DRUŻYNA

Drużyna: SB :). Obserwator: Szymon Sendera

Liczba gatunków: 203

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 117 3234 103 103 6 20 36 41
2 39 411 131 34 2 22 7 3
3 2 3 133 2 0 1 1 0
5 135 187 203 135 0 27 60 48
4 0 0 203 0 0 0 0 0
6 0 0 203 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10115036 2024.05.11 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10115042 2024.05.11 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10115029 2024.05.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10115005 2024.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10114997 2024.05.11 MP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10115099 2024.05.11 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10115082 2024.05.11 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 10115105 2024.05.11 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10115107 2024.05.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10115070 2024.05.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10115083 2024.05.11 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10115060 2024.05.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10115058 2024.05.11 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10115061 2024.05.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10115086 2024.05.11 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10115018 2024.05.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10115015 2024.05.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10115030 2024.05.11 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10115081 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10115014 2024.05.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10115012 2024.05.11 MP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10115051 2024.05.11 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10115057 2024.05.11 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10115045 2024.05.11 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10115038 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10115100 2024.05.11 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10115023 2024.05.11 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10115094 2024.05.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10115040 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10115031 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10114998 2024.05.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10115062 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10115000 2024.05.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10115013 2024.05.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10115024 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10114983 2024.05.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10114976 2024.05.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10115106 2024.05.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10115073 2024.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10115072 2024.05.11 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10115055 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10115063 2024.05.11 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10115064 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10115056 2024.05.11 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10115043 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10115033 2024.05.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10115026 2024.05.11 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10115095 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10115006 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10115008 2024.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10115028 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10115017 2024.05.11 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10115002 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10115076 2024.05.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10115093 2024.05.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10115091 2024.05.11 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10115059 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10115048 2024.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10115046 2024.05.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10115044 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10116100 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10115037 2024.05.11 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10115039 2024.05.11 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 10115096 2024.05.11 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 10115088 2024.05.11 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 30 10115007 2024.05.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10115022 2024.05.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10114985 2024.05.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10115090 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10115074 2024.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10115069 2024.05.11 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10115054 2024.05.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10115050 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10115047 2024.05.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10115068 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10115049 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10115025 2024.05.11 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10115020 2024.05.11 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10115027 2024.05.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10115016 2024.05.11 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10115004 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10115003 2024.05.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10114992 2024.05.11 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10114989 2024.05.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10114986 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10115071 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10115077 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10115089 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10115041 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10115066 2024.05.11 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10115034 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10115035 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10115032 2024.05.11 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10115010 2024.05.11 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10115009 2024.05.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10115019 2024.05.11 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10115084 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10115001 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10115021 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10114993 2024.05.11 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10114982 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10115103 2024.05.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10115102 2024.05.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10115101 2024.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10115097 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10115098 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10115092 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10115085 2024.05.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10116101 2024.05.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10115078 2024.05.11 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10115080 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10115079 2024.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10115075 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10115087 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10115067 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10115052 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10115065 2024.05.11 MP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10114969 2024.05.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10114967 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10114975 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10114971 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10114965 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10114977 2024.05.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10114966 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10114962 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10115011 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10114987 2024.05.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10114968 2024.05.11 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10114964 2024.05.11 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10114960 2024.05.11 MP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10114963 2024.05.11 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10114961 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10114972 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10124773 2024.05.11 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10124770 2024.05.11 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 9751522 2024.03.25 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9706654 2024.03.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 9595304 2024.02.25 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9595312 2024.02.25 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9595302 2024.02.25 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9595301 2024.02.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 9595311 2024.02.25 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9595321 2024.02.25 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9595306 2024.02.24 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 9595320 2024.02.24 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9595317 2024.02.24 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9595305 2024.02.24 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9595314 2024.02.21 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9595313 2024.02.21 MP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9595309 2024.02.18 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 9595322 2024.02.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9595318 2024.02.18 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 9595319 2024.02.18 ŁD
rzadki edredon, Somateria mollissima 40 9595308 2024.02.17 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9552975 2024.02.17 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9595295 2024.02.17 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9595296 2024.02.17 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9553006 2024.02.17 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9595297 2024.02.17 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9553007 2024.02.17 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9553005 2024.02.17 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9595300 2024.02.17 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9595303 2024.02.10 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9595310 2024.02.10 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9595298 2024.02.10 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9595299 2024.02.10 MP
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 9595315 2024.02.10 MP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9508359 2024.02.04 MP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9505488 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9508356 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9508357 2024.02.03 ŁD
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9508354 2024.02.03 ŁD
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 9508360 2024.02.03 ŁD
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 9508355 2024.02.03 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 3 9508358 2024.02.03 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 9508351 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 20 9508350 2024.01.28 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9508353 2024.01.28 PM
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 9508352 2024.01.28 PM
rzadki alka, Alca torda 4 9477676 2024.01.27 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9477681 2024.01.27 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9477686 2024.01.27 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9477683 2024.01.27 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9477685 2024.01.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9477679 2024.01.27 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 9477678 2024.01.27 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 6 9477682 2024.01.27 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9477675 2024.01.27 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9477741 2024.01.27 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9477677 2024.01.27 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9477680 2024.01.27 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9477684 2024.01.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9477688 2024.01.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9477689 2024.01.26 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9477687 2024.01.26 ŚL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 14 9460441 2024.01.21 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9460438 2024.01.21 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9460434 2024.01.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9460471 2024.01.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9460467 2024.01.21 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9460469 2024.01.21 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 9460466 2024.01.21 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9460468 2024.01.21 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9460481 2024.01.21 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9460470 2024.01.21 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9460544 2024.01.20 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9460545 2024.01.20 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9460543 2024.01.20 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9460542 2024.01.20 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9448814 2024.01.19 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9448815 2024.01.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9370352 2024.01.14 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9370353 2024.01.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9376059 2024.01.14 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9376046 2024.01.14 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9376141 2024.01.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9376054 2024.01.14 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9376135 2024.01.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9376133 2024.01.14 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9376044 2024.01.14 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 9376053 2024.01.14 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9376049 2024.01.14 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9376048 2024.01.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9376041 2024.01.14 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9376051 2024.01.14 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9376144 2024.01.14 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9376045 2024.01.14 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9376058 2024.01.14 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9376143 2024.01.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9376043 2024.01.14 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9376050 2024.01.14 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9376146 2024.01.14 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9376056 2024.01.14 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9376040 2024.01.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9376042 2024.01.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9376167 2024.01.14 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9376047 2024.01.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9370351 2024.01.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9376057 2024.01.12 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9376052 2024.01.12 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9341800 2024.01.07 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 9341799 2024.01.07 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9341798 2024.01.07 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9341785 2024.01.07 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9341784 2024.01.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9341782 2024.01.07 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9341783 2024.01.07 ŚL
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9341863 2024.01.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9341930 2024.01.06 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9341929 2024.01.06 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9341932 2024.01.06 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9324610 2024.01.03 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9324609 2024.01.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9324608 2024.01.03 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9324607 2024.01.03 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9324606 2024.01.03 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9324605 2024.01.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9324604 2024.01.03 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9324565 2024.01.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9324560 2024.01.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9324564 2024.01.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9324575 2024.01.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9324562 2024.01.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9324550 2024.01.03 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9324559 2024.01.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9324569 2024.01.03 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9324568 2024.01.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9324567 2024.01.03 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9324576 2024.01.03 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9324578 2024.01.03 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9324557 2024.01.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9324546 2024.01.03 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9324566 2024.01.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9324558 2024.01.03 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 9324549 2024.01.03 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9324577 2024.01.03 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9324561 2024.01.03 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9324551 2024.01.03 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9324556 2024.01.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9324553 2024.01.03 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9324563 2024.01.03 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9324571 2024.01.03 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9324554 2024.01.03 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 9324547 2024.01.03 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9324574 2024.01.03 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9324552 2024.01.03 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9324570 2024.01.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9324548 2024.01.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9324555 2024.01.03 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9324573 2024.01.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9324572 2024.01.03 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9318741 2024.01.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9317932 2024.01.01 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...