DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Ryszard Dworak

Liczba gatunków: 190

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 430 2339 82 82 1 11 31 39
2 259 7519 101 80 0 11 29 40
3 379 2822 121 91 0 3 41 47
4 528 1560 159 117 3 15 50 49
5 407 784 189 126 1 25 53 47
6 80 300 190 49 0 4 21 24
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10329793 2024.06.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10329795 2024.06.12 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10329794 2024.06.12 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10329789 2024.06.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10329791 2024.06.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 10329800 2024.06.12 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10329802 2024.06.12 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10329790 2024.06.12 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10329797 2024.06.12 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10329803 2024.06.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 10329804 2024.06.12 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10329796 2024.06.12 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10329799 2024.06.12 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10329788 2024.06.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10329792 2024.06.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10329801 2024.06.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 10329798 2024.06.12 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10286698 2024.06.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10286676 2024.06.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10286681 2024.06.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10286699 2024.06.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10286696 2024.06.04 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10286673 2024.06.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 10286675 2024.06.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10286692 2024.06.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10286689 2024.06.04 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10286694 2024.06.04 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10286697 2024.06.04 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10286695 2024.06.04 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10286690 2024.06.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 10286685 2024.06.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10286691 2024.06.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10286682 2024.06.04 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10286674 2024.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10286677 2024.06.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10286678 2024.06.04 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10286680 2024.06.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10286686 2024.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10286700 2024.06.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10286687 2024.06.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10286688 2024.06.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10286683 2024.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10286693 2024.06.04 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10286679 2024.06.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10286684 2024.06.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10274371 2024.06.02 PK
rzadki derkacz, Crex crex 2 10274367 2024.06.02 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10274370 2024.06.02 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10274365 2024.06.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10274366 2024.06.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10274369 2024.06.02 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10274363 2024.06.02 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10274364 2024.06.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10274368 2024.06.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10267278 2024.06.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 10267279 2024.06.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10267272 2024.06.01 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 10267274 2024.06.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10267276 2024.06.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10267277 2024.06.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10267275 2024.06.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10267273 2024.06.01 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 10267271 2024.06.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10267270 2024.06.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10267295 2024.06.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10267294 2024.06.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10267293 2024.06.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10267292 2024.06.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10267291 2024.06.01 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10267287 2024.06.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10267289 2024.06.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10267290 2024.06.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10267288 2024.06.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10267286 2024.06.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 36 10267285 2024.06.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10267284 2024.06.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10267282 2024.06.01 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10267283 2024.06.01 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10267280 2024.06.01 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10267281 2024.06.01 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10250594 2024.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10250584 2024.05.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10250582 2024.05.30 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10250578 2024.05.30 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10250581 2024.05.30 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10250579 2024.05.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10250577 2024.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10250573 2024.05.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 10250575 2024.05.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 23 10250595 2024.05.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 10250590 2024.05.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10250591 2024.05.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10250596 2024.05.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10250597 2024.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10250589 2024.05.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10250588 2024.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10250586 2024.05.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10250592 2024.05.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10250593 2024.05.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10250585 2024.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10250583 2024.05.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10250587 2024.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10250576 2024.05.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10250580 2024.05.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10250574 2024.05.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10250569 2024.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10250570 2024.05.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10250568 2024.05.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10250567 2024.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10250566 2024.05.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10250565 2024.05.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10250563 2024.05.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10250571 2024.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10250564 2024.05.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10250562 2024.05.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10250560 2024.05.30 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10250559 2024.05.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 4 10250561 2024.05.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10250557 2024.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10250558 2024.05.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10250556 2024.05.30 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10261983 2024.05.30 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10236994 2024.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10236991 2024.05.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 10236993 2024.05.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10236992 2024.05.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10236990 2024.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10236987 2024.05.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10236986 2024.05.28 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10236984 2024.05.28 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10236985 2024.05.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10236989 2024.05.28 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10236988 2024.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10226267 2024.05.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10227506 2024.05.26 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10226268 2024.05.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10226266 2024.05.26 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 8 10226265 2024.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10226262 2024.05.26 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10226264 2024.05.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10226263 2024.05.26 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10226261 2024.05.26 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10223281 2024.05.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10223279 2024.05.26 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10223280 2024.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10223278 2024.05.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10223297 2024.05.26 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10223295 2024.05.26 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10223294 2024.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10223291 2024.05.26 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10223292 2024.05.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10223290 2024.05.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10223296 2024.05.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10223289 2024.05.26 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10223288 2024.05.26 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10223293 2024.05.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10223287 2024.05.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10223286 2024.05.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10223285 2024.05.26 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10223284 2024.05.26 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10223282 2024.05.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10223283 2024.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10223276 2024.05.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10223277 2024.05.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 10223275 2024.05.26 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10223274 2024.05.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10223271 2024.05.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10223273 2024.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10223272 2024.05.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10223269 2024.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10223270 2024.05.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10223268 2024.05.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223266 2024.05.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10223264 2024.05.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10223265 2024.05.26 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10223262 2024.05.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10223267 2024.05.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10223263 2024.05.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10200045 2024.05.22 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10200041 2024.05.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10200040 2024.05.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10200037 2024.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10200038 2024.05.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10200042 2024.05.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10200033 2024.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 10200029 2024.05.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10200030 2024.05.22 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10200044 2024.05.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10200025 2024.05.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10200028 2024.05.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10200018 2024.05.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10200021 2024.05.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10200023 2024.05.22 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10200017 2024.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10200026 2024.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10200039 2024.05.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10200034 2024.05.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10200032 2024.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10200031 2024.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10200035 2024.05.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10200043 2024.05.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10200036 2024.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10200027 2024.05.22 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10200024 2024.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10200019 2024.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10200020 2024.05.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10200015 2024.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10200022 2024.05.22 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10200014 2024.05.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10200016 2024.05.22 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10200013 2024.05.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 10188245 2024.05.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10188246 2024.05.20 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10188243 2024.05.20 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10188242 2024.05.20 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10188241 2024.05.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10188244 2024.05.20 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10188239 2024.05.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10188240 2024.05.20 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10188235 2024.05.20 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10188238 2024.05.20 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10188237 2024.05.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10188236 2024.05.20 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10188234 2024.05.20 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10179454 2024.05.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10179451 2024.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10179468 2024.05.19 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10179463 2024.05.19 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10179460 2024.05.19 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10179461 2024.05.19 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10179464 2024.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10179459 2024.05.19 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10179456 2024.05.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10179458 2024.05.19 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10179452 2024.05.19 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10179453 2024.05.19 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10179457 2024.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10179455 2024.05.19 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10179466 2024.05.19 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10179469 2024.05.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10179467 2024.05.19 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10179465 2024.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10179462 2024.05.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10170650 2024.05.18 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10170649 2024.05.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10170658 2024.05.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 10170652 2024.05.18 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10170643 2024.05.18 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10170653 2024.05.18 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10170651 2024.05.18 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 10170644 2024.05.18 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10170647 2024.05.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10170645 2024.05.18 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10170646 2024.05.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10170655 2024.05.18 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10170656 2024.05.18 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10170654 2024.05.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10170648 2024.05.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10170657 2024.05.18 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10160879 2024.05.17 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10160882 2024.05.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10160881 2024.05.17 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10160952 2024.05.17 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10160873 2024.05.17 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10160880 2024.05.17 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 10160887 2024.05.17 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10160955 2024.05.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10160876 2024.05.17 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10160872 2024.05.17 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10160867 2024.05.17 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10160875 2024.05.17 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10160944 2024.05.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10160870 2024.05.17 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10160877 2024.05.17 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10160878 2024.05.17 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10160885 2024.05.17 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10160884 2024.05.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10160874 2024.05.17 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10155098 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10155099 2024.05.16 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10155097 2024.05.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10155096 2024.05.16 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10155094 2024.05.16 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10155093 2024.05.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10155095 2024.05.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10155092 2024.05.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10155091 2024.05.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10155090 2024.05.16 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10155086 2024.05.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10155088 2024.05.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10155089 2024.05.16 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10155087 2024.05.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10120806 2024.05.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10120816 2024.05.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10120870 2024.05.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10120809 2024.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10120859 2024.05.11 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10120852 2024.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10120837 2024.05.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10120815 2024.05.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10120807 2024.05.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10120868 2024.05.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10120808 2024.05.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10120836 2024.05.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10120839 2024.05.11 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 10120810 2024.05.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10120874 2024.05.11 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10120860 2024.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10120855 2024.05.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10120830 2024.05.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10120840 2024.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10120857 2024.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10120878 2024.05.11 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10120853 2024.05.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10120832 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10120873 2024.05.11 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10120850 2024.05.11 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10160032 2024.05.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10120823 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10160030 2024.05.11 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10120866 2024.05.11 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 10120834 2024.05.11 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10120863 2024.05.11 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10120835 2024.05.11 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10120869 2024.05.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10120821 2024.05.11 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10160031 2024.05.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10120822 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10120812 2024.05.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10120811 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10120872 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10120846 2024.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10120881 2024.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10120819 2024.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10120849 2024.05.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10120854 2024.05.11 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 8 10120843 2024.05.11 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10120848 2024.05.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10120879 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10120841 2024.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10120833 2024.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10120877 2024.05.11 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10120858 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10120818 2024.05.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10120856 2024.05.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10120817 2024.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10120842 2024.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10120862 2024.05.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10120861 2024.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10120845 2024.05.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10120828 2024.05.11 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10120880 2024.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10120867 2024.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10120876 2024.05.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10120825 2024.05.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10120831 2024.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10120814 2024.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10120838 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10120851 2024.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10120871 2024.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10120829 2024.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10120827 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10120826 2024.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10120875 2024.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10120844 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10120813 2024.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10120864 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10120847 2024.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10120820 2024.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10120865 2024.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10075341 2024.05.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10075339 2024.05.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10075340 2024.05.06 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10075337 2024.05.06 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10075338 2024.05.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10065203 2024.05.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 10067472 2024.05.05 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10076958 2024.05.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10065205 2024.05.05 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10065202 2024.05.05 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10065194 2024.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10065204 2024.05.05 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10065197 2024.05.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10065206 2024.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10065195 2024.05.05 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10067470 2024.05.05 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10067471 2024.05.05 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10065193 2024.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 10067469 2024.05.05 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10065198 2024.05.05 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10067468 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10067466 2024.05.05 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10065200 2024.05.05 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10065192 2024.05.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10065196 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10065201 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10067467 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10065199 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10057393 2024.05.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10057392 2024.05.04 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10057390 2024.05.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10057391 2024.05.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10057389 2024.05.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10057387 2024.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10057386 2024.05.04 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10057388 2024.05.04 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10057385 2024.05.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10057383 2024.05.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10057384 2024.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10057408 2024.05.04 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10057407 2024.05.04 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10057404 2024.05.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10057402 2024.05.04 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10057400 2024.05.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10057401 2024.05.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10057405 2024.05.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10057409 2024.05.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10057403 2024.05.04 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10057396 2024.05.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10057398 2024.05.04 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10057395 2024.05.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10057399 2024.05.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10057397 2024.05.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10057406 2024.05.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10057394 2024.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10042395 2024.05.03 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10042396 2024.05.03 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10042393 2024.05.03 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10042391 2024.05.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10042392 2024.05.03 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10042389 2024.05.03 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10042390 2024.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10042394 2024.05.03 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10042388 2024.05.03 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10042387 2024.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10042386 2024.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10042385 2024.05.03 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10042382 2024.05.03 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10042384 2024.05.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10042381 2024.05.03 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10042378 2024.05.03 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10042383 2024.05.03 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10042376 2024.05.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10042379 2024.05.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 10042380 2024.05.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10042377 2024.05.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 10042374 2024.05.03 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 10042375 2024.05.03 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10042373 2024.05.03 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10042372 2024.05.03 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10042370 2024.05.03 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 10042371 2024.05.03 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 10042369 2024.05.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10031459 2024.05.02 PK
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 10030078 2024.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10028569 2024.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10031453 2024.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10031460 2024.05.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10028556 2024.05.02 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10031446 2024.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10028566 2024.05.02 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10031448 2024.05.02 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10028567 2024.05.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10028553 2024.05.02 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10028552 2024.05.02 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10028554 2024.05.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10028565 2024.05.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10028564 2024.05.02 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10031450 2024.05.02 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10028555 2024.05.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10031458 2024.05.02 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10028560 2024.05.02 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10028562 2024.05.02 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10028561 2024.05.02 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10028563 2024.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10031447 2024.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10028558 2024.05.02 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10031452 2024.05.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10031451 2024.05.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10028557 2024.05.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10031456 2024.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10031457 2024.05.02 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10031454 2024.05.02 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10028568 2024.05.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10031449 2024.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10028559 2024.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10031455 2024.05.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10010815 2024.04.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10010814 2024.04.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10010811 2024.04.30 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10010813 2024.04.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10010812 2024.04.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10010810 2024.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10010809 2024.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10010808 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10010807 2024.04.30 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10010802 2024.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10010806 2024.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10010805 2024.04.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10010803 2024.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10010797 2024.04.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10010798 2024.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10010801 2024.04.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10010800 2024.04.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10010799 2024.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10010804 2024.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10010794 2024.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10010796 2024.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10010793 2024.04.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10010795 2024.04.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10010792 2024.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10010791 2024.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10004499 2024.04.29 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10004490 2024.04.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10004500 2024.04.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10004505 2024.04.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10004496 2024.04.29 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10004486 2024.04.29 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10004487 2024.04.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10004498 2024.04.29 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 10004504 2024.04.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10004501 2024.04.29 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10004491 2024.04.29 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10004497 2024.04.29 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10004484 2024.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10004503 2024.04.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10004485 2024.04.29 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10004483 2024.04.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10004489 2024.04.29 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10004493 2024.04.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 10004502 2024.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10004488 2024.04.29 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10004492 2024.04.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10004494 2024.04.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10004495 2024.04.29 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9990496 2024.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9990368 2024.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9990369 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 9990367 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9990370 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9990366 2024.04.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9990365 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 9989147 2024.04.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9989148 2024.04.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9989145 2024.04.28 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9989143 2024.04.28 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9989146 2024.04.28 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9989142 2024.04.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9989141 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9989144 2024.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9989138 2024.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9989139 2024.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9989140 2024.04.28 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9989137 2024.04.28 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9989136 2024.04.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9987923 2024.04.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9987922 2024.04.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9987920 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9987918 2024.04.28 PK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9987913 2024.04.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9987916 2024.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9987911 2024.04.28 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9987908 2024.04.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9987912 2024.04.28 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9987909 2024.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9987906 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9987907 2024.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9987905 2024.04.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9987904 2024.04.28 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 9987901 2024.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9987903 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9987902 2024.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9987900 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9987899 2024.04.28 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9987895 2024.04.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9987897 2024.04.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9987898 2024.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9987896 2024.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9987894 2024.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9987892 2024.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9987891 2024.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9987888 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9987893 2024.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9987890 2024.04.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9987889 2024.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9985865 2024.04.28 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9985864 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9985673 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9985672 2024.04.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9985576 2024.04.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9985573 2024.04.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9985570 2024.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9985572 2024.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9985574 2024.04.28 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9985575 2024.04.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9985571 2024.04.28 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9985590 2024.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9985589 2024.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9985591 2024.04.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9985592 2024.04.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9985588 2024.04.28 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9985586 2024.04.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9985587 2024.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9985584 2024.04.28 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9985585 2024.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9985582 2024.04.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9985583 2024.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9985581 2024.04.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9985580 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 9985579 2024.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9985578 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9985577 2024.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9985608 2024.04.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9985606 2024.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9985607 2024.04.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9985605 2024.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9985603 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9985604 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9985602 2024.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9985600 2024.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9985601 2024.04.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9985598 2024.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 9985599 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9985595 2024.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9985596 2024.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9985597 2024.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9985593 2024.04.28 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9985594 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9972151 2024.04.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9972154 2024.04.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9972145 2024.04.26 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9972140 2024.04.26 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9972147 2024.04.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9972139 2024.04.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9972146 2024.04.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9972152 2024.04.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9972150 2024.04.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9972143 2024.04.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9972142 2024.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9972138 2024.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9972153 2024.04.26 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9972141 2024.04.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9972149 2024.04.26 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9972144 2024.04.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9972148 2024.04.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9972137 2024.04.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9958730 2024.04.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9958728 2024.04.24 PK
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9958726 2024.04.24 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9958731 2024.04.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9958729 2024.04.24 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9958732 2024.04.24 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9958733 2024.04.24 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9952685 2024.04.23 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9952684 2024.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9952683 2024.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9952663 2024.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9952695 2024.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9952682 2024.04.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9952687 2024.04.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9952689 2024.04.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9952688 2024.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9952664 2024.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9952696 2024.04.23 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9952686 2024.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9952665 2024.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9952666 2024.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9952691 2024.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9952690 2024.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9952692 2024.04.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9952694 2024.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9952697 2024.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9952693 2024.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9942140 2024.04.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9942141 2024.04.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9942146 2024.04.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9942148 2024.04.21 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9942139 2024.04.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 9942138 2024.04.21 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9942137 2024.04.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9942157 2024.04.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9942142 2024.04.21 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9942145 2024.04.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9942156 2024.04.21 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9942153 2024.04.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9942162 2024.04.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9942154 2024.04.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9942163 2024.04.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9942149 2024.04.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 10 9942160 2024.04.21 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9942143 2024.04.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9942144 2024.04.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9942151 2024.04.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9942159 2024.04.21 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9942158 2024.04.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9942152 2024.04.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9942147 2024.04.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9942150 2024.04.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9942155 2024.04.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9942161 2024.04.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9937235 2024.04.20 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9937236 2024.04.20 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9937234 2024.04.20 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9937232 2024.04.20 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9937233 2024.04.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9937231 2024.04.20 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9937229 2024.04.20 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9937230 2024.04.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9937228 2024.04.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9937227 2024.04.20 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9937226 2024.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9937225 2024.04.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9937224 2024.04.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9937223 2024.04.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9937221 2024.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9937222 2024.04.20 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9937220 2024.04.20 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9937219 2024.04.20 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9937218 2024.04.20 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9937217 2024.04.20 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9937216 2024.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9937214 2024.04.20 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9937215 2024.04.20 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9937212 2024.04.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9937211 2024.04.20 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9937209 2024.04.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9937213 2024.04.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9937210 2024.04.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9937207 2024.04.20 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9937206 2024.04.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9937208 2024.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9937205 2024.04.20 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9937203 2024.04.20 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9937204 2024.04.20 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9937572 2024.04.20 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9926574 2024.04.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9913865 2024.04.15 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9913863 2024.04.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9913864 2024.04.15 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9913862 2024.04.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9913853 2024.04.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 9913847 2024.04.15 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9913858 2024.04.15 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9913861 2024.04.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9913860 2024.04.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9913855 2024.04.15 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9913859 2024.04.15 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9913854 2024.04.15 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9913857 2024.04.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9913852 2024.04.15 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9913856 2024.04.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9913846 2024.04.15 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9913849 2024.04.15 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 9913845 2024.04.15 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9913851 2024.04.15 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 9913850 2024.04.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9913848 2024.04.15 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 9913844 2024.04.15 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9912037 2024.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9912029 2024.04.15 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9912028 2024.04.15 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9912027 2024.04.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9912035 2024.04.15 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9912030 2024.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9912032 2024.04.15 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9912033 2024.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9912034 2024.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9912036 2024.04.15 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9912031 2024.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9912038 2024.04.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9903516 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9903515 2024.04.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9903513 2024.04.14 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9903514 2024.04.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9903511 2024.04.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9903510 2024.04.14 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9903512 2024.04.14 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9903509 2024.04.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9903508 2024.04.14 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9903505 2024.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9903507 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9903506 2024.04.14 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9903504 2024.04.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9903503 2024.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9903502 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9903499 2024.04.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 9903501 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9903498 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9903500 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9903496 2024.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9903495 2024.04.14 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9903494 2024.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9903493 2024.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9903492 2024.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9903497 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9903532 2024.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9903531 2024.04.14 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9903528 2024.04.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9903527 2024.04.14 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9903529 2024.04.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9903530 2024.04.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9903526 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9903525 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9903524 2024.04.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9903523 2024.04.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9903522 2024.04.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 54 9903521 2024.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9903520 2024.04.14 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9903518 2024.04.14 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9903517 2024.04.14 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 39 9903519 2024.04.14 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9905324 2024.04.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9891186 2024.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9891184 2024.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9891185 2024.04.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9891187 2024.04.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9891183 2024.04.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9891182 2024.04.13 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9891181 2024.04.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9896037 2024.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9896040 2024.04.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9896033 2024.04.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9896035 2024.04.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9896036 2024.04.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9896038 2024.04.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9896030 2024.04.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9896042 2024.04.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9896025 2024.04.13 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 9896026 2024.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9896031 2024.04.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9896027 2024.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9896034 2024.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9896028 2024.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9896029 2024.04.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9896032 2024.04.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9909744 2024.04.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9896043 2024.04.13 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9896039 2024.04.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9896044 2024.04.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9896041 2024.04.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9888344 2024.04.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9888345 2024.04.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9888346 2024.04.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9888338 2024.04.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9888363 2024.04.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9888341 2024.04.12 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9888350 2024.04.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9888343 2024.04.12 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9888337 2024.04.12 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9888339 2024.04.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9888361 2024.04.12 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9888578 2024.04.12 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9888362 2024.04.12 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9888360 2024.04.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9888351 2024.04.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 12 9888357 2024.04.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9888358 2024.04.12 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9888355 2024.04.12 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9888347 2024.04.12 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9888359 2024.04.12 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9888348 2024.04.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9888354 2024.04.12 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9888342 2024.04.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9888356 2024.04.12 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9888352 2024.04.12 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 9888336 2024.04.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9888364 2024.04.12 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9888353 2024.04.12 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9888349 2024.04.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9888340 2024.04.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9856456 2024.04.07 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9856455 2024.04.07 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9856435 2024.04.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9856450 2024.04.07 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9856448 2024.04.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9856454 2024.04.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9856459 2024.04.07 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9856479 2024.04.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9856434 2024.04.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9856451 2024.04.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9856438 2024.04.07 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9856439 2024.04.07 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9856437 2024.04.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9856457 2024.04.07 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 9856452 2024.04.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9856478 2024.04.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9856474 2024.04.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 9856458 2024.04.07 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9856360 2024.04.07 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9856374 2024.04.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9856390 2024.04.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9856066 2024.04.07 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9856091 2024.04.07 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9856364 2024.04.07 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9856080 2024.04.07 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9856089 2024.04.07 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9856068 2024.04.07 MP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9856367 2024.04.07 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9856072 2024.04.07 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9856376 2024.04.07 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9856094 2024.04.07 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 9856071 2024.04.07 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9856429 2024.04.07 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 8 9856426 2024.04.07 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9856084 2024.04.07 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9856077 2024.04.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9856176 2024.04.07 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9856427 2024.04.07 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9856371 2024.04.07 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9856372 2024.04.07 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9856164 2024.04.07 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9856157 2024.04.07 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9856075 2024.04.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9856362 2024.04.07 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9856061 2024.04.07 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9856059 2024.04.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9856373 2024.04.07 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9856366 2024.04.07 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9856100 2024.04.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9856378 2024.04.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9856428 2024.04.07 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9856375 2024.04.07 MP