DRUŻYNA

Drużyna: Leszczyńska Grupa OTOP Qll27 . Obserwator: Maciej Kulmajer

Liczba gatunków: 172

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 189 2292 68 68 0 9 22 37
2 100 1028 84 51 0 4 16 31
3 218 3614 115 87 0 10 33 44
4 272 1185 146 99 0 10 47 42
5 191 396 172 95 1 21 36 37
6 13 30 172 13 0 3 5 5
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 10311751 2024.06.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10311750 2024.06.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10311749 2024.06.09 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10311748 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10311747 2024.06.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10311746 2024.06.09 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10311745 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10311744 2024.06.09 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10311743 2024.06.09 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10311742 2024.06.09 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10311741 2024.06.09 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 10311740 2024.06.09 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10311739 2024.06.09 WP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10275458 2024.05.31 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10275465 2024.05.31 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 10275488 2024.05.31 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 6 10275499 2024.05.31 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 10275487 2024.05.31 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10275486 2024.05.31 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 10275485 2024.05.31 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10275500 2024.05.31 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10275491 2024.05.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10275490 2024.05.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 10275489 2024.05.30 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10275497 2024.05.30 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10275498 2024.05.29 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10275493 2024.05.29 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10242186 2024.05.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10242185 2024.05.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10242184 2024.05.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10242183 2024.05.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10242182 2024.05.29 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10242181 2024.05.29 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10242180 2024.05.29 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10242179 2024.05.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10242178 2024.05.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10242177 2024.05.29 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10241108 2024.05.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10241107 2024.05.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10241106 2024.05.26 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10241105 2024.05.26 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10241104 2024.05.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10241103 2024.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10241102 2024.05.26 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10241101 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10241100 2024.05.26 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10241099 2024.05.26 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10241098 2024.05.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10219985 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10219984 2024.05.19 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10219982 2024.05.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 10219988 2024.05.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10219987 2024.05.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10219986 2024.05.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10219983 2024.05.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10219981 2024.05.18 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10128909 2024.05.13 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10128913 2024.05.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10128908 2024.05.13 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10128906 2024.05.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10099576 2024.05.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10099575 2024.05.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10099574 2024.05.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10099573 2024.05.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10099572 2024.05.10 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10099571 2024.05.10 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10083594 2024.05.07 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10083593 2024.05.07 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10083592 2024.05.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10082382 2024.05.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10082381 2024.05.07 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10082380 2024.05.07 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10082379 2024.05.07 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10082378 2024.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10082377 2024.05.07 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10082376 2024.05.07 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 14 10066935 2024.05.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10066936 2024.05.05 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10066914 2024.05.05 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10066921 2024.05.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10066920 2024.05.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10066919 2024.05.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 9 10066918 2024.05.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10066917 2024.05.05 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 7 10066916 2024.05.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10066915 2024.05.05 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10052804 2024.05.04 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10052803 2024.05.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10052802 2024.05.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10052801 2024.05.04 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10052800 2024.05.04 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10052799 2024.05.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10045098 2024.05.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10045097 2024.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10045096 2024.05.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 10045095 2024.05.03 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 10045094 2024.05.03 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10045093 2024.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10045092 2024.05.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10045091 2024.05.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10045090 2024.05.03 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10045089 2024.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10045088 2024.05.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10043832 2024.05.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 10043831 2024.05.03 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10044106 2024.05.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10044105 2024.05.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10044104 2024.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10044103 2024.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10044102 2024.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10044101 2024.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10044100 2024.05.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10044099 2024.05.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10044098 2024.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10034097 2024.05.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10034096 2024.05.02
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10034095 2024.05.02
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10032469 2024.05.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10039395 2024.05.02
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 10039394 2024.05.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10034111 2024.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10034112 2024.05.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 10034035 2024.05.02
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10034036 2024.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10039406 2024.05.02
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10039411 2024.05.02
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10034034 2024.05.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10039400 2024.05.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10034030 2024.05.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10034024 2024.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10039401 2024.05.02
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 10039419 2024.05.02
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10039396 2024.05.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10039388 2024.05.02
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10034016 2024.05.02
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 10039389 2024.05.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10039403 2024.05.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10034018 2024.05.02
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10034028 2024.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 10039415 2024.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 10034109 2024.05.02
pospolity kos, Turdus merula 1 10034025 2024.05.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10039412 2024.05.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10034022 2024.05.02
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10039416 2024.05.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10039408 2024.05.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10039392 2024.05.02
pospolity bogatka, Parus major 1 10034005 2024.05.02
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10039375 2024.05.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10039397 2024.05.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10034004 2024.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10039405 2024.05.02
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10034007 2024.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10039393 2024.05.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10039402 2024.05.02
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10039404 2024.05.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10034027 2024.05.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10034023 2024.05.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10039398 2024.05.02
pospolity kruk, Corvus corax 1 10039414 2024.05.02
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10034020 2024.05.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10034029 2024.05.02
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10034015 2024.05.02
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10034019 2024.05.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10034012 2024.05.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10034017 2024.05.02
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10034010 2024.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10034021 2024.05.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10039399 2024.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10034011 2024.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10039374 2024.05.02
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10034013 2024.05.02
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10034002 2024.05.02
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10039413 2024.05.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10034014 2024.05.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10039418 2024.05.02
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10034009 2024.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10039409 2024.05.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10034006 2024.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10034031 2024.05.02
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10034008 2024.05.02
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 10039407 2024.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10039417 2024.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10039410 2024.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10034026 2024.05.02
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10034003 2024.05.02
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10023128 2024.05.01 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10023127 2024.05.01 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10023126 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10018596 2024.05.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10018595 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10018594 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10018593 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10018592 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10018591 2024.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10018590 2024.05.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10018589 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10018588 2024.05.01 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10018587 2024.05.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10018586 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10018585 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10018584 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10018583 2024.05.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10018582 2024.05.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10011855 2024.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10011863 2024.04.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10011862 2024.04.30 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10011861 2024.04.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10011860 2024.04.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10011859 2024.04.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10011858 2024.04.30 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10011857 2024.04.30 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10011856 2024.04.30 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10011854 2024.04.30 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9988736 2024.04.28 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9988737 2024.04.28 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9988735 2024.04.28 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9987361 2024.04.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9987360 2024.04.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9987359 2024.04.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9987358 2024.04.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9987357 2024.04.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9987356 2024.04.28 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9987355 2024.04.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9987354 2024.04.28 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9986902 2024.04.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9988745 2024.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9988744 2024.04.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9988743 2024.04.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9988742 2024.04.28 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 9988741 2024.04.28 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9988740 2024.04.28 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9988739 2024.04.28 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 9988738 2024.04.28 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9978620 2024.04.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9978615 2024.04.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9978614 2024.04.26 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9978613 2024.04.26 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 9961944 2024.04.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9961943 2024.04.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9961942 2024.04.25 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9961941 2024.04.25 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9961940 2024.04.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9961939 2024.04.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9961938 2024.04.25 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 9961937 2024.04.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9961936 2024.04.25 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9961935 2024.04.25 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9961934 2024.04.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9961933 2024.04.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 16 9961932 2024.04.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 9961931 2024.04.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9955411 2024.04.23 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9955410 2024.04.23 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9955409 2024.04.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 6 9955408 2024.04.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9955407 2024.04.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9955406 2024.04.23 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9955405 2024.04.23 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 8 9955404 2024.04.23 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9955403 2024.04.23 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9955402 2024.04.23 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9955401 2024.04.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9955400 2024.04.23 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9955399 2024.04.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9955398 2024.04.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9955397 2024.04.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9955396 2024.04.23 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9955395 2024.04.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9955394 2024.04.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9955393 2024.04.23 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9955392 2024.04.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9955391 2024.04.23 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9955390 2024.04.23 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9955389 2024.04.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9942282 2024.04.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9942281 2024.04.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9942280 2024.04.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9942279 2024.04.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9942278 2024.04.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9942277 2024.04.21 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9942276 2024.04.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9942275 2024.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9942274 2024.04.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9942273 2024.04.21 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9942272 2024.04.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9942271 2024.04.21 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9942367 2024.04.21 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9942366 2024.04.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9942365 2024.04.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9942364 2024.04.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9942363 2024.04.21 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9942361 2024.04.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9942360 2024.04.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9942359 2024.04.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9942358 2024.04.21 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9942356 2024.04.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9942355 2024.04.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9942354 2024.04.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9942353 2024.04.21 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9942352 2024.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9942351 2024.04.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9942403 2024.04.21 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9938667 2024.04.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9934496 2024.04.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9934495 2024.04.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9934494 2024.04.20 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9934493 2024.04.20 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9934492 2024.04.20 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9934491 2024.04.20 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9934490 2024.04.20 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9934489 2024.04.20 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 9934488 2024.04.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9934487 2024.04.20 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9934330 2024.04.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9934331 2024.04.17 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9919164 2024.04.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9919165 2024.04.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9919166 2024.04.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9902761 2024.04.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9902760 2024.04.14 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9902759 2024.04.14 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9902758 2024.04.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9902757 2024.04.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9902756 2024.04.14 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9902755 2024.04.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9902754 2024.04.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9902753 2024.04.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9902752 2024.04.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9902751 2024.04.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9902750 2024.04.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9902749 2024.04.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9902748 2024.04.14 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9902747 2024.04.14 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9902746 2024.04.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9894461 2024.04.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9894458 2024.04.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9894468 2024.04.13 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9894456 2024.04.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9894457 2024.04.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9894467 2024.04.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9894466 2024.04.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9894465 2024.04.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9894464 2024.04.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9894463 2024.04.13 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9894462 2024.04.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9894478 2024.04.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9894477 2024.04.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9894476 2024.04.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9894475 2024.04.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9894474 2024.04.13 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9894473 2024.04.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9894472 2024.04.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9894471 2024.04.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9894470 2024.04.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9894469 2024.04.13 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9894460 2024.04.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9894459 2024.04.13 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9890698 2024.04.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9890697 2024.04.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9890696 2024.04.13 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9890695 2024.04.13 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9890694 2024.04.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9890693 2024.04.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9890692 2024.04.13 WP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9889707 2024.04.12 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9889704 2024.04.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9889705 2024.04.12 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9889702 2024.04.12 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9889701 2024.04.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9889703 2024.04.12 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 9889700 2024.04.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9867680 2024.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9867679 2024.04.09 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9867678 2024.04.09 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9867677 2024.04.09 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9867676 2024.04.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9867675 2024.04.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9867674 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9867673 2024.04.09 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9852021 2024.04.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9852020 2024.04.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9852019 2024.04.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9852018 2024.04.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9852017 2024.04.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9852016 2024.04.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9852015 2024.04.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9852014 2024.04.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9852013 2024.04.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9852012 2024.04.07 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9847592 2024.04.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9847591 2024.04.07 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9847590 2024.04.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 9847589 2024.04.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9847588 2024.04.07 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9847587 2024.04.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9847586 2024.04.07 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9847585 2024.04.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9847584 2024.04.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9847583 2024.04.07 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9847582 2024.04.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9847581 2024.04.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9847580 2024.04.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9847579 2024.04.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 9847578 2024.04.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9847577 2024.04.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9847576 2024.04.07 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9847575 2024.04.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9847574 2024.04.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9842048 2024.04.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9842047 2024.04.06 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9842046 2024.04.06 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9842045 2024.04.06 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9842044 2024.04.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9836173 2024.04.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9836172 2024.04.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9836171 2024.04.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9836170 2024.04.06 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9836169 2024.04.06 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9836168 2024.04.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9836167 2024.04.06 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9836166 2024.04.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9836165 2024.04.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 156 9836164 2024.04.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9836163 2024.04.06 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9836147 2024.04.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9836162 2024.04.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9836161 2024.04.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9836160 2024.04.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9836159 2024.04.06 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9836158 2024.04.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 9836157 2024.04.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9836156 2024.04.06 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9836155 2024.04.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9836154 2024.04.06 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9836153 2024.04.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9836152 2024.04.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9836151 2024.04.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9836150 2024.04.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9836149 2024.04.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9836148 2024.04.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9800768 2024.04.01 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9800736 2024.04.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9801064 2024.04.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9801063 2024.04.01 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9801062 2024.04.01 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9801061 2024.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9801060 2024.04.01 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9801059 2024.04.01 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9801058 2024.04.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9801057 2024.04.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9801056 2024.04.01 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9801055 2024.04.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9801054 2024.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9800735 2024.04.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9800734 2024.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9800733 2024.04.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9800732 2024.04.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9800731 2024.04.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9800730 2024.04.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9800729 2024.04.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9800728 2024.04.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9800727 2024.04.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9800726 2024.04.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9800725 2024.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9800724 2024.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9800723 2024.04.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9800722 2024.04.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9800721 2024.04.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9800720 2024.04.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9800719 2024.04.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9800718 2024.04.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9800717 2024.04.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9800716 2024.04.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9800715 2024.04.01 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9800714 2024.04.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9790769 2024.03.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9790768 2024.03.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9790767 2024.03.31 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9790766 2024.03.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9790765 2024.03.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9789387 2024.03.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9789386 2024.03.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9789385 2024.03.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 9789384 2024.03.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9789383 2024.03.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9789382 2024.03.31 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9789277 2024.03.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9789275 2024.03.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9789274 2024.03.30 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9789273 2024.03.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9789271 2024.03.30 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9789268 2024.03.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9789267 2024.03.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9789276 2024.03.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9789269 2024.03.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9789272 2024.03.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9789270 2024.03.30 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9789266 2024.03.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9784168 2024.03.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9784167 2024.03.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9784166 2024.03.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9784165 2024.03.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9784164 2024.03.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9784163 2024.03.30 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9784162 2024.03.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9784161 2024.03.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9784160 2024.03.30 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9784159 2024.03.30 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9784158 2024.03.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9784157 2024.03.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9784156 2024.03.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9784155 2024.03.30 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9789381 2024.03.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 9780185 2024.03.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9780184 2024.03.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 6 9780183 2024.03.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9780182 2024.03.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9780181 2024.03.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9780180 2024.03.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9780179 2024.03.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9780201 2024.03.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9780200 2024.03.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9780199 2024.03.30 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9780198 2024.03.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9780197 2024.03.30 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9780196 2024.03.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9780195 2024.03.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9780194 2024.03.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9780193 2024.03.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9780192 2024.03.30 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9780191 2024.03.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9780190 2024.03.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 9780189 2024.03.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9780188 2024.03.30 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9780187 2024.03.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 9780186 2024.03.30 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9780178 2024.03.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9780177 2024.03.30 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9780176 2024.03.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9780175 2024.03.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 82 9780174 2024.03.30 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9780173 2024.03.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9780172 2024.03.30 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9780171 2024.03.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9780170 2024.03.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9780169 2024.03.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9780168 2024.03.30 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9780167 2024.03.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9780166 2024.03.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9780165 2024.03.28 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9780164 2024.03.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9780163 2024.03.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9740313 2024.03.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9737516 2024.03.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9737515 2024.03.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9737514 2024.03.23
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9737513 2024.03.23
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9737512 2024.03.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9737511 2024.03.23
pospolity żuraw, Grus grus 1 9737510 2024.03.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9737509 2024.03.23
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9737508 2024.03.23
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9737507 2024.03.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9737506 2024.03.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9737505 2024.03.23
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9737504 2024.03.23
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9737503 2024.03.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9737502 2024.03.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9737501 2024.03.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9737500 2024.03.23 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9737499 2024.03.23 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9737498 2024.03.23 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9730964 2024.03.23 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9730963 2024.03.23 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9730962 2024.03.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9730961 2024.03.23 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9730960 2024.03.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9730959 2024.03.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9730958 2024.03.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9730957 2024.03.23 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 9730956 2024.03.23 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9730955 2024.03.23 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9730954 2024.03.23 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9730953 2024.03.23 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9730952 2024.03.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9730951 2024.03.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 66 9730950 2024.03.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9730949 2024.03.23 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9730948 2024.03.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9730947 2024.03.23 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9730946 2024.03.23 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9730945 2024.03.23 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9730944 2024.03.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9730943 2024.03.23 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9730942 2024.03.23 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9730941 2024.03.23 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9730940 2024.03.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9730939 2024.03.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9730938 2024.03.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9730937 2024.03.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9730936 2024.03.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9730935 2024.03.23 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9722787 2024.03.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9722786 2024.03.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9722788 2024.03.21 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9722784 2024.03.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9722785 2024.03.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9722783 2024.03.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9782989 2024.03.17 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9782988 2024.03.17 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9782990 2024.03.17 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9782985 2024.03.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9782993 2024.03.17 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9782992 2024.03.17 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9782987 2024.03.17 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9782984 2024.03.17 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 9782991 2024.03.17 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9782983 2024.03.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9782986 2024.03.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9782994 2024.03.17 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9782995 2024.03.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9689320 2024.03.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9689318 2024.03.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9689319 2024.03.16 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9689316 2024.03.16 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 14 9689317 2024.03.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9689300 2024.03.16 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9689299 2024.03.16 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9689298 2024.03.16 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 9689297 2024.03.16 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9689296 2024.03.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9689295 2024.03.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9689294 2024.03.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 9689293 2024.03.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9689292 2024.03.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9689291 2024.03.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9689290 2024.03.16 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9689289 2024.03.16 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9694271 2024.03.16 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9694262 2024.03.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9694270 2024.03.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9694264 2024.03.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 9694259 2024.03.16 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 9694260 2024.03.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9694269 2024.03.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9694267 2024.03.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9694273 2024.03.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9694268 2024.03.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9694261 2024.03.16 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9694263 2024.03.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9694272 2024.03.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9682694 2024.03.15 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9682690 2024.03.15 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9682693 2024.03.15 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9682692 2024.03.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9682691 2024.03.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9682689 2024.03.15 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9682688 2024.03.15 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9682684 2024.03.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9682687 2024.03.15 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9682686 2024.03.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9682685 2024.03.15 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9682683 2024.03.15 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9664657 2024.03.11 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9622321 2024.03.03 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9622320 2024.03.03 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9622319 2024.03.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9622318 2024.03.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9622317 2024.03.03 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9622316 2024.03.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9622315 2024.03.03 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9622314 2024.03.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9622313 2024.03.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9622312 2024.03.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9622311 2024.03.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9622310 2024.03.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9622309 2024.03.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9622308 2024.03.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 9622307 2024.03.03 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1800 9622306 2024.03.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9622305 2024.03.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9622304 2024.03.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9622303 2024.03.03 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9622302 2024.03.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9622298 2024.03.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9622297 2024.03.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9622296 2024.03.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9622295 2024.03.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9622294 2024.03.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9622293 2024.03.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 9622292 2024.03.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9622291 2024.03.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9622290 2024.03.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9586550 2024.02.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9586549 2024.02.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9586548 2024.02.25 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9586547 2024.02.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9586546 2024.02.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9586545 2024.02.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9586544 2024.02.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9586543 2024.02.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9586542 2024.02.25 WP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9555917 2024.02.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9555729 2024.02.18 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9555630 2024.02.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9555629 2024.02.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9555628 2024.02.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9555627 2024.02.18 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 9555626 2024.02.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9555624 2024.02.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9555623 2024.02.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9555621 2024.02.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9555620 2024.02.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9555619 2024.02.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9554846 2024.02.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9556068 2024.02.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9556067 2024.02.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9556066 2024.02.18 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 9556064 2024.02.18 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9556063 2024.02.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9556062 2024.02.18 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9556060 2024.02.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9556059 2024.02.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9556061 2024.02.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9556058 2024.02.18 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9556057 2024.02.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9556056 2024.02.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9556055 2024.02.18 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9556054 2024.02.18 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9556053 2024.02.18 WP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9553391 2024.02.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9515309 2024.02.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9515307 2024.02.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9515306 2024.02.07 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9515308 2024.02.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9507607 2024.02.04 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 44 9507782 2024.02.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9507461 2024.02.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9507451 2024.02.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9507450 2024.02.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9507781 2024.02.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9507772 2024.02.04 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 9507454 2024.02.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9507776 2024.02.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9507448 2024.02.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 120 9507768 2024.02.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9507780 2024.02.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9507777 2024.02.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9507459 2024.02.04 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9507449 2024.02.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9507458 2024.02.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9507460 2024.02.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9507778 2024.02.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9507771 2024.02.04 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9507452 2024.02.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9507455 2024.02.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9507774 2024.02.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9507610 2024.02.04 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9507453 2024.02.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9507521 2024.02.04 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9507614 2024.02.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9507775 2024.02.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9507770 2024.02.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9507456 2024.02.04 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9507522 2024.02.04 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9507523 2024.02.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9507779 2024.02.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9507773 2024.02.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9507608 2024.02.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9507605 2024.02.04 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9507769 2024.02.04 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9507457 2024.02.04 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 9507783 2024.02.04 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 9507604 2024.02.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9502522 2024.02.03 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 26 9502521 2024.02.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9502520 2024.02.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9502519 2024.02.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9502518 2024.02.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9502517 2024.02.03 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 34 9502516 2024.02.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9502515 2024.02.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9502514 2024.02.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9502513 2024.02.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9502512 2024.02.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9502511 2024.02.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9502510 2024.02.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9502509 2024.02.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9502508 2024.02.03 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9502507 2024.02.03 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9502506 2024.02.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9502505 2024.02.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9502504 2024.02.03 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9484281 2024.01.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9484283 2024.01.28 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 9484280 2024.01.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9484282 2024.01.28 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9484279 2024.01.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9484297 2024.01.28 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9484299 2024.01.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9484298 2024.01.28 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9484293 2024.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9484294 2024.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9484291 2024.01.28 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9484285 2024.01.28 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9484290 2024.01.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9484296 2024.01.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9484289 2024.01.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9484292 2024.01.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9484295 2024.01.28 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9484288 2024.01.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9484286 2024.01.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9484284 2024.01.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9484287 2024.01.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9478114 2024.01.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9478113 2024.01.27 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9478112 2024.01.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9478111 2024.01.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 14 9478110 2024.01.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9478109 2024.01.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9478108 2024.01.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9476815 2024.01.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9476813 2024.01.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9476812 2024.01.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9476811 2024.01.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9476810 2024.01.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 9 9476809 2024.01.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9476808 2024.01.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9476807 2024.01.27 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9476806 2024.01.27 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9456721 2024.01.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9456716 2024.01.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9456717 2024.01.21 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9456715 2024.01.21 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9456714 2024.01.21 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9456713 2024.01.21 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9456712 2024.01.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9456720 2024.01.21 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9456719 2024.01.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9456718 2024.01.21 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9454338 2024.01.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9452411 2024.01.20 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9452404 2024.01.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 80 9452403 2024.01.20 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 9452410 2024.01.20 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9452409 2024.01.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9452408 2024.01.20 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9452407 2024.01.20 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9452406 2024.01.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9452405 2024.01.20 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9452401 2024.01.20 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9452400 2024.01.20 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9452399 2024.01.20 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9452398 2024.01.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9452397 2024.01.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9452396 2024.01.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9452395 2024.01.20 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9452394 2024.01.20 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9452393 2024.01.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9452392 2024.01.20 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9452391 2024.01.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9452390 2024.01.20 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9452389 2024.01.20 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9452388 2024.01.20 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9452387 2024.01.20 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9452402 2024.01.17 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9371745 2024.01.14 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9371746 2024.01.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9371744 2024.01.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9371719 2024.01.14 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 14 9371718 2024.01.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9371717 2024.01.14 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9371716 2024.01.14 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9371715 2024.01.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9371714 2024.01.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9371740 2024.01.14 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9371739 2024.01.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9371738 2024.01.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9371737 2024.01.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 9371736 2024.01.14 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9371735 2024.01.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9371734 2024.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 145 9371733 2024.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 98 9371732 2024.01.14 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9371731 2024.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 86 9371713 2024.01.14 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9371712 2024.01.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9371711 2024.01.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9366891 2024.01.13 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9366890 2024.01.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9366889 2024.01.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9366888 2024.01.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9366887 2024.01.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9366886 2024.01.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9366885 2024.01.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9366884 2024.01.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9366883 2024.01.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9354187 2024.01.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9354186 2024.01.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 9354185 2024.01.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9354184 2024.01.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9354183 2024.01.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9354182 2024.01.10 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9354181 2024.01.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9354180 2024.01.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9354179 2024.01.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9348300 2024.01.08 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9348296 2024.01.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9348299 2024.01.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9348298 2024.01.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9348297 2024.01.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9342530 2024.01.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9342529 2024.01.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9342528 2024.01.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9342527 2024.01.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9342526 2024.01.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9342525 2024.01.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9342524 2024.01.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9342523 2024.01.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9342522 2024.01.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9340002 2024.01.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9339999 2024.01.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9340008 2024.01.07 WP
dość pospolity