DRUŻYNA

Drużyna: Ola Szymczak. Obserwator: Aleksandra Szymczak

Liczba gatunków: 178

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 128 870 76 76 0 6 29 41
2 68 376 80 40 0 0 14 26
3 61 195 99 44 0 8 10 26
4 86 140 154 80 0 20 42 18
5 74 156 177 61 1 14 29 17
6 18 29 178 18 0 1 6 11
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10328790 2024.06.13
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10292029 2024.06.05 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10292027 2024.06.05 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10292026 2024.06.05 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10292025 2024.06.05 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10292024 2024.06.05 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292023 2024.06.05 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10292022 2024.06.05 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10292028 2024.06.05 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10292021 2024.06.05 ZP
pospolity sroka, Pica pica 4 10292020 2024.06.05 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10292019 2024.06.05 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10292018 2024.06.05 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10292017 2024.06.05 ZP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 10269441 2024.06.01
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10269442 2024.06.01
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10269439 2024.06.01
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10269440 2024.06.01
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 10258706 2024.05.31 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10258703 2024.05.31 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 10258702 2024.05.31 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10258701 2024.05.31 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10258700 2024.05.31 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 10258705 2024.05.31 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 10258704 2024.05.31 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10252350 2024.05.30
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10252346 2024.05.30
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10252348 2024.05.30
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10252345 2024.05.30
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10252347 2024.05.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10252343 2024.05.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10252344 2024.05.30
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10252341 2024.05.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10252339 2024.05.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10252340 2024.05.30
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10252338 2024.05.30
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10252336 2024.05.30
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10252337 2024.05.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10252342 2024.05.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10252335 2024.05.30
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10252334 2024.05.30
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10252333 2024.05.30
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10252332 2024.05.30
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10252330 2024.05.30
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10252331 2024.05.30
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10252329 2024.05.30
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10252328 2024.05.30
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10252327 2024.05.30
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10154636 2024.05.16
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10154635 2024.05.16
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10123156 2024.05.12
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10123148 2024.05.12
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10123146 2024.05.12
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10123147 2024.05.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10123150 2024.05.12
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10123143 2024.05.12
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10123139 2024.05.12
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10123144 2024.05.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10123142 2024.05.12
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10123137 2024.05.12
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10123133 2024.05.12
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10101307 2024.05.10
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10101305 2024.05.10
pospolity bogatka, Parus major 1 10101308 2024.05.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10101303 2024.05.10
pospolity sroka, Pica pica 1 10101304 2024.05.10
pospolity kos, Turdus merula 1 10101306 2024.05.10
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10101301 2024.05.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10101302 2024.05.10
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10101300 2024.05.10
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10101296 2024.05.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 10101298 2024.05.10
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10101297 2024.05.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10101299 2024.05.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10101295 2024.05.10
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10101294 2024.05.10
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10101293 2024.05.10
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10089575 2024.05.08
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 10071106 2024.05.05 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 10069611 2024.05.05 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10044432 2024.05.03 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10044430 2024.05.03 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10044431 2024.05.03 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10044429 2024.05.03 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 10044428 2024.05.03 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10044426 2024.05.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10044427 2024.05.03 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10044425 2024.05.03 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 10033878 2024.05.02 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10033879 2024.05.02 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 10033877 2024.05.02 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10024555 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10009112 2024.04.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10009111 2024.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10009107 2024.04.30 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10009110 2024.04.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 10009109 2024.04.30 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10009108 2024.04.30 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10009106 2024.04.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10009105 2024.04.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10009104 2024.04.30 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10009103 2024.04.30 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10009102 2024.04.30 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10002107 2024.04.29 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10002106 2024.04.29 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10002105 2024.04.29 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10002102 2024.04.29 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10002103 2024.04.29 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10002101 2024.04.29 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10002104 2024.04.29 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10002100 2024.04.29 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10002099 2024.04.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9996500 2024.04.28 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 9996499 2024.04.28 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9996501 2024.04.28 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 9996497 2024.04.28 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9996496 2024.04.28 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9996498 2024.04.28 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9996495 2024.04.28 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9996493 2024.04.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9996494 2024.04.28 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9996489 2024.04.28 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9996491 2024.04.28 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9996490 2024.04.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 9996492 2024.04.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9996488 2024.04.28 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9983436 2024.04.27 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9983433 2024.04.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9983434 2024.04.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9983432 2024.04.27 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9983430 2024.04.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9983431 2024.04.27 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9983428 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 9983429 2024.04.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 9983427 2024.04.27 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9900744 2024.04.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9900742 2024.04.13
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9900743 2024.04.13
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9897002 2024.04.13
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 9896046 2024.04.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9897001 2024.04.13
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9897000 2024.04.13
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9896999 2024.04.13
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9832324 2024.04.06 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9832323 2024.04.06 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9832321 2024.04.05 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9832322 2024.04.05 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9828599 2024.04.05 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9828598 2024.04.05 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9828596 2024.04.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9828595 2024.04.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9828591 2024.04.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9828593 2024.04.05 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9828594 2024.04.05 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9828592 2024.04.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9828590 2024.04.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9828589 2024.04.05 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9828588 2024.04.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9822108 2024.04.04 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9822107 2024.04.04 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9822109 2024.04.04 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9822106 2024.04.04 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9822105 2024.04.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9822104 2024.04.04 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9822102 2024.04.04 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9822103 2024.04.04 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 9822100 2024.04.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9822098 2024.04.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9822099 2024.04.04 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9822097 2024.04.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9822096 2024.04.04 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9822101 2024.04.04 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9822095 2024.04.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9822092 2024.04.04 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9822094 2024.04.04 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9822093 2024.04.04 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 9822091 2024.04.04 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9822090 2024.04.04 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9791574 2024.03.31
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9791575 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9785802 2024.03.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9785801 2024.03.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9785799 2024.03.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9785800 2024.03.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9785818 2024.03.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9785815 2024.03.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9785817 2024.03.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9785813 2024.03.30
pospolity bogatka, Parus major 2 9785814 2024.03.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9785816 2024.03.30
pospolity kos, Turdus merula 5 9785811 2024.03.30
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9785810 2024.03.30
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9785808 2024.03.30
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9785807 2024.03.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9785812 2024.03.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9785809 2024.03.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9785804 2024.03.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9785806 2024.03.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9785805 2024.03.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9785803 2024.03.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9743498 2024.03.24
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9733243 2024.03.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9729435 2024.03.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9729440 2024.03.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9729438 2024.03.22
pospolity kos, Turdus merula 1 9729439 2024.03.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9729436 2024.03.22
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9729434 2024.03.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9729437 2024.03.22
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9703100 2024.03.17
pospolity żuraw, Grus grus 8 9703114 2024.03.17
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9703112 2024.03.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 9703115 2024.03.17
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9703110 2024.03.17
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9703106 2024.03.17
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9703102 2024.03.17
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9703103 2024.03.17
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9703109 2024.03.17
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 9703104 2024.03.17
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9703113 2024.03.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9703111 2024.03.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9703107 2024.03.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9703105 2024.03.17
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9704709 2024.03.17
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9704710 2024.03.17
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9658185 2024.03.10
pospolity żuraw, Grus grus 2 9658186 2024.03.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9658184 2024.03.10
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9616851 2024.03.02 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9616850 2024.03.02 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9616849 2024.03.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9616848 2024.03.02 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9616843 2024.03.02 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9616846 2024.03.02 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 9616847 2024.03.02 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9616845 2024.03.02 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9616856 2024.03.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9616838 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9616840 2024.03.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9592261 2024.02.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9592259 2024.02.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9592260 2024.02.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9592258 2024.02.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9592256 2024.02.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9592257 2024.02.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9576008 2024.02.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9572823 2024.02.20
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9572822 2024.02.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572820 2024.02.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9572819 2024.02.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9572818 2024.02.20
pospolity bogatka, Parus major 1 9572821 2024.02.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9572817 2024.02.20
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9560146 2024.02.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9560145 2024.02.18
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9560142 2024.02.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9560144 2024.02.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9560150 2024.02.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9560149 2024.02.18
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9560141 2024.02.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9560143 2024.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9560148 2024.02.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9560136 2024.02.18
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9560134 2024.02.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9560139 2024.02.18
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9560130 2024.02.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9544297 2024.02.15
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9544296 2024.02.15
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9544311 2024.02.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9544313 2024.02.15
pospolity żuraw, Grus grus 2 9544310 2024.02.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9544312 2024.02.15
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9544306 2024.02.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9544309 2024.02.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9544308 2024.02.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9544307 2024.02.15
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9544302 2024.02.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9544303 2024.02.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9544305 2024.02.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9544304 2024.02.15
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9544301 2024.02.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9544300 2024.02.15
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9544299 2024.02.15
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9544298 2024.02.15
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9542371 2024.02.14 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9542370 2024.02.14 PL
pospolity sroka, Pica pica 4 9542368 2024.02.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9542369 2024.02.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 9542365 2024.02.14 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9542367 2024.02.14 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9542363 2024.02.14 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9542364 2024.02.14 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9542362 2024.02.14 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9526087 2024.02.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9526089 2024.02.10 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9526086 2024.02.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9521429 2024.02.09 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9521426 2024.02.09 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9521425 2024.02.09 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9521428 2024.02.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9521424 2024.02.09 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9521423 2024.02.09 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9521422 2024.02.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9521427 2024.02.09 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9518437 2024.02.08 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9518435 2024.02.08 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9518436 2024.02.08 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9484304 2024.01.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9484303 2024.01.28
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9466879 2024.01.23
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9466878 2024.01.23
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9466399 2024.01.23
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9466397 2024.01.23
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9466400 2024.01.23
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9466398 2024.01.23
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9466396 2024.01.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9458343 2024.01.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9458342 2024.01.21
pospolity kruk, Corvus corax 1 9458341 2024.01.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9458338 2024.01.21
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9458337 2024.01.21
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9458339 2024.01.21
pospolity łyska, Fulica atra 3 9458335 2024.01.21
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9458340 2024.01.21
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9458333 2024.01.21
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9458336 2024.01.21
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9458332 2024.01.21
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9458331 2024.01.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9458334 2024.01.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9458330 2024.01.21
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9458329 2024.01.21
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9458328 2024.01.21
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9458327 2024.01.21
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9458326 2024.01.21
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9458325 2024.01.21
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9453625 2024.01.20
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9453628 2024.01.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9453626 2024.01.20
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9453627 2024.01.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9453624 2024.01.20
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9453622 2024.01.20
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9453621 2024.01.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9453623 2024.01.20
pospolity kos, Turdus merula 3 9453620 2024.01.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9453618 2024.01.20
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9453619 2024.01.20
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9453615 2024.01.20
pospolity kos, Turdus merula 1 9453617 2024.01.20
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9453613 2024.01.20
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9453612 2024.01.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9453616 2024.01.20
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9453610 2024.01.20
pospolity sroka, Pica pica 1 9453614 2024.01.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9453609 2024.01.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9453611 2024.01.20
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9453605 2024.01.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9453608 2024.01.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9453606 2024.01.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9453607 2024.01.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9453604 2024.01.20
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9453602 2024.01.20
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9453603 2024.01.20
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9356020 2024.01.11
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9356021 2024.01.11
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9355406 2024.01.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9349872 2024.01.09
pospolity bogatka, Parus major 2 9349855 2024.01.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9349854 2024.01.09
pospolity kos, Turdus merula 3 9349853 2024.01.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9349851 2024.01.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9349850 2024.01.09
pospolity bogatka, Parus major 2 9349852 2024.01.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9349849 2024.01.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9349848 2024.01.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9349847 2024.01.09
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9343809 2024.01.07
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9343804 2024.01.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9343803 2024.01.07
pospolity żuraw, Grus grus 150 9342349 2024.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9342358 2024.01.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9342356 2024.01.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9342357 2024.01.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9342350 2024.01.07
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9342353 2024.01.07
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9342355 2024.01.07
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9342354 2024.01.07
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9342348 2024.01.07
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9342351 2024.01.07
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9342352 2024.01.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9342343 2024.01.07
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9342344 2024.01.07
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9342346 2024.01.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9342345 2024.01.07
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9342342 2024.01.07
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9342341 2024.01.07
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9342347 2024.01.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9342340 2024.01.07
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9342339 2024.01.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9342359 2024.01.07
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9342338 2024.01.07
pospolity żuraw, Grus grus 10 9342337 2024.01.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9333983 2024.01.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9331799 2024.01.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9328532 2024.01.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9328534 2024.01.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9328531 2024.01.04
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9328530 2024.01.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9328533 2024.01.04
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9328526 2024.01.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9328529 2024.01.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9328525 2024.01.04
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9328524 2024.01.04
pospolity kos, Turdus merula 3 9328528 2024.01.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9328527 2024.01.04
pospolity łyska, Fulica atra 3 9328523 2024.01.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9328521 2024.01.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9328522 2024.01.04
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9328520 2024.01.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9321863 2024.01.02 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9321856 2024.01.02 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9321862 2024.01.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 6 9321858 2024.01.02 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9321857 2024.01.02 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9321854 2024.01.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9321861 2024.01.02 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9321860 2024.01.02 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9321859 2024.01.02 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9321851 2024.01.02 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9321850 2024.01.02 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9321849 2024.01.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9321855 2024.01.02 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 18 9321852 2024.01.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9321848 2024.01.02 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9321846 2024.01.02 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 140 9321847 2024.01.02 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...