DRUŻYNA

Drużyna: Gdyńskie Raniuszki. Obserwator: Janusz Błaż

Liczba gatunków: 178

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 199 982 70 70 2 13 22 33
2 38 148 89 32 1 4 11 16
3 173 1252 122 85 1 6 37 41
4 47 191 132 44 0 4 20 20
5 123 729 168 91 1 21 40 29
6 51 205 178 42 0 5 22 15
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10337999 2024.06.15 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10337997 2024.06.15 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 10337995 2024.06.15 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10337998 2024.06.15 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10337994 2024.06.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10337996 2024.06.15 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10337990 2024.06.15 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10337993 2024.06.15 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10337992 2024.06.15 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10337991 2024.06.15 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10337989 2024.06.15 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 10337988 2024.06.15 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10337987 2024.06.15 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10337986 2024.06.15 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10337985 2024.06.15 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 10337983 2024.06.15 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10337981 2024.06.15 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10337982 2024.06.15 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10337984 2024.06.15 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10337980 2024.06.15 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 30 10337979 2024.06.15 PM
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10337978 2024.06.15 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10336421 2024.06.09 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 10310837 2024.06.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10310839 2024.06.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10310838 2024.06.09 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10310836 2024.06.09 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10310835 2024.06.09 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10303924 2024.06.08 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 10304424 2024.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10304421 2024.06.08 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10304423 2024.06.08 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10304422 2024.06.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10304420 2024.06.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10304416 2024.06.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10304418 2024.06.08 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10304419 2024.06.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10304417 2024.06.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10304415 2024.06.08 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10304413 2024.06.08 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10304414 2024.06.08 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10274433 2024.06.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10274153 2024.06.02 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10274162 2024.06.02 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10274166 2024.06.02 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10274163 2024.06.02 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 10274165 2024.06.02 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10274152 2024.06.02 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10274161 2024.06.02 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10274164 2024.06.02 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10268083 2024.06.01 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10256210 2024.05.31 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10256208 2024.05.31 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10256209 2024.05.31 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10256211 2024.05.31 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10256207 2024.05.31 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 10256206 2024.05.31 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10220702 2024.05.25 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10220703 2024.05.25 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10220704 2024.05.25 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10220701 2024.05.25 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10220700 2024.05.25 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10220699 2024.05.25 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10119812 2024.05.12
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 10119813 2024.05.12
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10107653 2024.05.11
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10107651 2024.05.11
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10107652 2024.05.11
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10052746 2024.05.04 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10052745 2024.05.04 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 35 10052743 2024.05.04 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10052744 2024.05.04 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 17 10052742 2024.05.04 MB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10052741 2024.05.04 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10050127 2024.05.03 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10045241 2024.05.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10045240 2024.05.03 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10045239 2024.05.03 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10045237 2024.05.03 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10045236 2024.05.03 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10045238 2024.05.03 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 10045235 2024.05.03 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10045233 2024.05.03 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 10045232 2024.05.03 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 10045234 2024.05.03 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 10045231 2024.05.03 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10043803 2024.05.03 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10043802 2024.05.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10043801 2024.05.03 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10043800 2024.05.03 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10043798 2024.05.03 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10043799 2024.05.03 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10043797 2024.05.03 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10038644 2024.05.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10038642 2024.05.03 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10038643 2024.05.03 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 10038641 2024.05.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10038640 2024.05.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10038638 2024.05.03 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10038636 2024.05.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10038637 2024.05.03 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10038635 2024.05.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10038633 2024.05.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10038634 2024.05.03 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10038632 2024.05.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10038631 2024.05.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10038639 2024.05.03 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10038629 2024.05.03 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10038630 2024.05.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10038628 2024.05.03 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10038626 2024.05.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10038627 2024.05.03 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10038625 2024.05.03 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10038624 2024.05.03 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10027954 2024.05.02 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 200 10027952 2024.05.02 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10027951 2024.05.02 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 10027950 2024.05.02 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10027949 2024.05.02 MB
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 2 10027956 2024.05.02 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10027948 2024.05.02 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 7 10027955 2024.05.02 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10027947 2024.05.02 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 50 10027946 2024.05.02 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 6 10027944 2024.05.02 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10027943 2024.05.02 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10027945 2024.05.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10017992 2024.05.01 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10017713 2024.05.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10024235 2024.05.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10024234 2024.05.01 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 10024231 2024.05.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10024232 2024.05.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10024230 2024.05.01 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10024255 2024.05.01 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10024256 2024.05.01 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10024254 2024.05.01 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10024253 2024.05.01 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10024251 2024.05.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10024252 2024.05.01 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10024250 2024.05.01 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10024249 2024.05.01 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10024248 2024.05.01 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10024246 2024.05.01 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10024247 2024.05.01 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 10024243 2024.05.01 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10024244 2024.05.01 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10024245 2024.05.01 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10024242 2024.05.01 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10024241 2024.05.01 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 10024225 2024.05.01 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10024226 2024.05.01 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 10024238 2024.05.01 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 10024240 2024.05.01 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10024239 2024.05.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 70 10024237 2024.05.01 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 10024228 2024.05.01 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 10024224 2024.05.01 MB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10024229 2024.05.01 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10024223 2024.05.01 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10024227 2024.05.01 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10024222 2024.05.01 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10024221 2024.05.01 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10024220 2024.05.01 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10024219 2024.05.01 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 10024216 2024.05.01 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 10024218 2024.05.01 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 10024217 2024.05.01 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10024215 2024.05.01 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 10024214 2024.05.01 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 10016425 2024.05.01 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10024236 2024.05.01 MB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10016426 2024.05.01 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10024233 2024.05.01 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9964955 2024.04.25 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10015044 2024.04.25 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9934972 2024.04.20 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9934973 2024.04.20 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9934970 2024.04.20 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9934971 2024.04.20 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9934974 2024.04.20 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9934976 2024.04.20 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9934980 2024.04.20 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9934975 2024.04.20 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9934979 2024.04.20 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9934978 2024.04.20 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9934981 2024.04.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9934977 2024.04.20 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9934969 2024.04.20 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9934966 2024.04.20 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9934967 2024.04.20 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9934964 2024.04.20 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9934963 2024.04.20 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9934965 2024.04.20 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9934962 2024.04.20 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9934968 2024.04.20 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9934961 2024.04.20 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9934960 2024.04.20 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9934959 2024.04.20 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9934956 2024.04.20 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 60 9934957 2024.04.20 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9934955 2024.04.20 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9934958 2024.04.20 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9934953 2024.04.20 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9934954 2024.04.20 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9903801 2024.04.14 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9895045 2024.04.13 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9895046 2024.04.13 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9892488 2024.04.13 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9892487 2024.04.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9892490 2024.04.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9892491 2024.04.13 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9892489 2024.04.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9892485 2024.04.13 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9892484 2024.04.13 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9892486 2024.04.13 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9892483 2024.04.13 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9848661 2024.04.07 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9848660 2024.04.07 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9846291 2024.04.07 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9846290 2024.04.07 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 16 9792415 2024.03.31 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9789992 2024.03.31 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9789770 2024.03.31 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9789769 2024.03.31 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9789771 2024.03.31 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9789768 2024.03.31 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9783617 2024.03.30 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9783616 2024.03.30 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9783618 2024.03.30 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9783614 2024.03.30 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9783615 2024.03.30 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9783612 2024.03.30 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9783611 2024.03.30 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9783613 2024.03.30 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9783608 2024.03.30 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9783610 2024.03.30 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9783609 2024.03.30 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9783607 2024.03.30 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9783603 2024.03.30 LS
pospolity żuraw, Grus grus 20 9783602 2024.03.30 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9783606 2024.03.30 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9783604 2024.03.30 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9783605 2024.03.30 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9783600 2024.03.30 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9783601 2024.03.30 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9781446 2024.03.30 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9781444 2024.03.30 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9781461 2024.03.30 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 9781445 2024.03.30 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9781442 2024.03.30 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9781443 2024.03.30 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9781439 2024.03.30 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9781440 2024.03.30 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9781437 2024.03.30 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9781438 2024.03.30 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9781441 2024.03.30 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9781436 2024.03.30 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9781435 2024.03.30 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9781434 2024.03.30 LS
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9781432 2024.03.30 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9781429 2024.03.30 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9781427 2024.03.30 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9781433 2024.03.30 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9781428 2024.03.30 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9781430 2024.03.30 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9781431 2024.03.30 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9781426 2024.03.30 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9781423 2024.03.30 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9781425 2024.03.30 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9781424 2024.03.30 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9781422 2024.03.30 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9781421 2024.03.30 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9781420 2024.03.30 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9781419 2024.03.30 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9781418 2024.03.30 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9781417 2024.03.30 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9781415 2024.03.30 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9781412 2024.03.30 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9781414 2024.03.30 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9781410 2024.03.30 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9781413 2024.03.30 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9781409 2024.03.30 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9781408 2024.03.30 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9781411 2024.03.30 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9781406 2024.03.30 LS
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9781407 2024.03.30 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9781405 2024.03.30 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9781404 2024.03.30 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9781403 2024.03.30 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9781402 2024.03.30 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9776838 2024.03.29 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9776837 2024.03.29 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9776129 2024.03.29 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9776127 2024.03.29 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9776126 2024.03.29 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9776128 2024.03.29 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 9776125 2024.03.29 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 9776124 2024.03.29 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9774046 2024.03.29 LS
pospolity łyska, Fulica atra 10 9774044 2024.03.29 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9774043 2024.03.29 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9774045 2024.03.29 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9774042 2024.03.29 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9774041 2024.03.29 LS
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9771190 2024.03.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9771191 2024.03.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9771186 2024.03.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9771185 2024.03.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9771188 2024.03.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9771189 2024.03.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9771187 2024.03.29 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9771183 2024.03.29 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9771184 2024.03.29 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9771111 2024.03.29 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9771108 2024.03.29 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9770942 2024.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9770941 2024.03.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9770938 2024.03.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9770939 2024.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9770937 2024.03.29 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9770940 2024.03.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9770534 2024.03.29 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9735214 2024.03.23 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9735216 2024.03.23 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 9735213 2024.03.23 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 9735212 2024.03.23 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9735229 2024.03.23 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9735230 2024.03.23 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9735228 2024.03.23 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9735231 2024.03.23 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9735226 2024.03.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9735232 2024.03.23 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9735225 2024.03.23 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9735227 2024.03.23 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9735224 2024.03.23 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9735222 2024.03.23 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9735221 2024.03.23 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9735223 2024.03.23 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9735220 2024.03.23 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9735219 2024.03.23 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9735217 2024.03.23 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9735215 2024.03.23 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9735218 2024.03.23 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9735209 2024.03.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9735211 2024.03.23 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9735208 2024.03.23 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9735210 2024.03.23 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9735205 2024.03.23 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9735204 2024.03.23 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9735207 2024.03.23 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9735203 2024.03.23 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9735202 2024.03.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9735206 2024.03.23 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9735199 2024.03.23 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9735201 2024.03.23 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9735200 2024.03.23 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9735198 2024.03.23 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9735197 2024.03.23 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 9735196 2024.03.23 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9688569 2024.03.16 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9663174 2024.03.10 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9663172 2024.03.10 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9663173 2024.03.10 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9663171 2024.03.10 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9663170 2024.03.10 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9657438 2024.03.10 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9657441 2024.03.10 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9657439 2024.03.10 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9657440 2024.03.10 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9657114 2024.03.10 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9621556 2024.03.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9621557 2024.03.03 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9621555 2024.03.03 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9621864 2024.03.03 PM
pospolity sroka, Pica pica 15 9621863 2024.03.03 PM
pospolity kruk, Corvus corax 10 9621862 2024.03.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9621860 2024.03.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9621859 2024.03.03 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9621861 2024.03.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9621858 2024.03.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9621857 2024.03.03 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 9621856 2024.03.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9621855 2024.03.03 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9621854 2024.03.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9621853 2024.03.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9621852 2024.03.03 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9621850 2024.03.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 40 9621851 2024.03.03 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9621849 2024.03.03 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9613425 2024.03.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9613426 2024.03.02 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 9613428 2024.03.02 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9613427 2024.03.02 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 9590392 2024.02.25 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9590393 2024.02.25 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9588773 2024.02.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9587985 2024.02.25 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9587983 2024.02.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9587984 2024.02.25 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 9587979 2024.02.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9587982 2024.02.25 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9587981 2024.02.25 PM
pospolity żuraw, Grus grus 10 9587980 2024.02.25 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9563942 2024.02.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9561834 2024.02.18 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9561838 2024.02.18 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9561836 2024.02.18 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9561837 2024.02.18 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9561835 2024.02.18 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9561833 2024.02.18 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9553965 2024.02.18 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9553951 2024.02.18 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9553950 2024.02.18 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9553949 2024.02.18 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9553948 2024.02.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9553946 2024.02.18 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9553947 2024.02.18 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9550693 2024.02.17 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9550694 2024.02.17 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9550324 2024.02.17 MB
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9550323 2024.02.17 MB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9550322 2024.02.17 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9539463 2024.02.14 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9539461 2024.02.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9539308 2024.02.14 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9539311 2024.02.14 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9539309 2024.02.14 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9539310 2024.02.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9539307 2024.02.14 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9536143 2024.02.13 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9505865 2024.02.04 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9495039 2024.01.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9495041 2024.01.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9495040 2024.01.31 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9495038 2024.01.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9494625 2024.01.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9494624 2024.01.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9494622 2024.01.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9494621 2024.01.31 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9494623 2024.01.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9493469 2024.01.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9493468 2024.01.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9492051 2024.01.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9487195 2024.01.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9487196 2024.01.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9487194 2024.01.29 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9487193 2024.01.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9487191 2024.01.29 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 9487189 2024.01.29 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9487190 2024.01.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9487192 2024.01.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9487186 2024.01.29 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9487187 2024.01.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9487188 2024.01.29 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9487053 2024.01.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9487049 2024.01.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9487054 2024.01.29 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9487048 2024.01.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9487051 2024.01.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9487045 2024.01.29 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9487052 2024.01.29 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9487043 2024.01.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9487044 2024.01.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9487050 2024.01.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9487042 2024.01.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9487046 2024.01.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 9487047 2024.01.29 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9486941 2024.01.29 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9486942 2024.01.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9486940 2024.01.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9486936 2024.01.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9486939 2024.01.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9486937 2024.01.29 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9486935 2024.01.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9486934 2024.01.29 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9484696 2024.01.28 PK
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9479509 2024.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9479510 2024.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9475256 2024.01.27 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9475258 2024.01.27 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9475257 2024.01.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9475255 2024.01.27 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9475254 2024.01.27 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9456658 2024.01.21 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9456643 2024.01.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9456275 2024.01.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9456272 2024.01.21 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9456270 2024.01.21 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9456274 2024.01.21 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9456271 2024.01.21 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9456273 2024.01.21 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9381186 2024.01.16 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9381181 2024.01.16 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9381179 2024.01.16 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9372657 2024.01.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9372294 2024.01.14 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9372293 2024.01.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9372292 2024.01.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9372291 2024.01.14 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 9372286 2024.01.14 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9372288 2024.01.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 9372287 2024.01.14 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9372289 2024.01.14 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9372290 2024.01.14 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9372285 2024.01.14 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9371677 2024.01.14 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 15 9371693 2024.01.14 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 15 9371691 2024.01.14 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9371692 2024.01.14 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9371688 2024.01.14 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9371686 2024.01.14 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9371685 2024.01.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9371689 2024.01.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9371684 2024.01.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9371690 2024.01.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 9371681 2024.01.14 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 40 9371683 2024.01.14 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 7 9371687 2024.01.14 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9370597 2024.01.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9370596 2024.01.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9370598 2024.01.14 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9370593 2024.01.14 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9370595 2024.01.14 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9370594 2024.01.14 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9370592 2024.01.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9371682 2024.01.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9371679 2024.01.14 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 7 9371678 2024.01.14 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9371680 2024.01.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9370416 2024.01.14 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9370415 2024.01.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9370417 2024.01.14 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 9370414 2024.01.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9370413 2024.01.14 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 9370412 2024.01.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9365713 2024.01.13 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9365712 2024.01.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9364427 2024.01.13 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9364196 2024.01.13 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9364195 2024.01.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9364194 2024.01.13 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9364197 2024.01.13 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9364176 2024.01.13 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9364175 2024.01.13 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9346315 2024.01.08 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9346314 2024.01.08 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9344684 2024.01.07 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9344685 2024.01.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9344682 2024.01.07 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9344688 2024.01.07 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9344680 2024.01.07 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9344687 2024.01.07 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9333901 2024.01.06 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9333840 2024.01.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 9333839 2024.01.06 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9333835 2024.01.06 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9333836 2024.01.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9333838 2024.01.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9333837 2024.01.06 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9333834 2024.01.06 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9333833 2024.01.06 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9333832 2024.01.06 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9333954 2024.01.06 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9333956 2024.01.06 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9333953 2024.01.06 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9333957 2024.01.06 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9333955 2024.01.06 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9333952 2024.01.06 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9333949 2024.01.06 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9333951 2024.01.06 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9333950 2024.01.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9333947 2024.01.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9333948 2024.01.06 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9333946 2024.01.06 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9333945 2024.01.06 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9333944 2024.01.06 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 9333943 2024.01.06 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9333942 2024.01.06 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 9332952 2024.01.06 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9332951 2024.01.06 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9332953 2024.01.06 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9332950 2024.01.06 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9327007 2024.01.04 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9327006 2024.01.04 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9327009 2024.01.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9327005 2024.01.04 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9327008 2024.01.04 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9324836 2024.01.03 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9324837 2024.01.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9324834 2024.01.03 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9324838 2024.01.03 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9324833 2024.01.03 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9324835 2024.01.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9324832 2024.01.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9324831 2024.01.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9320190 2024.01.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 9320191 2024.01.02 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9320189 2024.01.02 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9316820 2024.01.01 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9315375 2024.01.01 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9315196 2024.01.01 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9315195 2024.01.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9315197 2024.01.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9315192 2024.01.01 PM
pospolity łyska, Fulica atra 6 9315194 2024.01.01 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9315191 2024.01.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9315193 2024.01.01 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9314490 2024.01.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9314315 2024.01.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9314314 2024.01.01 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9314312 2024.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9314313 2024.01.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9314310 2024.01.01 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9314311 2024.01.01 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9314329 2024.01.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9314330 2024.01.01 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9314331 2024.01.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9314328 2024.01.01 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9314326 2024.01.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9314327 2024.01.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9314325 2024.01.01 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9314324 2024.01.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9314323 2024.01.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9314322 2024.01.01 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9314321 2024.01.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9314320 2024.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9314319 2024.01.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9314317 2024.01.01 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9314318 2024.01.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9314316 2024.01.01 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...