DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP SW. Obserwator: Sebastian Watras

Liczba gatunków: 224

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 436 2366 94 94 0 16 37 41
2 526 5898 114 94 1 16 37 40
3 396 2702 132 96 0 8 42 46
4 583 1495 193 146 0 39 64 43
5 412 838 223 133 1 40 55 37
6 37 38 224 23 0 6 8 9
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10326379 2024.06.12 PK
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10326373 2024.06.12 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10326284 2024.06.12 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10306843 2024.06.08 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10306842 2024.06.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10306844 2024.06.08 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10306841 2024.06.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10306840 2024.06.08 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10306839 2024.06.08 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10305299 2024.06.08 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10305296 2024.06.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305298 2024.06.08 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10305297 2024.06.08 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10305294 2024.06.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10305295 2024.06.08 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10305293 2024.06.08 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10305040 2024.06.08 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10305038 2024.06.08 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10305039 2024.06.08 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10304843 2024.06.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10304846 2024.06.08 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10304845 2024.06.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10304842 2024.06.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10304840 2024.06.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10304839 2024.06.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10304841 2024.06.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10304844 2024.06.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10304838 2024.06.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10304836 2024.06.08 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10304837 2024.06.08 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10304835 2024.06.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10304649 2024.06.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304647 2024.06.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10304646 2024.06.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10304645 2024.06.08 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10304596 2024.06.08 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10281408 2024.06.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10257191 2024.05.31 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10257190 2024.05.31 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 10257189 2024.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10245993 2024.05.30 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10245991 2024.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10245992 2024.05.30 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10245990 2024.05.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10245988 2024.05.30 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10245989 2024.05.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10245987 2024.05.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10245985 2024.05.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10245986 2024.05.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10242603 2024.05.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10242601 2024.05.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10242602 2024.05.29 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10242600 2024.05.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10242595 2024.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10242599 2024.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10242598 2024.05.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10242597 2024.05.29 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10242594 2024.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10242596 2024.05.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10242227 2024.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10242226 2024.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10242223 2024.05.29 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10242222 2024.05.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10242176 2024.05.29 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10242174 2024.05.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10242175 2024.05.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10242111 2024.05.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10242109 2024.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10242110 2024.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10242107 2024.05.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10242108 2024.05.29 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10242106 2024.05.29 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10215245 2024.05.25 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10215246 2024.05.25 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10215244 2024.05.25 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10214989 2024.05.25 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10214988 2024.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10214982 2024.05.25 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10214983 2024.05.25 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10214981 2024.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10214980 2024.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10214812 2024.05.25 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10214813 2024.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 10214810 2024.05.25 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10214811 2024.05.25 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10214542 2024.05.25 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10214541 2024.05.25 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 10214540 2024.05.25 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10214539 2024.05.25 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10214110 2024.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10214100 2024.05.25 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 10214086 2024.05.25 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10214061 2024.05.25 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10214060 2024.05.25 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10213934 2024.05.25 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10213933 2024.05.25 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10213915 2024.05.25 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10213913 2024.05.25 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10213914 2024.05.25 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10213916 2024.05.25 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10213815 2024.05.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213813 2024.05.25 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10213809 2024.05.25 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10213812 2024.05.25 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10213810 2024.05.25 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 10213808 2024.05.25 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10213811 2024.05.25 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10213744 2024.05.25 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10213742 2024.05.25 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10213743 2024.05.25 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10213685 2024.05.25 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10213684 2024.05.25 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 10213670 2024.05.25 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10213669 2024.05.25 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10213538 2024.05.25 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10213537 2024.05.25 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10209883 2024.05.24 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10209884 2024.05.24 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10209882 2024.05.24 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10209791 2024.05.24 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 10209789 2024.05.24 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10209790 2024.05.24 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10209603 2024.05.24 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10209602 2024.05.24 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 10209519 2024.05.24 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10209520 2024.05.24 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10209518 2024.05.24 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10209517 2024.05.24 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 10209415 2024.05.24 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10209416 2024.05.24 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 10209369 2024.05.24 MB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10209368 2024.05.24 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10209367 2024.05.24 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10209366 2024.05.24 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 10209365 2024.05.24 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10209353 2024.05.24 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10209352 2024.05.24 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10209295 2024.05.24 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10209026 2024.05.24 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10209025 2024.05.24 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10209024 2024.05.24 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 55 10209023 2024.05.24 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10209009 2024.05.24 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10209008 2024.05.24 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10209010 2024.05.24 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10209006 2024.05.24 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10209007 2024.05.24 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10209003 2024.05.24 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10209002 2024.05.24 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10209004 2024.05.24 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 10209000 2024.05.24 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10208999 2024.05.24 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10209005 2024.05.24 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10208997 2024.05.24 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10208998 2024.05.24 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10209001 2024.05.24 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10208996 2024.05.24 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10208994 2024.05.24 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10208993 2024.05.24 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10208992 2024.05.24 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 10208995 2024.05.24 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10208990 2024.05.24 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10208991 2024.05.24 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10208376 2024.05.24 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10208367 2024.05.24 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10203579 2024.05.23 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10203313 2024.05.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10203312 2024.05.23 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10203311 2024.05.23 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10203310 2024.05.23 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10203309 2024.05.23 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10203308 2024.05.23 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10203307 2024.05.23 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10203306 2024.05.23 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10203305 2024.05.23 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10203303 2024.05.23 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10203304 2024.05.23 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10203301 2024.05.23 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10203300 2024.05.23 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10203302 2024.05.23 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10203299 2024.05.23 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10203010 2024.05.23 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10203009 2024.05.23 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10203008 2024.05.23 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10203007 2024.05.23 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10203005 2024.05.23 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10203006 2024.05.23 PM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10200904 2024.05.22 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10200846 2024.05.22 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10200531 2024.05.22 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10200474 2024.05.22 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10200473 2024.05.22 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 10200472 2024.05.22 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10200471 2024.05.22 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 10200048 2024.05.22 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10200049 2024.05.22 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10200047 2024.05.22 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10200046 2024.05.22 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10200050 2024.05.22 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10199836 2024.05.22 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 10199835 2024.05.22 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10199834 2024.05.22 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10199760 2024.05.22 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10199778 2024.05.22 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10199770 2024.05.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10199769 2024.05.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10199771 2024.05.22 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10199775 2024.05.22 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10199776 2024.05.22 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10199768 2024.05.22 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10199777 2024.05.22 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10199767 2024.05.22 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10199774 2024.05.22 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10199766 2024.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10199772 2024.05.22 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10199763 2024.05.22 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10199765 2024.05.22 PM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10199764 2024.05.22 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10199773 2024.05.22 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10199758 2024.05.22 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10199756 2024.05.22 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10199759 2024.05.22 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10199757 2024.05.22 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10199754 2024.05.22 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10199750 2024.05.22 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10199753 2024.05.22 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10199749 2024.05.22 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10199752 2024.05.22 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10199748 2024.05.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10199751 2024.05.22 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10199755 2024.05.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10199746 2024.05.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10199747 2024.05.22 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10199745 2024.05.22 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10199761 2024.05.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10199279 2024.05.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10199257 2024.05.22 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10199259 2024.05.22 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10199258 2024.05.22 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10199260 2024.05.22 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10199256 2024.05.22 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10181747 2024.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10181746 2024.05.19 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10181745 2024.05.19 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10181743 2024.05.19 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10181744 2024.05.19 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10179898 2024.05.19 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10178912 2024.05.19 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10178682 2024.05.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10178681 2024.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10178628 2024.05.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10178627 2024.05.19 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10178626 2024.05.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10178625 2024.05.19 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10177711 2024.05.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10177694 2024.05.19 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10177692 2024.05.19 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10177691 2024.05.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10177689 2024.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177541 2024.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177542 2024.05.19 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10177539 2024.05.19 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10177540 2024.05.19 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10177538 2024.05.19 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10152675 2024.05.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10152674 2024.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10152670 2024.05.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10152672 2024.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10152673 2024.05.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10152671 2024.05.16 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 10152669 2024.05.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10146715 2024.05.15 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10146713 2024.05.15 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10146712 2024.05.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10146714 2024.05.15 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10140520 2024.05.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10140521 2024.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10140519 2024.05.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10140518 2024.05.14 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10140510 2024.05.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10140509 2024.05.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10140508 2024.05.14 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10140461 2024.05.14 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10140460 2024.05.14 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10140459 2024.05.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10135723 2024.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10135647 2024.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10135334 2024.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10135225 2024.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10135224 2024.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10135097 2024.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10134985 2024.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10134984 2024.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10134898 2024.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10134899 2024.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10134822 2024.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10134798 2024.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10134797 2024.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10134796 2024.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10134776 2024.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10134775 2024.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10134774 2024.05.13 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10134772 2024.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10134754 2024.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10134753 2024.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10134746 2024.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10134745 2024.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10134681 2024.05.13 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10134680 2024.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10134677 2024.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10134678 2024.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10134679 2024.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10134664 2024.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10134663 2024.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10134662 2024.05.13 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10134493 2024.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10134491 2024.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10134490 2024.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10134492 2024.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10134438 2024.05.13 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10134435 2024.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10134434 2024.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10134437 2024.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10134436 2024.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10134433 2024.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10134385 2024.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10134384 2024.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10134383 2024.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10134382 2024.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10134381 2024.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10134380 2024.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10134379 2024.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10134341 2024.05.13 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10134340 2024.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10134007 2024.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10134005 2024.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10125069 2024.05.12 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10125068 2024.05.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10124452 2024.05.12 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10124451 2024.05.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10124450 2024.05.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10124380 2024.05.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10124368 2024.05.12 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10123722 2024.05.12 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10123719 2024.05.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10123717 2024.05.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10123716 2024.05.12 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10123718 2024.05.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10123435 2024.05.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10123427 2024.05.12 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10123385 2024.05.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10123386 2024.05.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10123166 2024.05.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10123161 2024.05.12 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10123163 2024.05.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10122876 2024.05.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10122867 2024.05.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10122874 2024.05.12 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10122873 2024.05.12 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10122862 2024.05.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10122691 2024.05.12 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10122272 2024.05.12 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10122271 2024.05.12 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10122236 2024.05.12 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10122235 2024.05.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10122234 2024.05.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10122233 2024.05.12 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10122232 2024.05.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10122231 2024.05.12 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10122188 2024.05.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10122190 2024.05.12 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10122184 2024.05.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10121576 2024.05.12 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10121575 2024.05.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10121574 2024.05.12 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10121573 2024.05.12 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10121494 2024.05.12 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10121259 2024.05.12 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10121258 2024.05.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10121099 2024.05.12 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10121094 2024.05.12 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10121093 2024.05.12 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10121048 2024.05.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10120978 2024.05.12 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 10 10111759 2024.05.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10111569 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10112091 2024.05.11 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10112090 2024.05.11 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 10110653 2024.05.11 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10109847 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10109223 2024.05.11 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10109225 2024.05.11 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 10109224 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10109222 2024.05.11 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10101278 2024.05.10 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10101277 2024.05.10 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10101208 2024.05.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10101200 2024.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10101198 2024.05.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10101199 2024.05.10 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10101196 2024.05.10 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10101197 2024.05.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10077468 2024.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10077467 2024.05.06 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10077466 2024.05.06 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10077324 2024.05.06 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10077323 2024.05.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10075440 2024.05.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10075437 2024.05.06 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 10075436 2024.05.06 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10075435 2024.05.06 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10075439 2024.05.06 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10075438 2024.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10070185 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10070186 2024.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10070184 2024.05.05 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10068816 2024.05.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10068817 2024.05.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10068819 2024.05.05 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10068814 2024.05.05 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10068813 2024.05.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10068812 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10068811 2024.05.05 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10068810 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10068815 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10068809 2024.05.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10068818 2024.05.05 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10068806 2024.05.05 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10068805 2024.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10068807 2024.05.05 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 10068808 2024.05.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10068804 2024.05.05 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10045969 2024.05.03 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10043539 2024.05.03 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10032452 2024.05.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10032453 2024.05.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10030802 2024.05.02 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10030427 2024.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10017773 2024.05.01 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10017638 2024.05.01 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10017550 2024.05.01 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10017543 2024.05.01 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10017544 2024.05.01 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10016960 2024.05.01 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 10016961 2024.05.01 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10016593 2024.05.01 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10016592 2024.05.01 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 10016590 2024.05.01 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 10016591 2024.05.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10009148 2024.04.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10009147 2024.04.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10009146 2024.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10009097 2024.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10009095 2024.04.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10009096 2024.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10009094 2024.04.30 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10008859 2024.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10008858 2024.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10008855 2024.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10008857 2024.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10008856 2024.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10008853 2024.04.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10008854 2024.04.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10009621 2024.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10008798 2024.04.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10009654 2024.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10008799 2024.04.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10009653 2024.04.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10009652 2024.04.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10009651 2024.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10009650 2024.04.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10009649 2024.04.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10009648 2024.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10008795 2024.04.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10008794 2024.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10009647 2024.04.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10009646 2024.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10009645 2024.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10009625 2024.04.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 10008793 2024.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10008516 2024.04.30 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10008515 2024.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10008513 2024.04.30 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10008514 2024.04.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10009527 2024.04.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10000695 2024.04.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10000696 2024.04.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10000452 2024.04.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10000450 2024.04.29 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10000449 2024.04.29 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10000448 2024.04.29 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10000451 2024.04.29 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10000447 2024.04.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10000351 2024.04.29 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10000350 2024.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10000346 2024.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10000352 2024.04.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10000348 2024.04.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10000347 2024.04.29 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10000349 2024.04.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 10000345 2024.04.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10000343 2024.04.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10000342 2024.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10000344 2024.04.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10000267 2024.04.29 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10000266 2024.04.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10000265 2024.04.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10000268 2024.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10000264 2024.04.29 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9981383 2024.04.27 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9980732 2024.04.27 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9980517 2024.04.27 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9980359 2024.04.27 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9979775 2024.04.27 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 9979617 2024.04.27 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9978813 2024.04.27 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9978811 2024.04.27 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9978812 2024.04.27 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9978271 2024.04.27 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9976777 2024.04.27 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9971300 2024.04.26 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9971278 2024.04.26 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9971127 2024.04.26 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9970770 2024.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9970771 2024.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9970769 2024.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9970767 2024.04.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9970768 2024.04.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9970597 2024.04.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9970598 2024.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9970601 2024.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9970596 2024.04.26 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9970595 2024.04.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9970581 2024.04.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9970582 2024.04.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9970579 2024.04.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9970580 2024.04.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9970554 2024.04.26 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9970553 2024.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9936476 2024.04.20 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9936365 2024.04.20 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9936363 2024.04.20 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9936364 2024.04.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9936362 2024.04.20 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9936071 2024.04.20 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9936070 2024.04.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9936069 2024.04.20 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9935780 2024.04.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9935779 2024.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9935692 2024.04.20 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9935691 2024.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9935690 2024.04.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9935689 2024.04.20 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9935687 2024.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9935686 2024.04.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9935688 2024.04.20 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9935685 2024.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9935682 2024.04.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9935683 2024.04.20 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9935684 2024.04.20 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9935037 2024.04.20 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9935029 2024.04.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9935026 2024.04.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9935025 2024.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9934948 2024.04.20 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9934947 2024.04.20 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9934854 2024.04.20 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9934853 2024.04.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9934824 2024.04.20 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9934821 2024.04.20 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 9 9929835 2024.04.19 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9929789 2024.04.19 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 16 9929659 2024.04.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 9929658 2024.04.19 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9929657 2024.04.19 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 9929388 2024.04.19 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 9929237 2024.04.19 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9929236 2024.04.19 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9929234 2024.04.19 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9929235 2024.04.19 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9929233 2024.04.19 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 9929011 2024.04.19 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9928695 2024.04.19 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9928694 2024.04.19 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9928524 2024.04.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 9928525 2024.04.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9928527 2024.04.19 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 9928523 2024.04.19 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 31 9928522 2024.04.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9928526 2024.04.19 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9928459 2024.04.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9928458 2024.04.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9928457 2024.04.19 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9928456 2024.04.19 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9928455 2024.04.19 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9928454 2024.04.19 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9925257 2024.04.18 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9924983 2024.04.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9924982 2024.04.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9924894 2024.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9924883 2024.04.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9924885 2024.04.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9924882 2024.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9924884 2024.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9924729 2024.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9924728 2024.04.18 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 9924730 2024.04.18 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9924679 2024.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9924676 2024.04.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9924675 2024.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9924673 2024.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9924672 2024.04.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9924674 2024.04.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9924671 2024.04.18 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9924591 2024.04.18 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 9924590 2024.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9924578 2024.04.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9924577 2024.04.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9924575 2024.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9924576 2024.04.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9924574 2024.04.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9924573 2024.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9924571 2024.04.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9924572 2024.04.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9924514 2024.04.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9924508 2024.04.18 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9924509 2024.04.18 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9922468 2024.04.17 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9922343 2024.04.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9922342 2024.04.17 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9922340 2024.04.17 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9922341 2024.04.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9922280 2024.04.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9922279 2024.04.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9922278 2024.04.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9922277 2024.04.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9922276 2024.04.17 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9922275 2024.04.17 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9922274 2024.04.17 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9922203 2024.04.17 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9922201 2024.04.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9922205 2024.04.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9922202 2024.04.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9922204 2024.04.17 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9922200 2024.04.17 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9921705 2024.04.17 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 9921605 2024.04.17 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9921607 2024.04.17 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 9921606 2024.04.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9921125 2024.04.17 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9921126 2024.04.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9921115 2024.04.17 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9921112 2024.04.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9921114 2024.04.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9921113 2024.04.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9921110 2024.04.17 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9921111 2024.04.17 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9921034 2024.04.17 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9921033 2024.04.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9920989 2024.04.17 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9920988 2024.04.17 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 9920987 2024.04.17 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9920975 2024.04.17 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9920974 2024.04.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9920973 2024.04.17 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9920831 2024.04.17 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9920832 2024.04.17 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9920830 2024.04.17 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9920818 2024.04.17 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9920817 2024.04.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9920775 2024.04.17 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 9920772 2024.04.17 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9920773 2024.04.17 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9920774 2024.04.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9920769 2024.04.17 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9920771 2024.04.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9920776 2024.04.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9920770 2024.04.17 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9920768 2024.04.17 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9920767 2024.04.17 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9920266 2024.04.17 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9920215 2024.04.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9920214 2024.04.17 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9920213 2024.04.17 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9920166 2024.04.17 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9919713 2024.04.17 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9919712 2024.04.17 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9919715 2024.04.17 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9919714 2024.04.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9917576 2024.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9917575 2024.04.16 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9917574 2024.04.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9917573 2024.04.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9917572 2024.04.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9917571 2024.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9917570 2024.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 9917569 2024.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9917568 2024.04.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9917567 2024.04.16 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 9899543 2024.04.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9893305 2024.04.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9893261 2024.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9893262 2024.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9892499 2024.04.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9892498 2024.04.13 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9892497 2024.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9892418 2024.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9892419 2024.04.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9892417 2024.04.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9892301 2024.04.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9892302 2024.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9892199 2024.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9892197 2024.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9892195 2024.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9892196 2024.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9892198 2024.04.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9891768 2024.04.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9887989 2024.04.12 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9887745 2024.04.12 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9887742 2024.04.12 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9887741 2024.04.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9887744 2024.04.12 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9887743 2024.04.12 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9887739 2024.04.12 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9887738 2024.04.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9887740 2024.04.12 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9887737 2024.04.12 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 9887735 2024.04.12 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9887733 2024.04.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9887736 2024.04.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9887734 2024.04.12 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9887732 2024.04.12 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9887731 2024.04.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9885764 2024.04.12 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9885765 2024.04.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9885690 2024.04.12 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9885692 2024.04.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9885688 2024.04.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9885691 2024.04.12 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 13 9885689 2024.04.12 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 9885365 2024.04.12 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9885092 2024.04.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9885091 2024.04.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9885090 2024.04.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9885020 2024.04.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9885021 2024.04.12 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9885019 2024.04.12 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9885022 2024.04.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9885017 2024.04.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9885018 2024.04.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9885014 2024.04.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9885015 2024.04.12 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9885016 2024.04.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9885013 2024.04.12 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 21 9885012 2024.04.12 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9884838 2024.04.11 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9884839 2024.04.11 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9881372 2024.04.11 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9881370 2024.04.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9881371 2024.04.11 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9881369 2024.04.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 9881368 2024.04.11 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9880620 2024.04.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9880621 2024.04.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9880619 2024.04.11 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 4 9880521 2024.04.11 PK
pospolity żuraw, Grus grus 13 9880356 2024.04.11 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9880355 2024.04.11 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9880354 2024.04.11 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9880233 2024.04.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9880227 2024.04.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 9880226 2024.04.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9880208 2024.04.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9880207 2024.04.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9880206 2024.04.11 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9880205 2024.04.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9880204 2024.04.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9880201 2024.04.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9880182 2024.04.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9880180 2024.04.11 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9880183 2024.04.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9880181 2024.04.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9880179 2024.04.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9879006 2024.04.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9879007 2024.04.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9879005 2024.04.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9879008 2024.04.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9879001 2024.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9879003 2024.04.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9879004 2024.04.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9879002 2024.04.11 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9879000 2024.04.11 PK
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9872512 2024.04.09 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9872088 2024.04.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9872089 2024.04.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 9872031 2024.04.09 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9871404 2024.04.09 PK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9871092 2024.04.09 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9871091 2024.04.09 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9871090 2024.04.09 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 9871089 2024.04.09 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9871088 2024.04.09 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9870075 2024.04.09 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9870076 2024.04.09 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9870047 2024.04.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9870046 2024.04.09 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9870045 2024.04.09 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9865455 2024.04.09 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9866058 2024.04.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9838234 2024.04.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9838233 2024.04.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9838231 2024.04.06 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9838230 2024.04.06 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9838227 2024.04.06 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9838228 2024.04.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9838229 2024.04.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9838226 2024.04.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9838225 2024.04.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9838224 2024.04.06 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9837955 2024.04.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 9836751 2024.04.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9830052 2024.04.05 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9830047 2024.04.05 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9830046 2024.04.05 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 9829916 2024.04.05 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9829914 2024.04.05 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9829913 2024.04.05 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9829912 2024.04.05 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9829915 2024.04.05 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9829910 2024.04.05 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9829911 2024.04.05 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9829909 2024.04.05 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9829908 2024.04.05 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9829907 2024.04.05 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9829556 2024.04.05 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9829555 2024.04.05 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9829554 2024.04.05 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9829203 2024.04.05 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9829202 2024.04.05 ŚK
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 9829201 2024.04.05 ŚK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9828827 2024.04.05 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 9828826 2024.04.05 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9828829 2024.04.05 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9828828 2024.04.05 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9828825 2024.04.05 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9828824 2024.04.05 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9828389 2024.04.05 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 80 9828150 2024.04.05 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9828149 2024.04.05 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9828148 2024.04.05 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9828147 2024.04.05 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9828107 2024.04.05 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9828104 2024.04.05 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9828102 2024.04.05 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9828103 2024.04.05 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9828105 2024.04.05 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9828101 2024.04.05 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9828106 2024.04.05 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9827927 2024.04.05 ŚK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9827926 2024.04.05 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9827925 2024.04.05 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 14 9827857 2024.04.05 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 9827873 2024.04.05 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9827870 2024.04.05 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9827872 2024.04.05 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9827871 2024.04.05 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9827869 2024.04.05 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9827868 2024.04.05 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9827867 2024.04.05 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9827865 2024.04.05 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9827864 2024.04.05 ŚK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9827866 2024.04.05 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9827863 2024.04.05 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9827861 2024.04.05 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9827860 2024.04.05 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 50 9827859 2024.04.05 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9827862 2024.04.05 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9827858 2024.04.05 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9826983 2024.04.05 ŚK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9833670 2024.04.05 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9823054 2024.04.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9823053 2024.04.04 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9822641 2024.04.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9822643 2024.04.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9822640 2024.04.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9822639 2024.04.04 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 9822638 2024.04.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9822642 2024.04.04 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9822637 2024.04.04 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9822372 2024.04.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9822374 2024.04.04 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9822371 2024.04.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9822373 2024.04.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9822368 2024.04.04 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9822369 2024.04.04 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9822367 2024.04.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9822370 2024.04.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9822366 2024.04.04 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9822365 2024.04.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9822218 2024.04.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9822210 2024.04.04 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9822209 2024.04.04 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9822204 2024.04.04 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9822202 2024.04.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9822200 2024.04.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9822199 2024.04.04 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9822131 2024.04.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9822132 2024.04.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9822128 2024.04.04 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9822129 2024.04.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9822127 2024.04.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9822126 2024.04.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9822130 2024.04.04 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9822124 2024.04.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9822123 2024.04.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9822125 2024.04.04 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9822120 2024.04.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9822122 2024.04.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9822121 2024.04.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9822119 2024.04.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9821907 2024.04.04 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9818554 2024.04.03 PK