340965 2024.06.15 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10340966 2024.06.15 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10340964 2024.06.15 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 10340963 2024.06.15 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10340961 2024.06.15 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10340960 2024.06.15 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10340958 2024.06.15 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10340962 2024.06.15 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10340955 2024.06.15 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10340959 2024.06.15 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10340952 2024.06.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10340956 2024.06.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10340957 2024.06.15 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10340953 2024.06.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10340954 2024.06.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10312403 2024.06.09 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10312402 2024.06.09 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10312399 2024.06.09 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10312400 2024.06.09 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10312397 2024.06.09 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10312401 2024.06.09 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10312398 2024.06.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10311619 2024.06.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10311616 2024.06.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10311618 2024.06.09 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10311615 2024.06.09 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10311617 2024.06.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10311614 2024.06.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10311613 2024.06.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10311673 2024.06.09 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10311653 2024.06.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10311651 2024.06.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10311649 2024.06.09 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10311672 2024.06.09 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10311670 2024.06.09 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10311645 2024.06.09 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10311643 2024.06.09 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10311644 2024.06.09 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10311636 2024.06.09 OP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10311639 2024.06.09 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10311634 2024.06.09 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10311630 2024.06.09 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10311635 2024.06.09 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10311629 2024.06.09 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10311628 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10311669 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10311668 2024.06.09 OP
pospolity sroka, Pica pica 1 10311671 2024.06.09 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10311665 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10311666 2024.06.09 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10311675 2024.06.09 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10311667 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10311663 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10311664 2024.06.09 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10311660 2024.06.09 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10311662 2024.06.09 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10311661 2024.06.09 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10311657 2024.06.09 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10311659 2024.06.09 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10311658 2024.06.09 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10311656 2024.06.09 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10311767 2024.06.09 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10311766 2024.06.09 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10311765 2024.06.09 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10311763 2024.06.09 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10311762 2024.06.09 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 10311764 2024.06.09 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10311761 2024.06.09 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10311759 2024.06.09 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10311760 2024.06.09 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10311758 2024.06.09 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10311757 2024.06.09 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10311755 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10311756 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10311754 2024.06.09 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10311752 2024.06.09 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10311753 2024.06.09 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10311652 2024.06.09 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10311674 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10311648 2024.06.09 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10311650 2024.06.09 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10311647 2024.06.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10311646 2024.06.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10311642 2024.06.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10311638 2024.06.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10311641 2024.06.09 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10311637 2024.06.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10311631 2024.06.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10311632 2024.06.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10311633 2024.06.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10291733 2024.06.05 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10291732 2024.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10291731 2024.06.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10291730 2024.06.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10291729 2024.06.05 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10291728 2024.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10291727 2024.06.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10291726 2024.06.05 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10291725 2024.06.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10291724 2024.06.05 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10291723 2024.06.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10291722 2024.06.05 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10291721 2024.06.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10291720 2024.06.05 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10291718 2024.06.05 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10291717 2024.06.05 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10291716 2024.06.05 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10291715 2024.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10291714 2024.06.05 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10291713 2024.06.05 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10291712 2024.06.05 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10291711 2024.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10291710 2024.06.05 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10291709 2024.06.05 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10291708 2024.06.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10291707 2024.06.05 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10291706 2024.06.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10291705 2024.06.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10291704 2024.06.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10291703 2024.06.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10277576 2024.06.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10272906 2024.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10272905 2024.06.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10272903 2024.06.02 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10272902 2024.06.02 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10272901 2024.06.02 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10272900 2024.06.02 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10272904 2024.06.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10272899 2024.06.02 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10272898 2024.06.02 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10272897 2024.06.02 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10272896 2024.06.02 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10272895 2024.06.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10272894 2024.06.02 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10272892 2024.06.02 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10272893 2024.06.02 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10272891 2024.06.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10272889 2024.06.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10272890 2024.06.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272886 2024.06.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10272888 2024.06.02 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10272887 2024.06.02 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10272885 2024.06.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10272883 2024.06.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10272884 2024.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10272882 2024.06.02 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10272880 2024.06.02 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10272881 2024.06.02 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10272878 2024.06.02 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272879 2024.06.02 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10272876 2024.06.02 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10272877 2024.06.02 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10272875 2024.06.02 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10266776 2024.06.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10266777 2024.06.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266778 2024.06.01 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 10266773 2024.06.01 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10266775 2024.06.01 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10266772 2024.06.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10266771 2024.06.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10266774 2024.06.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10266770 2024.06.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10266769 2024.06.01 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10266767 2024.06.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10266768 2024.06.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10266766 2024.06.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10266765 2024.06.01 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10266764 2024.06.01 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10266763 2024.06.01 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10266762 2024.06.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10266759 2024.06.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10266758 2024.06.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10266760 2024.06.01 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10266761 2024.06.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10266757 2024.06.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10266756 2024.06.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266755 2024.06.01 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10234559 2024.05.28 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10234560 2024.05.26 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10223241 2024.05.26 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10224148 2024.05.26 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10224147 2024.05.26 ŚK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10224146 2024.05.26 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10224145 2024.05.26 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10224143 2024.05.26 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10224142 2024.05.26 ŚK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10224141 2024.05.26 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10224144 2024.05.26 ŚK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10224140 2024.05.26 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10224139 2024.05.26 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10223239 2024.05.26 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10223240 2024.05.26 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10224138 2024.05.26 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10224137 2024.05.26 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10224136 2024.05.26 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10223449 2024.05.26 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10223448 2024.05.26 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10223446 2024.05.26 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10223447 2024.05.26 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10223444 2024.05.26 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10223442 2024.05.26 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10223445 2024.05.26 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10223443 2024.05.26 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10223441 2024.05.26 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10223438 2024.05.26 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10223439 2024.05.26 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10223435 2024.05.26 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10223436 2024.05.26 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10223437 2024.05.26 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10223434 2024.05.26 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10223440 2024.05.26 ŚK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10218402 2024.05.25 ŚK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10214567 2024.05.24 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10169868 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10169866 2024.05.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10169867 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10169848 2024.05.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10169847 2024.05.18 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10169846 2024.05.18 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10169843 2024.05.18 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10169845 2024.05.18 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10169842 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10169841 2024.05.18 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10169840 2024.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10169839 2024.05.18 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10169838 2024.05.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10169844 2024.05.18 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10169833 2024.05.18 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10169834 2024.05.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10169836 2024.05.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10169835 2024.05.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10169837 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10169861 2024.05.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10169864 2024.05.18 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10169863 2024.05.18 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10169860 2024.05.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10169862 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10169859 2024.05.18 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10169858 2024.05.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10169857 2024.05.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10169856 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10169854 2024.05.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 10169853 2024.05.18 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10169855 2024.05.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10169851 2024.05.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 10169852 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 10169849 2024.05.18 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10169850 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10169884 2024.05.18 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10169882 2024.05.18 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10169883 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10169880 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10169881 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10169878 2024.05.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10169879 2024.05.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10169877 2024.05.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10169876 2024.05.18 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10169874 2024.05.18 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10169873 2024.05.18 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10169875 2024.05.18 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10169872 2024.05.18 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10169871 2024.05.18 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10169869 2024.05.18 ŚK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10169870 2024.05.18 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10167078 2024.05.18 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10167077 2024.05.18 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10167076 2024.05.18 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10167075 2024.05.18 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10165846 2024.05.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10165845 2024.05.18 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10165844 2024.05.18 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10165843 2024.05.18 ŚK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10165842 2024.05.18 ŚK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10165841 2024.05.18 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10165840 2024.05.18 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10165839 2024.05.18 ŚK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10165838 2024.05.18 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10165837 2024.05.18 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10165836 2024.05.18 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10165835 2024.05.18 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10165834 2024.05.18 ŚK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10165862 2024.05.18 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10165861 2024.05.18 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10165860 2024.05.18 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10165859 2024.05.18 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10165858 2024.05.18 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10165857 2024.05.18 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10165856 2024.05.18 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10165855 2024.05.18 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10165854 2024.05.18 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10165853 2024.05.18 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10165852 2024.05.18 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10165851 2024.05.18 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10165850 2024.05.18 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10165849 2024.05.18 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10165848 2024.05.18 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10165847 2024.05.18 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10098274 2024.05.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098267 2024.05.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098266 2024.05.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10098265 2024.05.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098264 2024.05.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10098263 2024.05.10 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10098268 2024.05.10 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10098262 2024.05.05 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9987711 2024.04.28 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 9987709 2024.04.28 PK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9987710 2024.04.28 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9981379 2024.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9980287 2024.04.27 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9980283 2024.04.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9980289 2024.04.27 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 9980282 2024.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9980291 2024.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9980286 2024.04.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9980288 2024.04.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9980284 2024.04.27 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 9980280 2024.04.27 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9980285 2024.04.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9980290 2024.04.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9980279 2024.04.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9980308 2024.04.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9980309 2024.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9980310 2024.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9980305 2024.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9980303 2024.04.27 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9980304 2024.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9980307 2024.04.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9980300 2024.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9980298 2024.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9980297 2024.04.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9980299 2024.04.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9980293 2024.04.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9980295 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9980292 2024.04.27 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 9980294 2024.04.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9980296 2024.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9975215 2024.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9975214 2024.04.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9975213 2024.04.27 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9975212 2024.04.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9975211 2024.04.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9975210 2024.04.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9975209 2024.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9975208 2024.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9975207 2024.04.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9975206 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9975205 2024.04.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 9975204 2024.04.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9975203 2024.04.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9975202 2024.04.27 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9975201 2024.04.27 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 9 9975200 2024.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9975199 2024.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9975198 2024.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9975197 2024.04.27 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9975196 2024.04.27 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9975195 2024.04.27 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9975194 2024.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9975193 2024.04.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9975192 2024.04.27 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9975191 2024.04.27 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9975190 2024.04.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9975189 2024.04.27 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9975188 2024.04.27 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9975187 2024.04.27 PK
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 9975186 2024.04.27 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9975185 2024.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9974713 2024.04.27 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9974712 2024.04.27 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9974711 2024.04.27 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9974710 2024.04.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9974709 2024.04.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9974708 2024.04.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9974707 2024.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9974706 2024.04.27 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9974705 2024.04.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9974704 2024.04.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9974703 2024.04.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9974702 2024.04.27 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 9974701 2024.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9974700 2024.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9974699 2024.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9975142 2024.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9975141 2024.04.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9975140 2024.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9975139 2024.04.27 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9975138 2024.04.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9975137 2024.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9975136 2024.04.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9975135 2024.04.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9975134 2024.04.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9975133 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9975132 2024.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9975131 2024.04.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9975130 2024.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9975129 2024.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9975128 2024.04.27 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9975127 2024.04.27 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9936472 2024.04.20 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9936470 2024.04.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9936471 2024.04.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9936474 2024.04.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9936469 2024.04.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9936473 2024.04.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9936467 2024.04.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9936468 2024.04.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9936466 2024.04.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9936463 2024.04.20 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9936464 2024.04.20 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9936465 2024.04.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9936462 2024.04.20 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9936461 2024.04.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9936459 2024.04.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9936457 2024.04.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9936458 2024.04.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9936460 2024.04.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9936456 2024.04.20 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9936454 2024.04.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9936455 2024.04.20 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9936452 2024.04.20 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9936453 2024.04.20 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9936451 2024.04.20 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9936448 2024.04.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9936450 2024.04.20 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9936449 2024.04.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9936447 2024.04.20 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9936446 2024.04.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9934773 2024.04.20 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9934772 2024.04.20 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 9934774 2024.04.20 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9934771 2024.04.20 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 9934770 2024.04.20 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 5 9934769 2024.04.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9934768 2024.04.20 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9934767 2024.04.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9934766 2024.04.20 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9934765 2024.04.20 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9934764 2024.04.20 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9934763 2024.04.20 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 9934762 2024.04.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9934760 2024.04.20 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9934759 2024.04.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9934758 2024.04.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9934757 2024.04.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9934756 2024.04.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9934755 2024.04.20 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9934754 2024.04.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9934753 2024.04.20 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9934752 2024.04.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9934751 2024.04.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9934750 2024.04.20 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9934749 2024.04.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9934748 2024.04.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9934747 2024.04.20 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9934746 2024.04.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9934745 2024.04.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9901723 2024.04.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9901722 2024.04.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9901721 2024.04.14 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9901720 2024.04.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9901719 2024.04.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9901718 2024.04.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9901717 2024.04.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 9901716 2024.04.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9901715 2024.04.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9901714 2024.04.14 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9901713 2024.04.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9901712 2024.04.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9901711 2024.04.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9901710 2024.04.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9901709 2024.04.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9901708 2024.04.14 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9901707 2024.04.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9901706 2024.04.14 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9901705 2024.04.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9901704 2024.04.14 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9901703 2024.04.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9901702 2024.04.14 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9901701 2024.04.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9901700 2024.04.14 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9901699 2024.04.14 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9901698 2024.04.14 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9901697 2024.04.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9901740 2024.04.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9901739 2024.04.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9901738 2024.04.14 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9901737 2024.04.14 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9901736 2024.04.14 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9901735 2024.04.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9901734 2024.04.14 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9901733 2024.04.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9901732 2024.04.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9901731 2024.04.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9901730 2024.04.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 9901729 2024.04.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9901728 2024.04.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 9901727 2024.04.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9901726 2024.04.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9901725 2024.04.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9901724 2024.04.14 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9897788 2024.04.13 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9897785 2024.04.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9897784 2024.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9897782 2024.04.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9897781 2024.04.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9897783 2024.04.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9897780 2024.04.13 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9897779 2024.04.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9897778 2024.04.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9897774 2024.04.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9897777 2024.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9897775 2024.04.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9897773 2024.04.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9897772 2024.04.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9897771 2024.04.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9897770 2024.04.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9897769 2024.04.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9897768 2024.04.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9897767 2024.04.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9897765 2024.04.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9897766 2024.04.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9897764 2024.04.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9897763 2024.04.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9897761 2024.04.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9897762 2024.04.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9897760 2024.04.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9897759 2024.04.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9897758 2024.04.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9897756 2024.04.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9897757 2024.04.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9897755 2024.04.13 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9897754 2024.04.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9897753 2024.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9897752 2024.04.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9897749 2024.04.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9897748 2024.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9897750 2024.04.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9897751 2024.04.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9897746 2024.04.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9897745 2024.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9897744 2024.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9897743 2024.04.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9897742 2024.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9897740 2024.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9897747 2024.04.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9897741 2024.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9897738 2024.04.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 9897737 2024.04.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9897739 2024.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9897736 2024.04.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 9849781 2024.04.07 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9844940 2024.04.07 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9843808 2024.04.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9843810 2024.04.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9843809 2024.04.06 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9843807 2024.04.06 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9843804 2024.04.06 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9843806 2024.04.06 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9843805 2024.04.06 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9843803 2024.04.06 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9840056 2024.04.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9840055 2024.04.06 ŚL
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon 1 9840053 2024.04.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9840052 2024.04.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9840054 2024.04.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9840051 2024.04.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9840050 2024.04.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9840048 2024.04.06 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9840049 2024.04.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9840046 2024.04.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9840047 2024.04.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9840044 2024.04.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9840045 2024.04.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9840042 2024.04.06 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9840043 2024.04.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9840041 2024.04.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9840040 2024.04.06 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9840039 2024.04.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9840038 2024.04.06 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9840036 2024.04.06 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9840035 2024.04.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9840037 2024.04.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9840034 2024.04.06 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9834880 2024.04.06 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9834615 2024.04.06 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 9834614 2024.04.06 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9834613 2024.04.06 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9834378 2024.04.06 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9834377 2024.04.06 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9834272 2024.04.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9834265 2024.04.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9834264 2024.04.06 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9833833 2024.04.06 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9833832 2024.04.06 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9833782 2024.04.06 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9833776 2024.04.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9833779 2024.04.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9833772 2024.04.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9833774 2024.04.06 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9833769 2024.04.06 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9833777 2024.04.06 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9833780 2024.04.06 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9833783 2024.04.06 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9833781 2024.04.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9833775 2024.04.06 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9833778 2024.04.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9833773 2024.04.06 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9833770 2024.04.06 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9833771 2024.04.06 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9833767 2024.04.06 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9833766 2024.04.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9833768 2024.04.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9833765 2024.04.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9833763 2024.04.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9833764 2024.04.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9833762 2024.04.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9833760 2024.04.06 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9833761 2024.04.06 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9833758 2024.04.06 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9833757 2024.04.06 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9833759 2024.04.06 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9833756 2024.04.06 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9833755 2024.04.06 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9833754 2024.04.06 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9833752 2024.04.06 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9833753 2024.04.06 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 9833750 2024.04.06 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9833751 2024.04.06 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9833749 2024.04.06 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9833747 2024.04.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9833746 2024.04.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9833748 2024.04.06 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9817729 2024.04.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9817745 2024.04.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9817743 2024.04.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9817744 2024.04.03 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9817741 2024.04.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9817742 2024.04.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9817740 2024.04.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9817738 2024.04.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9817739 2024.04.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9817736 2024.04.03 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9817737 2024.04.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9817735 2024.04.03 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9817733 2024.04.03 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9817734 2024.04.03 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9817732 2024.04.03 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9817730 2024.04.03 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9817731 2024.04.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9817728 2024.04.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9817727 2024.04.03 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9817726 2024.04.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9817725 2024.04.03 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9817721 2024.04.03 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9817724 2024.04.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9817723 2024.04.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9817722 2024.04.03 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9817720 2024.04.03 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9817718 2024.04.03 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9817716 2024.04.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9817719 2024.04.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9817717 2024.04.03 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9817714 2024.04.03 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9817715 2024.04.03 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9817713 2024.04.03 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9808304 2024.04.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9797479 2024.04.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9797491 2024.04.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9797493 2024.04.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9797490 2024.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9797492 2024.04.01 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 9797488 2024.04.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9797487 2024.04.01 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9797489 2024.04.01 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9797485 2024.04.01 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9797484 2024.04.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9797486 2024.04.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9797482 2024.04.01 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9797483 2024.04.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9797481 2024.04.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9797480 2024.04.01 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9797478 2024.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9797477 2024.04.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9797476 2024.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9797475 2024.04.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9797474 2024.04.01 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9797473 2024.04.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9797471 2024.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9797470 2024.04.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9797469 2024.04.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9797472 2024.04.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9797468 2024.04.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9797467 2024.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9797466 2024.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9797464 2024.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9797465 2024.04.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9788175 2024.03.31 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9787825 2024.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9787805 2024.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9787804 2024.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9787803 2024.03.31 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9787802 2024.03.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9787801 2024.03.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9787800 2024.03.31 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9787799 2024.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9787798 2024.03.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 9787797 2024.03.31 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9787796 2024.03.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9787795 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9787794 2024.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9787793 2024.03.31 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9787821 2024.03.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9787820 2024.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9787819 2024.03.31 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9787818 2024.03.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9787817 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9787816 2024.03.31 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9787815 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9787814 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9787813 2024.03.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9787812 2024.03.31 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9787811 2024.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9787810 2024.03.31 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9787809 2024.03.31 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9787808 2024.03.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9787807 2024.03.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9787806 2024.03.31 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9787792 2024.03.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9787791 2024.03.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9787790 2024.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9787789 2024.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9787788 2024.03.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9787787 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9787786 2024.03.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9787785 2024.03.31 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9787784 2024.03.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9787783 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9787782 2024.03.31 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9787781 2024.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9787780 2024.03.31 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9787779 2024.03.31 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9787778 2024.03.31 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9787777 2024.03.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9787776 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9787775 2024.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9787774 2024.03.31 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9787773 2024.03.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9787772 2024.03.31 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9787771 2024.03.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9787770 2024.03.31 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9787769 2024.03.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9787768 2024.03.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9787767 2024.03.31 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9787766 2024.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9787765 2024.03.31 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9787764 2024.03.31 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9787763 2024.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9787762 2024.03.31 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9773114 2024.03.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9773113 2024.03.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9773112 2024.03.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9773095 2024.03.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9773094 2024.03.29 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9773093 2024.03.29 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9773092 2024.03.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9773091 2024.03.29 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9773090 2024.03.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9773089 2024.03.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9773088 2024.03.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9773087 2024.03.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 9773086 2024.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9773085 2024.03.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9773084 2024.03.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9773083 2024.03.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9773082 2024.03.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9773081 2024.03.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9773080 2024.03.29 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9773111 2024.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9773110 2024.03.29 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9773109 2024.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9773108 2024.03.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9773107 2024.03.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9773106 2024.03.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9773105 2024.03.29 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9773104 2024.03.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9773103 2024.03.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9773102 2024.03.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9773101 2024.03.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9773100 2024.03.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9773099 2024.03.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9773098 2024.03.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9773097 2024.03.29 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9773096 2024.03.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9773078 2024.03.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9773077 2024.03.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9773076 2024.03.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9773075 2024.03.29 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9773074 2024.03.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9773073 2024.03.29 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9773072 2024.03.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9773071 2024.03.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9773070 2024.03.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9773069 2024.03.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9773068 2024.03.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9773067 2024.03.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9773066 2024.03.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9773065 2024.03.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9773064 2024.03.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9773063 2024.03.29 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9773059 2024.03.29 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9733931 2024.03.23 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9733845 2024.03.23 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9733841 2024.03.23 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9733838 2024.03.23 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9733837 2024.03.23 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9733842 2024.03.23 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9733836 2024.03.23 ŚK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9733840 2024.03.23 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9733843 2024.03.23 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 9733835 2024.03.23 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9733846 2024.03.23 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9733847 2024.03.23 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9733861 2024.03.23 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9733863 2024.03.23 ŚK
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 9733853 2024.03.23 ŚK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9733856 2024.03.23 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9733854 2024.03.23 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9733862 2024.03.23 ŚK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 9733852 2024.03.23 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9733850 2024.03.23 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9733859 2024.03.23 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9733857 2024.03.23 ŚK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9733855 2024.03.23 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9733851 2024.03.23 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9733858 2024.03.23 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9733860 2024.03.23 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9733848 2024.03.23 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9733849 2024.03.23 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 150 9733920 2024.03.23 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9733923 2024.03.23 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9733918 2024.03.23 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9733919 2024.03.23 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9733921 2024.03.23 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9733922 2024.03.23 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 3 9733927 2024.03.23 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9733916 2024.03.23 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9733917 2024.03.23 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9733914 2024.03.23 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9733925 2024.03.23 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9733912 2024.03.23 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9733915 2024.03.23 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9733913 2024.03.23 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9733910 2024.03.23 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9733911 2024.03.23 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9733904 2024.03.23 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9733905 2024.03.23 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9733899 2024.03.23 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9733907 2024.03.23 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9733900 2024.03.23 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9733906 2024.03.23 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9733894 2024.03.23 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 9733888 2024.03.23 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9733897 2024.03.23 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9733903 2024.03.23 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9733893 2024.03.23 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9733886 2024.03.23 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9733908 2024.03.23 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9733882 2024.03.23 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9733909 2024.03.23 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9733880 2024.03.23 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 9733902 2024.03.23 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9733901 2024.03.23 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 9733898 2024.03.23 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9733924 2024.03.23 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9733890 2024.03.23 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9733895 2024.03.23 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9733892 2024.03.23 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9733883 2024.03.23 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 9733878 2024.03.23 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9733926 2024.03.23 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 9 9733879 2024.03.23 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9733876 2024.03.23 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9733877 2024.03.23 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 9733873 2024.03.23 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9733884 2024.03.23 ŚK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9733871 2024.03.23 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9733832 2024.03.23 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9733829 2024.03.23 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9733831 2024.03.23 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9733830 2024.03.23 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9733825 2024.03.23 ŚK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9733823 2024.03.23 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9733839 2024.03.23 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9733827 2024.03.23 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9733826 2024.03.23 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9733824 2024.03.23 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9733820 2024.03.23 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9733828 2024.03.23 ŚK
pospolity