DRUŻYNA

Drużyna: TP Dubelt #1. Obserwator: Grzegorz Grygoruk

Liczba gatunków: 239

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 331 5356 86 86 1 12 37 36
2 423 34864 119 73 3 24 26 20
3 555 31684 158 120 0 30 53 37
4 781 7927 204 163 1 42 76 44
5 1344 3461 234 175 0 49 78 48
6 339 1245 239 129 0 25 59 45
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10335284 2024.06.15 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10335283 2024.06.15 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10335282 2024.06.15 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10335281 2024.06.15 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10335280 2024.06.15 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10335279 2024.06.15 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10335278 2024.06.15 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10335277 2024.06.15 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10335276 2024.06.15 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10335275 2024.06.15 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10335274 2024.06.15 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10335273 2024.06.15 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10335272 2024.06.15 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10335271 2024.06.15 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10335270 2024.06.15 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10335269 2024.06.15 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10335268 2024.06.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10335267 2024.06.15 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10335266 2024.06.15 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10335265 2024.06.15 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10335264 2024.06.15 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10335263 2024.06.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10335262 2024.06.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10335261 2024.06.15 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10335260 2024.06.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10335259 2024.06.15 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10335258 2024.06.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10335257 2024.06.15 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10335256 2024.06.15 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10335255 2024.06.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10335254 2024.06.15 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10335253 2024.06.15 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10335252 2024.06.15 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10335251 2024.06.15 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10335250 2024.06.15 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10335249 2024.06.15 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10335248 2024.06.15 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10335247 2024.06.15 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10335246 2024.06.15 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10335245 2024.06.15 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10335244 2024.06.15 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10335243 2024.06.15 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10335242 2024.06.15 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10335241 2024.06.15 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10335240 2024.06.15 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10333684 2024.06.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10333683 2024.06.14 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10333105 2024.06.14 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10333103 2024.06.13 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10333100 2024.06.13 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10333101 2024.06.13 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10333104 2024.06.13 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10333102 2024.06.13 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10327963 2024.06.13 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10327961 2024.06.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10327964 2024.06.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10327962 2024.06.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10327521 2024.06.13 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10327520 2024.06.13 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10326330 2024.06.12 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10326327 2024.06.12 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10326324 2024.06.12 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10326325 2024.06.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10326328 2024.06.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10326326 2024.06.12 PL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10326322 2024.06.12 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10326323 2024.06.12 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10326318 2024.06.12 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 10326319 2024.06.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10326317 2024.06.12 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 10326321 2024.06.12 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 10326320 2024.06.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 10326315 2024.06.12 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 10326316 2024.06.12 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10326314 2024.06.12 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10326312 2024.06.12 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10326309 2024.06.12 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10326310 2024.06.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 10326313 2024.06.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10326311 2024.06.12 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 10326308 2024.06.12 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10326307 2024.06.12 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10326306 2024.06.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 31 10324454 2024.06.12 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10324453 2024.06.12 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10324452 2024.06.12 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10324451 2024.06.12 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 4 10324450 2024.06.12 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10324449 2024.06.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10324448 2024.06.12 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10324447 2024.06.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10324446 2024.06.12 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10324471 2024.06.12 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10324470 2024.06.12 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10324469 2024.06.12 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 10324468 2024.06.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10324467 2024.06.12 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10324466 2024.06.12 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10324465 2024.06.12 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10324464 2024.06.12 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10324463 2024.06.12 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10324462 2024.06.12 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 10324461 2024.06.12 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10324460 2024.06.12 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 10324459 2024.06.12 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10324458 2024.06.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10324457 2024.06.12 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10324456 2024.06.12 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10324487 2024.06.12 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10324486 2024.06.12 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10324485 2024.06.12 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10324484 2024.06.12 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 10324483 2024.06.12 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10324482 2024.06.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10324481 2024.06.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10324480 2024.06.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10324479 2024.06.12 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10324478 2024.06.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10324477 2024.06.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10324476 2024.06.12 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10324475 2024.06.12 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10324474 2024.06.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10324473 2024.06.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10324472 2024.06.12 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10317140 2024.06.10 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10316917 2024.06.10 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10316916 2024.06.10 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10316915 2024.06.10 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10316914 2024.06.10 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10316913 2024.06.10 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10316912 2024.06.10 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10315906 2024.06.10 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10315905 2024.06.10 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 10315697 2024.06.09 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10315698 2024.06.09 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10315696 2024.06.09 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10315695 2024.06.09 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10312136 2024.06.09 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 10312137 2024.06.09 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10312135 2024.06.09 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10312141 2024.06.09 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10312131 2024.06.09 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10312138 2024.06.09 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10312140 2024.06.09 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10312139 2024.06.09 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 10312132 2024.06.09 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 52 10312133 2024.06.09 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 10312134 2024.06.09 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10312130 2024.06.09 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 27 10312129 2024.06.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10303095 2024.06.08 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10302535 2024.06.08 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10302536 2024.06.08 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10302534 2024.06.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10302533 2024.06.08 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10302160 2024.06.08 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10302135 2024.06.08 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 10302133 2024.06.08 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10302134 2024.06.08 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10301105 2024.06.08 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10301107 2024.06.08 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10301103 2024.06.08 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10301104 2024.06.08 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10301106 2024.06.08 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10301101 2024.06.08 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10301102 2024.06.07 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10298370 2024.06.07 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10298371 2024.06.07 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10298369 2024.06.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10298368 2024.06.07 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10298367 2024.06.07 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10298364 2024.06.07 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10298366 2024.06.07 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10298362 2024.06.07 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10298365 2024.06.07 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 10298363 2024.06.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10298359 2024.06.07 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10298361 2024.06.07 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10298360 2024.06.07 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10298356 2024.06.07 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10298355 2024.06.07 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10298357 2024.06.07 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10298358 2024.06.07 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10298353 2024.06.07 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10298352 2024.06.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10298351 2024.06.07 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 10294418 2024.06.06 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 10294415 2024.06.06 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10294416 2024.06.06 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10294413 2024.06.06 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10294414 2024.06.06 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10294417 2024.06.06 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10294154 2024.06.06 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10294137 2024.06.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10294122 2024.06.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10294119 2024.06.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10294120 2024.06.06 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10294121 2024.06.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 10294116 2024.06.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 10294117 2024.06.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10294118 2024.06.06 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10294114 2024.06.06 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10294115 2024.06.06 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10291141 2024.06.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10291140 2024.06.05 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10291136 2024.06.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10291138 2024.06.05 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10291137 2024.06.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10291139 2024.06.05 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10290735 2024.06.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10290734 2024.06.05 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10290732 2024.06.05 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10290730 2024.06.05 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 10290731 2024.06.05 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10290728 2024.06.05 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10290729 2024.06.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10290726 2024.06.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10290724 2024.06.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 14 10290727 2024.06.05 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10290733 2024.06.05 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10290725 2024.06.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 10287586 2024.06.05 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10287584 2024.06.05 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10287585 2024.06.05 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10287583 2024.06.05 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10287582 2024.06.04 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10287581 2024.06.04 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10287580 2024.06.04 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10287579 2024.06.04 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10287578 2024.06.04 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10282636 2024.06.04 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10282635 2024.06.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10282634 2024.06.04 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10282633 2024.06.04 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10282632 2024.06.04 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10282631 2024.06.04 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10282630 2024.06.04 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10282652 2024.06.04 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10282651 2024.06.04 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10282650 2024.06.04 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10282649 2024.06.04 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10282648 2024.06.04 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10282647 2024.06.04 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10282646 2024.06.04 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10282645 2024.06.04 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10282644 2024.06.04 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10282643 2024.06.04 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10282642 2024.06.04 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10282641 2024.06.04 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10282640 2024.06.04 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10282639 2024.06.04 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10282638 2024.06.04 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10282637 2024.06.04 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10282629 2024.06.04 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10282628 2024.06.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10282627 2024.06.04 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10282626 2024.06.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10282625 2024.06.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10282624 2024.06.04 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10282623 2024.06.04 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10282622 2024.06.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10282621 2024.06.04 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10282620 2024.06.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10282619 2024.06.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10282618 2024.06.04 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10282617 2024.06.04 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10282616 2024.06.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10282615 2024.06.04 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10282614 2024.06.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10277935 2024.06.03 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10277969 2024.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10277970 2024.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10277968 2024.06.03 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10277967 2024.06.03 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10277971 2024.06.03 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10277965 2024.06.03 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10277964 2024.06.03 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10277963 2024.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10277962 2024.06.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10277966 2024.06.03 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10277961 2024.06.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10277959 2024.06.03 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10277958 2024.06.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10277960 2024.06.03 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10277956 2024.06.03 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10277957 2024.06.03 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10277475 2024.06.03 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10277474 2024.06.03 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10277473 2024.06.03 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10277472 2024.06.03 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10277471 2024.06.03 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10277470 2024.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10277469 2024.06.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10277468 2024.06.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10277467 2024.06.03 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10277466 2024.06.03 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10277465 2024.06.03 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10277464 2024.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10277463 2024.06.03 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10277462 2024.06.03 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10277461 2024.06.03 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10277460 2024.06.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10277459 2024.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10277458 2024.06.03 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10277491 2024.06.03 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10277490 2024.06.03 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10277489 2024.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10277488 2024.06.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10277487 2024.06.03 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10277486 2024.06.03 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10277485 2024.06.03 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10277484 2024.06.03 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10277483 2024.06.03 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10277482 2024.06.03 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10277481 2024.06.03 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10277480 2024.06.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10277479 2024.06.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10277478 2024.06.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10277477 2024.06.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10277476 2024.06.03 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 10274393 2024.06.02 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10271153 2024.06.01 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10266528 2024.06.01 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10266520 2024.06.01 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 290 10266516 2024.06.01 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 32 10266515 2024.06.01 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 10266512 2024.06.01 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 10266513 2024.06.01 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10266511 2024.06.01 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10266510 2024.06.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10266514 2024.06.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10266504 2024.06.01 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10266505 2024.06.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10266501 2024.06.01 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 22 10266498 2024.06.01 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 10266497 2024.06.01 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 10266500 2024.06.01 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10266499 2024.06.01 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10264267 2024.06.01 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10262369 2024.05.31 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10262368 2024.05.31 PL
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10262367 2024.05.31 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10262366 2024.05.31 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10262365 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10262364 2024.05.31 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10262363 2024.05.31 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10262362 2024.05.31 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10262361 2024.05.31 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10262360 2024.05.31 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10262359 2024.05.31 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10262358 2024.05.31 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10262357 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10262356 2024.05.31 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10262355 2024.05.31 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10262354 2024.05.31 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10262353 2024.05.31 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10262352 2024.05.31 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10262351 2024.05.31 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10262350 2024.05.31 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10262349 2024.05.31 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10262348 2024.05.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10262347 2024.05.31 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10262346 2024.05.31 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10262345 2024.05.31 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10262344 2024.05.31 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10262343 2024.05.31 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10262342 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10262341 2024.05.31 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10262340 2024.05.31 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10262339 2024.05.31 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10258563 2024.05.31 PL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10257853 2024.05.31 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 14 10257830 2024.05.31 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10257829 2024.05.31 WM
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10252279 2024.05.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10252277 2024.05.30 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10252276 2024.05.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 10252280 2024.05.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10252278 2024.05.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10252275 2024.05.30 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 10248933 2024.05.30 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10248931 2024.05.30 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10248954 2024.05.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 28 10248935 2024.05.30 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10248925 2024.05.30 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 10248934 2024.05.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10240616 2024.05.29 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10240341 2024.05.29 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10240340 2024.05.29 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 140 10240339 2024.05.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10239919 2024.05.29 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10239918 2024.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10239917 2024.05.29 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10239916 2024.05.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10239915 2024.05.29 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10239914 2024.05.29 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10239913 2024.05.29 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10239912 2024.05.29 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 10239911 2024.05.29 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10239910 2024.05.29 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10239909 2024.05.29 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10239908 2024.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10239907 2024.05.29 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10239906 2024.05.29 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10239905 2024.05.29 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10239904 2024.05.29 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10239903 2024.05.29 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10239902 2024.05.29 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10239901 2024.05.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10239900 2024.05.29 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10239899 2024.05.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10239898 2024.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10239897 2024.05.29 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10239896 2024.05.29 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10239895 2024.05.29 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10239894 2024.05.29 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10239893 2024.05.29 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10239892 2024.05.29 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10239891 2024.05.29 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10239890 2024.05.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10239889 2024.05.29 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10239888 2024.05.29 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10239887 2024.05.29 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10239886 2024.05.29 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10239885 2024.05.29 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10239884 2024.05.29 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10239883 2024.05.29 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10239882 2024.05.29 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10239881 2024.05.29 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10239880 2024.05.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10239879 2024.05.29 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10239878 2024.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10239877 2024.05.29 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10239876 2024.05.29 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10239875 2024.05.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10239874 2024.05.29 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10239873 2024.05.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10239872 2024.05.29 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10239871 2024.05.29 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10239870 2024.05.29 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10239869 2024.05.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10239868 2024.05.29 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10239867 2024.05.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10239866 2024.05.29 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10239865 2024.05.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10239864 2024.05.29 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10239863 2024.05.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10239862 2024.05.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10239861 2024.05.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10239860 2024.05.29 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10239859 2024.05.29 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10239858 2024.05.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10239857 2024.05.29 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10239856 2024.05.29 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10239855 2024.05.29 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10239854 2024.05.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10239853 2024.05.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10239852 2024.05.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10239851 2024.05.29 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10239850 2024.05.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10239849 2024.05.29 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10239848 2024.05.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10239847 2024.05.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 43 10239846 2024.05.29 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10239845 2024.05.29 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10239844 2024.05.29 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10239843 2024.05.29 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10239842 2024.05.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10239841 2024.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10239840 2024.05.29 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10239521 2024.05.29 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10239522 2024.05.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10239520 2024.05.29 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10235283 2024.05.28 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10235282 2024.05.28 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10235284 2024.05.28 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10235281 2024.05.28 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10235279 2024.05.28 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10235280 2024.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10235278 2024.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10235277 2024.05.28 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10235276 2024.05.28 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10235275 2024.05.28 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10235273 2024.05.28 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10235274 2024.05.28 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10235100 2024.05.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10235099 2024.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235098 2024.05.28 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10235097 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10235096 2024.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10235095 2024.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235094 2024.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10235093 2024.05.28 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10235092 2024.05.28 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10235091 2024.05.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10235090 2024.05.28 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10235089 2024.05.28 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10235088 2024.05.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10235087 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10235086 2024.05.28 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10235085 2024.05.28 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10235084 2024.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10235083 2024.05.28 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10235082 2024.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235081 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10235080 2024.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10235079 2024.05.28 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10235078 2024.05.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 10235077 2024.05.28 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10235060 2024.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10235059 2024.05.28 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10235058 2024.05.28 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10235057 2024.05.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10235056 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10235055 2024.05.28 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10235054 2024.05.28 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10235053 2024.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235052 2024.05.28 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10235051 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10235050 2024.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10235049 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10235048 2024.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10235047 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10235046 2024.05.28 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10235045 2024.05.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10235076 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10235075 2024.05.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10235074 2024.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10235073 2024.05.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10235072 2024.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235071 2024.05.28 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10235070 2024.05.28 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10235069 2024.05.28 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10235068 2024.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10235067 2024.05.28 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10235066 2024.05.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10235065 2024.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10235064 2024.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10235063 2024.05.28 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10235062 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10235061 2024.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235044 2024.05.28 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10235043 2024.05.28 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10235042 2024.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10235041 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10235040 2024.05.28 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10235039 2024.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10235038 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10235037 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10235036 2024.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10235035 2024.05.28 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10235034 2024.05.28 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10235033 2024.05.28 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10235032 2024.05.28 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10235031 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10235030 2024.05.28 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10235029 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10233279 2024.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10233278 2024.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10233277 2024.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10233276 2024.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10233275 2024.05.27 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10233274 2024.05.27 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10233273 2024.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10233272 2024.05.27 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10233271 2024.05.27 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10233270 2024.05.27 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10233269 2024.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10233268 2024.05.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10233267 2024.05.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10233266 2024.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10233265 2024.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10233264 2024.05.27 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10233263 2024.05.27 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10233262 2024.05.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10233261 2024.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10233260 2024.05.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10233259 2024.05.27 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10233258 2024.05.27 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10233257 2024.05.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10233256 2024.05.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10233255 2024.05.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10233254 2024.05.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10233253 2024.05.27 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 10233252 2024.05.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10233251 2024.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10233250 2024.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10233249 2024.05.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10233248 2024.05.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10233245 2024.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10233246 2024.05.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10233247 2024.05.27 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10230161 2024.05.27 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 10229520 2024.05.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10229521 2024.05.27 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 10229519 2024.05.27 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10226776 2024.05.26 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10226775 2024.05.26 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10226774 2024.05.26 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10226773 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10226772 2024.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10226771 2024.05.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10226770 2024.05.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10226769 2024.05.26 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10226768 2024.05.26 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10226767 2024.05.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10226766 2024.05.26 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10226765 2024.05.26 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10226764 2024.05.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10226763 2024.05.26 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10226762 2024.05.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10226761 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10226760 2024.05.26 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10226759 2024.05.26 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10226758 2024.05.26 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10226757 2024.05.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10226756 2024.05.26 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10226755 2024.05.26 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10226754 2024.05.26 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10226753 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10226752 2024.05.26 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10226751 2024.05.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10226750 2024.05.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10226749 2024.05.26 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10226748 2024.05.26 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10226747 2024.05.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 10220738 2024.05.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10218531 2024.05.25 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10218533 2024.05.25 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10218532 2024.05.25 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 10218530 2024.05.25 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10218528 2024.05.25 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10218529 2024.05.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10218534 2024.05.25 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10218527 2024.05.25 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10218525 2024.05.25 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10218524 2024.05.25 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10218526 2024.05.25 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10218523 2024.05.25 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10217546 2024.05.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 14 10217545 2024.05.25 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 10217441 2024.05.25 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10217442 2024.05.25 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10210128 2024.05.24 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10210127 2024.05.24 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10210126 2024.05.24 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10210125 2024.05.24 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10210124 2024.05.24 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10210123 2024.05.24 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10210122 2024.05.24 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10210121 2024.05.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10210120 2024.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10210119 2024.05.24 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10210118 2024.05.24 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10210117 2024.05.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10210116 2024.05.24 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10210115 2024.05.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10210114 2024.05.24 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10210113 2024.05.24 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10210112 2024.05.24 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10210111 2024.05.24 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10210110 2024.05.24 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10210109 2024.05.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10210108 2024.05.24 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10210107 2024.05.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10207943 2024.05.24 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10207942 2024.05.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10207941 2024.05.24 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10207940 2024.05.24 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10207939 2024.05.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10207938 2024.05.24 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10207937 2024.05.24 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10207936 2024.05.24 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10207959 2024.05.24 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10207958 2024.05.24 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10207957 2024.05.24 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10207956 2024.05.24 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10207955 2024.05.24 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10207954 2024.05.24 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10207953 2024.05.24 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10207952 2024.05.24 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10207951 2024.05.24 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10207950 2024.05.24 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10207949 2024.05.24 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10207948 2024.05.24 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10207947 2024.05.24 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10207946 2024.05.24 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10207945 2024.05.24 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10207944 2024.05.24 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 10207935 2024.05.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10207934 2024.05.24 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10207933 2024.05.24 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10207932 2024.05.24 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10207931 2024.05.24 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10207930 2024.05.24 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10207929 2024.05.24 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10207928 2024.05.24 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10207927 2024.05.24 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10207926 2024.05.24 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10207925 2024.05.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10207924 2024.05.24 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10207923 2024.05.24 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10207922 2024.05.24 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10207921 2024.05.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10207920 2024.05.24 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10203836 2024.05.23 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10203787 2024.05.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10203786 2024.05.23 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10203184 2024.05.23 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10203183 2024.05.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10202601 2024.05.23 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 10202603 2024.05.23 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10202599 2024.05.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10201920 2024.05.23 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10201394 2024.05.22 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10201392 2024.05.22 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10201393 2024.05.22 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10201389 2024.05.22 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10201391 2024.05.22 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 10201386 2024.05.22 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10201383 2024.05.22 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10201385 2024.05.22 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10201384 2024.05.22 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10201387 2024.05.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10201381 2024.05.22 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10201390 2024.05.22 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10201380 2024.05.22 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10201379 2024.05.22 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10201388 2024.05.22 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10201378 2024.05.22 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10198700 2024.05.22 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10198699 2024.05.22 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10198698 2024.05.22 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10198697 2024.05.22 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10198696 2024.05.22 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10198695 2024.05.22 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10198694 2024.05.22 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10198693 2024.05.22 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10198692 2024.05.22 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10198691 2024.05.22 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10198690 2024.05.22 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10197422 2024.05.21 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10197420 2024.05.21 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10197419 2024.05.21 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 10197418 2024.05.21 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10197416 2024.05.21 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10197417 2024.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10197415 2024.05.21 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10197414 2024.05.21 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10197413 2024.05.21 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10197412 2024.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10197497 2024.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10197410 2024.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10197409 2024.05.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10197411 2024.05.21 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10197407 2024.05.21 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10197405 2024.05.21 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10197406 2024.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10197404 2024.05.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10197408 2024.05.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10194122 2024.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10194121 2024.05.21 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10194120 2024.05.21 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10194119 2024.05.21 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10194118 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10194117 2024.05.21 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10194116 2024.05.21 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10194115 2024.05.21 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10194114 2024.05.21 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10194113 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10194112 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10194111 2024.05.21 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10194110 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10194109 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10194108 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10194107 2024.05.21 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10194106 2024.05.21 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10194105 2024.05.21 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10194104 2024.05.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10194103 2024.05.21 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10194138 2024.05.21 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10194137 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10194136 2024.05.21 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10194135 2024.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10194134 2024.05.21 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 10194133 2024.05.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10194132 2024.05.21 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10194131 2024.05.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10194130 2024.05.21 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10194129 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10194128 2024.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10194127 2024.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10194126 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10194125 2024.05.21 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10194124 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10194123 2024.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10194100 2024.05.21 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10194099 2024.05.21 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10194098 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10194097 2024.05.21 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10194096 2024.05.21 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10194095 2024.05.21 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10194094 2024.05.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10194093 2024.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10194092 2024.05.21 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10194091 2024.05.21 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10194090 2024.05.21 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10194089 2024.05.21 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10194088 2024.05.21 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10194087 2024.05.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10194086 2024.05.21 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10194084 2024.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10189613 2024.05.20 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10187481 2024.05.20 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 10187480 2024.05.20 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10187478 2024.05.20 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10187479 2024.05.20 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10187477 2024.05.20 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10187476 2024.05.20 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10187475 2024.05.20 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10187474 2024.05.20 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10187473 2024.05.20 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10185380 2024.05.20 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10185379 2024.05.20 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10184791 2024.05.20 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10180449 2024.05.19 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10180448 2024.05.19 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10180446 2024.05.19 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10180447 2024.05.19 PL
rzadki uszatka, Asio otus 2 10180443 2024.05.19 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10180445 2024.05.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10180444 2024.05.19 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10180442 2024.05.19 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10171141 2024.05.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10171140 2024.05.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10171139 2024.05.18 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10171138 2024.05.18 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10171136 2024.05.18 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 10171135 2024.05.18 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10171137 2024.05.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10171134 2024.05.18 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10171133 2024.05.18 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10171132 2024.05.18 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 10 10170726 2024.05.18 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 10168763 2024.05.18 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10168762 2024.05.18 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10168761 2024.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10168760 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10168759 2024.05.18 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 10165245 2024.05.18 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10165242 2024.05.18 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10165243 2024.05.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 10165244 2024.05.18 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10165241 2024.05.18 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10165239 2024.05.18 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10165240 2024.05.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10165236 2024.05.18 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 10165238 2024.05.18 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10165237 2024.05.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 10165235 2024.05.18 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 10165234 2024.05.18 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10165233 2024.05.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10165232 2024.05.18 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 10165230 2024.05.18 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10165231 2024.05.18 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10164501 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10164502 2024.05.18 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10164500 2024.05.18 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10164499 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10164498 2024.05.18 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10164497 2024.05.18 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 10164491 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10164493 2024.05.18 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10164492 2024.05.18 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 10164487 2024.05.18 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10164488 2024.05.18 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10164494 2024.05.18 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10164489 2024.05.18 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10164490 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10164496 2024.05.18 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10164486 2024.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10164485 2024.05.18 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10164481 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10164495 2024.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10164484 2024.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 10164483 2024.05.18 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10164482 2024.05.18 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10163991 2024.05.18 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10163989 2024.05.18 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10163988 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10163987 2024.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10163990 2024.05.18 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10163982 2024.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10163983 2024.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10163980 2024.05.18 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10163986 2024.05.18 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10163985 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10163984 2024.05.18 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10163978 2024.05.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10163977 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10163976 2024.05.18 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10163975 2024.05.18 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10163974 2024.05.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10163981 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10163973 2024.05.18 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10163979 2024.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10163972 2024.05.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10163971 2024.05.18 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 10163352 2024.05.17 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10163351 2024.05.17 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 10163348 2024.05.17 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10163350 2024.05.17 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10163349 2024.05.17 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 10163347 2024.05.17 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10163346 2024.05.17 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10163345 2024.05.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10161480 2024.05.17 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 10159831 2024.05.17 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10159830 2024.05.17 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10159829 2024.05.17 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 10159827 2024.05.17 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 10159832 2024.05.17 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 10159828 2024.05.17 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10159826 2024.05.17 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10156800 2024.05.16 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10156799 2024.05.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10156798 2024.05.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 10156727 2024.05.16 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10156726 2024.05.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10156725 2024.05.16 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10156724 2024.05.16 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10156723 2024.05.16 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10156722 2024.05.16 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10156721 2024.05.16 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10156720 2024.05.16 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10156719 2024.05.16 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10156718 2024.05.16 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10156717 2024.05.16 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10156716 2024.05.16 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10156715 2024.05.16 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 10156714 2024.05.16 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10156713 2024.05.16 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10156712 2024.05.16 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10153807 2024.05.16 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10153806 2024.05.16 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10153805 2024.05.16 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10152186 2024.05.16 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10151931 2024.05.16 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10151930 2024.05.16 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10151929 2024.05.16 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10151928 2024.05.16 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10151927 2024.05.16 PL