DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Tymoteusz Mazurkiewicz

Liczba gatunków: 231

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 325 3638 80 80 1 9 34 36
2 357 11856 110 98 3 16 38 41
3 560 3128 148 125 0 22 56 47
4 389 990 187 139 2 26 62 49
5 613 866 225 176 3 46 77 50
6 49 76 231 46 4 13 10 19
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10312789 2024.06.09 PK
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10277492 2024.06.03 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10277501 2024.06.03 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10273955 2024.06.02 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10272167 2024.06.02 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10270859 2024.06.02 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10270835 2024.06.02 PM
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba 1 10270456 2024.06.02 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10269850 2024.06.02 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10263681 2024.06.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10263651 2024.06.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10263653 2024.06.01 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 10263648 2024.06.01 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10263652 2024.06.01 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 10263675 2024.06.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10263643 2024.06.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10263654 2024.06.01 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10263663 2024.06.01 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10263673 2024.06.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10263661 2024.06.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10263666 2024.06.01 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10263665 2024.06.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10263676 2024.06.01 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10263672 2024.06.01 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10263647 2024.06.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10263657 2024.06.01 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10263645 2024.06.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 10263644 2024.06.01 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10263671 2024.06.01 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10263677 2024.06.01 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10263670 2024.06.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10263659 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10263642 2024.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10263656 2024.06.01 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10263667 2024.06.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10263650 2024.06.01 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10263662 2024.06.01 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10265849 2024.06.01 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10263669 2024.06.01 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10263679 2024.06.01 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10263660 2024.06.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10263646 2024.06.01 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10263678 2024.06.01 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10263668 2024.06.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10263655 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10263649 2024.06.01 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10263664 2024.06.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10263658 2024.06.01 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10263674 2024.06.01 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10260496 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10259780 2024.05.31 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10258680 2024.05.31 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10246752 2024.05.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10246751 2024.05.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10246750 2024.05.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10246747 2024.05.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10246748 2024.05.30 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10246746 2024.05.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10246745 2024.05.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10246781 2024.05.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246779 2024.05.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10246782 2024.05.30 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10246780 2024.05.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10246783 2024.05.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10246777 2024.05.30 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10246776 2024.05.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10246775 2024.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10246774 2024.05.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10246778 2024.05.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10246773 2024.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10246771 2024.05.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10246772 2024.05.30 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10246769 2024.05.30 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10246770 2024.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10246768 2024.05.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10246741 2024.05.30 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10246744 2024.05.30 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10246737 2024.05.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10246738 2024.05.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10246743 2024.05.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10246739 2024.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246734 2024.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246740 2024.05.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10246736 2024.05.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10246735 2024.05.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10246742 2024.05.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 10246733 2024.05.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10246732 2024.05.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10246731 2024.05.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10246730 2024.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10246729 2024.05.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10246765 2024.05.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10246766 2024.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10246763 2024.05.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246762 2024.05.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10246764 2024.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10246759 2024.05.30 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10246758 2024.05.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10246761 2024.05.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10246767 2024.05.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10246760 2024.05.30 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246756 2024.05.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10246755 2024.05.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10246757 2024.05.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10246754 2024.05.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10246753 2024.05.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10246749 2024.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10246727 2024.05.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10246728 2024.05.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10246725 2024.05.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10246726 2024.05.30 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10246724 2024.05.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10246723 2024.05.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10246722 2024.05.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10246721 2024.05.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10246720 2024.05.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246719 2024.05.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246718 2024.05.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10246715 2024.05.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10246714 2024.05.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10246717 2024.05.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10246716 2024.05.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 67 10246713 2024.05.30 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10193153 2024.05.21 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10195130 2024.05.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177327 2024.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177325 2024.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10177323 2024.05.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10177321 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10177322 2024.05.19 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10177320 2024.05.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10177339 2024.05.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10177338 2024.05.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10177337 2024.05.19 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10177336 2024.05.19 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 10178689 2024.05.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10177335 2024.05.19 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10177334 2024.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10178690 2024.05.19 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10178688 2024.05.19 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10177333 2024.05.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10177332 2024.05.19 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10177331 2024.05.19 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10177330 2024.05.19 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 10177329 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 5 10177328 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10177326 2024.05.19 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10178673 2024.05.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10170804 2024.05.18 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10167779 2024.05.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10170802 2024.05.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10170801 2024.05.18 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10170803 2024.05.18 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10167787 2024.05.18 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10167785 2024.05.18 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10170807 2024.05.18 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10167790 2024.05.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10170805 2024.05.18 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10170808 2024.05.18 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10170806 2024.05.18 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10170810 2024.05.18 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10170809 2024.05.18 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10146139 2024.05.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10126719 2024.05.12 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10126715 2024.05.12 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10126704 2024.05.12 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10126691 2024.05.12 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10126697 2024.05.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10126696 2024.05.12 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10126690 2024.05.12 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10126687 2024.05.12 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10126688 2024.05.12 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10126693 2024.05.12 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10126689 2024.05.12 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10126701 2024.05.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10126699 2024.05.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10126695 2024.05.12 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10126700 2024.05.12 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10126711 2024.05.12 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10126702 2024.05.12 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 10126698 2024.05.12 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10120424 2024.05.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10120633 2024.05.11 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10120625 2024.05.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10120411 2024.05.11 PK
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 10120643 2024.05.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10120542 2024.05.11 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10120629 2024.05.11 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10120595 2024.05.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10119854 2024.05.11 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10120620 2024.05.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10120249 2024.05.11 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10120429 2024.05.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10120383 2024.05.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10120427 2024.05.11 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10120556 2024.05.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10120642 2024.05.11 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10120649 2024.05.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10120592 2024.05.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10120495 2024.05.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10120662 2024.05.11 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10120661 2024.05.11 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10120646 2024.05.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10120288 2024.05.11 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10120665 2024.05.11 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10120547 2024.05.11 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10120652 2024.05.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10120435 2024.05.11 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10120644 2024.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10120385 2024.05.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10120076 2024.05.11 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10120656 2024.05.11 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10119806 2024.05.11 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10120433 2024.05.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10120417 2024.05.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10120400 2024.05.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10120597 2024.05.11 PK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10120627 2024.05.11 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10120622 2024.05.11 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10120641 2024.05.11 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10120605 2024.05.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10120640 2024.05.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10120611 2024.05.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10120437 2024.05.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10120413 2024.05.11 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10120609 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10120607 2024.05.11 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10120635 2024.05.11 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10120378 2024.05.11 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10120671 2024.05.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10120245 2024.05.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10120337 2024.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10119802 2024.05.11 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10120023 2024.05.11 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 10120651 2024.05.11 PK
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10120677 2024.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10120381 2024.05.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10120545 2024.05.11 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10120645 2024.05.11 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10120648 2024.05.11 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10120655 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10120333 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10120603 2024.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10120577 2024.05.11 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10120581 2024.05.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10120419 2024.05.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10120291 2024.05.11 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10120409 2024.05.11 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10120636 2024.05.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10120085 2024.05.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10120561 2024.05.11 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10120638 2024.05.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10120239 2024.05.11 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10120377 2024.05.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10120338 2024.05.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10120408 2024.05.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10120251 2024.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10120280 2024.05.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10120660 2024.05.11 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10120559 2024.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10120246 2024.05.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10120564 2024.05.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10120247 2024.05.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10120234 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10119799 2024.05.11 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10120487 2024.05.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10120231 2024.05.11 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10120329 2024.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10120327 2024.05.11 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10120657 2024.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10120089 2024.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10120054 2024.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10120077 2024.05.11 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10120262 2024.05.11 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10119798 2024.05.11 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10119795 2024.05.11 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10120647 2024.05.11 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10120521 2024.05.11 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10120631 2024.05.11 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10119809 2024.05.11 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10120492 2024.05.11 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10120590 2024.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10120264 2024.05.11 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10120650 2024.05.11 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10120672 2024.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10120318 2024.05.11 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10120082 2024.05.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10120653 2024.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10120268 2024.05.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10120568 2024.05.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10120658 2024.05.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10120667 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10120242 2024.05.11 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10120586 2024.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10120478 2024.05.11 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10120664 2024.05.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10120324 2024.05.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10120392 2024.05.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10120331 2024.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10120335 2024.05.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10120316 2024.05.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10120397 2024.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10120588 2024.05.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10120440 2024.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10120282 2024.05.11 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10120669 2024.05.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10120259 2024.05.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10120375 2024.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10120314 2024.05.11 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10120395 2024.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10120286 2024.05.11 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10120674 2024.05.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10120421 2024.05.11 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 10120012 2024.05.11 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 10094477 2024.05.09 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10094030 2024.05.09 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10093965 2024.05.09 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10093922 2024.05.09 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10093831 2024.05.09 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10093657 2024.05.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10088534 2024.05.08 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10088533 2024.05.08 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10088520 2024.05.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10068105 2024.05.05 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10068104 2024.05.05 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10068102 2024.05.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10068101 2024.05.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10068100 2024.05.05 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10068099 2024.05.05 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10068097 2024.05.05 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 10068094 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10068098 2024.05.05 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10068096 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10068095 2024.05.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10068092 2024.05.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10068093 2024.05.05 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10068090 2024.05.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10068091 2024.05.05 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 10068088 2024.05.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10068089 2024.05.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10068087 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10068085 2024.05.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10068086 2024.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10068082 2024.05.05 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10068083 2024.05.05 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10068080 2024.05.05 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10068081 2024.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10068084 2024.05.05 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10068079 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10068078 2024.05.05 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10048415 2024.05.03 LS
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10047372 2024.05.03 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10047305 2024.05.03 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10042795 2024.05.03 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10042769 2024.05.03 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10042793 2024.05.03 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10042817 2024.05.03 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10042972 2024.05.03 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10042784 2024.05.03 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10042816 2024.05.03 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10042778 2024.05.03 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10042822 2024.05.03 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10042970 2024.05.03 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10042807 2024.05.03 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10042885 2024.05.03 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10048299 2024.05.03 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10042799 2024.05.03 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10048376 2024.05.03 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10042804 2024.05.03 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10048300 2024.05.03 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10048407 2024.05.03 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10042815 2024.05.03 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10042819 2024.05.03 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10042812 2024.05.03 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10042969 2024.05.03 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10042811 2024.05.03 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10048403 2024.05.03 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10042823 2024.05.03 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10042967 2024.05.03 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10042800 2024.05.03 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10042891 2024.05.03 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10042964 2024.05.03 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10048294 2024.05.03 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10042890 2024.05.03 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10042968 2024.05.03 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10042824 2024.05.03 LS
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10042783 2024.05.03 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10042825 2024.05.03 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10048375 2024.05.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10042775 2024.05.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10042814 2024.05.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10042886 2024.05.03 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 10048380 2024.05.03 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 10042973 2024.05.03 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10042806 2024.05.03 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 10042798 2024.05.03 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10042821 2024.05.03 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10042805 2024.05.03 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10042966 2024.05.03 LS
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10042790 2024.05.03 LS
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 10042791 2024.05.03 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10042810 2024.05.03 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10042809 2024.05.03 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10042808 2024.05.03 LS
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10042826 2024.05.03 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10042792 2024.05.03 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10042820 2024.05.03 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10042765 2024.05.03 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10042766 2024.05.03 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10048413 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10042794 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10042881 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10042960 2024.05.03 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10048297 2024.05.03 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10042768 2024.05.03 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10042959 2024.05.03 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10048414 2024.05.03 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10048404 2024.05.03 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10048398 2024.05.03 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10042883 2024.05.03 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10048377 2024.05.03 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10042771 2024.05.03 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10042801 2024.05.03 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10042877 2024.05.03 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10048402 2024.05.03 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 10042878 2024.05.03 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10042813 2024.05.03 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10048406 2024.05.03 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10048409 2024.05.03 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10042774 2024.05.03 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10048408 2024.05.03 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10048298 2024.05.03 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10048412 2024.05.03 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10042880 2024.05.03 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10048411 2024.05.03 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10042889 2024.05.03 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10042781 2024.05.03 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10048296 2024.05.03 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10048379 2024.05.03 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10048399 2024.05.03 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10042796 2024.05.03 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10048302 2024.05.03 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10048378 2024.05.03 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10048400 2024.05.03 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10042958 2024.05.03 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10042773 2024.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10042770 2024.05.03 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10048293 2024.05.03 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10042827 2024.05.03 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10042779 2024.05.03 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10048295 2024.05.03 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10042776 2024.05.03 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10042971 2024.05.03 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10042782 2024.05.03 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10042879 2024.05.03 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10042767 2024.05.03 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10042882 2024.05.03 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10048405 2024.05.03 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10042802 2024.05.03 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10042887 2024.05.03 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10048301 2024.05.03 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10042803 2024.05.03 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10042892 2024.05.03 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10042961 2024.05.03 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10042777 2024.05.03 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10042884 2024.05.03 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10048303 2024.05.03 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10042780 2024.05.03 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10042785 2024.05.03 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10042786 2024.05.03 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10042965 2024.05.03 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10048410 2024.05.03 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10042788 2024.05.03 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10042962 2024.05.03 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10042787 2024.05.03 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10048401 2024.05.03 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10042888 2024.05.03 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10042963 2024.05.03 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10042772 2024.05.03 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10042797 2024.05.03 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 10032458 2024.05.02 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10032472 2024.05.02 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10032459 2024.05.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10043104 2024.05.02 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10029820 2024.05.02 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10030061 2024.05.02 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10029814 2024.05.02 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10029804 2024.05.02 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10030073 2024.05.02 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10029813 2024.05.02 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10027605 2024.05.02 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10030055 2024.05.02 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 10027611 2024.05.02 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10030056 2024.05.02 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10027612 2024.05.02 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029797 2024.05.02 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10030069 2024.05.02 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10029806 2024.05.02 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 10027616 2024.05.02 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10029822 2024.05.02 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10030068 2024.05.02 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10030070 2024.05.02 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10029809 2024.05.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10027624 2024.05.02 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10029823 2024.05.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10027608 2024.05.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 10029811 2024.05.02 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10030071 2024.05.02 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10027606 2024.05.02 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10029812 2024.05.02 LS
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 10029803 2024.05.02 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10027614 2024.05.02 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10027617 2024.05.02 LS
pospolity łyska, Fulica atra 3 10027622 2024.05.02 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 10029824 2024.05.02 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10027607 2024.05.02 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10030072 2024.05.02 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10030076 2024.05.02 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10029816 2024.05.02 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10027618 2024.05.02 LS
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10027619 2024.05.02 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10030057 2024.05.02 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10029818 2024.05.02 LS
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10030059 2024.05.02 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10029819 2024.05.02 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10030058 2024.05.02 LS
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10030074 2024.05.02 LS
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10027623 2024.05.02 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10029805 2024.05.02 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10030060 2024.05.02 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10029817 2024.05.02 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10027639 2024.05.02 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10029789 2024.05.02 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10027625 2024.05.02 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10027635 2024.05.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10027636 2024.05.02 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10029793 2024.05.02 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10030063 2024.05.02 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10027603 2024.05.02 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10027638 2024.05.02 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10029788 2024.05.02 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10030064 2024.05.02 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10029787 2024.05.02 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10027600 2024.05.02 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10030062 2024.05.02 LS
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10027628 2024.05.02 LS
pospolity sroka, Pica pica 1 10027601 2024.05.02 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 10029791 2024.05.02 LS
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10029796 2024.05.02 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10027634 2024.05.02 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10029800 2024.05.02 LS
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10029810 2024.05.02 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10027627 2024.05.02 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10027615 2024.05.02 LS
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 10027613 2024.05.02 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 10027637 2024.05.02 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10029801 2024.05.02 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10029799 2024.05.02 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10029815 2024.05.02 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10027631 2024.05.02 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029790 2024.05.02 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10027626 2024.05.02 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10029808 2024.05.02 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10029798 2024.05.02 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10027633 2024.05.02 LS
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10027620 2024.05.02 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10029807 2024.05.02 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10030066 2024.05.02 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10027610 2024.05.02 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10029821 2024.05.02 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10030067 2024.05.02 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10027629 2024.05.02 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10029794 2024.05.02 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10027632 2024.05.02 LS
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10030065 2024.05.02 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10027604 2024.05.02 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10027630 2024.05.02 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10029795 2024.05.02 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10027621 2024.05.02 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10029792 2024.05.02 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10027602 2024.05.02 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10027609 2024.05.02 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10029802 2024.05.02 LS
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10023410 2024.05.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10023135 2024.05.01 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10017420 2024.05.01 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10014281 2024.05.01
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10013162 2024.05.01 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10018986 2024.05.01 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10018989 2024.05.01 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10022898 2024.05.01 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10018988 2024.05.01 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10022903 2024.05.01 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10022902 2024.05.01 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10018966 2024.05.01 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10018974 2024.05.01 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10022886 2024.05.01 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10018981 2024.05.01 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10022901 2024.05.01 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10018965 2024.05.01 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10022890 2024.05.01 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10018985 2024.05.01 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10018984 2024.05.01 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10022909 2024.05.01 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10018963 2024.05.01 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10022910 2024.05.01 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10018964 2024.05.01 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10022874 2024.05.01 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10018967 2024.05.01 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10022897 2024.05.01 LS
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10022907 2024.05.01 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10018997 2024.05.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10018991 2024.05.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 10022895 2024.05.01 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 10022900 2024.05.01 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10018990 2024.05.01 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10022883 2024.05.01 LS
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10018996 2024.05.01 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10018998 2024.05.01 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10018995 2024.05.01 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10018999 2024.05.01 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10022899 2024.05.01 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10018976 2024.05.01 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10022894 2024.05.01 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10018975 2024.05.01 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10022893 2024.05.01 LS
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 10018982 2024.05.01 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10018977 2024.05.01 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10022896 2024.05.01 LS
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10022905 2024.05.01 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10018969 2024.05.01 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10022887 2024.05.01 LS
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10018970 2024.05.01 LS
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10022904 2024.05.01 LS
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10018993 2024.05.01 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10018971 2024.05.01 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10022889 2024.05.01 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10018983 2024.05.01 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10022906 2024.05.01 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10018979 2024.05.01 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10018980 2024.05.01 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10022878 2024.05.01 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10022908 2024.05.01 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10018978 2024.05.01 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10022892 2024.05.01 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10018968 2024.05.01 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10022881 2024.05.01 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10022882 2024.05.01 LS
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10022876 2024.05.01 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 10018992 2024.05.01 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10018994 2024.05.01 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10022884 2024.05.01 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10022880 2024.05.01 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10022879 2024.05.01 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10018973 2024.05.01 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10022888 2024.05.01 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10018972 2024.05.01 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10019000 2024.05.01 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10022891 2024.05.01 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10022877 2024.05.01 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10022885 2024.05.01 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10022875 2024.05.01 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10007031 2024.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10007030 2024.04.30 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10007018 2024.04.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10007016 2024.04.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10007015 2024.04.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10007005 2024.04.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10002386 2024.04.29 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 9998342 2024.04.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9976109 2024.04.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9975830 2024.04.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9975831 2024.04.27 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9975801 2024.04.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9975813 2024.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9975809 2024.04.27 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9975806 2024.04.27 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9975807 2024.04.27 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9975820 2024.04.27 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9975822 2024.04.27 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9975817 2024.04.27 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9975818 2024.04.27 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9975804 2024.04.27 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9975803 2024.04.27 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 9972925 2024.04.27 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9975745 2024.04.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9975778 2024.04.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9975780 2024.04.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9975779 2024.04.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9975777 2024.04.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9975736 2024.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9975734 2024.04.27 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9975735 2024.04.27 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9975782 2024.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9975740 2024.04.27 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9975737 2024.04.27 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9975739 2024.04.27 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 9975738 2024.04.27 PK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9975743 2024.04.27 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9975742 2024.04.27 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9975741 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9975784 2024.04.27 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9975783 2024.04.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9975785 2024.04.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9975744 2024.04.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9975749 2024.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9975767 2024.04.27 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9975766 2024.04.27 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9975770 2024.04.27 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 9975769 2024.04.27 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9975768 2024.04.27 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9975771 2024.04.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9975773 2024.04.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9975772 2024.04.27 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9975775 2024.04.27 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9975776 2024.04.27 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9975774 2024.04.27 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9975746 2024.04.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9975747 2024.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 9975748 2024.04.27 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9975781 2024.04.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9975793 2024.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9975798 2024.04.27 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9975750 2024.04.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9975786 2024.04.27 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9975789 2024.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9975788 2024.04.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9975787 2024.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9975790 2024.04.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9975791 2024.04.27 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9975792 2024.04.27 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9975758 2024.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9975757 2024.04.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9975756 2024.04.27 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9975797 2024.04.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9975795 2024.04.27 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9975796 2024.04.27 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9975794 2024.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9975752 2024.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9975754 2024.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9975753 2024.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9975751 2024.04.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9975760 2024.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9975755 2024.04.27 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9975759 2024.04.27 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9975761 2024.04.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9975762 2024.04.27 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9975763 2024.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9975765 2024.04.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9975764 2024.04.27 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9962452 2024.04.25 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 9962453 2024.04.25 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 9962454 2024.04.25 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 9962451 2024.04.25 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9957911 2024.04.24 PK
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9957736 2024.04.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9952747 2024.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9952745 2024.04.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9952746 2024.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9952744 2024.04.23 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9952740 2024.04.23 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9952739 2024.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9952743 2024.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9952738 2024.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9952737 2024.04.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9952741 2024.04.23 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9952742 2024.04.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9952736 2024.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9952735 2024.04.23 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9952732 2024.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9952733 2024.04.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9952734 2024.04.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9952729 2024.04.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9952730 2024.04.23 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9952731 2024.04.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9952728 2024.04.23 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9935487 2024.04.20 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9932832 2024.04.19 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9932840 2024.04.19 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 9932838 2024.04.19 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 9932842 2024.04.19 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 9932846 2024.04.19 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9925418 2024.04.18 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9917132 2024.04.16 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 9917131 2024.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 9917129 2024.04.16 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 9917130 2024.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9903591 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9903590 2024.04.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9903589 2024.04.14 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 9903588 2024.04.14 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9903587 2024.04.14 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9903585 2024.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 9903583 2024.04.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9903586 2024.04.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9903582 2024.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9903581 2024.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9903584 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 9903580 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9903578 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9903577 2024.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9903575 2024.04.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9903573 2024.04.14 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9903576 2024.04.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9903574 2024.04.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9903571 2024.04.14 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9903572 2024.04.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9903569 2024.04.14 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9903570 2024.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9903567 2024.04.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9903568 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9903566 2024.04.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9903564 2024.04.14 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9903565 2024.04.14 PK
rzadki dubelt, Gallinago media 1 9903563 2024.04.14 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9908770 2024.04.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9908767 2024.04.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9908775 2024.04.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9908762 2024.04.14 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9908765 2024.04.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9908763 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9908764 2024.04.14 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9908768 2024.04.14 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9908769 2024.04.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9908766 2024.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9908282 2024.04.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9908774 2024.04.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9908771 2024.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9908284 2024.04.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9908776 2024.04.14 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9908773 2024.04.14 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9908772 2024.04.14 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9908777 2024.04.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9908291 2024.04.14 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9908290 2024.04.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9908297 2024.04.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9908296 2024.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9908294 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9908293 2024.04.14 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9908295 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9908286 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9908287 2024.04.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9908283 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9908285 2024.04.14 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9908289 2024.04.14 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9908288 2024.04.14 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9908276 2024.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9908278 2024.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9908292 2024.04.14 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9908277 2024.04.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9908279 2024.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9908280 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9908281 2024.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9893226 2024.04.13 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9893225 2024.04.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9893222 2024.04.13 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 9893221 2024.04.13 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9893223 2024.04.13 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9893220 2024.04.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9893218 2024.04.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9893219 2024.04.13 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9893216 2024.04.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9893213 2024.04.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9893215 2024.04.13 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9893212 2024.04.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9893217 2024.04.13 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9893214 2024.04.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9893210 2024.04.13 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9893209 2024.04.13 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9893211 2024.04.13 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9893206 2024.04.13 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9893207 2024.04.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9893208 2024.04.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9893205 2024.04.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 9893202 2024.04.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9893203 2024.04.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9893204 2024.04.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9893200 2024.04.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9893201 2024.04.13 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9893199 2024.04.13 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9893197 2024.04.13 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9893196 2024.04.13 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9893198 2024.04.13 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9893194 2024.04.13 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9893195 2024.04.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9893193 2024.04.13 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9893190 2024.04.13 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9893189 2024.04.13 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9893192 2024.04.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9893188 2024.04.13 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9893191 2024.04.13 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9893187 2024.04.13 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9893186 2024.04.13 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9893184 2024.04.13 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9893185 2024.04.13 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9893183 2024.04.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9893182 2024.04.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9893180 2024.04.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9893181 2024.04.13 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9893952 2024.04.13 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9888889 2024.04.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9888890 2024.04.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9888888 2024.04.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9888887 2024.04.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9888886 2024.04.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9888885 2024.04.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9888884 2024.04.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9888883 2024.04.12 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9888882 2024.04.12 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9888881 2024.04.12 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9888880 2024.04.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9888879 2024.04.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9888878 2024.04.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9888876 2024.04.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9888875 2024.04.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9888877 2024.04.12 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 9888873 2024.04.12 PK