DRUŻYNA

Drużyna: Wiktor Kilinowski. Obserwator: Wiktor Kilinowski

Liczba gatunków: 219

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 121 1248 99 99 4 20 36 39
2 27 71 118 23 1 10 8 4
3 27 70 140 23 0 7 12 4
4 36 117 170 33 0 6 22 5
5 40 69 205 38 1 17 20 0
6 17 26 219 17 2 13 2 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10335091 2024.06.15 MP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10310551 2024.06.09 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10309367 2024.06.09 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10303417 2024.06.08 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10302049 2024.06.08 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 10302048 2024.06.07 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10302047 2024.06.07 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10296537 2024.06.07 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10296247 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10296246 2024.06.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10297444 2024.06.07 MB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 10265900 2024.06.01 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10265859 2024.06.01 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10265555 2024.06.01 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10265554 2024.06.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10265553 2024.06.01 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10265552 2024.06.01 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10260777 2024.05.31 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 10260776 2024.05.31 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10258065 2024.05.31 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10257969 2024.05.31 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10257794 2024.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10257695 2024.05.31 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 10257363 2024.05.31 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10257141 2024.05.31 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10256089 2024.05.31 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10255053 2024.05.31 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10255041 2024.05.31 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10255028 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10251580 2024.05.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10251581 2024.05.30 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 10250714 2024.05.30 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10250717 2024.05.30 WM
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10215400 2024.05.25 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10215399 2024.05.25 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10208877 2024.05.24 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10208873 2024.05.24 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10179262 2024.05.19 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 10169734 2024.05.18 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10154390 2024.05.16 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10119811 2024.05.12 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10110655 2024.05.11 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10112092 2024.05.11 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 10095968 2024.05.09 ZP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10091615 2024.05.09 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10088206 2024.05.08 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10087867 2024.05.08 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10087866 2024.05.08 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10078826 2024.05.07 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10078827 2024.05.07 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 10075596 2024.05.06 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10049362 2024.05.04 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10041701 2024.05.03 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10039667 2024.05.03 ZP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10043833 2024.05.03 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10026666 2024.05.02 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10013628 2024.05.01 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10009525 2024.04.30 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10007768 2024.04.30 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10007057 2024.04.30 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10007056 2024.04.30 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10006875 2024.04.30 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10006876 2024.04.30 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9993673 2024.04.28 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 9989370 2024.04.28 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9988210 2024.04.28 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 13 9993008 2024.04.28 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9981017 2024.04.27 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9950056 2024.04.22 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9943583 2024.04.21 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9943582 2024.04.21 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9943584 2024.04.21 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9933315 2024.04.20 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9934820 2024.04.20 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 9917128 2024.04.16 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9915163 2024.04.15 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9902328 2024.04.13 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9885709 2024.04.12 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9861685 2024.04.08 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9856085 2024.04.07 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9839193 2024.04.06 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9833787 2024.04.06 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9833838 2024.04.06 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9833788 2024.04.06 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9836317 2024.04.06 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9888598 2024.04.06 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9826477 2024.04.05 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9821123 2024.04.04 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9810091 2024.04.02 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9799054 2024.04.01 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9798947 2024.04.01 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9798517 2024.04.01 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9798516 2024.04.01 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9793165 2024.03.31 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9793166 2024.03.31 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9793163 2024.03.31 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9793167 2024.03.31 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9793164 2024.03.31 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9776159 2024.03.29 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9769734 2024.03.28 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9746793 2024.03.24 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9742676 2024.03.24 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9735467 2024.03.23 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9735468 2024.03.23 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9833845 2024.03.23 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9712711 2024.03.20 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 9715465 2024.03.20 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 15 9715464 2024.03.20 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9697370 2024.03.17 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9697369 2024.03.17 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9697371 2024.03.17 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9668474 2024.03.12 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9667893 2024.03.12 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9658074 2024.03.10 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9657974 2024.03.10 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9647102 2024.03.08 ZP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9634496 2024.03.05 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9634495 2024.03.05 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9632252 2024.03.04 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9613812 2024.03.02 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9597951 2024.02.27 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9593961 2024.02.26 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9585832 2024.02.25 PM
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9582113 2024.02.24 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9579482 2024.02.24 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9579126 2024.02.24 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9579125 2024.02.24 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9581020 2024.02.24 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9575783 2024.02.23 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9575343 2024.02.23 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9571444 2024.02.22 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9571443 2024.02.22 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9571445 2024.02.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9571442 2024.02.22 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9571440 2024.02.22 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9559423 2024.02.18 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9559421 2024.02.18 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9548490 2024.02.16 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9543699 2024.02.15 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9535858 2024.02.13 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9515261 2024.02.07 ZP
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9510261 2024.02.05 ZP
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9510718 2024.02.05 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9506295 2024.02.04 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 9506294 2024.02.04 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9503368 2024.02.03 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9500100 2024.02.02 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9496057 2024.01.31 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9492804 2024.01.30 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9493392 2024.01.30 ZP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9488182 2024.01.29 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 9487727 2024.01.29 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9487726 2024.01.29 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9487725 2024.01.29 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9486660 2024.01.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9486659 2024.01.29 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9486658 2024.01.29 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9486657 2024.01.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9490568 2024.01.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9482644 2024.01.28 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9482643 2024.01.28 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 9512010 2024.01.28 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9482645 2024.01.28 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9482154 2024.01.28 ZP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 25 9475929 2024.01.27 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9512008 2024.01.27 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9512009 2024.01.27 ZP
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 9472589 2024.01.26 MB
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 10 9467936 2024.01.24 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9467682 2024.01.24 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9467683 2024.01.24 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 9467681 2024.01.24 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9467680 2024.01.24 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 9467679 2024.01.24 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9457809 2024.01.21 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9512002 2024.01.20 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 38 9446773 2024.01.19 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9446774 2024.01.19 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 9446772 2024.01.19 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9374528 2024.01.14 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9374527 2024.01.14 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9374526 2024.01.14 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9373717 2024.01.14 ZP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9373646 2024.01.14 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 2 9372708 2024.01.14 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9366554 2024.01.13 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9366553 2024.01.13 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9356941 2024.01.11 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9356561 2024.01.11 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 9356560 2024.01.11 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9356148 2024.01.11 ZP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9356928 2024.01.11 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9352757 2024.01.10 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9349598 2024.01.09 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 38 9349315 2024.01.09 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9347289 2024.01.08 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9347290 2024.01.08 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9346820 2024.01.08 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9346792 2024.01.08 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9346793 2024.01.08 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9346790 2024.01.08 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9346789 2024.01.08 ZP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9340041 2024.01.07 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9340042 2024.01.07 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9346791 2024.01.07 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9338165 2024.01.06 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9335116 2024.01.06 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 9335115 2024.01.06 ZP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9334937 2024.01.06 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9334931 2024.01.06 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9334930 2024.01.06 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9332982 2024.01.06 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9332981 2024.01.06 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 45 9332980 2024.01.06 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9332978 2024.01.06 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 9332979 2024.01.06 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9338164 2024.01.06 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9338239 2024.01.06 ZP
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9334016 2024.01.06 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9334018 2024.01.06 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9334017 2024.01.06 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9338240 2024.01.06 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9338238 2024.01.06 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9338237 2024.01.06 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9334019 2024.01.06 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9332983 2024.01.05 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9329377 2024.01.05 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9329378 2024.01.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9329379 2024.01.05 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9329376 2024.01.05 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 9326569 2024.01.03 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9325606 2024.01.03 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9325518 2024.01.03 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9325517 2024.01.03 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9325516 2024.01.03 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9322493 2024.01.02 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9322148 2024.01.02 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9322149 2024.01.02 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9322150 2024.01.02 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9320199 2024.01.02 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 9320198 2024.01.02 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9319963 2024.01.02 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9319817 2024.01.02 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9319789 2024.01.02 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9319787 2024.01.02 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9319788 2024.01.02 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9319717 2024.01.02 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9319716 2024.01.02 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9319715 2024.01.02 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9319688 2024.01.02 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 13 9319687 2024.01.02 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9319686 2024.01.02 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9319685 2024.01.02 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9319684 2024.01.02 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9319683 2024.01.02 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9319682 2024.01.02 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9319679 2024.01.02 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9319680 2024.01.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9319681 2024.01.02 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 9319677 2024.01.02 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9319678 2024.01.02 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9319676 2024.01.02 ZP
pospolity sroka, Pica pica 6 9317222 2024.01.01 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9317217 2024.01.01 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9317221 2024.01.01 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9317219 2024.01.01 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9317216 2024.01.01 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9317218 2024.01.01 ZP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...