DRUŻYNA

Drużyna: FC Zioło. Obserwator: Grzegorz Zioło

Liczba gatunków: 239

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 272 2265 100 100 4 24 32 40
2 132 540 117 78 2 19 20 37
3 316 2203 156 113 2 19 48 44
4 248 664 201 127 4 30 55 38
5 196 341 234 96 0 29 46 21
6 70 137 239 58 2 16 24 16
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 10337215 2024.06.15 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10337214 2024.06.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10337216 2024.06.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 10337213 2024.06.15 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10337211 2024.06.15 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10337209 2024.06.15 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10337210 2024.06.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10337208 2024.06.15 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10337207 2024.06.15 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10337206 2024.06.15 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10337205 2024.06.15 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10337212 2024.06.15 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10337204 2024.06.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10337203 2024.06.15 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10337202 2024.06.15 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10337199 2024.06.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10337201 2024.06.15 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10337198 2024.06.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10337200 2024.06.15 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10337197 2024.06.15 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 10337196 2024.06.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10337194 2024.06.15 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10337195 2024.06.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10337192 2024.06.15 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10337193 2024.06.15 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10337191 2024.06.15 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10337188 2024.06.15 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10337189 2024.06.15 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10337190 2024.06.15 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10337187 2024.06.15 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10305324 2024.06.08 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10305323 2024.06.08 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 10305045 2024.06.08 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10302527 2024.06.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10302528 2024.06.08 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10302526 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10301706 2024.06.08 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 10297759 2024.06.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10297758 2024.06.07 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10297281 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10297276 2024.06.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10297279 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10297275 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10297280 2024.06.07 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10297274 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10297273 2024.06.07 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10297277 2024.06.07 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10289999 2024.06.05 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10290000 2024.06.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10289997 2024.06.05 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10289998 2024.06.05 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 4 10291930 2024.06.05 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10271039 2024.06.02 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10271040 2024.06.02 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10271036 2024.06.02 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10271037 2024.06.02 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10271038 2024.06.02 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10271035 2024.06.02 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10271034 2024.06.02 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10271033 2024.06.02 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10271031 2024.06.02 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10271032 2024.06.02 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10271029 2024.06.02 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 10271030 2024.06.02 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10271028 2024.06.02 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10270469 2024.06.02 ŚK
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 10270467 2024.06.02 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10270468 2024.06.02 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10270466 2024.06.02 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10270464 2024.06.02 ŚK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10244992 2024.05.30 MZ
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10249118 2024.05.30 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10232259 2024.05.27 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10232261 2024.05.27 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10232260 2024.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 10232258 2024.05.27 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10231956 2024.05.27 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10212980 2024.05.25 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10212883 2024.05.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10212885 2024.05.25 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10212886 2024.05.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10212890 2024.05.25 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10212888 2024.05.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10212884 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10212887 2024.05.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 10212881 2024.05.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10212880 2024.05.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10212882 2024.05.25 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10212879 2024.05.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10209787 2024.05.24 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10209785 2024.05.24 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10209784 2024.05.24 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10209782 2024.05.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10209786 2024.05.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 10209783 2024.05.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10200806 2024.05.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10200807 2024.05.22 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10200804 2024.05.22 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10200805 2024.05.22 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10200803 2024.05.22 MZ
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 10194767 2024.05.21 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10197596 2024.05.21 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 10197597 2024.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10189273 2024.05.20 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10189274 2024.05.20 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10181086 2024.05.19 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10181085 2024.05.19 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10181083 2024.05.19 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10181084 2024.05.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10178104 2024.05.19 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10178101 2024.05.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10178102 2024.05.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10178103 2024.05.19 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10178100 2024.05.19 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10178099 2024.05.19 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10178098 2024.05.19 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10176441 2024.05.19 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10176428 2024.05.19 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10176427 2024.05.19 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10176424 2024.05.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10176425 2024.05.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10176426 2024.05.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10176423 2024.05.19 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10176421 2024.05.19 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10176445 2024.05.19 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10176419 2024.05.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10176418 2024.05.19 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10176420 2024.05.19 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10176416 2024.05.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10176463 2024.05.19 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10176461 2024.05.19 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10176459 2024.05.19 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10176458 2024.05.19 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10176456 2024.05.19 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10176455 2024.05.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10176442 2024.05.19 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10176438 2024.05.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10176433 2024.05.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10176435 2024.05.19 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10176432 2024.05.19 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10176454 2024.05.19 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10176430 2024.05.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10176431 2024.05.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10176429 2024.05.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10176451 2024.05.19 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10165683 2024.05.18 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10165680 2024.05.18 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10165681 2024.05.18 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10165679 2024.05.18 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10165678 2024.05.18 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10165675 2024.05.18 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10165677 2024.05.18 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10165682 2024.05.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10165676 2024.05.18 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10165673 2024.05.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10165674 2024.05.18 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10165670 2024.05.18 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10165672 2024.05.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 10165671 2024.05.18 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10165668 2024.05.18 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10165667 2024.05.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10165669 2024.05.18 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10161581 2024.05.17 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10161578 2024.05.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10161582 2024.05.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10161575 2024.05.17 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10161574 2024.05.17 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10161570 2024.05.17 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10161568 2024.05.17 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10161571 2024.05.17 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10161567 2024.05.17 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10161569 2024.05.17 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10161566 2024.05.17 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10161564 2024.05.17 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 10157232 2024.05.16 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10157228 2024.05.16 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10157229 2024.05.16 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10157231 2024.05.16 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10157230 2024.05.16 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10109228 2024.05.11 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10109227 2024.05.11 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10108429 2024.05.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10108428 2024.05.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10108427 2024.05.11 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10108425 2024.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10108426 2024.05.11 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10108424 2024.05.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10108422 2024.05.11 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10108423 2024.05.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 10108421 2024.05.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10108420 2024.05.11 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10108419 2024.05.11 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 10108418 2024.05.11 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10108417 2024.05.11 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10108414 2024.05.11 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10108415 2024.05.11 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10108413 2024.05.11 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10108416 2024.05.11 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10106094 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10106093 2024.05.11 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10106096 2024.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10106097 2024.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10106090 2024.05.11 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10106087 2024.05.11 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10106088 2024.05.11 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10106092 2024.05.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10106085 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10106080 2024.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10106078 2024.05.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10106075 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10106076 2024.05.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10106086 2024.05.11 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10106077 2024.05.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10106079 2024.05.11 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10106073 2024.05.11 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10106071 2024.05.11 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10106074 2024.05.11 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10106070 2024.05.11 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10106069 2024.05.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10098002 2024.05.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10098003 2024.05.10 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10098001 2024.05.10 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10097999 2024.05.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10097997 2024.05.10 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10098000 2024.05.10 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10097998 2024.05.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10097995 2024.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10097996 2024.05.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097993 2024.05.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10097994 2024.05.10 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10097991 2024.05.10 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10097992 2024.05.10 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10097990 2024.05.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097988 2024.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10097989 2024.05.10 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10082756 2024.05.07 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10082754 2024.05.07 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10082755 2024.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10082753 2024.05.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10082752 2024.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10082751 2024.05.07 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10082750 2024.05.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10082749 2024.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10082748 2024.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10082747 2024.05.07 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10082746 2024.05.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10082745 2024.05.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10082744 2024.05.07 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10082743 2024.05.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10082742 2024.05.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10077725 2024.05.06 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10077723 2024.05.06 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10077724 2024.05.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10077722 2024.05.06 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10077721 2024.05.06 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10077720 2024.05.06 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10077719 2024.05.06 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10077718 2024.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10077717 2024.05.06 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10077716 2024.05.06 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10077715 2024.05.06 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10077714 2024.05.06 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10077713 2024.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10077712 2024.05.06 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10074013 2024.05.06 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10073685 2024.05.06 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 1 9960010 2024.04.23 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9951447 2024.04.22 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9941342 2024.04.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9940239 2024.04.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9940237 2024.04.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9940235 2024.04.21 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9940236 2024.04.21 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9940234 2024.04.21 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9940233 2024.04.21 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9940232 2024.04.21 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9940229 2024.04.21 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 9940238 2024.04.21 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9940231 2024.04.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9940230 2024.04.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9940228 2024.04.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9940227 2024.04.21 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9940226 2024.04.21 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9940225 2024.04.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9934528 2024.04.20 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9934526 2024.04.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9934527 2024.04.20 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9934525 2024.04.20 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9934523 2024.04.20 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9934524 2024.04.20 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9934055 2024.04.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9933983 2024.04.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9933984 2024.04.20 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9934000 2024.04.20 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9933996 2024.04.20 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9933998 2024.04.20 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9933999 2024.04.20 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 9933997 2024.04.20 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9933994 2024.04.20 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9933995 2024.04.20 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9933993 2024.04.20 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 9933992 2024.04.20 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9933990 2024.04.20 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9933991 2024.04.20 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9933989 2024.04.20 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 9933988 2024.04.20 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9933986 2024.04.20 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9933987 2024.04.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9933985 2024.04.20 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9933982 2024.04.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9933978 2024.04.20 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9933979 2024.04.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9933980 2024.04.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9933977 2024.04.20 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9933974 2024.04.20 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 9933976 2024.04.20 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 9933981 2024.04.20 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 9933973 2024.04.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9933972 2024.04.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9933975 2024.04.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9933971 2024.04.20 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9933970 2024.04.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9933969 2024.04.20 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9933968 2024.04.20 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9933967 2024.04.20 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9928452 2024.04.19 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9926134 2024.04.18 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9926135 2024.04.18 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9926137 2024.04.18 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9926136 2024.04.18 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9926132 2024.04.18 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9926133 2024.04.18 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9926130 2024.04.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9926131 2024.04.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 9926129 2024.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9926128 2024.04.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9923888 2024.04.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9923887 2024.04.18 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9923886 2024.04.18 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9923885 2024.04.18 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9923884 2024.04.18 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9923883 2024.04.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9923882 2024.04.18 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9923881 2024.04.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9923879 2024.04.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9923880 2024.04.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9923878 2024.04.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9923877 2024.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9923876 2024.04.18 MZ
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 9903465 2024.04.14 MP
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 9903464 2024.04.14 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9903462 2024.04.14 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 9903463 2024.04.14 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 2 9896405 2024.04.13 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 9893640 2024.04.13 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 9893639 2024.04.13 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 9890986 2024.04.13 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9888595 2024.04.12 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9888594 2024.04.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9886951 2024.04.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9886952 2024.04.12 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9886948 2024.04.12 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9886950 2024.04.12 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9886949 2024.04.12 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 4 9886947 2024.04.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 10 9886946 2024.04.12 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9885545 2024.04.12 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9885544 2024.04.12 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9885542 2024.04.12 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9885541 2024.04.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9885543 2024.04.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9885540 2024.04.12 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9885539 2024.04.12 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9885537 2024.04.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9885538 2024.04.12 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9885536 2024.04.12 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9885535 2024.04.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 9885534 2024.04.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9885533 2024.04.12 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9885532 2024.04.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9884919 2024.04.12 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9884920 2024.04.12 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9884918 2024.04.12 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9884917 2024.04.12 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9884914 2024.04.12 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9884915 2024.04.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9884916 2024.04.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9884912 2024.04.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9884913 2024.04.12 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9884910 2024.04.12 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9884909 2024.04.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9884911 2024.04.12 MP
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 9884908 2024.04.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9880053 2024.04.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9880052 2024.04.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 9880051 2024.04.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9879669 2024.04.11 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 9879668 2024.04.11 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9879667 2024.04.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 9879666 2024.04.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 9879664 2024.04.11 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9879663 2024.04.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9879665 2024.04.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9879661 2024.04.11 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9879660 2024.04.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9879662 2024.04.11 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9879657 2024.04.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9879658 2024.04.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9879659 2024.04.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9879655 2024.04.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9879656 2024.04.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9879654 2024.04.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9879653 2024.04.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9879652 2024.04.11 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9879651 2024.04.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9879649 2024.04.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9879650 2024.04.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9879648 2024.04.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9879647 2024.04.11 MP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9846463 2024.04.07 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9845807 2024.04.07 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9845806 2024.04.07 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9845805 2024.04.07 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9845804 2024.04.07 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9845803 2024.04.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9845802 2024.04.07 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9845808 2024.04.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9845801 2024.04.07 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 9845809 2024.04.07 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9845800 2024.04.07 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9845810 2024.04.07 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9845799 2024.04.07 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9845797 2024.04.07 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9845798 2024.04.07 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9845795 2024.04.07 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9845796 2024.04.07 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9836894 2024.04.06 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9836896 2024.04.06 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9836891 2024.04.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9836895 2024.04.06 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9836887 2024.04.06 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9836886 2024.04.06 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9836885 2024.04.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9836884 2024.04.06 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9836890 2024.04.06 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9836883 2024.04.06 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9836892 2024.04.06 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9836880 2024.04.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9836881 2024.04.06 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9836888 2024.04.06 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 3 9834282 2024.04.06 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9834281 2024.04.06 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9834280 2024.04.06 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9830491 2024.04.05 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9830074 2024.04.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9830073 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 9830072 2024.04.05 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9830069 2024.04.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9830070 2024.04.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9830067 2024.04.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9830071 2024.04.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9830068 2024.04.05 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9830066 2024.04.05 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9827105 2024.04.05 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9827104 2024.04.05 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9827103 2024.04.05 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9827100 2024.04.05 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9827102 2024.04.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9827099 2024.04.05 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9827098 2024.04.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9827101 2024.04.05 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9827096 2024.04.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827097 2024.04.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9827094 2024.04.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9827095 2024.04.05 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9827093 2024.04.05 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9827092 2024.04.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9800183 2024.04.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9799228 2024.04.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9799227 2024.04.01 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9799225 2024.04.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9799226 2024.04.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9799222 2024.04.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9799221 2024.04.01 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9799219 2024.04.01 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9799223 2024.04.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 20 9799216 2024.04.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9799217 2024.04.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9799220 2024.04.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 9799218 2024.04.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9799215 2024.04.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9799214 2024.04.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9799213 2024.04.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9799212 2024.04.01 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9799210 2024.04.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9799211 2024.04.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9796859 2024.04.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9796816 2024.04.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9796713 2024.04.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9796712 2024.04.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9796711 2024.04.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9796709 2024.04.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9796710 2024.04.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9796708 2024.04.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9796707 2024.04.01 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9796705 2024.04.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9796706 2024.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9796704 2024.04.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9796703 2024.04.01 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9796702 2024.04.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9796700 2024.04.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9796701 2024.04.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9796699 2024.04.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9796698 2024.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9789739 2024.03.31 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9789698 2024.03.31 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9789531 2024.03.31 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9785107 2024.03.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9781794 2024.03.30 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9781780 2024.03.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9781782 2024.03.30 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9781781 2024.03.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9781783 2024.03.30 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9781459 2024.03.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9781456 2024.03.30 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9781458 2024.03.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9781460 2024.03.30 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9781457 2024.03.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9781455 2024.03.30 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9781453 2024.03.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9781450 2024.03.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9781451 2024.03.30 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9781462 2024.03.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9781449 2024.03.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9781452 2024.03.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9781454 2024.03.30 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9781463 2024.03.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9781448 2024.03.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9781447 2024.03.30 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9779572 2024.03.30 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9779571 2024.03.30 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9779233 2024.03.30 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9779234 2024.03.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9779235 2024.03.30 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9779212 2024.03.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9779211 2024.03.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9779210 2024.03.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9779209 2024.03.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9779207 2024.03.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9779206 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9779203 2024.03.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9779208 2024.03.30 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9779202 2024.03.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9779204 2024.03.30 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9779205 2024.03.30 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9779200 2024.03.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9779199 2024.03.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9779201 2024.03.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9779198 2024.03.30 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9779197 2024.03.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9778158 2024.03.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9778157 2024.03.30 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9778159 2024.03.30 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9778152 2024.03.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9778151 2024.03.30 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 9778156 2024.03.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9778153 2024.03.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9778154 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 9778150 2024.03.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9778155 2024.03.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9770694 2024.03.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9770685 2024.03.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9770684 2024.03.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9770686 2024.03.29 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9770683 2024.03.29 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9770680 2024.03.29 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9770688 2024.03.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9770682 2024.03.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 9770678 2024.03.29 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9770676 2024.03.29 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9770687 2024.03.29 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9770681 2024.03.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9770675 2024.03.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9770679 2024.03.29 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9770677 2024.03.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9770674 2024.03.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9770673 2024.03.29 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9753717 2024.03.26 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 9753718 2024.03.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9753715 2024.03.26 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9753714 2024.03.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9753716 2024.03.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9753712 2024.03.26 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9753713 2024.03.26 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9753709 2024.03.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9753711 2024.03.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9753708 2024.03.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9753710 2024.03.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9753704 2024.03.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9753705 2024.03.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9753707 2024.03.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9741979 2024.03.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9741984 2024.03.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9741980 2024.03.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9741983 2024.03.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9741981 2024.03.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9741975 2024.03.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 9741974 2024.03.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9741976 2024.03.24 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9741977 2024.03.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9741982 2024.03.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9741978 2024.03.24 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9741973 2024.03.24 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9741972 2024.03.24 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9741971 2024.03.24 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9741970 2024.03.24 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9733450 2024.03.23 ŚL
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9733241 2024.03.23 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9733239 2024.03.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9733240 2024.03.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9733237 2024.03.23 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9733238 2024.03.23 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9733236 2024.03.23 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9733234 2024.03.23 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9733233 2024.03.23 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9733230 2024.03.23 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9733232 2024.03.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9733231 2024.03.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9733235 2024.03.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9733228 2024.03.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9733227 2024.03.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9733229 2024.03.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9733225 2024.03.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9733226 2024.03.23 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9731354 2024.03.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9731355 2024.03.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9731353 2024.03.23 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9731351 2024.03.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9731352 2024.03.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9731350 2024.03.23 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9731348 2024.03.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9731349 2024.03.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9730026 2024.03.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9724536 2024.03.22 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 9724535 2024.03.22 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9724532 2024.03.22 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9724534 2024.03.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9724533 2024.03.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9724529 2024.03.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9724531 2024.03.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9724530 2024.03.22 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9724528 2024.03.22 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9718906 2024.03.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9718904 2024.03.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9718905 2024.03.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9718901 2024.03.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9718902 2024.03.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9718903 2024.03.21 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9718900 2024.03.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9718899 2024.03.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9718897 2024.03.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9718898 2024.03.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9718896 2024.03.21 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9718895 2024.03.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9718894 2024.03.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9718893 2024.03.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9718892 2024.03.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9718890 2024.03.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9718889 2024.03.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9718888 2024.03.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9718891 2024.03.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9698125 2024.03.17 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9696490 2024.03.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9696494 2024.03.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9696492 2024.03.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9696493 2024.03.17 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9696485 2024.03.17 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9696483 2024.03.17 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 9696486 2024.03.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9696489 2024.03.17 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9696488 2024.03.17 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9696491 2024.03.17 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9696482 2024.03.17 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9696481 2024.03.17 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9696495 2024.03.17 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9696484 2024.03.17 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9696487 2024.03.17 MZ
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9696480 2024.03.17 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9696081 2024.03.17 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 9696079 2024.03.17 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9696080 2024.03.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9696082 2024.03.17 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9695984 2024.03.17 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9695989 2024.03.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9695990 2024.03.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9695988 2024.03.17 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9695986 2024.03.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9695992 2024.03.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9695991 2024.03.17 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9695985 2024.03.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9695987 2024.03.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9695792 2024.03.17 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9695783 2024.03.17 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 9695784 2024.03.17 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9695782 2024.03.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9695785 2024.03.17 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9695789 2024.03.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9695791 2024.03.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9695786 2024.03.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9695776 2024.03.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9695790 2024.03.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9695777 2024.03.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9695787 2024.03.17 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9695788 2024.03.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9695781 2024.03.17 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 9695779 2024.03.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9695780 2024.03.17 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 9695778 2024.03.17 MZ
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 9692698 2024.03.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9692703 2024.03.16 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9692700 2024.03.16 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9692702 2024.03.16 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9692696 2024.03.16 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9692701 2024.03.16 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9692697 2024.03.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9692699 2024.03.16 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9692695 2024.03.16 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9692694 2024.03.16 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 9692693 2024.03.16 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9692692 2024.03.16 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9693989 2024.03.16 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9693987 2024.03.16 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9680870 2024.03.15 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9680869 2024.03.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9680873 2024.03.15 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9680867 2024.03.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9680868 2024.03.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9680872 2024.03.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 9680871 2024.03.15 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9657503 2024.03.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 9657186 2024.03.10 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9657185 2024.03.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9657184 2024.03.10 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9657188 2024.03.10 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9657187 2024.03.10 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9657183 2024.03.10 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9657204 2024.03.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9657205 2024.03.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9657203 2024.03.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9657202 2024.03.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9657198 2024.03.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 9657199 2024.03.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9657201 2024.03.10 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9657197 2024.03.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9657195 2024.03.10 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9657194 2024.03.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9657196 2024.03.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 25 9657193 2024.03.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 9657192 2024.03.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9657190 2024.03.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9657191 2024.03.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 9657189 2024.03.10 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9651663 2024.03.09 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9651665 2024.03.09 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9651664 2024.03.09 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 9651662 2024.03.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9651661 2024.03.09 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9649057 2024.03.09 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9649056 2024.03.09 PL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9648608 2024.03.09 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 26 9648609 2024.03.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9620789 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9620770 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9620771 2024.03.03 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9620772 2024.03.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9620769 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9620768 2024.03.03 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9620767 2024.03.03 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9620773 2024.03.03 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9620765 2024.03.03 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9620764 2024.03.03 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9620766 2024.03.03 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9620763 2024.03.03 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9620656 2024.03.03 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 3 9620657 2024.03.03 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9619924 2024.03.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9616875 2024.03.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9616854 2024.03.02 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 9616857 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9616853 2024.03.02 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9615756 2024.03.02 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 9615755 2024.03.02 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9615754 2024.03.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9615753 2024.03.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9615752 2024.03.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9615751 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9615749 2024.03.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 9615750 2024.03.02 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9614869 2024.03.02 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9614868 2024.03.02 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9614867 2024.03.02 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9614870 2024.03.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9614865 2024.03.02 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9614866 2024.03.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9614864 2024.03.02 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 9614863 2024.03.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9613842 2024.03.02 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 9613841 2024.03.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9613840 2024.03.02 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9613401 2024.03.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9613400 2024.03.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9613403 2024.03.02 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9613399 2024.03.02 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9613402 2024.03.02 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9613404 2024.03.02 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9613397 2024.03.02 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9613405 2024.03.02 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9613398 2024.03.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9613396 2024.03.02 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9613395 2024.03.02 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9613392 2024.03.02 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9613394 2024.03.02 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9613393 2024.03.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9612178 2024.03.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9612179 2024.03.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9612177 2024.03.02 PL
pospolity kruk, Corvus corax 20 9612176 2024.03.02 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9612174 2024.03.02 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9612175 2024.03.02 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9612173 2024.03.02 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9586491 2024.02.25 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9586431 2024.02.25 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 9586312 2024.02.25 PM
rzadki alka, Alca torda 4 9586311 2024.02.25 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 9586310 2024.02.25 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9586308 2024.02.25 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9586307 2024.02.25 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9586309 2024.02.25 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9584964 2024.02.25 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9584963 2024.02.25 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 9584965 2024.02.25 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9584961 2024.02.25 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9584959 2024.02.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9584960 2024.02.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9584962 2024.02.25 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9584956 2024.02.25 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9584958 2024.02.25 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9584957 2024.02.25 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 9584955 2024.02.25 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 7 9584954 2024.02.25 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9583854 2024.02.25 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9583855 2024.02.25 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9583853 2024.02.25 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9583852 2024.02.25 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 9583851 2024.02.25 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9583850 2024.02.25 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 9583359 2024.02.25 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9583358 2024.02.25 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9556818 2024.02.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 13 9556816 2024.02.18 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9556815 2024.02.18 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9556817 2024.02.18 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9556813 2024.02.18 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9556814 2024.02.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9556002 2024.02.18 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9556001 2024.02.18 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9555997 2024.02.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9556000 2024.02.18 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9555998 2024.02.18 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 4 9555995 2024.02.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9555999 2024.02.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9555996 2024.02.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9555994 2024.02.18 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9555990 2024.02.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9556003 2024.02.18 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9555991 2024.02.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9555993 2024.02.18 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9555989 2024.02.18 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9555992 2024.02.18 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9555987 2024.02.18 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9555988 2024.02.18 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 9553198 2024.02.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9552569 2024.02.17 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9552127 2024.02.17 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 4 9552126 2024.02.17 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9551872 2024.02.17 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9551876 2024.02.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9551874 2024.02.17 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9551871 2024.02.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 15 9551873 2024.02.17 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9551870 2024.02.17 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9551875 2024.02.17 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9551868 2024.02.17 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9551869 2024.02.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9551650 2024.02.17 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 9551649 2024.02.17 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9551646 2024.02.17 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9551648 2024.02.17 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9551647 2024.02.17 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9551645 2024.02.17 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9548370 2024.02.16 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9542494 2024.02.15 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9542489 2024.02.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9542488 2024.02.15 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9542493 2024.02.15 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9542486 2024.02.15 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9542485 2024.02.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9542484 2024.02.15 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9542483 2024.02.15 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9542481 2024.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9542480 2024.02.15 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9542482 2024.02.15 PM
pospolity żuraw, Grus grus 9 9537084 2024.02.13 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 9536008 2024.02.13 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9529300 2024.02.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9529299 2024.02.11 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9529297 2024.02.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9529295 2024.02.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9529298 2024.02.11 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9529296 2024.02.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9529294 2024.02.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9529292 2024.02.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9529293 2024.02.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9529291 2024.02.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9523544 2024.02.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9523543 2024.02.10 MZ