DRUŻYNA

Drużyna: Tomek Folta. Obserwator: Tomasz Folta

Liczba gatunków: 187

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 227 2175 67 67 0 7 25 35
2 117 3775 80 57 0 4 19 34
3 134 2050 102 68 0 8 23 37
4 224 2863 139 103 0 14 45 44
5 343 757 186 153 1 34 68 50
6 121 195 187 70 0 5 28 37
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 6 10338238 2024.06.15 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10338236 2024.06.15 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10338237 2024.06.15 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10337838 2024.06.15 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10337837 2024.06.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10337836 2024.06.15 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10337835 2024.06.15 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10337834 2024.06.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10337833 2024.06.15 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10337832 2024.06.15 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10337831 2024.06.15 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10337830 2024.06.15 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10337829 2024.06.15 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10337828 2024.06.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10337827 2024.06.15 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10337826 2024.06.15 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10337825 2024.06.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 10337824 2024.06.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10337823 2024.06.15 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 10337821 2024.06.15 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10337820 2024.06.15 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10337819 2024.06.15 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10337818 2024.06.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10337817 2024.06.15 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10337816 2024.06.15 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10337815 2024.06.15 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10337814 2024.06.15 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10337813 2024.06.15 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10337812 2024.06.15 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10337811 2024.06.15 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10337810 2024.06.15 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10337809 2024.06.15 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10337808 2024.06.15 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10337807 2024.06.15 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10337822 2024.06.15 MP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 3 10317554 2024.06.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10301644 2024.06.08 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10301643 2024.06.08 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10301616 2024.06.08 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10301615 2024.06.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10301614 2024.06.08 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10301613 2024.06.08 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10301612 2024.06.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10301611 2024.06.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10301610 2024.06.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10301609 2024.06.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10301608 2024.06.08 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10301607 2024.06.08 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10301606 2024.06.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10301605 2024.06.08 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10301604 2024.06.08 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10301603 2024.06.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10301517 2024.06.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10301516 2024.06.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10301515 2024.06.08 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10301514 2024.06.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10301513 2024.06.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10301512 2024.06.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10301511 2024.06.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10301510 2024.06.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10301509 2024.06.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10301508 2024.06.08 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10301507 2024.06.08 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10301506 2024.06.08 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10301505 2024.06.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10301504 2024.06.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10301503 2024.06.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10301502 2024.06.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10300824 2024.06.08 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10300823 2024.06.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10300822 2024.06.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10300821 2024.06.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10300820 2024.06.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10300819 2024.06.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10300818 2024.06.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10300817 2024.06.08 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10300816 2024.06.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10300815 2024.06.08 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10300814 2024.06.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10300813 2024.06.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10300812 2024.06.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10300811 2024.06.08 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10300810 2024.06.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10300809 2024.06.08 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10300808 2024.06.08 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10300807 2024.06.08 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10300806 2024.06.08 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10300805 2024.06.08 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10300804 2024.06.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10300803 2024.06.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10300802 2024.06.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10300801 2024.06.08 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10300800 2024.06.08 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10300799 2024.06.08 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10300798 2024.06.08 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10300797 2024.06.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10300796 2024.06.08 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10300795 2024.06.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10300794 2024.06.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10300793 2024.06.08 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10300792 2024.06.08 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10300791 2024.06.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10300790 2024.06.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10300789 2024.06.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10300788 2024.06.08 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10300787 2024.06.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10300786 2024.06.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10300785 2024.06.08 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 10300784 2024.06.08 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10300783 2024.06.08 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10300782 2024.06.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10300781 2024.06.08 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10300780 2024.06.08 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10281801 2024.06.03 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10281800 2024.06.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10281799 2024.06.03 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10281798 2024.06.03 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10281797 2024.06.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10281796 2024.06.03 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10281795 2024.06.03 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 10281802 2024.06.03 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10249580 2024.05.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249579 2024.05.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10249578 2024.05.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10249577 2024.05.30 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10249576 2024.05.30 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10249575 2024.05.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10249574 2024.05.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10249573 2024.05.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10249572 2024.05.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10249571 2024.05.30 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10249570 2024.05.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10249569 2024.05.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10249568 2024.05.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10249567 2024.05.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249566 2024.05.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10249565 2024.05.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10249564 2024.05.30 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10250528 2024.05.30 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10227638 2024.05.25 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10227637 2024.05.25 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10227636 2024.05.25 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 7 10227635 2024.05.25 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10227639 2024.05.25 MP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 10242081 2024.05.24 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10209921 2024.05.24 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10209920 2024.05.24 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10209919 2024.05.24 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10209918 2024.05.24 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10209917 2024.05.24 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10209916 2024.05.24 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10209915 2024.05.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10209914 2024.05.24 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10209913 2024.05.24 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10209912 2024.05.24 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10209911 2024.05.24 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10209910 2024.05.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10209909 2024.05.24 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10209908 2024.05.24 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10209907 2024.05.24 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10209906 2024.05.24 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10188233 2024.05.20 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10169325 2024.05.18 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10169326 2024.05.18 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10169324 2024.05.18 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10169323 2024.05.18 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10164243 2024.05.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10164239 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10164238 2024.05.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10164237 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10164233 2024.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10164234 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10164235 2024.05.18 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10164236 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10164232 2024.05.18 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10164230 2024.05.18 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10164231 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10164229 2024.05.18 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10164228 2024.05.18 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10164242 2024.05.18 MP
rzadki derkacz, Crex crex 2 10164241 2024.05.18 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10164240 2024.05.18 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10164227 2024.05.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10164226 2024.05.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10164225 2024.05.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10164224 2024.05.18 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10164223 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10164222 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10164221 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 8 10164220 2024.05.18 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10164219 2024.05.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10164218 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164217 2024.05.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10164216 2024.05.18 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10164215 2024.05.18 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10164214 2024.05.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10164213 2024.05.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10164212 2024.05.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10164207 2024.05.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10164206 2024.05.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10164205 2024.05.18 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10164204 2024.05.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10164203 2024.05.18 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10164202 2024.05.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10164201 2024.05.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10164200 2024.05.18 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10164199 2024.05.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10164198 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10164197 2024.05.18 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10164196 2024.05.18 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10164195 2024.05.18 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10164194 2024.05.18 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10164193 2024.05.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10164192 2024.05.18 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10165407 2024.05.18 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10165406 2024.05.18 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 10122065 2024.05.11 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10122064 2024.05.11 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10122063 2024.05.11 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10122062 2024.05.11 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10122061 2024.05.11 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10122057 2024.05.11 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10122060 2024.05.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 10122059 2024.05.11 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10122058 2024.05.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10122055 2024.05.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10122053 2024.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10122052 2024.05.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10122051 2024.05.11 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10122050 2024.05.11 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10122049 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10122054 2024.05.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10122048 2024.05.11 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 10122047 2024.05.11 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10122046 2024.05.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10122044 2024.05.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10122045 2024.05.11 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10122043 2024.05.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10122041 2024.05.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10122042 2024.05.11 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10122040 2024.05.11 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10122084 2024.05.11 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10122087 2024.05.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10122083 2024.05.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10122085 2024.05.11 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10122086 2024.05.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10122082 2024.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10122097 2024.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10122096 2024.05.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10122094 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10122093 2024.05.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10122092 2024.05.11 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10122091 2024.05.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10122090 2024.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10122089 2024.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10122088 2024.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10122081 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10122080 2024.05.11 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10122079 2024.05.11 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10122078 2024.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10122077 2024.05.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10122076 2024.05.11 PK
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10122075 2024.05.11 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10122074 2024.05.11 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10122073 2024.05.11 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10122072 2024.05.11 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10122071 2024.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10122070 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10122069 2024.05.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 10122068 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10122067 2024.05.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10122066 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10122039 2024.05.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10122038 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10122037 2024.05.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10122036 2024.05.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10122035 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10122034 2024.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10122033 2024.05.11 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10122032 2024.05.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10122031 2024.05.11 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10122030 2024.05.11 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10122029 2024.05.11 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 10122028 2024.05.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 10122027 2024.05.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10122026 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10122025 2024.05.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10122024 2024.05.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10122023 2024.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10122022 2024.05.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10122021 2024.05.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 10122020 2024.05.11 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10122019 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10122018 2024.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10122017 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10122016 2024.05.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10122015 2024.05.11 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10122014 2024.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10122013 2024.05.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10122012 2024.05.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10122011 2024.05.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10122010 2024.05.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10122009 2024.05.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10122008 2024.05.11 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10122007 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10122006 2024.05.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10122005 2024.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10122004 2024.05.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10122003 2024.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10122002 2024.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10122001 2024.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10122000 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10121999 2024.05.11 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10121998 2024.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10121997 2024.05.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10122095 2024.05.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10121996 2024.05.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10121995 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10121994 2024.05.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10121993 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10121992 2024.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10121975 2024.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10121974 2024.05.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10121973 2024.05.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10121972 2024.05.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10121971 2024.05.11 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10121970 2024.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10121969 2024.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10121968 2024.05.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10121967 2024.05.11 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10121966 2024.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10121965 2024.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10121964 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10121963 2024.05.11 PK
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10121962 2024.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10121961 2024.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10121960 2024.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10121991 2024.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10121990 2024.05.11 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 10121989 2024.05.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10121988 2024.05.11 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10121987 2024.05.11 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10121986 2024.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10121985 2024.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10121984 2024.05.11 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10121983 2024.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10121982 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10121981 2024.05.11 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10121980 2024.05.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10121979 2024.05.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10121978 2024.05.11 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10121977 2024.05.11 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10121976 2024.05.11 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10096660 2024.05.10 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10089050 2024.05.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10089049 2024.05.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10089048 2024.05.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10089051 2024.05.08 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10089047 2024.05.08 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10089042 2024.05.08 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10089041 2024.05.08 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10089040 2024.05.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10089045 2024.05.08 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10089039 2024.05.08 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10089038 2024.05.08 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 10089043 2024.05.08 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10089046 2024.05.08 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10089044 2024.05.08 MP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10081260 2024.05.07 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10051345 2024.05.04 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10051344 2024.05.04 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10051343 2024.05.04 ŚK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10051342 2024.05.04 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10051341 2024.05.04 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10051340 2024.05.04 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10051339 2024.05.04 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10051338 2024.05.04 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10051337 2024.05.04 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10051336 2024.05.04 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10051335 2024.05.04 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10051361 2024.05.04 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10051360 2024.05.04 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10051359 2024.05.04 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10051358 2024.05.04 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10051357 2024.05.04 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10051356 2024.05.04 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10051355 2024.05.04 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10051354 2024.05.04 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10051353 2024.05.04 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 10051352 2024.05.04 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 10051351 2024.05.04 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10051350 2024.05.04 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10051349 2024.05.04 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10051348 2024.05.04 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10051347 2024.05.04 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10051346 2024.05.04 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10053289 2024.05.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10053324 2024.05.04 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10053286 2024.05.04 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 10053288 2024.05.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10053287 2024.05.04 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10053292 2024.05.04 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10053291 2024.05.04 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10053290 2024.05.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10053307 2024.05.04 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10053308 2024.05.04 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10089322 2024.05.04 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10053295 2024.05.04 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10053296 2024.05.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10053297 2024.05.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10053320 2024.05.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10053316 2024.05.04 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10053317 2024.05.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10053298 2024.05.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10053293 2024.05.04 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10053294 2024.05.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10053328 2024.05.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 10053313 2024.05.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10053314 2024.05.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10053315 2024.05.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10053309 2024.05.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10053310 2024.05.04 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10053311 2024.05.04 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10053305 2024.05.04 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10053306 2024.05.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10053299 2024.05.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10053301 2024.05.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10053302 2024.05.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10053322 2024.05.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10053321 2024.05.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10053312 2024.05.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10053318 2024.05.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10053319 2024.05.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10053300 2024.05.04 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10053325 2024.05.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10053326 2024.05.04 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10053327 2024.05.04 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10053304 2024.05.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10053323 2024.05.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10053303 2024.05.04 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10046627 2024.05.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10046626 2024.05.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10046625 2024.05.03 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10046624 2024.05.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10046623 2024.05.03 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10046622 2024.05.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10046621 2024.05.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10046620 2024.05.03 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10046619 2024.05.03 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10046618 2024.05.03 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10046617 2024.05.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10046616 2024.05.03 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10046615 2024.05.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10046614 2024.05.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10046613 2024.05.03 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10046612 2024.05.03 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10046611 2024.05.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10046610 2024.05.03 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10046609 2024.05.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10046608 2024.05.03 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10026063 2024.05.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10026062 2024.05.01 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 10026061 2024.05.01 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10026064 2024.05.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10001826 2024.04.29 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9987978 2024.04.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9987981 2024.04.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9987979 2024.04.28 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9987976 2024.04.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9987980 2024.04.28 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 27 9987977 2024.04.28 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9987974 2024.04.28 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9987975 2024.04.28 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9987973 2024.04.28 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9987972 2024.04.28 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9987971 2024.04.28 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9987970 2024.04.28 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9987969 2024.04.28 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9987968 2024.04.28 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 9987967 2024.04.28 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9968367 2024.04.26 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9967880 2024.04.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9967879 2024.04.26 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9967878 2024.04.26 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9967876 2024.04.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9967877 2024.04.26 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9935485 2024.04.20 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9935484 2024.04.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9935483 2024.04.20 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9935486 2024.04.20 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9925104 2024.04.18 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9925052 2024.04.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9925051 2024.04.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9925049 2024.04.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9925048 2024.04.18 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9925047 2024.04.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9925046 2024.04.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9925038 2024.04.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9925050 2024.04.18 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9925037 2024.04.18 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 9925035 2024.04.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9925036 2024.04.18 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9925045 2024.04.18 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9925044 2024.04.18 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9925043 2024.04.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9925042 2024.04.18 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9925041 2024.04.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9925040 2024.04.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9925039 2024.04.18 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9925034 2024.04.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9925033 2024.04.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9925032 2024.04.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9925031 2024.04.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9925030 2024.04.18 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9925029 2024.04.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9925028 2024.04.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9925027 2024.04.18 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9925026 2024.04.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9925025 2024.04.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9925024 2024.04.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9925023 2024.04.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9925022 2024.04.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9925021 2024.04.18 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9925020 2024.04.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9925019 2024.04.18 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9923209 2024.04.17 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9923211 2024.04.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9923210 2024.04.17 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9923208 2024.04.17 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9923207 2024.04.17 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9910298 2024.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9910297 2024.04.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9910296 2024.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9910295 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9910294 2024.04.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9910293 2024.04.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9910292 2024.04.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9910291 2024.04.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9910290 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9910289 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9910288 2024.04.14 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9910287 2024.04.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9910286 2024.04.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9910285 2024.04.14 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9903151 2024.04.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9892059 2024.04.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9892058 2024.04.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9892057 2024.04.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9892056 2024.04.13 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9892075 2024.04.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9892074 2024.04.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9892073 2024.04.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9892072 2024.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9892071 2024.04.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9892070 2024.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9892069 2024.04.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9892068 2024.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9892067 2024.04.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9892066 2024.04.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9892065 2024.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9892064 2024.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9892063 2024.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9892062 2024.04.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9892061 2024.04.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9892060 2024.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9892091 2024.04.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9892090 2024.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9892089 2024.04.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9892088 2024.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9892087 2024.04.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9892086 2024.04.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9892085 2024.04.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9892084 2024.04.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9892083 2024.04.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9892082 2024.04.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9892081 2024.04.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9892080 2024.04.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 9892079 2024.04.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9892078 2024.04.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 9892077 2024.04.13 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9892076 2024.04.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9891895 2024.04.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9891894 2024.04.13 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9891893 2024.04.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9891892 2024.04.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9891891 2024.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9891890 2024.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9891889 2024.04.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9891888 2024.04.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9891887 2024.04.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9891886 2024.04.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9891885 2024.04.13 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9891884 2024.04.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9891883 2024.04.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9891882 2024.04.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9891881 2024.04.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9891880 2024.04.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 9891912 2024.04.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9891911 2024.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9891910 2024.04.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9891909 2024.04.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9891908 2024.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9891907 2024.04.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9891906 2024.04.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9891905 2024.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9891904 2024.04.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9891903 2024.04.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9891902 2024.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9891901 2024.04.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9891900 2024.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9891899 2024.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9891898 2024.04.13 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 9891897 2024.04.13 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9858604 2024.04.08 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9848324 2024.04.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9847791 2024.04.07 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9847790 2024.04.07 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9847789 2024.04.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9847788 2024.04.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9847787 2024.04.07 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9847786 2024.04.07 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9847785 2024.04.07 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9847784 2024.04.07 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9847783 2024.04.07 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9847782 2024.04.07 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9847781 2024.04.07 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9847780 2024.04.07 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9847779 2024.04.07 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9847778 2024.04.07 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9847777 2024.04.07 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9847776 2024.04.07 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9847775 2024.04.07 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9847774 2024.04.07 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9847773 2024.04.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9847772 2024.04.07 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9847771 2024.04.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9847770 2024.04.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9847769 2024.04.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9847768 2024.04.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9847767 2024.04.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9847766 2024.04.07 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9847765 2024.04.07 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9847764 2024.04.07 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9847763 2024.04.07 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9847762 2024.04.07 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9847761 2024.04.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9847760 2024.04.07 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9847759 2024.04.07 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9847758 2024.04.07 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9847757 2024.04.07 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9847756 2024.04.07 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9847755 2024.04.07 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9847754 2024.04.07 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9847753 2024.04.07 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9847752 2024.04.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9847751 2024.04.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9847750 2024.04.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9847749 2024.04.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9847748 2024.04.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9847747 2024.04.07 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9847746 2024.04.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9847745 2024.04.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9847744 2024.04.07 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9847743 2024.04.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9847742 2024.04.07 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9847741 2024.04.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9847740 2024.04.07 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9837157 2024.04.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9836126 2024.04.06 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9836034 2024.04.06 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9836033 2024.04.06 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9836032 2024.04.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9836031 2024.04.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9836030 2024.04.06 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9836029 2024.04.06 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9836028 2024.04.06 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9836027 2024.04.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 9836026 2024.04.06 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 9836025 2024.04.06 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9836024 2024.04.06 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9836023 2024.04.06 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9835074 2024.04.06 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9835073 2024.04.06 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9835072 2024.04.06 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9833053 2024.04.06 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9833049 2024.04.06 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9834274 2024.04.06 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9834273 2024.04.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9809557 2024.03.31 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9768966 2024.03.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9758475 2024.03.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9758474 2024.03.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9758473 2024.03.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9758472 2024.03.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9758471 2024.03.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9758470 2024.03.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9758469 2024.03.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9758468 2024.03.26 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9758467 2024.03.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9758466 2024.03.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9758465 2024.03.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9758464 2024.03.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9758463 2024.03.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9758462 2024.03.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9758461 2024.03.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9758460 2024.03.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9758459 2024.03.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9758458 2024.03.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9758457 2024.03.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9758456 2024.03.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9758455 2024.03.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9726796 2024.03.22 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9720000 2024.03.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9718406 2024.03.21 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9718405 2024.03.21 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9718404 2024.03.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9718403 2024.03.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9718402 2024.03.21 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9718401 2024.03.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9718400 2024.03.21 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9718399 2024.03.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9718398 2024.03.21 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9718397 2024.03.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9718396 2024.03.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9718395 2024.03.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9718394 2024.03.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9718393 2024.03.21 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9718392 2024.03.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9718391 2024.03.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9718390 2024.03.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9718389 2024.03.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9718388 2024.03.21 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9718279 2024.03.21 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9726795 2024.03.21 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9726793 2024.03.21 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9726794 2024.03.21 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9718067 2024.03.20 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9718065 2024.03.20 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9718066 2024.03.20 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9718062 2024.03.20 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9718063 2024.03.20 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9718064 2024.03.20 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9718061 2024.03.20 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9657647 2024.03.10 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9657648 2024.03.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9657646 2024.03.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9657645 2024.03.10 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9657644 2024.03.10 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 9657643 2024.03.10 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9657642 2024.03.10 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1300 9657641 2024.03.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9657639 2024.03.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9657638 2024.03.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9657640 2024.03.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9657637 2024.03.10 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 9657632 2024.03.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 9657636 2024.03.10 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9657633 2024.03.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9657634 2024.03.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9657631 2024.03.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9657630 2024.03.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9657635 2024.03.10 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9657629 2024.03.10 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9649562 2024.03.09 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9649561 2024.03.09 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9649560 2024.03.09 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9649559 2024.03.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9649558 2024.03.09 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9649557 2024.03.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9649556 2024.03.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9649555 2024.03.09 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 14 9649554 2024.03.09 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9649553 2024.03.09 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9649552 2024.03.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9649551 2024.03.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9649550 2024.03.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9649549 2024.03.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9649548 2024.03.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9649547 2024.03.09 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9649546 2024.03.09 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9649545 2024.03.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9649544 2024.03.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9649543 2024.03.09 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9649542 2024.03.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9649541 2024.03.09 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9649540 2024.03.09 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 9649539 2024.03.09 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9649538 2024.03.09 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9649537 2024.03.09 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9649536 2024.03.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9649535 2024.03.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9649534 2024.03.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9649533 2024.03.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9649532 2024.03.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9649531 2024.03.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9649530 2024.03.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9649529 2024.03.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9649528 2024.03.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9649527 2024.03.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9649526 2024.03.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9649525 2024.03.09 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9649524 2024.03.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9649523 2024.03.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9649522 2024.03.09 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9649521 2024.03.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9649520 2024.03.09 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9649519 2024.03.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9632318 2024.03.04 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9624020 2024.03.03 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9617948 2024.03.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9617947 2024.03.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9617946 2024.03.02 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9617945 2024.03.02 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9617944 2024.03.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9617943 2024.03.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9617942 2024.03.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9617941 2024.03.02 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9617940 2024.03.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9617939 2024.03.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9617938 2024.03.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9617937 2024.03.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9617936 2024.03.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9592404 2024.02.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9592405 2024.02.26 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9588092 2024.02.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9585772 2024.02.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9585770 2024.02.25 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9585771 2024.02.25 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9585769 2024.02.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9584993 2024.02.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 9584992 2024.02.25 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 25 9584989 2024.02.25 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9584990 2024.02.25 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 9584994 2024.02.25 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9584995 2024.02.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9584991 2024.02.25 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9584987 2024.02.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 9584988 2024.02.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 9579579 2024.02.24 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9579578 2024.02.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9579577 2024.02.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9579576 2024.02.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9579575 2024.02.24 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9579574 2024.02.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9579573 2024.02.24 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9579572 2024.02.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9579571 2024.02.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9579570 2024.02.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9579569 2024.02.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9579568 2024.02.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9579567 2024.02.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9579566 2024.02.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9579565 2024.02.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9579564 2024.02.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9579563 2024.02.24 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9579562 2024.02.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9579561 2024.02.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9579560 2024.02.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9579559 2024.02.24 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9579558 2024.02.24 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9579557 2024.02.24 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9579556 2024.02.24 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9556579 2024.02.18 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 23 9556578 2024.02.18 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9546812 2024.02.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9546811 2024.02.16 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9546810 2024.02.16 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9546809 2024.02.16 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9546808 2024.02.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9546807 2024.02.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9546806 2024.02.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9546805 2024.02.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9546804 2024.02.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9546803 2024.02.16 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9546046 2024.02.16 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9545983 2024.02.16 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9545918 2024.02.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9545920 2024.02.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9545919 2024.02.16 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9545921 2024.02.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9527102 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9527101 2024.02.10 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9527100 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9527099 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9527098 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9527097 2024.02.10 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9527096 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9527105 2024.02.10 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9527104 2024.02.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9527103 2024.02.10 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9527095 2024.02.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9527094 2024.02.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9527093 2024.02.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9527092 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9527091 2024.02.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9527090 2024.02.10 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9527086 2024.02.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9527085 2024.02.10 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9527082 2024.02.10 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9527083 2024.02.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9527084 2024.02.10 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9527081 2024.02.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9527080 2024.02.10 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9528414 2024.02.10 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9527064 2024.02.10 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9527115 2024.02.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9527065 2024.02.10 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 160 9527066 2024.02.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9527070 2024.02.10 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9527069 2024.02.10 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9527067 2024.02.10 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9527068 2024.02.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9527116 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9527114 2024.02.10 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9527088 2024.02.10 MP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9527089 2024.02.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9527117 2024.02.10 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9527118 2024.02.10 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9527078 2024.02.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9527121 2024.02.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9527108 2024.02.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9527079 2024.02.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9527113 2024.02.10 MP