DRUŻYNA

Drużyna: Avestom. Obserwator: Tomasz Kulakowski

Liczba gatunków: 220

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 115 2615 57 57 0 5 23 29
2 104 3208 87 58 1 12 23 22
3 96 3335 114 61 0 12 27 22
4 184 1526 172 106 2 25 55 24
5 230 914 207 118 0 32 62 24
6 142 408 220 81 4 26 25 26
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10338700 2024.06.15 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10338107 2024.06.15 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10338105 2024.06.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 10338106 2024.06.15 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10338104 2024.06.15 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10338103 2024.06.15 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10337861 2024.06.15 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10337785 2024.06.15 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10337783 2024.06.15 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10337782 2024.06.15 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10337778 2024.06.15 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 10337773 2024.06.15 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10337774 2024.06.15 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10337780 2024.06.15 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10337772 2024.06.15 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10337779 2024.06.15 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10337776 2024.06.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10337784 2024.06.15 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10337775 2024.06.15 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10337777 2024.06.15 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10337781 2024.06.15 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10336502 2024.06.15 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10336503 2024.06.15 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10336501 2024.06.15 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10333711 2024.06.14 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10328496 2024.06.13 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10328495 2024.06.13 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10328494 2024.06.13 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10328493 2024.06.13 PL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10328492 2024.06.13 PL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 10332586 2024.06.12 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10332584 2024.06.12 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10321878 2024.06.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10321877 2024.06.11 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 10320943 2024.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10320945 2024.06.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10320944 2024.06.11 MP
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 10320846 2024.06.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10320847 2024.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10319516 2024.06.11 MP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 10332671 2024.06.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10318236 2024.06.10 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 10318191 2024.06.10 ŚK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10313332 2024.06.09 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10313330 2024.06.09 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 10313331 2024.06.09 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 10312931 2024.06.09 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10312932 2024.06.09 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10312930 2024.06.09 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10310223 2024.06.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10310239 2024.06.09 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10310238 2024.06.09 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10310237 2024.06.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10310236 2024.06.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 10310235 2024.06.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10310234 2024.06.09 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10310233 2024.06.09 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10310232 2024.06.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10310231 2024.06.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10310230 2024.06.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10310229 2024.06.09 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10310228 2024.06.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10310227 2024.06.09 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10310226 2024.06.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10310225 2024.06.09 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10310224 2024.06.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10310255 2024.06.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10310254 2024.06.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10310253 2024.06.09 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10310252 2024.06.09 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10310251 2024.06.09 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10310250 2024.06.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10310249 2024.06.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10310248 2024.06.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10310247 2024.06.09 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10310246 2024.06.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10310245 2024.06.09 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10310244 2024.06.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10310243 2024.06.09 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10310242 2024.06.09 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10310241 2024.06.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 3 10310240 2024.06.09 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10303381 2024.06.08 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10303105 2024.06.08 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10303106 2024.06.08 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10303104 2024.06.08 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10303099 2024.06.08 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 10303103 2024.06.08 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10303101 2024.06.08 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10303098 2024.06.08 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10303100 2024.06.08 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10303097 2024.06.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10303102 2024.06.08 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10303096 2024.06.08 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10300592 2024.06.08 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10297386 2024.06.07 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10297385 2024.06.07 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10294195 2024.06.05 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10289804 2024.06.05 WM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10288114 2024.06.05 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 10287916 2024.06.05 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10287915 2024.06.05 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10287601 2024.06.05 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10287600 2024.06.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10287594 2024.06.05 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10287593 2024.06.05 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10287592 2024.06.05 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10286629 2024.06.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10285811 2024.06.04 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10285812 2024.06.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10284947 2024.06.04 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10284540 2024.06.04 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10283715 2024.06.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10283713 2024.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10283714 2024.06.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10283712 2024.06.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10283710 2024.06.04 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10283711 2024.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10283709 2024.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10275447 2024.06.02 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10275446 2024.06.02 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10275445 2024.06.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10275442 2024.06.02 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10275444 2024.06.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10275443 2024.06.02 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10275440 2024.06.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 10275441 2024.06.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10271868 2024.06.02 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10271867 2024.06.02 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10271866 2024.06.02 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10271865 2024.06.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10271864 2024.06.02 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10271863 2024.06.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10271862 2024.06.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10264061 2024.06.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10264060 2024.06.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10264059 2024.06.01 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10264058 2024.06.01 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10263490 2024.06.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10263489 2024.06.01 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10263486 2024.06.01 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10270579 2024.06.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10257831 2024.05.31 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10254206 2024.05.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10254207 2024.05.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10254204 2024.05.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10254205 2024.05.30 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10254203 2024.05.30 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10254202 2024.05.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10254201 2024.05.30 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10248539 2024.05.30 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10248540 2024.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248537 2024.05.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10248538 2024.05.30 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10248508 2024.05.30 PL
pospolity łyska, Fulica atra 5 10248507 2024.05.30 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 10248506 2024.05.30 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10248504 2024.05.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10248505 2024.05.30 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10247011 2024.05.30 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10247010 2024.05.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10245604 2024.05.30 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10245602 2024.05.30 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10245603 2024.05.30 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10242854 2024.05.29 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10242855 2024.05.29 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10242853 2024.05.29 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10239743 2024.05.29 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10239742 2024.05.29 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 10235230 2024.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10235229 2024.05.28 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10235231 2024.05.28 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10231611 2024.05.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10228814 2024.05.27 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10228815 2024.05.27 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10228686 2024.05.26 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10226214 2024.05.26 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10226210 2024.05.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10226213 2024.05.26 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10226211 2024.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10226209 2024.05.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10226212 2024.05.26 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10225879 2024.05.26 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10225877 2024.05.26 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10225878 2024.05.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10225880 2024.05.26 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10225876 2024.05.26 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10213070 2024.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10213071 2024.05.25 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10209141 2024.05.24 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10209140 2024.05.24 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10209138 2024.05.24 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10207547 2024.05.24 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 10202639 2024.05.23 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10202638 2024.05.23 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10202637 2024.05.23 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10202636 2024.05.23 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10202635 2024.05.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 10202634 2024.05.23 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10202633 2024.05.23 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10202631 2024.05.23 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10202630 2024.05.23 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10202632 2024.05.23 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10197664 2024.05.22 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10197663 2024.05.22 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10197662 2024.05.22 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10194984 2024.05.21 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10192006 2024.05.21 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10192005 2024.05.20 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10192004 2024.05.20 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10192003 2024.05.20 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10188043 2024.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10185020 2024.05.20 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10185019 2024.05.20 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10185018 2024.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10185017 2024.05.20 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10176897 2024.05.19 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10176311 2024.05.19 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10176312 2024.05.19 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10169785 2024.05.18 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10169784 2024.05.18 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 10169218 2024.05.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10169217 2024.05.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10169216 2024.05.18 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10168576 2024.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10167643 2024.05.18 PL
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10167644 2024.05.18 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10165425 2024.05.18 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 10165426 2024.05.18 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10165424 2024.05.18 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10165423 2024.05.18 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10160954 2024.05.17 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10160949 2024.05.17 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10160538 2024.05.17 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10160535 2024.05.17 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10160413 2024.05.17 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10160412 2024.05.17 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10160411 2024.05.17 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10160410 2024.05.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10160039 2024.05.17 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10160038 2024.05.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 10159708 2024.05.17 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10159707 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10153834 2024.05.16 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10152578 2024.05.16 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10152577 2024.05.16 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10152576 2024.05.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10152575 2024.05.16 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10150044 2024.05.15 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10150043 2024.05.15 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10150045 2024.05.15 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10149880 2024.05.15 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10149879 2024.05.15 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10149881 2024.05.15 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10149878 2024.05.15 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10149662 2024.05.15 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10149661 2024.05.15 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10149660 2024.05.15 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10149659 2024.05.15 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10149657 2024.05.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10149658 2024.05.15 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10149656 2024.05.15 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10147792 2024.05.15 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10147158 2024.05.15 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10147155 2024.05.15 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10147160 2024.05.15 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10141105 2024.05.14 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10141104 2024.05.14 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10139192 2024.05.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10139191 2024.05.14 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10134666 2024.05.13 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10134665 2024.05.13 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10134345 2024.05.13 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10134344 2024.05.13 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10134343 2024.05.13 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10134342 2024.05.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10124940 2024.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10124938 2024.05.12 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10124939 2024.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10121114 2024.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10121113 2024.05.12 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10121112 2024.05.12 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10121111 2024.05.12 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 10113426 2024.05.11 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10111782 2024.05.11 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10111781 2024.05.11 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 10110727 2024.05.11 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10110726 2024.05.11 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 300 10110724 2024.05.11 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10110723 2024.05.11 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10110725 2024.05.11 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10110722 2024.05.11 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10109685 2024.05.11 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10109097 2024.05.11 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10108844 2024.05.11 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10108843 2024.05.11 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10108842 2024.05.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 10108841 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10108100 2024.05.11 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 10107357 2024.05.11 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10107356 2024.05.11 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10107074 2024.05.11 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10107026 2024.05.11 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10107025 2024.05.11 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10107024 2024.05.11 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10106901 2024.05.11 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10106900 2024.05.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10106672 2024.05.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10105336 2024.05.11 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10091482 2024.05.09 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10088240 2024.05.08 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10082480 2024.05.07 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10082481 2024.05.07 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10082482 2024.05.07 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10081724 2024.05.07 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10081723 2024.05.07 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10081725 2024.05.07 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10081401 2024.05.07 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10081402 2024.05.07 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10081400 2024.05.07 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10081399 2024.05.07 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10081397 2024.05.07 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10081398 2024.05.07 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10081396 2024.05.07 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10081395 2024.05.07 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10081393 2024.05.07 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10081394 2024.05.07 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10081390 2024.05.07 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10081392 2024.05.07 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10081389 2024.05.07 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10081391 2024.05.07 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10072972 2024.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 10065408 2024.05.05 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10064047 2024.05.05 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10064046 2024.05.05 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10062297 2024.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10061878 2024.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10061877 2024.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10061875 2024.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10061873 2024.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10061876 2024.05.05 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10061874 2024.05.05 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10057515 2024.05.04 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10053161 2024.05.04 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10045636 2024.05.03 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10045634 2024.05.03 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10045633 2024.05.03 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10045635 2024.05.03 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10045632 2024.05.03 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10040053 2024.05.03 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10038259 2024.05.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10038260 2024.05.03 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10036842 2024.05.03 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10036841 2024.05.03 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10036839 2024.05.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10036840 2024.05.03 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10036836 2024.05.03 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10036837 2024.05.03 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 10032860 2024.05.02 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 10032859 2024.05.02 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10031517 2024.05.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10031516 2024.05.02 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10027904 2024.05.02 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10023685 2024.05.01 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10021716 2024.05.01 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10021704 2024.05.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10021703 2024.05.01 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10021700 2024.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10021701 2024.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10018285 2024.05.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10017542 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10017541 2024.05.01 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10008469 2024.04.30 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10006229 2024.04.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10003333 2024.04.29 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10003332 2024.04.29 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10003331 2024.04.29 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9998848 2024.04.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9995272 2024.04.28 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9989826 2024.04.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9988696 2024.04.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 11 9988697 2024.04.28 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9986509 2024.04.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 8 9986508 2024.04.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9986507 2024.04.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9986103 2024.04.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9986104 2024.04.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9986101 2024.04.28 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9986100 2024.04.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9986098 2024.04.28 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 9986102 2024.04.28 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9986097 2024.04.28 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 6 9986095 2024.04.28 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9986096 2024.04.28 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9986093 2024.04.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9986094 2024.04.28 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9986091 2024.04.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9986092 2024.04.28 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9986090 2024.04.28 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9986089 2024.04.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9986088 2024.04.28 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 9986087 2024.04.28 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9980390 2024.04.27 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9980391 2024.04.27 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9980389 2024.04.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9980386 2024.04.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9980388 2024.04.27 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 9980387 2024.04.27 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9980385 2024.04.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9979285 2024.04.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9979284 2024.04.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9969079 2024.04.26 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9969080 2024.04.26 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9968875 2024.04.26 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9968872 2024.04.26 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9968874 2024.04.26 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 40 9968873 2024.04.26 PL
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 9968871 2024.04.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9966453 2024.04.26 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9966454 2024.04.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9966452 2024.04.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9966451 2024.04.26 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9964800 2024.04.25 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9964602 2024.04.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9964603 2024.04.25 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9964127 2024.04.25 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9964070 2024.04.25 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9964069 2024.04.25 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9963443 2024.04.25 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9963442 2024.04.25 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 9963444 2024.04.25 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9963441 2024.04.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9963440 2024.04.25 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9963439 2024.04.25 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9963437 2024.04.25 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9963438 2024.04.25 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9962906 2024.04.25 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9951732 2024.04.23 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9951731 2024.04.23 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9951730 2024.04.23 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9951727 2024.04.23 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9951729 2024.04.23 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9951728 2024.04.23 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9951726 2024.04.23 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9951725 2024.04.23 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9948321 2024.04.22 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9945145 2024.04.21 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 9943243 2024.04.21 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9943242 2024.04.21 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9943241 2024.04.21 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9942803 2024.04.21 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9942801 2024.04.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9942798 2024.04.21 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9942800 2024.04.21 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9942802 2024.04.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9942799 2024.04.21 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9942804 2024.04.21 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9942796 2024.04.21 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9942797 2024.04.21 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9942793 2024.04.21 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9942791 2024.04.21 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9942790 2024.04.21 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9942795 2024.04.21 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9941740 2024.04.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 30 9941741 2024.04.21 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9941739 2024.04.21 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9940566 2024.04.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9940567 2024.04.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9940422 2024.04.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9940421 2024.04.21 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9934130 2024.04.20 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9933769 2024.04.20 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9933768 2024.04.20 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9933767 2024.04.20 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9916434 2024.04.16 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9913653 2024.04.15 PL
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 9913487 2024.04.15 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9913486 2024.04.15 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9913485 2024.04.15 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9913482 2024.04.15 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9913484 2024.04.15 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9913483 2024.04.15 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9913481 2024.04.15 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9911662 2024.04.15 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9911663 2024.04.15 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9897034 2024.04.13 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9897032 2024.04.13 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9896407 2024.04.13 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9896386 2024.04.13 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9895558 2024.04.13 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 9895557 2024.04.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9895173 2024.04.13 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9895171 2024.04.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9895172 2024.04.13 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9894820 2024.04.13 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 9894819 2024.04.13 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9894818 2024.04.13 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9892495 2024.04.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9886021 2024.04.12 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9886020 2024.04.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 9885816 2024.04.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9885817 2024.04.12 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9885273 2024.04.12 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9885272 2024.04.12 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9885271 2024.04.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9877399 2024.04.10 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 7 9877400 2024.04.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9877398 2024.04.10 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 9877397 2024.04.10 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9877396 2024.04.10 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9877395 2024.04.10 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9873298 2024.04.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9866695 2024.04.09 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9866694 2024.04.09 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9865519 2024.04.08 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9863427 2024.04.08 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9862851 2024.04.08 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9862850 2024.04.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9862729 2024.04.08 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9862730 2024.04.08 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9862527 2024.04.08 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9862528 2024.04.08 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 9861948 2024.04.08 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 9861949 2024.04.08 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9861946 2024.04.08 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9861947 2024.04.08 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 9861391 2024.04.08 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 9861390 2024.04.08 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9861389 2024.04.08 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9861016 2024.04.08 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9858451 2024.04.08 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9847352 2024.04.07 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9847351 2024.04.07 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9846844 2024.04.07 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9846842 2024.04.07 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9846843 2024.04.07 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9846841 2024.04.07 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9844946 2024.04.07 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9844944 2024.04.07 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9844945 2024.04.07 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9844943 2024.04.07 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9844941 2024.04.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9836128 2024.04.06 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9829216 2024.04.05 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9829217 2024.04.05 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9829219 2024.04.05 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9829215 2024.04.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 160 9829218 2024.04.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9826986 2024.04.05 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9821201 2024.04.04 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9821200 2024.04.04 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9821199 2024.04.04 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9821196 2024.04.04 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9821198 2024.04.04 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 2 9821195 2024.04.04 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9821197 2024.04.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9761147 2024.03.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9761145 2024.03.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9761148 2024.03.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9761143 2024.03.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9761146 2024.03.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9761144 2024.03.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9755380 2024.03.26 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9755379 2024.03.26 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9751890 2024.03.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9751891 2024.03.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9751892 2024.03.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9751893 2024.03.25 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9740668 2024.03.24 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9740667 2024.03.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 9740666 2024.03.24 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9740665 2024.03.24 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9740664 2024.03.24 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9739106 2024.03.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9739107 2024.03.24 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9728302 2024.03.22 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9728303 2024.03.22 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9728300 2024.03.22 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9728301 2024.03.22 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9726074 2024.03.22 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9726076 2024.03.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9726073 2024.03.22 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9726071 2024.03.22 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9726075 2024.03.22 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9726072 2024.03.22 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 9726070 2024.03.22 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9726069 2024.03.22 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9726068 2024.03.22 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9726066 2024.03.22 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9726067 2024.03.22 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9724568 2024.03.22 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9724567 2024.03.22 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9718366 2024.03.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9718367 2024.03.20 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9718365 2024.03.20 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9718364 2024.03.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 16 9697802 2024.03.17 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9697801 2024.03.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9697243 2024.03.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9697244 2024.03.17 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9688553 2024.03.16 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9688554 2024.03.16 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 9683448 2024.03.15 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9683447 2024.03.15 PL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 9683446 2024.03.15 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 9676219 2024.03.14 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9676218 2024.03.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9676217 2024.03.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9669815 2024.03.13 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9657118 2024.03.10 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 900 9657119 2024.03.10 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9655446 2024.03.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9655444 2024.03.10 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9655443 2024.03.10 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9655442 2024.03.10 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 9655441 2024.03.10 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 9653741 2024.03.09 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9653739 2024.03.09 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9653738 2024.03.09 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9653737 2024.03.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 9653740 2024.03.09 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9651439 2024.03.09 PL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9650214 2024.03.09 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9650216 2024.03.09 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9650215 2024.03.09 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 9650213 2024.03.09 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9650217 2024.03.09 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9649099 2024.03.09 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9648457 2024.03.09 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9648456 2024.03.09 PL
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9665058 2024.03.09 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9641651 2024.03.07 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9641588 2024.03.07 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9640119 2024.03.07 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9634054 2024.03.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9634021 2024.03.05 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9634018 2024.03.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9634019 2024.03.05 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9634016 2024.03.05 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9630736 2024.03.04 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9630735 2024.03.04 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9630268 2024.03.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9624021 2024.03.03 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9623558 2024.03.03 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9621541 2024.03.03 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9621536 2024.03.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 60 9621538 2024.03.03 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9620091 2024.03.02 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9610129 2024.03.01 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 9610128 2024.03.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9609375 2024.03.01 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9609206 2024.03.01 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9604563 2024.02.29 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9604155 2024.02.29 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9604075 2024.02.29 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9604072 2024.02.29 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9604074 2024.02.29 PL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9604073 2024.02.29 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9604070 2024.02.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9604071 2024.02.29 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9604069 2024.02.29 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9604000 2024.02.29 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9604001 2024.02.29 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9597352 2024.02.27 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9597351 2024.02.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9597175 2024.02.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9597177 2024.02.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 22 9597176 2024.02.27 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9597174 2024.02.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9596316 2024.02.27 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9593482 2024.02.26 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9593481 2024.02.26 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9592225 2024.02.26 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9592224 2024.02.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9586292 2024.02.25 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9585627 2024.02.25 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9584546 2024.02.25 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 9584131 2024.02.25 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9584130 2024.02.25 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9581946 2024.02.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9578096 2024.02.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9578095 2024.02.24 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9578094 2024.02.24 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9578093 2024.02.24 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9575995 2024.02.23 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9575994 2024.02.23 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9574710 2024.02.22 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 19 9572168 2024.02.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9572169 2024.02.22 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9572167 2024.02.22 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9571886 2024.02.22 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9571887 2024.02.22 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9557146 2024.02.18 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 9557145 2024.02.18 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 9557144 2024.02.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9556910 2024.02.18 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9556908 2024.02.18 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9556907 2024.02.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9556906 2024.02.18 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 9556905 2024.02.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9555325 2024.02.18 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9555322 2024.02.18 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9555324 2024.02.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9555323 2024.02.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9554778 2024.02.18 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9554573 2024.02.18 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 9554118 2024.02.18 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9554116 2024.02.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9552556 2024.02.17 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9552557 2024.02.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9549246 2024.02.16 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9547935 2024.02.16 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9542934 2024.02.15 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9542930 2024.02.15 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 9542935 2024.02.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9542931 2024.02.15 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9542933 2024.02.15 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9542929 2024.02.15 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9542928 2024.02.15 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9542932 2024.02.15 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9542722 2024.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9542721 2024.02.15 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9542224 2024.02.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9536671 2024.02.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9534945 2024.02.12 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9526127 2024.02.10 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9526126 2024.02.10 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9526125 2024.02.10 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9525311 2024.02.10 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 60 9524905 2024.02.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9524904 2024.02.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9524903 2024.02.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9524902 2024.02.10 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9524901 2024.02.10 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9524899 2024.02.10 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9524900 2024.02.10 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9524898 2024.02.10 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9524317 2024.02.10 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9524316 2024.02.10 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9524315 2024.02.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9523689 2024.02.10 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9523688 2024.02.10 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9523690 2024.02.10 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9523465 2024.02.10 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9523466 2024.02.10 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9523467 2024.02.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9523265 2024.02.10 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9523263 2024.02.10 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 9523262 2024.02.10 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 9523264 2024.02.10 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9521010 2024.02.08 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9521011 2024.02.08 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9521012 2024.02.08 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9508659 2024.02.04 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9498535 2024.02.01 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9498536 2024.02.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9495489 2024.01.31 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9495490 2024.01.31 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9495488 2024.01.31 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 9495457 2024.01.31 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9494966 2024.01.31 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9491181 2024.01.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9491179 2024.01.30 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9491178 2024.01.30 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9491180 2024.01.30 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9491176 2024.01.30 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9491177 2024.01.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9491175 2024.01.30 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9491174 2024.01.30 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 9482189 2024.01.28 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9482190 2024.01.28 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9482188 2024.01.28 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9481389 2024.01.28 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9481387 2024.01.28 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9481390 2024.01.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9481385 2024.01.28 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9481386 2024.01.28 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9481384 2024.01.28 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9481383 2024.01.28 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9476939 2024.01.27 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9476938 2024.01.27 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9476587 2024.01.27 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9476586 2024.01.27 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9475814 2024.01.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9475815 2024.01.27 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 9475812 2024.01.27 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 9475813 2024.01.27 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 9470109 2024.01.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9470110 2024.01.25 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9470108 2024.01.25 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9470107 2024.01.25 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 9469760 2024.01.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9469759 2024.01.25 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9469739 2024.01.25 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9465348 2024.01.23 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9465349 2024.01.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9465044 2024.01.23 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9465042 2024.01.23 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9465043 2024.01.23 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9456524 2024.01.21 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9455953 2024.01.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 9455952 2024.01.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9455722 2024.01.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9455720 2024.01.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9455721 2024.01.21 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9452414 2024.01.20 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9447183 2024.01.19 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9447184 2024.01.19 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9447182 2024.01.19 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9415907 2024.01.16 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 9381335 2024.01.16 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9381042 2024.01.16 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9372221 2024.01.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9365207 2024.01.13 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9365053 2024.01.13 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 9364839 2024.01.13 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9364837 2024.01.13 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9364835 2024.01.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9364836 2024.01.13 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 9364512 2024.01.13 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 9364511 2024.01.13 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9363897 2024.01.13 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9363896 2024.01.13 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9354222 2024.01.10 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9349980 2024.01.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9349979 2024.01.09 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9349978 2024.01.09 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9349977 2024.01.09 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9342298 2024.01.07 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9342300 2024.01.07 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9342301 2024.01.07 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9342297 2024.01.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9342299 2024.01.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9340178 2024.01.07 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9340179 2024.01.07 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 9340177 2024.01.07 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9339955 2024.01.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9339954 2024.01.07 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9339952 2024.01.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9339953 2024.01.07 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9339446 2024.01.07 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9339444 2024.01.07 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9339445 2024.01.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 9339442 2024.01.07 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 9339443 2024.01.07 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9339243 2024.01.07 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9339063 2024.01.07 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9339061 2024.01.07 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9339062 2024.01.07 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9338781 2024.01.07 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9338780 2024.01.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9338779 2024.01.07 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9338525 2024.01.06 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 500 9333458 2024.01.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9330898 2024.01.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9329335 2024.01.05 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9327031 2024.01.04 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9327032 2024.01.04 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9321744 2024.01.02 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9321742 2024.01.02 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9321743 2024.01.02 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 80 9315233 2024.01.01 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9315234 2024.01.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9315231 2024.01.01 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 9315230 2024.01.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9315232 2024.01.01 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9315229 2024.01.01 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9314293 2024.01.01 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9314292 2024.01.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9314295 2024.01.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 9314294 2024.01.01 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...