DRUŻYNA

Drużyna: Marek Derda. Obserwator: Marek Derda

Liczba gatunków: 182

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 66 1689 47 47 0 7 15 25
2 44 1432 64 31 0 5 12 14
3 107 5896 101 64 0 11 27 26
4 126 376 147 72 0 18 43 11
5 78 277 179 61 1 17 32 11
6 23 123 182 20 0 3 12 5
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10338587 2024.06.15 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10338586 2024.06.15 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10335055 2024.06.15 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10338585 2024.06.15 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10329551 2024.06.13 WM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10329549 2024.06.13 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10329550 2024.06.13 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10329548 2024.06.13 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10316943 2024.06.10 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10316946 2024.06.10 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10316942 2024.06.10 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10316944 2024.06.10 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10316945 2024.06.10 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10316940 2024.06.10 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10316941 2024.06.10 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10316938 2024.06.10 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10316939 2024.06.10 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 10316937 2024.06.10 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10316936 2024.06.10 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10316935 2024.06.10 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10316934 2024.06.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 80 10316933 2024.06.10 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10302046 2024.06.08 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10256953 2024.05.31 WM
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10230510 2024.05.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 10224831 2024.05.26 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10224832 2024.05.26 ŚK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10222219 2024.05.26 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 10222220 2024.05.26 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10222218 2024.05.26 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10222217 2024.05.26 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10215406 2024.05.25 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10215407 2024.05.25 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10215405 2024.05.25 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 10215404 2024.05.25 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10211942 2024.05.25 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10209495 2024.05.24 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10209493 2024.05.24 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10209492 2024.05.24 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10208531 2024.05.24 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10206383 2024.05.24 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10199295 2024.05.22 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10187983 2024.05.20 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10187982 2024.05.20 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10187981 2024.05.20 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186481 2024.05.20 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10186480 2024.05.20 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10185871 2024.05.20 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 10185870 2024.05.20 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 10185868 2024.05.20 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10185872 2024.05.20 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10185867 2024.05.20 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10185866 2024.05.20 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 80 10185869 2024.05.20 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10186483 2024.05.20 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10186484 2024.05.20 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10186482 2024.05.20 WM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10186211 2024.05.20 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10178005 2024.05.19 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10178004 2024.05.19 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10178003 2024.05.19 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10178002 2024.05.19 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10175353 2024.05.19 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10172014 2024.05.18 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10166483 2024.05.18 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10165735 2024.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10165736 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10165734 2024.05.18 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10164902 2024.05.18 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10164900 2024.05.18 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10164901 2024.05.18 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10164903 2024.05.18 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10164898 2024.05.18 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10164899 2024.05.18 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10164897 2024.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10161358 2024.05.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10161000 2024.05.17 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10160993 2024.05.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10160987 2024.05.17 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10160986 2024.05.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10160995 2024.05.17 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10161002 2024.05.17 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10160990 2024.05.17 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10160984 2024.05.17 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10160983 2024.05.17 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 10160865 2024.05.17 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10160328 2024.05.17 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10158903 2024.05.17 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10158901 2024.05.17 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10158443 2024.05.17 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10158442 2024.05.17 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10158441 2024.05.17 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10158440 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10137185 2024.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10053525 2024.05.04 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10048799 2024.05.03 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 4 10048800 2024.05.03 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10048802 2024.05.03 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10048801 2024.05.03 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10048798 2024.05.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10023913 2024.05.01 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10023914 2024.04.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10023915 2024.04.29 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10023912 2024.04.29 WM
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9991132 2024.04.28 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 9991131 2024.04.28 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9989666 2024.04.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 9988689 2024.04.28 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9980119 2024.04.27 PL
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9978623 2024.04.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9978624 2024.04.27 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9977292 2024.04.27 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9977291 2024.04.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9977290 2024.04.27 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9977289 2024.04.27 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9977287 2024.04.27 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 9977288 2024.04.27 PL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9975730 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 9975432 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 9975431 2024.04.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9975430 2024.04.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9973702 2024.04.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9973701 2024.04.27 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9973699 2024.04.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9973698 2024.04.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 9973700 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 9973697 2024.04.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9970230 2024.04.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9969336 2024.04.26 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9968664 2024.04.26 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9967746 2024.04.26 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9967738 2024.04.26 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9967737 2024.04.26 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9967550 2024.04.26 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9967409 2024.04.26 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9967406 2024.04.26 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9967128 2024.04.26 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9967127 2024.04.26 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9967126 2024.04.26 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9966310 2024.04.26 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9966309 2024.04.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9966308 2024.04.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9966307 2024.04.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9965095 2024.04.25 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9965063 2024.04.25 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9964927 2024.04.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9964926 2024.04.25 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9964925 2024.04.25 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9964928 2024.04.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9963615 2024.04.25 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9963614 2024.04.25 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9963321 2024.04.25 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9963269 2024.04.25 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9963249 2024.04.25 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9963091 2024.04.25 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9963092 2024.04.25 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9963090 2024.04.25 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9962978 2024.04.25 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 9962977 2024.04.25 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9962976 2024.04.25 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9962948 2024.04.25 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9962947 2024.04.25 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9962925 2024.04.25 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9962924 2024.04.25 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 9962926 2024.04.25 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9962923 2024.04.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9962919 2024.04.25 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9962920 2024.04.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 9962922 2024.04.25 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9962921 2024.04.25 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9962917 2024.04.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9962918 2024.04.25 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9962916 2024.04.25 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9962425 2024.04.25 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 9962426 2024.04.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9962424 2024.04.25 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9962946 2024.04.25 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9962927 2024.04.25 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9963034 2024.04.25 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9962928 2024.04.25 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 9958221 2024.04.24 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9958219 2024.04.24 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9958218 2024.04.24 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9958220 2024.04.24 WM
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9958217 2024.04.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9958216 2024.04.24 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9953761 2024.04.23 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9953760 2024.04.23 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9921741 2024.04.17 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9913652 2024.04.15 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9912996 2024.04.15 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 9912997 2024.04.15 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9912995 2024.04.15 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9912994 2024.04.15 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9905179 2024.04.14 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9905178 2024.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9902227 2024.04.14 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9902128 2024.04.14 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9902127 2024.04.14 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9897252 2024.04.13 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9894793 2024.04.13 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9894789 2024.04.13 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9894791 2024.04.13 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 9894792 2024.04.13 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9894790 2024.04.13 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9894788 2024.04.13 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9894787 2024.04.13 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9894785 2024.04.13 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9894786 2024.04.13 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9894572 2024.04.13 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9893877 2024.04.13 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9893878 2024.04.13 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9893525 2024.04.13 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9893312 2024.04.13 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9893311 2024.04.13 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9893246 2024.04.13 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9870112 2024.04.09 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9862747 2024.04.08 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9861942 2024.04.08 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9861941 2024.04.08 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9861940 2024.04.08 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9861943 2024.04.08 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9801474 2024.04.01 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9801473 2024.04.01 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9801470 2024.04.01 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9801472 2024.04.01 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9801471 2024.04.01 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9790030 2024.03.31 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9790029 2024.03.31 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9789873 2024.03.31 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9789872 2024.03.31 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9783907 2024.03.30 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9783908 2024.03.30 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9783906 2024.03.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9783903 2024.03.30 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9783904 2024.03.30 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 9783905 2024.03.30 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9783902 2024.03.30 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9783901 2024.03.30 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9783910 2024.03.30 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9783909 2024.03.30 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9774997 2024.03.29 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9774996 2024.03.29 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9774995 2024.03.29 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9770460 2024.03.29 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9753321 2024.03.26 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9749749 2024.03.25 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 9749751 2024.03.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 9749750 2024.03.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9749759 2024.03.25 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9749757 2024.03.25 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 9749756 2024.03.25 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 9749755 2024.03.25 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 9749754 2024.03.25 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9749766 2024.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 50 9749761 2024.03.25 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9749764 2024.03.25 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9749769 2024.03.25 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9749762 2024.03.25 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9749763 2024.03.25 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9749748 2024.03.25 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9749768 2024.03.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9749767 2024.03.25 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9749753 2024.03.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9749758 2024.03.25 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 9749760 2024.03.25 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9749765 2024.03.25 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 9749752 2024.03.25 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 42 9741537 2024.03.24 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9741538 2024.03.24 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9732421 2024.03.23 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9731811 2024.03.23 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9731528 2024.03.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9731529 2024.03.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 40 9731527 2024.03.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9731526 2024.03.23 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9731525 2024.03.23 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9731524 2024.03.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9731523 2024.03.23 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9731521 2024.03.23 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9731520 2024.03.23 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9731522 2024.03.23 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9731518 2024.03.23 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9731519 2024.03.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9731530 2024.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9729140 2024.03.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9696729 2024.03.17 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9696726 2024.03.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9696727 2024.03.17 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9696728 2024.03.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9696725 2024.03.17 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9696723 2024.03.17 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9696722 2024.03.17 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9696724 2024.03.17 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9696721 2024.03.17 WM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9692717 2024.03.16 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9690937 2024.03.16 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 9689914 2024.03.16 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9689913 2024.03.16 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9687028 2024.03.16 PL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9687029 2024.03.16 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 9685872 2024.03.16 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9685868 2024.03.16 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9685869 2024.03.16 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9685871 2024.03.16 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9685870 2024.03.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9685867 2024.03.16 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9685866 2024.03.16 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9684165 2024.03.15 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9683439 2024.03.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9682001 2024.03.15 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9681807 2024.03.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9681748 2024.03.15 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9681749 2024.03.15 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9659138 2024.03.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9650368 2024.03.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9650367 2024.03.09 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 9650366 2024.03.09 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 9650365 2024.03.09 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9645642 2024.03.08 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9621268 2024.03.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 9621266 2024.03.03 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 9621258 2024.03.03 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9621269 2024.03.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9621262 2024.03.03 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9621267 2024.03.03 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9621265 2024.03.03 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 9621263 2024.03.03 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9621264 2024.03.03 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9621261 2024.03.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 12 9621259 2024.03.03 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 250 9621257 2024.03.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9621256 2024.03.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9621260 2024.03.03 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9586993 2024.02.25 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9586991 2024.02.25 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9586994 2024.02.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9586988 2024.02.25 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9586989 2024.02.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9586987 2024.02.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 9586990 2024.02.25 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9586986 2024.02.25 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9586983 2024.02.25 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9586985 2024.02.25 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9586984 2024.02.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 9586982 2024.02.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9586981 2024.02.25 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9587001 2024.02.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9586996 2024.02.25 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9586997 2024.02.25 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 9586999 2024.02.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9586995 2024.02.25 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9586992 2024.02.25 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9587000 2024.02.25 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9586998 2024.02.25 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9563748 2024.02.19 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9563747 2024.02.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9563278 2024.02.19 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 9563276 2024.02.19 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9563279 2024.02.18 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9563277 2024.02.18 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9555622 2024.02.18 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9552055 2024.02.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9551988 2024.02.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9551939 2024.02.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 193 9551863 2024.02.17 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9551836 2024.02.17 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9551770 2024.02.17 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9551741 2024.02.17 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 9551740 2024.02.17 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9551742 2024.02.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9542343 2024.02.15 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9540385 2024.02.14 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9529766 2024.02.11 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9518783 2024.02.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 9518782 2024.02.08 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9499755 2024.02.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9499627 2024.02.02 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9492072 2024.01.30 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9491416 2024.01.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9491413 2024.01.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9491415 2024.01.30 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9491412 2024.01.30 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9491414 2024.01.30 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9491411 2024.01.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9487430 2024.01.29 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 9487426 2024.01.29 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9487425 2024.01.29 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9487424 2024.01.29 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 9487428 2024.01.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9487427 2024.01.29 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9487423 2024.01.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9487429 2024.01.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9487431 2024.01.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9487432 2024.01.29 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9481325 2024.01.28 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9456459 2024.01.21 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9456460 2024.01.21 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9454856 2024.01.21 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9433362 2024.01.16 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9433360 2024.01.16 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 9433390 2024.01.16 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9379740 2024.01.15 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9364755 2024.01.13 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9349821 2024.01.09 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9349311 2024.01.09 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 9349296 2024.01.09 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9349068 2024.01.09 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9340847 2024.01.07 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9341192 2024.01.07 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9340312 2024.01.07 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9340236 2024.01.07 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9339981 2024.01.07 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9339982 2024.01.07 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9339984 2024.01.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9339983 2024.01.07 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9338699 2024.01.07 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9335775 2024.01.06 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9335778 2024.01.06 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9335776 2024.01.06 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9335777 2024.01.06 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9335774 2024.01.06 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9335627 2024.01.06 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9335434 2024.01.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9335432 2024.01.06 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9335433 2024.01.06 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9335842 2024.01.06 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9335430 2024.01.06 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9335429 2024.01.06 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 9335431 2024.01.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9328275 2024.01.04 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9327895 2024.01.04 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9327748 2024.01.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9327747 2024.01.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9327564 2024.01.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9325613 2024.01.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 4 9320805 2024.01.02 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9320799 2024.01.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 4 9320802 2024.01.02 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9320801 2024.01.02 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9320803 2024.01.02 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9320804 2024.01.02 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9320798 2024.01.02 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9320800 2024.01.02 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...