DRUŻYNA

Drużyna: Pan Marek rok 5. Obserwator: Marek Warcholiński

Liczba gatunków: 61

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 38 184 27 27 0 0 10 17
2 6 6 31 6 0 0 5 1
3 16 57 40 15 0 0 4 11
4 10 11 47 8 0 0 3 5
5 23 34 61 20 0 1 11 8
6 0 0 61 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10256526 2024.05.31 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10208306 2024.05.24 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10208308 2024.05.24 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10208307 2024.05.24 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10208305 2024.05.24 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10197979 2024.05.22 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10150819 2024.05.16 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10150818 2024.05.16 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10150817 2024.05.16 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10147047 2024.05.15 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10129676 2024.05.13 LS
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10129677 2024.05.13 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10104076 2024.05.11 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10093033 2024.05.09 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10093031 2024.05.09 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10093032 2024.05.09 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10087160 2024.05.08 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10062496 2024.05.05 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10062495 2024.05.05 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10062494 2024.05.05 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10062492 2024.05.05 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10062493 2024.05.05 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10062491 2024.05.05 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9954646 2024.04.23 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9941625 2024.04.21 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9940902 2024.04.21 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9940852 2024.04.21 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9940851 2024.04.21 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9940850 2024.04.21 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9940661 2024.04.21 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9940616 2024.04.21 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9940496 2024.04.12 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9857473 2024.04.08 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9770527 2024.03.29 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9770526 2024.03.29 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9753348 2024.03.26 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9753347 2024.03.26 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9753346 2024.03.26 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9718836 2024.03.21 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9672952 2024.03.13 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9672951 2024.03.13 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9672899 2024.03.13 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9672898 2024.03.13 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9672745 2024.03.13 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9672743 2024.03.13 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9672744 2024.03.13 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9672740 2024.03.13 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9672582 2024.03.13 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9672580 2024.03.13 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9572845 2024.02.22 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9568260 2024.02.21 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9545938 2024.02.16 LS
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9535783 2024.02.13 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9515851 2024.02.07 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9497168 2024.02.01 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9471379 2024.01.26 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9471378 2024.01.26 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9471377 2024.01.26 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9435991 2024.01.17 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9371676 2024.01.14 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9371063 2024.01.14 LS
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9371061 2024.01.14 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9371062 2024.01.14 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9360798 2024.01.12 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9358816 2024.01.12 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9353259 2024.01.10 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9346380 2024.01.08 LS
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9339239 2024.01.07 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9339240 2024.01.07 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9339238 2024.01.07 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9339073 2024.01.07 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9339074 2024.01.07 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9333811 2024.01.06 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9333751 2024.01.06 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 9333752 2024.01.06 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9333747 2024.01.06 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 9333746 2024.01.06 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9333550 2024.01.06 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9333547 2024.01.06 LS
pospolity bogatka, Parus major 2 9333546 2024.01.06 LS
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9333545 2024.01.06 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9333544 2024.01.06 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9333496 2024.01.06 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9326710 2024.01.04 LS
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 12 9325511 2024.01.03 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9324581 2024.01.03 LS
pospolity bogatka, Parus major 3 9324582 2024.01.03 LS
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9324580 2024.01.03 LS
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9324579 2024.01.03 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9324525 2024.01.03 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9322113 2024.01.02 LS
pospolity sroka, Pica pica 8 9322111 2024.01.02 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9322112 2024.01.02 LS

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...