DRUŻYNA

Drużyna: Imperator. Obserwator: Rafał Fudalej

Liczba gatunków: 231

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 103 489 94 94 0 15 37 42
2 46 286 119 36 2 19 10 5
3 78 183 148 46 1 16 27 2
4 74 148 189 60 0 19 37 4
5 87 453 230 62 3 38 19 2
6 39 123 231 22 1 10 9 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10336597 2024.06.15
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10336595 2024.06.09
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10336592 2024.06.09
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10336596 2024.06.08
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10336594 2024.06.08
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 10336593 2024.06.08
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10336591 2024.06.08
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10336590 2024.06.08 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10336588 2024.06.08 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10336587 2024.06.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10336586 2024.06.08 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10336585 2024.06.08 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10336584 2024.06.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10336583 2024.06.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10336582 2024.06.08 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10336581 2024.06.08 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10336589 2024.06.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10336580 2024.06.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10336579 2024.06.08 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10336578 2024.06.08 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10336576 2024.06.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10336577 2024.06.08 OP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10336575 2024.06.08 OP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10281488 2024.06.02
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10281487 2024.06.02
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10281485 2024.06.02
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10281486 2024.06.02
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10281484 2024.06.02
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10281483 2024.06.02
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10281503 2024.06.02
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10281502 2024.06.02
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10281501 2024.06.02
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 10281499 2024.06.02
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10281500 2024.06.02
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10281498 2024.06.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10281504 2024.06.02
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10281497 2024.06.01
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10281495 2024.06.01
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 10281496 2024.06.01
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10281494 2024.05.26
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10281492 2024.05.26
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10281493 2024.05.26
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10281491 2024.05.26
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 10281490 2024.05.26
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10281489 2024.05.26
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 10221919 2024.05.25
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10221918 2024.05.25 OP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10221916 2024.05.25
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10221917 2024.05.25
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 10213430 2024.05.25 OP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10213429 2024.05.20
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10213428 2024.05.19
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 8 10126220 2024.05.12
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10126219 2024.05.12
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10126218 2024.05.12
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10126075 2024.05.11
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10126221 2024.05.11
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10126072 2024.05.11
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10126078 2024.05.11
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10125969 2024.05.11
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10125968 2024.05.11
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10126217 2024.05.11
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10126076 2024.05.11
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10126074 2024.05.11
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 10126073 2024.05.11
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10126077 2024.05.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10094462 2024.05.08
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10072866 2024.05.06 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10072865 2024.05.06 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10072864 2024.05.06 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10072863 2024.05.06 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10072862 2024.05.06 LB
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10072861 2024.05.06 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10072860 2024.05.06 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 10074309 2024.05.06 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10074306 2024.05.06 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10074307 2024.05.06 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10074305 2024.05.06 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10074308 2024.05.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10094461 2024.05.05
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10094466 2024.05.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10094467 2024.05.05
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10094468 2024.05.05
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10094465 2024.05.05
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10094463 2024.05.05
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10094469 2024.05.05
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10094464 2024.05.05
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10094460 2024.05.05
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10059250 2024.05.04 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10057723 2024.05.04 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10057722 2024.05.04 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 10057720 2024.05.04 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10057721 2024.05.04 LB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10057719 2024.05.04 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10057718 2024.05.04 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10057716 2024.05.04 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 11 10057717 2024.05.04 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10057714 2024.05.04 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 45 10057715 2024.05.04 LB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10057713 2024.05.04 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 10057712 2024.05.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 10056665 2024.05.04 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10056664 2024.05.03 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10056662 2024.05.03 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10056661 2024.05.03 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10056660 2024.05.03 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10056663 2024.05.03 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10056659 2024.05.02 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10056658 2024.05.02 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10056657 2024.05.02 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10056656 2024.05.02 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 10056654 2024.05.02 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10056655 2024.05.02 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10022915 2024.05.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10022914 2024.05.01 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10022916 2024.05.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10022913 2024.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10022912 2024.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10022931 2024.05.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10022932 2024.05.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10022930 2024.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10022929 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 10022927 2024.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10022925 2024.05.01 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10022924 2024.05.01 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10022923 2024.05.01 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10022926 2024.04.30
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10022921 2024.04.30
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10022928 2024.04.30
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10022922 2024.04.29
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10022920 2024.04.29
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10022919 2024.04.29
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10022917 2024.04.29
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10022918 2024.04.29
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9993962 2024.04.28
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9993961 2024.04.28
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9993960 2024.04.28
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9993959 2024.04.28
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9993958 2024.04.28
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9993956 2024.04.28
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9993957 2024.04.28
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9993955 2024.04.28
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9993954 2024.04.28
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9993953 2024.04.28
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9993951 2024.04.28
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 9993952 2024.04.28
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9993950 2024.04.27
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9993949 2024.04.27
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9993948 2024.04.27
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 9993947 2024.04.27
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9993945 2024.04.27
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9993946 2024.04.27
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9993944 2024.04.27
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9993943 2024.04.27
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9993942 2024.04.22
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9943737 2024.04.21 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 9943736 2024.04.21 OP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9943735 2024.04.21 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 9943734 2024.04.21 OP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 9943732 2024.04.21 OP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9943733 2024.04.21 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 9943729 2024.04.21 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9943731 2024.04.21 OP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9943730 2024.04.21 OP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9943727 2024.04.21
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9943728 2024.04.21
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9943726 2024.04.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9943725 2024.04.21
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9943724 2024.04.21
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9943723 2024.04.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9943722 2024.04.21
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9943720 2024.04.21
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9943721 2024.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9943719 2024.04.21
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9909557 2024.04.14
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9909553 2024.04.14
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9909552 2024.04.13
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9909556 2024.04.13
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9909555 2024.04.13
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9909554 2024.04.13
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9889656 2024.04.12
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 9889655 2024.04.12
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9889654 2024.04.10
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9841631 2024.04.06
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9841632 2024.04.06
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9841630 2024.04.06
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 9841629 2024.04.06
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9841628 2024.04.06
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9841627 2024.04.06
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9841626 2024.04.06
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9841625 2024.04.06
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9841624 2024.04.06
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9841633 2024.04.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9841623 2024.04.04
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9813415 2024.04.01 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9813418 2024.04.01 ŚK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9813416 2024.04.01 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9813417 2024.04.01 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 9813414 2024.04.01 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9813411 2024.04.01 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9813413 2024.03.31 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9813410 2024.03.31 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9813412 2024.03.31 ŚK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9813409 2024.03.30 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9770397 2024.03.29
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9770395 2024.03.24
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9770396 2024.03.24
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9735995 2024.03.23
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 11 9735994 2024.03.23
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 9735993 2024.03.23
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9735992 2024.03.23
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9735991 2024.03.23
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9735997 2024.03.23
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9735996 2024.03.23
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9735990 2024.03.23
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9735989 2024.03.23
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9735988 2024.03.23
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9702430 2024.03.17
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9702428 2024.03.17
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9702426 2024.03.17
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9702431 2024.03.17
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9703010 2024.03.17
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9702429 2024.03.17
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9702427 2024.03.17
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9702987 2024.03.16
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9702442 2024.03.16
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 9702439 2024.03.16
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9702991 2024.03.16
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9702438 2024.03.16
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9702441 2024.03.16
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9702989 2024.03.16
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9702440 2024.03.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9702992 2024.03.16
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9702436 2024.03.16
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9702988 2024.03.16
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9702437 2024.03.16
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9702990 2024.03.16
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9702443 2024.03.16
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9702433 2024.03.16
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9702432 2024.03.16
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9702434 2024.03.16
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9676439 2024.03.10
rzadki puchacz, Bubo bubo 2 9676440 2024.03.10
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9676438 2024.03.10
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9676437 2024.03.10
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9676436 2024.03.10
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9676434 2024.03.10
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9676431 2024.03.10
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9676433 2024.03.10
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9676432 2024.03.10
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9676429 2024.03.10
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9676430 2024.03.10
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9676435 2024.03.10
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9676428 2024.03.10
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9676427 2024.03.10
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9653413 2024.03.09 OP
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 9653412 2024.03.09 OP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9653411 2024.03.09
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9653409 2024.03.09
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9653410 2024.03.09
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9653408 2024.03.09
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9653414 2024.03.09
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9653415 2024.03.09
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9653407 2024.03.09
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9653406 2024.03.06
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9631077 2024.03.03
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 25 9631075 2024.03.03
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9631079 2024.03.03
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9631073 2024.03.03
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9631076 2024.03.03
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 46 9631074 2024.03.03 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9631071 2024.03.03 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9631069 2024.03.03 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9631070 2024.03.03 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9631072 2024.03.03 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9631068 2024.03.03 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9631067 2024.03.03 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9631066 2024.03.03
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9587404 2024.02.25
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9587403 2024.02.25
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9587402 2024.02.25
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9587401 2024.02.25
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9587405 2024.02.25 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9587400 2024.02.25
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9587398 2024.02.25
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9587399 2024.02.25
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9587397 2024.02.25
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9587396 2024.02.25
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9587395 2024.02.25
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9587394 2024.02.25
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9581821 2024.02.24 OP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 9581818 2024.02.24
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9581820 2024.02.24
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 9581819 2024.02.24
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9581817 2024.02.24
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9581814 2024.02.24
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9581815 2024.02.24
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9581816 2024.02.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9581812 2024.02.23
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 9581813 2024.02.23
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9581811 2024.02.23
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9581809 2024.02.23
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9581810 2024.02.23
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9581808 2024.02.23
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9581807 2024.02.23
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9581805 2024.02.23
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9581806 2024.02.23
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9557808 2024.02.18 PM
rzadki alka, Alca torda 5 9553017 2024.02.17 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9553019 2024.02.17 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9553015 2024.02.17 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9553016 2024.02.17 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9553018 2024.02.17 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9553011 2024.02.17 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 9553013 2024.02.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9553012 2024.02.17 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9553014 2024.02.17 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9553010 2024.02.17 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9553021 2024.02.17 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9553020 2024.02.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9506868 2024.02.04
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9506870 2024.02.04
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9506869 2024.02.04
pospolity żuraw, Grus grus 2 9506871 2024.02.04
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9471548 2024.01.26
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9471547 2024.01.26
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 18 9466511 2024.01.21
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9466510 2024.01.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9466509 2024.01.21
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9466508 2024.01.21
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9453465 2024.01.20
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9453464 2024.01.20
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9453466 2024.01.20
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9375080 2024.01.14
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9375079 2024.01.14
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9375078 2024.01.14
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 9375077 2024.01.14
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9375076 2024.01.14
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9375081 2024.01.14
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9375075 2024.01.14
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9375074 2024.01.14
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9375073 2024.01.14
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9342018 2024.01.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9342021 2024.01.07
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9342019 2024.01.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9342020 2024.01.07
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9342014 2024.01.07
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9342017 2024.01.07
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9342015 2024.01.07
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9342013 2024.01.07
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 26 9342012 2024.01.07
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9342011 2024.01.07
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9342016 2024.01.07
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9337049 2024.01.06
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9337046 2024.01.06
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9337050 2024.01.06
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9337045 2024.01.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9337048 2024.01.06
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9337043 2024.01.06
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9337042 2024.01.06
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9337047 2024.01.06
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9337040 2024.01.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9337044 2024.01.06
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 9337039 2024.01.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9337041 2024.01.06
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9337036 2024.01.06
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9337037 2024.01.06
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9337038 2024.01.06
pospolity żuraw, Grus grus 1 9331253 2024.01.05 OP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9331250 2024.01.05 OP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9331252 2024.01.05 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9331251 2024.01.05 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9331269 2024.01.05 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9331268 2024.01.05 OP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9331266 2024.01.05 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9331267 2024.01.05 OP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9331264 2024.01.05 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9331261 2024.01.05 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9331263 2024.01.05
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9331260 2024.01.05
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9331265 2024.01.05
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9331262 2024.01.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9331259 2024.01.05
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9331258 2024.01.05
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 9331256 2024.01.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9331257 2024.01.05
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9331255 2024.01.05
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9331254 2024.01.05
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9331249 2024.01.05
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9331246 2024.01.05
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9331248 2024.01.05
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9331247 2024.01.05
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 9331244 2024.01.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9331245 2024.01.05
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9331240 2024.01.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9331241 2024.01.05
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9331239 2024.01.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9331243 2024.01.05
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9331242 2024.01.05
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9331236 2024.01.05
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9331235 2024.01.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9331238 2024.01.05
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9331234 2024.01.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9331237 2024.01.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9327821 2024.01.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9327822 2024.01.04
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9327819 2024.01.03
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9327818 2024.01.03
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9327820 2024.01.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9324465 2024.01.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9324463 2024.01.02
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9324462 2024.01.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9324464 2024.01.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9316460 2024.01.01 ŚK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9316458 2024.01.01 ŚK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9316461 2024.01.01 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9316459 2024.01.01 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9316456 2024.01.01 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9316462 2024.01.01 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9316455 2024.01.01 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 9316454 2024.01.01 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9316457 2024.01.01 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9316451 2024.01.01 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9316452 2024.01.01 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9316453 2024.01.01 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9316450 2024.01.01 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9316449 2024.01.01 ŚK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...