DRUŻYNA

Drużyna: Tomasz Doroń . Obserwator: Tomasz Doroń

Liczba gatunków: 167

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 338 1241 83 83 3 10 30 40
2 212 2273 105 75 3 15 20 37
3 109 793 109 52 0 0 16 36
5 172 477 149 84 0 9 35 40
6 102 287 167 79 1 18 28 32
4 0 0 167 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10305551 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10305552 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 10305549 2024.06.07 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10305544 2024.06.06 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10305545 2024.06.06 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10305542 2024.06.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10291848 2024.06.05 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10291851 2024.06.05 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10291853 2024.06.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10291839 2024.06.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10291850 2024.06.05 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10291855 2024.06.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10291815 2024.06.05 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10291842 2024.06.05 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10291811 2024.06.05 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10291813 2024.06.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10291817 2024.06.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10291822 2024.06.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10291812 2024.06.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10291819 2024.06.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10291841 2024.06.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10291818 2024.06.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10291857 2024.06.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 10291820 2024.06.05 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10291845 2024.06.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10291840 2024.06.05 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10291844 2024.06.05 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10291843 2024.06.05 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10291856 2024.06.05 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 10291824 2024.06.05 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10291858 2024.06.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10291846 2024.06.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10291852 2024.06.05 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10291814 2024.06.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10291849 2024.06.05 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10291847 2024.06.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10291816 2024.06.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10291854 2024.06.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10291821 2024.06.05 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10282286 2024.06.03 LB
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10273278 2024.06.02 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10282310 2024.06.02 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10282313 2024.06.02 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10282337 2024.06.02 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10282324 2024.06.02 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10282390 2024.06.02 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10282300 2024.06.02 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10282301 2024.06.02 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10282340 2024.06.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10282346 2024.06.02 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10282303 2024.06.02 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10282392 2024.06.02 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10282314 2024.06.02 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10282299 2024.06.02 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10282391 2024.06.02 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10282312 2024.06.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10282389 2024.06.02 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10282342 2024.06.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10282345 2024.06.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10282343 2024.06.02 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10282315 2024.06.02 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10282311 2024.06.02 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10269542 2024.06.01 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10269503 2024.06.01 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 10269550 2024.06.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 10269551 2024.06.01 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10269533 2024.06.01 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 10269512 2024.06.01 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 10269538 2024.06.01 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10269540 2024.06.01 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 10269508 2024.06.01 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 10269532 2024.06.01 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10269568 2024.06.01 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10269549 2024.06.01 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 10269558 2024.06.01 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10269567 2024.06.01 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 10269552 2024.06.01 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10269492 2024.06.01 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10269563 2024.06.01 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10269485 2024.06.01 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 10269480 2024.06.01 MB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 10269483 2024.06.01 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 10269547 2024.06.01 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10269562 2024.06.01 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10269499 2024.06.01 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 10269491 2024.06.01 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 10269546 2024.06.01 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10269487 2024.06.01 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 10269536 2024.06.01 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10269559 2024.06.01 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10269544 2024.06.01 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10269537 2024.06.01 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 10269555 2024.06.01 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10269495 2024.06.01 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10269569 2024.06.01 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10269541 2024.06.01 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10269564 2024.06.01 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10269561 2024.06.01 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10269560 2024.06.01 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 10269531 2024.06.01 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10269553 2024.06.01 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10269496 2024.06.01 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10282401 2024.05.31 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10282455 2024.05.31 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10282458 2024.05.31 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10282428 2024.05.31 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 10282431 2024.05.31 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10282433 2024.05.31 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10282411 2024.05.31 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10282427 2024.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10282448 2024.05.31 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10282409 2024.05.31 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10282400 2024.05.31 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10282403 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10282450 2024.05.31 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10282434 2024.05.31 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10282451 2024.05.31 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10282416 2024.05.31 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10282449 2024.05.31 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 10262497 2024.05.31 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10282405 2024.05.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 10282437 2024.05.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10282399 2024.05.31 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10282454 2024.05.31 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10282439 2024.05.31 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10282429 2024.05.31 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10282408 2024.05.31 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10282445 2024.05.31 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10282447 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10282426 2024.05.31 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10282452 2024.05.31 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10282440 2024.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10282435 2024.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10282406 2024.05.31 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 150 10282436 2024.05.31 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 10282438 2024.05.31 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10282418 2024.05.31 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10282425 2024.05.31 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10282456 2024.05.31 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10282412 2024.05.31 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10282424 2024.05.31 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10282413 2024.05.31 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 10282444 2024.05.31 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10269570 2024.05.31 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10282459 2024.05.31 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10282446 2024.05.31 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10282457 2024.05.31 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10282430 2024.05.31 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10282415 2024.05.31 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10282453 2024.05.31 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10282432 2024.05.31 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10282414 2024.05.31 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10282417 2024.05.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10282404 2024.05.31 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10243799 2024.05.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10243789 2024.05.29 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10243815 2024.05.29 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10243123 2024.05.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10243825 2024.05.29 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10243796 2024.05.29 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10243819 2024.05.29 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10243792 2024.05.29 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10243801 2024.05.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10243823 2024.05.29 LB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 6 10243110 2024.05.29 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10243808 2024.05.29 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10243813 2024.05.29 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10243821 2024.05.29 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 10243805 2024.05.29 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10243111 2024.05.29 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10243822 2024.05.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10243824 2024.05.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10243790 2024.05.29 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10243810 2024.05.29 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10243112 2024.05.29 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10228132 2024.05.26 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10228135 2024.05.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 7 10228118 2024.05.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10228048 2024.05.26 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10228039 2024.05.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10228062 2024.05.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10228058 2024.05.26 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10228136 2024.05.26 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10228052 2024.05.26 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10228113 2024.05.26 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10228043 2024.05.26 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10228112 2024.05.26 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10228055 2024.05.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10228114 2024.05.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10228110 2024.05.26 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10228054 2024.05.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10228122 2024.05.26 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 10228044 2024.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10227952 2024.05.26 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10228119 2024.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10228063 2024.05.26 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10227953 2024.05.26 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10228040 2024.05.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10228050 2024.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10228117 2024.05.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10228047 2024.05.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10228034 2024.05.26 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10228105 2024.05.26 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10228106 2024.05.26 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10228109 2024.05.26 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10228108 2024.05.26 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10228137 2024.05.26 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10228134 2024.05.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10228045 2024.05.26 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10228057 2024.05.26 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10228131 2024.05.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10228111 2024.05.26 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10228032 2024.05.26 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10227949 2024.05.26 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10228061 2024.05.26 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10227954 2024.05.26 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10228036 2024.05.26 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10228129 2024.05.26 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10228053 2024.05.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10227950 2024.05.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10228051 2024.05.26 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10227948 2024.05.26 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 10228046 2024.05.26 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10228041 2024.05.26 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10228128 2024.05.26 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 10228038 2024.05.26 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10228049 2024.05.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10228116 2024.05.26 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10228037 2024.05.26 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10227947 2024.05.26 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10228042 2024.05.26 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10228120 2024.05.26 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10228035 2024.05.26 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10228133 2024.05.26 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10228033 2024.05.26 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10227945 2024.05.26 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10228060 2024.05.26 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10227951 2024.05.26 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10228130 2024.05.26 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10228056 2024.05.26 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10228115 2024.05.26 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10228121 2024.05.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10228107 2024.05.26 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10228059 2024.05.26 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10227943 2024.05.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10219652 2024.05.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10219528 2024.05.25 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10219661 2024.05.25 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10219667 2024.05.25 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10219663 2024.05.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10219666 2024.05.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10219651 2024.05.25 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10219662 2024.05.25 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10219665 2024.05.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10219656 2024.05.25 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10219664 2024.05.25 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10219659 2024.05.25 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10219660 2024.05.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10219644 2024.05.25 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10219650 2024.05.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10219649 2024.05.25 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10219669 2024.05.25 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10219646 2024.05.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10219653 2024.05.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10219648 2024.05.25 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10219657 2024.05.25 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10219654 2024.05.25 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10219675 2024.05.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10219655 2024.05.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10219645 2024.05.25 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10219668 2024.05.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10219658 2024.05.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10219647 2024.05.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10219497 2024.05.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9632028 2024.03.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9632029 2024.03.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9632041 2024.03.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9632023 2024.03.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9632038 2024.03.04 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9632021 2024.03.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9632024 2024.03.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9632017 2024.03.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9632031 2024.03.04 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9632020 2024.03.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9632040 2024.03.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9632016 2024.03.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9632032 2024.03.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9632034 2024.03.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9632033 2024.03.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9632037 2024.03.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9632022 2024.03.04 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9632030 2024.03.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9632027 2024.03.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9632019 2024.03.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9632026 2024.03.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9632018 2024.03.04 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9632025 2024.03.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9632039 2024.03.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 200 9632036 2024.03.04 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9632035 2024.03.04 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9626485 2024.03.03 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9626358 2024.03.03 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9626370 2024.03.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9626380 2024.03.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9626477 2024.03.03 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9626391 2024.03.03 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9626381 2024.03.03 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9626421 2024.03.03 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9626483 2024.03.03 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9626406 2024.03.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9626473 2024.03.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9626376 2024.03.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9626423 2024.03.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9626361 2024.03.03 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9626484 2024.03.03 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9626403 2024.03.03 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9626475 2024.03.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9626378 2024.03.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9626488 2024.03.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9626479 2024.03.03 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9626353 2024.03.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9626487 2024.03.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9626392 2024.03.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9626467 2024.03.03 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9626464 2024.03.03 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9626490 2024.03.03 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9626419 2024.03.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 9626460 2024.03.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 29 9626369 2024.03.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9626396 2024.03.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9626417 2024.03.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 16 9626469 2024.03.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 34 9626427 2024.03.03 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9626424 2024.03.03 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9626471 2024.03.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9626399 2024.03.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9626355 2024.03.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9626489 2024.03.03 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9626367 2024.03.03 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9626425 2024.03.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 9626365 2024.03.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9626357 2024.03.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9626408 2024.03.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9611329 2024.03.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9611371 2024.03.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9611328 2024.03.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9611342 2024.03.01 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9611347 2024.03.01 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9611373 2024.03.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9611360 2024.03.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 5 9611354 2024.03.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 5 9611348 2024.03.01 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9611355 2024.03.01 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9611343 2024.03.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9611332 2024.03.01 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9611358 2024.03.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9611356 2024.03.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9611341 2024.03.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9611331 2024.03.01 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9611340 2024.03.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9611359 2024.03.01 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9611365 2024.03.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9611346 2024.03.01 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9611379 2024.03.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9611333 2024.03.01 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9611367 2024.03.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9611378 2024.03.01 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9611375 2024.03.01 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9611370 2024.03.01 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 9611374 2024.03.01 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9611335 2024.03.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9611337 2024.03.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9611338 2024.03.01 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9611363 2024.03.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9611372 2024.03.01 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9611368 2024.03.01 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9611352 2024.03.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9611377 2024.03.01 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9611376 2024.03.01 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9611350 2024.03.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9611330 2024.03.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9611353 2024.03.01 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9611345 2024.03.01 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9607338 2024.02.29 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9607340 2024.02.29 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9607348 2024.02.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9607332 2024.02.29 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9607347 2024.02.29 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9607334 2024.02.29 LB
pospolity żuraw, Grus grus 100 9607346 2024.02.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9607350 2024.02.29 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9607337 2024.02.29 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9607344 2024.02.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9607341 2024.02.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9607335 2024.02.29 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9607342 2024.02.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9607343 2024.02.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9607339 2024.02.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9607345 2024.02.29 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9607349 2024.02.29 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9607333 2024.02.29 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9602070 2024.02.28 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9602067 2024.02.28 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9602066 2024.02.28 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9602069 2024.02.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9602068 2024.02.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9591009 2024.02.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9591004 2024.02.25 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9591079 2024.02.25 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9591014 2024.02.25 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9591002 2024.02.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9591039 2024.02.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9591006 2024.02.25 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9591008 2024.02.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9591011 2024.02.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9591093 2024.02.25 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9591015 2024.02.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9591013 2024.02.25 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9562831 2024.02.19 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9562830 2024.02.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9562828 2024.02.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9562827 2024.02.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9548396 2024.02.16 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9546293 2024.02.16 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9548398 2024.02.16 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9546292 2024.02.16 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9546291 2024.02.16 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9548392 2024.02.16 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9548391 2024.02.16 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9548397 2024.02.16 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9548394 2024.02.16 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9546294 2024.02.16 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 9548393 2024.02.16 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 23 9545521 2024.02.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9545520 2024.02.15 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9545151 2024.02.15 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9545523 2024.02.15 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9545522 2024.02.15 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9545517 2024.02.15 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9545519 2024.02.15 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9545518 2024.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9545516 2024.02.15 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9541546 2024.02.14 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9541547 2024.02.14 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9535548 2024.02.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 15 9535547 2024.02.12 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9531523 2024.02.11 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9531530 2024.02.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9531525 2024.02.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9531529 2024.02.11 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9531522 2024.02.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9531519 2024.02.11 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9531560 2024.02.11 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9531527 2024.02.11 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9531521 2024.02.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9531518 2024.02.11 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9531532 2024.02.11 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9531526 2024.02.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9531559 2024.02.11 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9527338 2024.02.10 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9527342 2024.02.10 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9527336 2024.02.10 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9527346 2024.02.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9527526 2024.02.10 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9527347 2024.02.10 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9527339 2024.02.10 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9527341 2024.02.10 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9527344 2024.02.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9527343 2024.02.10 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9527340 2024.02.10 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9527345 2024.02.10 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9520194 2024.02.08 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9516524 2024.02.07 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9516526 2024.02.07 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9516523 2024.02.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9516522 2024.02.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9516525 2024.02.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9516521 2024.02.07 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9509725 2024.02.04 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 300 9509719 2024.02.04 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9509726 2024.02.04 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9509718 2024.02.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 9509720 2024.02.04 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9509730 2024.02.04 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 9509727 2024.02.04 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9509734 2024.02.04 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9509729 2024.02.04 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9509721 2024.02.04 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9509731 2024.02.04 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9509722 2024.02.04 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9509723 2024.02.04 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9509728 2024.02.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9509733 2024.02.04 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 9509724 2024.02.04 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9509732 2024.02.04 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9505218 2024.02.03 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9505199 2024.02.03 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 9505217 2024.02.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9505213 2024.02.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9505210 2024.02.03 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9505203 2024.02.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9505206 2024.02.03 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9505191 2024.02.03 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9505220 2024.02.03 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 9505211 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9505212 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9505209 2024.02.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9505192 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9505205 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9505207 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9505193 2024.02.03 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 9505208 2024.02.03 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 9505204 2024.02.03 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9505201 2024.02.03 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9505189 2024.02.03 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9505216 2024.02.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9505194 2024.02.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9505200 2024.02.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9505214 2024.02.03 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 9505186 2024.02.03 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 9505215 2024.02.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9505190 2024.02.03 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 9505188 2024.02.03 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9501508 2024.02.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9501570 2024.02.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9501527 2024.02.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9501604 2024.02.02 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9501498 2024.02.02 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9501569 2024.02.02 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9501501 2024.02.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9501530 2024.02.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9501598 2024.02.02 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9501528 2024.02.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9501505 2024.02.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9501506 2024.02.02 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 9501567 2024.02.02 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9501609 2024.02.02 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9501582 2024.02.02 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 9501572 2024.02.02 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9501499 2024.02.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9501571 2024.02.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 9501593 2024.02.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9501607 2024.02.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9501565 2024.02.02 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9501602 2024.02.02 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9501576 2024.02.02 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9501521 2024.02.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9501529 2024.02.02 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 40 9501579 2024.02.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9501474 2024.02.02 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 9501580 2024.02.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9501597 2024.02.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9501513 2024.02.02 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9501603 2024.02.02 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 9501504 2024.02.02 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9501481 2024.02.02 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 50 9501588 2024.02.02 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9501518 2024.02.02 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9501477 2024.02.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9501503 2024.02.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9501575 2024.02.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9501585 2024.02.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9501502 2024.02.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9501600 2024.02.02 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9501478 2024.02.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9501473 2024.02.02 PM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9501497 2024.02.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9501507 2024.02.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9501608 2024.02.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9501566 2024.02.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9501480 2024.02.02 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9501500 2024.02.02 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9501479 2024.02.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 102 9501472 2024.02.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9501475 2024.02.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9501605 2024.02.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9501590 2024.02.02 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9501586 2024.02.02 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9501591 2024.02.02 PM
pospolity łyska, Fulica atra 10 9501574 2024.02.02 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9501595 2024.02.02 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9501532 2024.02.02 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9499210 2024.02.01 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 9499202 2024.02.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9499184 2024.02.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9499197 2024.02.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9499203 2024.02.01 PM
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 9497628 2024.02.01 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9499206 2024.02.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9499211 2024.02.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9499204 2024.02.01 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 9499205 2024.02.01 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9499207 2024.02.01 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9499209 2024.02.01 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9497629 2024.02.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9496891 2024.01.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9496847 2024.01.31 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9496845 2024.01.31 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9496884 2024.01.31 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9496853 2024.01.31 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9496873 2024.01.31 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9496881 2024.01.31 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9496870 2024.01.31 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9496860 2024.01.31 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9496861 2024.01.31 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9496855 2024.01.31 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9496851 2024.01.31 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9496856 2024.01.31 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9496852 2024.01.31 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9496886 2024.01.31 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9494970 2024.01.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9496882 2024.01.31 PM
pospolity łyska, Fulica atra 10 9496857 2024.01.31 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9496874 2024.01.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9496885 2024.01.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9496872 2024.01.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9496849 2024.01.31 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 9496875 2024.01.31 PM
pospolity łyska, Fulica atra 7 9496871 2024.01.31 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9496859 2024.01.31 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9496883 2024.01.31 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9496850 2024.01.31 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9496858 2024.01.31 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9496848 2024.01.31 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9484617 2024.01.28 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9484624 2024.01.28 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9484587 2024.01.28 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9484552 2024.01.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9484621 2024.01.28 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9484585 2024.01.28 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 9484569 2024.01.28 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 16 9484597 2024.01.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9484548 2024.01.28 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9484618 2024.01.28 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9484623 2024.01.28 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9484600 2024.01.28 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9484589 2024.01.28 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9484603 2024.01.28 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9484554 2024.01.28 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9484583 2024.01.28 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9484668 2024.01.28 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9484568 2024.01.28 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9484619 2024.01.28 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9484663 2024.01.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9484593 2024.01.28 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9484559 2024.01.28 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9484580 2024.01.28 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9484577 2024.01.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9484625 2024.01.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9484626 2024.01.28 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9484557 2024.01.28 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9484595 2024.01.28 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9484665 2024.01.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9484601 2024.01.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9484629 2024.01.28 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9469255 2024.01.24 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9469253 2024.01.24 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9469254 2024.01.24 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9464034 2024.01.22 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9464032 2024.01.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9459833 2024.01.21 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9458929 2024.01.21 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9459826 2024.01.21 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9459824 2024.01.21 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9459816 2024.01.21 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9459828 2024.01.21 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9459835 2024.01.21 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9459821 2024.01.21 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9459831 2024.01.21 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9453879 2024.01.20 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9441613 2024.01.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9441631 2024.01.17 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9441632 2024.01.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 9441620 2024.01.17 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9441624 2024.01.17 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9441619 2024.01.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9441614 2024.01.17 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9441615 2024.01.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9441623 2024.01.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9441621 2024.01.17 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9441617 2024.01.17 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9441618 2024.01.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9441616 2024.01.17 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9441622 2024.01.17 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9434554 2024.01.16 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9434538 2024.01.16 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9434547 2024.01.16 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9434552 2024.01.16 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 9434533 2024.01.16 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9434540 2024.01.16 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9434542 2024.01.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9434550 2024.01.16 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9434536 2024.01.16 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9434551 2024.01.16 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9434534 2024.01.16 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9434553 2024.01.16 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9434539 2024.01.16 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9434549 2024.01.16 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9434555 2024.01.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9434548 2024.01.16 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9434543 2024.01.16 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9434545 2024.01.16 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9434556 2024.01.16 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9375171 2024.01.14 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9375178 2024.01.14 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9375179 2024.01.14 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9375173 2024.01.14 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9375176 2024.01.14 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 18 9375177 2024.01.14 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9375175 2024.01.14 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9375165 2024.01.14 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9368947 2024.01.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 9368944 2024.01.13 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9368956 2024.01.13 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9368979 2024.01.13 LB
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9368967 2024.01.13 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9368977 2024.01.13 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9368976 2024.01.13 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9368949 2024.01.13 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9368946 2024.01.13 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9368955 2024.01.13 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9368958 2024.01.13 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 9368945 2024.01.13 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9368978 2024.01.13 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9368957 2024.01.13 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9368943 2024.01.13 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9368948 2024.01.13 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9368974 2024.01.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9362951 2024.01.12 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9362942 2024.01.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9362943 2024.01.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9362945 2024.01.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9362950 2024.01.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9362946 2024.01.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9362941 2024.01.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9362952 2024.01.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9362948 2024.01.12 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9362944 2024.01.12 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9362953 2024.01.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9362949 2024.01.12 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9362947 2024.01.12 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 9362940 2024.01.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 9358669 2024.01.11 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9358661 2024.01.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9358668 2024.01.11 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9358663 2024.01.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9358662 2024.01.11 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9358664 2024.01.11 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9358667 2024.01.11 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9355500 2024.01.10 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9355510 2024.01.10 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9355503 2024.01.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9355513 2024.01.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9355501 2024.01.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9355514 2024.01.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9355509 2024.01.10 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9355502 2024.01.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9355436 2024.01.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9355420 2024.01.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9355512 2024.01.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9355504 2024.01.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9355508 2024.01.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9355439 2024.01.10 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9355402 2024.01.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9355505 2024.01.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9355506 2024.01.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9355438 2024.01.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9355418 2024.01.10 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9355499 2024.01.10 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9355440 2024.01.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9355419 2024.01.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9351397 2024.01.09 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9351376 2024.01.09 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9351372 2024.01.09 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9351373 2024.01.09 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9351374 2024.01.09 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9351375 2024.01.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9351379 2024.01.09 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9351384 2024.01.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9351387 2024.01.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9351395 2024.01.08 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9351399 2024.01.08 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9351396 2024.01.08 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9351412 2024.01.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9351410 2024.01.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9351400 2024.01.08 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9351415 2024.01.08 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9351401 2024.01.08 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9342252 2024.01.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9342235 2024.01.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9342253 2024.01.07 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9342167 2024.01.07 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9342379 2024.01.07 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9342250 2024.01.07 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9342310 2024.01.07 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9342169 2024.01.07 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9342233 2024.01.07 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9342365 2024.01.07 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9342184 2024.01.07 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9342312 2024.01.07 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9342172 2024.01.07 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9342304 2024.01.07 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9342182 2024.01.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9342141 2024.01.07 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9342165 2024.01.07 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9342274 2024.01.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9342254 2024.01.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9342394 2024.01.07 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9337632 2024.01.06 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9337635 2024.01.06 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9337633 2024.01.06 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9337645 2024.01.06 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9337642 2024.01.06 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9337644 2024.01.06 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9337646 2024.01.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9337631 2024.01.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9337639 2024.01.06 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9337629 2024.01.06 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9337628 2024.01.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 6 9337637 2024.01.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9337640 2024.01.06 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9337634 2024.01.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9337638 2024.01.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9337630 2024.01.06 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9337641 2024.01.06 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9337636 2024.01.06 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9332726 2024.01.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9332676 2024.01.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9332671 2024.01.05 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9332610 2024.01.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9332578 2024.01.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9332611 2024.01.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9332710 2024.01.05 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9332600 2024.01.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9332712 2024.01.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9332705 2024.01.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9332708 2024.01.05 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9332615 2024.01.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9332601 2024.01.05 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9332706 2024.01.05 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9332725 2024.01.05 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9332709 2024.01.05 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9332607 2024.01.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9332722 2024.01.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9332723 2024.01.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9332614 2024.01.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9332672 2024.01.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9332613 2024.01.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9332714 2024.01.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9332675 2024.01.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9332711 2024.01.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9332718 2024.01.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9332677 2024.01.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9332602 2024.01.05 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9332729 2024.01.05 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9332716 2024.01.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9332680 2024.01.05 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9332587 2024.01.05 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9332685 2024.01.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9332684 2024.01.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9332719 2024.01.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9332681 2024.01.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9332606 2024.01.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9332683 2024.01.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9332604 2024.01.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9332728 2024.01.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9332707 2024.01.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9332682 2024.01.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9332573 2024.01.05 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9332571 2024.01.05 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9332617 2024.01.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9332609 2024.01.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 9332721 2024.01.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9332608 2024.01.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9332673 2024.01.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9332715 2024.01.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9332575 2024.01.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9332584 2024.01.05 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9332618 2024.01.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9332669 2024.01.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9332616 2024.01.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9332574 2024.01.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9332580 2024.01.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9332612 2024.01.05 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9332670 2024.01.05 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9332730 2024.01.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9332717 2024.01.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9332727 2024.01.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9332572 2024.01.05 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9332679 2024.01.05 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9332704 2024.01.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9332603 2024.01.05 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 9332720 2024.01.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9332724 2024.01.05 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9332605 2024.01.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9332678 2024.01.05 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9332566 2024.01.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9326159 2024.01.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9326158 2024.01.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9326157 2024.01.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9326153 2024.01.03 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9326155 2024.01.03 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9326164 2024.01.03 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9326151 2024.01.03 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9326163 2024.01.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9326156 2024.01.03 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9326162 2024.01.03 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9326152 2024.01.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9326154 2024.01.03 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9326160 2024.01.03 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9323106 2024.01.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 9323105 2024.01.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9323063 2024.01.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9323082 2024.01.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1