DRUŻYNA

Drużyna: MarioGeo. Obserwator: Mariusz Lizoń

Liczba gatunków: 229

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 81 2200 55 55 0 5 16 34
2 115 1354 83 48 2 18 9 19
3 272 2249 130 98 2 14 38 44
4 475 2121 181 138 1 28 61 48
5 637 1385 225 170 1 47 72 50
6 79 330 229 52 0 11 20 21
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10276957 2024.06.02 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10276956 2024.06.02 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10276955 2024.06.02 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10276953 2024.06.02 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 10276952 2024.06.02 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 10276951 2024.06.02 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10276954 2024.06.02 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10276949 2024.06.02 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 10276950 2024.06.02 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10276948 2024.06.02 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10276947 2024.06.02 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10276946 2024.06.02 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10276944 2024.06.02 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 10276945 2024.06.02 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 10276943 2024.06.02 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10276940 2024.06.02 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10276941 2024.06.02 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10276937 2024.06.02 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10276938 2024.06.02 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10276939 2024.06.02 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10276942 2024.06.02 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10276936 2024.06.02 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10276934 2024.06.02 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 10276933 2024.06.02 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 10276932 2024.06.02 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10276935 2024.06.02 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 10276931 2024.06.02 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10276930 2024.06.02 MB
rzadki uszatka, Asio otus 1 10269025 2024.06.01 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10267747 2024.06.01 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10267749 2024.06.01 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10267748 2024.06.01 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10267746 2024.06.01 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10267745 2024.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10267750 2024.06.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10267744 2024.06.01 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10267742 2024.06.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10267743 2024.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10267741 2024.06.01 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10267739 2024.06.01 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10267740 2024.06.01 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10267738 2024.06.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10267737 2024.06.01 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10267735 2024.06.01 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10267736 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10267733 2024.06.01 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10267732 2024.06.01 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10267734 2024.06.01 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10267731 2024.06.01 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10267728 2024.06.01 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10267729 2024.06.01 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10267726 2024.06.01 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10267727 2024.06.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10267730 2024.06.01 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10267725 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10267723 2024.06.01 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10267724 2024.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10267722 2024.06.01 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10267721 2024.06.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10267720 2024.06.01 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10267719 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10263640 2024.06.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10263639 2024.06.01 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10263637 2024.06.01 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10263638 2024.06.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10263636 2024.06.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10263635 2024.06.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10263634 2024.06.01 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10263633 2024.06.01 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10263631 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10263632 2024.06.01 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10263630 2024.06.01 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10263627 2024.06.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10263628 2024.06.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10263626 2024.06.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10263629 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10263624 2024.06.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10263625 2024.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10263623 2024.06.01 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10262094 2024.05.31 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10262093 2024.05.31 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10262092 2024.05.31 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10257807 2024.05.31 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10257809 2024.05.31 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10257806 2024.05.31 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10257805 2024.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10257803 2024.05.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10257804 2024.05.31 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10257802 2024.05.31 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 10257801 2024.05.31 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10257810 2024.05.31 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10257913 2024.05.31 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10257910 2024.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10257907 2024.05.31 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10257908 2024.05.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10257912 2024.05.31 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10257906 2024.05.31 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10257909 2024.05.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10257911 2024.05.31 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10257904 2024.05.31 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10257905 2024.05.31 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10257902 2024.05.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10257903 2024.05.31 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10257901 2024.05.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 10257900 2024.05.31 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10257898 2024.05.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10257899 2024.05.31 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10248806 2024.05.30 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10248802 2024.05.30 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10248818 2024.05.30 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10248801 2024.05.30 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10248800 2024.05.30 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 10248796 2024.05.30 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 10248798 2024.05.30 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10248797 2024.05.30 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10248795 2024.05.30 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 10248794 2024.05.30 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 10248793 2024.05.30 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10248819 2024.05.30 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248816 2024.05.30 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 10248814 2024.05.30 MB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10248817 2024.05.30 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 10248812 2024.05.30 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 10248813 2024.05.30 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10248815 2024.05.30 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 10248811 2024.05.30 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 10248810 2024.05.30 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 10248809 2024.05.30 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 10248807 2024.05.30 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10248808 2024.05.30 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10248805 2024.05.30 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10248803 2024.05.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10248804 2024.05.30 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10248799 2024.05.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10248789 2024.05.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10248792 2024.05.30 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10248783 2024.05.30 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10248786 2024.05.30 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10248790 2024.05.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10248787 2024.05.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10248784 2024.05.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10248791 2024.05.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10248788 2024.05.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10248785 2024.05.30 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10248782 2024.05.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10248780 2024.05.30 PM
pospolity sroka, Pica pica 3 10248781 2024.05.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10248779 2024.05.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10248778 2024.05.30 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10248777 2024.05.30 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10233222 2024.05.27 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10233223 2024.05.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10233224 2024.05.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10233221 2024.05.27 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10233220 2024.05.27 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 10233219 2024.05.27 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10221552 2024.05.26 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10221553 2024.05.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10221551 2024.05.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10221548 2024.05.26 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10221550 2024.05.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10221549 2024.05.26 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10221547 2024.05.26 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10217004 2024.05.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10217003 2024.05.25 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10217002 2024.05.25 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 10217000 2024.05.25 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10216999 2024.05.25 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 6 10217001 2024.05.25 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10216997 2024.05.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10216996 2024.05.25 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10216998 2024.05.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10216995 2024.05.25 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10216993 2024.05.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10216994 2024.05.25 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10216992 2024.05.25 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10216989 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10216988 2024.05.25 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10216990 2024.05.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10216987 2024.05.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10216991 2024.05.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10216985 2024.05.25 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10216986 2024.05.25 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10216983 2024.05.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10216984 2024.05.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10216982 2024.05.25 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10216980 2024.05.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10216981 2024.05.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10216979 2024.05.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10216978 2024.05.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10216977 2024.05.25 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10216976 2024.05.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10204490 2024.05.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10204491 2024.05.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10204492 2024.05.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10204487 2024.05.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10204488 2024.05.23 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10204486 2024.05.23 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10204485 2024.05.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10204489 2024.05.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10204484 2024.05.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10204483 2024.05.23 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10204482 2024.05.23 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10204480 2024.05.23 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10204481 2024.05.23 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 10204478 2024.05.23 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10204479 2024.05.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10204476 2024.05.23 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10204475 2024.05.23 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10204474 2024.05.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10204477 2024.05.23 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10204508 2024.05.23 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10204506 2024.05.23 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10204505 2024.05.23 ŚL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10204504 2024.05.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10204507 2024.05.23 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10204503 2024.05.23 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10204502 2024.05.23 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10204501 2024.05.23 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10204499 2024.05.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10204500 2024.05.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10204498 2024.05.23 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10204497 2024.05.23 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10204496 2024.05.23 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 10204495 2024.05.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 10204494 2024.05.23 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10204493 2024.05.23 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10204473 2024.05.23 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10204472 2024.05.23 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10204470 2024.05.23 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10204469 2024.05.23 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10204471 2024.05.23 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10204467 2024.05.23 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10204468 2024.05.23 OP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10204464 2024.05.23 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10204465 2024.05.23 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10204466 2024.05.23 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10204463 2024.05.23 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10204460 2024.05.23 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 10204461 2024.05.23 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10204459 2024.05.23 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10204458 2024.05.23 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 10204462 2024.05.23 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10182814 2024.05.19 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10182816 2024.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10182812 2024.05.19 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10182813 2024.05.19 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10182809 2024.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10182811 2024.05.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10182810 2024.05.19 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10182807 2024.05.19 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10182808 2024.05.19 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10177827 2024.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10177822 2024.05.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10177826 2024.05.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10177825 2024.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10177823 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10177824 2024.05.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10177867 2024.05.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10177820 2024.05.19 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10177821 2024.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10177818 2024.05.19 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10177817 2024.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10177819 2024.05.19 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10177815 2024.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10177814 2024.05.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10177816 2024.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10177813 2024.05.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10177812 2024.05.19 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10177810 2024.05.19 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10177809 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10177811 2024.05.19 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10177808 2024.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10177807 2024.05.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 10177804 2024.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10177800 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10177805 2024.05.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10177801 2024.05.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10177806 2024.05.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10177798 2024.05.19 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10177803 2024.05.19 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10169417 2024.05.18 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10169418 2024.05.18 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10169415 2024.05.18 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10169416 2024.05.18 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10169414 2024.05.18 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10169413 2024.05.18 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10169410 2024.05.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10169412 2024.05.18 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10169409 2024.05.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10169411 2024.05.18 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10169408 2024.05.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10156838 2024.05.16 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10156836 2024.05.16 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10156835 2024.05.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10156837 2024.05.16 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10156834 2024.05.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10156833 2024.05.16 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10156831 2024.05.16 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10156832 2024.05.16 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10156830 2024.05.16 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10147892 2024.05.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10147895 2024.05.15 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10147890 2024.05.15 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10147910 2024.05.15 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10147907 2024.05.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10147905 2024.05.15 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10147904 2024.05.15 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10147903 2024.05.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10147914 2024.05.15 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10147902 2024.05.15 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10147901 2024.05.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10147900 2024.05.15 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10147908 2024.05.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10147912 2024.05.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10147899 2024.05.15 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10147898 2024.05.15 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10147897 2024.05.15 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10147893 2024.05.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10147894 2024.05.15 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10140857 2024.05.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10140856 2024.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10140854 2024.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10140852 2024.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10140855 2024.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10140851 2024.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10140853 2024.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10140849 2024.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10140848 2024.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10140850 2024.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10140844 2024.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10140846 2024.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10140847 2024.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10140843 2024.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10140845 2024.05.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10140841 2024.05.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10140842 2024.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10140839 2024.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10140838 2024.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10140836 2024.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10140837 2024.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10140840 2024.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10140834 2024.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10140833 2024.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10140835 2024.05.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10140832 2024.05.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10126478 2024.05.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10126470 2024.05.12 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10126465 2024.05.12 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10126466 2024.05.12 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10126467 2024.05.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10126468 2024.05.12 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10126472 2024.05.12 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10126463 2024.05.12 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10126462 2024.05.12 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10126460 2024.05.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 10126461 2024.05.12 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10126459 2024.05.12 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10126464 2024.05.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10126458 2024.05.12 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10113766 2024.05.11 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10113764 2024.05.11 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10113765 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10113762 2024.05.11 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10113763 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10113761 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10113759 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10113760 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10113794 2024.05.11 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10113792 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10113791 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10113790 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10113787 2024.05.11 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10113785 2024.05.11 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10113786 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10113784 2024.05.11 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10113780 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10113782 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10113776 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10113775 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10113773 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10113770 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10113768 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 10113767 2024.05.11 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10113796 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10113795 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10113793 2024.05.11 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10113798 2024.05.11 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10113789 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10113788 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10113783 2024.05.11 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10113781 2024.05.11 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10113797 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10113778 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10113779 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10113777 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10113774 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10113771 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10113772 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10113769 2024.05.11 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10113757 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 10113749 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10113744 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10113742 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10113747 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10113751 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10113741 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10113736 2024.05.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10113735 2024.05.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10113737 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10113733 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10113732 2024.05.11 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10113730 2024.05.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10113727 2024.05.11 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10113726 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10113739 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10113755 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10113753 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10113754 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 10113752 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10113758 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10113748 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10113750 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10113746 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10113745 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10113743 2024.05.11 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10113734 2024.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10113738 2024.05.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10113740 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10113731 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10113729 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10113728 2024.05.11 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10113628 2024.05.11 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10113627 2024.05.11 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10113624 2024.05.11 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10113625 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10113626 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10113623 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10113622 2024.05.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10113621 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10113620 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10113629 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10113618 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10113617 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10113619 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10113616 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10113614 2024.05.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10113615 2024.05.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10103952 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10103951 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10103950 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10103882 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10103881 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10103880 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 50 10103879 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10103878 2024.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10103877 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10103876 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10103875 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10103874 2024.05.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10103873 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 10103872 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10103871 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10103870 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10103869 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10103868 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10103867 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10103866 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10103865 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10103864 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10103863 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103862 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10103861 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10103860 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10103859 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10103858 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10103857 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10103856 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10103855 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10103854 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103853 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10103250 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10103248 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103249 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10103247 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103246 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10103244 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10103245 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10103126 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10103128 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10103125 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10103124 2024.05.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10103122 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103123 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103127 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10095057 2024.05.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10095056 2024.05.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10095055 2024.05.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10095054 2024.05.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10095053 2024.05.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10095052 2024.05.09 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10090131 2024.05.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10083213 2024.05.07 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10083211 2024.05.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10083212 2024.05.07 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10083209 2024.05.07 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10083207 2024.05.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10083208 2024.05.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10083210 2024.05.07 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10083206 2024.05.07 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10083205 2024.05.07 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10083203 2024.05.07 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10083204 2024.05.07 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10083201 2024.05.07 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10083202 2024.05.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10076778 2024.05.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10076777 2024.05.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10076775 2024.05.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10076776 2024.05.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10076774 2024.05.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10076773 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10076771 2024.05.06 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10076769 2024.05.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10076770 2024.05.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10076768 2024.05.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10076764 2024.05.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10076772 2024.05.06 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10076766 2024.05.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10076767 2024.05.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10076765 2024.05.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10076763 2024.05.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10076762 2024.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10076760 2024.05.06 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10076761 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10076759 2024.05.06 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10076757 2024.05.06 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10066911 2024.05.05 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10066910 2024.05.05 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10066909 2024.05.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10066908 2024.05.05 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10066906 2024.05.05 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10066905 2024.05.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10066907 2024.05.05 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10066904 2024.05.05 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10058117 2024.05.04 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10058118 2024.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10058116 2024.05.04 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 10058115 2024.05.04 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 10058098 2024.05.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10058097 2024.05.04 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10058095 2024.05.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10058093 2024.05.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10058096 2024.05.04 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10058092 2024.05.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10058094 2024.05.04 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10058091 2024.05.04 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10058090 2024.05.04 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10058089 2024.05.04 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10058087 2024.05.04 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10058086 2024.05.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10058088 2024.05.04 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10058085 2024.05.04 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10058084 2024.05.04 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10058083 2024.05.04 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 10058114 2024.05.04 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10058113 2024.05.04 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10058112 2024.05.04 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10058110 2024.05.04 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10058107 2024.05.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10058111 2024.05.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10058108 2024.05.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10058106 2024.05.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10058109 2024.05.04 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10058105 2024.05.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10058103 2024.05.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10058104 2024.05.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10058101 2024.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10058102 2024.05.04 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10058100 2024.05.04 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10058099 2024.05.04 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10058081 2024.05.04 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10058082 2024.05.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10058080 2024.05.04 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10058078 2024.05.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10058077 2024.05.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10058079 2024.05.04 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10058075 2024.05.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10058076 2024.05.04 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10058073 2024.05.04 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10058071 2024.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10058074 2024.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10058072 2024.05.04 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10058068 2024.05.04 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 10058069 2024.05.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10058070 2024.05.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 10058067 2024.05.04 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10058064 2024.05.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10058065 2024.05.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10058063 2024.05.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10058066 2024.05.04 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10058062 2024.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10058061 2024.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10058059 2024.05.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10058060 2024.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10058057 2024.05.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10058058 2024.05.04 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10058056 2024.05.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10058055 2024.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10058053 2024.05.04 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10058054 2024.05.04 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10058052 2024.05.04 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10058051 2024.05.04 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10045515 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10045511 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10045508 2024.05.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10045512 2024.05.03 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10045505 2024.05.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10045504 2024.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10045502 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10045503 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10045501 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10045500 2024.05.03 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10045499 2024.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10045525 2024.05.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10045523 2024.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10045521 2024.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10045522 2024.05.03 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10045517 2024.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10045518 2024.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10045520 2024.05.03 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10045519 2024.05.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10045516 2024.05.03 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10045524 2024.05.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10045513 2024.05.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 10045514 2024.05.03 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10045509 2024.05.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10045510 2024.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10045507 2024.05.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10045506 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10045498 2024.05.03 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10045497 2024.05.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10045496 2024.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10045494 2024.05.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10045495 2024.05.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10045492 2024.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10045493 2024.05.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10045490 2024.05.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10045491 2024.05.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10045489 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10045488 2024.05.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10045487 2024.05.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10045486 2024.05.03 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10045485 2024.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10045483 2024.05.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10045484 2024.05.03 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10031849 2024.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10031845 2024.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10031842 2024.05.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10031844 2024.05.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10031838 2024.05.02 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10031837 2024.05.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10031839 2024.05.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10031835 2024.05.02 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10031830 2024.05.02 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10031831 2024.05.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10031829 2024.05.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10031828 2024.05.02 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10031827 2024.05.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10031826 2024.05.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10031854 2024.05.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10031853 2024.05.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10031850 2024.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10031852 2024.05.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10031851 2024.05.02 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10031847 2024.05.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10031848 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10031846 2024.05.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10031843 2024.05.02 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10031855 2024.05.02 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10031840 2024.05.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10031841 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10031836 2024.05.02 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10031834 2024.05.02 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10031833 2024.05.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10031832 2024.05.02 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10031823 2024.05.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10031822 2024.05.02 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10031821 2024.05.02 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10031825 2024.05.02 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10031818 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10031819 2024.05.02 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10031824 2024.05.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10031817 2024.05.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10031820 2024.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10031816 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10031814 2024.05.02 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10031815 2024.05.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10031813 2024.05.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10031810 2024.05.02 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10031811 2024.05.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10031812 2024.05.02 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10018779 2024.05.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10018780 2024.05.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10018782 2024.05.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10018778 2024.05.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10018775 2024.05.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10018776 2024.05.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10018781 2024.05.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 10018774 2024.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10018777 2024.05.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10018773 2024.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10018772 2024.05.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10018770 2024.05.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10018771 2024.05.01 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10018769 2024.05.01 PK
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 2 10015070 2024.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10011665 2024.04.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10011662 2024.04.30 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10011663 2024.04.30 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10011661 2024.04.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10011660 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10011658 2024.04.30 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 10011659 2024.04.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10011656 2024.04.30 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10011657 2024.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10011653 2024.04.30 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10011655 2024.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10011654 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10011652 2024.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10011650 2024.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10011651 2024.04.30 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10011649 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10011648 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10007930 2024.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10007929 2024.04.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10007927 2024.04.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10007928 2024.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10007926 2024.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10007925 2024.04.30 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10007924 2024.04.30 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10007922 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10007921 2024.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10007923 2024.04.30 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10007920 2024.04.30 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10003344 2024.04.29 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10003343 2024.04.29 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10003342 2024.04.29 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10003341 2024.04.29 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10003340 2024.04.29 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10002737 2024.04.29 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10002736 2024.04.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10002738 2024.04.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10002735 2024.04.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10002734 2024.04.29 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10002733 2024.04.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10002732 2024.04.29 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10000810 2024.04.29 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 10000811 2024.04.29 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 10000809 2024.04.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10000805 2024.04.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10000807 2024.04.29 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10000808 2024.04.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 10000806 2024.04.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10000803 2024.04.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10000804 2024.04.29 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10000800 2024.04.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10000802 2024.04.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10000801 2024.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10000798 2024.04.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10000796 2024.04.29 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10000797 2024.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10000799 2024.04.29 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10000795 2024.04.29 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10000794 2024.04.29 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9993770 2024.04.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9993768 2024.04.28 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9993769 2024.04.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9993767 2024.04.28 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9993766 2024.04.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9981494 2024.04.27 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9981495 2024.04.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9981493 2024.04.27 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9981492 2024.04.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9981491 2024.04.27 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9981490 2024.04.27 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9981488 2024.04.27 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9981489 2024.04.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9981487 2024.04.27 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9981486 2024.04.27 ŚL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9972838 2024.04.27 ŚL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9972839 2024.04.27 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9970090 2024.04.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9970091 2024.04.26 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9970089 2024.04.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9970088 2024.04.26 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9970085 2024.04.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9970086 2024.04.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9970087 2024.04.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9970084 2024.04.26 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9970105 2024.04.26 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9970104 2024.04.26 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9970106 2024.04.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9970107 2024.04.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9970101 2024.04.26 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9970103 2024.04.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9970102 2024.04.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9970100 2024.04.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9970098 2024.04.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9970099 2024.04.26 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9970096 2024.04.26 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9970094 2024.04.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9970097 2024.04.26 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9970092 2024.04.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9970095 2024.04.26 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9970093 2024.04.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9970083 2024.04.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9970081 2024.04.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9970082 2024.04.26 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9970078 2024.04.26 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9970080 2024.04.26 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9970076 2024.04.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9970077 2024.04.26 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9970073 2024.04.26 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9970079 2024.04.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9970075 2024.04.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9970074 2024.04.26 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9970071 2024.04.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9970070 2024.04.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9970072 2024.04.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9970069 2024.04.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9970068 2024.04.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9965467 2024.04.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9965466 2024.04.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9965468 2024.04.25 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9965462 2024.04.25 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 9965463 2024.04.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9965465 2024.04.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9965461 2024.04.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9965464 2024.04.25 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9965460 2024.04.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9965459 2024.04.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9965458 2024.04.25 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9965457 2024.04.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9965456 2024.04.25 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9965455 2024.04.25 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9965454 2024.04.25 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9965453 2024.04.25 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9956448 2024.04.23 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9956447 2024.04.23 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9956446 2024.04.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9956450 2024.04.23 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9956443 2024.04.23 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9956445 2024.04.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9956449 2024.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9956444 2024.04.23 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9956442 2024.04.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9954888 2024.04.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9954883 2024.04.23 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9954889 2024.04.23 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9954882 2024.04.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9954884 2024.04.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9954890 2024.04.23 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9954887 2024.04.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9954885 2024.04.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9954881 2024.04.23 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9954886 2024.04.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9950625 2024.04.22 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9950626 2024.04.22 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9950623 2024.04.22 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9950627 2024.04.22 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9950624 2024.04.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9950622 2024.04.22 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9950621 2024.04.22 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9950620 2024.04.22 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9950619 2024.04.22 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9950618 2024.04.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9950617 2024.04.22 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9950616 2024.04.22 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9950615 2024.04.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9950614 2024.04.22 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9950613 2024.04.22 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9950612 2024.04.22 ŚL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9929836 2024.04.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9926654 2024.04.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9926651 2024.04.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 9926653 2024.04.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9926650 2024.04.18 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9926652 2024.04.18 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9926649 2024.04.18 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9926647 2024.04.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9926648 2024.04.18 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 9926645 2024.04.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9926646 2024.04.18 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9926643 2024.04.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9926644 2024.04.18 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9926642 2024.04.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9918956 2024.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9918955 2024.04.16 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9918953 2024.04.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9918951 2024.04.16 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9918952 2024.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9918954 2024.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9918950 2024.04.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9918949 2024.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 9918948 2024.04.16 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9918947 2024.04.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9918946 2024.04.16 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9918944 2024.04.16 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9918945 2024.04.16 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9918943 2024.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9914334 2024.04.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9914333 2024.04.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9914328 2024.04.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9914332 2024.04.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9914329 2024.04.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9914330 2024.04.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9914327 2024.04.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9914331 2024.04.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 9914326 2024.04.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 9914325 2024.04.15 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 9914324 2024.04.15 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9914323 2024.04.15 ŚL