DRUŻYNA

Drużyna: Michał Włodarczyk. Obserwator: Michał Włodarczyk

Liczba gatunków: 134

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 114 1073 49 49 0 5 13 31
2 35 473 56 22 0 3 3 16
3 26 213 59 18 0 0 2 16
4 71 100 68 33 0 0 5 28
5 232 387 134 122 0 12 60 50
6 9 9 134 9 0 1 2 6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10274288 2024.06.02 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10274287 2024.06.02 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10274289 2024.06.02 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10274286 2024.06.02 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10274285 2024.06.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10271857 2024.06.02 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10271855 2024.06.02 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10271860 2024.06.02 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10271858 2024.06.01 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10271856 2024.05.30 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10271859 2024.05.30 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10271854 2024.05.30 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10249554 2024.05.30 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10248833 2024.05.30 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10248832 2024.05.30 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10248830 2024.05.30 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10248829 2024.05.30 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10248828 2024.05.30 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10248824 2024.05.21 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10248827 2024.05.21 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 6 10248826 2024.05.21 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10248822 2024.05.21 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10248825 2024.05.21 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10248823 2024.05.21 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10248821 2024.05.21 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10124771 2024.05.12 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10129360 2024.05.12 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10129362 2024.05.12 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10129354 2024.05.12 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10129363 2024.05.12 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10129357 2024.05.12 ŁD
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10129329 2024.05.11 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10124782 2024.05.11 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10124781 2024.05.11 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10129327 2024.05.11 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10129326 2024.05.11 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10129324 2024.05.11 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10129316 2024.05.11 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10129317 2024.05.11 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10124779 2024.05.11 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 5 10124778 2024.05.11 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10124776 2024.05.11 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10129298 2024.05.11 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10129297 2024.05.11 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10129331 2024.05.11 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10129281 2024.05.11 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10129282 2024.05.11 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10129277 2024.05.11 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10129279 2024.05.11 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10129276 2024.05.11 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10129294 2024.05.11 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10129292 2024.05.11 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10129290 2024.05.11 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10129284 2024.05.11 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10129289 2024.05.11 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10129287 2024.05.11 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10129285 2024.05.11 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10129333 2024.05.11 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10129313 2024.05.11 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10129304 2024.05.11 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10129300 2024.05.11 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10129302 2024.05.11 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10129306 2024.05.11 ŁD
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10129309 2024.05.11 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10128743 2024.05.11 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10128762 2024.05.11 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10128757 2024.05.11 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10128755 2024.05.11 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10129315 2024.05.11 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10129311 2024.05.11 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10129343 2024.05.11 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10129337 2024.05.11 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10129342 2024.05.11 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10129340 2024.05.11 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10128731 2024.05.11 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10128753 2024.05.11 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10128740 2024.05.11 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10128751 2024.05.11 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10128747 2024.05.11 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10128716 2024.05.11 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10128734 2024.05.11 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10128737 2024.05.11 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10128749 2024.05.11 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10128723 2024.05.11 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10128728 2024.05.11 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10128724 2024.05.11 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10128759 2024.05.11 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10128783 2024.05.11 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10128795 2024.05.11 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10128793 2024.05.11 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10128787 2024.05.11 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10128789 2024.05.11 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10128796 2024.05.11 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10128797 2024.05.11 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10128781 2024.05.11 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10128808 2024.05.11 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10128799 2024.05.11 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10128804 2024.05.11 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10128802 2024.05.11 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10128876 2024.05.11 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10128887 2024.05.11 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10128884 2024.05.11 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10128845 2024.05.11 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10128882 2024.05.11 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10128842 2024.05.11 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10128774 2024.05.11 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10128772 2024.05.11 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10128771 2024.05.11 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10128769 2024.05.11 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10128767 2024.05.11 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 10128764 2024.05.11 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10128776 2024.05.11 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10128777 2024.05.11 ŁD
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10128775 2024.05.11 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10128895 2024.05.11 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10129245 2024.05.11 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10128900 2024.05.11 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10128854 2024.05.11 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10128859 2024.05.11 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10128858 2024.05.11 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10128899 2024.05.11 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10128848 2024.05.11 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10128903 2024.05.11 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10128867 2024.05.11 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10128861 2024.05.11 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10128851 2024.05.11 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10128897 2024.05.11 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10128870 2024.05.11 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10128865 2024.05.11 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10128872 2024.05.11 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10128892 2024.05.11 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10128904 2024.05.11 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10128826 2024.05.11 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10128834 2024.05.11 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10128813 2024.05.11 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10128836 2024.05.11 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10128821 2024.05.11 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10128816 2024.05.11 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10128823 2024.05.11 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10124775 2024.05.11 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10129257 2024.05.11 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10129262 2024.05.11 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10129252 2024.05.11 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10129273 2024.05.11 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10129269 2024.05.11 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10129274 2024.05.11 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10129264 2024.05.11 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10129250 2024.05.11 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10129259 2024.05.11 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10129270 2024.05.11 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10129254 2024.05.11 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 10129267 2024.05.11 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10129261 2024.05.11 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10129263 2024.05.11 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10129266 2024.05.11 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10129372 2024.05.11 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10129407 2024.05.11 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 10103210 2024.05.10 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10103208 2024.05.10 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103209 2024.05.10 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10103207 2024.05.10 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10103206 2024.05.10 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10103205 2024.05.10 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10103204 2024.05.10 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10100469 2024.05.10 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10100468 2024.05.10 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10082402 2024.05.07 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10082401 2024.05.06 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10062234 2024.05.05 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10062236 2024.05.05 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10062235 2024.05.05 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10062232 2024.05.05 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10062233 2024.05.05 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10062267 2024.05.05 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10062268 2024.05.05 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10062266 2024.05.05 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10062265 2024.05.05 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 10062264 2024.05.05 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10062261 2024.05.05 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 10062262 2024.05.05 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10062263 2024.05.05 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10062260 2024.05.05 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10062257 2024.05.05 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10062258 2024.05.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10062259 2024.05.05 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10062256 2024.05.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10062253 2024.05.05 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10062255 2024.05.05 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10062254 2024.05.05 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10062251 2024.05.05 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10062250 2024.05.05 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10062252 2024.05.05 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10062249 2024.05.05 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10062246 2024.05.05 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10062248 2024.05.05 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10062245 2024.05.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10062244 2024.05.05 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10062243 2024.05.05 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 15 10062242 2024.05.05 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10062241 2024.05.05 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10062239 2024.05.05 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10062240 2024.05.05 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10062238 2024.05.05 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10088262 2024.05.05 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10088268 2024.05.05 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10088253 2024.05.05 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10088254 2024.05.05 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10088243 2024.05.05 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10088257 2024.05.05 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 10088258 2024.05.05 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10088242 2024.05.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10088251 2024.05.05 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10088244 2024.05.05 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 2 10088246 2024.05.05 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 10088263 2024.05.05 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 9 10088256 2024.05.05 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10088252 2024.05.05 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10088264 2024.05.05 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10088265 2024.05.05 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10088255 2024.05.05 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10088267 2024.05.05 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10088250 2024.05.05 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10088245 2024.05.05 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10088247 2024.05.05 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10088260 2024.05.05 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10088241 2024.05.05 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10088248 2024.05.05 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 17 10088249 2024.05.05 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 12 10088259 2024.05.05 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 10088261 2024.05.05 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10088266 2024.05.05 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10062247 2024.05.04 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10062237 2024.05.04 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10032570 2024.05.02 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10032571 2024.05.02 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10032567 2024.05.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10032569 2024.05.02 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10032568 2024.05.02 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10032566 2024.05.02 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10029993 2024.05.02 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10029992 2024.05.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9988894 2024.04.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9988893 2024.04.28 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9988892 2024.04.28 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9988890 2024.04.28 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9988891 2024.04.28 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9988888 2024.04.28 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9988889 2024.04.28 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9988886 2024.04.28 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9988887 2024.04.28 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9980638 2024.04.27 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9980636 2024.04.27 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9980637 2024.04.27 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9980634 2024.04.27 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9980632 2024.04.27 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9980633 2024.04.27 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9980635 2024.04.27 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9943135 2024.04.21 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9925413 2024.04.18 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 9925412 2024.04.18 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9925411 2024.04.18 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9919827 2024.04.17 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9919826 2024.04.14 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9887146 2024.04.12 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9887145 2024.04.10 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9871639 2024.04.09 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9871638 2024.04.09 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9871640 2024.04.09 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9869817 2024.04.09 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9869749 2024.04.09 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 9867215 2024.04.09 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9862572 2024.04.08 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9853273 2024.04.07 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9853272 2024.04.07 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9853274 2024.04.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9853270 2024.04.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9853271 2024.04.07 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9853269 2024.04.07 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9853267 2024.04.07 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9853268 2024.04.07 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9853266 2024.04.07 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9853265 2024.04.07 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9853262 2024.04.07 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9853264 2024.04.07 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9853263 2024.04.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9853260 2024.04.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9853261 2024.04.07 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9818299 2024.04.03 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9818300 2024.04.03 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9818298 2024.04.03 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9813496 2024.04.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9813494 2024.04.02 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9813497 2024.04.02 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9813492 2024.04.02 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9813495 2024.04.02 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9813491 2024.04.01 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9800886 2024.04.01 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9800834 2024.04.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9800835 2024.04.01 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9800833 2024.04.01 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9800712 2024.04.01 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9800713 2024.04.01 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9800711 2024.04.01 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9800710 2024.04.01 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9800707 2024.04.01 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9800709 2024.04.01 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9800706 2024.04.01 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 9800705 2024.04.01 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9800703 2024.04.01 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9800702 2024.04.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9800704 2024.04.01 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9800701 2024.04.01 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9772276 2024.03.29 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9692199 2024.03.16 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9692200 2024.03.16 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9692198 2024.03.16 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9692197 2024.03.16 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9691500 2024.03.16 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 120 9691504 2024.03.16 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9691506 2024.03.16 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9691505 2024.03.16 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9691507 2024.03.16 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9691501 2024.03.16 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9691502 2024.03.16 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9691503 2024.03.16 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9691499 2024.03.16 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9682931 2024.03.15 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9682929 2024.03.15 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9682932 2024.03.15 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9682925 2024.03.15 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9682928 2024.03.15 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9682926 2024.03.15 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9682924 2024.03.03 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9682927 2024.03.03 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9623321 2024.03.03 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9623322 2024.03.03 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9617108 2024.03.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9617107 2024.03.02 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9599064 2024.02.27 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9599063 2024.02.27 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9585885 2024.02.25 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9585884 2024.02.25 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9585882 2024.02.25 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9585881 2024.02.25 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 50 9585883 2024.02.23 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9585880 2024.02.23 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 15 9575807 2024.02.23 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9575808 2024.02.23 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9575806 2024.02.23 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9575805 2024.02.23 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9575802 2024.02.23 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9575803 2024.02.23 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9575804 2024.02.23 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9574644 2024.02.23 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9574645 2024.02.22 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9556725 2024.02.18 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9556726 2024.02.18 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 5 9542213 2024.02.14 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9542212 2024.02.14 ŁD
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9542211 2024.02.14 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9542208 2024.02.04 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 10 9542210 2024.02.04 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 4 9542209 2024.02.04 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9542207 2024.02.04 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9498319 2024.02.01 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9498230 2024.02.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9498229 2024.02.01 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9498228 2024.02.01 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9498227 2024.02.01 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9498226 2024.02.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9498232 2024.02.01 ŁD
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9498225 2024.02.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 9498231 2024.02.01 ŁD
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9495327 2024.01.31 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9496742 2024.01.30 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9496763 2024.01.30 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9496741 2024.01.30 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9496764 2024.01.30 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9496760 2024.01.30 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9496761 2024.01.30 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9496759 2024.01.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9496762 2024.01.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 5 9488907 2024.01.29 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9488906 2024.01.29 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9488905 2024.01.29 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9488364 2024.01.29 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9488363 2024.01.29 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9483993 2024.01.28 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9483992 2024.01.28 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9483991 2024.01.28 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9485872 2024.01.26 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9467884 2024.01.24 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9467883 2024.01.24 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 6 9467879 2024.01.24 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 5 9467882 2024.01.24 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9467881 2024.01.24 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9467880 2024.01.24 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 9467877 2024.01.24 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9465597 2024.01.23 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9465627 2024.01.23 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9465626 2024.01.23 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9465619 2024.01.23 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9465608 2024.01.23 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9465616 2024.01.23 ŁD
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9465602 2024.01.23 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9465625 2024.01.23 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9465624 2024.01.23 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9465617 2024.01.23 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9465620 2024.01.23 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9465605 2024.01.23 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9465606 2024.01.23 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9465601 2024.01.23 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 9465618 2024.01.23 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 8 9465604 2024.01.23 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9465628 2024.01.23 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9465599 2024.01.23 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9465603 2024.01.23 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9465600 2024.01.23 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9465621 2024.01.23 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9465610 2024.01.23 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 9465613 2024.01.23 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 6 9465609 2024.01.23 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9465615 2024.01.23 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9465611 2024.01.23 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 4 9465614 2024.01.23 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9465598 2024.01.23 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 9465622 2024.01.23 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9465612 2024.01.23 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9465623 2024.01.23 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 4 9451950 2024.01.20 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9451953 2024.01.20 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9451946 2024.01.20 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9450191 2024.01.20 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9445611 2024.01.19 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 3 9441626 2024.01.17 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9443320 2024.01.17 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9433546 2024.01.16 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9433547 2024.01.16 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9433548 2024.01.16 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9381183 2024.01.16 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9380819 2024.01.15 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9380818 2024.01.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9380817 2024.01.15 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9380867 2024.01.15 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9380820 2024.01.11 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9355577 2024.01.11 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9355576 2024.01.11 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9355575 2024.01.11 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9354658 2024.01.10 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9354656 2024.01.10 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9354662 2024.01.10 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9354659 2024.01.10 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 6 9354657 2024.01.10 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9354660 2024.01.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9354661 2024.01.10 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9354655 2024.01.09 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9354685 2024.01.08 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9354702 2024.01.08 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 5 9339512 2024.01.07 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 9339511 2024.01.07 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9339510 2024.01.07 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9339509 2024.01.07 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9337559 2024.01.06 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9337563 2024.01.06 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9337561 2024.01.06 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9337562 2024.01.06 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9337560 2024.01.06 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9337564 2024.01.06 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9325100 2024.01.03 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9325099 2024.01.03 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9325098 2024.01.03 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9325097 2024.01.03 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 6 9325094 2024.01.03 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9325096 2024.01.03 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9325095 2024.01.03 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9325091 2024.01.03 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9325092 2024.01.03 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9325093 2024.01.03 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 3 9325087 2024.01.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9325086 2024.01.03 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9325090 2024.01.03 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9325088 2024.01.03 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9325085 2024.01.03 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9325089 2024.01.03 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 9325083 2024.01.03 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9325084 2024.01.03 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9325082 2024.01.03 ŁD

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...