DRUŻYNA

Drużyna: Barbara Konopko. Obserwator: Barbara Konopko

Liczba gatunków: 155

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 66 580 58 58 1 8 18 31
2 42 2038 73 27 0 4 12 11
3 54 2274 99 39 1 7 13 18
4 52 748 125 40 1 6 24 9
5 51 79 150 40 0 12 25 3
6 9 10 155 8 0 6 2 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10311959 2024.06.09 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10311958 2024.06.09 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10311957 2024.06.09 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10311956 2024.06.09 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10311954 2024.06.09 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10311953 2024.06.09 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10311955 2024.06.09 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10313321 2024.06.09 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10314695 2024.06.09 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10238396 2024.05.26 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10238395 2024.05.26 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10238394 2024.05.26 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10238393 2024.05.26 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10238391 2024.05.26 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10238392 2024.05.26 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 10238390 2024.05.26 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10238388 2024.05.26 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10238389 2024.05.26 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10238386 2024.05.26 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10238387 2024.05.26 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10238385 2024.05.26 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10238383 2024.05.26 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10238384 2024.05.26 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10238382 2024.05.26 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10238381 2024.05.26 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10238379 2024.05.26 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10238380 2024.05.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10183908 2024.05.19 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10183907 2024.05.19 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10183906 2024.05.19 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10183905 2024.05.19 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10183904 2024.05.19 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10183903 2024.05.19 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10183902 2024.05.19 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10160664 2024.05.17 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10183901 2024.05.12 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10065908 2024.05.05 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 10065907 2024.05.05 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10065637 2024.05.05 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10065132 2024.05.05 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10063197 2024.05.05 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10063195 2024.05.05 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10063196 2024.05.05 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 10063194 2024.05.05 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10062017 2024.05.05 WM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10062016 2024.05.05 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10062014 2024.05.05 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10062015 2024.05.05 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10062012 2024.05.05 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 10062011 2024.05.05 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10062013 2024.05.05 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10062010 2024.05.05 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10055788 2024.05.02 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10055787 2024.05.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10055786 2024.05.02 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10055783 2024.05.02 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10055784 2024.05.02 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10055785 2024.05.02 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10055782 2024.05.02 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10055781 2024.05.02 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10023013 2024.04.29 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10023012 2024.04.29 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10023008 2024.04.29 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10023007 2024.04.28 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10023010 2024.04.28 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10023006 2024.04.27 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10023009 2024.04.27 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10023005 2024.04.27 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10023004 2024.04.27 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10023003 2024.04.27 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10023001 2024.04.27 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 10023002 2024.04.27 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9965195 2024.04.25 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9961930 2024.04.21 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9961929 2024.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9899181 2024.04.13 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9899184 2024.04.13 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9899197 2024.04.13 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9900960 2024.04.13 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9899224 2024.04.10 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 220 9899185 2024.04.07 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9899180 2024.04.07 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9899179 2024.04.07 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9899188 2024.04.07 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9899192 2024.04.07 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9899177 2024.04.07 WM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9900989 2024.04.07 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9899176 2024.04.07 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9899186 2024.04.07 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9899182 2024.04.07 WM
pospolity łyska, Fulica atra 50 9899918 2024.04.07 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 9899917 2024.04.07 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9899230 2024.04.07 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 9899916 2024.04.07 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9899915 2024.04.07 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9899231 2024.04.07 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9899914 2024.04.07 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9899913 2024.04.07 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9899919 2024.04.07 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9899912 2024.04.07 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9899911 2024.04.07 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9899232 2024.04.07 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9899910 2024.04.07 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9899229 2024.04.07 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9899909 2024.04.07 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9899908 2024.04.07 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 9827621 2024.04.03 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9827622 2024.04.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9804347 2024.04.01 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9804346 2024.04.01 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9805894 2024.04.01 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9805893 2024.04.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9804345 2024.03.31 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9764535 2024.03.25 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9764538 2024.03.25 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9745828 2024.03.24 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 9742457 2024.03.24 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9742456 2024.03.24 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9742460 2024.03.24 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9742459 2024.03.24 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9742463 2024.03.24 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9742452 2024.03.24 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9730159 2024.03.23 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9719087 2024.03.21 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9712849 2024.03.20 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9712660 2024.03.20 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9712848 2024.03.20 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 9705821 2024.03.18 WM
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 5 9705820 2024.03.18 WM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9705823 2024.03.18 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9730160 2024.03.17 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 9730161 2024.03.17 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9699665 2024.03.17 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9699661 2024.03.17 WM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9699654 2024.03.17 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 9699667 2024.03.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9699664 2024.03.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9699668 2024.03.17 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 9699671 2024.03.17 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9699670 2024.03.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9699669 2024.03.17 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1000 9699660 2024.03.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9699663 2024.03.17 WM
pospolity łyska, Fulica atra 700 9699672 2024.03.17 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 47 9699662 2024.03.17 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9699655 2024.03.17 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9699666 2024.03.17 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9699658 2024.03.17 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9699659 2024.03.17 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 9699656 2024.03.17 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9699657 2024.03.17 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9675893 2024.03.14 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9675891 2024.03.14 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9675895 2024.03.14 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9675892 2024.03.14 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9675894 2024.03.14 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9644744 2024.03.08 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9644741 2024.03.07 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9644745 2024.03.07 WM
pospolity łyska, Fulica atra 5 9644740 2024.03.07 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9644742 2024.03.07 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9644743 2024.03.07 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9644746 2024.03.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9644739 2024.03.07 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9712864 2024.03.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9712868 2024.03.03 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9567445 2024.02.20 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9558251 2024.02.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9558282 2024.02.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9558249 2024.02.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9558250 2024.02.18 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9558273 2024.02.18 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1100 9558245 2024.02.18 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9558248 2024.02.18 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9558246 2024.02.18 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9558264 2024.02.18 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9558243 2024.02.18 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9558259 2024.02.18 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9558242 2024.02.18 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9558240 2024.02.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9558247 2024.02.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9558239 2024.02.18 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9558238 2024.02.18 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9558237 2024.02.18 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9558272 2024.02.18 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9558233 2024.02.18 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9558234 2024.02.18 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9558235 2024.02.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9558232 2024.02.18 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9558236 2024.02.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 9 9558229 2024.02.18 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9558231 2024.02.18 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 9558230 2024.02.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9558226 2024.02.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9558228 2024.02.18 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 17 9558227 2024.02.18 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 45 9558224 2024.02.18 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9558952 2024.02.18 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9562859 2024.02.18 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9530708 2024.02.11 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9530709 2024.02.11 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9530498 2024.02.11 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9530503 2024.02.11 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9530506 2024.02.08 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9530504 2024.02.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9530507 2024.02.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9530505 2024.02.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9512408 2024.02.06 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9492602 2024.01.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9492603 2024.01.30 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9477736 2024.01.27 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9477738 2024.01.27 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9477735 2024.01.27 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9477734 2024.01.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9477733 2024.01.27 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9470146 2024.01.25 WM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9469477 2024.01.24 MZ
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9445024 2024.01.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9441718 2024.01.17 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9437565 2024.01.17 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9437568 2024.01.17 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9436430 2024.01.17 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9378350 2024.01.15 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9378462 2024.01.14 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9363886 2024.01.13 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9363887 2024.01.12 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 9 9358869 2024.01.12 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 32 9358866 2024.01.12 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9358868 2024.01.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9358867 2024.01.12 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9358881 2024.01.11 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9358858 2024.01.11 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9358879 2024.01.11 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9358860 2024.01.11 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9334819 2024.01.06 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9334957 2024.01.06 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9334959 2024.01.06 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9334958 2024.01.06 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9334818 2024.01.06 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9326799 2024.01.04 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9324731 2024.01.03 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 14 9326066 2024.01.03 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9325598 2024.01.03 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9325597 2024.01.03 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9324733 2024.01.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9325594 2024.01.03 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9325603 2024.01.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9326067 2024.01.03 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9324983 2024.01.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9324746 2024.01.02 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9324742 2024.01.02 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9313764 2024.01.01 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9313761 2024.01.01 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9313762 2024.01.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9313763 2024.01.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9313760 2024.01.01 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9313757 2024.01.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9313756 2024.01.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9313759 2024.01.01 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9313758 2024.01.01 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9313916 2024.01.01 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9313942 2024.01.01 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 9313921 2024.01.01 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9313911 2024.01.01 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9313913 2024.01.01 WM
pospolity sroka, Pica pica 3 9313870 2024.01.01 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9313871 2024.01.01 WM
pospolity bogatka, Parus major 8 9313912 2024.01.01 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9313914 2024.01.01 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9313919 2024.01.01 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 23 9313924 2024.01.01 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9326064 2024.01.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9313872 2024.01.01 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9313938 2024.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...