DRUŻYNA

Drużyna: Luscinia ZTP. Obserwator: Marcin Sołowiej

Liczba gatunków: 238

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 378 26995 111 111 3 25 39 44
2 149 8101 128 76 4 18 31 23
3 363 6114 148 126 3 29 49 45
4 404 3311 189 140 7 32 59 42
5 863 15360 232 176 0 56 74 46
6 255 1651 238 129 2 34 54 39
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10336319 2024.06.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10336317 2024.06.14 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10336318 2024.06.14 ZP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10336316 2024.06.14 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 26 10336313 2024.06.14 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10336311 2024.06.14 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10336312 2024.06.14 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10336315 2024.06.14 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10336310 2024.06.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10336314 2024.06.14 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10333338 2024.06.14 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 9 10326652 2024.06.12 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10326656 2024.06.12 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 20 10326648 2024.06.12 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10326649 2024.06.12 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10326655 2024.06.12 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10326654 2024.06.12 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10326651 2024.06.12 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10326647 2024.06.12 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10326653 2024.06.12 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10326650 2024.06.12 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10326646 2024.06.12 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10326644 2024.06.12 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10326643 2024.06.12 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10326645 2024.06.11 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 10326642 2024.06.11 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10326641 2024.06.11 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 10320957 2024.06.11 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10320452 2024.06.11 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10320450 2024.06.11 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10320449 2024.06.11 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10320451 2024.06.11 MB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 10318612 2024.06.10 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10318377 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10318332 2024.06.10 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10318334 2024.06.10 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10318335 2024.06.10 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10318333 2024.06.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10318331 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316648 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316647 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316222 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316191 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316155 2024.06.10 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10316146 2024.06.10 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 16 10316145 2024.06.10 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 10316144 2024.06.10 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10316156 2024.06.10 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 10316143 2024.06.10 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10316142 2024.06.10 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10316141 2024.06.10 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 10316140 2024.06.09 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10316139 2024.06.09 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10316138 2024.06.09 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10316137 2024.06.08 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10302837 2024.06.08 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10302885 2024.06.08 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 10302865 2024.06.08 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 10302864 2024.06.08 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 10302863 2024.06.08 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10302862 2024.06.08 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10302861 2024.06.08 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 10302859 2024.06.08 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10302860 2024.06.08 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10302858 2024.06.08 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10302857 2024.06.08 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10302856 2024.06.08 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10302855 2024.06.08 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10302854 2024.06.08 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10302868 2024.06.07 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10302867 2024.06.07 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10302866 2024.06.07 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 10302884 2024.06.07 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10302883 2024.06.07 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10302882 2024.06.07 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10302881 2024.06.07 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10302880 2024.06.07 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10302879 2024.06.07 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 10302878 2024.06.07 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10302877 2024.06.07 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 16 10302875 2024.06.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 10302874 2024.06.07 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10302873 2024.06.07 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10302872 2024.06.07 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 10302871 2024.06.07 ZP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 10302870 2024.06.07 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 10302869 2024.06.07 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 27 10302814 2024.06.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10302816 2024.06.07 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10302815 2024.06.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10302813 2024.06.07 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10302812 2024.06.07 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 10302811 2024.06.07 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 10302810 2024.06.07 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 10302809 2024.06.07 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 22 10302808 2024.06.07 ZP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 10302807 2024.06.07 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10302806 2024.06.07 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10302805 2024.06.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10302804 2024.06.07 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10302803 2024.06.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10302802 2024.06.07 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 10302801 2024.06.07 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10302800 2024.06.07 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10302799 2024.06.07 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 10302798 2024.06.07 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10302797 2024.06.07 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10302796 2024.06.07 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 10302795 2024.06.07 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10302794 2024.06.07 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 10302793 2024.06.07 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 60 10302792 2024.06.07 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 10302791 2024.06.07 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 10302790 2024.06.07 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 10302789 2024.06.07 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 70 10302788 2024.06.07 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 10302787 2024.06.07 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10302786 2024.06.07 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10302785 2024.06.07 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10302853 2024.06.07 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10302852 2024.06.07 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10302851 2024.06.07 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10302850 2024.06.07 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10302849 2024.06.07 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 10302848 2024.06.07 ZP
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 10302847 2024.06.07 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10302846 2024.06.07 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10302839 2024.06.07 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10302838 2024.06.07 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10302843 2024.06.07 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 8 10302842 2024.06.06 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10302841 2024.06.06 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10302840 2024.06.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10302836 2024.06.06 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10302835 2024.06.06 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10302834 2024.06.06 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10302833 2024.06.06 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10302832 2024.06.06 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10302831 2024.06.06 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10302830 2024.06.06 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 10302829 2024.06.06 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10302828 2024.06.06 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10302827 2024.06.06 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10302826 2024.06.06 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10302825 2024.06.06 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 10302824 2024.06.06 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10302823 2024.06.06 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10302822 2024.06.06 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10302821 2024.06.06 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10302784 2024.06.06 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10302783 2024.06.06 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10302782 2024.06.06 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10302781 2024.06.06 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10302780 2024.06.06 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10302779 2024.06.06 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10302778 2024.06.06 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10302777 2024.06.06 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10302776 2024.06.06 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10302775 2024.06.06 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10302774 2024.06.06 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10302773 2024.06.06 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10302772 2024.06.06 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10302771 2024.06.06 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10302770 2024.06.06 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10302769 2024.06.06 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10302844 2024.06.06 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10302845 2024.06.06 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10291925 2024.06.05 ZP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10291923 2024.06.05 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 100 10291919 2024.06.05 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10291924 2024.06.05 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10291920 2024.06.05 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10291922 2024.06.05 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 10291921 2024.06.05 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10291915 2024.06.05 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10291916 2024.06.05 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10291914 2024.06.05 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 153 10291918 2024.06.05 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10291913 2024.06.05 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10291912 2024.06.05 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10291917 2024.06.05 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10285196 2024.06.04 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10285194 2024.06.04 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10285192 2024.06.04 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10285193 2024.06.04 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10285195 2024.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 10285191 2024.06.04 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10285188 2024.06.04 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10285189 2024.06.04 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10285190 2024.06.04 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10285187 2024.06.04 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10285185 2024.06.04 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10285186 2024.06.04 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10282466 2024.06.04 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10282467 2024.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 10282465 2024.06.04 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10282464 2024.06.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10282463 2024.06.04 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 10282462 2024.06.04 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10282461 2024.06.04 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10278702 2024.06.03 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10278701 2024.06.03 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10278718 2024.06.03 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 10278717 2024.06.03 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10278716 2024.06.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 10278715 2024.06.03 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 10278714 2024.06.03 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 10278713 2024.06.03 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 8 10278712 2024.06.03 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10278711 2024.06.03 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10278710 2024.06.03 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10278709 2024.06.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10278708 2024.06.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10278707 2024.06.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10278706 2024.06.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 10278705 2024.06.03 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10278704 2024.06.03 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10278703 2024.06.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10278735 2024.06.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10278734 2024.06.03 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10278733 2024.06.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10278732 2024.06.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10278731 2024.06.03 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10278730 2024.06.03 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10278729 2024.06.03 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10278728 2024.06.03 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10278727 2024.06.03 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10278726 2024.06.03 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10278725 2024.06.03 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10278724 2024.06.03 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10278723 2024.06.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10278722 2024.06.03 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 10278721 2024.06.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10278720 2024.06.03 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10278700 2024.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10278699 2024.06.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10278698 2024.06.03 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10278697 2024.06.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10278696 2024.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10278695 2024.06.03 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10278694 2024.06.03 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10278693 2024.06.03 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 10278692 2024.06.03 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10278691 2024.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10278690 2024.06.03 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10278689 2024.06.03 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10278688 2024.06.03 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10278687 2024.06.03 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10278686 2024.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10278685 2024.06.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10281404 2024.06.03 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10281405 2024.06.03 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10281099 2024.06.03 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10281098 2024.06.03 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10272569 2024.06.02
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10272567 2024.05.31 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10271314 2024.05.31 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 12 10272568 2024.05.31 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 10271313 2024.05.31 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 15 10271312 2024.05.31 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10271311 2024.05.31 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 5 10271310 2024.05.31 OP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10271309 2024.05.31 OP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10271308 2024.05.31 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10271569 2024.05.31 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10271568 2024.05.31 OP
pospolity sroka, Pica pica 1 10271567 2024.05.31 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10271566 2024.05.31 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10271565 2024.05.31 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10271564 2024.05.31 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10271563 2024.05.31 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10271562 2024.05.31 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10271561 2024.05.31 OP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10271560 2024.05.31 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10271559 2024.05.31 OP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 10271558 2024.05.31 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10271557 2024.05.31 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10271556 2024.05.31 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10271555 2024.05.31 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10271554 2024.05.31 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10271521 2024.05.31 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10271520 2024.05.31 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10271519 2024.05.31 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 14 10271518 2024.05.31 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10271517 2024.05.31 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10271516 2024.05.31 OP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10271515 2024.05.31 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10271514 2024.05.31 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10271513 2024.05.31 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10271512 2024.05.31 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10271511 2024.05.31 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 10271510 2024.05.31 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10271509 2024.05.31 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 10271508 2024.05.31 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 10271507 2024.05.31 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10271506 2024.05.31 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10271537 2024.05.31 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10271536 2024.05.31 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10271535 2024.05.31 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10271534 2024.05.31 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10271533 2024.05.31 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10271532 2024.05.31 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10271531 2024.05.31 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10271530 2024.05.31 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10271529 2024.05.31 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10271528 2024.05.31 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10271527 2024.05.31 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 10271526 2024.05.31 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10271525 2024.05.31 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10271524 2024.05.31 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10271523 2024.05.31 OP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10271522 2024.05.31 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10271553 2024.05.31 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10271552 2024.05.31 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10271551 2024.05.31 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10271550 2024.05.31 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10271549 2024.05.31 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10271548 2024.05.31 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10271547 2024.05.31 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 10271546 2024.05.31 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10271545 2024.05.31 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10271544 2024.05.31 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10271543 2024.05.31 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10271542 2024.05.31 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10271541 2024.05.31 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10271540 2024.05.31 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10271539 2024.05.31 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10271538 2024.05.31 OP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10248937 2024.05.30
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 10248936 2024.05.30
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10248923 2024.05.30
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10248929 2024.05.29
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 10248928 2024.05.29
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10248927 2024.05.29
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10248926 2024.05.29
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10248953 2024.05.29
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10248938 2024.05.29
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10248951 2024.05.29
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10248950 2024.05.29
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10248949 2024.05.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10248948 2024.05.29
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10248947 2024.05.29
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10248946 2024.05.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10248945 2024.05.29
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10248944 2024.05.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10248942 2024.05.29
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10248941 2024.05.29
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10248940 2024.05.29
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 20 10248939 2024.05.29
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10248930 2024.05.29
pospolity kruk, Corvus corax 2 10248952 2024.05.29
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10240115 2024.05.28 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10240114 2024.05.28 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10240113 2024.05.28 LS
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10240112 2024.05.28 LS
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10232869 2024.05.27 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10232870 2024.05.27 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10232868 2024.05.27 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10232866 2024.05.27 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 10232867 2024.05.27 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10232865 2024.05.27 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10232863 2024.05.27 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 10 10232864 2024.05.27 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10232862 2024.05.27 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 10232906 2024.05.27 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10232861 2024.05.27 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 3 10232860 2024.05.27 ZP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10232859 2024.05.26 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10232871 2024.05.26 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10232858 2024.05.26 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10232857 2024.05.26 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10232856 2024.05.26 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10232853 2024.05.26 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10232852 2024.05.26 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10232851 2024.05.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10232854 2024.05.26 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10232850 2024.05.26 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10232849 2024.05.26 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10232848 2024.05.26 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10232847 2024.05.26 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10232845 2024.05.26 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10232846 2024.05.26 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10232844 2024.05.26 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10232843 2024.05.26 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 10232842 2024.05.26 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10232841 2024.05.26 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10232840 2024.05.26 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10232839 2024.05.26 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 6 10232837 2024.05.26 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10232836 2024.05.26 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10232835 2024.05.26 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10232832 2024.05.26 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10232833 2024.05.26 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 10232834 2024.05.26 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10232831 2024.05.26 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10232829 2024.05.26 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10232828 2024.05.26 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10232827 2024.05.26 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10232826 2024.05.26 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10232825 2024.05.26 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10232830 2024.05.26 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10232824 2024.05.26 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10232813 2024.05.26 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10232810 2024.05.26 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10232812 2024.05.26 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10232811 2024.05.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 400 10232809 2024.05.25 ZP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10232806 2024.05.25 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 15 10232805 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10232804 2024.05.25 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10232803 2024.05.25 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10232801 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10232802 2024.05.25 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10232800 2024.05.25 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10232799 2024.05.25 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10232797 2024.05.25 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10232798 2024.05.25 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10232796 2024.05.25 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10232794 2024.05.25 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10232795 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 10233206 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 57 10233360 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 82 10271350 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3412 10271590 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 53 10310962 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 10310972 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 106 10311009 2024.05.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 33 10311014 2024.05.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 10233196 2024.05.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 10233359 2024.05.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10271596 2024.05.25 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10310971 2024.05.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 10233198 2024.05.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10233356 2024.05.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 10271347 2024.05.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 329 10271593 2024.05.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10310975 2024.05.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10311012 2024.05.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10311016 2024.05.25 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10311018 2024.05.25 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 10232816 2024.05.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 10233195 2024.05.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 210 10233357 2024.05.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10271595 2024.05.25 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10271353 2024.05.25 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 10311017 2024.05.25 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10232822 2024.05.25 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 10232823 2024.05.25 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 10233199 2024.05.25 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10233365 2024.05.25 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 10271348 2024.05.25 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10271591 2024.05.25 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10310964 2024.05.25 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 10311008 2024.05.25 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10232815 2024.05.25 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10232818 2024.05.25 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10232819 2024.05.25 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 10232814 2024.05.25 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 500 10232808 2024.05.25 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 90 10232817 2024.05.25 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 10271594 2024.05.25 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 10310973 2024.05.25 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10311011 2024.05.25 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 10311015 2024.05.25 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 10310965 2024.05.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10233197 2024.05.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 10233361 2024.05.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 10271349 2024.05.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10271592 2024.05.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 10310961 2024.05.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10311010 2024.05.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10311013 2024.05.25 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10310966 2024.05.25 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 10232807 2024.05.25 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 10310963 2024.05.25 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10233201 2024.05.25 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10233209 2024.05.25 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10233364 2024.05.25 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10271351 2024.05.25 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10232821 2024.05.25 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10233216 2024.05.25 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10233368 2024.05.25 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10310974 2024.05.25 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10232820 2024.05.25 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10233211 2024.05.25 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10233363 2024.05.25 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10233214 2024.05.25 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10233215 2024.05.25 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10233212 2024.05.25 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10233213 2024.05.25 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10233204 2024.05.25 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10233203 2024.05.25 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 10233200 2024.05.25 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10233362 2024.05.25 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10271352 2024.05.25 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10233367 2024.05.25 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10233208 2024.05.25 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10233369 2024.05.25 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10233210 2024.05.25 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10233202 2024.05.25 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10233205 2024.05.25 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10232793 2024.05.24 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10208923 2024.05.24 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10208810 2024.05.24 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10208812 2024.05.24 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10208808 2024.05.24 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 10208811 2024.05.24 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10208813 2024.05.24 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10208809 2024.05.24 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10208807 2024.05.22 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10191413 2024.05.21 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10191411 2024.05.21 ZP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10191410 2024.05.21 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10191412 2024.05.20 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10189253 2024.05.20 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10189252 2024.05.20 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10189251 2024.05.20 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10189563 2024.05.20 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10189562 2024.05.20 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10189561 2024.05.20 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10189560 2024.05.20 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 10189559 2024.05.20 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10189558 2024.05.20 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10189557 2024.05.20 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10189556 2024.05.20 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10189555 2024.05.20 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10189554 2024.05.20 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10189553 2024.05.20 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10189552 2024.05.20 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10189551 2024.05.20 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10189550 2024.05.20 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10189549 2024.05.20 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10189548 2024.05.20 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10189270 2024.05.20 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 10189269 2024.05.20 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 10189268 2024.05.20 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10189267 2024.05.20 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 10189266 2024.05.20 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10189265 2024.05.20 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10189264 2024.05.20 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10189263 2024.05.20 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10189262 2024.05.20 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10189261 2024.05.20 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10189260 2024.05.20 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10189259 2024.05.20 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10189258 2024.05.20 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10189257 2024.05.20 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10189256 2024.05.20 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10189255 2024.05.20 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10189250 2024.05.20 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10189249 2024.05.20 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10189248 2024.05.20 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 10189247 2024.05.20 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10189246 2024.05.20 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10189245 2024.05.20 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10189244 2024.05.20 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10189243 2024.05.20 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10189240 2024.05.20 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10189239 2024.05.20 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10189238 2024.05.20 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10189236 2024.05.20 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10189235 2024.05.20 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10189237 2024.05.20 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10189242 2024.05.20 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10189241 2024.05.20 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10189202 2024.05.20 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10189201 2024.05.20 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10189200 2024.05.20 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10189199 2024.05.20 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10189198 2024.05.20 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10189197 2024.05.20 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10189196 2024.05.20 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10189195 2024.05.20 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10189194 2024.05.20 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10189193 2024.05.20 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10189192 2024.05.20 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10189191 2024.05.20 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10189190 2024.05.20 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10189189 2024.05.20 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10189188 2024.05.20 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10189234 2024.05.20 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10189233 2024.05.20 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10189232 2024.05.20 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10189221 2024.05.20 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10189231 2024.05.20 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10189230 2024.05.20 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10189229 2024.05.20 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10189228 2024.05.20 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10189227 2024.05.20 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10189226 2024.05.20 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10189225 2024.05.20 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10189224 2024.05.20 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10189223 2024.05.20 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10189222 2024.05.20 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10189218 2024.05.20 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10189217 2024.05.20 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10189216 2024.05.20 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10189215 2024.05.20 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10189214 2024.05.20 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10189213 2024.05.20 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10189212 2024.05.20 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10189211 2024.05.20 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10189210 2024.05.20 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10189209 2024.05.20 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10189208 2024.05.20 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10189207 2024.05.20 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10189206 2024.05.20 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10189205 2024.05.20 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10189204 2024.05.20 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10189203 2024.05.20 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10189186 2024.05.20 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10189185 2024.05.20 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10189184 2024.05.20 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10189183 2024.05.20 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10189182 2024.05.20 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10189181 2024.05.20 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10189180 2024.05.20 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10189179 2024.05.20 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10189178 2024.05.20 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10189177 2024.05.20 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10189176 2024.05.20 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10189175 2024.05.20 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10189174 2024.05.20 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10189173 2024.05.20 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10189172 2024.05.20 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10189171 2024.05.20 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10189254 2024.05.20 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10182840 2024.05.19 ZP
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10182856 2024.05.19 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10182855 2024.05.19 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 10182854 2024.05.19 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10182853 2024.05.19 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 63 10182852 2024.05.19 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10182851 2024.05.19 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10182850 2024.05.19 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10182849 2024.05.19 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10182848 2024.05.19 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10182847 2024.05.19 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10182846 2024.05.19 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10182845 2024.05.19 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10182844 2024.05.19 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10182843 2024.05.19 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 10182842 2024.05.19 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10182841 2024.05.19 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10182872 2024.05.19 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10182871 2024.05.19 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10182870 2024.05.19 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10182869 2024.05.19 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10182868 2024.05.19 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10182867 2024.05.19 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10182866 2024.05.19 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10182865 2024.05.19 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10182864 2024.05.19 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10182863 2024.05.19 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10182862 2024.05.19 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10182861 2024.05.19 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10182860 2024.05.19 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10182859 2024.05.19 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10182858 2024.05.19 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10182857 2024.05.19 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10183366 2024.05.19 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 10184187 2024.05.19 ZP
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10183261 2024.05.19 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10183385 2024.05.19 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10184713 2024.05.19 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10183028 2024.05.19 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10183379 2024.05.19 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10169900 2024.05.18 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10169901 2024.05.18 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10169899 2024.05.18 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10169902 2024.05.18 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10169898 2024.05.18 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10169897 2024.05.17 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10169896 2024.05.17 ZP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10169895 2024.05.17 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10159835 2024.05.17 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10157508 2024.05.16 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10157507 2024.05.16 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10157506 2024.05.16 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 6 10144909 2024.05.14 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10144907 2024.05.14 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10144908 2024.05.14 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10144906 2024.05.14 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10137194 2024.05.13 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10137193 2024.05.13 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10137192 2024.05.13 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10137191 2024.05.13 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 5 10137186 2024.05.13 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10137190 2024.05.13 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10137188 2024.05.13 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10137189 2024.05.13 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10137187 2024.05.13 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10129566 2024.05.13 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10129565 2024.05.13 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10129564 2024.05.12 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10129574 2024.05.12 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10129590 2024.05.12 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10129571 2024.05.12 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 10129573 2024.05.12 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10129572 2024.05.12 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 10129569 2024.05.12 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10129570 2024.05.12 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 10129568 2024.05.12 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10129567 2024.05.12 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10131701 2024.05.12 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10131079 2024.05.12 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10131081 2024.05.12 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10131080 2024.05.12 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10131702 2024.05.12 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10130687 2024.05.12 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10131078 2024.05.12 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10131088 2024.05.12 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10131704 2024.05.12 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10131109 2024.05.12 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10131086 2024.05.12 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10131703 2024.05.12 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10131085 2024.05.12 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10131083 2024.05.12 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10131084 2024.05.12 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10131082 2024.05.12 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 10131091 2024.05.12 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10131090 2024.05.12 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10131087 2024.05.12 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10131089 2024.05.12 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10131705 2024.05.12 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10130616 2024.05.12 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 10129599 2024.05.12 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10115585 2024.05.11 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10115586 2024.05.11 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10115582 2024.05.11 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10115581 2024.05.11 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10115583 2024.05.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10115584 2024.05.11 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10115580 2024.05.11 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10115579 2024.05.11 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10115578 2024.05.11 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10094846 2024.05.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 10094883 2024.05.09 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10094882 2024.05.09 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10094881 2024.05.09 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 10094880 2024.05.09 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10094879 2024.05.09 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10094878 2024.05.09 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 10094876 2024.05.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 10094875 2024.05.09 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 10094877 2024.05.09 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 10094874 2024.05.09 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 12 10094873 2024.05.09 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 400 10094871 2024.05.09 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 10094870 2024.05.09 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 41 10094869 2024.05.09 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10094868 2024.05.09 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 13 10094867 2024.05.09 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 10094845 2024.05.09 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10094844 2024.05.09 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10094843 2024.05.09 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 26 10094842 2024.05.09 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10094841 2024.05.09 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 10094840 2024.05.09 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 10094839 2024.05.09 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10094837 2024.05.09 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 10094838 2024.05.09 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 21 10094836 2024.05.09 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 300 10094835 2024.05.09 ZP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10094834 2024.05.09 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 11 10094833 2024.05.09 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 60 10094832 2024.05.09 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 10094831 2024.05.09 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 10094830 2024.05.09 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 80 10094829 2024.05.09 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 9 10094828 2024.05.09 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 80 10094817 2024.05.09 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10094816 2024.05.09 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 16 10094826 2024.05.09 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 160 10094825 2024.05.09 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 10094824 2024.05.09 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10094823 2024.05.09 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 32 10094822 2024.05.09 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 44 10094821 2024.05.09 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 10094820 2024.05.09 ZP
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 10094819 2024.05.09 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 274 10094818 2024.05.09 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10094815 2024.05.09 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10094814 2024.05.09 ZP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 10094895 2024.05.09 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10094891 2024.05.09 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10094847 2024.05.09 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 10094853 2024.05.09 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10094852 2024.05.09 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 32 10094863 2024.05.09 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10094857 2024.05.09 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10094889 2024.05.09 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 10094848 2024.05.09 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10094890 2024.05.09 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10094854 2024.05.09 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 10094851 2024.05.09 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10094866 2024.05.09 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10094888 2024.05.09 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 10094862 2024.05.09 ZP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10094884 2024.05.09 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10094859 2024.05.09 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10094887 2024.05.09 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10094865 2024.05.09 ZP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 10094850 2024.05.09 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10094827 2024.05.09 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10094896 2024.05.09 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 10094858 2024.05.09 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10094885 2024.05.09 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2620 10094894 2024.05.09 ZP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10094893 2024.05.09 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 10094892 2024.05.09 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 10094864 2024.05.09 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 406 10094855 2024.05.09 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10094898 2024.05.09 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10094860 2024.05.09 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10094861 2024.05.09 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10094886 2024.05.09 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10089977 2024.05.08 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10089976 2024.05.08 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 10089975 2024.05.08 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10089974 2024.05.08 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10089973 2024.05.08 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10089972 2024.05.08 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 10089971 2024.05.08 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 22 10089970 2024.05.08 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10089969 2024.05.08 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10089968 2024.05.08 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10089967 2024.05.08 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10089966 2024.05.08 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10089965 2024.05.08 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10089964 2024.05.08 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10089963 2024.05.08 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10089962 2024.05.08 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10089961 2024.05.08 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10089960 2024.05.08 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 10089956 2024.05.08 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10089959 2024.05.08 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10089958 2024.05.08 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10089957 2024.05.08 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 10089954 2024.05.08 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10089953 2024.05.08 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10089952 2024.05.08 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10089951 2024.05.08 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10089950 2024.05.08 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10089949 2024.05.08 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10089948 2024.05.08 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10089947 2024.05.08 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10089946 2024.05.08 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 5 10089945 2024.05.08 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10089944 2024.05.08 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 10089943 2024.05.08 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10089942 2024.05.08 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10089941 2024.05.08 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10089940 2024.05.08 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10089939 2024.05.08 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10090004 2024.05.08 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10089985 2024.05.08 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10089981 2024.05.08 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10089986 2024.05.08 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10089993 2024.05.08 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10089994 2024.05.08 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 10089992 2024.05.08 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10089989 2024.05.08 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10090005 2024.05.08 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 5 10089995 2024.05.08 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10089982 2024.05.08 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10089997 2024.05.08 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10089988 2024.05.08 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10089998 2024.05.08 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10090000 2024.05.08 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10090003 2024.05.08 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10089979 2024.05.08 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10089980 2024.05.08 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10090001 2024.05.08 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10089983 2024.05.08 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10089991 2024.05.08 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10090002 2024.05.08 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10089984 2024.05.08 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10089996 2024.05.08 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10089999 2024.05.08 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10089978 2024.05.08 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10089987 2024.05.08 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 10079153 2024.05.07 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10079152 2024.05.06 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10079151 2024.05.06 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10079150 2024.05.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10079149 2024.05.06 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 10079139 2024.05.06 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10079145 2024.05.06 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10079144 2024.05.06 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10079148 2024.05.06 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10079143 2024.05.06 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10079146 2024.05.06 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10079142 2024.05.06 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10079140 2024.05.06 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10079147 2024.05.06 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 10079141 2024.05.06 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10079138 2024.05.06 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10079136 2024.05.06 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10079134 2024.05.06 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10079137 2024.05.06 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10079133 2024.05.06 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10079135 2024.05.06 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10070439 2024.05.05 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10070438 2024.05.05 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10070440 2024.05.05 ZP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10070436 2024.05.04 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 10070437 2024.05.04 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10070435 2024.05.04 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10070433 2024.05.04 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10070434 2024.05.04 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10057747 2024.05.04 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10057746 2024.05.04 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 10057745 2024.05.04 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 10057744 2024.05.04 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 10057743 2024.05.04 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10057742 2024.05.04 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 10057741 2024.05.04 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10057740 2024.05.04 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10057739 2024.05.04 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10057738 2024.05.04 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 126 10057737 2024.05.04 ZP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10057736 2024.05.04 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10057735 2024.05.04 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10057734 2024.05.04 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 10057733 2024.05.04 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10057732 2024.05.04 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10053331 2024.05.04 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10053330 2024.05.04 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10053329 2024.05.04 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10057758 2024.05.04 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10057763 2024.05.04 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 400 10057751 2024.05.04 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10057808 2024.05.04 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10057754 2024.05.04 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10057757 2024.05.04 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10057749 2024.05.04 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10057783 2024.05.04 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10057765 2024.05.04 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10057755 2024.05.04 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10057752 2024.05.04 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10057753 2024.05.04 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10057748 2024.05.04 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10057756 2024.05.04 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10057759 2