DRUŻYNA

Drużyna: Eskadra Orła -Bażant. Obserwator: Jarosław Roszczewski

Liczba gatunków: 67

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 38 475 30 30 0 0 10 20
2 13 37 38 13 0 1 6 6
3 14 36 50 13 0 0 7 6
4 12 23 60 12 0 1 8 3
5 12 58 67 12 0 2 6 4
6 0 0 67 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10259571 2024.05.30 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10259570 2024.05.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 10042192 2024.05.03 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10042190 2024.05.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10042189 2024.05.03 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10032264 2024.05.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 10032134 2024.05.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10032128 2024.05.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 10032125 2024.05.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10032124 2024.05.02 LB
rzadki derkacz, Crex crex 3 10032160 2024.05.02 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10032121 2024.05.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10016161 2024.04.30 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 10016159 2024.04.30 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10016160 2024.04.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10016158 2024.04.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005636 2024.04.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10005634 2024.04.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10005635 2024.04.13 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9892750 2024.04.08 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9838943 2024.04.06 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9830665 2024.04.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 9830666 2024.04.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9801219 2024.04.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9792869 2024.03.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9792867 2024.03.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9792866 2024.03.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9781561 2024.03.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9743518 2024.03.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9743517 2024.03.24 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9743515 2024.03.23 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9743516 2024.03.23 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9696090 2024.03.17 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9696089 2024.03.13 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9660966 2024.03.10 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9660965 2024.03.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9632413 2024.03.03 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 10 9632414 2024.03.03 MZ
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9589429 2024.02.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9584700 2024.02.25 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9584701 2024.02.25 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9584699 2024.02.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9584698 2024.02.25 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9584697 2024.02.25 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9555927 2024.02.18 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9555926 2024.02.18 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9555924 2024.02.18 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9555925 2024.02.18 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9555923 2024.02.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9555922 2024.02.18 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9555921 2024.02.18 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9483707 2024.01.28 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9483706 2024.01.28 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9483704 2024.01.28 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 9483705 2024.01.28 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9476867 2024.01.27 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9476838 2024.01.27 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9476837 2024.01.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9476836 2024.01.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9356251 2024.01.11 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9338306 2024.01.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9338305 2024.01.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9335055 2024.01.06 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9335056 2024.01.06 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9335053 2024.01.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9335054 2024.01.06 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9335052 2024.01.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9335051 2024.01.06 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9316247 2024.01.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9316246 2024.01.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9316245 2024.01.01 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9316244 2024.01.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9316243 2024.01.01 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9316663 2024.01.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9316664 2024.01.01 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9316662 2024.01.01 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9316661 2024.01.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9316660 2024.01.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9316659 2024.01.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9316657 2024.01.01 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9316658 2024.01.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9316655 2024.01.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9316656 2024.01.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9316654 2024.01.01 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9316653 2024.01.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9316652 2024.01.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 10 9316651 2024.01.01 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9316650 2024.01.01 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9316649 2024.01.01 LB

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...