DRUŻYNA

Drużyna: Mikołaj Rowicki. Obserwator: Mikołaj Rowicki

Liczba gatunków: 241

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 195 240 57 57 3 5 18 31
2 394 455 108 96 3 20 30 43
3 526 600 141 111 0 14 49 48
4 553 587 197 148 2 28 68 50
5 740 757 234 161 1 40 71 49
6 277 277 241 115 3 20 49 43
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10338142 2024.06.15 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10338141 2024.06.15 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10338140 2024.06.15 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10338139 2024.06.15 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10338138 2024.06.15 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10337120 2024.06.15 ŁD
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 10337118 2024.06.15 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10337115 2024.06.15 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10337119 2024.06.15 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10337117 2024.06.15 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10337112 2024.06.15 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10337116 2024.06.15 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10337114 2024.06.15 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10337113 2024.06.15 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10337132 2024.06.15 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10337136 2024.06.15 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10337130 2024.06.15 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10337133 2024.06.15 ŁD
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10337131 2024.06.15 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10337129 2024.06.15 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10337135 2024.06.15 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10337127 2024.06.15 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10337125 2024.06.15 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10337128 2024.06.15 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10337123 2024.06.15 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10337122 2024.06.15 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10337121 2024.06.15 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10337134 2024.06.15 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10337126 2024.06.15 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10337124 2024.06.15 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10337152 2024.06.15 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10337151 2024.06.15 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10337150 2024.06.15 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10337148 2024.06.15 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10337149 2024.06.15 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10337146 2024.06.15 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10337145 2024.06.15 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10337147 2024.06.15 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10337143 2024.06.15 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10337141 2024.06.15 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10337144 2024.06.15 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10337139 2024.06.15 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10337142 2024.06.15 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10337140 2024.06.15 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10337137 2024.06.15 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10337138 2024.06.15 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10337111 2024.06.15 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10337110 2024.06.15 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10337108 2024.06.15 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10337107 2024.06.15 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10337106 2024.06.15 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10337109 2024.06.15 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10337103 2024.06.15 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10337105 2024.06.15 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10337100 2024.06.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10337096 2024.06.15 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10337104 2024.06.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10337098 2024.06.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10337101 2024.06.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10337097 2024.06.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10337099 2024.06.15 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10337102 2024.06.15 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10334876 2024.06.15 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10333868 2024.06.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10333833 2024.06.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10333642 2024.06.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10333643 2024.06.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333638 2024.06.14 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10333640 2024.06.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10333639 2024.06.14 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10333637 2024.06.14 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10333641 2024.06.14 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10333635 2024.06.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10333636 2024.06.14 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10333658 2024.06.14 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10333659 2024.06.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10333655 2024.06.14 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10333657 2024.06.14 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10333656 2024.06.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10333660 2024.06.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10333653 2024.06.14 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10333654 2024.06.14 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10333652 2024.06.14 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10333651 2024.06.14 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10333650 2024.06.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10333649 2024.06.14 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10333646 2024.06.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10333648 2024.06.14 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10333645 2024.06.14 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10333644 2024.06.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10333632 2024.06.14 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10333631 2024.06.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10333630 2024.06.14 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10333629 2024.06.14 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10333628 2024.06.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333627 2024.06.14 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10333633 2024.06.14 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10333634 2024.06.14 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10333626 2024.06.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10333624 2024.06.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10333623 2024.06.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10333621 2024.06.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10333619 2024.06.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10333622 2024.06.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10333625 2024.06.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10333620 2024.06.14 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10316161 2024.06.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10316160 2024.06.09 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10316159 2024.06.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10316158 2024.06.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10316157 2024.06.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10311167 2024.06.09 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10311168 2024.06.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10311165 2024.06.09 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 10311163 2024.06.09 PM
rzadki alka, Alca torda 1 10311166 2024.06.09 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10311164 2024.06.09 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10311162 2024.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10311161 2024.06.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10311160 2024.06.09 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10311159 2024.06.09 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10311157 2024.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10311156 2024.06.09 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10311155 2024.06.09 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10311153 2024.06.09 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10311158 2024.06.09 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10311151 2024.06.09 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10311152 2024.06.09 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10311154 2024.06.09 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10311150 2024.06.09 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10311149 2024.06.09 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10311146 2024.06.09 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10311147 2024.06.09 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10311148 2024.06.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10311145 2024.06.09 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10311144 2024.06.09 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10311142 2024.06.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10311143 2024.06.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10311141 2024.06.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10311140 2024.06.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10311138 2024.06.09 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10311137 2024.06.09 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10311136 2024.06.09 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10311139 2024.06.09 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10311135 2024.06.09 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10311133 2024.06.09 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10311132 2024.06.09 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10311134 2024.06.09 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10311131 2024.06.09 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10311130 2024.06.09 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10311129 2024.06.09 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 10339585 2024.06.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10339588 2024.06.09 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10309219 2024.06.08 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 10309217 2024.06.08 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10309216 2024.06.08 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10309218 2024.06.08 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10309233 2024.06.08 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10309234 2024.06.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10309232 2024.06.08 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10309231 2024.06.08 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10309229 2024.06.08 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10309228 2024.06.08 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10309235 2024.06.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10309226 2024.06.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10309227 2024.06.08 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10309230 2024.06.08 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10309225 2024.06.08 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10309224 2024.06.08 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10309222 2024.06.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10309223 2024.06.08 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10309221 2024.06.08 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10309220 2024.06.08 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10309215 2024.06.08 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10309214 2024.06.08 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10309213 2024.06.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10309211 2024.06.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10309209 2024.06.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10309212 2024.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10309208 2024.06.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10309210 2024.06.08 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10309207 2024.06.08 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10309205 2024.06.08 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10309204 2024.06.08 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10309206 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10309203 2024.06.08 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10309201 2024.06.08 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10309202 2024.06.08 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10309200 2024.06.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10309199 2024.06.08 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10309196 2024.06.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10309191 2024.06.08 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10309195 2024.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10309198 2024.06.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10309197 2024.06.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10309189 2024.06.08 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10309190 2024.06.08 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10309194 2024.06.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10309193 2024.06.08 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10309192 2024.06.08 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10309188 2024.06.08 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10309184 2024.06.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10309187 2024.06.08 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10309186 2024.06.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10309185 2024.06.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10273467 2024.06.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10273466 2024.06.02 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10273465 2024.06.02 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10273464 2024.06.02 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10273462 2024.06.02 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10273461 2024.06.02 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10273463 2024.06.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10273460 2024.06.02 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10273458 2024.06.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10273459 2024.06.02 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10273457 2024.06.02 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10273455 2024.06.02 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10273454 2024.06.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10273456 2024.06.02 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10273452 2024.06.02 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10273451 2024.06.02 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10273453 2024.06.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10273450 2024.06.02 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10273449 2024.06.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10273447 2024.06.02 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10273448 2024.06.02 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 10273445 2024.06.02 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10273446 2024.06.02 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10273443 2024.06.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10273444 2024.06.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10273442 2024.06.02 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10273441 2024.06.02 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10273439 2024.06.02 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10273440 2024.06.02 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10273438 2024.06.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10273435 2024.06.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10273436 2024.06.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10273437 2024.06.02 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10273434 2024.06.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10273433 2024.06.02 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10273431 2024.06.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10273432 2024.06.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10273429 2024.06.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10273428 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10273430 2024.06.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10273427 2024.06.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10273426 2024.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10273425 2024.06.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10273424 2024.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10273423 2024.06.02 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10273422 2024.06.02 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10269403 2024.06.01 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10269402 2024.06.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10269401 2024.06.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10269404 2024.06.01 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10269397 2024.06.01 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10269398 2024.06.01 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10269399 2024.06.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10269400 2024.06.01 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10269395 2024.06.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10269396 2024.06.01 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10269394 2024.06.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10269393 2024.06.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10269392 2024.06.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10269391 2024.06.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10269390 2024.06.01 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10269388 2024.06.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10269389 2024.06.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10269386 2024.06.01 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10269383 2024.06.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10269384 2024.06.01 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10269381 2024.06.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10269387 2024.06.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10269385 2024.06.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10269382 2024.06.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10269380 2024.06.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10269379 2024.06.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10261025 2024.05.31 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10261023 2024.05.31 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10261024 2024.05.31 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10261022 2024.05.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10261021 2024.05.31 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10261054 2024.05.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10261055 2024.05.31 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10261046 2024.05.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10261053 2024.05.31 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10261052 2024.05.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10261047 2024.05.31 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10261043 2024.05.31 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10261040 2024.05.31 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10261033 2024.05.31 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10261036 2024.05.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10261035 2024.05.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10261045 2024.05.31 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10261029 2024.05.31 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10261028 2024.05.31 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10261026 2024.05.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10261027 2024.05.31 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10261051 2024.05.31 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10261048 2024.05.31 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10261057 2024.05.31 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10261050 2024.05.31 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10261044 2024.05.31 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10261049 2024.05.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10261056 2024.05.31 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10261042 2024.05.31 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10261041 2024.05.31 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10261038 2024.05.31 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10261034 2024.05.31 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10261039 2024.05.31 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10261037 2024.05.31 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10261032 2024.05.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10261031 2024.05.31 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10261030 2024.05.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10261018 2024.05.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10261020 2024.05.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10261019 2024.05.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10261017 2024.05.31 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10261016 2024.05.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10261013 2024.05.31 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10261014 2024.05.31 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10261012 2024.05.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10261015 2024.05.31 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10261010 2024.05.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10261011 2024.05.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10261007 2024.05.31 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10261008 2024.05.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10261009 2024.05.31 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10261005 2024.05.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10261006 2024.05.31 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10251008 2024.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10251007 2024.05.30 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10251005 2024.05.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10251006 2024.05.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10251004 2024.05.30 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10251003 2024.05.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10251002 2024.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10251001 2024.05.30 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10251000 2024.05.30 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10250999 2024.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10250997 2024.05.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10250998 2024.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10250996 2024.05.30 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10250992 2024.05.30 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10250993 2024.05.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10250994 2024.05.30 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10250991 2024.05.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10250990 2024.05.30 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10250995 2024.05.30 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10250989 2024.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10250988 2024.05.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10250987 2024.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10250986 2024.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10251023 2024.05.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10251020 2024.05.30 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10251024 2024.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251022 2024.05.30 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10251018 2024.05.30 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10251021 2024.05.30 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10251019 2024.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10251016 2024.05.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10251017 2024.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10251015 2024.05.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10251013 2024.05.30 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10251012 2024.05.30 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10251014 2024.05.30 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10251011 2024.05.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10251009 2024.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10251010 2024.05.30 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10250983 2024.05.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10250985 2024.05.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10250984 2024.05.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10250981 2024.05.30 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10250982 2024.05.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10250980 2024.05.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10250979 2024.05.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10250976 2024.05.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10250978 2024.05.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10250975 2024.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10250977 2024.05.30 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10250973 2024.05.30 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10250974 2024.05.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10250972 2024.05.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10250971 2024.05.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10250970 2024.05.30 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10261330 2024.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10227796 2024.05.27 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10227794 2024.05.26 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10227793 2024.05.26 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10227795 2024.05.26 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10227792 2024.05.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10227790 2024.05.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10227789 2024.05.26 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10227788 2024.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10227791 2024.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10227787 2024.05.26 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10227786 2024.05.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10227785 2024.05.26 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10227783 2024.05.26 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10227784 2024.05.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10227781 2024.05.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10227780 2024.05.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10227779 2024.05.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10227778 2024.05.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10227777 2024.05.26 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10227776 2024.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10227775 2024.05.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10227774 2024.05.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10227773 2024.05.26 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10227771 2024.05.26 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10227766 2024.05.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10227772 2024.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10227767 2024.05.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10227768 2024.05.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10227770 2024.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10227769 2024.05.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10216787 2024.05.25 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10216786 2024.05.25 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10216784 2024.05.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10216781 2024.05.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10216780 2024.05.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10216779 2024.05.25 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10216778 2024.05.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10216785 2024.05.25 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10216776 2024.05.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10216775 2024.05.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10216772 2024.05.25 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10216774 2024.05.25 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10216770 2024.05.25 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10216769 2024.05.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10216768 2024.05.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10216766 2024.05.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10216765 2024.05.25 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10216762 2024.05.25 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10216773 2024.05.25 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10216783 2024.05.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10216782 2024.05.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10216777 2024.05.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10216771 2024.05.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10216764 2024.05.25 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10216767 2024.05.25 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10216760 2024.05.25 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10216761 2024.05.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10216763 2024.05.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10216759 2024.05.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10216758 2024.05.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10216755 2024.05.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10216757 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10216756 2024.05.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10216754 2024.05.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10216753 2024.05.25 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10216752 2024.05.25 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10216750 2024.05.25 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10216751 2024.05.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10216749 2024.05.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10216748 2024.05.25 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10216745 2024.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10216747 2024.05.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10216746 2024.05.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10216743 2024.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10216744 2024.05.25 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10216740 2024.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10216741 2024.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10216742 2024.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10216738 2024.05.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10216739 2024.05.25 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10178622 2024.05.19 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10177972 2024.05.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10177971 2024.05.19 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10177970 2024.05.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10177969 2024.05.19 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10177968 2024.05.19 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10177967 2024.05.19 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10177966 2024.05.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10177965 2024.05.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10177964 2024.05.19 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10177963 2024.05.19 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10177962 2024.05.19 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10177961 2024.05.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10177960 2024.05.19 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10177959 2024.05.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10177958 2024.05.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10177957 2024.05.19 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10177956 2024.05.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10177955 2024.05.19 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10177954 2024.05.19 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10177953 2024.05.19 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10177952 2024.05.19 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10177951 2024.05.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10177950 2024.05.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10177949 2024.05.19 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10177947 2024.05.19 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10177948 2024.05.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10177946 2024.05.19 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10177945 2024.05.19 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177944 2024.05.19 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10177942 2024.05.19 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10177941 2024.05.19 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10177943 2024.05.19 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10177939 2024.05.19 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10177940 2024.05.19 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10177938 2024.05.19 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10177936 2024.05.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10177937 2024.05.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10177935 2024.05.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10177934 2024.05.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10177933 2024.05.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10177932 2024.05.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10177931 2024.05.19 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10177930 2024.05.19 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10177929 2024.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10177928 2024.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177927 2024.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10177926 2024.05.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10177925 2024.05.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177924 2024.05.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10177923 2024.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10177922 2024.05.19 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10177921 2024.05.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10177920 2024.05.19 MZ
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10170990 2024.05.18 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10171035 2024.05.18 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10171034 2024.05.18 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10171036 2024.05.18 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10171033 2024.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10171037 2024.05.18 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10171031 2024.05.18 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10171032 2024.05.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10171030 2024.05.18 PL
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10171025 2024.05.18 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10171038 2024.05.18 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10171024 2024.05.18 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10171029 2024.05.18 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10171026 2024.05.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10171027 2024.05.18 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10171028 2024.05.18 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10171023 2024.05.18 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10171021 2024.05.18 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10171022 2024.05.18 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10171020 2024.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10171019 2024.05.18 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10171018 2024.05.18 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10171017 2024.05.18 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10171015 2024.05.18 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10171013 2024.05.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10171016 2024.05.18 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10171012 2024.05.18 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10171014 2024.05.18 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10171011 2024.05.18 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10171010 2024.05.18 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10171009 2024.05.18 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10171007 2024.05.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10171008 2024.05.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10171006 2024.05.18 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10171004 2024.05.18 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10171005 2024.05.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10171002 2024.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10171003 2024.05.18 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10171001 2024.05.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10171000 2024.05.18 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10170998 2024.05.18 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10170999 2024.05.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10170997 2024.05.18 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10170996 2024.05.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10170995 2024.05.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10170994 2024.05.18 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10170993 2024.05.18 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10170992 2024.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10170991 2024.05.18 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10170987 2024.05.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10170989 2024.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10170988 2024.05.18 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10170986 2024.05.18 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10170985 2024.05.18 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10170984 2024.05.18 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10170982 2024.05.18 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10170981 2024.05.18 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10170983 2024.05.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10170980 2024.05.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10170979 2024.05.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10170976 2024.05.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10170978 2024.05.18 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10170977 2024.05.18 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10170974 2024.05.18 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10170975 2024.05.18 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10171770 2024.05.18 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10161809 2024.05.17 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10161808 2024.05.17 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10161807 2024.05.17 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10161806 2024.05.17 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10161805 2024.05.17 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10161804 2024.05.17 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10161803 2024.05.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10161802 2024.05.17 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10161801 2024.05.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10161800 2024.05.17 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10161799 2024.05.17 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10161798 2024.05.17 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10161797 2024.05.17 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10161796 2024.05.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10161795 2024.05.17 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10161794 2024.05.17 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10161825 2024.05.17 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10161824 2024.05.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10161823 2024.05.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10161822 2024.05.17 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10161821 2024.05.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10161820 2024.05.17 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10161819 2024.05.17 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10161818 2024.05.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10161817 2024.05.17 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10161816 2024.05.17 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10161815 2024.05.17 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10161814 2024.05.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10161813 2024.05.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10161812 2024.05.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10161811 2024.05.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10161810 2024.05.17 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10161793 2024.05.17 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10161792 2024.05.17 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10161791 2024.05.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10161790 2024.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10161789 2024.05.17 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10161788 2024.05.17 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10161787 2024.05.17 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10161786 2024.05.17 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10161785 2024.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10161784 2024.05.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10161783 2024.05.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10161782 2024.05.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10161781 2024.05.17 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10161780 2024.05.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10161779 2024.05.17 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10161778 2024.05.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10155609 2024.05.16 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10155610 2024.05.16 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10155608 2024.05.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10155606 2024.05.16 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10155607 2024.05.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10155605 2024.05.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10155603 2024.05.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10155604 2024.05.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10155601 2024.05.16 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10155602 2024.05.16 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10155600 2024.05.16 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10155599 2024.05.16 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10155598 2024.05.16 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10155597 2024.05.16 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10155595 2024.05.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10155596 2024.05.16 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10155594 2024.05.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10155593 2024.05.16 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10155592 2024.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10155625 2024.05.16 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10155624 2024.05.16 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10155621 2024.05.16 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10155622 2024.05.16 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10155626 2024.05.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10155623 2024.05.16 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10155620 2024.05.16 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10155618 2024.05.16 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10155617 2024.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10155616 2024.05.16 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10155615 2024.05.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10155619 2024.05.16 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10155611 2024.05.16 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10155613 2024.05.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10155614 2024.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10155612 2024.05.16 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10155591 2024.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10155590 2024.05.16 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10155589 2024.05.16 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10155584 2024.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10155588 2024.05.16 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10155585 2024.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10155581 2024.05.16 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10155583 2024.05.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10155587 2024.05.16 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10155579 2024.05.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10155582 2024.05.16 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10155578 2024.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10155586 2024.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10155577 2024.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10155580 2024.05.16 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10155576 2024.05.16 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10127902 2024.05.12 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10127935 2024.05.12 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10127933 2024.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10127934 2024.05.12 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10127932 2024.05.12 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10127931 2024.05.12 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10127929 2024.05.12 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10127930 2024.05.12 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10127927 2024.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10127928 2024.05.12 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10127925 2024.05.12 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10127924 2024.05.12 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10127923 2024.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10127920 2024.05.12 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10127921 2024.05.12 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10127919 2024.05.12 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10127918 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10127916 2024.05.12 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10127915 2024.05.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10127922 2024.05.12 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10127926 2024.05.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10127914 2024.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10127913 2024.05.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10127917 2024.05.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10127911 2024.05.12 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10127912 2024.05.12 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10127910 2024.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10127909 2024.05.12 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10127907 2024.05.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10127908 2024.05.12 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10127904 2024.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10127906 2024.05.12 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10127905 2024.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10127901 2024.05.12 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10127900 2024.05.12 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10127903 2024.05.12 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10127896 2024.05.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10127898 2024.05.12 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10127895 2024.05.12 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10127899 2024.05.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10127897 2024.05.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10127894 2024.05.12 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10127893 2024.05.12 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10127892 2024.05.12 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10127891 2024.05.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10127889 2024.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10127890 2024.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10127886 2024.05.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10127887 2024.05.12 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10112570 2024.05.11 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10112569 2024.05.11 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10112568 2024.05.11 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10112566 2024.05.11 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10112565 2024.05.11 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10112564 2024.05.11 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10112567 2024.05.11 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10112563 2024.05.11 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10112562 2024.05.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10112561 2024.05.11 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10112560 2024.05.11 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10112559 2024.05.11 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10112558 2024.05.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10112556 2024.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10112557 2024.05.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10112555 2024.05.11 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10112552 2024.05.11 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10112554 2024.05.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10112550 2024.05.11 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10112549 2024.05.11 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10112551 2024.05.11 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10112547 2024.05.11 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10112548 2024.05.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10112545 2024.05.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10112546 2024.05.11 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10112544 2024.05.11 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10112543 2024.05.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10112540 2024.05.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10112542 2024.05.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10112541 2024.05.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10112539 2024.05.11 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10112538 2024.05.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10112537 2024.05.11 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10112535 2024.05.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10112536 2024.05.11 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10112534 2024.05.11 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10112531 2024.05.11 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10112533 2024.05.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10112530 2024.05.11 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10112529 2024.05.11 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10112532 2024.05.11 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10112527 2024.05.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10112528 2024.05.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10112526 2024.05.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10112525 2024.05.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10112524 2024.05.11 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10112522 2024.05.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10112523 2024.05.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10087715 2024.05.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10083798 2024.05.07 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10068403 2024.05.05 MZ
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10067368 2024.05.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10067369 2024.05.05 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10067367 2024.05.05 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10067370 2024.05.05 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10067366 2024.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10067399 2024.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10067400 2024.05.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10067401 2024.05.05 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10067395 2024.05.05 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10067396 2024.05.05 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10067398 2024.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10067397 2024.05.05 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10067394 2024.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10067402 2024.05.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10067393 2024.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10067392 2024.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10067390 2024.05.05 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10067391 2024.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10067388 2024.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10067389 2024.05.05 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10067387 2024.05.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10067385 2024.05.05 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10067383 2024.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10067384 2024.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10067386 2024.05.05 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10067381 2024.05.05 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10067380 2024.05.05 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067379 2024.05.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10067382 2024.05.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10067376 2024.05.05 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10067377 2024.05.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10067378 2024.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10067374 2024.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10067375 2024.05.05 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10067372 2024.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10067373 2024.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10067371 2024.05.05 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10067363 2024.05.05 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10067361 2024.05.05 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10067364 2024.05.05 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10067360 2024.05.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10067362 2024.05.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10067359 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10067365 2024.05.05 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10067358 2024.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10067357 2024.05.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10067354 2024.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10067355 2024.05.05 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10067356 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10067353 2024.05.05 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10067351 2024.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10067352 2024.05.05 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10067350 2024.05.05 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10067348 2024.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10067347 2024.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10067345 2024.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10067349 2024.05.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10067346 2024.05.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10067344 2024.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10067343 2024.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10067342 2024.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10067341 2024.05.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10067340 2024.05.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10067339 2024.05.05 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10067337 2024.05.05 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10067336 2024.05.05 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10067338 2024.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10067335 2024.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10067334 2024.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10060496 2024.05.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10060495 2024.05.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10060494 2024.05.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10060493 2024.05.04 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10060491 2024.05.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10060490 2024.05.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10060492 2024.05.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10060486 2024.05.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10060488 2024.05.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10060489 2024.05.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10060487 2024.05.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10049964 2024.05.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10049965 2024.05.03 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10049963 2024.05.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10049961 2024.05.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10049960 2024.05.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10049957 2024.05.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10049959 2024.05.03 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10049962 2024.05.03 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10049958 2024.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10049954 2024.05.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10049956 2024.05.03 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10049955 2024.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10049953 2024.05.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10049951 2024.05.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10049952 2024.05.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10049949 2024.05.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10049947 2024.05.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10049948 2024.05.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10049950 2024.05.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10049946 2024.05.03 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10049945 2024.05.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10049943 2024.05.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10049944 2024.05.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10049942 2024.05.03 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10049940 2024.05.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10049941 2024.05.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10049939 2024.05.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10049938 2024.05.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10049937 2024.05.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10032152 2024.05.02 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10032151 2024.05.02 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10032153 2024.05.02 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10032145 2024.05.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10032149 2024.05.02 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10032150 2024.05.02 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10032146 2024.05.02 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10032138 2024.05.02 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10032142 2024.05.02 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10032140 2024.05.02 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10032139 2024.05.02 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10032126 2024.05.02 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10032130 2024.05.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10032148 2024.05.02 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10032144 2024.05.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10032147 2024.05.02 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10032143 2024.05.02 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10032141 2024.05.02 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10032137 2024.05.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10032136 2024.05.02 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10032135 2024.05.02 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10032132 2024.05.02 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10032129 2024.05.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10032127 2024.05.02 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10032123 2024.05.02 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10032122 2024.05.02 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10032164 2024.05.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10032133 2024.05.02 PL
pospolity trznadel,