DRUŻYNA

Drużyna: andrzej50. Obserwator: Andrzej Chwierut

Liczba gatunków: 194

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 334 2282 79 79 1 16 28 34
2 164 594 97 66 0 3 28 35
3 259 2176 121 89 0 8 35 46
4 348 547 163 124 1 17 58 48
5 557 957 183 123 0 25 52 46
6 215 332 194 86 0 13 36 37
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10336253 2024.06.15 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10336252 2024.06.15 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10336251 2024.06.15 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10336250 2024.06.15 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 10336249 2024.06.15 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 10336248 2024.06.15 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10336247 2024.06.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10336246 2024.06.15 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10336245 2024.06.15 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10336244 2024.06.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10336243 2024.06.15 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10336242 2024.06.15 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10336241 2024.06.15 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10336240 2024.06.15 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10336239 2024.06.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10336238 2024.06.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10336237 2024.06.15 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10336236 2024.06.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10336235 2024.06.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10336234 2024.06.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10336233 2024.06.15 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10336232 2024.06.15 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10336231 2024.06.15 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10335473 2024.06.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10335472 2024.06.15 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10335471 2024.06.15 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10335470 2024.06.15 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10335469 2024.06.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10335468 2024.06.15 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10335467 2024.06.15 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10335466 2024.06.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10335465 2024.06.15 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10335464 2024.06.15 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10335463 2024.06.15 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10335462 2024.06.15 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10335461 2024.06.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10335460 2024.06.15 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10335459 2024.06.15 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10335458 2024.06.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10335457 2024.06.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10335456 2024.06.15 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10335455 2024.06.15 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10335454 2024.06.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10335453 2024.06.15 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10335289 2024.06.15 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10335288 2024.06.15 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10335287 2024.06.15 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10335225 2024.06.15 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10335224 2024.06.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10335223 2024.06.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10335122 2024.06.15 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10335121 2024.06.15 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10335082 2024.06.15 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10335083 2024.06.15 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10335080 2024.06.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10335081 2024.06.15 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10335079 2024.06.15 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10335078 2024.06.15 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10335077 2024.06.15 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10335076 2024.06.15 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10329245 2024.06.12 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10329244 2024.06.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10329246 2024.06.12 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10329240 2024.06.12 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10329236 2024.06.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10329250 2024.06.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10329253 2024.06.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10329254 2024.06.12 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 10329234 2024.06.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10329252 2024.06.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10329251 2024.06.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10329248 2024.06.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10329249 2024.06.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10329242 2024.06.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329247 2024.06.12 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10329243 2024.06.12 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10329241 2024.06.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 10329238 2024.06.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10329237 2024.06.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10329256 2024.06.12 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 10329239 2024.06.12 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 10329235 2024.06.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10329255 2024.06.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10321476 2024.06.11 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10321477 2024.06.11 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10321474 2024.06.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10321478 2024.06.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10321473 2024.06.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10321472 2024.06.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10321475 2024.06.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10321468 2024.06.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10321467 2024.06.11 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10321471 2024.06.11 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10321469 2024.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10321470 2024.06.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10321465 2024.06.11 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10321464 2024.06.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10321466 2024.06.11 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10329257 2024.06.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10329082 2024.06.10 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10329081 2024.06.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10329099 2024.06.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10329089 2024.06.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10329088 2024.06.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10329085 2024.06.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10329090 2024.06.10 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10329095 2024.06.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10329092 2024.06.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10329091 2024.06.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10329086 2024.06.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329087 2024.06.10 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 10329083 2024.06.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10329121 2024.06.10 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 10329084 2024.06.10 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 10329093 2024.06.10 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 10329097 2024.06.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10329096 2024.06.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10329094 2024.06.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10329098 2024.06.10 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10329189 2024.06.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10329191 2024.06.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10329165 2024.06.09 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10329170 2024.06.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10329186 2024.06.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10329183 2024.06.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10329162 2024.06.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10329184 2024.06.09 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10329188 2024.06.09 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10329168 2024.06.09 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10329178 2024.06.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10329173 2024.06.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10329177 2024.06.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10329190 2024.06.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10329160 2024.06.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10329172 2024.06.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10329171 2024.06.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10329163 2024.06.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10329180 2024.06.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10329166 2024.06.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10329179 2024.06.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329158 2024.06.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329185 2024.06.09 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10329167 2024.06.09 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10329187 2024.06.09 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10329164 2024.06.09 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10329176 2024.06.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10329159 2024.06.09 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10329174 2024.06.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10329182 2024.06.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10329181 2024.06.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10329161 2024.06.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10329175 2024.06.09 MP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10287991 2024.06.05 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10287990 2024.06.05 ŚK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10287989 2024.06.05 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10287988 2024.06.05 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10287987 2024.06.05 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10287986 2024.06.05 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10287985 2024.06.05 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10287984 2024.06.05 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10287983 2024.06.05 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10287982 2024.06.05 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10287981 2024.06.05 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10277363 2024.06.03 MP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10278493 2024.06.02 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10278490 2024.06.02 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10278492 2024.06.02 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10278496 2024.06.02 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10270928 2024.06.02 MP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10263484 2024.06.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10263048 2024.06.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10267259 2024.06.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10270089 2024.06.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10267225 2024.06.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10270092 2024.06.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10270098 2024.06.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 10267260 2024.06.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10267215 2024.06.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10267254 2024.06.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10267218 2024.06.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10267250 2024.06.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10267256 2024.06.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10267223 2024.06.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10267255 2024.06.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10267258 2024.06.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10270095 2024.06.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 10270088 2024.06.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10270096 2024.06.01 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 10267252 2024.06.01 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10270090 2024.06.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10267152 2024.06.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10267257 2024.06.01 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10267217 2024.06.01 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10267251 2024.06.01 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10270091 2024.06.01 MP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10267212 2024.06.01 MP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10270097 2024.06.01 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10267253 2024.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10267153 2024.06.01 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10267149 2024.06.01 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10267219 2024.06.01 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10267249 2024.06.01 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10270093 2024.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10267144 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10267145 2024.06.01 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10270099 2024.06.01 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10267150 2024.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10267147 2024.06.01 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10267221 2024.06.01 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10267248 2024.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10267146 2024.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10267148 2024.06.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10267151 2024.06.01 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10270094 2024.06.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10267143 2024.06.01 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10246940 2024.05.30 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10246941 2024.05.30 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10248351 2024.05.30 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 10246944 2024.05.30 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10246942 2024.05.30 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 10246943 2024.05.30 ŚK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10246939 2024.05.30 ŚK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10249210 2024.05.30 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10278523 2024.05.29 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 16 10278506 2024.05.29 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10278515 2024.05.29 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 10278512 2024.05.29 ŚK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10278511 2024.05.29 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10278510 2024.05.29 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10278503 2024.05.29 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 10278504 2024.05.29 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10278505 2024.05.29 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10278513 2024.05.29 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10278524 2024.05.29 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10278516 2024.05.29 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 10278508 2024.05.29 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10278522 2024.05.29 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10278507 2024.05.29 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10278521 2024.05.29 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 10278509 2024.05.29 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10278519 2024.05.29 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10278517 2024.05.29 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10278514 2024.05.29 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10278520 2024.05.29 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10278518 2024.05.29 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10278575 2024.05.28 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10278564 2024.05.28 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10278560 2024.05.28 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10278559 2024.05.28 ŚK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10278580 2024.05.28 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10278574 2024.05.28 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10278561 2024.05.28 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10278562 2024.05.28 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10278568 2024.05.28 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10278572 2024.05.28 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10278556 2024.05.28 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10278557 2024.05.28 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10278573 2024.05.28 ŚK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10278576 2024.05.28 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10278553 2024.05.28 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10278570 2024.05.28 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10278579 2024.05.28 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10278563 2024.05.28 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10278577 2024.05.28 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10278565 2024.05.28 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10278569 2024.05.28 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10278578 2024.05.28 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10278566 2024.05.28 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10278554 2024.05.28 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10278555 2024.05.28 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10278567 2024.05.28 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10278571 2024.05.28 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10278558 2024.05.28 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10221379 2024.05.26 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10221330 2024.05.26 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10221329 2024.05.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10221328 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10221327 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10221326 2024.05.26 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10221325 2024.05.26 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10221343 2024.05.26 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10221342 2024.05.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10221341 2024.05.26 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10221340 2024.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10221338 2024.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10221339 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10221337 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10221335 2024.05.26 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10221334 2024.05.26 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10221336 2024.05.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10221333 2024.05.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10221345 2024.05.26 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221332 2024.05.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10221344 2024.05.26 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10221331 2024.05.26 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221346 2024.05.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10220261 2024.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10220260 2024.05.26 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10220259 2024.05.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10220258 2024.05.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10220257 2024.05.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10220256 2024.05.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10220255 2024.05.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10220254 2024.05.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10220253 2024.05.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10220252 2024.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10220251 2024.05.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10220250 2024.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10220249 2024.05.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10220248 2024.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10220247 2024.05.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10220246 2024.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10220245 2024.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10220244 2024.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10220243 2024.05.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10220111 2024.05.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10220110 2024.05.26 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10220108 2024.05.26 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10220109 2024.05.26 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10213196 2024.05.25 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10212922 2024.05.25 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10212557 2024.05.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10209085 2024.05.24 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10209078 2024.05.24 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10209089 2024.05.24 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10209086 2024.05.24 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10209081 2024.05.24 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10209079 2024.05.24 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10209080 2024.05.24 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10209083 2024.05.24 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 10209082 2024.05.24 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10209084 2024.05.24 ŚK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10209087 2024.05.24 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10209088 2024.05.24 ŚK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10209090 2024.05.24 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10197669 2024.05.22 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10197668 2024.05.22 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10197667 2024.05.22 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10197665 2024.05.22 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10197666 2024.05.22 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10216286 2024.05.22 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10216285 2024.05.22 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10216304 2024.05.22 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10216300 2024.05.22 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10216301 2024.05.22 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10216294 2024.05.22 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10216296 2024.05.22 ŚK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10216283 2024.05.22 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10216284 2024.05.22 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10216303 2024.05.22 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10216302 2024.05.22 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10216280 2024.05.22 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10216305 2024.05.22 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10216307 2024.05.22 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10216290 2024.05.22 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10216293 2024.05.22 ŚK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10216289 2024.05.22 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 2 10216278 2024.05.22 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10216281 2024.05.22 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10216288 2024.05.22 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10216279 2024.05.22 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10216277 2024.05.22 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10216282 2024.05.22 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10216292 2024.05.22 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10216291 2024.05.22 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10216306 2024.05.22 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10216299 2024.05.22 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10216298 2024.05.22 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10216287 2024.05.22 ŚK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10216295 2024.05.22 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10216276 2024.05.22 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10216297 2024.05.22 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10175691 2024.05.19 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10175690 2024.05.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10175689 2024.05.19 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175688 2024.05.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 10175687 2024.05.19 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10175686 2024.05.19 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10175670 2024.05.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10175685 2024.05.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10175684 2024.05.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175683 2024.05.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10175682 2024.05.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10175681 2024.05.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10175680 2024.05.19 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10175679 2024.05.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10175678 2024.05.19 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10175677 2024.05.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175676 2024.05.19 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10175675 2024.05.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175674 2024.05.19 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10175673 2024.05.19 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175672 2024.05.19 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10175671 2024.05.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10175669 2024.05.19 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10175668 2024.05.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10175667 2024.05.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10175666 2024.05.19 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175665 2024.05.19 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175664 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175663 2024.05.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10175662 2024.05.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10175661 2024.05.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10175660 2024.05.19 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10175659 2024.05.19 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10175658 2024.05.19 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10175657 2024.05.19 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10175656 2024.05.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10175655 2024.05.19 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10175654 2024.05.19 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10175653 2024.05.19 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10175652 2024.05.19 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10175651 2024.05.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10175650 2024.05.19 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10175649 2024.05.19 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10175648 2024.05.19 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10175647 2024.05.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10175646 2024.05.19 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10175645 2024.05.19 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10175644 2024.05.19 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10175643 2024.05.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10175642 2024.05.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175641 2024.05.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10175640 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10175639 2024.05.19 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10175638 2024.05.19 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10174251 2024.05.19 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10174250 2024.05.19 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10174252 2024.05.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10174249 2024.05.19 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10174132 2024.05.19 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10181469 2024.05.19 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10183136 2024.05.19 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10165519 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10165518 2024.05.18 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10165517 2024.05.18 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10165516 2024.05.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10165515 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10165514 2024.05.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 10165513 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10165510 2024.05.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10165512 2024.05.18 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10165511 2024.05.18 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10165509 2024.05.18 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10165508 2024.05.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10165506 2024.05.18 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10165505 2024.05.18 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10165507 2024.05.18 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10165502 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10165504 2024.05.18 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10165501 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10165503 2024.05.18 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10165500 2024.05.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10164608 2024.05.18 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10151985 2024.05.16 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10151984 2024.05.16 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10151983 2024.05.16 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10151982 2024.05.16 ŚK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10151961 2024.05.16 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10151812 2024.05.16 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10151811 2024.05.16 ŚK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10151810 2024.05.16 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 10151809 2024.05.16 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10151808 2024.05.16 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10151807 2024.05.16 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10151806 2024.05.16 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10151805 2024.05.16 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10151828 2024.05.16 ŚK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10151827 2024.05.16 ŚK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10151826 2024.05.16 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10151825 2024.05.16 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10151824 2024.05.16 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10151823 2024.05.16 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10151822 2024.05.16 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 10151821 2024.05.16 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10151820 2024.05.16 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10151819 2024.05.16 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10151818 2024.05.16 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10151817 2024.05.16 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10151816 2024.05.16 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10151815 2024.05.16 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10151814 2024.05.16 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10151813 2024.05.16 ŚK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 9 10151844 2024.05.16 ŚK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10151843 2024.05.16 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10151842 2024.05.16 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10151841 2024.05.16 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10151840 2024.05.16 ŚK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10151839 2024.05.16 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10151838 2024.05.16 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10151837 2024.05.16 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151836 2024.05.16 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10151835 2024.05.16 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10151834 2024.05.16 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151833 2024.05.16 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10151832 2024.05.16 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151831 2024.05.16 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10151830 2024.05.16 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10151829 2024.05.16 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10150698 2024.05.15 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10150697 2024.05.15 ŚK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 10142416 2024.05.14 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10142417 2024.05.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10142431 2024.05.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10142426 2024.05.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10142432 2024.05.14 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 10142418 2024.05.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10142419 2024.05.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10142435 2024.05.14 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10142415 2024.05.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10142433 2024.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10142434 2024.05.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10142420 2024.05.14 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10142421 2024.05.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10142422 2024.05.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10142436 2024.05.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10142438 2024.05.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10142437 2024.05.14 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 7 10142430 2024.05.14 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10142425 2024.05.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10142442 2024.05.14 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 10142423 2024.05.14 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10142428 2024.05.14 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10142427 2024.05.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10142429 2024.05.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10142424 2024.05.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10142441 2024.05.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10142440 2024.05.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10142439 2024.05.14 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10142443 2024.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10142444 2024.05.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10132119 2024.05.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10132120 2024.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10132141 2024.05.12 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 10132127 2024.05.12 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10132135 2024.05.12 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10132123 2024.05.12 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 10132122 2024.05.12 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10132134 2024.05.12 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10132139 2024.05.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10132140 2024.05.12 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10132131 2024.05.12 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10132130 2024.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10132144 2024.05.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10132138 2024.05.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10132133 2024.05.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10132149 2024.05.12 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10132137 2024.05.12 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10132136 2024.05.12 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10132143 2024.05.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10132146 2024.05.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10132154 2024.05.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10132155 2024.05.12 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10132124 2024.05.12 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10132125 2024.05.12 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10132126 2024.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10132153 2024.05.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10132129 2024.05.12 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10132157 2024.05.12 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10132128 2024.05.12 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10132158 2024.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10132148 2024.05.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10132151 2024.05.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10132147 2024.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10132150 2024.05.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10132132 2024.05.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10132142 2024.05.12 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10132145 2024.05.12 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10132121 2024.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10132156 2024.05.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10132152 2024.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10112104 2024.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10112101 2024.05.11 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10112100 2024.05.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10112099 2024.05.11 MP
rzadki derkacz, Crex crex 2 10112097 2024.05.11 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10112095 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10112103 2024.05.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10112102 2024.05.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10112098 2024.05.11 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10112094 2024.05.11 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10112096 2024.05.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10132105 2024.05.10 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10132080 2024.05.10 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10132086 2024.05.10 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10132117 2024.05.10 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10132093 2024.05.10 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10132097 2024.05.10 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10132085 2024.05.10 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10132098 2024.05.10 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10132088 2024.05.10 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10132116 2024.05.10 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10132094 2024.05.10 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10132078 2024.05.10 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10132095 2024.05.10 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10132102 2024.05.10 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10132077 2024.05.10 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10132103 2024.05.10 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10132104 2024.05.10 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10132096 2024.05.10 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10132087 2024.05.10 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10132115 2024.05.10 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10132079 2024.05.10 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10132101 2024.05.10 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10132106 2024.05.10 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10132090 2024.05.10 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10132113 2024.05.10 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10132111 2024.05.10 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10132076 2024.05.10 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10132107 2024.05.10 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10132099 2024.05.10 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10132084 2024.05.10 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10132114 2024.05.10 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 10132089 2024.05.10 ŚK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10132073 2024.05.10 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10132082 2024.05.10 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10132074 2024.05.10 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10132075 2024.05.10 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10132112 2024.05.10 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10132110 2024.05.10 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10132091 2024.05.10 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10132109 2024.05.10 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10132108 2024.05.10 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10132083 2024.05.10 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10132100 2024.05.10 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10132092 2024.05.10 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10132081 2024.05.10 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10132072 2024.05.10 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10132206 2024.05.09 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10132214 2024.05.09 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10132215 2024.05.09 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10132205 2024.05.09 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10132216 2024.05.09 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10132208 2024.05.09 ŚK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 10132212 2024.05.09 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10132229 2024.05.09 ŚK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10132202 2024.05.09 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 4 10132207 2024.05.09 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10132213 2024.05.09 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10132203 2024.05.09 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10132204 2024.05.09 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10132227 2024.05.09 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10132228 2024.05.09 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10132209 2024.05.09 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10132226 2024.05.09 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10132217 2024.05.09 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10132210 2024.05.09 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10132219 2024.05.09 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10132218 2024.05.09 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10132224 2024.05.09 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10132225 2024.05.09 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10132222 2024.05.09 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10132221 2024.05.09 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10132223 2024.05.09 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10132211 2024.05.09 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10132220 2024.05.09 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10083483 2024.05.07 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10083482 2024.05.07 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10083478 2024.05.07 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10083488 2024.05.07 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10083490 2024.05.07 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10083485 2024.05.07 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10083484 2024.05.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10083486 2024.05.07 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10083491 2024.05.07 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 10083479 2024.05.07 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10083487 2024.05.07 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10083489 2024.05.07 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10083481 2024.05.07 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10083480 2024.05.07 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10079784 2024.05.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10079786 2024.05.04 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10079787 2024.05.04 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10079785 2024.05.04 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10079783 2024.05.04 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10055808 2024.05.03 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10055792 2024.05.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10055809 2024.05.03 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10055789 2024.05.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10055791 2024.05.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10044384 2024.05.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10055807 2024.05.03 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10044370 2024.05.03 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10055796 2024.05.03 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10044386 2024.05.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10044378 2024.05.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10055814 2024.05.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10044382 2024.05.03 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10044373 2024.05.03 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10055797 2024.05.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10055798 2024.05.03 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10044369 2024.05.03 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10044383 2024.05.03 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10055793 2024.05.03 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10055800 2024.05.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10044375 2024.05.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10055805 2024.05.03 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10055794 2024.05.03 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 7 10044371 2024.05.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10044372 2024.05.03 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10055804 2024.05.03 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10055803 2024.05.03 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10055790 2024.05.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10044380 2024.05.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10055812 2024.05.03 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10055810 2024.05.03 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10055799 2024.05.03 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10055813 2024.05.03 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10044374 2024.05.03 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10044381 2024.05.03 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10055802 2024.05.03 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10044379 2024.05.03 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10044385 2024.05.03 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10055801 2024.05.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10044376 2024.05.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10055811 2024.05.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10044377 2024.05.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10055806 2024.05.03 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10055795 2024.05.03 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10016392 2024.05.01 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10023310 2024.05.01 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10023309 2024.05.01 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10023325 2024.05.01 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10023302 2024.05.01 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10023321 2024.05.01 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10023280 2024.05.01 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10023307 2024.05.01 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10023291 2024.05.01 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10023283 2024.05.01 ŚK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 10023289 2024.05.01 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10023286 2024.05.01 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10023324 2024.05.01 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10023316 2024.05.01 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10023314 2024.05.01 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10023301 2024.05.01 ŚK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 10023296 2024.05.01 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10023313 2024.05.01 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 10023308 2024.05.01 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10023306 2024.05.01 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10023304 2024.05.01 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10023294 2024.05.01 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10044182 2024.05.01 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10023326 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10023300 2024.05.01 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10023299 2024.05.01 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10023284 2024.05.01 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10023293 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10023317 2024.05.01 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10023279 2024.05.01 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10023297 2024.05.01 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10023303 2024.05.01 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10023323 2024.05.01 ŚK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10023285 2024.05.01 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10023281 2024.05.01 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10044107 2024.05.01 ŚK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10023290 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 10023278 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10023298 2024.05.01 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10023327 2024.05.01 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10023282 2024.05.01 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10023322 2024.05.01 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10023328 2024.05.01 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10023288 2024.05.01 ŚK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10023305 2024.05.01 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10023292 2024.05.01 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10023311 2024.05.01 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10023295 2024.05.01 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10023287 2024.05.01 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10023318 2024.05.01 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10023319 2024.05.01 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10023320 2024.05.01 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10023315 2024.05.01 ŚK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10027459 2024.04.30 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10027773 2024.04.29 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10027771 2024.04.29 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10027777 2024.04.29 ŚK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10027767 2024.04.29 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10027764 2024.04.29 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10027761 2024.04.29 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10027784 2024.04.29 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10027751 2024.04.29 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 2 10027780 2024.04.29 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10027765 2024.04.29 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10027766 2024.04.29 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10027748 2024.04.29 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10027743 2024.04.29 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10027753 2024.04.29 ŚK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10027783 2024.04.29 ŚK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10027781 2024.04.29 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10027770 2024.04.29 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10027769 2024.04.29 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10027768 2024.04.29 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10027779 2024.04.29 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10027775 2024.04.29 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10027750 2024.04.29 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10027744 2024.04.29 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10027774 2024.04.29 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10027758 2024.04.29 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10027752 2024.04.29 ŚK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10027756 2024.04.29 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10027785 2024.04.29 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10027776 2024.04.29 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10027747 2024.04.29 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10027762 2024.04.29 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10027757 2024.04.29 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10027759 2024.04.29 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10027782 2024.04.29 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10027778 2024.04.29 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10027746 2024.04.29 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10027745 2024.04.29 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10027772 2024.04.29 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10027763 2024.04.29 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10027755 2024.04.29 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10027760 2024.04.29 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10027749 2024.04.29 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10027754 2024.04.29 ŚK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9985981 2024.04.28 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9985875 2024.04.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9988107 2024.04.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9988096 2024.04.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9988097 2024.04.28 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9988117 2024.04.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9988100 2024.04.28 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9988108 2024.04.28 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9988106 2024.04.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9988105 2024.04.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9988109 2024.04.28 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9988110 2024.04.28 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9988099 2024.04.28 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9988101 2024.04.28 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9988112 2024.04.28 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9988102 2024.04.28 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 9988111 2024.04.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9988098 2024.04.28 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9988377 2024.04.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9988116 2024.04.28 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9988115 2024.04.28 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9988114 2024.04.28 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9988113 2024.04.28 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9988103 2024.04.28 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9988104 2024.04.28 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9973134 2024.04.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9973133 2024.04.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9973132 2024.04.27 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9973131 2024.04.27 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9979389 2024.04.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9979390 2024.04.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9979387 2024.04.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9979388 2024.04.26 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9979392 2024.04.26 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9979391 2024.04.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9979393 2024.04.26 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9979397 2024.04.26 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9979398 2024.04.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9979399 2024.04.26 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9979400 2024.04.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9979396 2024.04.26 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 9979394 2024.04.26 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 9979401 2024.04.26 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 9979395 2024.04.26 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 9979402 2024.04.26 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9979403 2024.04.26 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9979404 2024.04.26 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9947315 2024.04.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9936370 2024.04.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9936317 2024.04.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9936318 2024.04.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9936357 2024.04.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9936374 2024.04.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9936378 2024.04.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9936405 2024.04.20 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9936319 2024.04.20 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9936358 2024.04.20 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9928071 2024.04.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9928049 2024.04.19 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9929351 2024.04.16 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9929348 2024.04.16 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9929350 2024.04.16 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9929383 2024.04.16 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9929358 2024.04.16 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9929359 2024.04.16 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9929340 2024.04.16 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9929372 2024.04.16 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9929373 2024.04.16 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9929341 2024.04.16 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9929369 2024.04.16 ŚK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9929370 2024.04.16 ŚK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9929371 2024.04.16 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9929377 2024.04.16 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9929342 2024.04.16 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9929343 2024.04.16 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9929344 2024.04.16 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9929378 2024.04.16 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9929346 2024.04.16 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9929345 2024.04.16 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9929347 2024.04.16 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9929368 2024.04.16 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9929353 2024.04.16 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9929339 2024.04.16 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9929382 2024.04.16 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9929367 2024.04.16 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9929349 2024.04.16 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9929365 2024.04.16 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9929364 2024.04.16 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9929363 2024.04.16 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9929366 2024.04.16 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9929357 2024.04.16 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9929356 2024.04.16 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9929325 2024.04.16 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9929326 2024.04.16 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9929327 2024.04.16 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9929354 2024.04.16 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9929355 2024.04.16 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9929380 2024.04.16 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 9929384 2024.04.16 ŚK