DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP DB . Obserwator: Daniel Bocheński

Liczba gatunków: 128

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 91 831 55 55 0 2 20 33
2 150 1154 82 64 0 6 26 32
3 158 543 94 64 0 2 21 41
4 89 183 119 75 3 8 20 44
6 39 67 128 39 2 8 10 19
5 0 0 128 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10305221 2024.06.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10270589 2024.06.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10270595 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10270580 2024.06.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10270591 2024.06.01 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10270583 2024.06.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10270584 2024.06.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10270604 2024.06.01 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10270603 2024.06.01 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 10270586 2024.06.01 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 10270613 2024.06.01 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10270600 2024.06.01 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10270617 2024.06.01 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10270585 2024.06.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10270588 2024.06.01 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10270598 2024.06.01 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10270605 2024.06.01 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10270590 2024.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10270594 2024.06.01 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10270615 2024.06.01 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10270616 2024.06.01 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10270606 2024.06.01 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10270607 2024.06.01 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10270611 2024.06.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10270596 2024.06.01 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10270601 2024.06.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10270592 2024.06.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 10270582 2024.06.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10270597 2024.06.01 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10270609 2024.06.01 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10270612 2024.06.01 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10270608 2024.06.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10270599 2024.06.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10270593 2024.06.01 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10270610 2024.06.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10270614 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10270587 2024.06.01 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10270602 2024.06.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10270581 2024.06.01 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10004727 2024.04.28 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 10004726 2024.04.28 PK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10004696 2024.04.28 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 10004725 2024.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9916073 2024.04.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9916075 2024.04.14 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9916064 2024.04.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9916067 2024.04.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9916069 2024.04.14 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9916065 2024.04.14 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9916059 2024.04.14 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9916063 2024.04.14 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9916061 2024.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9916070 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9916074 2024.04.14 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9916060 2024.04.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9916072 2024.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9916068 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9916071 2024.04.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 9916066 2024.04.14 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 9839837 2024.04.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9839842 2024.04.06 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9839829 2024.04.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9839806 2024.04.06 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9839827 2024.04.06 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9839804 2024.04.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9839822 2024.04.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9839854 2024.04.06 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9839850 2024.04.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9839807 2024.04.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9839855 2024.04.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9839856 2024.04.06 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9839841 2024.04.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9839815 2024.04.06 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 9839834 2024.04.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9839846 2024.04.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9839808 2024.04.06 PK
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 9839843 2024.04.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9839814 2024.04.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9839833 2024.04.06 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9839835 2024.04.06 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9839870 2024.04.06 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9839812 2024.04.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9839862 2024.04.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9839805 2024.04.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9839810 2024.04.06 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9839826 2024.04.06 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9839821 2024.04.06 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9839865 2024.04.06 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9839832 2024.04.06 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9839861 2024.04.06 PK
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9839839 2024.04.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9839868 2024.04.06 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9839809 2024.04.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9839811 2024.04.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9839824 2024.04.06 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9839818 2024.04.06 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9839849 2024.04.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9839820 2024.04.06 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9839845 2024.04.06 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 9839831 2024.04.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9839847 2024.04.06 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9839867 2024.04.06 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9839830 2024.04.06 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9839803 2024.04.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9839853 2024.04.06 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9839817 2024.04.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9839869 2024.04.06 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9839864 2024.04.06 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9839848 2024.04.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9839823 2024.04.06 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9839813 2024.04.06 PK
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9839860 2024.04.06 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9839852 2024.04.06 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9839825 2024.04.06 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9839819 2024.04.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9839859 2024.04.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9839816 2024.04.06 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9839828 2024.04.06 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 9839866 2024.04.06 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9839858 2024.04.06 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 9839838 2024.04.06 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9839857 2024.04.06 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 9839844 2024.04.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9839851 2024.04.06 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9839840 2024.04.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9839863 2024.04.06 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9839836 2024.04.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9839802 2024.04.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9764963 2024.03.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9764946 2024.03.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9764962 2024.03.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9764944 2024.03.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9764959 2024.03.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9764945 2024.03.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9764948 2024.03.27 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9764947 2024.03.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9764951 2024.03.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9764949 2024.03.27 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9764958 2024.03.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9764952 2024.03.27 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9764950 2024.03.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9764960 2024.03.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9764953 2024.03.27 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9764955 2024.03.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9764954 2024.03.27 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9764956 2024.03.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9764961 2024.03.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9764957 2024.03.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9759460 2024.03.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9759461 2024.03.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9759472 2024.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9759465 2024.03.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9759469 2024.03.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9759477 2024.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9759473 2024.03.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9759470 2024.03.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9759479 2024.03.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9759467 2024.03.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9759471 2024.03.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9759464 2024.03.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9759475 2024.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9759466 2024.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9759476 2024.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9759481 2024.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 28 9759478 2024.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9759462 2024.03.26 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9759480 2024.03.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9759463 2024.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9759474 2024.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9759468 2024.03.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9759456 2024.03.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9759458 2024.03.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9759455 2024.03.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9759452 2024.03.24 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9759437 2024.03.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9759447 2024.03.24 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9759442 2024.03.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9759441 2024.03.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9759454 2024.03.24 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9759449 2024.03.24 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9759440 2024.03.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9759450 2024.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9759457 2024.03.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9759444 2024.03.24 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9759443 2024.03.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 21 9759436 2024.03.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9759438 2024.03.24 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 9759428 2024.03.24 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9759439 2024.03.24 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 21 9759429 2024.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9759434 2024.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9759453 2024.03.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 9759448 2024.03.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9759430 2024.03.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9759446 2024.03.24 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9759431 2024.03.24 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9759427 2024.03.24 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9759433 2024.03.24 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9759435 2024.03.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9759451 2024.03.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9759432 2024.03.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 9747730 2024.03.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9747744 2024.03.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9747745 2024.03.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9747733 2024.03.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9747731 2024.03.23 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9747735 2024.03.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9747734 2024.03.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9747738 2024.03.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9747743 2024.03.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9747736 2024.03.23 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 9747741 2024.03.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 9747726 2024.03.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9747728 2024.03.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9747725 2024.03.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9747729 2024.03.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9747727 2024.03.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9747739 2024.03.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9747746 2024.03.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9747737 2024.03.23 PK
pospolity żuraw, Grus grus 5 9747732 2024.03.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9747740 2024.03.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9747742 2024.03.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9699701 2024.03.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9699750 2024.03.17 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9699748 2024.03.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9699757 2024.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9699755 2024.03.17 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9699697 2024.03.17 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9699696 2024.03.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 9699700 2024.03.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9699756 2024.03.17 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9699754 2024.03.17 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9699695 2024.03.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9699694 2024.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9699751 2024.03.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9699698 2024.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9699684 2024.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9699683 2024.03.17 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9699689 2024.03.17 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9699686 2024.03.17 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9699693 2024.03.17 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9699692 2024.03.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9699688 2024.03.17 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9699691 2024.03.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9699690 2024.03.17 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9699687 2024.03.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9699650 2024.03.17 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9699681 2024.03.17 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9699651 2024.03.17 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9699676 2024.03.17 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9699675 2024.03.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9699677 2024.03.17 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9699674 2024.03.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9699678 2024.03.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9699680 2024.03.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 9699673 2024.03.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9699653 2024.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9699652 2024.03.17 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9708294 2024.03.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9708292 2024.03.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9708293 2024.03.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9708284 2024.03.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 9708281 2024.03.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9708291 2024.03.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9708285 2024.03.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9708280 2024.03.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9708286 2024.03.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9708289 2024.03.16 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9708283 2024.03.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9708288 2024.03.16 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9708282 2024.03.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9708287 2024.03.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9708290 2024.03.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9652000 2024.03.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9651999 2024.03.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9651998 2024.03.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9651996 2024.03.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9651997 2024.03.09 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 6 9651992 2024.03.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9651994 2024.03.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9651995 2024.03.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9651990 2024.03.09 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9651991 2024.03.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9651993 2024.03.09 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9651989 2024.03.09 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9592163 2024.02.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9592157 2024.02.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9592160 2024.02.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9592184 2024.02.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9592156 2024.02.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9592165 2024.02.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9592159 2024.02.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9592155 2024.02.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9592158 2024.02.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9592164 2024.02.25 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9592162 2024.02.25 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 38 9592161 2024.02.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 9592137 2024.02.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9592142 2024.02.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9592140 2024.02.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9592141 2024.02.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9592139 2024.02.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9592136 2024.02.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9592143 2024.02.24 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9592135 2024.02.24 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 9577378 2024.02.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9577396 2024.02.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9577379 2024.02.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9577387 2024.02.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9577380 2024.02.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9577381 2024.02.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9577383 2024.02.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 9577386 2024.02.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9577393 2024.02.23 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9577454 2024.02.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9577392 2024.02.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9577385 2024.02.23 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9577455 2024.02.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9577394 2024.02.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9577456 2024.02.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9577382 2024.02.23 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 201 9577391 2024.02.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9577384 2024.02.23 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9577390 2024.02.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9577457 2024.02.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9577395 2024.02.23 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 38 9577453 2024.02.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 19 9577374 2024.02.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9577373 2024.02.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9577368 2024.02.22 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9577371 2024.02.22 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9577370 2024.02.22 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9577360 2024.02.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9577366 2024.02.22 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9577362 2024.02.22 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 9577359 2024.02.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 44 9577377 2024.02.22 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9577369 2024.02.22 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9577361 2024.02.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9577375 2024.02.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 11 9577365 2024.02.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9577363 2024.02.22 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9577376 2024.02.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9577364 2024.02.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 9577367 2024.02.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9577372 2024.02.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9570608 2024.02.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 37 9570603 2024.02.21 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 16 9570607 2024.02.21 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9570591 2024.02.21 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9570606 2024.02.21 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9570610 2024.02.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9570589 2024.02.21 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 8 9570599 2024.02.21 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9570605 2024.02.21 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9570598 2024.02.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9570594 2024.02.21 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9570587 2024.02.21 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9570597 2024.02.21 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9570604 2024.02.21 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9570611 2024.02.21 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9570586 2024.02.21 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 9570588 2024.02.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9570585 2024.02.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9570630 2024.02.21 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9570595 2024.02.21 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9570593 2024.02.21 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9570592 2024.02.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9570600 2024.02.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9570609 2024.02.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9570590 2024.02.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9570627 2024.02.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9570624 2024.02.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9570626 2024.02.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9570625 2024.02.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9570629 2024.02.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9570628 2024.02.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9570622 2024.02.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9570623 2024.02.18 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9570620 2024.02.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9529457 2024.02.10 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9529462 2024.02.10 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9529463 2024.02.10 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 12 9529456 2024.02.10 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9529467 2024.02.10 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9529448 2024.02.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9529454 2024.02.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 9529465 2024.02.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9529450 2024.02.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9529464 2024.02.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9529451 2024.02.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9529449 2024.02.10 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9529453 2024.02.10 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9529455 2024.02.10 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9529460 2024.02.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9529458 2024.02.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9529459 2024.02.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9529461 2024.02.10 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9529452 2024.02.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9529466 2024.02.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9511830 2024.02.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9511825 2024.02.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9511824 2024.02.04 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9511822 2024.02.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9511828 2024.02.04 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9511827 2024.02.04 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9511823 2024.02.04 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9511831 2024.02.04 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 65 9511820 2024.02.04 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9511829 2024.02.04 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9511833 2024.02.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9511821 2024.02.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9511832 2024.02.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9511826 2024.02.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9505454 2024.02.03 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9505461 2024.02.03 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9505471 2024.02.03 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9505472 2024.02.03 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9505462 2024.02.03 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9505463 2024.02.03 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9505455 2024.02.03 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9505470 2024.02.03 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9505456 2024.02.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9505464 2024.02.03 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9505458 2024.02.03 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9505457 2024.02.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9505466 2024.02.03 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9505460 2024.02.03 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9505468 2024.02.03 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9505469 2024.02.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9505465 2024.02.03 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9505467 2024.02.03 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9505453 2024.02.03 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9505452 2024.02.03 PK
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9505459 2024.02.03 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9511874 2024.01.27 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9511849 2024.01.27 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9511847 2024.01.27 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9511857 2024.01.27 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9511872 2024.01.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9511854 2024.01.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9511845 2024.01.27 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9511871 2024.01.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 13 9511848 2024.01.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 39 9511853 2024.01.27 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9511873 2024.01.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9511852 2024.01.27 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9511870 2024.01.27 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9511865 2024.01.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9511839 2024.01.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9511859 2024.01.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9511868 2024.01.27 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9511855 2024.01.27 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9511842 2024.01.27 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9511863 2024.01.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9511841 2024.01.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9511851 2024.01.27 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9511864 2024.01.27 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9511867 2024.01.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 9511875 2024.01.27 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 9511843 2024.01.27 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9511860 2024.01.27 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9511840 2024.01.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9511861 2024.01.27 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9511858 2024.01.27 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9511846 2024.01.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9511844 2024.01.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9511856 2024.01.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9511862 2024.01.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9511869 2024.01.27 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9511866 2024.01.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9511850 2024.01.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9457781 2024.01.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9457753 2024.01.21 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9457763 2024.01.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9457758 2024.01.21 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9457761 2024.01.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9457752 2024.01.21 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9457755 2024.01.21 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 9457754 2024.01.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9457756 2024.01.21 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9457759 2024.01.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9457757 2024.01.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9457760 2024.01.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9457750 2024.01.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9457751 2024.01.21 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9344907 2024.01.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9344908 2024.01.06 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9344902 2024.01.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9344903 2024.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9344901 2024.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 9344910 2024.01.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9344929 2024.01.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9344915 2024.01.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9344917 2024.01.06 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9344914 2024.01.06 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9344930 2024.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9344913 2024.01.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9344911 2024.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 67 9344912 2024.01.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9344925 2024.01.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 4 9344932 2024.01.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9344931 2024.01.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9344938 2024.01.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9344933 2024.01.06 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9344934 2024.01.06 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9344939 2024.01.06 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 9344935 2024.01.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9344936 2024.01.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9344919 2024.01.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9344923 2024.01.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 48 9344926 2024.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9344945 2024.01.06 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9344955 2024.01.06 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9344952 2024.01.06 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9344946 2024.01.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9344954 2024.01.06 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9344956 2024.01.06 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9344953 2024.01.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9344943 2024.01.06 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 9344947 2024.01.06 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9344948 2024.01.06 PK
pospolity łyska, Fulica atra 39 9344957 2024.01.06 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9344950 2024.01.06 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9344949 2024.01.06 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9344951 2024.01.06 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...