DRUŻYNA

Drużyna: Marzena Wielik. Obserwator: Marzena Wielik

Liczba gatunków: 234

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 297 3266 77 77 3 9 24 41
2 189 5476 104 81 4 17 23 37
3 854 10468 151 132 0 31 54 47
4 661 3553 191 143 2 23 68 50
5 807 2073 228 158 1 37 71 49
6 293 695 234 104 2 17 45 40
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10340717 2024.06.15 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 10340721 2024.06.15 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10340722 2024.06.15 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10340719 2024.06.15 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10340714 2024.06.15 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10340720 2024.06.15 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10340716 2024.06.15 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10340718 2024.06.15 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10340715 2024.06.15 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 10340712 2024.06.15 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10340713 2024.06.15 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 10340711 2024.06.15 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10340705 2024.06.15 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10340706 2024.06.15 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10340707 2024.06.15 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10340709 2024.06.15 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10340704 2024.06.15 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10340710 2024.06.15 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10340702 2024.06.15 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10340703 2024.06.15 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10340697 2024.06.15 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10340699 2024.06.15 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10340708 2024.06.15 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10340698 2024.06.15 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10340700 2024.06.15 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10340696 2024.06.15 PM
pospolity żuraw, Grus grus 17 10340701 2024.06.15 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10338854 2024.06.15 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10338856 2024.06.15 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10338857 2024.06.15 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10338853 2024.06.15 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10338852 2024.06.15 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 10338855 2024.06.15 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10338848 2024.06.15 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10338851 2024.06.15 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10338849 2024.06.15 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10338850 2024.06.15 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10338846 2024.06.15 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10338847 2024.06.15 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10338261 2024.06.15 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10338260 2024.06.15 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10338259 2024.06.15 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10338257 2024.06.15 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10338256 2024.06.15 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 10338254 2024.06.15 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10338258 2024.06.15 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10338255 2024.06.15 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10338253 2024.06.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10338101 2024.06.15 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 10338102 2024.06.15 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10338099 2024.06.15 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10338100 2024.06.15 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10337969 2024.06.15 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10337971 2024.06.15 MB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10337968 2024.06.15 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10337970 2024.06.15 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10337966 2024.06.15 MB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10337967 2024.06.15 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10337917 2024.06.15 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10337920 2024.06.15 MB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10337919 2024.06.15 MB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10337921 2024.06.15 MB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10337916 2024.06.15 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10337911 2024.06.15 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10337915 2024.06.15 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10337912 2024.06.15 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10337913 2024.06.15 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 10337910 2024.06.15 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10337914 2024.06.15 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10337918 2024.06.15 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10337909 2024.06.15 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10337908 2024.06.15 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10337907 2024.06.15 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10337906 2024.06.15 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10337695 2024.06.15 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 10337696 2024.06.15 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 10337693 2024.06.15 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10337694 2024.06.15 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10338114 2024.06.15 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10340723 2024.06.15 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312585 2024.06.09 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10312584 2024.06.09 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10312583 2024.06.09 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10311832 2024.06.09 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10311831 2024.06.09 PM
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10311829 2024.06.09 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10310970 2024.06.09 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10310969 2024.06.09 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10310968 2024.06.09 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10310967 2024.06.09 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10310323 2024.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 10314903 2024.06.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 10310065 2024.06.09 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10310066 2024.06.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10310072 2024.06.09 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10310068 2024.06.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10310067 2024.06.09 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10311830 2024.06.09 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 10310071 2024.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10310070 2024.06.09 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10310069 2024.06.09 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10306879 2024.06.08 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10304249 2024.06.08 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10304247 2024.06.08 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10304248 2024.06.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10304250 2024.06.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 10304246 2024.06.08 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10302651 2024.06.08 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10302652 2024.06.08 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10302650 2024.06.08 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10300842 2024.06.08 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10300844 2024.06.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10300840 2024.06.08 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10300839 2024.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10300837 2024.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10300838 2024.06.08 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10300836 2024.06.08 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10300890 2024.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10300891 2024.06.08 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10300889 2024.06.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10300887 2024.06.08 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10300888 2024.06.08 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10300886 2024.06.08 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10300884 2024.06.08 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10300885 2024.06.08 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 10300883 2024.06.08 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10300882 2024.06.08 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10300880 2024.06.08 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10300879 2024.06.08 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10300881 2024.06.08 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10300878 2024.06.08 PM
rzadki alka, Alca torda 4 10306880 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10302653 2024.06.08 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10300877 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10300876 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10299276 2024.06.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10299275 2024.06.07 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10299277 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10299274 2024.06.07 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10299272 2024.06.07 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10299273 2024.06.07 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10299269 2024.06.07 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 10299271 2024.06.07 PM
pospolity łyska, Fulica atra 3 10299270 2024.06.07 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10299267 2024.06.07 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10299268 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10297342 2024.06.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10297341 2024.06.07 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10297340 2024.06.07 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10297337 2024.06.07 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 30 10297338 2024.06.07 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10297339 2024.06.07 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10297008 2024.06.07 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10297006 2024.06.07 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10297007 2024.06.07 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10296901 2024.06.07 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10296900 2024.06.07 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10296899 2024.06.07 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10296897 2024.06.07 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10296898 2024.06.07 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10281080 2024.06.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10274284 2024.06.02 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10274281 2024.06.02 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10274283 2024.06.02 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10274280 2024.06.02 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10274282 2024.06.02 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10274279 2024.06.02 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10274277 2024.06.02 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10273074 2024.06.02 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10273073 2024.06.02 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10273071 2024.06.02 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10273068 2024.06.02 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10273069 2024.06.02 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10273070 2024.06.02 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10273067 2024.06.02 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10273066 2024.06.02 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10273065 2024.06.02 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10273064 2024.06.02 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10273063 2024.06.02 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10273061 2024.06.02 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10273062 2024.06.02 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10273059 2024.06.02 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10273058 2024.06.02 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10273060 2024.06.02 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10273056 2024.06.02 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10273057 2024.06.02 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10271894 2024.06.02 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10271893 2024.06.02 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10271892 2024.06.02 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10271891 2024.06.02 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10271890 2024.06.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10271889 2024.06.02 ZP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10271888 2024.06.02 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10271887 2024.06.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10271885 2024.06.02 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10271886 2024.06.02 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10271882 2024.06.02 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10271883 2024.06.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10271884 2024.06.02 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10270072 2024.06.02 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10270071 2024.06.02 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10270069 2024.06.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 2 10270070 2024.06.02 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10274278 2024.06.02 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10271896 2024.06.02 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10271895 2024.06.02 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10270068 2024.06.01 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 4 10270073 2024.06.01 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10268746 2024.06.01 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10268744 2024.06.01 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10268742 2024.06.01 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10268743 2024.06.01 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10268745 2024.06.01 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10268738 2024.06.01 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10268741 2024.06.01 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10268739 2024.06.01 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10268737 2024.06.01 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10268736 2024.06.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10268740 2024.06.01 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10268735 2024.06.01 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10268254 2024.06.01 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10268253 2024.06.01 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10268255 2024.06.01 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10268252 2024.06.01 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10268251 2024.06.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10268249 2024.06.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10268246 2024.06.01 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10268248 2024.06.01 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10268250 2024.06.01 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10268245 2024.06.01 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10268247 2024.06.01 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10268244 2024.06.01 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10268243 2024.06.01 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10268053 2024.06.01 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10268050 2024.06.01 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10268052 2024.06.01 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10268051 2024.06.01 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10268049 2024.06.01 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10268067 2024.06.01 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10268064 2024.06.01 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10268069 2024.06.01 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10268065 2024.06.01 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10268062 2024.06.01 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10268063 2024.06.01 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10268066 2024.06.01 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10268068 2024.06.01 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10268061 2024.06.01 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10268060 2024.06.01 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 14 10268059 2024.06.01 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10268057 2024.06.01 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10268055 2024.06.01 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10268056 2024.06.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10268058 2024.06.01 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10268054 2024.06.01 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10268048 2024.06.01 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10268047 2024.06.01 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10268045 2024.06.01 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10268046 2024.06.01 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10268044 2024.06.01 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10268043 2024.06.01 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10268042 2024.06.01 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10268040 2024.06.01 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10268041 2024.06.01 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10268039 2024.06.01 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10268036 2024.06.01 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10268037 2024.06.01 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10268038 2024.06.01 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10268035 2024.06.01 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10268034 2024.06.01 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10268033 2024.06.01 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10266123 2024.06.01 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10266122 2024.06.01 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10266120 2024.06.01 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10266121 2024.06.01 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10266119 2024.06.01 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266118 2024.06.01 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10266115 2024.06.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10266117 2024.06.01 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10266116 2024.06.01 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10266109 2024.06.01 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10266110 2024.06.01 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266113 2024.06.01 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10266111 2024.06.01 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266112 2024.06.01 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10266107 2024.06.01 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10266114 2024.06.01 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10266108 2024.06.01 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10265119 2024.06.01 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10265115 2024.06.01 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10265118 2024.06.01 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10265116 2024.06.01 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10265117 2024.06.01 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10262327 2024.06.01 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10260550 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10260547 2024.05.31 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10260542 2024.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10260541 2024.05.31 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10256194 2024.05.31 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10256192 2024.05.31 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10256191 2024.05.31 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10256193 2024.05.31 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10256189 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10256190 2024.05.31 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10256188 2024.05.31 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10254481 2024.05.31 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10254480 2024.05.31 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10254194 2024.05.31 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10254193 2024.05.31 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 10254192 2024.05.31 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10254190 2024.05.31 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10254189 2024.05.31 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10254191 2024.05.31 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10260552 2024.05.31 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10261305 2024.05.31 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10261261 2024.05.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10262329 2024.05.31 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10262328 2024.05.31 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10262326 2024.05.31 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260551 2024.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10262330 2024.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10260546 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10261306 2024.05.31 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10260543 2024.05.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10260545 2024.05.31 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10260544 2024.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10260549 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10260548 2024.05.31 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10261307 2024.05.31 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10251905 2024.05.30 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10251906 2024.05.30 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10251903 2024.05.30 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251902 2024.05.30 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10251904 2024.05.30 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10251901 2024.05.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10251900 2024.05.30 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10251897 2024.05.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10251899 2024.05.30 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10251898 2024.05.30 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10251896 2024.05.30 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10251895 2024.05.30 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10251894 2024.05.30 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10249435 2024.05.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10249436 2024.05.30 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10249431 2024.05.30 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10249433 2024.05.30 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10249434 2024.05.30 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10249432 2024.05.30 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10249429 2024.05.30 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249430 2024.05.30 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10249428 2024.05.30 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10249484 2024.05.30 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10249479 2024.05.30 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10249481 2024.05.30 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10249482 2024.05.30 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10249472 2024.05.30 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10249465 2024.05.30 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10249466 2024.05.30 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249464 2024.05.30 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10249459 2024.05.30 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10249457 2024.05.30 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10249449 2024.05.30 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249451 2024.05.30 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10249453 2024.05.30 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10249446 2024.05.30 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10249444 2024.05.30 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10249440 2024.05.30 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246907 2024.05.30 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10246905 2024.05.30 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10246903 2024.05.30 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246904 2024.05.30 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10246901 2024.05.30 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10246906 2024.05.30 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10246899 2024.05.30 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10246902 2024.05.30 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10246897 2024.05.30 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10246898 2024.05.30 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10246900 2024.05.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10246895 2024.05.30 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10246896 2024.05.30 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10243397 2024.05.29 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10243122 2024.05.29 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10243121 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 10243120 2024.05.29 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10242099 2024.05.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10242098 2024.05.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10242097 2024.05.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10242095 2024.05.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10242093 2024.05.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10242092 2024.05.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10242091 2024.05.29 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10242090 2024.05.29 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10242094 2024.05.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10242096 2024.05.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10242100 2024.05.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10214009 2024.05.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10214008 2024.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10214007 2024.05.25 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10214025 2024.05.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10214022 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10214023 2024.05.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10214024 2024.05.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10214018 2024.05.25 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10214020 2024.05.25 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10214019 2024.05.25 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10214021 2024.05.25 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10214017 2024.05.25 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10214015 2024.05.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10214016 2024.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10214014 2024.05.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10214012 2024.05.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10214013 2024.05.25 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10214011 2024.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10214010 2024.05.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10214004 2024.05.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10214006 2024.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10214005 2024.05.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10214003 2024.05.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 10214002 2024.05.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10214001 2024.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10213998 2024.05.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10214000 2024.05.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10213997 2024.05.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 10213999 2024.05.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10213996 2024.05.25 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10213994 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10213995 2024.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10213992 2024.05.25 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10213993 2024.05.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10213991 2024.05.25 MZ
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10181855 2024.05.19 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 10181880 2024.05.19 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 10181901 2024.05.19 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10181842 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 10181840 2024.05.19 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 10181898 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10181837 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10181907 2024.05.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10181838 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 18 10181836 2024.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10181833 2024.05.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10181834 2024.05.19 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10181888 2024.05.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 10181832 2024.05.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 10181835 2024.05.19 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10179876 2024.05.19 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10179875 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10179877 2024.05.19 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10179874 2024.05.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 10 10179873 2024.05.19 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 5 10179872 2024.05.19 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 10179871 2024.05.19 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 10179870 2024.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10179869 2024.05.19 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10182235 2024.05.19 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10176859 2024.05.19 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10176858 2024.05.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10176860 2024.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10176414 2024.05.19 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10176413 2024.05.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10176415 2024.05.19 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10176412 2024.05.19 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10176411 2024.05.19 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10176417 2024.05.19 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10176410 2024.05.19 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10175855 2024.05.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10175856 2024.05.19 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10175854 2024.05.19 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10175853 2024.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10175851 2024.05.19 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10175850 2024.05.19 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 10175852 2024.05.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10175849 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10175848 2024.05.19 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10175847 2024.05.19 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10175845 2024.05.19 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 10175846 2024.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10175844 2024.05.19 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10175841 2024.05.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10175843 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10175839 2024.05.19 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10175840 2024.05.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175837 2024.05.19 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10175838 2024.05.19 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10175842 2024.05.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10175835 2024.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175836 2024.05.19 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10175834 2024.05.19 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10175005 2024.05.19 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10175002 2024.05.19 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10174899 2024.05.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10174895 2024.05.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10174897 2024.05.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10174458 2024.05.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10174896 2024.05.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10174453 2024.05.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10181828 2024.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10174457 2024.05.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10174900 2024.05.19 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10182374 2024.05.19 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10174460 2024.05.19 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10182375 2024.05.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10174452 2024.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10174455 2024.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10174456 2024.05.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10174901 2024.05.19 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10174894 2024.05.19 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10174898 2024.05.19 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10174902 2024.05.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10181883 2024.05.19 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10182373 2024.05.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10174450 2024.05.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10174459 2024.05.19 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10174451 2024.05.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10176861 2024.05.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10174454 2024.05.19 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10181829 2024.05.19 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10161216 2024.05.17 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10160417 2024.05.17 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10160418 2024.05.17 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10160420 2024.05.17 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10160416 2024.05.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10160419 2024.05.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10160415 2024.05.17 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10160414 2024.05.17 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10160330 2024.05.17 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10160329 2024.05.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10160326 2024.05.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10160325 2024.05.17 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10160324 2024.05.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10160323 2024.05.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10160286 2024.05.17 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10160284 2024.05.17 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10160285 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10160318 2024.05.17 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10160317 2024.05.17 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10160316 2024.05.17 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10160314 2024.05.17 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10160313 2024.05.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10160315 2024.05.17 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10160311 2024.05.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 10160309 2024.05.17 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 10160305 2024.05.17 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10160306 2024.05.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10160307 2024.05.17 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 10160308 2024.05.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10160301 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10160304 2024.05.17 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 10160302 2024.05.17 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10160303 2024.05.17 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10160298 2024.05.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10160299 2024.05.17 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10160296 2024.05.17 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10160297 2024.05.17 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10160293 2024.05.17 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10160294 2024.05.17 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10160292 2024.05.17 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10160290 2024.05.17 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10160291 2024.05.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10160295 2024.05.17 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10160288 2024.05.17 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10160289 2024.05.17 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10160287 2024.05.17 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10160011 2024.05.17 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10160012 2024.05.17 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10160013 2024.05.17 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10160014 2024.05.17 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10160009 2024.05.17 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10160010 2024.05.17 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10160006 2024.05.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10160007 2024.05.17 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10160008 2024.05.17 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10160002 2024.05.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10160005 2024.05.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10160001 2024.05.17 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10160003 2024.05.17 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10160004 2024.05.17 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10159998 2024.05.17 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10160000 2024.05.17 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10159211 2024.05.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10159210 2024.05.17 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10159209 2024.05.17 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10160300 2024.05.17 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10159208 2024.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10159207 2024.05.12 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10159206 2024.05.12 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10159204 2024.05.12 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10159205 2024.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10159203 2024.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10159201 2024.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 10159202 2024.05.12 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10159200 2024.05.12 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10159199 2024.05.12 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10159198 2024.05.12 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10159197 2024.05.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10159196 2024.05.12 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10125538 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 10125537 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 10126317 2024.05.12 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10125539 2024.05.12 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10125535 2024.05.12 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10125534 2024.05.12 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10125531 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10125532 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10125527 2024.05.12 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10125526 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10125525 2024.05.12 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 10125529 2024.05.12 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10122275 2024.05.12 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10122276 2024.05.12 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10122274 2024.05.12 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10121857 2024.05.12 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10121856 2024.05.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10121630 2024.05.12 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10121629 2024.05.12 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10121087 2024.05.12 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10121086 2024.05.12 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10121085 2024.05.12 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10121084 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10121081 2024.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10121083 2024.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10121082 2024.05.12 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10121080 2024.05.12 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10121079 2024.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10121078 2024.05.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 10121076 2024.05.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 10121077 2024.05.12 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10121074 2024.05.12 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10121075 2024.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10121073 2024.05.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10121072 2024.05.12 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10121071 2024.05.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10121068 2024.05.12 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10121070 2024.05.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10121069 2024.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10121067 2024.05.12 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10121066 2024.05.12 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10121064 2024.05.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 40 10121063 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 10121065 2024.05.12 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 14 10121061 2024.05.12 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10121058 2024.05.12 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10121059 2024.05.12 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10121060 2024.05.12 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10121062 2024.05.12 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10121057 2024.05.12 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10119645 2024.05.11 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10119647 2024.05.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10119641 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10119646 2024.05.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10119639 2024.05.11 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10119638 2024.05.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10119642 2024.05.11 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10119640 2024.05.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10119637 2024.05.11 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10119636 2024.05.11 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10119635 2024.05.11 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10119634 2024.05.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10109105 2024.05.11 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10109100 2024.05.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10109103 2024.05.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10109104 2024.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10109101 2024.05.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10109102 2024.05.11 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10109099 2024.05.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10106676 2024.05.11 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10106673 2024.05.11 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10106675 2024.05.11 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10106674 2024.05.11 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10106568 2024.05.11 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10106067 2024.05.11 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10106066 2024.05.11 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10105879 2024.05.11 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10105881 2024.05.11 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10105880 2024.05.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10105878 2024.05.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10105453 2024.05.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10105454 2024.05.11 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10105451 2024.05.11 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10105452 2024.05.11 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10105359 2024.05.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10106055 2024.05.11 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10106054 2024.05.11 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10105358 2024.05.11 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10106053 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10105356 2024.05.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10105357 2024.05.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10105354 2024.05.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10105355 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10105353 2024.05.11 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10106052 2024.05.11 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10105352 2024.05.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10105351 2024.05.11 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10105350 2024.05.11 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10105054 2024.05.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10105051 2024.05.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10105052 2024.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10105050 2024.05.11 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10105049 2024.05.11 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10105053 2024.05.11 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10104817 2024.05.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10104816 2024.05.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10104818 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10104815 2024.05.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10104813 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10104812 2024.05.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10104814 2024.05.11 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10104811 2024.05.11 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10104809 2024.05.11 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10104808 2024.05.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10104807 2024.05.11 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10104805 2024.05.11 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10104810 2024.05.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10104804 2024.05.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10104803 2024.05.11 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10104806 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10104306 2024.05.11 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10104305 2024.05.11 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10104304 2024.05.11 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10104303 2024.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10104301 2024.05.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10104302 2024.05.11 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10104300 2024.05.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10104299 2024.05.11 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10104338 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10104336 2024.05.11 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10104335 2024.05.11 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10104333 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10104332 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10104331 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10104330 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10104334 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10104329 2024.05.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10104327 2024.05.11 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10104328 2024.05.11 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10104325 2024.05.11 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10104323 2024.05.11 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10104324 2024.05.11 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10104321 2024.05.11 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10104320 2024.05.11 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10104322 2024.05.11 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10104317 2024.05.11 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10104318 2024.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10104319 2024.05.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10104316 2024.05.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10104315 2024.05.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10104314 2024.05.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 8 10104312 2024.05.11 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10104311 2024.05.11 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10104313 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10104310 2024.05.11 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10104309 2024.05.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10104308 2024.05.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10104307 2024.05.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10104298 2024.05.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10104297 2024.05.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10104294 2024.05.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10104296 2024.05.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10104293 2024.05.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 10104295 2024.05.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10104291 2024.05.11 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10104292 2024.05.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10104290 2024.05.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10104289 2024.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10104287 2024.05.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10104288 2024.05.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10104285 2024.05.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10104286 2024.05.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10104284 2024.05.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10104283 2024.05.11 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10119643 2024.05.11 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10119644 2024.05.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10104326 2024.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10104337 2024.05.11 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10101806 2024.05.10 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10101805 2024.05.10 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10101313 2024.05.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10101315 2024.05.10 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 10101311 2024.05.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10101314 2024.05.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10101312 2024.05.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10101343 2024.05.10 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10101341 2024.05.10 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10101339 2024.05.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10101342 2024.05.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10101340 2024.05.10 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10101338 2024.05.10 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10101337 2024.05.10 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10101334 2024.05.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10101336 2024.05.10 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10101335 2024.05.10 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10101332 2024.05.10 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10101331 2024.05.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10101333 2024.05.10 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10101328 2024.05.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10101330 2024.05.10 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10101329 2024.05.10 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10099237 2024.05.10 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10099238 2024.05.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10098965 2024.05.10 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10098963 2024.05.10 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 10098962 2024.05.10 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10098961 2024.05.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098960 2024.05.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098959 2024.05.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098958 2024.05.10 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10098957 2024.05.10 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10098956 2024.05.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10098954 2024.05.10 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10098955 2024.05.10 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10098738 2024.05.10 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10098737 2024.05.10 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10098736 2024.05.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098735 2024.05.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098734 2024.05.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10098592 2024.05.10 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10098591 2024.05.10 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10098506 2024.05.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10098505 2024.05.10 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10098466 2024.05.10 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10098420 2024.05.10 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 10098418 2024.05.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10098421 2024.05.10 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10098419 2024.05.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098416 2024.05.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098415 2024.05.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10098414 2024.05.10 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10098417 2024.05.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10098413 2024.05.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10098411 2024.05.10 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10098412 2024.05.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098410 2024.05.10 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10098249 2024.05.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10098247 2024.05.10 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10098246 2024.05.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098244 2024.05.10 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10098243 2024.05.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10098241 2024.05.10 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10098242 2024.05.10 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10098240 2024.05.10 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10098173 2024.05.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10098172 2024.05.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10097954 2024.05.10 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10097953 2024.05.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097841 2024.05.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097840 2024.05.10 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10097839 2024.05.10 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10097837 2024.05.10 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 10097838 2024.05.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10097836 2024.05.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10097374 2024.05.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10097373 2024.05.10 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10097372 2024.05.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10097173 2024.05.10 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10097174 2024.05.10 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10097175 2024.05.10 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10097177 2024.05.10 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10097176 2024.05.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10097172 2024.05.10 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10097171 2024.05.10 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10097169 2024.05.10 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10097843 2024.05.10 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10097170 2024.05.08 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10097167 2024.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10097165 2024.05.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10097166 2024.05.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10097168 2024.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10087895 2024.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10087896 2024.05.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10069443 2024.05.05 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10068837 2024.05.05 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10068616 2024.05.05 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10068615 2024.05.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10068614 2024.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10068508 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10068509 2024.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10068506 2024.05.05 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10068507 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10068505 2024.05.05 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10068395 2024.05.05 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10068393 2024.05.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10068392 2024.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10068389 2024.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10068387 2024.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10068388 2024.05.05 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10068391 2024.05.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10068386 2024.05.05 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10068385 2024.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10068384 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10068394 2024.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10068390 2024.05.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10068383 2024.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10068382 2024.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10066968 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10066967 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10066966 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10066253 2024.05.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10065315 2024.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10065316 2024.05.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10065312 2024.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10065314 2024.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10065311 2024.05.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10065309 2024.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10065313 2024.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10065308 2024.05.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10065306 2024.05.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 16 10065307 2024.05.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10065310 2024.05.04 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10065305 2024.05.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10065301 2024.05.04 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10065304 2024.05.04 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10065299 2024.05.04 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10065300 2024.05.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10065302 2024.05.04 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 10065303 2024.05.04 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10055117 2024.05.04 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10055113 2024.05.04 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10055115 2024.05.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10055116 2024.05.04 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10055112 2024.05.04 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10055114 2024.05.04 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10055109 2024.05.04 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 10055111 2024.05.04 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10055110 2024.05.04 WM