DRUŻYNA

Drużyna: Krystian Pytel . Obserwator: Krystian Pytel

Liczba gatunków: 184

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 132 656 84 84 1 13 34 36
2 42 136 107 37 0 10 14 13
3 39 123 127 32 0 8 15 9
4 40 79 154 39 0 3 26 10
5 36 65 184 33 0 15 18 0
6 0 0 184 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10148915 2024.05.15 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10148916 2024.05.15 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10148914 2024.05.15 ZP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10148912 2024.05.15 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10148913 2024.05.15 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10148911 2024.05.15 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10148910 2024.05.15 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10148909 2024.05.14 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10137501 2024.05.13 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10137499 2024.05.12 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10137500 2024.05.12 ZP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10137498 2024.05.12 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10111786 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10111784 2024.05.11 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10111787 2024.05.11 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10111785 2024.05.11 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10111788 2024.05.11 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10070262 2024.05.05 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10070249 2024.05.05 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 10070426 2024.05.05 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 10070428 2024.05.05 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10070420 2024.05.05 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 8 10070421 2024.05.05 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10070250 2024.05.05 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10069781 2024.05.05 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10070445 2024.05.04 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10047164 2024.05.03 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10047163 2024.05.03 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10047162 2024.05.03 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10032791 2024.05.01 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10032789 2024.05.01 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10032788 2024.05.01 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10032793 2024.05.01 ZP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10032792 2024.05.01 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10032794 2024.05.01 ZP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10032790 2024.05.01 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10032787 2024.04.30 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9997410 2024.04.28 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9997408 2024.04.28 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9997409 2024.04.28 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9997404 2024.04.28 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9997397 2024.04.28 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9997407 2024.04.28 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9997406 2024.04.27 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9997405 2024.04.27 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9997403 2024.04.26 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9997402 2024.04.26 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9997401 2024.04.26 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9997400 2024.04.26 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9997399 2024.04.26 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9997398 2024.04.26 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9997396 2024.04.24 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9997395 2024.04.24 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9997393 2024.04.24 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9997394 2024.04.24 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9997392 2024.04.23 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9997391 2024.04.23 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9926956 2024.04.18 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9926961 2024.04.18 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9926955 2024.04.16 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9926954 2024.04.15 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9926953 2024.04.15 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9926960 2024.04.14 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9926959 2024.04.13 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9926958 2024.04.13 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9926957 2024.04.08 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9926952 2024.04.08 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9818921 2024.04.02 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9818918 2024.04.02 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9818919 2024.04.02 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9818920 2024.04.02 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 9818917 2024.04.02 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9818915 2024.04.02 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 9818916 2024.04.02 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9818914 2024.04.02 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9806051 2024.04.01 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9806050 2024.03.31 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9806048 2024.03.31 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9806049 2024.03.30 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9806046 2024.03.30 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9806047 2024.03.29 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9770221 2024.03.27 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9770220 2024.03.27 ZP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 9756433 2024.03.25 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9756434 2024.03.24 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9736229 2024.03.23 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9736231 2024.03.23 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9736230 2024.03.22 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9736227 2024.03.22 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9736228 2024.03.22 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9736226 2024.03.22 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9718010 2024.03.20 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9718011 2024.03.20 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9709925 2024.03.18 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9709924 2024.03.18 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9709923 2024.03.15 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9709922 2024.03.15 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9709921 2024.03.15 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9680167 2024.03.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9680166 2024.03.12 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9680169 2024.03.12 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9661549 2024.03.10 ZP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9661548 2024.03.10 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9661551 2024.03.10 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9661544 2024.03.10 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9680168 2024.03.10 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9661550 2024.03.08 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9661547 2024.03.08 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9661543 2024.03.08 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9661545 2024.03.08 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9661546 2024.03.08 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9661540 2024.03.08 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9661541 2024.03.08 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9661542 2024.03.08 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9623576 2024.03.03 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9623575 2024.02.29 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9596220 2024.02.26 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9596219 2024.02.26 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9596218 2024.02.25 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9596217 2024.02.25 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9596216 2024.02.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9596214 2024.02.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9596215 2024.02.25 WM
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9596213 2024.02.24 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9579581 2024.02.24 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9579582 2024.02.24 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9579580 2024.02.23 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9575800 2024.02.23 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9575796 2024.02.22 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9575794 2024.02.22 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 9575798 2024.02.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9575797 2024.02.22 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9575801 2024.02.22 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 9575792 2024.02.20 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9575793 2024.02.19 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9575791 2024.02.19 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9575799 2024.02.19 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9575795 2024.02.19 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9575789 2024.02.19 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9575786 2024.02.18 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9575787 2024.02.16 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9575790 2024.02.16 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 9575785 2024.02.16 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9575784 2024.02.13 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9575788 2024.02.10 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9505049 2024.02.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9505061 2024.02.03 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9505057 2024.02.03 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9505054 2024.02.03 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9505058 2024.02.03 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9505051 2024.02.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9505055 2024.02.03 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9505056 2024.02.03 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9505059 2024.02.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9505060 2024.02.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9505053 2024.02.03 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9505052 2024.02.03 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9505048 2024.01.31 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9505050 2024.01.29 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9505047 2024.01.29 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9484708 2024.01.28 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9484699 2024.01.27 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9484703 2024.01.27 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9484705 2024.01.27 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9484709 2024.01.27 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9484704 2024.01.27 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9484702 2024.01.27 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9484710 2024.01.24 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9484700 2024.01.24 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9484701 2024.01.24 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9484698 2024.01.23 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9484707 2024.01.22 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9484706 2024.01.22 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9459576 2024.01.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9459569 2024.01.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9459571 2024.01.21 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9459566 2024.01.21 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9459565 2024.01.21 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9459564 2024.01.21 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9459572 2024.01.21 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9459568 2024.01.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9459580 2024.01.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9459582 2024.01.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9459578 2024.01.21 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9459573 2024.01.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9459581 2024.01.21 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9459563 2024.01.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9459577 2024.01.21 WP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9459575 2024.01.21 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 9459574 2024.01.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9459579 2024.01.21 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9459570 2024.01.19 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9459559 2024.01.18 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9459562 2024.01.17 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9459560 2024.01.17 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9459558 2024.01.17 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9459557 2024.01.17 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9459561 2024.01.17 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9459567 2024.01.15 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9459556 2024.01.15 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9375144 2024.01.14 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 9375143 2024.01.14 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9375138 2024.01.14 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9375142 2024.01.14 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9375139 2024.01.14 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9375141 2024.01.14 ZP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9374831 2024.01.14 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9375136 2024.01.14 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9375140 2024.01.14 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9375137 2024.01.12 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9375135 2024.01.12 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9375134 2024.01.12 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9375159 2024.01.12 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9375154 2024.01.12 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9375158 2024.01.11 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9375157 2024.01.11 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9375150 2024.01.10 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9375156 2024.01.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9375155 2024.01.09 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9375152 2024.01.09 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9375151 2024.01.09 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9375160 2024.01.09 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9375153 2024.01.09 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9375147 2024.01.09 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9375149 2024.01.09 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9375145 2024.01.09 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9375148 2024.01.08 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9375146 2024.01.08 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9344007 2024.01.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9344008 2024.01.07 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9344006 2024.01.07 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9344009 2024.01.07 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9344002 2024.01.06 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9344005 2024.01.06 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9344003 2024.01.06 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9344000 2024.01.06 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9343997 2024.01.06 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 35 9344001 2024.01.06 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9343995 2024.01.06 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9343998 2024.01.06 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9343994 2024.01.06 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9343990 2024.01.06 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9344004 2024.01.06 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9343992 2024.01.05 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9343993 2024.01.05 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9343989 2024.01.05 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9343996 2024.01.04 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9343999 2024.01.04 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9343991 2024.01.04 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9326148 2024.01.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9326147 2024.01.03 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9326146 2024.01.03 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9326145 2024.01.03 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9326149 2024.01.03 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9323435 2024.01.02 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9323437 2024.01.02 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9323447 2024.01.02 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 9323441 2024.01.02 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9323445 2024.01.02 ZP
pospolity bogatka, Parus major 2 9323452 2024.01.02 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9323440 2024.01.02 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9323453 2024.01.02 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9323442 2024.01.02 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9323446 2024.01.02 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9323438 2024.01.02 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9323451 2024.01.02 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9323436 2024.01.02 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9323443 2024.01.02 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9323448 2024.01.02 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9323449 2024.01.02 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 9323439 2024.01.02 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9323444 2024.01.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9323450 2024.01.02 ZP
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 9315739 2024.01.01 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9315736 2024.01.01 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9315735 2024.01.01 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9315733 2024.01.01 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9315737 2024.01.01 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9315738 2024.01.01 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9315734 2024.01.01 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9315732 2024.01.01 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9315729 2024.01.01 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9315726 2024.01.01 ZP
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9315727 2024.01.01 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9315725 2024.01.01 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9315730 2024.01.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9315731 2024.01.01 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9315728 2024.01.01 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9317094 2024.01.01 ZP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...