DRUŻYNA

Drużyna: Stajnia Buńczuk . Obserwator: Łukasz Krawczyk

Liczba gatunków: 189

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 139 1255 74 74 1 10 27 36
2 145 2038 104 74 3 17 23 31
3 198 1503 133 84 0 19 27 38
4 306 1047 187 124 5 24 55 40
5 10 11 189 10 0 2 5 3
6 0 0 189 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10276987 2024.05.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10276985 2024.05.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10276986 2024.05.25 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10139751 2024.05.12 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10202271 2024.05.10 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10202270 2024.05.10 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10202269 2024.05.10 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10088541 2024.05.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10088542 2024.05.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10088540 2024.05.02 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10011941 2024.04.30 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10011827 2024.04.30 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10010127 2024.04.30 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10007900 2024.04.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10006210 2024.04.30 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10006071 2024.04.30 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10006070 2024.04.30 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9996022 2024.04.28 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9996020 2024.04.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9996030 2024.04.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9996015 2024.04.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9996017 2024.04.28 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9996023 2024.04.28 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9996024 2024.04.28 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9996028 2024.04.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9996014 2024.04.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 9996031 2024.04.28 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9996029 2024.04.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9996018 2024.04.28 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9996006 2024.04.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9995981 2024.04.28 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 9995998 2024.04.28 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9995975 2024.04.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9996005 2024.04.28 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9995984 2024.04.28 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9995991 2024.04.28 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9995978 2024.04.28 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 9995976 2024.04.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9996008 2024.04.28 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9996001 2024.04.28 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9995996 2024.04.28 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9996003 2024.04.28 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9995999 2024.04.28 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9996000 2024.04.28 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9995986 2024.04.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9996011 2024.04.28 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9995990 2024.04.28 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9995997 2024.04.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 200 9996002 2024.04.28 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9995989 2024.04.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9996013 2024.04.28 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9996010 2024.04.28 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9995979 2024.04.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9996012 2024.04.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9995977 2024.04.28 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9995995 2024.04.28 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9995985 2024.04.28 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9995983 2024.04.28 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9995980 2024.04.28 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9996007 2024.04.28 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9995982 2024.04.28 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9996009 2024.04.28 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9995994 2024.04.28 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9996004 2024.04.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9995973 2024.04.28 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9995974 2024.04.28 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9995987 2024.04.28 ŁD
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9997546 2024.04.28 MZ
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9997545 2024.04.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9961477 2024.04.25 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9960250 2024.04.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9932954 2024.04.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9932947 2024.04.19 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9933190 2024.04.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9933213 2024.04.19 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9933205 2024.04.19 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9933185 2024.04.19 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9933217 2024.04.19 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9933200 2024.04.19 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9932946 2024.04.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9932948 2024.04.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9933207 2024.04.19 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9933216 2024.04.19 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9932963 2024.04.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9933215 2024.04.19 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9933211 2024.04.19 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9932949 2024.04.19 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9933188 2024.04.19 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9933201 2024.04.19 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9933197 2024.04.19 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9932956 2024.04.19 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9933208 2024.04.19 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9933183 2024.04.19 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9933198 2024.04.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9932959 2024.04.19 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9933191 2024.04.19 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9933214 2024.04.19 MP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 9933206 2024.04.19 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9933193 2024.04.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9933209 2024.04.19 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9932952 2024.04.19 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 9935782 2024.04.19 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9933195 2024.04.19 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9933199 2024.04.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9933210 2024.04.19 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9933212 2024.04.19 MP
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 9933253 2024.04.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9933196 2024.04.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9933187 2024.04.19 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9933203 2024.04.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9932960 2024.04.19 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9932955 2024.04.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9932961 2024.04.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9932953 2024.04.19 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9932958 2024.04.19 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9933186 2024.04.19 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9933181 2024.04.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9933182 2024.04.19 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9932962 2024.04.19 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9933194 2024.04.19 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9933219 2024.04.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9932951 2024.04.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9933189 2024.04.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9933218 2024.04.19 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9933184 2024.04.19 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9933192 2024.04.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9932957 2024.04.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9932950 2024.04.19 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9933204 2024.04.19 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9912508 2024.04.14 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9912509 2024.04.14 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9911783 2024.04.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9911740 2024.04.14 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9911753 2024.04.14 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9911776 2024.04.14 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9911778 2024.04.14 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9911787 2024.04.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9911823 2024.04.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 9911774 2024.04.14 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9911752 2024.04.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9911828 2024.04.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9911763 2024.04.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9911824 2024.04.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9911737 2024.04.14 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9911822 2024.04.14 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9911817 2024.04.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9911825 2024.04.14 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9911748 2024.04.14 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9911816 2024.04.14 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9911764 2024.04.14 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9911821 2024.04.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9912503 2024.04.14 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9911754 2024.04.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9911739 2024.04.14 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9911766 2024.04.14 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9911781 2024.04.14 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 9911833 2024.04.14 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 9911841 2024.04.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 30 9911831 2024.04.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9911820 2024.04.14 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9912499 2024.04.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9911785 2024.04.14 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9911812 2024.04.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9911843 2024.04.14 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9911791 2024.04.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9911758 2024.04.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9911769 2024.04.14 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9911756 2024.04.14 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 20 9911790 2024.04.14 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9911842 2024.04.14 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 9911918 2024.04.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9911749 2024.04.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9911742 2024.04.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9911779 2024.04.14 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9912502 2024.04.14 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9911782 2024.04.14 PL
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 9911832 2024.04.14 PL
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9911829 2024.04.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911792 2024.04.14 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 9912130 2024.04.14 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 48 9911777 2024.04.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9911819 2024.04.14 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9911789 2024.04.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9911811 2024.04.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9911848 2024.04.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9911818 2024.04.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9911746 2024.04.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9911845 2024.04.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9912506 2024.04.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9911750 2024.04.14 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9911793 2024.04.14 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9911814 2024.04.14 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9911747 2024.04.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9911844 2024.04.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9911751 2024.04.14 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9911807 2024.04.14 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9911767 2024.04.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9911775 2024.04.14 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9911755 2024.04.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9911815 2024.04.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9911768 2024.04.14 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9911761 2024.04.14 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9911762 2024.04.14 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9911809 2024.04.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9911813 2024.04.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9911773 2024.04.14 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9911827 2024.04.14 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9911784 2024.04.14 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9911741 2024.04.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9911839 2024.04.14 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9911744 2024.04.14 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9912500 2024.04.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9911810 2024.04.14 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9911788 2024.04.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9911743 2024.04.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9911757 2024.04.14 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9912498 2024.04.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9911771 2024.04.14 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9911745 2024.04.14 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9911838 2024.04.14 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9913037 2024.04.14 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 9911794 2024.04.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9912504 2024.04.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9911770 2024.04.14 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9911837 2024.04.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9911786 2024.04.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9912501 2024.04.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9911846 2024.04.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9911804 2024.04.14 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 9911760 2024.04.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9911835 2024.04.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9911826 2024.04.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9911772 2024.04.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 9911803 2024.04.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9911738 2024.04.14 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9911806 2024.04.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9912505 2024.04.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9911780 2024.04.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9911836 2024.04.14 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9911830 2024.04.14 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9911765 2024.04.14 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9911759 2024.04.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9911808 2024.04.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9911840 2024.04.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9911834 2024.04.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9911805 2024.04.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9912507 2024.04.14 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9915654 2024.04.13 MZ
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 9912921 2024.04.12 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9912851 2024.04.12 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9912512 2024.04.12 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 9912848 2024.04.12 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9912866 2024.04.12 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9912846 2024.04.12 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9911900 2024.04.12 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9911883 2024.04.12 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9911905 2024.04.12 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9911894 2024.04.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9911884 2024.04.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9911877 2024.04.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9911873 2024.04.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9912928 2024.04.12 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9911875 2024.04.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9911890 2024.04.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9911864 2024.04.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9912924 2024.04.12 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9912926 2024.04.12 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9911902 2024.04.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9911879 2024.04.12 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9911889 2024.04.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9911867 2024.04.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9911888 2024.04.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9911860 2024.04.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9911859 2024.04.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9911895 2024.04.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9911872 2024.04.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9911863 2024.04.12 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9911901 2024.04.12 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9911899 2024.04.12 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9911887 2024.04.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9911891 2024.04.12 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 9912923 2024.04.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9911865 2024.04.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9911880 2024.04.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9911861 2024.04.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9911893 2024.04.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9911903 2024.04.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9911896 2024.04.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9911878 2024.04.12 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9911866 2024.04.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9911906 2024.04.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9911858 2024.04.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9911862 2024.04.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9912929 2024.04.12 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 9911885 2024.04.12 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9911874 2024.04.12 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9911871 2024.04.12 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9911892 2024.04.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9911868 2024.04.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9911876 2024.04.12 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9912927 2024.04.12 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9911897 2024.04.12 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 9912552 2024.04.12 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9912925 2024.04.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9911907 2024.04.12 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9911881 2024.04.12 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9911898 2024.04.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9911886 2024.04.12 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9911869 2024.04.12 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9911904 2024.04.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9911870 2024.04.12 LB
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9911479 2024.04.07 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9911481 2024.04.07 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9912986 2024.04.07 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 9911480 2024.04.07 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9912992 2024.04.07 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9779577 2024.03.30 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9779576 2024.03.28 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9764765 2024.03.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9763463 2024.03.27 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9760042 2024.03.27 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9760041 2024.03.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9751206 2024.03.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9751202 2024.03.25 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9751209 2024.03.25 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9751210 2024.03.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9751204 2024.03.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9751203 2024.03.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9751205 2024.03.25 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9751201 2024.03.25 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9751208 2024.03.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9751200 2024.03.25 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9751199 2024.03.25 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9751207 2024.03.25 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 9751198 2024.03.25 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9746976 2024.03.24 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9746959 2024.03.24 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9746954 2024.03.24 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9746963 2024.03.24 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9746962 2024.03.24 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9746968 2024.03.24 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9746960 2024.03.24 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9746961 2024.03.24 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9746958 2024.03.24 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9746973 2024.03.24 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9746972 2024.03.24 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9746971 2024.03.24 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9746953 2024.03.24 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9747371 2024.03.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9746974 2024.03.24 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9746965 2024.03.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9746964 2024.03.24 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9746956 2024.03.24 ŁD
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9746957 2024.03.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9746966 2024.03.24 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9746969 2024.03.24 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9746955 2024.03.24 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9747363 2024.03.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9746970 2024.03.24 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9746967 2024.03.24 ŁD
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9740732 2024.03.22 ŁD
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9740742 2024.03.22 ŁD
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9740731 2024.03.22 ŁD
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9740743 2024.03.22 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9721775 2024.03.21 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9721773 2024.03.21 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9721771 2024.03.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9721774 2024.03.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9721772 2024.03.21 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9721770 2024.03.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9704981 2024.03.16 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 9704958 2024.03.16 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9704893 2024.03.16 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9704889 2024.03.16 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 9704890 2024.03.16 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9704892 2024.03.16 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9704959 2024.03.16 PL
pospolity kos, Turdus merula 3 9704985 2024.03.16 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9704896 2024.03.16 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9704891 2024.03.16 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9704983 2024.03.16 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9704979 2024.03.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9704986 2024.03.16 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 9704982 2024.03.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9704898 2024.03.16 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9704963 2024.03.16 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9704900 2024.03.16 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 9704961 2024.03.16 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9704895 2024.03.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9704980 2024.03.16 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9704894 2024.03.16 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9704899 2024.03.16 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9704964 2024.03.16 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9704960 2024.03.16 PL
pospolity kruk, Corvus corax 6 9704897 2024.03.16 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9704977 2024.03.16 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9704978 2024.03.16 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 9704903 2024.03.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9704901 2024.03.16 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9704965 2024.03.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9704984 2024.03.16 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9704902 2024.03.16 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9668603 2024.03.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 9668602 2024.03.12 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 9668601 2024.03.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9664957 2024.03.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9664959 2024.03.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9664962 2024.03.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9664958 2024.03.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9664952 2024.03.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9664960 2024.03.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9664951 2024.03.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9664954 2024.03.11 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9664969 2024.03.11 MZ
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9664968 2024.03.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9664964 2024.03.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9664966 2024.03.11 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 9664967 2024.03.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9664970 2024.03.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9664971 2024.03.11 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9664961 2024.03.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9664955 2024.03.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9664963 2024.03.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9664953 2024.03.11 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9664956 2024.03.11 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9660740 2024.03.10 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9660741 2024.03.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9660742 2024.03.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9660738 2024.03.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9660739 2024.03.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9660737 2024.03.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 9660736 2024.03.10 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9660735 2024.03.10 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9661472 2024.03.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9644729 2024.03.08 MZ
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9644732 2024.03.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9644720 2024.03.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9644719 2024.03.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9644725 2024.03.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9644723 2024.03.08 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9644724 2024.03.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9644727 2024.03.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9644726 2024.03.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9644730 2024.03.08 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9644728 2024.03.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9644721 2024.03.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9644731 2024.03.08 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9644722 2024.03.08 MZ
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9641637 2024.03.07 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9641206 2024.03.07 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9643078 2024.03.07 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9643086 2024.03.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9643082 2024.03.07 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9643081 2024.03.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9643080 2024.03.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9643084 2024.03.07 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9643079 2024.03.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9643083 2024.03.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9643087 2024.03.07 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9643085 2024.03.07 MZ
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9628586 2024.03.03 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9628587 2024.03.03 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9628452 2024.03.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9628491 2024.03.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9628448 2024.03.03 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9628450 2024.03.03 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9628484 2024.03.03 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9628469 2024.03.03 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9628473 2024.03.03 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9628451 2024.03.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9628489 2024.03.03 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9628441 2024.03.03 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9628479 2024.03.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9628468 2024.03.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9628459 2024.03.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9628442 2024.03.03 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9628474 2024.03.03 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9628461 2024.03.03 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9628487 2024.03.03 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9628460 2024.03.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9628457 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9628476 2024.03.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9628440 2024.03.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9628492 2024.03.03 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9628446 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9628486 2024.03.03 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 9628490 2024.03.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9628488 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9628483 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 9628482 2024.03.03 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9628465 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9628481 2024.03.03 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9628462 2024.03.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9628485 2024.03.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9628456 2024.03.03 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9628455 2024.03.03 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9628464 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9628466 2024.03.03 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9628445 2024.03.03 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9628463 2024.03.03 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9628447 2024.03.03 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9628477 2024.03.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9628458 2024.03.03 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9628467 2024.03.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9628439 2024.03.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9628471 2024.03.03 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9628472 2024.03.03 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9628444 2024.03.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9628443 2024.03.03 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9628480 2024.03.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9628449 2024.03.03 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9628454 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9628478 2024.03.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9628470 2024.03.03 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 9605320 2024.02.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9605321 2024.02.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9605319 2024.02.29 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9605076 2024.02.29 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9605072 2024.02.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9605077 2024.02.29 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9605075 2024.02.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 9605073 2024.02.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9605074 2024.02.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9605070 2024.02.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9605069 2024.02.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 9605071 2024.02.29 MZ
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9605068 2024.02.29 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9598480 2024.02.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9585257 2024.02.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9585256 2024.02.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9585255 2024.02.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9585254 2024.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9585253 2024.02.25 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9585252 2024.02.25 MZ
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 5 9585273 2024.02.25 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9585271 2024.02.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9585272 2024.02.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9585270 2024.02.24 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 9585268 2024.02.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9585269 2024.02.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9585265 2024.02.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9585264 2024.02.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9585263 2024.02.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9585266 2024.02.24 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9585262 2024.02.24 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9585260 2024.02.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9585261 2024.02.24 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9585259 2024.02.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9585249 2024.02.24 PL
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9585251 2024.02.24 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9585246 2024.02.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9585248 2024.02.24 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9585247 2024.02.24 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9585245 2024.02.24 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9585243 2024.02.24 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9585244 2024.02.24 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9585242 2024.02.24 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9585241 2024.02.24 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9585238 2024.02.24 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9585239 2024.02.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9585237 2024.02.24 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9585236 2024.02.24 PL
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 9591387 2024.02.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9575521 2024.02.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9575524 2024.02.23 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9575520 2024.02.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9575525 2024.02.23 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 9575523 2024.02.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9575519 2024.02.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9575522 2024.02.23 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9573961 2024.02.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9573965 2024.02.21 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9573964 2024.02.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9573962 2024.02.21 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9573959 2024.02.21 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9573963 2024.02.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9573958 2024.02.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9573960 2024.02.21 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 9575991 2024.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9567459 2024.02.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9567458 2024.02.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9567465 2024.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9575992 2024.02.19 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9567461 2024.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9567466 2024.02.19 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9567464 2024.02.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9567439 2024.02.19 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9567457 2024.02.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9567460 2024.02.19 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9567438 2024.02.19 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9567437 2024.02.19 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9567462 2024.02.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9567441 2024.02.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9567661 2024.02.16 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 9542137 2024.02.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9542135 2024.02.14 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9542134 2024.02.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9542132 2024.02.14 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 9542133 2024.02.14 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9533917 2024.02.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9533919 2024.02.11 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9533920 2024.02.11 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9533916 2024.02.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9533918 2024.02.11 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9533914 2024.02.11 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9533913 2024.02.11 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9533912 2024.02.11 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9533911 2024.02.11 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9533910 2024.02.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9533915 2024.02.11 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9519168 2024.02.08 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9519169 2024.02.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9519170 2024.02.08 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9519167 2024.02.08 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9519166 2024.02.08 MZ
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9519165 2024.02.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9522371 2024.02.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9522369 2024.02.08 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 9522370 2024.02.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9522372 2024.02.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9522373 2024.02.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9522367 2024.02.08 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9522368 2024.02.08 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9573978 2024.02.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9507223 2024.02.04 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9507222 2024.02.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9506820 2024.02.04 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 12 9506823 2024.02.04 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9506821 2024.02.04 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9506819 2024.02.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9506818 2024.02.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9506817 2024.02.04 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 9506816 2024.02.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 9506815 2024.02.04 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9506813 2024.02.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9506814 2024.02.04 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9506812 2024.02.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9506811 2024.02.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 9506810 2024.02.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9506808 2024.02.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9506809 2024.02.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9506807 2024.02.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9506806 2024.02.04 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9506804 2024.02.04 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9506805 2024.02.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9505009 2024.02.03 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9505007 2024.02.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9505008 2024.02.03 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9505006 2024.02.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9505003 2024.02.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9505005 2024.02.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9505004 2024.02.03 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9505002 2024.02.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9505001 2024.02.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9505000 2024.02.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9504999 2024.02.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9502488 2024.02.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 9502487 2024.02.03 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 31 9502486 2024.02.03 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 9485548 2024.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9485547 2024.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9485544 2024.01.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9485550 2024.01.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9485539 2024.01.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9485543 2024.01.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9485537 2024.01.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9485542 2024.01.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9485538 2024.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9485541 2024.01.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9485545 2024.01.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9485552 2024.01.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9485546 2024.01.28 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9485557 2024.01.28 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9485561 2024.01.28 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9485551 2024.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9485554 2024.01.28 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9485559 2024.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9485564 2024.01.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9485555 2024.01.28 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9485560 2024.01.28 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9485562 2024.01.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9485540 2024.01.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9485563 2024.01.28 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 9485553 2024.01.28 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9485558 2024.01.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9485549 2024.01.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9473779 2024.01.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9473789 2024.01.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 8 9473787 2024.01.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9473785 2024.01.26 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9473780 2024.01.26 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9473782 2024.01.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9473791 2024.01.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9473790 2024.01.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9473784 2024.01.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9473783 2024.01.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9473788 2024.01.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9473781 2024.01.26 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9473786 2024.01.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9473793 2024.01.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9473792 2024.01.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 17 9462862 2024.01.21 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9462858 2024.01.21 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9462859 2024.01.21 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9462860 2024.01.21 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9462861 2024.01.21 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9462863 2024.01.21 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9462857 2024.01.21 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9462856 2024.01.21 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9462854 2024.01.21 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9462853 2024.01.21 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9462855 2024.01.21 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9462851 2024.01.21 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9462852 2024.01.21 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9462850 2024.01.21 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9462848 2024.01.21 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9462846 2024.01.21 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9462847 2024.01.21 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9462842 2024.01.21 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9462844 2024.01.21 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9462845 2024.01.21 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9462843 2024.01.21 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9462841 2024.01.21 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 9462840 2024.01.21 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9452105 2024.01.20 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9452099 2024.01.20 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9452100 2024.01.20 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9452107 2024.01.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9452102 2024.01.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9452103 2024.01.20 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9452096 2024.01.20 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9452097 2024.01.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9452104 2024.01.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9452108 2024.01.20 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9452106 2024.01.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9452101 2024.01.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9452098 2024.01.20 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9375888 2024.01.14 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9375893 2024.01.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9375883 2024.01.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9375884 2024.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9375891 2024.01.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9375887 2024.01.14 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9375900 2024.01.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9375895 2024.01.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9375885 2024.01.14 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9375896 2024.01.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9375899 2024.01.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9375889 2024.01.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9375897 2024.01.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9375898 2024.01.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9375886 2024.01.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9375877 2024.01.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9375890 2024.01.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9375894 2024.01.14 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9375892 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9375880 2024.01.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9375879 2024.01.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9375878 2024.01.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9375882 2024.01.14 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9593274 2024.01.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9375881 2024.01.14 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 9351371 2024.01.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9350107 2024.01.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9350096 2024.01.09 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9350101 2024.01.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9350105 2024.01.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9350108 2024.01.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9350106 2024.01.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9350099 2024.01.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9350102 2024.01.09 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9350095 2024.01.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9350103 2024.01.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9350100 2024.01.09 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9350098 2024.01.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9350097 2024.01.09 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9350104 2024.01.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9473758 2024.01.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9473777 2024.01.04 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9473775 2024.01.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9473756 2024.01.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9473773 2024.01.04 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9473759 2024.01.04 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9473763 2024.01.04 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 9473767 2024.01.04 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9473761 2024.01.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9473762 2024.01.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 9473755 2024.01.04 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9473774 2024.01.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9473778 2024.01.04 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 9473776 2024.01.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9473765 2024.01.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 75 9473772 2024.01.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 25 9473768 2024.01.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9473770 2024.01.04 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9473760 2024.01.04 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9473757 2024.01.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9473764 2024.01.04 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...