DRUŻYNA

Drużyna: Columba palumbus . Obserwator: Krzysztof Nowak

Liczba gatunków: 166

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 119 2509 65 65 1 6 21 37
2 113 445 86 50 0 11 11 28
3 42 259 109 36 0 4 20 12
4 109 194 142 57 0 10 29 18
5 45 105 164 37 0 14 16 7
6 4 7 166 4 0 4 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 10318605 2024.06.10 KP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10305573 2024.06.08 KP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10305572 2024.06.08 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10286176 2024.06.04 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10236421 2024.05.28 KP
rzadki derkacz, Crex crex 3 10195988 2024.05.21 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10162215 2024.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10162214 2024.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10162213 2024.05.14 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10135840 2024.05.13
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 10138296 2024.05.13
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10135834 2024.05.13
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 10135835 2024.05.13
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 10135839 2024.05.13
rzadki derkacz, Crex crex 1 10135982 2024.05.13
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10135514 2024.05.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 10135512 2024.05.13
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10135837 2024.05.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 10135511 2024.05.13
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10135836 2024.05.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10135515 2024.05.13
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 10135513 2024.05.13
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10135838 2024.05.13
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10123187 2024.05.12 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 10123184 2024.05.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10123185 2024.05.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10123186 2024.05.12 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10123190 2024.05.12 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10123179 2024.05.12 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10123180 2024.05.12 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10123188 2024.05.12 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10123178 2024.05.12 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10123183 2024.05.12 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10123177 2024.05.12 KP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10123181 2024.05.12
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 10123182 2024.05.12
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10123189 2024.05.12
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10093073 2024.05.09 KP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10066248 2024.05.05 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10053760 2024.05.04 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10043630 2024.05.03 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10041725 2024.05.03 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10025172 2024.05.02 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10018378 2024.05.01 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10018380 2024.05.01 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10018381 2024.05.01 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10018379 2024.05.01 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10018382 2024.05.01 KP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10018377 2024.05.01 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10011757 2024.04.30 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 9990134 2024.04.28 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9990133 2024.04.28 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9990131 2024.04.28 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 9990128 2024.04.28 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9990132 2024.04.28 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9990129 2024.04.28 KP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 9990127 2024.04.28 KP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9990130 2024.04.28 KP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9990126 2024.04.28 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9980012 2024.04.27 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9980013 2024.04.27 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9980018 2024.04.27 KP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9980016 2024.04.27 KP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9980014 2024.04.27 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9980017 2024.04.27 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9980015 2024.04.27 KP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9969379 2024.04.26 KP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9969082 2024.04.26 KP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9969081 2024.04.26 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9963245 2024.04.24 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9991868 2024.04.21 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9936817 2024.04.20 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9937951 2024.04.20 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9902070 2024.04.14 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9902069 2024.04.13 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9888330 2024.04.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9888331 2024.04.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9888329 2024.04.12 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9885370 2024.04.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9876925 2024.04.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9876926 2024.04.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9876233 2024.04.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9876232 2024.04.10
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9876230 2024.04.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9876229 2024.04.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9876231 2024.04.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9876226 2024.04.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9876228 2024.04.10
pospolity kruk, Corvus corax 1 9876224 2024.04.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9876225 2024.04.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9876227 2024.04.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9876223 2024.04.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9876222 2024.04.10
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9876220 2024.04.10
pospolity kruk, Corvus corax 1 9876221 2024.04.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9874782 2024.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9874783 2024.04.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9874781 2024.04.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9874778 2024.04.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9874780 2024.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9874779 2024.04.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9874777 2024.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9874776 2024.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9874774 2024.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9874772 2024.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9874773 2024.04.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9874769 2024.04.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9874768 2024.04.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9874770 2024.04.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9874799 2024.04.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9874798 2024.04.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9874797 2024.04.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9874795 2024.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9874796 2024.04.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9874794 2024.04.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9874793 2024.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9874791 2024.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9874792 2024.04.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9874789 2024.04.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9874790 2024.04.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9874788 2024.04.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9874787 2024.04.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9874786 2024.04.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9874785 2024.04.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9874784 2024.04.10 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9874766 2024.04.10 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9874765 2024.04.10 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9874763 2024.04.10 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9874764 2024.04.10 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9874761 2024.04.10 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9874759 2024.04.10 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9874760 2024.04.10 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9874762 2024.04.10 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9874767 2024.04.10 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9874756 2024.04.10 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9874757 2024.04.10 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9874755 2024.04.10 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9874754 2024.04.10 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9874758 2024.04.10 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9874753 2024.04.10 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9874752 2024.04.10 KP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9870625 2024.04.09 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9869640 2024.04.09 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9858577 2024.04.08 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9848161 2024.04.07 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9848164 2024.04.07 KP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9848162 2024.04.07 KP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9848163 2024.04.07 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9849917 2024.04.07 KP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9837302 2024.04.06 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9837300 2024.04.06 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9837301 2024.04.06 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9837299 2024.04.06 KP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 9811940 2024.04.02 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 9812215 2024.04.02 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9812402 2024.04.02 KP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9803052 2024.04.01 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9803053 2024.04.01 KP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9791364 2024.03.31 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9783010 2024.03.30 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9783009 2024.03.30 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9769384 2024.03.28 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9767188 2024.03.28 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9764525 2024.03.27 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9764528 2024.03.27 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9764527 2024.03.27 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9764529 2024.03.27 KP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9764526 2024.03.27 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9757752 2024.03.26 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9740755 2024.03.24 KP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9740751 2024.03.24 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9743870 2024.03.24 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9740754 2024.03.24 KP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9740752 2024.03.24 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9740753 2024.03.24 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 9695814 2024.03.17 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9695815 2024.03.17 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9690978 2024.03.16 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9683776 2024.03.15 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 9682792 2024.03.15 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 9683775 2024.03.15 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9672578 2024.03.13 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9672579 2024.03.10 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9659937 2024.03.10 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9659938 2024.03.10 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9659716 2024.03.10 KP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9659712 2024.03.10 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9645634 2024.03.08 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9645635 2024.03.08 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9623670 2024.03.03 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9623581 2024.03.03 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9622065 2024.03.03 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9622064 2024.03.03 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9622066 2024.03.03 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9623220 2024.03.03 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 17 9623221 2024.03.03 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9623222 2024.03.03 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9624720 2024.03.02 KP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9616252 2024.03.02 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9650659 2024.03.02 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9593563 2024.02.26 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9578842 2024.02.24 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9578843 2024.02.24 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9578840 2024.02.24 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9578841 2024.02.24 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9578870 2024.02.24 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9578872 2024.02.24 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9578871 2024.02.24 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9578869 2024.02.24 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9578868 2024.02.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9578867 2024.02.24 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9578865 2024.02.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9578866 2024.02.24 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9578875 2024.02.24 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9578864 2024.02.24 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 9578874 2024.02.24 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9578873 2024.02.24 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9578861 2024.02.24 PM
pospolity żuraw, Grus grus 9 9578863 2024.02.24 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9578862 2024.02.24 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9578860 2024.02.24 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9578839 2024.02.24 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9578838 2024.02.24 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9578836 2024.02.24 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9578835 2024.02.24 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9578837 2024.02.24 PM
pospolity żuraw, Grus grus 12 9578831 2024.02.24 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9578830 2024.02.24 PM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9578833 2024.02.24 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9578834 2024.02.24 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9578829 2024.02.24 PM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9578832 2024.02.24 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9578828 2024.02.24 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9578825 2024.02.24 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9578827 2024.02.24 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9578826 2024.02.24 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9578824 2024.02.24 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9578859 2024.02.24 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9578858 2024.02.24 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9578857 2024.02.24 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9578854 2024.02.24 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9578853 2024.02.24 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9578852 2024.02.24 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9578851 2024.02.24 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9578850 2024.02.24 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9578855 2024.02.24 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9578846 2024.02.24 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9578848 2024.02.24 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9578847 2024.02.24 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9578844 2024.02.24 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9578845 2024.02.24 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9578856 2024.02.24 ZP
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9576406 2024.02.23 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9576413 2024.02.23 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9576545 2024.02.23 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9576746 2024.02.23 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9572663 2024.02.22 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9572490 2024.02.22 ZP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9576609 2024.02.22 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9573999 2024.02.22 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9569138 2024.02.21 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9569136 2024.02.21 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9569134 2024.02.21 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9569133 2024.02.21 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9569135 2024.02.21 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9569131 2024.02.21 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9569129 2024.02.21 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9569130 2024.02.21 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9569128 2024.02.21 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 9569127 2024.02.21 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9569126 2024.02.21 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9569125 2024.02.21 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9569124 2024.02.21 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9569122 2024.02.21 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9569123 2024.02.21 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9570744 2024.02.21 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9570743 2024.02.21 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9570745 2024.02.21 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9569132 2024.02.21 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9551484 2024.02.17 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 9548368 2024.02.16 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9548369 2024.02.16 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9547456 2024.02.15 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9542978 2024.02.15 KP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9539633 2024.02.14 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9539634 2024.02.14 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 7 9539635 2024.02.14 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9539641 2024.02.14 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9539638 2024.02.14 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9539639 2024.02.14 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9539637 2024.02.14 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 6 9536774 2024.02.13 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 9536773 2024.02.13 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9536775 2024.02.13 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9536776 2024.02.13 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 60 9503316 2024.02.03 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9503315 2024.02.03 KP
pospolity łyska, Fulica atra 30 9503321 2024.02.03 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9503318 2024.02.03 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9503317 2024.02.03 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9503324 2024.02.03 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9503327 2024.02.03 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9503320 2024.02.03 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9503319 2024.02.03 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9503325 2024.02.03 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 23 9503323 2024.02.03 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9503331 2024.02.03 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9503329 2024.02.03 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9503328 2024.02.03 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9503326 2024.02.03 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9503322 2024.02.03 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9503332 2024.02.03 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9503330 2024.02.03 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9493240 2024.01.30 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9493238 2024.01.30 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9493251 2024.01.30 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9493236 2024.01.30 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9493239 2024.01.30 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 9493237 2024.01.30 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9493247 2024.01.30 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9493231 2024.01.30 KP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9493245 2024.01.30 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9493241 2024.01.30 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9493233 2024.01.30 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9493232 2024.01.30 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9493244 2024.01.30 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9493228 2024.01.30 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9493227 2024.01.30 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9493248 2024.01.30 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9493230 2024.01.30 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9493234 2024.01.30 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9493243 2024.01.30 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9493249 2024.01.30 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9493242 2024.01.30 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9493250 2024.01.30 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9493235 2024.01.30 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9485421 2024.01.28 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9484724 2024.01.28 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9484962 2024.01.28 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9482588 2024.01.28 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 9484718 2024.01.28 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9484965 2024.01.28 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9482589 2024.01.28 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9482587 2024.01.28 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9484964 2024.01.28 KP
pospolity kruk, Corvus corax 40 9484721 2024.01.28 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9485422 2024.01.28 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9484723 2024.01.28 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9484719 2024.01.28 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9484963 2024.01.28 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9484722 2024.01.28 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9484717 2024.01.28 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9477791 2024.01.27 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9477231 2024.01.27 KP
pospolity żuraw, Grus grus 11 9477792 2024.01.27 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9466148 2024.01.21 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9451328 2024.01.20 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9437542 2024.01.17 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9441719 2024.01.16 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9441721 2024.01.16 KP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9441720 2024.01.16 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9373597 2024.01.14 KP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9365916 2024.01.13 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9368564 2024.01.12 KP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9368565 2024.01.12 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9368566 2024.01.12 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9368563 2024.01.12 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9368567 2024.01.12 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9351140 2024.01.09 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9351120 2024.01.09 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9351138 2024.01.09 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9350561 2024.01.09 KP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9350560 2024.01.09 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9350562 2024.01.09 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9350563 2024.01.09 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9351139 2024.01.09 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9340059 2024.01.07 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9336133 2024.01.06 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9336127 2024.01.06 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9334332 2024.01.06 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9334335 2024.01.06 KP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9336129 2024.01.06 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336132 2024.01.06 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9336130 2024.01.06 KP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9336128 2024.01.06 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9334331 2024.01.06 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9336134 2024.01.06 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9336131 2024.01.06 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9334328 2024.01.06 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9334327 2024.01.06 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9334334 2024.01.06 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 9334330 2024.01.06 KP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9334329 2024.01.06 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9334333 2024.01.06 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9331028 2024.01.05 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9331601 2024.01.05 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9331594 2024.01.05 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 9329381 2024.01.05 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9331598 2024.01.05 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9331596 2024.01.05 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9331599 2024.01.05 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9331600 2024.01.05 KP
pospolity bogatka, Parus major 4 9312444 2024.01.01 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9312439 2024.01.01 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9314970 2024.01.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9314971 2024.01.01 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9314988 2024.01.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9314990 2024.01.01 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9314980 2024.01.01 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9314985 2024.01.01 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9314992 2024.01.01 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9314981 2024.01.01 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9314986 2024.01.01 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9314982 2024.01.01 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9314983 2024.01.01 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9314977 2024.01.01 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9314965 2024.01.01 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9314974 2024.01.01 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9314979 2024.01.01 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9314969 2024.01.01 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9314975 2024.01.01 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9314984 2024.01.01 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 9314968 2024.01.01 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9314989 2024.01.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9314972 2024.01.01 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9314976 2024.01.01 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9314966 2024.01.01 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 9314967 2024.01.01 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9314991 2024.01.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9314973 2024.01.01 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9314987 2024.01.01 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9314978 2024.01.01 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...