DRUŻYNA

Drużyna: Kopciuszek z innej bajki. Obserwator: Milena Padysz

Liczba gatunków: 161

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 88 1034 57 57 1 6 17 33
2 27 203 76 25 0 5 7 13
3 25 1067 85 24 0 3 6 15
4 28 448 105 26 0 3 15 8
5 183 204 158 128 0 16 62 50
6 3 8 161 3 0 2 1 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 10339354 2024.06.15 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 10313282 2024.06.09 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10313922 2024.06.09 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10221829 2024.05.26 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10221807 2024.05.26 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221806 2024.05.26 ŁD
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10220932 2024.05.26 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10177693 2024.05.19 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177246 2024.05.19 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177223 2024.05.19 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177222 2024.05.19 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10177236 2024.05.19 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10177237 2024.05.19 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10177243 2024.05.19 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10177234 2024.05.19 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10177235 2024.05.19 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10177226 2024.05.19 ŁD
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10177240 2024.05.19 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10177230 2024.05.19 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 10177245 2024.05.19 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10177232 2024.05.19 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10177221 2024.05.19 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10177231 2024.05.19 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177233 2024.05.19 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10177224 2024.05.19 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10177220 2024.05.19 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10177228 2024.05.19 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175782 2024.05.19 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10175781 2024.05.19 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10175779 2024.05.19 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10175777 2024.05.19 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10175778 2024.05.19 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10175775 2024.05.19 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10175780 2024.05.19 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10175776 2024.05.19 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10175774 2024.05.19 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10175531 2024.05.19 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10178676 2024.05.19 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10175530 2024.05.19 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10175528 2024.05.19 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175533 2024.05.19 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10175526 2024.05.19 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10175525 2024.05.19 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175532 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10175529 2024.05.19 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10175527 2024.05.19 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10175524 2024.05.19 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175523 2024.05.19 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175521 2024.05.19 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10175520 2024.05.19 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175522 2024.05.19 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10175519 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10175517 2024.05.19 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10175518 2024.05.19 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175516 2024.05.19 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10175515 2024.05.19 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10121923 2024.05.12 ŁD
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10115485 2024.05.11 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10115483 2024.05.11 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10115484 2024.05.11 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10115482 2024.05.11 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10115481 2024.05.11 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10115478 2024.05.11 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10115477 2024.05.11 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10115476 2024.05.11 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10115480 2024.05.11 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10115479 2024.05.11 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10115499 2024.05.11 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10115501 2024.05.11 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10115498 2024.05.11 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10115497 2024.05.11 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10115496 2024.05.11 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10115494 2024.05.11 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10115495 2024.05.11 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10115493 2024.05.11 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10115492 2024.05.11 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10115491 2024.05.11 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10115490 2024.05.11 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10115489 2024.05.11 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10115488 2024.05.11 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10115487 2024.05.11 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10115486 2024.05.11 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10115471 2024.05.11 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10115470 2024.05.11 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10115468 2024.05.11 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10115469 2024.05.11 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10115472 2024.05.11 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10115465 2024.05.11 ŁD
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10115466 2024.05.11 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10115474 2024.05.11 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10115473 2024.05.11 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10115500 2024.05.11 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10115475 2024.05.11 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10115467 2024.05.11 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10115464 2024.05.11 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10115462 2024.05.11 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10115463 2024.05.11 ŁD
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10115460 2024.05.11 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10115461 2024.05.11 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10115457 2024.05.11 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10115459 2024.05.11 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10115458 2024.05.11 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10115456 2024.05.11 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10115455 2024.05.11 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10115454 2024.05.11 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10115453 2024.05.11 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10115452 2024.05.11 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10115451 2024.05.11 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10115449 2024.05.11 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10115448 2024.05.11 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10115450 2024.05.11 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10115446 2024.05.11 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10115447 2024.05.11 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10115445 2024.05.11 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10115444 2024.05.11 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10115443 2024.05.11 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10116157 2024.05.11 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10116156 2024.05.11 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10115442 2024.05.11 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10115441 2024.05.11 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10115440 2024.05.11 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10115438 2024.05.11 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10115439 2024.05.11 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10115437 2024.05.11 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10116154 2024.05.11 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10115436 2024.05.11 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10116155 2024.05.11 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10116153 2024.05.11 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10116151 2024.05.11 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10116152 2024.05.11 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10115435 2024.05.11 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10115433 2024.05.11 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10115431 2024.05.11 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10115434 2024.05.11 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10105703 2024.05.11 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10105700 2024.05.11 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10105699 2024.05.11 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10105701 2024.05.11 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10105695 2024.05.11 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10105697 2024.05.11 ŁD
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10105698 2024.05.11 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10105696 2024.05.11 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10105702 2024.05.11 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10105694 2024.05.11 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10105693 2024.05.11 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10105691 2024.05.11 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10105689 2024.05.11 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10105692 2024.05.11 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10105690 2024.05.11 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10105688 2024.05.11 ŁD
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10105715 2024.05.11 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10105719 2024.05.11 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10105716 2024.05.11 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10105717 2024.05.11 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10105718 2024.05.11 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10105712 2024.05.11 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10105714 2024.05.11 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10105709 2024.05.11 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10105711 2024.05.11 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10105710 2024.05.11 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10105706 2024.05.11 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10105713 2024.05.11 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10105707 2024.05.11 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10105704 2024.05.11 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10105708 2024.05.11 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10105705 2024.05.11 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10105685 2024.05.11 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10105686 2024.05.11 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10105687 2024.05.11 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10105682 2024.05.11 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10105681 2024.05.11 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10105683 2024.05.11 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10105684 2024.05.11 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10105680 2024.05.11 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10105679 2024.05.11 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10105678 2024.05.11 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10105676 2024.05.11 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10105675 2024.05.11 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 10105673 2024.05.11 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10105674 2024.05.11 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10105672 2024.05.11 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10105677 2024.05.11 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10085718 2024.05.08 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10063773 2024.05.05 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10063724 2024.05.05 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10063723 2024.05.05 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9976110 2024.04.27 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9967549 2024.04.26 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9915514 2024.04.14 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9872752 2024.04.09 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9872374 2024.04.09 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 9872373 2024.04.09 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9872372 2024.04.09 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9872370 2024.04.09 ŁD
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9872369 2024.04.09 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9872371 2024.04.09 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 9872366 2024.04.09 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9872364 2024.04.09 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9872367 2024.04.09 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9872365 2024.04.09 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9872368 2024.04.09 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9872363 2024.04.09 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9872361 2024.04.09 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9872360 2024.04.09 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9872362 2024.04.09 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9872356 2024.04.09 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9872358 2024.04.09 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9872357 2024.04.09 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 9872359 2024.04.09 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9872355 2024.04.09 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9872354 2024.04.09 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9872353 2024.04.09 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9862781 2024.04.08 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9801979 2024.04.01 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9780045 2024.03.30 ŁD
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9750593 2024.03.24 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9743853 2024.03.24 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9743851 2024.03.24 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9743852 2024.03.24 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9712689 2024.03.20 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9644055 2024.03.08 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9643682 2024.03.06 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9643678 2024.03.06 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9643681 2024.03.06 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 9643680 2024.03.06 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9643677 2024.03.06 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9643679 2024.03.06 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9643676 2024.03.06 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9643673 2024.03.06 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 10 9643674 2024.03.06 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9643672 2024.03.06 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9643675 2024.03.06 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9643671 2024.03.06 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9621176 2024.03.03 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9620817 2024.03.03 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9612274 2024.03.02 ŁD
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9612182 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9612183 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 9612181 2024.03.02 ŁD
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9617619 2024.02.27 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9593350 2024.02.26 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9593351 2024.02.26 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9592950 2024.02.26 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9592822 2024.02.26 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9592817 2024.02.26 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9592821 2024.02.26 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9592820 2024.02.26 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9592816 2024.02.26 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9592818 2024.02.26 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9586504 2024.02.25 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9583622 2024.02.25 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9581353 2024.02.24 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9581351 2024.02.24 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9581350 2024.02.24 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 16 9581349 2024.02.24 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9581352 2024.02.24 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9551815 2024.02.17 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9546919 2024.02.16 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9529691 2024.02.11 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 20 9507973 2024.02.04 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9507975 2024.02.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9507976 2024.02.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9507978 2024.02.04 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9507974 2024.02.04 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9507977 2024.02.04 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9500017 2024.02.02 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9494888 2024.01.31 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9492538 2024.01.30 ŁD
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9484368 2024.01.28 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9483953 2024.01.28 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9483698 2024.01.28 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9483699 2024.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9483700 2024.01.28 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9483697 2024.01.28 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9483696 2024.01.28 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9483994 2024.01.28 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 4 9490023 2024.01.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9490022 2024.01.28 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 250 9483955 2024.01.28 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9483958 2024.01.28 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 6 9483959 2024.01.28 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9483954 2024.01.28 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 3 9490019 2024.01.28 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 9483957 2024.01.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9490024 2024.01.28 ŁD
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9483956 2024.01.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9490016 2024.01.28 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9483995 2024.01.28 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9483996 2024.01.28 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9490018 2024.01.28 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9490015 2024.01.28 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 7 9490021 2024.01.28 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9490014 2024.01.28 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9490020 2024.01.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9490017 2024.01.28 ŁD
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 9456734 2024.01.21 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9454881 2024.01.21 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9451591 2024.01.20 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9451588 2024.01.17 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9379147 2024.01.15 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9363975 2024.01.13 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9363976 2024.01.13 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9363850 2024.01.13 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9363849 2024.01.13 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 10 9363848 2024.01.13 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9363847 2024.01.13 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9363846 2024.01.13 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 3 9363845 2024.01.13 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 25 9363842 2024.01.13 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9363843 2024.01.13 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9363844 2024.01.13 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9363841 2024.01.13 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9358493 2024.01.11 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9341535 2024.01.07 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9341534 2024.01.07 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9341533 2024.01.07 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9341531 2024.01.07 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9341598 2024.01.07 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9335346 2024.01.06 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9334700 2024.01.06 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9333329 2024.01.06 ŁD
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9333328 2024.01.06 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9333330 2024.01.06 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9331571 2024.01.05 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 9324753 2024.01.03 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9324747 2024.01.03 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9324723 2024.01.03 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 10 9324722 2024.01.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 70 9322233 2024.01.02 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9314695 2024.01.01 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9314692 2024.01.01 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9314712 2024.01.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9314705 2024.01.01 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9314689 2024.01.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9314694 2024.01.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9314696 2024.01.01 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9314690 2024.01.01 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9314711 2024.01.01 ŁD
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9314707 2024.01.01 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 9314716 2024.01.01 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9314710 2024.01.01 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9314719 2024.01.01 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9314718 2024.01.01 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9314713 2024.01.01 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9314704 2024.01.01 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9314714 2024.01.01 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9314691 2024.01.01 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9314709 2024.01.01 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9314717 2024.01.01 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9314693 2024.01.01 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 80 9314715 2024.01.01 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9314688 2024.01.01 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9314708 2024.01.01 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 9314706 2024.01.01 ŁD

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...