DRUŻYNA

Drużyna: PtakiKujaw.pl. Obserwator: Andrzej Dylik

Liczba gatunków: 121

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 248 7892 49 49 0 2 17 30
2 130 1831 66 43 0 4 13 26
3 127 1055 79 42 0 1 10 31
4 160 558 86 35 0 1 10 24
5 716 907 121 88 0 4 41 43
6 0 0 121 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10246569 2024.05.30 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10246568 2024.05.30 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246567 2024.05.30 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10246566 2024.05.30 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10246575 2024.05.30 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246574 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246573 2024.05.30 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246572 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246571 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246570 2024.05.30 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246591 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246590 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246589 2024.05.30 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246588 2024.05.30 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10246587 2024.05.30 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246586 2024.05.30 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10246585 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246584 2024.05.30 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246583 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246582 2024.05.30 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246581 2024.05.30 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10246580 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246579 2024.05.30 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10246578 2024.05.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246577 2024.05.30 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10246576 2024.05.30 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10246564 2024.05.30 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10246563 2024.05.30 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10246562 2024.05.30 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246561 2024.05.30 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10246560 2024.05.30 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246559 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246558 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246557 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246556 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246555 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246554 2024.05.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246553 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246552 2024.05.30 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10246551 2024.05.30 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10246550 2024.05.30 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10246549 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246532 2024.05.30 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246531 2024.05.30 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10246530 2024.05.30 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10246529 2024.05.30 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246528 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246527 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246526 2024.05.30 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10246525 2024.05.30 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10246524 2024.05.30 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10246523 2024.05.30 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10246522 2024.05.30 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 10246521 2024.05.30 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10246520 2024.05.30 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10246519 2024.05.30 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10246518 2024.05.30 KP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10246516 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246515 2024.05.30 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246514 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246513 2024.05.30 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246512 2024.05.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246511 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246510 2024.05.30 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10246509 2024.05.30 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10246508 2024.05.30 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10246507 2024.05.30 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10246506 2024.05.30 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246505 2024.05.30 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10246504 2024.05.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246503 2024.05.30 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10246502 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246501 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246500 2024.05.30 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10246499 2024.05.30 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246498 2024.05.30 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246497 2024.05.30 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246496 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246495 2024.05.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246494 2024.05.30 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10246493 2024.05.30 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10246492 2024.05.30 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10246491 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246490 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246489 2024.05.30 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10246488 2024.05.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246487 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246486 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246484 2024.05.30 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10246483 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246482 2024.05.30 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246481 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246480 2024.05.30 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10246479 2024.05.30 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246478 2024.05.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246477 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246476 2024.05.30 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246475 2024.05.30 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246474 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246473 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246472 2024.05.30 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246471 2024.05.30 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246470 2024.05.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246468 2024.05.30 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10246467 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246466 2024.05.30 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10246465 2024.05.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10246464 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246463 2024.05.30 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10246462 2024.05.30 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246461 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246460 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246459 2024.05.30 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246457 2024.05.29 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246456 2024.05.29 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10246455 2024.05.29 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10246454 2024.05.29 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246453 2024.05.29 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246548 2024.05.29 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10246547 2024.05.29 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246546 2024.05.29 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246545 2024.05.29 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10246544 2024.05.29 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10246543 2024.05.29 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246542 2024.05.29 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10246541 2024.05.29 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246540 2024.05.29 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246539 2024.05.29 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246538 2024.05.29 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10246537 2024.05.29 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10246536 2024.05.29 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10246535 2024.05.29 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246534 2024.05.29 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246533 2024.05.29 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10246451 2024.05.29 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246450 2024.05.29 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10246449 2024.05.29 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10246448 2024.05.29 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10246447 2024.05.29 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246446 2024.05.29 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246445 2024.05.29 KP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10246444 2024.05.29 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10246443 2024.05.29 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246442 2024.05.29 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10246441 2024.05.29 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10246440 2024.05.29 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246439 2024.05.29 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10246438 2024.05.29 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10246452 2024.05.29 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246437 2024.05.29 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10240841 2024.05.28 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10240840 2024.05.28 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10240843 2024.05.28 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10240842 2024.05.28 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10240839 2024.05.28 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10240838 2024.05.28 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10240837 2024.05.28 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10240836 2024.05.28 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10240835 2024.05.28 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10240834 2024.05.28 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10240833 2024.05.28 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10240832 2024.05.28 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10240831 2024.05.28 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10240830 2024.05.28 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10240829 2024.05.28 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10240828 2024.05.28 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10240827 2024.05.28 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10240826 2024.05.28 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10240825 2024.05.28 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10240824 2024.05.28 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10240823 2024.05.28 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10240822 2024.05.28 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 10240821 2024.05.28 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10240820 2024.05.28 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10240819 2024.05.28 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10240818 2024.05.28 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10240817 2024.05.28 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10240814 2024.05.28 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10240816 2024.05.28 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10240813 2024.05.28 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10240815 2024.05.28 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10240812 2024.05.28 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10240810 2024.05.28 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10240811 2024.05.28 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10240808 2024.05.28 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10240809 2024.05.28 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10231112 2024.05.27 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231111 2024.05.27 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10231109 2024.05.27 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10231110 2024.05.27 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10231205 2024.05.27 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10231197 2024.05.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231200 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231202 2024.05.25 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10231194 2024.05.25 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10231190 2024.05.25 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10231188 2024.05.25 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10231185 2024.05.25 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10231180 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10231222 2024.05.25 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10231177 2024.05.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10231175 2024.05.25 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10231173 2024.05.25 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10231167 2024.05.25 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10231162 2024.05.25 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10231164 2024.05.25 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10231130 2024.05.25 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10231117 2024.05.25 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10231144 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231143 2024.05.25 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10231142 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231141 2024.05.25 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10231140 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231139 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231138 2024.05.25 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10231137 2024.05.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231136 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231135 2024.05.25 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10231134 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231133 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231132 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231131 2024.05.25 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10231220 2024.05.25 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10231219 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231218 2024.05.25 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10231217 2024.05.25 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10231216 2024.05.25 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10231215 2024.05.25 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10231214 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231213 2024.05.25 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10231212 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231211 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231210 2024.05.25 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10231209 2024.05.25 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10231207 2024.05.25 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10231204 2024.05.25 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10231224 2024.05.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10231208 2024.05.25 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10231206 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231198 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231195 2024.05.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10231196 2024.05.25 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10231193 2024.05.25 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10231191 2024.05.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10231189 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231183 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231181 2024.05.25 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10231179 2024.05.25 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10231178 2024.05.25 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10231174 2024.05.25 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10231172 2024.05.25 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10231170 2024.05.25 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10231165 2024.05.25 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10231160 2024.05.25 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10231161 2024.05.25 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10231158 2024.05.25 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10231155 2024.05.25 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10231159 2024.05.25 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10231156 2024.05.25 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10231157 2024.05.25 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10231154 2024.05.25 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10231153 2024.05.25 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10231152 2024.05.25 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10231150 2024.05.25 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10231149 2024.05.25 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10231151 2024.05.25 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10231147 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231146 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231145 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231056 2024.05.25 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10231055 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231059 2024.05.25 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10231057 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231058 2024.05.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10231054 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231053 2024.05.25 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10231052 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231051 2024.05.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231050 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231049 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231048 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231045 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231046 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231044 2024.05.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231199 2024.05.25 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10231201 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231203 2024.05.25 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10231225 2024.05.25 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10231192 2024.05.25 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10231186 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231187 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231182 2024.05.25 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10231184 2024.05.25 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10231223 2024.05.25 KP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10231176 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231171 2024.05.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231169 2024.05.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231168 2024.05.25 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10231163 2024.05.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231166 2024.05.25 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231091 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231077 2024.05.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10231083 2024.05.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231081 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231075 2024.05.25 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10231076 2024.05.25 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10231068 2024.05.25 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10231070 2024.05.25 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10231064 2024.05.25 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10231067 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231084 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231066 2024.05.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231063 2024.05.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231062 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231060 2024.05.25 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10231061 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231107 2024.05.25 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231090 2024.05.25 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10231086 2024.05.25 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10231088 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231085 2024.05.25 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10231087 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231082 2024.05.25 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231080 2024.05.25 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10231079 2024.05.25 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10231078 2024.05.25 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10231073 2024.05.25 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231074 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231071 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231069 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231065 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231072 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231023 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231026 2024.05.25 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10231024 2024.05.25 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 10231022 2024.05.25 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10231025 2024.05.25 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10231021 2024.05.25 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10231020 2024.05.25 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10231019 2024.05.25 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10231018 2024.05.25 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10231017 2024.05.25 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10231016 2024.05.25 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10231015 2024.05.25 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10231012 2024.05.25 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10231014 2024.05.25 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10231011 2024.05.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10231013 2024.05.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231000 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10230998 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10230999 2024.05.25 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10230997 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10230995 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10230996 2024.05.25 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10231010 2024.05.25 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10231009 2024.05.25 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10231008 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231007 2024.05.25 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10231006 2024.05.25 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10231005 2024.05.25 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10231004 2024.05.25 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10231003 2024.05.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231002 2024.05.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231001 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231129 2024.05.25 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10231128 2024.05.25 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10231127 2024.05.25 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10231126 2024.05.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231125 2024.05.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10231124 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231123 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231122 2024.05.25 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10231121 2024.05.25 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10231120 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231119 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231118 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231116 2024.05.25 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10231115 2024.05.25 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10231113 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231114 2024.05.25 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10230992 2024.05.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10230990 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10230987 2024.05.25 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10230991 2024.05.25 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10230988 2024.05.25 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10230986 2024.05.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10230989 2024.05.25 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10230985 2024.05.25 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10230984 2024.05.25 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10230983 2024.05.25 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10230982 2024.05.25 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10230978 2024.05.25 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10230981 2024.05.25 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10230980 2024.05.25 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10230979 2024.05.25 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10230977 2024.05.25 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10231094 2024.05.24 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10231095 2024.05.24 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10231108 2024.05.24 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10231092 2024.05.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231093 2024.05.24 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10231089 2024.05.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231105 2024.05.23 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10231104 2024.05.23 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10231103 2024.05.23 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231102 2024.05.23 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231101 2024.05.23 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10231100 2024.05.23 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231099 2024.05.23 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231098 2024.05.23 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231097 2024.05.23 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231096 2024.05.23 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10231043 2024.05.23 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231042 2024.05.23 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10231041 2024.05.23 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231040 2024.05.23 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10231039 2024.05.23 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10231038 2024.05.23 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231037 2024.05.23 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231036 2024.05.23 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231035 2024.05.23 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231034 2024.05.23 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10231033 2024.05.23 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10231032 2024.05.23 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231031 2024.05.23 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10231030 2024.05.23 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231029 2024.05.23 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10231028 2024.05.23 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10202729 2024.05.22 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10202736 2024.05.22 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10202735 2024.05.22 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10202734 2024.05.22 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202733 2024.05.22 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10202732 2024.05.22 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10202731 2024.05.22 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10202730 2024.05.22 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 10202865 2024.05.22 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10202864 2024.05.22 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10202863 2024.05.22 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10202862 2024.05.22 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10202861 2024.05.22 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10202860 2024.05.22 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10202859 2024.05.22 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202858 2024.05.22 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10202857 2024.05.22 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10202856 2024.05.22 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10202855 2024.05.22 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10202854 2024.05.22 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10202853 2024.05.22 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10202852 2024.05.22 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10202835 2024.05.21 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10202834 2024.05.21 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10202881 2024.05.21 KP
pospolity łyska, Fulica atra 5 10202880 2024.05.21 KP
pospolity łyska, Fulica atra 8 10202879 2024.05.21 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10202878 2024.05.21 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202877 2024.05.21 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10202876 2024.05.21 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10202875 2024.05.21 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10202874 2024.05.21 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10202873 2024.05.21 KP
pospolity łyska, Fulica atra 4 10202872 2024.05.21 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10202871 2024.05.21 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10202870 2024.05.21 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10202869 2024.05.21 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10202868 2024.05.21 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10202867 2024.05.21 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202866 2024.05.21 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10202767 2024.05.19 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10202766 2024.05.19 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202763 2024.05.19 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10202765 2024.05.19 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10202764 2024.05.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10202746 2024.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10202745 2024.05.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10202743 2024.05.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10202744 2024.05.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10202741 2024.05.18 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10202742 2024.05.18 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10202740 2024.05.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202739 2024.05.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10202738 2024.05.18 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10202737 2024.05.18 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10202902 2024.05.18 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10202901 2024.05.18 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10202900 2024.05.18 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10202899 2024.05.18 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10202898 2024.05.18 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10202913 2024.05.18 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10202912 2024.05.18 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10202911 2024.05.18 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 18 10202910 2024.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10202909 2024.05.18 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10202908 2024.05.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202907 2024.05.18 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10202906 2024.05.18 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10202905 2024.05.18 KP
pospolity łyska, Fulica atra 4 10202904 2024.05.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202903 2024.05.18 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10202851 2024.05.18 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10202850 2024.05.18 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10202849 2024.05.18 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10202848 2024.05.18 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10202847 2024.05.18 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10202846 2024.05.18 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10202845 2024.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10202844 2024.05.18 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10202843 2024.05.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10202842 2024.05.18 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10202841 2024.05.18 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10202840 2024.05.18 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10202839 2024.05.18 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10202838 2024.05.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202837 2024.05.18 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10202836 2024.05.18 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10202762 2024.05.18 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10202761 2024.05.18 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10202760 2024.05.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202759 2024.05.18 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10202758 2024.05.18 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10202757 2024.05.18 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10202756 2024.05.18 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10202755 2024.05.18 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10202754 2024.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10202753 2024.05.18 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 23 10202752 2024.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10202751 2024.05.18 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10202750 2024.05.18 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10202749 2024.05.18 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10202748 2024.05.18 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 18 10202747 2024.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10202897 2024.05.18 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10202896 2024.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10202895 2024.05.18 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10202894 2024.05.18 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10202893 2024.05.18 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10202892 2024.05.18 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10202891 2024.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10202890 2024.05.18 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10202889 2024.05.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10202888 2024.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10202887 2024.05.18 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10202886 2024.05.18 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10202885 2024.05.18 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10202884 2024.05.18 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10202883 2024.05.18 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10202882 2024.05.18 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10158216 2024.05.17 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10158215 2024.05.17 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10158214 2024.05.17 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10158213 2024.05.17 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10158212 2024.05.17 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10158211 2024.05.17 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10158210 2024.05.17 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10158209 2024.05.17 KP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10158208 2024.05.17 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10158207 2024.05.17 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10158206 2024.05.17 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10158205 2024.05.17 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10158204 2024.05.17 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10158203 2024.05.17 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10158202 2024.05.17 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10158201 2024.05.17 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10158200 2024.05.17 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10158199 2024.05.17 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10158198 2024.05.17 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10158197 2024.05.17 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10158196 2024.05.17 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10158195 2024.05.17 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10158194 2024.05.17 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10152755 2024.05.16 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10152754 2024.05.16 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10152753 2024.05.16 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10152752 2024.05.16 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10152751 2024.05.16 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10152837 2024.05.16 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10152836 2024.05.16 KP
pospolity łyska, Fulica atra 4 10152835 2024.05.16 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10152834 2024.05.16 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10152833 2024.05.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10152832 2024.05.16 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10152831 2024.05.16 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10152830 2024.05.16 KP
pospolity łyska, Fulica atra 4 10152829 2024.05.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10152828 2024.05.16 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10152827 2024.05.16 KP
pospolity łyska, Fulica atra 4 10152826 2024.05.16 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10152825 2024.05.16 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10152824 2024.05.16 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10152823 2024.05.16 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10152822 2024.05.16 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10151489 2024.05.15 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10151490 2024.05.15 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10151486 2024.05.14 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10151488 2024.05.14 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10151487 2024.05.14 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151485 2024.05.14 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151484 2024.05.14 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10151497 2024.05.14 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10151496 2024.05.14 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10151495 2024.05.14 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151494 2024.05.14 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10151493 2024.05.14 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151492 2024.05.14 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151491 2024.05.14 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10151545 2024.05.14 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10151544 2024.05.14 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151543 2024.05.14 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10151542 2024.05.14 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151541 2024.05.14 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10151540 2024.05.14 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10151539 2024.05.14 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151538 2024.05.14 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10151537 2024.05.14 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151536 2024.05.14 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10151535 2024.05.14 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10151534 2024.05.14 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151533 2024.05.14 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151532 2024.05.14 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151531 2024.05.14 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10151530 2024.05.14 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10151467 2024.05.14 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10151466 2024.05.14 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10151465 2024.05.14 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10151464 2024.05.14 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10151463 2024.05.14 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10151462 2024.05.14 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10151461 2024.05.14 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10151460 2024.05.14 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151459 2024.05.14 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151458 2024.05.14 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151936 2024.05.13 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10151455 2024.05.13 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151456 2024.05.13 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10151453 2024.05.13 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10151454 2024.05.13 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10151457 2024.05.12 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10151436 2024.05.12 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151435 2024.05.12 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10151434 2024.05.12 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151433 2024.05.12 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10151432 2024.05.12 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 2 10151431 2024.05.12 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151430 2024.05.12 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151429 2024.05.12 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10151428 2024.05.12 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151427 2024.05.12 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151426 2024.05.12 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151425 2024.05.12 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10151424 2024.05.11 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10151423 2024.05.11 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10151421 2024.05.11 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10151422 2024.05.11 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10151437 2024.05.11 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10151452 2024.05.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151451 2024.05.08 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151450 2024.05.08 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151449 2024.05.08 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10151448 2024.05.08 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151447 2024.05.08 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10151446 2024.05.08 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151445 2024.05.08 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10151444 2024.05.08 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10151443 2024.05.08 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10151442 2024.05.08 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151441 2024.05.08 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10151440 2024.05.08 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151439 2024.05.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10151438 2024.05.08 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151483 2024.05.08 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151482 2024.05.08 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10151481 2024.05.08 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10151480 2024.05.08 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151479 2024.05.08 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151478 2024.05.08 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151477 2024.05.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151476 2024.05.08 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10151475 2024.05.08 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151474 2024.05.08 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151473 2024.05.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151472 2024.05.08 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151471 2024.05.08 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10151470 2024.05.08 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10151469 2024.05.08 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10151468 2024.05.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10151529 2024.05.08 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151528 2024.05.08 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10151527 2024.05.08 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151526 2024.05.06 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10151525 2024.05.06 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10151524 2024.05.06 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151523 2024.05.06 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151522 2024.05.06 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151521 2024.05.06 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10151504 2024.05.06 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151501 2024.05.06 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151502 2024.05.06 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10151503 2024.05.06 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10151500 2024.05.06 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10151498 2024.05.06 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151499 2024.05.06 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10151404 2024.05.06 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151400 2024.05.06 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151401 2024.05.06 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10151402 2024.05.06 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151399 2024.05.06 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10151397 2024.05.06 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151395 2024.05.06 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10151396 2024.05.06 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151398 2024.05.06 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10151394 2024.05.06 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10151392 2024.05.06 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151393 2024.05.06 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151390 2024.05.06 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151389 2024.05.06 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10151391 2024.05.06 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151403 2024.04.24 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151520 2024.04.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151519 2024.04.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151518 2024.04.24 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151517 2024.04.24 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10151516 2024.04.24 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10151515 2024.04.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151514 2024.04.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151513 2024.04.24 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151512 2024.04.24 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151511 2024.04.24 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10151510 2024.04.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151509 2024.04.24 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151508 2024.04.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151507 2024.04.24 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151506 2024.04.24 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151505 2024.04.24 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151289 2024.04.24 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151288 2024.04.24 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10151287 2024.04.24 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10151286 2024.04.24 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151285 2024.04.24 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10151284 2024.04.24 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10151283 2024.04.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151282 2024.04.24 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151281 2024.04.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151280 2024.04.24 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151279 2024.04.24 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151278 2024.04.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151277 2024.04.24 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10151292 2024.04.24 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151291 2024.04.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151290 2024.04.24 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10151420 2024.04.24 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151419 2024.04.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151418 2024.04.24 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151417 2024.04.24 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10151416 2024.04.24 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10151415 2024.04.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151414 2024.04.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151413 2024.04.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151412 2024.04.24 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10151411 2024.04.24 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10151410 2024.04.24 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10151409 2024.04.24 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151408 2024.04.24 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151407 2024.04.24 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10151406 2024.04.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151405 2024.04.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151372 2024.04.24 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10151371 2024.04.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151370 2024.04.24 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151369 2024.04.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151368 2024.04.24 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10151367 2024.04.24 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151366 2024.04.24 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10151365 2024.04.24 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10151364 2024.04.24 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10151363 2024.04.24 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151362 2024.04.24 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10151361 2024.04.24 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151360 2024.04.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151359 2024.04.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151358 2024.04.24 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151357 2024.04.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151356 2024.04.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151355 2024.04.18 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10151354 2024.04.18 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 10151353 2024.04.18 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151352 2024.04.18 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10151351 2024.04.18 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10151350 2024.04.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151349 2024.04.18 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10151348 2024.04.17 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151347 2024.04.17 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151346 2024.04.17 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10151345 2024.04.17 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151344 2024.04.17 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151343 2024.04.17 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10151342 2024.04.17 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151341 2024.04.17 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151308 2024.04.17 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151307 2024.04.17 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10151306 2024.04.17 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10151305 2024.04.17 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10151304 2024.04.17 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10151303 2024.04.17 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151302 2024.04.17 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10151301 2024.04.17 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10151300 2024.04.17 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10151299 2024.04.17 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151298 2024.04.17 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 10151295 2024.04.12 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151297 2024.04.12 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 10151296 2024.04.12 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151294 2024.04.12 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10151293 2024.04.10 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151324 2024.04.10 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151323 2024.04.10 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10151322 2024.04.10 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 44 10151320 2024.04.10 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151318 2024.04.10 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151321 2024.04.10 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151317 2024.04.09 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151319 2024.04.09 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10151315 2024.04.09 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10151316 2024.04.09 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151314 2024.04.09 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151312 2024.04.08 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151313 2024.04.08 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151310 2024.04.08 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10151311 2024.04.08 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10151309 2024.04.08 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151338 2024.04.08 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10151340 2024.04.06 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10151339 2024.04.06 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10151337 2024.04.06 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10151336 2024.04.06 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10151335 2024.04.05 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151334 2024.04.05 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 152 10151331 2024.04.05 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151332 2024.04.05 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10151333 2024.04.05 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151330 2024.04.05 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 10151328 2024.04.05 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151329 2024.04.05 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10151326 2024.04.05 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151325 2024.04.05 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151327 2024.04.05 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151387 2024.04.05 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151388 2024.04.05 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 48 10151384 2024.04.05 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151386 2024.04.05 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 10151385 2024.04.05 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151383 2024.04.05 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151380 2024.04.05 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10151379 2024.04.05 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10151378 2024.04.05 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151382 2024.04.05 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151377 2024.04.05 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151374 2024.04.05 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10151376 2024.04.05 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151375 2024.04.05 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151373 2024.04.05 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151276 2024.04.05 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 19 10151274 2024.04.05 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10151275 2024.04.05 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10151273 2024.04.05 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151272 2024.04.05 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151271 2024.04.05 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10151270 2024.04.05 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151269 2024.04.05 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151267 2024.04.05 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10151268 2024.04.05 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151266 2024.04.05 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10151265 2024.04.05 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151261 2024.04.05 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151262 2024.04.04 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151263 2024.04.04 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10151264 2024.04.04 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9810259 2024.03.31 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9810258 2024.03.31 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9810257 2024.03.31 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9810256 2024.03.31 KP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9810255 2024.03.31 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 160 9810254 2024.03.31 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9810253 2024.03.31 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9810252 2024.03.31 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9810251 2024.03.31 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9810250 2024.03.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9810249 2024.03.31 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9810248 2024.03.31 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9810247 2024.03.31 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9810246 2024.03.31 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9810162 2024.03.31 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9810161 2024.03.31 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9810160 2024.03.31 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9810159 2024.03.31 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9810158 2024.03.31 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9810157 2024.03.31 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9810156 2024.03.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9810155 2024.03.31 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9810154 2024.03.31 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9810153 2024.03.30 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9810152 2024.03.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9810151 2024.03.30 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9810150 2024.03.30 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9810149 2024.03.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9810148 2024.03.30 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9810147 2024.03.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9810177 2024.03.30 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9810176 2024.03.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9810175 2024.03.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9810174 2024.03.30 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9810173 2024.03.30 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9810172 2024.03.30 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9810171 2024.03.30 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9810170 2024.03.30 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9810178 2024.03.30 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9810169 2024.03.30 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9810168 2024.03.30 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9810167 2024.03.30 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9810166 2024.03.30 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9810165 2024.03.30 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9810164 2024.03.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9810163 2024.03.30 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 42