DRUŻYNA

Drużyna: Jakub Woźniak. Obserwator: Jakub Woźniak

Liczba gatunków: 76

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 11 18 11 11 0 0 2 9
2 33 68 44 33 0 4 6 23
3 9 14 53 9 0 0 4 5
4 14 21 67 14 0 0 10 4
5 9 18 76 9 0 1 8 0
6 0 0 76 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10224060 2024.05.26 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10188613 2024.05.20 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10076274 2024.05.06 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10057304 2024.05.04 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10056916 2024.05.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10056915 2024.05.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10056914 2024.05.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10056913 2024.05.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10056912 2024.05.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10011417 2024.04.30 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10005202 2024.04.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9992201 2024.04.28 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9963984 2024.04.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9921107 2024.04.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9921108 2024.04.17 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9920165 2024.04.17 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9876212 2024.04.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9876213 2024.04.10 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9870593 2024.04.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9838869 2024.04.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9822114 2024.04.04 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9822113 2024.04.04 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9822112 2024.04.04 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9761811 2024.03.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9761812 2024.03.27 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9760949 2024.03.26 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9750620 2024.03.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9710661 2024.03.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9676992 2024.03.14 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9694703 2024.03.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9645089 2024.03.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9644998 2024.03.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9602327 2024.02.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9602326 2024.02.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9636803 2024.02.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9593421 2024.02.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9588333 2024.02.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9585810 2024.02.25 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9565059 2024.02.20 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9558544 2024.02.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9558039 2024.02.18 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9557216 2024.02.18 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9551957 2024.02.17 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9548113 2024.02.16 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9548112 2024.02.16 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9548111 2024.02.16 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9548110 2024.02.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9548109 2024.02.16 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9548107 2024.02.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9548108 2024.02.16 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9548105 2024.02.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9543700 2024.02.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9540484 2024.02.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9530829 2024.02.11 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9530826 2024.02.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9530828 2024.02.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9530827 2024.02.11 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9530824 2024.02.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9530825 2024.02.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9512841 2024.02.06 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9500959 2024.02.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9500961 2024.02.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9500962 2024.02.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9500960 2024.02.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9500895 2024.02.02 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9482308 2024.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9482309 2024.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9482310 2024.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9481894 2024.01.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9481892 2024.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9481893 2024.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9481891 2024.01.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9481888 2024.01.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9481890 2024.01.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9481889 2024.01.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9477318 2024.01.27 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...