DRUŻYNA

Drużyna: Marian Giertych. Obserwator: Marian Giertych

Liczba gatunków: 237

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 139 1099 76 76 1 5 30 40
2 190 4444 110 83 3 19 23 38
3 149 2693 133 87 0 18 33 36
4 402 3779 185 133 2 23 61 47
5 302 617 228 152 3 43 65 41
6 173 295 237 98 3 23 40 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10341049 2024.06.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10341051 2024.06.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10341050 2024.06.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10341048 2024.06.15 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10341044 2024.06.15 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10341045 2024.06.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10341043 2024.06.15 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10341042 2024.06.15 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10341040 2024.06.15 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10341041 2024.06.15 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10341039 2024.06.15 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10341037 2024.06.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10341036 2024.06.15 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10341035 2024.06.15 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10341033 2024.06.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10341032 2024.06.15 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10341038 2024.06.15 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10341034 2024.06.15 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10341031 2024.06.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10341030 2024.06.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10341028 2024.06.15 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10341029 2024.06.15 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10341026 2024.06.15 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10341025 2024.06.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10341027 2024.06.15 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10341022 2024.06.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10341023 2024.06.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10341020 2024.06.15 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 9 10341024 2024.06.15 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10341018 2024.06.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10341019 2024.06.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10341021 2024.06.15 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10341016 2024.06.15 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10341015 2024.06.15 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10341014 2024.06.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10341017 2024.06.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10330381 2024.06.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10330380 2024.06.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10330378 2024.06.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10330377 2024.06.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10330373 2024.06.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10330376 2024.06.13 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 10330374 2024.06.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10330371 2024.06.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10330372 2024.06.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10330370 2024.06.13 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10330369 2024.06.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10330379 2024.06.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10330375 2024.06.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 10330368 2024.06.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10329687 2024.06.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10329688 2024.06.13 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10329694 2024.06.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10329695 2024.06.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10329696 2024.06.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10329691 2024.06.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10329690 2024.06.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10329693 2024.06.13 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10329689 2024.06.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10329692 2024.06.13 WP
rzadki uszatka, Asio otus 4 10319161 2024.06.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10318800 2024.06.10 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10318797 2024.06.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10318799 2024.06.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10318798 2024.06.10 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10318796 2024.06.10 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10318795 2024.06.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10318792 2024.06.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10318793 2024.06.10 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10318790 2024.06.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10318794 2024.06.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10318789 2024.06.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10318791 2024.06.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10318788 2024.06.10 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10318787 2024.06.10 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10318785 2024.06.10 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10318783 2024.06.10 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10318786 2024.06.10 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10318781 2024.06.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10318782 2024.06.10 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10318780 2024.06.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10318784 2024.06.10 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10318779 2024.06.10 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 10312223 2024.06.09 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10312149 2024.06.09 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10312148 2024.06.09 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10312147 2024.06.09 PM
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10312146 2024.06.09 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10310352 2024.06.09 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10310351 2024.06.09 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 10310349 2024.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10310350 2024.06.09 PM
rzadki alka, Alca torda 2 10310353 2024.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 10310348 2024.06.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10310347 2024.06.09 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 10309377 2024.06.09 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10309376 2024.06.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10309375 2024.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10309374 2024.06.09 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10309373 2024.06.09 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10309372 2024.06.09 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10306372 2024.06.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10306382 2024.06.08 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10306387 2024.06.08 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10306379 2024.06.08 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10306381 2024.06.08 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10306386 2024.06.08 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10306383 2024.06.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10306380 2024.06.08 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10306377 2024.06.08 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10306378 2024.06.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10306374 2024.06.08 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10306384 2024.06.08 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10306375 2024.06.08 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10306385 2024.06.08 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10306376 2024.06.08 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10306388 2024.06.08 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10306373 2024.06.08 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10304430 2024.06.08 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10304429 2024.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10304431 2024.06.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10304428 2024.06.08 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10304426 2024.06.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10304427 2024.06.08 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10303888 2024.06.08 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10303074 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10303073 2024.06.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10302654 2024.06.08 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10301121 2024.06.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10301092 2024.06.08 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 10301091 2024.06.08 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10301090 2024.06.08 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10301088 2024.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10301089 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10301087 2024.06.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10315061 2024.06.08 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10298411 2024.06.07 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10298410 2024.06.07 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10298409 2024.06.07 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10298408 2024.06.07 LS
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10298407 2024.06.07 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10296600 2024.06.07 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10296597 2024.06.07 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10296599 2024.06.07 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10296598 2024.06.07 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10295780 2024.06.07 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10295783 2024.06.06 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10295782 2024.06.06 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10295781 2024.06.06 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10294194 2024.06.06 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10294193 2024.06.06 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10294190 2024.06.06 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10294192 2024.06.06 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10294189 2024.06.06 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10294191 2024.06.06 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10294188 2024.06.06 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10294187 2024.06.06 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10283274 2024.06.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10283275 2024.06.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10283272 2024.06.04 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10283273 2024.06.04 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10283271 2024.06.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10283269 2024.06.04 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10283270 2024.06.04 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10283268 2024.06.04 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10283267 2024.06.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10271042 2024.06.02 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10271041 2024.06.02 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10265502 2024.06.01 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10265501 2024.06.01 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 10265500 2024.06.01 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10265499 2024.06.01 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10263840 2024.06.01 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 10257000 2024.05.31 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10255994 2024.05.31 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10255993 2024.05.31 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 10255992 2024.05.31 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10254415 2024.05.31 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10254414 2024.05.31 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10254413 2024.05.31 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10254412 2024.05.31 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10254411 2024.05.31 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10246910 2024.05.30 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10246909 2024.05.30 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10246908 2024.05.30 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10233382 2024.05.27 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10233383 2024.05.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10233381 2024.05.27 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10226983 2024.05.26 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10226982 2024.05.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10226981 2024.05.26 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10226980 2024.05.26 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10226979 2024.05.26 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10226978 2024.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10226977 2024.05.26 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10226975 2024.05.26 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10226976 2024.05.26 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10192012 2024.05.21 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10190516 2024.05.20 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10190515 2024.05.20 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10190514 2024.05.20 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10190513 2024.05.20 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10190511 2024.05.20 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10190512 2024.05.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10190509 2024.05.20 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 10190510 2024.05.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10190508 2024.05.20 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10190507 2024.05.20 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10190506 2024.05.20 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10190505 2024.05.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10186479 2024.05.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10186478 2024.05.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186477 2024.05.20 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10186476 2024.05.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10186474 2024.05.20 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10186475 2024.05.20 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10186473 2024.05.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10186470 2024.05.20 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10186471 2024.05.20 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10186472 2024.05.20 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10181615 2024.05.19 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10181610 2024.05.19 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10181613 2024.05.19 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10181621 2024.05.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10181368 2024.05.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10181384 2024.05.19 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10181383 2024.05.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 20 10181382 2024.05.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10181381 2024.05.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10181380 2024.05.19 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10181377 2024.05.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10181379 2024.05.19 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10181378 2024.05.19 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10181375 2024.05.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10181374 2024.05.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 5 10181376 2024.05.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10181373 2024.05.19 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10181372 2024.05.19 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10181371 2024.05.19 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10181370 2024.05.19 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10181369 2024.05.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10180256 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10180257 2024.05.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10180258 2024.05.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10180255 2024.05.19 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10180254 2024.05.19 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10180120 2024.05.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10179261 2024.05.19 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10179260 2024.05.19 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10179259 2024.05.19 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10179258 2024.05.19 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10179257 2024.05.19 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10179256 2024.05.19 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10168795 2024.05.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10168794 2024.05.18 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10168792 2024.05.18 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10168793 2024.05.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10168791 2024.05.18 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10168788 2024.05.18 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10168789 2024.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10168790 2024.05.18 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10168787 2024.05.18 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10168786 2024.05.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10168785 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10168784 2024.05.18 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10168783 2024.05.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10168781 2024.05.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10168780 2024.05.18 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10168782 2024.05.18 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10168779 2024.05.18 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10168778 2024.05.18 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10168777 2024.05.18 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10168776 2024.05.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10156389 2024.05.16 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10156388 2024.05.16 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10156386 2024.05.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10156387 2024.05.16 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10156385 2024.05.16 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10156384 2024.05.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10156390 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10156383 2024.05.16 WP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10139432 2024.05.14 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10126766 2024.05.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10126823 2024.05.12 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10126770 2024.05.12 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10126761 2024.05.12 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10126764 2024.05.12 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10126760 2024.05.12 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10126755 2024.05.12 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10126753 2024.05.12 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10126751 2024.05.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10126758 2024.05.12 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10126822 2024.05.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10126759 2024.05.12 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10126750 2024.05.12 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10126757 2024.05.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10126754 2024.05.12 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10126748 2024.05.12 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10126749 2024.05.12 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10126756 2024.05.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10126752 2024.05.12 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10126744 2024.05.12 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10126747 2024.05.12 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10126742 2024.05.12 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10126746 2024.05.12 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10126743 2024.05.12 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10126745 2024.05.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10126740 2024.05.12 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10126739 2024.05.12 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10126732 2024.05.12 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10126741 2024.05.12 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10126734 2024.05.12 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10127081 2024.05.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10123746 2024.05.12 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10123745 2024.05.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10123744 2024.05.12 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10123742 2024.05.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10123743 2024.05.12 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10123762 2024.05.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10123761 2024.05.12 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10123760 2024.05.12 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10123759 2024.05.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10123758 2024.05.12 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10123757 2024.05.12 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10123755 2024.05.12 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10123756 2024.05.12 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10123754 2024.05.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10123753 2024.05.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10123752 2024.05.12 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10123751 2024.05.12 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10123750 2024.05.12 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10123749 2024.05.12 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10123748 2024.05.12 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10123747 2024.05.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10123741 2024.05.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10123740 2024.05.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10123739 2024.05.12 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10123738 2024.05.12 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10123737 2024.05.12 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10123736 2024.05.12 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10123735 2024.05.12 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10123734 2024.05.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10123733 2024.05.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10123732 2024.05.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10123730 2024.05.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10123729 2024.05.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10123731 2024.05.12 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10123728 2024.05.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10123727 2024.05.12 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10123726 2024.05.12 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10129760 2024.05.12 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10112379 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10112377 2024.05.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10112381 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10112376 2024.05.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10112378 2024.05.11 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10112375 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10112373 2024.05.11 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10112374 2024.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10112372 2024.05.11 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10100325 2024.05.10 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10077858 2024.05.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10077859 2024.05.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10077857 2024.05.06 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10077855 2024.05.06 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10077856 2024.05.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10077854 2024.05.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10077853 2024.05.06 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10077852 2024.05.06 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10072819 2024.05.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10067028 2024.05.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10067027 2024.05.05 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10067029 2024.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10067026 2024.05.05 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10067025 2024.05.05 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10067024 2024.05.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10066208 2024.05.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10066206 2024.05.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10066207 2024.05.05 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10066204 2024.05.05 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10066203 2024.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10066205 2024.05.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10066200 2024.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10066201 2024.05.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10066199 2024.05.05 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10066198 2024.05.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10066202 2024.05.05 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10066197 2024.05.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10056636 2024.05.04 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10056634 2024.05.04 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10056635 2024.05.04 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10056637 2024.05.04 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10056633 2024.05.04 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10056632 2024.05.04 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10056631 2024.05.04 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10056629 2024.05.04 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10056630 2024.05.04 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10056652 2024.05.04 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10056653 2024.05.04 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10056651 2024.05.04 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10056648 2024.05.04 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10056649 2024.05.04 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 10056650 2024.05.04 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10056647 2024.05.04 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10056645 2024.05.04 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10056646 2024.05.04 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10056644 2024.05.04 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10056643 2024.05.04 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 10056641 2024.05.04 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10056642 2024.05.04 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10056639 2024.05.04 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10056640 2024.05.04 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10056638 2024.05.04 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10056627 2024.05.04 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10056625 2024.05.04 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10056626 2024.05.04 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 10056628 2024.05.04 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 40 10056624 2024.05.04 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 10056622 2024.05.04 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10056623 2024.05.04 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 10056621 2024.05.04 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 10056620 2024.05.04 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10056619 2024.05.04 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10056617 2024.05.04 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10056618 2024.05.04 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10056616 2024.05.04 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 10056615 2024.05.04 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 10056614 2024.05.04 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 10056613 2024.05.04 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 10053335 2024.05.04 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10053336 2024.05.04 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10053337 2024.05.04 PM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 10047627 2024.05.03 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 10047626 2024.05.03 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10039212 2024.05.03 MB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10039209 2024.05.03 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 10039211 2024.05.03 MB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10039210 2024.05.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10039208 2024.05.03 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 10039206 2024.05.03 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 10039207 2024.05.03 MB
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 5 10039205 2024.05.03 MB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 10034001 2024.05.02 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10034000 2024.05.02 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10033999 2024.05.02 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10031765 2024.05.02 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10031763 2024.05.02 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10031764 2024.05.02 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 10031761 2024.05.02 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10031760 2024.05.02 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10031759 2024.05.02 PM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10031762 2024.05.02 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10030419 2024.05.02 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 10030420 2024.05.02 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10030421 2024.05.02 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10030418 2024.05.02 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 10030417 2024.05.02 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 10028856 2024.05.02 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10028858 2024.05.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10028857 2024.05.02 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10028854 2024.05.02 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10028855 2024.05.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10028853 2024.05.02 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10028851 2024.05.02 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10028852 2024.05.02 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 10028850 2024.05.02 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10028849 2024.05.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 10028848 2024.05.02 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10028847 2024.05.02 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10028352 2024.05.02 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10028351 2024.05.02 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10027254 2024.05.02 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 10027253 2024.05.02 PM
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10013042 2024.05.01 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10013043 2024.05.01 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9994686 2024.04.28 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9994685 2024.04.28 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9994682 2024.04.28 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9994683 2024.04.28 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9994677 2024.04.28 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 9994672 2024.04.28 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9994674 2024.04.28 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9994673 2024.04.28 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9994670 2024.04.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9994668 2024.04.28 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9994681 2024.04.28 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9994684 2024.04.28 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9994679 2024.04.28 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9994680 2024.04.28 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9994675 2024.04.28 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9994678 2024.04.28 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9994669 2024.04.28 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9994671 2024.04.28 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9994666 2024.04.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9994665 2024.04.28 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9994667 2024.04.28 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9994663 2024.04.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9994664 2024.04.28 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9994676 2024.04.28 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9994662 2024.04.28 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9994661 2024.04.28 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9994660 2024.04.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9994658 2024.04.28 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9994659 2024.04.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9994657 2024.04.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9994656 2024.04.28 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9994654 2024.04.28 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9994653 2024.04.28 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9994655 2024.04.28 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9994652 2024.04.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9994651 2024.04.28 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9994649 2024.04.28 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9994650 2024.04.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9994648 2024.04.28 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9994647 2024.04.28 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9994646 2024.04.28 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9994645 2024.04.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9994644 2024.04.28 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9994642 2024.04.28 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9994643 2024.04.28 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 9994641 2024.04.28 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9994640 2024.04.28 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9994637 2024.04.28 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9994638 2024.04.28 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9994639 2024.04.28 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9994636 2024.04.28 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9994635 2024.04.28 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 9994634 2024.04.28 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9994633 2024.04.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9994632 2024.04.28 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9994630 2024.04.28 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9994631 2024.04.28 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9994629 2024.04.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9994628 2024.04.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9994626 2024.04.28 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9994627 2024.04.28 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9994623 2024.04.28 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9994624 2024.04.28 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9994622 2024.04.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9994625 2024.04.28 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9994621 2024.04.28 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9994620 2024.04.28 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9994619 2024.04.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9994618 2024.04.28 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9994616 2024.04.28 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 9994617 2024.04.28 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 9994615 2024.04.28 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 9994614 2024.04.28 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 9994613 2024.04.28 ŁD
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9984397 2024.04.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9982921 2024.04.27 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9982919 2024.04.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9982918 2024.04.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9982920 2024.04.27 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9982916 2024.04.27 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9982917 2024.04.27 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9982913 2024.04.27 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9982915 2024.04.27 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9982914 2024.04.27 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9982912 2024.04.27 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9982911 2024.04.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9982910 2024.04.27 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9982909 2024.04.27 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9982907 2024.04.27 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9982908 2024.04.27 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9982906 2024.04.27 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 9982905 2024.04.27 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9965187 2024.04.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9965186 2024.04.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9965185 2024.04.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9965184 2024.04.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 9965181 2024.04.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9965182 2024.04.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9965183 2024.04.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9965180 2024.04.25 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9965178 2024.04.25 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9965177 2024.04.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9965179 2024.04.25 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9964958 2024.04.25 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9961278 2024.04.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9960306 2024.04.24 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9960304 2024.04.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9960305 2024.04.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9960303 2024.04.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9960301 2024.04.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9960302 2024.04.24 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9960299 2024.04.24 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9960300 2024.04.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9960298 2024.04.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9960297 2024.04.24 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9960296 2024.04.24 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9960189 2024.04.24 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9960188 2024.04.24 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9960187 2024.04.24 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9960186 2024.04.24 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9960184 2024.04.24 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9960185 2024.04.24 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9960183 2024.04.24 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9960182 2024.04.24 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9960181 2024.04.24 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 9960180 2024.04.24 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9951260 2024.04.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9951261 2024.04.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9951262 2024.04.22 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9951259 2024.04.22 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9951258 2024.04.22 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9951257 2024.04.22 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9951256 2024.04.22 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9951255 2024.04.22 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9951251 2024.04.22 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9951250 2024.04.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9951252 2024.04.22 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9951248 2024.04.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9951254 2024.04.22 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9951253 2024.04.22 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9951249 2024.04.22 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9951247 2024.04.22 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9942899 2024.04.21 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9942897 2024.04.21 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9942898 2024.04.21 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9942896 2024.04.21 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9942895 2024.04.21 LS
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 9942894 2024.04.21 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 9940411 2024.04.21 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9940410 2024.04.21 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9940409 2024.04.21 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 9939846 2024.04.21 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9939848 2024.04.21 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9939845 2024.04.21 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9939847 2024.04.21 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9939842 2024.04.21 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9939843 2024.04.21 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9939840 2024.04.21 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9939841 2024.04.21 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9939839 2024.04.21 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9939838 2024.04.21 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9939837 2024.04.21 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9939836 2024.04.21 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9939294 2024.04.21 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9939295 2024.04.21 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9939296 2024.04.21 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9939293 2024.04.21 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9939292 2024.04.21 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9939291 2024.04.21 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9939290 2024.04.21 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9939289 2024.04.21 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9939287 2024.04.21 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9939288 2024.04.21 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9939285 2024.04.21 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9939283 2024.04.21 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9939284 2024.04.21 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9939282 2024.04.21 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9939281 2024.04.21 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9939286 2024.04.21 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9939280 2024.04.21 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9939279 2024.04.21 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9939278 2024.04.21 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9939049 2024.04.21 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9935767 2024.04.20 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9935766 2024.04.20 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9935765 2024.04.20 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9935764 2024.04.20 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9935763 2024.04.20 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9934835 2024.04.20 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9934834 2024.04.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 9934836 2024.04.20 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9934833 2024.04.20 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9934832 2024.04.20 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9932848 2024.04.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9932363 2024.04.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9932365 2024.04.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9932362 2024.04.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9932360 2024.04.20 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9932366 2024.04.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9932364 2024.04.20 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9932359 2024.04.20 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9932361 2024.04.20 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9928387 2024.04.19 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9923093 2024.04.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9923091 2024.04.17 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9923092 2024.04.17 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9923089 2024.04.17 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9923086 2024.04.17 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9923087 2024.04.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9923090 2024.04.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9923088 2024.04.17 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9923085 2024.04.17 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9923095 2024.04.17 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9923084 2024.04.17 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9923094 2024.04.17 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 9923083 2024.04.17 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9915165 2024.04.15 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9915164 2024.04.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9915161 2024.04.15 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9915159 2024.04.15 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9915158 2024.04.15 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 9915157 2024.04.15 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9915160 2024.04.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9915156 2024.04.15 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9915154 2024.04.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9915155 2024.04.15 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9915153 2024.04.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9915152 2024.04.15 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9915554 2024.04.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9915549 2024.04.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9914940 2024.04.15 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9914939 2024.04.15 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9915547 2024.04.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9915550 2024.04.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9914938 2024.04.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9915551 2024.04.15 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9914935 2024.04.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9914936 2024.04.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9914937 2024.04.15 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9915548 2024.04.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9914656 2024.04.15 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9914655 2024.04.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9914654 2024.04.15 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9914653 2024.04.15 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9914649 2024.04.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9914651 2024.04.15 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9914650 2024.04.15 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9914648 2024.04.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9914652 2024.04.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9885046 2024.04.12 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9885044 2024.04.12 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9885045 2024.04.12 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9878768 2024.04.11 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9878744 2024.04.10 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9873597 2024.04.10 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9850293 2024.04.07 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9850294 2024.04.07 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9850292 2024.04.07 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9850290 2024.04.07 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9850291 2024.04.07 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9850289 2024.04.07 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9846352 2024.04.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9846353 2024.04.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9846351 2024.04.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9846350 2024.04.07 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9846349 2024.04.07 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9846348 2024.04.07 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9846346 2024.04.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9846347 2024.04.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9841552 2024.04.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9841556 2024.04.06 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9841555 2024.04.06 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9841554 2024.04.06 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9841553 2024.04.06 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9841551 2024.04.06 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9841549 2024.04.06 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9841550 2024.04.06 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9841548 2024.04.06 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9841547 2024.04.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9841546 2024.04.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9841545 2024.04.06 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9841544 2024.04.06 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9841543 2024.04.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9840202 2024.04.06 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9840201 2024.04.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9840200 2024.04.06 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9840199 2024.04.06 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9840198 2024.04.06 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9841412 2024.04.06 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9840197 2024.04.06 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9840194 2024.04.06 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9840195 2024.04.06 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9840196 2024.04.06 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9840193 2024.04.06 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9840192 2024.04.06 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9840191 2024.04.06 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9840189 2024.04.06 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9840190 2024.04.06 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9840188 2024.04.06 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 9840187 2024.04.06 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 9841410 2024.04.06 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9841411 2024.04.06 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9841409 2024.04.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9833153 2024.04.06 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9833154 2024.04.06 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 9833152 2024.04.06 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9831442 2024.04.05 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9831441 2024.04.05 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9831439 2024.04.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9831440 2024.04.05 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9831438 2024.04.05 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9829814 2024.04.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9829560 2024.04.05 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9828340 2024.04.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9828341 2024.04.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9828339 2024.04.05 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9828268 2024.04.05 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9828267 2024.04.05 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9827635 2024.04.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9827634 2024.04.05 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9827633 2024.04.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9827632 2024.04.05 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9826720 2024.04.05 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9826717 2024.04.05 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9826716 2024.04.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9826718 2024.04.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9826719 2024.04.05 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9826721 2024.04.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9826713 2024.04.05 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9826712 2024.04.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9826714 2024.04.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9826715 2024.04.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9826707 2024.04.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9826708 2024.04.05 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9826709 2024.04.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9826706 2024.04.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9826711 2024.04.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9826710 2024.04.05 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9826194 2024.04.05 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9826193 2024.04.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9826198 2024.04.05 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9826191 2024.04.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9826196 2024.04.05 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9826197 2024.04.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9826190 2024.04.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9826195 2024.04.05 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9826189 2024.04.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9826188 2024.04.05 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9826192 2024.04.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9825522 2024.04.05 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9825503 2024.04.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9825502 2024.04.05 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9825501 2024.04.05 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9825500 2024.04.05 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9825499 2024.04.05 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9821049 2024.04.04 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9821048 2024.04.04 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9821047 2024.04.04 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9804038 2024.04.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9803885 2024.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9803884 2024.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9803883 2024.04.01 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9803882 2024.04.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9803881 2024.04.01 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9803878 2024.04.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9803875 2024.04.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9803877 2024.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9803876 2024.04.01 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9803874 2024.04.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9803880 2024.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9803871 2024.04.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9803872 2024.04.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9803870 2024.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9803873 2024.04.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9803868 2024.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9803879 2024.04.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9803869 2024.04.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9803867 2024.04.01 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9803866 2024.04.01 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9802715 2024.04.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9802716 2024.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9802714 2024.04.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9802712 2024.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9802713 2024.04.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9802710 2024.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9802711 2024.04.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9802708 2024.04.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9802709 2024.04.01 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9802706 2024.04.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9802705 2024.04.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9802707 2024.04.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9802704 2024.04.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9802703 2024.04.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9801571 2024.04.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9801566 2024.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9801568 2024.04.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9801570 2024.04.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9801569 2024.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9801567 2024.04.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9801565 2024.04.01 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9801564 2024.04.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9800146 2024.04.01 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9785867 2024.03.30 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9785866 2024.03.30 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9767941 2024.03.28 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9763888 2024.03.27 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9762321 2024.03.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9762320 2024.03.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9762319 2024.03.27 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9762318 2024.03.27 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9762317 2024.03.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9762316 2024.03.27 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9762315 2024.03.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9762314 2024.03.27 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9762312 2024.03.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9762313 2024.03.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9762311 2024.03.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9762309 2024.03.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9762310 2024.03.27 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9762308 2024.03.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9762307 2024.03.27 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9762303 2024.03.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9762305 2024.03.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9762306 2024.03.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9762304 2024.03.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9762302 2024.03.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9762301 2024.03.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9760430 2024.03.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9753719 2024.03.26 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9751962 2024.03.25 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9751965 2024.03.25 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9751963 2024.03.25 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9751969 2024.03.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9751970 2024.03.25 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9751968 2024.03.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9751971 2024.03.25 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9751966 2024.03.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9751967 2024.03.25 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9751960 2024.03.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9751964 2024.03.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9751961 2024.03.25 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9743759 2024.03.24 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9743760 2024.03.24 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9743757 2024.03.24 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9743755 2024.03.24 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9743756 2024.03.24 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9743758 2024.03.24 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9743754 2024.03.24 LS