DRUŻYNA

Drużyna: Modżiburki M. Obserwator: Martyna Zarzycka

Liczba gatunków: 71

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 86 1458 50 50 1 2 17 30
2 19 81 54 16 0 1 2 13
3 9 15 58 8 0 1 3 4
4 25 32 71 24 0 2 7 15
5 0 0 71 0 0 0 0 0
6 0 0 71 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9813790 2024.04.01
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9813814 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9813795 2024.04.01
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9813799 2024.04.01
pospolity kruk, Corvus corax 2 9813797 2024.04.01
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9813791 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9813800 2024.04.01
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9813805 2024.04.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9813793 2024.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9813808 2024.04.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9813801 2024.04.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9813813 2024.04.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9813803 2024.04.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9813796 2024.04.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9813798 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9813807 2024.04.01
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9813809 2024.04.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9813806 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9813794 2024.04.01
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9813811 2024.04.01
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9813792 2024.04.01
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9813804 2024.04.01
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9813802 2024.04.01
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9813810 2024.04.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9813812 2024.04.01
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 9813847 2024.03.31
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9688523 2024.03.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9688520 2024.03.16 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9688521 2024.03.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9688522 2024.03.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9687864 2024.03.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9687865 2024.03.16 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9687866 2024.03.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9666782 2024.03.12 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9666780 2024.02.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9666781 2024.02.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9579254 2024.02.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9579256 2024.02.24 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9579255 2024.02.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9551058 2024.02.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9551056 2024.02.17 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9551057 2024.02.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9505963 2024.02.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9505962 2024.02.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9505964 2024.02.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9505961 2024.02.04 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9505960 2024.02.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9505957 2024.02.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9505959 2024.02.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9505958 2024.02.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9505956 2024.02.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9505954 2024.02.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9505955 2024.02.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9487600 2024.01.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9487599 2024.01.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9487597 2024.01.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9487598 2024.01.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9487594 2024.01.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9487596 2024.01.29
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9487595 2024.01.29
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9504172 2024.01.28
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9504170 2024.01.28
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9504223 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9504229 2024.01.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9504255 2024.01.28
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 9504254 2024.01.28
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9504228 2024.01.28
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9504256 2024.01.28
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9504245 2024.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9504230 2024.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9504231 2024.01.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9504176 2024.01.28
pospolity mazurek, Passer montanus 25 9504180 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9504178 2024.01.28
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9504175 2024.01.28
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9504221 2024.01.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9504181 2024.01.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9504222 2024.01.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9504174 2024.01.28
pospolity kruk, Corvus corax 4 9504179 2024.01.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9504177 2024.01.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9504226 2024.01.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9504158 2024.01.28
pospolity żuraw, Grus grus 9 9504160 2024.01.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9504161 2024.01.28
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9504163 2024.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9504155 2024.01.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9504154 2024.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9504167 2024.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9504156 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 9504151 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9504165 2024.01.28
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9504150 2024.01.28
pospolity łyska, Fulica atra 50 9504159 2024.01.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9504153 2024.01.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9504157 2024.01.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9504168 2024.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9504164 2024.01.28
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9504227 2024.01.28
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9504224 2024.01.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 9504225 2024.01.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9461635 2024.01.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9461633 2024.01.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9461634 2024.01.22 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9461632 2024.01.22 WP
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9458399 2024.01.21 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9456253 2024.01.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9356119 2024.01.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9356120 2024.01.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9345968 2024.01.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9345967 2024.01.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9345969 2024.01.08 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9340154 2024.01.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9340152 2024.01.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9340153 2024.01.07 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9340151 2024.01.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9339481 2024.01.07 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 60 9339480 2024.01.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9339478 2024.01.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9339479 2024.01.07 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9339477 2024.01.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9333989 2024.01.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9333988 2024.01.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9333987 2024.01.06 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9333985 2024.01.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9333986 2024.01.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9333873 2024.01.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9333871 2024.01.06 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9333872 2024.01.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9333820 2024.01.06 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9333819 2024.01.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9333818 2024.01.06 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9333817 2024.01.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9326321 2024.01.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9326322 2024.01.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9326323 2024.01.01
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9326325 2024.01.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9326324 2024.01.01
pospolity kos, Turdus merula 2 9326326 2024.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...