DRUŻYNA

Drużyna: Adam Grabowski . Obserwator: Adam Grabowski

Liczba gatunków: 196

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 259 5405 81 81 3 8 31 39
2 216 58558 95 59 0 9 19 31
3 371 38376 118 92 0 10 35 47
4 249 1665 141 77 0 6 30 41
5 754 5074 195 154 2 35 67 50
6 191 902 196 80 0 6 32 42
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10338250 2024.06.15 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10338248 2024.06.15 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10338593 2024.06.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10338245 2024.06.15 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10338233 2024.06.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10338246 2024.06.15 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10338780 2024.06.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10338241 2024.06.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10338247 2024.06.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 10338251 2024.06.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10338252 2024.06.15 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10338263 2024.06.15 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10338285 2024.06.15 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10338262 2024.06.15 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10338244 2024.06.15 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10338243 2024.06.15 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 5 10338240 2024.06.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 12 10338234 2024.06.15 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10338239 2024.06.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10338242 2024.06.15 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10338230 2024.06.15 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10338232 2024.06.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10338231 2024.06.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10338235 2024.06.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10332575 2024.06.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10329686 2024.06.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10329683 2024.06.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329684 2024.06.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10329685 2024.06.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325504 2024.06.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10318043 2024.06.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10315057 2024.06.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10314147 2024.06.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10314144 2024.06.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10314998 2024.06.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10315056 2024.06.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10315054 2024.06.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10315085 2024.06.09 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 5 10315672 2024.06.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10315062 2024.06.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10315052 2024.06.09 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10315053 2024.06.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10315051 2024.06.09 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10314119 2024.06.09 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10314121 2024.06.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10314110 2024.06.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10315084 2024.06.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10315131 2024.06.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10315073 2024.06.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10315092 2024.06.09 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10315095 2024.06.09 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10315096 2024.06.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10315068 2024.06.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10315059 2024.06.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10315122 2024.06.09 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 20 10315000 2024.06.09 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 10315001 2024.06.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 10315093 2024.06.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10315065 2024.06.09 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10314101 2024.06.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10314097 2024.06.09 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10314091 2024.06.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10314088 2024.06.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10314084 2024.06.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10314086 2024.06.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10311814 2024.06.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10314083 2024.06.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10315132 2024.06.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10315135 2024.06.09 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 10314115 2024.06.09 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 20 10314999 2024.06.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 10315055 2024.06.09 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10315066 2024.06.09 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10315088 2024.06.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10315064 2024.06.09 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 10314130 2024.06.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 10314140 2024.06.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10314135 2024.06.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10306753 2024.06.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10306752 2024.06.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 10306760 2024.06.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 10306748 2024.06.08 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10306763 2024.06.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10306759 2024.06.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10306757 2024.06.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10306755 2024.06.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 10306678 2024.06.08 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10306715 2024.06.08 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 10306681 2024.06.08 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10306727 2024.06.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 10306767 2024.06.08 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10306750 2024.06.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 25 10306764 2024.06.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10306766 2024.06.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10306765 2024.06.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 10306746 2024.06.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10306744 2024.06.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 10306730 2024.06.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 10306733 2024.06.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10306762 2024.06.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10306729 2024.06.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10297782 2024.06.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 10297777 2024.06.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 10297778 2024.06.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10297779 2024.06.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 10297781 2024.06.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10297780 2024.06.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10299495 2024.06.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10292522 2024.06.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10294594 2024.06.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 10292521 2024.06.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292523 2024.06.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10294593 2024.06.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10290906 2024.06.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 6 10290904 2024.06.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10290907 2024.06.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10279314 2024.06.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10279317 2024.06.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10279320 2024.06.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 10279313 2024.06.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 10279319 2024.06.03 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10292524 2024.06.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10279325 2024.06.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10281291 2024.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10279324 2024.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10281292 2024.06.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10281290 2024.06.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 10281139 2024.06.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10281289 2024.06.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10281294 2024.06.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 10281140 2024.06.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 10281138 2024.06.03 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10281137 2024.06.03 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10281142 2024.06.03 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10279322 2024.06.03 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10281136 2024.06.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10279321 2024.06.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 12 10281130 2024.06.03 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 10281135 2024.06.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 15 10281131 2024.06.03 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 10281132 2024.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 10279312 2024.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10279323 2024.06.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10281293 2024.06.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10281133 2024.06.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10281134 2024.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 10281141 2024.06.03 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10276351 2024.06.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10276349 2024.06.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10265338 2024.06.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10265175 2024.06.01 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10264589 2024.06.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10265174 2024.06.01 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10265166 2024.06.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10265172 2024.06.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10264588 2024.06.01 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10265169 2024.06.01 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 10265168 2024.06.01 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10265173 2024.06.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10265340 2024.06.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10265342 2024.06.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 10265164 2024.06.01 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 10265163 2024.06.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10265189 2024.06.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10265188 2024.06.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10265208 2024.06.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10265171 2024.06.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10265345 2024.06.01 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10265170 2024.06.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10265201 2024.06.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10265200 2024.06.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10265202 2024.06.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10265203 2024.06.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10265207 2024.06.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10265199 2024.06.01 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10265198 2024.06.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10265206 2024.06.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10265204 2024.06.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10265205 2024.06.01 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10265158 2024.06.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10265161 2024.06.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10265346 2024.06.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10265159 2024.06.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10265190 2024.06.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 7 10265339 2024.06.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10265242 2024.06.01 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10265157 2024.06.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10265341 2024.06.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10265160 2024.06.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10265162 2024.06.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 10265165 2024.06.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10261607 2024.05.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10261572 2024.05.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10261576 2024.05.31 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10261612 2024.05.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10261600 2024.05.31 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10261604 2024.05.31 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10261605 2024.05.31 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10261581 2024.05.31 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10261573 2024.05.31 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10261623 2024.05.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 10261539 2024.05.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10261598 2024.05.31 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 10 10261547 2024.05.31 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 10261571 2024.05.31 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 10261569 2024.05.31 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10261570 2024.05.31 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10261564 2024.05.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10261563 2024.05.31 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10261554 2024.05.31 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10261560 2024.05.31 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 10261561 2024.05.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10261620 2024.05.31 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10261577 2024.05.31 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10261617 2024.05.31 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10261546 2024.05.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10261544 2024.05.31 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 10261558 2024.05.31 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10261618 2024.05.31 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10261595 2024.05.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10261596 2024.05.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10261370 2024.05.31 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 12 10261371 2024.05.31 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 7 10261515 2024.05.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10261583 2024.05.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10261584 2024.05.31 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10261549 2024.05.31 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10261610 2024.05.31 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10261551 2024.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10261550 2024.05.31 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10261608 2024.05.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10261568 2024.05.31 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10261540 2024.05.31 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 10261582 2024.05.31 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 5 10257214 2024.05.31 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10261593 2024.05.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10263047 2024.05.31 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 10261557 2024.05.31 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 10261555 2024.05.31 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 12 10261543 2024.05.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 10261602 2024.05.31 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10261552 2024.05.31 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 10261578 2024.05.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10261522 2024.05.31 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 10261521 2024.05.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10242622 2024.05.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10242623 2024.05.29 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10242626 2024.05.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 10242624 2024.05.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10242625 2024.05.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10238199 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10238305 2024.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10238306 2024.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10238308 2024.05.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10238196 2024.05.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10238324 2024.05.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10238323 2024.05.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10238322 2024.05.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10238208 2024.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 10238197 2024.05.28 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10238194 2024.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 10238193 2024.05.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10238195 2024.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10238198 2024.05.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10238307 2024.05.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10232655 2024.05.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232654 2024.05.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 10224112 2024.05.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10224126 2024.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10224115 2024.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10224059 2024.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10224122 2024.05.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10224056 2024.05.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10224123 2024.05.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10224151 2024.05.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10224175 2024.05.26 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10224107 2024.05.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10224116 2024.05.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10224076 2024.05.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10224069 2024.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10224058 2024.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10224070 2024.05.26 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10224066 2024.05.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10224067 2024.05.26 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 30 10224063 2024.05.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10226416 2024.05.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10224176 2024.05.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10224177 2024.05.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10224080 2024.05.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10224121 2024.05.26 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10224120 2024.05.26 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10224088 2024.05.26 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10224092 2024.05.26 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10225798 2024.05.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10224079 2024.05.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10224078 2024.05.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10224077 2024.05.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10226304 2024.05.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10224054 2024.05.26 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10226305 2024.05.26 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10224089 2024.05.26 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10222771 2024.05.26 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10224097 2024.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 10226301 2024.05.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10224132 2024.05.26 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10224153 2024.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10224095 2024.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10226300 2024.05.26 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 10224093 2024.05.26 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10224075 2024.05.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10224073 2024.05.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10224110 2024.05.26 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10224109 2024.05.26 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10224222 2024.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10224062 2024.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10224068 2024.05.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10224071 2024.05.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10224055 2024.05.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10224072 2024.05.26 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10224098 2024.05.26 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10223957 2024.05.26 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10224099 2024.05.26 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 10224091 2024.05.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10224057 2024.05.26 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 10222772 2024.05.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10215413 2024.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10215415 2024.05.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10215414 2024.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10215416 2024.05.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10215417 2024.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10216565 2024.05.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10215471 2024.05.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10215472 2024.05.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10215474 2024.05.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 10215469 2024.05.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 10215419 2024.05.25 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 10215467 2024.05.25 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 8 10215458 2024.05.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 10215411 2024.05.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10215408 2024.05.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 15 10215418 2024.05.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10215412 2024.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10215409 2024.05.25 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 10214071 2024.05.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 7 10214082 2024.05.25 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10215410 2024.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10215800 2024.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10215475 2024.05.25 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10208828 2024.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10187405 2024.05.20 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10184973 2024.05.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10187403 2024.05.20 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10187404 2024.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10187406 2024.05.19 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10184971 2024.05.19 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10184972 2024.05.17 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 10134109 2024.05.13 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 10134101 2024.05.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 10134129 2024.05.13 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 10134104 2024.05.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10134250 2024.05.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10134080 2024.05.13 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10134077 2024.05.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 10134060 2024.05.13 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10134062 2024.05.13 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10134086 2024.05.13 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 10 10134058 2024.05.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 130 10134097 2024.05.13 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10134096 2024.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10134094 2024.05.13 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10134093 2024.05.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 10134092 2024.05.13 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 10134090 2024.05.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 10134091 2024.05.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10134084 2024.05.13 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10134085 2024.05.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 10134083 2024.05.13 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10134142 2024.05.13 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10134146 2024.05.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10134165 2024.05.13 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10134166 2024.05.13 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10134162 2024.05.13 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10134401 2024.05.13 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 10134414 2024.05.13 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10134415 2024.05.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10134071 2024.05.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 10134074 2024.05.13 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 150 10134068 2024.05.13 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10134249 2024.05.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10134248 2024.05.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10134184 2024.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 8 10134152 2024.05.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10132041 2024.05.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10134088 2024.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10134087 2024.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10134141 2024.05.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10134168 2024.05.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10134169 2024.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10134150 2024.05.13 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10134137 2024.05.13 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 10134158 2024.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10134392 2024.05.13 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10134131 2024.05.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10134130 2024.05.13 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10134132 2024.05.13 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 10134134 2024.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10134286 2024.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10134314 2024.05.13 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10134251 2024.05.13 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10134196 2024.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10134199 2024.05.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10134167 2024.05.13 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10134157 2024.05.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10134412 2024.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10134394 2024.05.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10134390 2024.05.13 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 10134156 2024.05.13 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10125439 2024.05.12 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10125417 2024.05.12 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10125837 2024.05.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 10125410 2024.05.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10125432 2024.05.12 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 8 10125422 2024.05.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 10 10125436 2024.05.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 10125435 2024.05.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10125415 2024.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10125426 2024.05.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10125427 2024.05.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10125425 2024.05.12 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10125424 2024.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10125420 2024.05.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10125419 2024.05.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 8 10125437 2024.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10125547 2024.05.12 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10125434 2024.05.12 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 10125421 2024.05.12 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 10125418 2024.05.12 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10125428 2024.05.12 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 10 10125387 2024.05.12 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 6 10125414 2024.05.12 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 12 10125386 2024.05.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10125416 2024.05.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10125524 2024.05.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10125423 2024.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 10125490 2024.05.12 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10107539 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10107554 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10108568 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10108618 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10108753 2024.05.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 10107535 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10106215 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10107547 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10108621 2024.05.11 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10107537 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10107538 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10106166 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10107552 2024.05.11 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10108567 2024.05.11 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10106160 2024.05.11 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10107545 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10108648 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10107557 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10108637 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10108620 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10108615 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10108755 2024.05.11 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10108612 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10106174 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10108602 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10108649 2024.05.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10107544 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 10106167 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10107561 2024.05.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10106168 2024.05.11 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 10106159 2024.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 20 10106163 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 10106176 2024.05.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10108604 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10106162 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10107519 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10108572 2024.05.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10107542 2024.05.11 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10107543 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10107556 2024.05.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10107563 2024.05.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10108642 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10108611 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 10106171 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10113288 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 10106173 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10107520 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10106169 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10107546 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10108640 2024.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 7 10106161 2024.05.11 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10108603 2024.05.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10107548 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10107555 2024.05.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10107518 2024.05.11 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10108647 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 10106165 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10107560 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10108601 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10101072 2024.05.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10101055 2024.05.10 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10100553 2024.05.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 10101071 2024.05.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10101070 2024.05.10 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 10101064 2024.05.10 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10101078 2024.05.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10101063 2024.05.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10101054 2024.05.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 10100558 2024.05.10 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 10100548 2024.05.10 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 2 10100538 2024.05.10 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 10100556 2024.05.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 20 10101058 2024.05.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 10101061 2024.05.10 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10101065 2024.05.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10101069 2024.05.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10101067 2024.05.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10101066 2024.05.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10100551 2024.05.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 10101062 2024.05.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 15 10100557 2024.05.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 15 10101060 2024.05.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 10100552 2024.05.10 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 10100546 2024.05.10 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10101077 2024.05.10 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 10100555 2024.05.10 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10100542 2024.05.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10101056 2024.05.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 10 10100550 2024.05.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 10101057 2024.05.10 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 10093183 2024.05.09 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 10093151 2024.05.09 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 10093178 2024.05.09 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10093295 2024.05.09 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10093264 2024.05.09 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10093149 2024.05.09 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10093150 2024.05.09 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 10093176 2024.05.09 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10093294 2024.05.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 10093261 2024.05.09 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10093260 2024.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10093258 2024.05.09 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10176930 2024.05.09 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 10093230 2024.05.09 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 10093152 2024.05.09 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 10093182 2024.05.09 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 10093148 2024.05.09 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 15 10093296 2024.05.09 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10093259 2024.05.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10094262 2024.05.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10093262 2024.05.09 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10094369 2024.05.09 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10093311 2024.05.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10093312 2024.05.09 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 10093177 2024.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10093233 2024.05.09 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10093147 2024.05.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10093234 2024.05.09 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10093263 2024.05.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10093308 2024.05.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10093321 2024.05.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10093266 2024.05.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10093313 2024.05.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10094370 2024.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10094368 2024.05.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10094367 2024.05.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10093302 2024.05.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10093300 2024.05.09 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10094256 2024.05.09 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10093265 2024.05.09 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10094255 2024.05.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10093307 2024.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10093315 2024.05.09 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 10093180 2024.05.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 15 10093181 2024.05.09 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10093235 2024.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10093267 2024.05.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10093293 2024.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10093310 2024.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10093309 2024.05.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10093301 2024.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10093314 2024.05.09 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10094257 2024.05.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10093316 2024.05.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10093317 2024.05.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10093231 2024.05.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 10093229 2024.05.09 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10067320 2024.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10067324 2024.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10067480 2024.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10067482 2024.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10067220 2024.05.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10067152 2024.05.05 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10067432 2024.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10067433 2024.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10067434 2024.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10067450 2024.05.05 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10067110 2024.05.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10067097 2024.05.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10067111 2024.05.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10067157 2024.05.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10067249 2024.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10067079 2024.05.05 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10067214 2024.05.05 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10067245 2024.05.05 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10067290 2024.05.05 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10067246 2024.05.05 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10067262 2024.05.05 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10067081 2024.05.05 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10067159 2024.05.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10067253 2024.05.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10067282 2024.05.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10067511 2024.05.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10067515 2024.05.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10067518 2024.05.05 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10067062 2024.05.05 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10067276 2024.05.05 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10067428 2024.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10067217 2024.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10067526 2024.05.05 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10067216 2024.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10067248 2024.05.05 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10067435 2024.05.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10067145 2024.05.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10067151 2024.05.05 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10062921 2024.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10067085 2024.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10067113 2024.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10067255 2024.05.05 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10067154 2024.05.05 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10067429 2024.05.05 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10067212 2024.05.05 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10066080 2024.05.05 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 10067173 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10066102 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10067112 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10067213 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10067278 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 6 10062920 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10066079 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 6 10066100 2024.05.05 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10067174 2024.05.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10067082 2024.05.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10067285 2024.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10067244 2024.05.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10067109 2024.05.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10067114 2024.05.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10067247 2024.05.05 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10067061 2024.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10067063 2024.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10067115 2024.05.05 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10067257 2024.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10067084 2024.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10067148 2024.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10067155 2024.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10067427 2024.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10067430 2024.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10053280 2024.05.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10059642 2024.05.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10059645 2024.05.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10052057 2024.05.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10052055 2024.05.04 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10052110 2024.05.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10052056 2024.05.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10059651 2024.05.04 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10052111 2024.05.04 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10057321 2024.05.04 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10056910 2024.05.04 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 10056911 2024.05.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 10059644 2024.05.04 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10053433 2024.05.04 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10059660 2024.05.04 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10059593 2024.05.04 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10053278 2024.05.04 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10052045 2024.05.04 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10053159 2024.05.04 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 10059401 2024.05.04 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10052044 2024.05.04 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10068227 2024.05.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10052049 2024.05.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10053213 2024.05.04 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10059590 2024.05.04 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10053155 2024.05.04 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10052052 2024.05.04 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10053156 2024.05.04 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10059617 2024.05.04 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 10059616 2024.05.04 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10059898 2024.05.04 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10052115 2024.05.04 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10059908 2024.05.04 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10052116 2024.05.04 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10059905 2024.05.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10052050 2024.05.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10053212 2024.05.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10059654 2024.05.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10059657 2024.05.04 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10051064 2024.05.04 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10053153 2024.05.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10052051 2024.05.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10053158 2024.05.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10059655 2024.05.04 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10057306 2024.05.04 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10059400 2024.05.04 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 10051044 2024.05.04 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10059398 2024.05.04 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 6 10051042 2024.05.04 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10057303 2024.05.04 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 10051062 2024.05.04 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10059594 2024.05.04 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10059903 2024.05.04 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10059641 2024.05.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10052112 2024.05.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10053157 2024.05.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10059900 2024.05.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10059902 2024.05.04 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10059599 2024.05.04 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10059615 2024.05.04 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10056918 2024.05.04 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10059592 2024.05.04 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10052053 2024.05.04 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10059399 2024.05.04 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10059591 2024.05.04 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10059589 2024.05.04 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10059397 2024.05.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10052046 2024.05.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10053160 2024.05.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10059652 2024.05.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10059659 2024.05.04 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10059656 2024.05.04 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10041939 2024.05.03 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10041644 2024.05.03 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 10041552 2024.05.03 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10041776 2024.05.03 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10041822 2024.05.03 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10042223 2024.05.03 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10041824 2024.05.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10041778 2024.05.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10041946 2024.05.03 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10041777 2024.05.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10042221 2024.05.03 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 10041554 2024.05.03 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10041780 2024.05.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 10041629 2024.05.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10041827 2024.05.03 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10041984 2024.05.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10041867 2024.05.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10041981 2024.05.03 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10041967 2024.05.03 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10041783 2024.05.03 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10041980 2024.05.03 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10041782 2024.05.03 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10041968 2024.05.03 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10041945 2024.05.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10047270 2024.05.03 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10041937 2024.05.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10042185 2024.05.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 10047271 2024.05.03 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10047288 2024.05.03 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10041927 2024.05.03 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10041944 2024.05.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10041826 2024.05.03 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10041938 2024.05.03 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10042219 2024.05.03 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 10037692 2024.05.03 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 10042220 2024.05.03 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10047268 2024.05.03 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 10041929 2024.05.03 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10047290 2024.05.03 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10047311 2024.05.03 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10047303 2024.05.03 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 10047273 2024.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10042163 2024.05.03 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10047280 2024.05.03 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10041941 2024.05.03 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10047285 2024.05.03 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10047310 2024.05.03 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10047287 2024.05.03 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10042195 2024.05.03 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10041823 2024.05.03 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 10041940 2024.05.03 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10041983 2024.05.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10041779 2024.05.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10041942 2024.05.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10047277 2024.05.03 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 10041646 2024.05.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10041775 2024.05.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10041943 2024.05.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10047307 2024.05.03 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10042162 2024.05.03 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 10047281 2024.05.03 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10042184 2024.05.03 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10047284 2024.05.03 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10047308 2024.05.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10042186 2024.05.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10047302 2024.05.03 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10042191 2024.05.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10041928 2024.05.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 10047274 2024.05.03 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10047279 2024.05.03 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 10042222 2024.05.03 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10034976 2024.05.02 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10031082 2024.05.02 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10035316 2024.05.02 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10027309 2024.05.02 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10035037 2024.05.02 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10035040 2024.05.02 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10027282 2024.05.02 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10035052 2024.05.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10026809 2024.05.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10026793 2024.05.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10035056 2024.05.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10027265 2024.05.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 25 10031086 2024.05.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10034946 2024.05.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10034973 2024.05.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10027269 2024.05.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10031462 2024.05.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10034959 2024.05.02 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10027262 2024.05.02 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 10031030 2024.05.02 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10035049 2024.05.02 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 10031085 2024.05.02 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10031461 2024.05.02 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 10031063 2024.05.02 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10031081 2024.05.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10026763 2024.05.02 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10030869 2024.05.02 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 10035050 2024.05.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10026760 2024.05.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10027287 2024.05.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10034948 2024.05.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 15 10035054 2024.05.02 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10031083 2024.05.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10035317 2024.05.02 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10026206 2024.05.02 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10030870 2024.05.02 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 10031463 2024.05.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 10026208 2024.05.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10030871 2024.05.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 10027259 2024.05.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 10031087 2024.05.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10035026 2024.05.02 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10031029 2024.05.02 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 10027261 2024.05.02 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 10031028 2024.05.02 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10027260 2024.05.02 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10027578 2024.05.02 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10026807 2024.05.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10027576 2024.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 10026205 2024.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10026795 2024.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10035031 2024.05.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10034945 2024.05.02 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10026802 2024.05.02 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10035017 2024.05.02 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10035057 2024.05.02 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10024996 2024.05.02 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10027289 2024.05.02 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10026808 2024.05.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10027290 2024.05.02 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10027570 2024.05.02 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10030872 2024.05.02 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10034950 2024.05.02 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10026712 2024.05.02 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10030873 2024.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 10026771 2024.05.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 10034951 2024.05.02 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10026212 2024.05.02 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10026667 2024.05.02 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10035047 2024.05.02 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10027286 2024.05.02 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10035227 2024.05.02 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10035044 2024.05.02 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10035319 2024.05.02 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 10026211 2024.05.02 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10026796 2024.05.02 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10027267 2024.05.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10026718 2024.05.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10027571 2024.05.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10034968 2024.05.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 10035043 2024.05.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10026735 2024.05.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10027291 2024.05.02 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10034971 2024.05.02 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10026767 2024.05.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10034977 2024.05.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10035015 2024.05.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10027272 2024.05.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10026786 2024.05.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10026782 2024.05.02 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10035034 2024.05.02 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 10026778 2024.05.02 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10035028 2024.05.02 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10026830 2024.05.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10026823 2024.05.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10026824 2024.05.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10026825 2024.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10020547 2024.05.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 10020540 2024.05.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10026864 2024.05.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10026863 2024.05.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10026837 2024.05.01 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10020546 2024.05.01 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10026831 2024.05.01 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10026832 2024.05.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10026833 2024.05.01 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 10026861 2024.05.01 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 10026834 2024.05.01 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 10026826 2024.05.01 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10026827 2024.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10026860 2024.05.01 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10026856 2024.05.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10020505 2024.05.01 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10026816 2024.05.01 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 10026835 2024.05.01 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10020542 2024.05.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10020504 2024.05.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 10023704 2024.05.01 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10023701 2024.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10026836 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 10020507 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10026821 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2