DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP #06. Obserwator: Kuba Osowski

Liczba gatunków: 227

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 104 460 78 78 0 9 30 39
2 17 144 88 13 0 5 3 5
3 59 168 134 55 0 21 26 8
4 62 138 183 53 2 22 28 1
5 41 97 213 36 1 26 9 0
6 20 26 227 16 4 10 2 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316821 2024.06.10 PM
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10301078 2024.06.08 PM
rzadki alka, Alca torda 1 10298167 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 10298166 2024.06.07 PM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10297170 2024.06.07 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10296525 2024.06.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 10296465 2024.06.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 10296183 2024.06.07 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10296150 2024.06.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10299504 2024.06.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 10299507 2024.06.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10299508 2024.06.07 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10295530 2024.06.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10294967 2024.06.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 10293956 2024.06.06 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10293955 2024.06.06 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10293175 2024.06.06 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10292789 2024.06.06 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10292738 2024.06.06 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10292339 2024.06.06 KP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 10249552 2024.05.30 ŚK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 10249553 2024.05.30 ŚK
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10241680 2024.05.29 ŚK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10211968 2024.05.25 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10201519 2024.05.23 ŚK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10194940 2024.05.21 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10187015 2024.05.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10186826 2024.05.20 MP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10178510 2024.05.19 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10181504 2024.05.19 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 10181502 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10175046 2024.05.19 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 10181509 2024.05.19 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 25 10181503 2024.05.19 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10181505 2024.05.19 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10167860 2024.05.18 ŚK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10167861 2024.05.18 ŚK
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10162361 2024.05.17 ŚK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10106571 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10106570 2024.05.11 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10101229 2024.05.10 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10087886 2024.05.08 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10086140 2024.05.08 PK
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 10087564 2024.05.08 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10073977 2024.05.06 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10073766 2024.05.06 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10053896 2024.05.04 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10041652 2024.05.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10059178 2024.05.03 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10041650 2024.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10041653 2024.05.02 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10041651 2024.05.02 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10041649 2024.05.02 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10041654 2024.05.02 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10203257 2024.05.02 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10016346 2024.05.01 PK
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10016345 2024.05.01 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10015557 2024.05.01 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10015441 2024.05.01 PK
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10014890 2024.05.01 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10013599 2024.05.01 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 10011129 2024.04.30 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10008527 2024.04.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 9998847 2024.04.29 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9992848 2024.04.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9986117 2024.04.28 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9986116 2024.04.28 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 9993301 2024.04.28 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9975271 2024.04.27 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9983287 2024.04.27 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9974598 2024.04.27 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9974251 2024.04.27 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9974250 2024.04.27 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 9974096 2024.04.27 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9968573 2024.04.26 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9968574 2024.04.26 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 40 9968572 2024.04.26 PK
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 9953810 2024.04.23 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9953715 2024.04.23 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9953716 2024.04.23 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9953717 2024.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9953714 2024.04.23 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9937574 2024.04.20 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9935934 2024.04.20 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9935890 2024.04.20 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9935868 2024.04.20 PK
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9935783 2024.04.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9935772 2024.04.20 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9934445 2024.04.20 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9934074 2024.04.20 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9934073 2024.04.20 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9933017 2024.04.20 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9926032 2024.04.18 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9900614 2024.04.14 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9893504 2024.04.13 LB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9891090 2024.04.13 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9890559 2024.04.13 LB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9890285 2024.04.12 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 4 9890287 2024.04.12 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9912692 2024.04.12 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9890283 2024.04.12 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9890286 2024.04.12 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9890284 2024.04.12 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9881738 2024.04.11 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 9851918 2024.04.07 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9850075 2024.04.07 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9848795 2024.04.07 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9846631 2024.04.07 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9845276 2024.04.07 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9845275 2024.04.07 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9850057 2024.04.06 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9836272 2024.04.06 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9821776 2024.04.04 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 9821756 2024.04.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9821386 2024.04.04 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9821225 2024.04.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9821170 2024.04.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9805182 2024.04.01 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 9804842 2024.04.01 PK
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 9804841 2024.04.01 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9804321 2024.04.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9802616 2024.04.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9799519 2024.04.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9790082 2024.03.31 ŚK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9787421 2024.03.30 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 9782638 2024.03.30 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9782633 2024.03.30 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9794319 2024.03.30 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9782630 2024.03.30 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9782632 2024.03.30 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9794317 2024.03.30 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9782640 2024.03.30 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9782639 2024.03.30 ŚK
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9782635 2024.03.30 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9782629 2024.03.30 ŚK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9782634 2024.03.30 ŚK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9782637 2024.03.30 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 9782636 2024.03.30 ŚK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9768894 2024.03.28 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9767933 2024.03.28 PK
rzadki dubelt, Gallinago media 1 9767932 2024.03.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9766845 2024.03.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9762485 2024.03.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9761776 2024.03.27 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9757284 2024.03.26 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9756867 2024.03.26 PK
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 9721018 2024.03.21 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9720767 2024.03.21 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 65 9720768 2024.03.21 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 9720769 2024.03.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9716339 2024.03.20 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9715301 2024.03.20 ŚK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9715300 2024.03.20 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9715302 2024.03.20 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9710863 2024.03.19 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9700510 2024.03.17 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 9699972 2024.03.17 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9697603 2024.03.17 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9697601 2024.03.17 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9697602 2024.03.17 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9697604 2024.03.17 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9681352 2024.03.15 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9681165 2024.03.15 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9681143 2024.03.15 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9681003 2024.03.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9679930 2024.03.15 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9639995 2024.03.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9639955 2024.03.07 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9626204 2024.03.03 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9626202 2024.03.03 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 3 9626203 2024.03.03 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9623217 2024.03.03 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9622538 2024.03.03 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9622345 2024.03.03 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9622177 2024.03.03 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9615231 2024.03.02 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9613067 2024.03.02 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9615234 2024.03.02 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9615237 2024.03.02 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9612846 2024.03.02 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9615235 2024.03.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9612571 2024.03.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9602325 2024.02.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9601619 2024.02.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9593968 2024.02.26 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 6 9588352 2024.02.25 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9588353 2024.02.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9547343 2024.02.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 9546728 2024.02.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9546669 2024.02.16 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9530420 2024.02.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9530422 2024.02.11 ŚK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9530419 2024.02.11 ŚK
rzadki uszatka, Asio otus 13 9529367 2024.02.11 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9529366 2024.02.11 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9530423 2024.02.11 ŚK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9549907 2024.02.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9549894 2024.02.11 ŚK
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9506001 2024.02.04 ŚK
rzadki uszatka, Asio otus 17 9491822 2024.01.30 PK
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9487729 2024.01.29 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9488734 2024.01.29 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9488738 2024.01.29 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 21 9488733 2024.01.29 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9477265 2024.01.27 PK
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 9477240 2024.01.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9474947 2024.01.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9474948 2024.01.27 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9488735 2024.01.27 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9488736 2024.01.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9478850 2024.01.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9488737 2024.01.27 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9454371 2024.01.20 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9454367 2024.01.20 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9454369 2024.01.20 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 10 9454370 2024.01.20 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9454368 2024.01.20 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9433428 2024.01.16 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9381245 2024.01.16 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9433427 2024.01.16 ŚK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9433430 2024.01.16 ŚK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9407073 2024.01.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9433429 2024.01.16 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9407054 2024.01.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9433426 2024.01.16 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9381255 2024.01.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9371997 2024.01.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9371995 2024.01.14 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 90 9371992 2024.01.14 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 9371993 2024.01.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9371991 2024.01.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9371990 2024.01.14 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9371989 2024.01.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9371996 2024.01.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9371994 2024.01.14 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9371986 2024.01.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9371984 2024.01.14 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 9371987 2024.01.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 9371988 2024.01.14 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9371985 2024.01.14 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9371983 2024.01.14 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9407055 2024.01.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9346564 2024.01.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9344810 2024.01.07 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9337327 2024.01.06 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9336788 2024.01.06 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9336790 2024.01.06 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9336793 2024.01.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9336795 2024.01.06 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9336794 2024.01.06 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9336792 2024.01.06 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9336796 2024.01.06 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9337326 2024.01.06 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9337324 2024.01.06 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9336789 2024.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9336798 2024.01.06 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9337325 2024.01.06 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9336791 2024.01.06 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9337323 2024.01.06 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9336797 2024.01.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9331412 2024.01.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9331135 2024.01.05 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 19 9328980 2024.01.05 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9407056 2024.01.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9315724 2024.01.01 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9312888 2024.01.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9312887 2024.01.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9318838 2024.01.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9312886 2024.01.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9312883 2024.01.01 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9318060 2024.01.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9312885 2024.01.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9312880 2024.01.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9312881 2024.01.01 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9312882 2024.01.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 9 9312884 2024.01.01 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9312876 2024.01.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9312879 2024.01.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9312877 2024.01.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9312878 2024.01.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9312874 2024.01.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9312873 2024.01.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9312872 2024.01.01 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9312870 2024.01.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9312875 2024.01.01 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9312871 2024.01.01 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9312904 2024.01.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9312901 2024.01.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9312903 2024.01.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9312899 2024.01.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9312900 2024.01.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9312902 2024.01.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9318524 2024.01.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9312898 2024.01.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9312897 2024.01.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 6 9312894 2024.01.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9312896 2024.01.01 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9312893 2024.01.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9312895 2024.01.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9312892 2024.01.01 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9312891 2024.01.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9312890 2024.01.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9312889 2024.01.01 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...