DRUŻYNA

Drużyna: kw. Obserwator: Krzysztof Wawrzyniak

Liczba gatunków: 189

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 303 2350 68 68 1 5 25 37
2 283 2500 84 63 0 8 20 35
3 481 3625 109 87 0 12 27 48
4 541 1633 140 101 0 12 40 49
5 961 3771 186 156 0 32 75 49
6 443 1669 189 109 0 15 47 47
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10339535 2024.06.15 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10339534 2024.06.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10339533 2024.06.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10339530 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10339531 2024.06.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10339528 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10339532 2024.06.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10339527 2024.06.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10339526 2024.06.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10339529 2024.06.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10339521 2024.06.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10339522 2024.06.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 10339524 2024.06.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10339525 2024.06.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10339523 2024.06.15 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10339518 2024.06.15 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10339519 2024.06.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10339520 2024.06.15 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10339517 2024.06.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10333685 2024.06.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10333686 2024.06.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10333219 2024.06.14 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10333220 2024.06.14 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10333222 2024.06.14 OP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10333221 2024.06.14 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10332746 2024.06.14 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10332745 2024.06.14 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10332744 2024.06.14 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10332743 2024.06.14 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10332742 2024.06.14 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10332741 2024.06.14 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10332740 2024.06.14 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 10332739 2024.06.14 OP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10332738 2024.06.14 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10332737 2024.06.14 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10332736 2024.06.14 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10332735 2024.06.14 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10332734 2024.06.14 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10332733 2024.06.14 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10332762 2024.06.14 OP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10332761 2024.06.14 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10332760 2024.06.14 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10332759 2024.06.14 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10332758 2024.06.14 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10332757 2024.06.14 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10332756 2024.06.14 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10332755 2024.06.14 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10332754 2024.06.14 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10332753 2024.06.14 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10332752 2024.06.14 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10332751 2024.06.14 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10332750 2024.06.14 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10332749 2024.06.14 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10332748 2024.06.14 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10332747 2024.06.14 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10332731 2024.06.14 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 10332730 2024.06.14 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10332732 2024.06.14 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10332729 2024.06.14 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10332727 2024.06.14 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10332728 2024.06.14 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10332724 2024.06.14 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10332723 2024.06.14 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10332725 2024.06.14 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10332719 2024.06.14 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10332726 2024.06.14 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 10332720 2024.06.14 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10332721 2024.06.14 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332718 2024.06.14 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332717 2024.06.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10331932 2024.06.14 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10331933 2024.06.14 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10331931 2024.06.14 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10331934 2024.06.14 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 10331928 2024.06.14 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 10331926 2024.06.14 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 10331930 2024.06.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10331927 2024.06.14 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10331929 2024.06.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10331925 2024.06.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10331924 2024.06.14 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 10331920 2024.06.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10331923 2024.06.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 10331922 2024.06.14 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10331921 2024.06.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10331918 2024.06.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 10332722 2024.06.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10331919 2024.06.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10331916 2024.06.14 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 18 10331917 2024.06.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10331915 2024.06.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10331914 2024.06.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10331911 2024.06.14 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 10331913 2024.06.14 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10331912 2024.06.14 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 10331909 2024.06.14 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10331910 2024.06.14 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10331636 2024.06.14 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10331635 2024.06.14 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 10331634 2024.06.14 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 20 10331632 2024.06.14 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10331633 2024.06.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10331630 2024.06.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10331629 2024.06.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10331628 2024.06.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10331627 2024.06.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10331626 2024.06.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10331624 2024.06.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10331625 2024.06.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10331631 2024.06.14 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10331623 2024.06.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10331622 2024.06.14 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10331620 2024.06.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 10331621 2024.06.14 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 10331619 2024.06.14 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328792 2024.06.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10325474 2024.06.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10325473 2024.06.12 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10325470 2024.06.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10325098 2024.06.12 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 10325099 2024.06.12 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10325097 2024.06.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10323163 2024.06.11 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10323168 2024.06.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10323167 2024.06.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10323166 2024.06.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10323165 2024.06.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10323164 2024.06.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10323162 2024.06.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10323161 2024.06.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10323160 2024.06.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 10323159 2024.06.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10323158 2024.06.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 10323157 2024.06.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10323156 2024.06.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10323155 2024.06.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10323154 2024.06.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10323153 2024.06.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10323152 2024.06.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10323148 2024.06.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10323149 2024.06.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10323147 2024.06.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10323150 2024.06.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10323151 2024.06.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10323169 2024.06.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10323175 2024.06.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10323172 2024.06.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10323174 2024.06.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10323173 2024.06.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10323171 2024.06.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10323170 2024.06.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10323176 2024.06.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10319366 2024.06.10 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10319365 2024.06.10 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10319364 2024.06.10 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10319363 2024.06.10 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10319362 2024.06.10 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10319361 2024.06.10 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10319360 2024.06.10 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10319359 2024.06.10 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10319358 2024.06.10 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10319357 2024.06.10 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10319356 2024.06.10 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 10319355 2024.06.10 OP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10319354 2024.06.10 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10319353 2024.06.10 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 10319352 2024.06.10 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10319351 2024.06.10 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10319350 2024.06.10 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 10319349 2024.06.10 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10319348 2024.06.10 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 10319347 2024.06.10 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 10319346 2024.06.10 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10319345 2024.06.10 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 10319344 2024.06.10 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10319342 2024.06.10 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 10319341 2024.06.10 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 10319340 2024.06.10 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10319339 2024.06.10 OP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10319338 2024.06.10 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10319337 2024.06.10 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10319336 2024.06.10 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10319335 2024.06.10 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10319334 2024.06.10 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10319333 2024.06.10 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10319332 2024.06.10 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10319331 2024.06.10 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10319329 2024.06.10
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10319328 2024.06.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10319343 2024.06.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10319330 2024.06.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10315671 2024.06.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10315670 2024.06.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10315668 2024.06.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10315669 2024.06.09 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10315665 2024.06.09 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10315667 2024.06.09 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10315666 2024.06.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10315664 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10315663 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10315662 2024.06.09 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10315660 2024.06.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 10315661 2024.06.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 10315659 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10315658 2024.06.09 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10315656 2024.06.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10315655 2024.06.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10315654 2024.06.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10315653 2024.06.09 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10315652 2024.06.09 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10315657 2024.06.09 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10308805 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10308806 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10308804 2024.06.08 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308820 2024.06.08 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10308822 2024.06.08 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10308819 2024.06.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10308821 2024.06.08 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10308818 2024.06.08 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308816 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10308817 2024.06.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 10308815 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10308814 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10308813 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10308812 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10308811 2024.06.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10308810 2024.06.08 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10308809 2024.06.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10308808 2024.06.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10308807 2024.06.08 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10308803 2024.06.08 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10308802 2024.06.08 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10308797 2024.06.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10308796 2024.06.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 10308800 2024.06.08 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10308798 2024.06.08 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10308799 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10308801 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10308795 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10308794 2024.06.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10308793 2024.06.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10308791 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10308792 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10308789 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10308788 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10308790 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10308771 2024.06.08 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10308769 2024.06.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10308767 2024.06.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10308770 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10308766 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10308765 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308764 2024.06.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10308768 2024.06.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10308763 2024.06.08 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10308762 2024.06.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 10308761 2024.06.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10308760 2024.06.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10308759 2024.06.08 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10308757 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10308758 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10308756 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10308787 2024.06.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10308786 2024.06.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10308785 2024.06.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10308784 2024.06.08 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308783 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10308781 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10308782 2024.06.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10308778 2024.06.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10308780 2024.06.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 10308779 2024.06.08 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10308777 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10308776 2024.06.08 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10308775 2024.06.08 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10308774 2024.06.08 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10308773 2024.06.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10308772 2024.06.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10308755 2024.06.08 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10308753 2024.06.08 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10308754 2024.06.08 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10308752 2024.06.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10308748 2024.06.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10308751 2024.06.08 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308747 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10308746 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10308750 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10308749 2024.06.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10308743 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10308745 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10308741 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10308742 2024.06.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 10308744 2024.06.08 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10308740 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10299804 2024.06.07 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10299802 2024.06.07 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299803 2024.06.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10295999 2024.06.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10296000 2024.06.06 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10295998 2024.06.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10294136 2024.06.06 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10292966 2024.06.06 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10292968 2024.06.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 10292971 2024.06.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 10292969 2024.06.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 10292970 2024.06.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10292973 2024.06.05 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10292967 2024.06.05 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10286186 2024.06.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10286184 2024.06.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10286185 2024.06.04 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10277953 2024.06.03 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10275860 2024.06.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10275861 2024.06.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10275859 2024.06.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10275858 2024.06.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10275856 2024.06.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10275896 2024.06.02 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10275893 2024.06.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10275894 2024.06.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10275892 2024.06.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10275891 2024.06.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10275889 2024.06.02 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10275890 2024.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10275887 2024.06.02 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10275888 2024.06.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10275886 2024.06.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10275885 2024.06.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10275884 2024.06.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10275883 2024.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10275882 2024.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10275881 2024.06.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10275879 2024.06.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10275864 2024.06.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10275862 2024.06.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10275880 2024.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10275878 2024.06.02 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10275875 2024.06.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10275874 2024.06.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10275876 2024.06.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10275877 2024.06.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 10275873 2024.06.02 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10275872 2024.06.02 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10275870 2024.06.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10275871 2024.06.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10275867 2024.06.02 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10275868 2024.06.02 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10275869 2024.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10275866 2024.06.02 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 10275865 2024.06.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10275855 2024.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10275850 2024.06.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10275851 2024.06.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275852 2024.06.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 10277954 2024.06.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10275848 2024.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10275849 2024.06.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10275845 2024.06.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10275847 2024.06.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10275844 2024.06.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10275846 2024.06.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10275841 2024.06.02 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10275842 2024.06.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10275843 2024.06.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10275840 2024.06.02 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10275853 2024.06.02 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10275839 2024.06.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10275838 2024.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10275837 2024.06.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 10275836 2024.06.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10275835 2024.06.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10275834 2024.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10275833 2024.06.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10275832 2024.06.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10275831 2024.06.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10275830 2024.06.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10275829 2024.06.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10275828 2024.06.02 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10275827 2024.06.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10275826 2024.06.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10275825 2024.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 10275824 2024.06.02 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10275823 2024.06.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10275822 2024.06.02 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10275821 2024.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10275820 2024.06.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10275819 2024.06.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10275818 2024.06.02 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 10275817 2024.06.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 10275816 2024.06.02 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10275815 2024.06.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 10275814 2024.06.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10275813 2024.06.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10275812 2024.06.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10275811 2024.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10275810 2024.06.02 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10275809 2024.06.02 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10275808 2024.06.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10275803 2024.06.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10275802 2024.06.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10275801 2024.06.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10275800 2024.06.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10275799 2024.06.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275798 2024.06.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10275863 2024.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10275805 2024.06.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10275806 2024.06.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 10275804 2024.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10275807 2024.06.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10275797 2024.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10275796 2024.06.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10275792 2024.06.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10275793 2024.06.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10275794 2024.06.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10275795 2024.06.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10267268 2024.06.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 10267269 2024.06.01 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10266561 2024.06.01 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10266558 2024.06.01 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10266562 2024.06.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10266560 2024.06.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10266557 2024.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10266555 2024.06.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10266559 2024.06.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10266553 2024.06.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10266551 2024.06.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10266552 2024.06.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10266554 2024.06.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266550 2024.06.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10266549 2024.06.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10266547 2024.06.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10266548 2024.06.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10265862 2024.06.01 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10265861 2024.06.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10265893 2024.06.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10265896 2024.06.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10265890 2024.06.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10265894 2024.06.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10265892 2024.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10265889 2024.06.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10265888 2024.06.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10265891 2024.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10265887 2024.06.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10265895 2024.05.31 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10265884 2024.05.31 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10265886 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10265885 2024.05.31 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10265883 2024.05.31 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10265882 2024.05.31 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10265881 2024.05.31 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10265879 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10265880 2024.05.31 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10265877 2024.05.31 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10265875 2024.05.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10265874 2024.05.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10265872 2024.05.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10265878 2024.05.31 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10265876 2024.05.31 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10265873 2024.05.31 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 10265866 2024.05.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10265868 2024.05.31 WP
pospolity łyska, Fulica atra 30 10265871 2024.05.31 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10265865 2024.05.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10265870 2024.05.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10265869 2024.05.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10265867 2024.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259831 2024.05.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10259830 2024.05.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10259828 2024.05.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10259826 2024.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10259829 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10259827 2024.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10259824 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10259825 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10259823 2024.05.31 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10259822 2024.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10259819 2024.05.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10259820 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10259821 2024.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10252527 2024.05.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10252529 2024.05.30 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10252528 2024.05.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10242593 2024.05.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10242592 2024.05.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10242590 2024.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10242591 2024.05.29 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10242588 2024.05.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10242589 2024.05.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10242586 2024.05.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10242587 2024.05.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 10242583 2024.05.29 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10242584 2024.05.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10242585 2024.05.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 10238451 2024.05.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10233191 2024.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10233187 2024.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10233190 2024.05.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10233189 2024.05.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10233186 2024.05.27 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 10233184 2024.05.27 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10233183 2024.05.27 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10233185 2024.05.27 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10233234 2024.05.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10233235 2024.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10233233 2024.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10233236 2024.05.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10233232 2024.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10233237 2024.05.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10233239 2024.05.27 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10233238 2024.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10223954 2024.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10223953 2024.05.26 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10223952 2024.05.26 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10223951 2024.05.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10223950 2024.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10223948 2024.05.26 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10223946 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10223947 2024.05.26 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10223949 2024.05.26 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10223943 2024.05.26 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10223942 2024.05.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10223945 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10223944 2024.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10223941 2024.05.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10223939 2024.05.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10223938 2024.05.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10223940 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10222292 2024.05.26 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 5 10222291 2024.05.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10222290 2024.05.26 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10222289 2024.05.26 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10222272 2024.05.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10222271 2024.05.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10222269 2024.05.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 10222270 2024.05.26 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10222266 2024.05.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10222267 2024.05.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 10222265 2024.05.26 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10222264 2024.05.26 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10222263 2024.05.26 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10222261 2024.05.26 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10222262 2024.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10222260 2024.05.26 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10222259 2024.05.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10222258 2024.05.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10222255 2024.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10222256 2024.05.26 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10222284 2024.05.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10222286 2024.05.26 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10222285 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10222281 2024.05.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10222283 2024.05.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10222282 2024.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10222280 2024.05.26 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10222287 2024.05.26 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10222279 2024.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10222278 2024.05.26 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10222288 2024.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10222277 2024.05.26 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10222276 2024.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10222275 2024.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10222273 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10222274 2024.05.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10222257 2024.05.26 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10222268 2024.05.26 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10222253 2024.05.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10222254 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10222250 2024.05.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10222252 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10222251 2024.05.26 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10222249 2024.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10222247 2024.05.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10222248 2024.05.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10222245 2024.05.26 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10222244 2024.05.26 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10222242 2024.05.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10222246 2024.05.26 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10222241 2024.05.26 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10222243 2024.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10222239 2024.05.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10222240 2024.05.26 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10222238 2024.05.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10222237 2024.05.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10222235 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10222234 2024.05.26 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10222236 2024.05.26 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10222230 2024.05.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 10222232 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10222231 2024.05.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10222233 2024.05.26 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10222225 2024.05.26 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10222226 2024.05.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10222229 2024.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10222228 2024.05.26 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10222227 2024.05.26 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10218429 2024.05.25 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10218428 2024.05.25 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10218430 2024.05.25 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10218431 2024.05.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10218447 2024.05.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 10218446 2024.05.25 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10218445 2024.05.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10218444 2024.05.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10218443 2024.05.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10218442 2024.05.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10218441 2024.05.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10218440 2024.05.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10218439 2024.05.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10218438 2024.05.25 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10218437 2024.05.25 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10218436 2024.05.25 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10218435 2024.05.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10218434 2024.05.25 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10218433 2024.05.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10218432 2024.05.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10218426 2024.05.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10218425 2024.05.25 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10218424 2024.05.25 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10218421 2024.05.25 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10218423 2024.05.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10218427 2024.05.25 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10218419 2024.05.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10218420 2024.05.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10218422 2024.05.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10218418 2024.05.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10218417 2024.05.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10218414 2024.05.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 10218415 2024.05.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 10218416 2024.05.25 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10218412 2024.05.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10218413 2024.05.25 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10210277 2024.05.24 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10210275 2024.05.24 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10210274 2024.05.24 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10210278 2024.05.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10210280 2024.05.24 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10210279 2024.05.24 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10210276 2024.05.24 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10210273 2024.05.24 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10208821 2024.05.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10208820 2024.05.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 10208819 2024.05.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10205249 2024.05.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10205255 2024.05.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10205303 2024.05.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10205247 2024.05.23 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10205260 2024.05.23 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10205256 2024.05.23 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10204629 2024.05.23 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10204628 2024.05.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10204627 2024.05.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 10204625 2024.05.23 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10204623 2024.05.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10204621 2024.05.23 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10204624 2024.05.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10204622 2024.05.23 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10204620 2024.05.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10204616 2024.05.23 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10204619 2024.05.23 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10204617 2024.05.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10204614 2024.05.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10204618 2024.05.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10204613 2024.05.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10204615 2024.05.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 10203899 2024.05.23 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10203898 2024.05.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10201848 2024.05.22
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10201847 2024.05.22
pospolity żuraw, Grus grus 1 10201846 2024.05.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10201845 2024.05.22
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10201844 2024.05.22
pospolity łyska, Fulica atra 20 10201843 2024.05.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10201842 2024.05.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10201841 2024.05.22
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 10201840 2024.05.22
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10201839 2024.05.22
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10201838 2024.05.22
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 10201837 2024.05.22
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10201817 2024.05.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10201816 2024.05.22
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10201814 2024.05.22
pospolity łyska, Fulica atra 10 10201813 2024.05.22
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10201812 2024.05.22
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10201811 2024.05.22
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 10201810 2024.05.22
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10201809 2024.05.22
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10201808 2024.05.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10201807 2024.05.22
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10201806 2024.05.22
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10201805 2024.05.22
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 10201804 2024.05.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10201803 2024.05.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10201802 2024.05.22
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10201833 2024.05.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10201832 2024.05.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10201831 2024.05.22
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10201830 2024.05.22
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10201829 2024.05.22
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10201828 2024.05.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10201827 2024.05.22
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10201826 2024.05.22
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10201825 2024.05.22
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10201824 2024.05.22
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10201823 2024.05.22
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10201822 2024.05.22
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10201821 2024.05.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10201820 2024.05.22
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10201819 2024.05.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10201818 2024.05.22
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 10201801 2024.05.22
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10201800 2024.05.22
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10201799 2024.05.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10201788 2024.05.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10201787 2024.05.22
pospolity kos, Turdus merula 1 10201789 2024.05.22
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10201786 2024.05.22
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10201798 2024.05.22
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10201797 2024.05.22
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10201796 2024.05.22
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10201795 2024.05.22
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10201794 2024.05.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10201793 2024.05.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10201792 2024.05.22
pospolity łyska, Fulica atra 1 10201791 2024.05.22
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10201790 2024.05.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10201785 2024.05.22
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10201784 2024.05.22
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10201783 2024.05.22
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 10201782 2024.05.22
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10201781 2024.05.22
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10201780 2024.05.22
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10201779 2024.05.22
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10201778 2024.05.22
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 10201777 2024.05.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10201776 2024.05.22
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10201775 2024.05.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10201774 2024.05.22
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 10201773 2024.05.22
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 10201772 2024.05.22
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 10201771 2024.05.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10201770 2024.05.22
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10201834 2024.05.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10201852 2024.05.22
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10201835 2024.05.22
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10201849 2024.05.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10201836 2024.05.22
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10201850 2024.05.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10201851 2024.05.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10195021 2024.05.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10195024 2024.05.21 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10195022 2024.05.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10195019 2024.05.21 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10195017 2024.05.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10195020 2024.05.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10195018 2024.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10189834 2024.05.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10189702 2024.05.20 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10189703 2024.05.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10189704 2024.05.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10181093 2024.05.19 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10181092 2024.05.19 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10184576 2024.05.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10177997 2024.05.19 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10177996 2024.05.19 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10177995 2024.05.19 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10177994 2024.05.19 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 10177993 2024.05.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10177992 2024.05.19 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10177991 2024.05.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177990 2024.05.19 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10177989 2024.05.19 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10177988 2024.05.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177986 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10177985 2024.05.19 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10177984 2024.05.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177983 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10177982 2024.05.19 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177981 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10177980 2024.05.19 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10177979 2024.05.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10177978 2024.05.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177977 2024.05.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10177976 2024.05.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177975 2024.05.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177974 2024.05.19 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10177973 2024.05.19 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10171723 2024.05.18 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10171722 2024.05.18 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10171721 2024.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171724 2024.05.18 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10171725 2024.05.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10161384 2024.05.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 10161383 2024.05.17 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10161382 2024.05.17 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10161381 2024.05.17 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10161396 2024.05.17 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10161395 2024.05.17 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 10161394 2024.05.17 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10161393 2024.05.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10161392 2024.05.17 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10161391 2024.05.17 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10161390 2024.05.17 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10161389 2024.05.17 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10161388 2024.05.17 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10161387 2024.05.17 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10161386 2024.05.17 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10161385 2024.05.17 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10161379 2024.05.17 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10161378 2024.05.17 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10161377 2024.05.17 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10161376 2024.05.17 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10161375 2024.05.17 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10161374 2024.05.17 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10161373 2024.05.17 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10161372 2024.05.17 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10161371 2024.05.17 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10161370 2024.05.17 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10161369 2024.05.17 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10161368 2024.05.17 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10161367 2024.05.17 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10161366 2024.05.17 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10161365 2024.05.17 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10161364 2024.05.17 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10157801 2024.05.17 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10157800 2024.05.17 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10157729 2024.05.17 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10155014 2024.05.16 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10154484 2024.05.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10154489 2024.05.16 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10154520 2024.05.16 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10154517 2024.05.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10150172 2024.05.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 10150171 2024.05.15 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10150297 2024.05.15 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10150298 2024.05.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 10150144 2024.05.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10150143 2024.05.15 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10150141 2024.05.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10150142 2024.05.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10150140 2024.05.15 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10150162 2024.05.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10150164 2024.05.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 10150190 2024.05.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10150150 2024.05.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10150157 2024.05.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10150184 2024.05.15 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10150145 2024.05.15 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10150156 2024.05.15 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10150175 2024.05.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10150160 2024.05.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10150174 2024.05.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10150159 2024.05.15 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 10150146 2024.05.15 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10150176 2024.05.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10150148 2024.05.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10150163 2024.05.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10150183 2024.05.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10150152 2024.05.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10150165 2024.05.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 10150173 2024.05.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10150151 2024.05.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10150158 2024.05.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10150189 2024.05.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10150169 2024.05.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10150187 2024.05.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10150161 2024.05.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10150147 2024.05.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10150186 2024.05.15 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10150168 2024.05.15 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10150180 2024.05.15 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10150167 2024.05.15 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 10150177 2024.05.15 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 10150179 2024.05.15 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10150155 2024.05.15 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10150178 2024.05.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 10150181 2024.05.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10150154 2024.05.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10150182 2024.05.15 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10150153 2024.05.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10150166 2024.05.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 10150185 2024.05.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10150149 2024.05.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10150191 2024.05.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10150170 2024.05.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10142977 2024.05.14 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10142974 2024.05.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10142975 2024.05.14 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10142971 2024.05.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 10142976 2024.05.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 10142973 2024.05.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10142972 2024.05.14 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10142968 2024.05.14 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10142969 2024.05.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10142970 2024.05.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10142966 2024.05.14 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10142965 2024.05.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10142967 2024.05.14 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10142964 2024.05.14 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10142962 2024.05.14 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10142961 2024.05.14 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10142963 2024.05.14 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10138341 2024.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10134773 2024.05.13 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10134771 2024.05.13 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10134770 2024.05.13 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10134769 2024.05.13 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10134768 2024.05.13 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10134766 2024.05.13 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10134765 2024.05.13 OP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10138338 2024.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10138339 2024.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10138340 2024.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10127572 2024.05.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10127554 2024.05.12 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10127545 2024.05.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10127546 2024.05.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10127547 2024.05.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10127548 2024.05.12 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10127580 2024.05.12 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 10127544 2024.05.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10127543 2024.05.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10127542 2024.05.12 WP