DRUŻYNA

Drużyna: keepers_of_birds. Obserwator: Jerzy Harla

Liczba gatunków: 114

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 48 423 47 47 0 1 17 29
2 30 864 70 30 0 3 10 17
3 31 54 88 31 0 5 9 17
4 29 128 114 29 1 6 17 5
5 0 0 114 0 0 0 0 0
6 0 0 114 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9893695 2024.04.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9859525 2024.04.08 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9852171 2024.04.06 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9852086 2024.04.06 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9852066 2024.04.06 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9852169 2024.04.06 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9852146 2024.04.06 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9859034 2024.04.06 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9852186 2024.04.06 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 50 9852195 2024.04.06 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9852162 2024.04.06 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9852147 2024.04.06 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 9852156 2024.04.06 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9852158 2024.04.06 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9852160 2024.04.06 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9852159 2024.04.06 MP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9852196 2024.04.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9831159 2024.04.05 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9831158 2024.04.05 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9831157 2024.04.05 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9820140 2024.04.04 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9808603 2024.04.02 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9807520 2024.04.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9807518 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 11 9807519 2024.04.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9807517 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9807516 2024.04.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9807514 2024.04.01 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9807515 2024.04.01 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9796446 2024.03.31 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9796443 2024.03.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9796445 2024.03.31 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9796444 2024.03.31 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9796442 2024.03.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9796440 2024.03.30 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9796441 2024.03.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9796429 2024.03.26 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9708202 2024.03.18 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9708201 2024.03.18 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9693100 2024.03.16 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9653621 2024.03.09 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9653620 2024.03.09 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9628898 2024.03.03 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9628897 2024.03.03 MP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9628896 2024.03.03 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9625254 2024.03.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9625252 2024.03.03 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9625251 2024.03.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9625313 2024.03.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9625274 2024.03.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9625250 2024.03.03 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9625249 2024.03.03 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9625247 2024.03.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9625309 2024.03.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9625244 2024.03.03 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 9625307 2024.03.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9625242 2024.03.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 9625241 2024.03.03 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9625239 2024.03.03 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9625236 2024.03.03 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9603084 2024.02.28 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 9592642 2024.02.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 100 9592662 2024.02.25 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9592666 2024.02.25 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9592643 2024.02.25 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9592661 2024.02.25 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9592644 2024.02.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 9592583 2024.02.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9592741 2024.02.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9592682 2024.02.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 100 9592663 2024.02.25 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9592668 2024.02.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9592641 2024.02.25 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9592681 2024.02.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 20 9592645 2024.02.25 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9592587 2024.02.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9592579 2024.02.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9592665 2024.02.25 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9592581 2024.02.25 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9592580 2024.02.25 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9592640 2024.02.25 MP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9592639 2024.02.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9550592 2024.02.16 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9550591 2024.02.16 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9550593 2024.02.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9550712 2024.02.04 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9550724 2024.02.04 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9550745 2024.02.04 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 9550706 2024.02.04 MP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9550701 2024.02.04 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9476376 2024.01.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9461773 2024.01.22 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9461774 2024.01.22 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9461772 2024.01.22 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9461771 2024.01.22 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9461770 2024.01.22 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9461768 2024.01.22 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9461767 2024.01.22 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9461769 2024.01.22 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9461763 2024.01.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9461764 2024.01.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9461765 2024.01.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9461766 2024.01.22 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9461760 2024.01.22 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9461762 2024.01.22 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9461761 2024.01.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9447185 2024.01.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9336508 2024.01.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9336507 2024.01.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9336505 2024.01.06 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9336506 2024.01.06 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9336504 2024.01.06 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9336503 2024.01.06 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9336502 2024.01.06 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9336501 2024.01.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9336500 2024.01.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9336499 2024.01.06 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9336496 2024.01.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9336498 2024.01.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9336494 2024.01.06 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9336495 2024.01.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9336497 2024.01.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 20 9336493 2024.01.06 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9336491 2024.01.06 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9336487 2024.01.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9336492 2024.01.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9336490 2024.01.06 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9336486 2024.01.06 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9336483 2024.01.06 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9336488 2024.01.06 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9336489 2024.01.06 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9336484 2024.01.06 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9336481 2024.01.06 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9336485 2024.01.06 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9336482 2024.01.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9336480 2024.01.06 MP
pospolity łyska, Fulica atra 50 9336479 2024.01.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9336478 2024.01.06 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...