DRUŻYNA

Drużyna: Phylloscopus trochiloides. Obserwator: Barbara Wójcik

Liczba gatunków: 256

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 265 555 104 104 6 19 36 43
2 235 1038 134 102 2 29 28 43
3 105 403 173 67 2 21 28 16
4 77 205 221 70 4 22 34 10
5 183 253 255 155 3 38 65 49
6 1 2 256 1 1 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10297512 2024.06.07 PM
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 10220222 2024.05.25 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10220221 2024.05.25 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10196749 2024.05.21 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10196750 2024.05.19 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10196748 2024.05.19 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10196747 2024.05.19 OP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10196745 2024.05.19 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10196743 2024.05.19 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10196741 2024.05.19 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10196744 2024.05.19 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 10196746 2024.05.19 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10196742 2024.05.19 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10196751 2024.05.19 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10196740 2024.05.19 OP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 10196738 2024.05.19 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10196737 2024.05.19 OP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 2 10196735 2024.05.19 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10196736 2024.05.19 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 5 10196734 2024.05.19 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10196739 2024.05.19 OP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10196768 2024.05.16 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10196769 2024.05.16 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10116691 2024.05.11 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10116692 2024.05.11 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10116693 2024.05.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10116670 2024.05.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10116671 2024.05.11 MP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10116712 2024.05.11 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10116713 2024.05.11 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 10116711 2024.05.11 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10116669 2024.05.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10116668 2024.05.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10116928 2024.05.11 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10116924 2024.05.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10116927 2024.05.11 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10116930 2024.05.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10116929 2024.05.11 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10116891 2024.05.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10116904 2024.05.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10116893 2024.05.11 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10116892 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10116902 2024.05.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10116901 2024.05.11 MP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10116898 2024.05.11 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10116900 2024.05.11 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10116899 2024.05.11 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10116903 2024.05.11 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10116897 2024.05.11 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10116896 2024.05.11 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10116895 2024.05.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10116894 2024.05.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10116890 2024.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10116955 2024.05.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10116922 2024.05.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10116921 2024.05.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10116925 2024.05.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10116923 2024.05.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10116920 2024.05.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10116926 2024.05.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10116666 2024.05.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10116667 2024.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10116708 2024.05.11 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10116709 2024.05.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10116888 2024.05.11 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10116889 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10116710 2024.05.11 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10116690 2024.05.11 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10116680 2024.05.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10116687 2024.05.11 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10116684 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10116683 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10116944 2024.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10116679 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10116688 2024.05.11 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10116675 2024.05.11 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10116678 2024.05.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10116689 2024.05.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10116685 2024.05.11 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10116676 2024.05.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10116674 2024.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10116682 2024.05.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10116942 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10116686 2024.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10116672 2024.05.11 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10116677 2024.05.11 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 10116705 2024.05.11 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 10116696 2024.05.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10116706 2024.05.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10116704 2024.05.11 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10116698 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10116697 2024.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10116703 2024.05.11 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10116695 2024.05.11 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10116702 2024.05.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10116694 2024.05.11 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10116699 2024.05.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10116700 2024.05.11 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10116701 2024.05.11 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10116707 2024.05.11 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10116917 2024.05.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10116916 2024.05.11 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10116919 2024.05.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10116918 2024.05.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10116915 2024.05.11 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10116906 2024.05.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10116905 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10116907 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10116911 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10116744 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10116724 2024.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10116728 2024.05.11 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10116729 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10116885 2024.05.11 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10116720 2024.05.11 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10116719 2024.05.11 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10116730 2024.05.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10116714 2024.05.11 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10116725 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10116738 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10116715 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10116717 2024.05.11 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10116726 2024.05.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10116716 2024.05.11 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10116739 2024.05.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10116846 2024.05.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10116886 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10116763 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10116797 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10116832 2024.05.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10116727 2024.05.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10116718 2024.05.11 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10116882 2024.05.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10116731 2024.05.11 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10116883 2024.05.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10116887 2024.05.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10116721 2024.05.11 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10116884 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10116732 2024.05.11 MP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10116733 2024.05.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10116736 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10116737 2024.05.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10116735 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10116734 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10116740 2024.05.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10116741 2024.05.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10116723 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10116742 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10116743 2024.05.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10116722 2024.05.11 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10116914 2024.05.11 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10116913 2024.05.11 MP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10116912 2024.05.11 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10116673 2024.05.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10116681 2024.05.11 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10125283 2024.05.11 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 20 10117195 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10125278 2024.05.11 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10089133 2024.05.08 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10089131 2024.05.08 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10089132 2024.05.08 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10089130 2024.05.08 MP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10067051 2024.05.05 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10068831 2024.05.05 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10068832 2024.05.05 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10068833 2024.05.05 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10067050 2024.05.04 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10067049 2024.05.04 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10067047 2024.05.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10067046 2024.05.04 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10067045 2024.05.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10067043 2024.05.04 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10067044 2024.05.04 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10067042 2024.05.04 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10067041 2024.05.04 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10067040 2024.05.04 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 4 10067039 2024.05.03 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 4 10068835 2024.05.03 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10067038 2024.05.03 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10067048 2024.05.03 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10067037 2024.05.02 PK
rzadki derkacz, Crex crex 2 10068834 2024.05.02 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10067052 2024.05.02 PK
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 2 10067035 2024.05.01 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10067036 2024.04.30 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10067033 2024.04.30 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10067034 2024.04.30 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10000835 2024.04.28 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10000834 2024.04.28 MP
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 10000832 2024.04.28 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10000831 2024.04.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10000833 2024.04.26 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10000830 2024.04.26 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9965045 2024.04.25 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9965046 2024.04.25 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9965044 2024.04.21 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 9965043 2024.04.21 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9965040 2024.04.21 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9965042 2024.04.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9965041 2024.04.21 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9965039 2024.04.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9965038 2024.04.21 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9965037 2024.04.21 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9965035 2024.04.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9965034 2024.04.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9965036 2024.04.21 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 9965033 2024.04.21 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9965032 2024.04.21 PK
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 9907357 2024.04.14 MP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9907354 2024.04.13 ŚK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9907356 2024.04.12 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9907355 2024.04.12 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9907353 2024.04.11 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9863576 2024.04.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9863191 2024.04.08 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9863189 2024.04.07 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9863190 2024.04.07 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9863188 2024.04.07 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9863186 2024.04.07 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9863187 2024.04.07 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9863184 2024.04.07 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9863185 2024.04.07 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9844282 2024.04.06 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9844281 2024.04.06 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9844280 2024.04.06 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9844279 2024.04.06 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9844273 2024.04.06 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9844278 2024.04.06 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9844275 2024.04.06 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9844277 2024.04.06 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9844272 2024.04.06 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9844271 2024.04.06 LS
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9844270 2024.04.06 LS
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9844276 2024.04.06 ZP
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 9844274 2024.04.06 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9844268 2024.04.06 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9844269 2024.04.06 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9826939 2024.04.05 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 9823119 2024.04.04 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9823118 2024.04.04 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9823117 2024.04.04 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9823116 2024.04.04 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9819074 2024.04.03 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9819079 2024.04.02 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9819078 2024.04.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 9819075 2024.04.02 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9819076 2024.04.02 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9819077 2024.04.02 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 9819073 2024.04.02 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 9803574 2024.04.01 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 4 9802864 2024.04.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 9802866 2024.04.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9802865 2024.04.01 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9802863 2024.04.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9802862 2024.04.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9802861 2024.04.01 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9802860 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 9799976 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9799975 2024.04.01 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9799974 2024.04.01 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9799973 2024.04.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9797890 2024.03.31 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9797889 2024.03.31 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9797891 2024.03.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9797888 2024.03.30 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9797884 2024.03.30 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9797887 2024.03.30 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9797882 2024.03.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9797886 2024.03.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9797885 2024.03.30 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9797880 2024.03.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9797881 2024.03.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9797883 2024.03.30 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9797879 2024.03.30 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9797878 2024.03.30 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9797877 2024.03.30 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 9751523 2024.03.25 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9746650 2024.03.24 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9746649 2024.03.24 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 9746651 2024.03.24 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9746647 2024.03.24 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9746648 2024.03.24 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9746646 2024.03.24 ŚK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 9746645 2024.03.24 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9746666 2024.03.24 ŚK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9746664 2024.03.24 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9746665 2024.03.24 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9746661 2024.03.24 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9746667 2024.03.24 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9746662 2024.03.24 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9746663 2024.03.24 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9746660 2024.03.24 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9746659 2024.03.24 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9746656 2024.03.24 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9746658 2024.03.24 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9746653 2024.03.24 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9746654 2024.03.24 ŚK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9746655 2024.03.24 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9746652 2024.03.24 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9746657 2024.03.24 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9746638 2024.03.24 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9746640 2024.03.24 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 9746643 2024.03.24 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9746636 2024.03.24 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 9746641 2024.03.24 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9746639 2024.03.24 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9746634 2024.03.24 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9746632 2024.03.24 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9746637 2024.03.24 ŚK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9746642 2024.03.23 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9746633 2024.03.23 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 9746635 2024.03.23 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 9746628 2024.03.23 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9746629 2024.03.23 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9746630 2024.03.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9746631 2024.03.23 MP
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 9691122 2024.03.16 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9691123 2024.03.16 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9691121 2024.03.16 LB
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9661180 2024.03.10 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 9661178 2024.03.10 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9661179 2024.03.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9661177 2024.03.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9661176 2024.03.10 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9651971 2024.03.09 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9651972 2024.03.09 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9651968 2024.03.09 ŚK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 9651970 2024.03.09 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9651966 2024.03.09 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9651969 2024.03.09 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9651965 2024.03.09 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9651967 2024.03.09 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9651963 2024.03.09 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9651964 2024.03.09 ŚK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9651961 2024.03.09 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9651962 2024.03.09 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9651960 2024.03.09 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9651959 2024.03.09 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9651958 2024.03.09 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9651956 2024.03.09 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9651957 2024.03.09 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9651955 2024.03.09 ŚK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9625074 2024.03.03 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9625073 2024.03.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9625075 2024.03.03 LB
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 9625072 2024.03.03 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9625071 2024.03.03 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9625069 2024.03.03 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9625067 2024.03.03 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 9625070 2024.03.03 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9625066 2024.03.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9625068 2024.03.03 LB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9621102 2024.03.03 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9621107 2024.03.03 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9621106 2024.03.03 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9618912 2024.03.02 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9618914 2024.03.02 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 9618913 2024.03.02 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9618909 2024.03.02 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9618911 2024.03.02 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9618910 2024.03.02 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9618908 2024.03.02 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9618906 2024.03.02 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9618907 2024.03.02 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9618904 2024.03.02 PL
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 9618902 2024.03.02 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9618903 2024.02.27 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9618905 2024.02.27 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9618900 2024.02.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9618901 2024.02.27 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9618897 2024.02.27 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9618898 2024.02.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9618899 2024.02.27 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9618896 2024.02.27 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9618894 2024.02.27 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9618891 2024.02.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9618893 2024.02.27 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9618890 2024.02.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9618892 2024.02.27 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9618895 2024.02.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 9618887 2024.02.27 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9618888 2024.02.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9618883 2024.02.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9618889 2024.02.27 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9618884 2024.02.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9618886 2024.02.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9618885 2024.02.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9618881 2024.02.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9618882 2024.02.27 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9618880 2024.02.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9593148 2024.02.26 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9593144 2024.02.26 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9593149 2024.02.26 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9593151 2024.02.26 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9593152 2024.02.26 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9593146 2024.02.26 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9593150 2024.02.25 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9593155 2024.02.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9593153 2024.02.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 9593154 2024.02.25 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9593142 2024.02.24 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9593147 2024.02.24 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 9593137 2024.02.24 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9593141 2024.02.22 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9593145 2024.02.22 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9593136 2024.02.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9593140 2024.02.22 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9593139 2024.02.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9593131 2024.02.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9593138 2024.02.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9593129 2024.02.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9593133 2024.02.22 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9593130 2024.02.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9593132 2024.02.22 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9593135 2024.02.22 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9593127 2024.02.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9593134 2024.02.22 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9593128 2024.02.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9593119 2024.02.22 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9593116 2024.02.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9593118 2024.02.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9593117 2024.02.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9593125 2024.02.22 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9593123 2024.02.22 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9593114 2024.02.22 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9593120 2024.02.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9593115 2024.02.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9593113 2024.02.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9593126 2024.02.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9593122 2024.02.22 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9593124 2024.02.22 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9593121 2024.02.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9593112 2024.02.22 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9593111 2024.02.22 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9571124 2024.02.21 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9571125 2024.02.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9564065 2024.02.19 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9564064 2024.02.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9564062 2024.02.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9564063 2024.02.19 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9564060 2024.02.19 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9564061 2024.02.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9564057 2024.02.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9564059 2024.02.19 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9564056 2024.02.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9564058 2024.02.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9564054 2024.02.19 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9564053 2024.02.19 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9564055 2024.02.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9564051 2024.02.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9564050 2024.02.19 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9564052 2024.02.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9564048 2024.02.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9564047 2024.02.19 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9564049 2024.02.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9564046 2024.02.19 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9564044 2024.02.19 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9564045 2024.02.19 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9564043 2024.02.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9564040 2024.02.19 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9564042 2024.02.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9564041 2024.02.19 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9564039 2024.02.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9564038 2024.02.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9564037 2024.02.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9564035 2024.02.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9564034 2024.02.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9564036 2024.02.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9564033 2024.02.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9564031 2024.02.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9564032 2024.02.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9564028 2024.02.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9564029 2024.02.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9564030 2024.02.19 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9559107 2024.02.18 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 9559148 2024.02.18 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9559108 2024.02.18 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9559104 2024.02.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9559105 2024.02.18 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 9559103 2024.02.18 ŁD
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9559101 2024.02.18 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9559106 2024.02.18 KP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9559098 2024.02.18 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9552987 2024.02.17 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9552981 2024.02.17 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9552983 2024.02.17 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 30 9552985 2024.02.17 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9552984 2024.02.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9552982 2024.02.17 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9552993 2024.02.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9552990 2024.02.17 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9552992 2024.02.17 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9552989 2024.02.17 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9552976 2024.02.17 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9552998 2024.02.16 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9552999 2024.02.16 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9552997 2024.02.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9552995 2024.02.16 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9552994 2024.02.16 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9552991 2024.02.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9553001 2024.02.16 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9552988 2024.02.16 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9552986 2024.02.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9553002 2024.02.16 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9552996 2024.02.16 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9553000 2024.02.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9542794 2024.02.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9542795 2024.02.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9542796 2024.02.15 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9542793 2024.02.15 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9542812 2024.02.15 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9542811 2024.02.15 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9542810 2024.02.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9542809 2024.02.15 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9542808 2024.02.15 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9542807 2024.02.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9542806 2024.02.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9542805 2024.02.15 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9542804 2024.02.15 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9542803 2024.02.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9542802 2024.02.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9542801 2024.02.15 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9542800 2024.02.15 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9542799 2024.02.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9542798 2024.02.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9542797 2024.02.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9542792 2024.02.15 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9542790 2024.02.15 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9542791 2024.02.15 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9542789 2024.02.15 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9542788 2024.02.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9542786 2024.02.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9542787 2024.02.15 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9542785 2024.02.15 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9542783 2024.02.15 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9542784 2024.02.15 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9542782 2024.02.15 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9542780 2024.02.15 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9542781 2024.02.15 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9542779 2024.02.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9542777 2024.02.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9542778 2024.02.11 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9526556 2024.02.10 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9526559 2024.02.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9526557 2024.02.10 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9526560 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9526558 2024.02.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9526561 2024.02.10 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9526554 2024.02.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9526555 2024.02.10 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9526553 2024.02.10 MP
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 9526552 2024.02.10 MP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9508110 2024.02.04 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9508111 2024.02.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9508109 2024.02.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9508112 2024.02.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9508108 2024.02.04 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9508107 2024.02.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9508106 2024.02.04 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9508101 2024.02.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9508105 2024.02.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9508099 2024.02.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9508102 2024.02.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9508100 2024.02.04 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9508098 2024.02.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9508097 2024.02.04 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9508096 2024.02.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9508103 2024.02.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9508104 2024.02.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9508095 2024.02.04 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9508093 2024.02.04 MP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9508091 2024.02.04 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9508094 2024.02.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9508092 2024.02.04 MP
rzadki uszatka, Asio otus 2 9504332 2024.02.03 ŁD
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 9504333 2024.02.03 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 9503866 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9503864 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9503865 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9503863 2024.02.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9503862 2024.02.03 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9503860 2024.02.03 ŁD
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 9503859 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9503858 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9503861 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9503857 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9503855 2024.02.03 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9503854 2024.02.03 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9503856 2024.02.03 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9503852 2024.02.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9503851 2024.02.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9503850 2024.02.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9503853 2024.02.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9503849 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9503846 2024.02.03 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9503848 2024.02.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9503847 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9503845 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9503843 2024.02.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9503844 2024.02.03 ŁD
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9503842 2024.02.03 ŁD
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 9480230 2024.01.28 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9480233 2024.01.28 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 20 9480229 2024.01.28 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9480228 2024.01.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9477069 2024.01.27 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9477082 2024.01.27 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9477068 2024.01.27 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9477073 2024.01.27 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9477072 2024.01.27 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 9477065 2024.01.27 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9477064 2024.01.27 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9477070 2024.01.27 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9477087 2024.01.27 PM
rzadki alka, Alca torda 4 9477077 2024.01.27 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9477084 2024.01.27 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9477075 2024.01.27 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 9477085 2024.01.27 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9477076 2024.01.27 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9477081 2024.01.27 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9477074 2024.01.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9477080 2024.01.27 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9477079 2024.01.27 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9477078 2024.01.27 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9477083 2024.01.27 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9477086 2024.01.27 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9477071 2024.01.27 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9477067 2024.01.27 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9477066 2024.01.27 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9477059 2024.01.27 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9477057 2024.01.27 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 40 9477056 2024.01.27 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9477061 2024.01.27 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9477062 2024.01.27 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9477058 2024.01.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9477060 2024.01.27 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9477055 2024.01.27 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9477054 2024.01.27 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 5 9477051 2024.01.27 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9477052 2024.01.27 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9477050 2024.01.27 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9477063 2024.01.27 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9477049 2024.01.27 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9477053 2024.01.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9477048 2024.01.27 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9480232 2024.01.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9480231 2024.01.26 ŚL
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 15 9458468 2024.01.21 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9458467 2024.01.21 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9458466 2024.01.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9458469 2024.01.21 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9458470 2024.01.21 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9458463 2024.01.21 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9458464 2024.01.21 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9458461 2024.01.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9458462 2024.01.21 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9458465 2024.01.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9458460 2024.01.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9458459 2024.01.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9458458 2024.01.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9458455 2024.01.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9458457 2024.01.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9458454 2024.01.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9458456 2024.01.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9458453 2024.01.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9458452 2024.01.21 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9458449 2024.01.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9458450 2024.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9458451 2024.01.21 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 9458448 2024.01.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9458447 2024.01.21 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9458446 2024.01.21 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9458445 2024.01.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9373697 2024.01.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9373696 2024.01.14 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9373695 2024.01.14 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9373693 2024.01.14 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9373694 2024.01.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9373692 2024.01.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9373691 2024.01.14 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9373690 2024.01.14 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9373689 2024.01.14 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9373686 2024.01.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9373688 2024.01.14 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9373687 2024.01.14 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9373685 2024.01.14 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9373684 2024.01.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9373679 2024.01.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9373682 2024.01.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9373683 2024.01.14 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9373681 2024.01.14 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9373680 2024.01.14 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9373677 2024.01.14 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9373678 2024.01.14 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9373674 2024.01.14 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9373673 2024.01.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9373676 2024.01.14 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9373675 2024.01.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9373672 2024.01.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9373670 2024.01.14 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9373671 2024.01.14 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9373669 2024.01.14 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9373667 2024.01.14 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9373666 2024.01.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9373668 2024.01.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9373665 2024.01.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9373664 2024.01.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9373662 2024.01.14 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9373661 2024.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9373663 2024.01.14 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9373658 2024.01.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9373660 2024.01.14 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9373655 2024.01.14 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9373659 2024.01.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9373657 2024.01.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9373656 2024.01.14 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9373654 2024.01.14 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9376258 2024.01.14 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9376255 2024.01.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9345751 2024.01.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9345749 2024.01.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9345748 2024.01.08 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9345746 2024.01.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9345741 2024.01.08 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9345742 2024.01.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9345750 2024.01.08 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 9345744 2024.01.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9345747 2024.01.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9345745 2024.01.08 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9345743 2024.01.08 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9345738 2024.01.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9345737 2024.01.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9345739 2024.01.08 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9345740 2024.01.08 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9345734 2024.01.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9345733 2024.01.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9345735 2024.01.08 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9345736 2024.01.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9345730 2024.01.08 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9345726 2024.01.08 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9345729 2024.01.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9345728 2024.01.08 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9345732 2024.01.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9345727 2024.01.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9345725 2024.01.08 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9345724 2024.01.08 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9345722 2024.01.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9345731 2024.01.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9345723 2024.01.08 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9345721 2024.01.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9345719 2024.01.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9345718 2024.01.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9345717 2024.01.08 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9345720 2024.01.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9345752 2024.01.08 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9341284 2024.01.07 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9341288 2024.01.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9341286 2024.01.07 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 9341285 2024.01.07 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9341283 2024.01.07 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9339506 2024.01.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9339505 2024.01.07 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9339502 2024.01.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9339503 2024.01.07 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9339501 2024.01.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9339504 2024.01.07 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9339498 2024.01.07 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9339496 2024.01.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9339497 2024.01.07 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9339493 2024.01.07 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9339500 2024.01.07 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9339495 2024.01.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9339499 2024.01.07 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9339494 2024.01.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9339492 2024.01.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9339491 2024.01.07 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9339490 2024.01.07 ŚL
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9337660 2024.01.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9337663 2024.01.06 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9337661 2024.01.06 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9337662 2024.01.06 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9335177 2024.01.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9335176 2024.01.06 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9335172 2024.01.06 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9335173 2024.01.06 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9335168 2024.01.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9335170 2024.01.06 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9335169 2024.01.06 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9335175 2024.01.06 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9335164 2024.01.06 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9335171 2024.01.06 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9335167 2024.01.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9335174 2024.01.06 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9335166 2024.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9335178 2024.01.06 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9335165 2024.01.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9330498 2024.01.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9330495 2024.01.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9330497 2024.01.05 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9330496 2024.01.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9330492 2024.01.05 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9330494 2024.01.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9330491 2024.01.05 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9330487 2024.01.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9330493 2024.01.05 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9330486 2024.01.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9330488 2024.01.05 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9330490 2024.01.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9330485 2024.01.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9330484 2024.01.05 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9330489 2024.01.05 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9330482 2024.01.05 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9330483 2024.01.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9330480 2024.01.05 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9330479 2024.01.05 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9330481 2024.01.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9330478 2024.01.05 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9330476 2024.01.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9330477 2024.01.05 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9330475 2024.01.05 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9330474 2024.01.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9330471 2024.01.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9330472 2024.01.05 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9330473 2024.01.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9330470 2024.01.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9330469 2024.01.05 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9330465 2024.01.05 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9330467 2024.01.05 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9330466 2024.01.05 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9330463 2024.01.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9330468 2024.01.05 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9330464 2024.01.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9327782 2024.01.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9327785 2024.01.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9327784 2024.01.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9327780 2024.01.04 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9327781 2024.01.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9327783 2024.01.04 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9327777 2024.01.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9327776 2024.01.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9327778 2024.01.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9327775 2024.01.04 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9327774 2024.01.04 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9327779 2024.01.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9327770 2024.01.04 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9327773 2024.01.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9327772 2024.01.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9327771 2024.01.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9327769 2024.01.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9327767 2024.01.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9327768 2024.01.04 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9327766 2024.01.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9327764 2024.01.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9327765 2024.01.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9325207 2024.01.03 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9325210 2024.01.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9325204 2024.01.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9325208 2024.01.03 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9325206 2024.01.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9325205 2024.01.03 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9325209 2024.01.03 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 9325203 2024.01.03 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9323800 2024.01.02 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9323801 2024.01.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9323798 2024.01.02 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9323799 2024.01.02 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...