DRUŻYNA

Drużyna: Ortolan Team. Obserwator: Waldemar Michalak

Liczba gatunków: 202

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 194 1948 78 78 0 12 30 36
2 179 1628 98 72 1 13 22 36
3 305 2760 122 88 1 8 35 44
4 348 1707 157 109 0 12 49 48
5 753 1262 197 145 1 31 65 48
6 111 251 202 66 0 7 24 35
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10301169 2024.06.08 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10301168 2024.06.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10301167 2024.06.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10301166 2024.06.08 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10301165 2024.06.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10301164 2024.06.08 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10301163 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10301162 2024.06.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10301161 2024.06.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10301160 2024.06.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10301159 2024.06.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10301158 2024.06.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10301157 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10301156 2024.06.08 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10301155 2024.06.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10301154 2024.06.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10301153 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10301152 2024.06.08 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10301151 2024.06.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10301150 2024.06.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10301149 2024.06.08 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10301148 2024.06.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10301147 2024.06.08 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10301146 2024.06.08 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10301144 2024.06.08 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10301143 2024.06.08 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10301142 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10301141 2024.06.08 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10301140 2024.06.08 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10301139 2024.06.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 10301138 2024.06.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10301137 2024.06.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10301136 2024.06.08 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10301135 2024.06.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10301134 2024.06.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10301133 2024.06.08 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10301132 2024.06.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10301131 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10301130 2024.06.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10301129 2024.06.08 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10301128 2024.06.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10301127 2024.06.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10301126 2024.06.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10301125 2024.06.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10299180 2024.06.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 10299181 2024.06.07 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10299179 2024.06.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10299135 2024.06.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10299403 2024.06.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10299134 2024.06.07 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10299132 2024.06.07 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10299400 2024.06.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10299133 2024.06.07 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10299129 2024.06.07 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 10299131 2024.06.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 10299402 2024.06.07 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 10299128 2024.06.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10299127 2024.06.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10299401 2024.06.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10299126 2024.06.07 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10299130 2024.06.07 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10298644 2024.06.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10298643 2024.06.07 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10298641 2024.06.07 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10298638 2024.06.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10298642 2024.06.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10298639 2024.06.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10298636 2024.06.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10298640 2024.06.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10298637 2024.06.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10298635 2024.06.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10298634 2024.06.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10298633 2024.06.07 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10298632 2024.06.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10298630 2024.06.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10298631 2024.06.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10279282 2024.06.03 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10279283 2024.06.03 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10279281 2024.06.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10279280 2024.06.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10279278 2024.06.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10279276 2024.06.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10279279 2024.06.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10279277 2024.06.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10279275 2024.06.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10279274 2024.06.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10279273 2024.06.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10279271 2024.06.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10279269 2024.06.03 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10279270 2024.06.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10279272 2024.06.03 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10279268 2024.06.03 WP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10265082 2024.06.01 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10265081 2024.06.01 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10265083 2024.06.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10265079 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10265080 2024.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10265078 2024.06.01 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10265076 2024.06.01 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10265075 2024.06.01 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10265074 2024.06.01 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10265071 2024.06.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10265073 2024.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10265072 2024.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10265077 2024.06.01 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10265068 2024.06.01 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10265069 2024.06.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10265070 2024.06.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10265067 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10265066 2024.06.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10265065 2024.06.01 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 10261308 2024.05.31 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10256428 2024.05.31 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10256429 2024.05.31 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10256427 2024.05.31 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 10256426 2024.05.31 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 10256425 2024.05.31 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 10256424 2024.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10248338 2024.05.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10248337 2024.05.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10248335 2024.05.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10248336 2024.05.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 10247569 2024.05.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10246293 2024.05.30 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10246292 2024.05.30 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10246288 2024.05.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10246287 2024.05.30 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 10246291 2024.05.30 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10246290 2024.05.30 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10246289 2024.05.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10246286 2024.05.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10246283 2024.05.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10246284 2024.05.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10246285 2024.05.30 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10246282 2024.05.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10246281 2024.05.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10242844 2024.05.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10242840 2024.05.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10242842 2024.05.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10242843 2024.05.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10242841 2024.05.29 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10242838 2024.05.29 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10242839 2024.05.29 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10242837 2024.05.29 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10241166 2024.05.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10241165 2024.05.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10241164 2024.05.29 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10241163 2024.05.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10241161 2024.05.29 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10241162 2024.05.29 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10240929 2024.05.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10239949 2024.05.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10239948 2024.05.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10239947 2024.05.29
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10239946 2024.05.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10185282 2024.05.20 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10185281 2024.05.20 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10185280 2024.05.20 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10185279 2024.05.20 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10185278 2024.05.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10185277 2024.05.20 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10185276 2024.05.20 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10185275 2024.05.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10185274 2024.05.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10185273 2024.05.20 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10185272 2024.05.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10185271 2024.05.20 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 10185270 2024.05.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10185269 2024.05.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10185268 2024.05.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10185267 2024.05.20 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10185266 2024.05.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10185265 2024.05.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10185264 2024.05.20 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10185263 2024.05.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10185261 2024.05.20 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10185260 2024.05.20 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10185259 2024.05.20 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10185258 2024.05.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185257 2024.05.20 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10185256 2024.05.20 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10178524 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10178523 2024.05.19 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10178522 2024.05.19 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10178520 2024.05.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10178521 2024.05.19 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10178519 2024.05.19 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10178518 2024.05.19 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10178517 2024.05.19 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 20 10178515 2024.05.19 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10178516 2024.05.19 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10178514 2024.05.19 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10178513 2024.05.19 WP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10172453 2024.05.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10164610 2024.05.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10164609 2024.05.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164626 2024.05.18 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10164625 2024.05.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10164624 2024.05.18 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10164623 2024.05.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10164622 2024.05.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10164621 2024.05.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10164620 2024.05.18 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10164619 2024.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10164618 2024.05.18 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10164617 2024.05.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10164616 2024.05.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10164615 2024.05.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10164614 2024.05.18 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10164613 2024.05.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10164612 2024.05.18 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10164611 2024.05.18 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10157419 2024.05.17 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10148899 2024.05.15 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10148901 2024.05.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10148900 2024.05.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10148898 2024.05.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10148897 2024.05.15 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10148896 2024.05.15 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10148365 2024.05.15 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10148364 2024.05.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10148363 2024.05.15 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10148362 2024.05.15 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10148361 2024.05.15 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10148360 2024.05.15 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10148359 2024.05.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10148358 2024.05.15 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10148357 2024.05.15 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10109617 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10108772 2024.05.11 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10108771 2024.05.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10108770 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10108769 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10108768 2024.05.11 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10108767 2024.05.11 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10108766 2024.05.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10108765 2024.05.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10108764 2024.05.11 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10108763 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10108762 2024.05.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10108761 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10108760 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10108759 2024.05.11 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10108758 2024.05.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10108143 2024.05.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 10108142 2024.05.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10108144 2024.05.11 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10108139 2024.05.11 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10108140 2024.05.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10108141 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10108086 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10108085 2024.05.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10108084 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10108083 2024.05.11 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10108082 2024.05.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10108081 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10108080 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10108079 2024.05.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10108078 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10108077 2024.05.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10108076 2024.05.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10108075 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10107617 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10107616 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10107615 2024.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10107614 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10107613 2024.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10107612 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10107611 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10107610 2024.05.11 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10107609 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10107608 2024.05.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10107607 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10107606 2024.05.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10107605 2024.05.11 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10107604 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10107603 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10107071 2024.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10107070 2024.05.11 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10107069 2024.05.11 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10107068 2024.05.11 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10107067 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10107066 2024.05.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10107065 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10107064 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10107063 2024.05.11 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10107062 2024.05.11 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10107061 2024.05.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10107060 2024.05.11 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10107059 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10107058 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10107057 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10107056 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10107055 2024.05.11 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10106907 2024.05.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10106909 2024.05.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10106908 2024.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10106653 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10106652 2024.05.11 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10106651 2024.05.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10106650 2024.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10106649 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10106648 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10106647 2024.05.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10106646 2024.05.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10106669 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10106668 2024.05.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10106667 2024.05.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10106666 2024.05.11 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10106665 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10106664 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10106663 2024.05.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10106662 2024.05.11 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10106661 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10106660 2024.05.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10106659 2024.05.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10106658 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10106657 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10106656 2024.05.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10106655 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10106654 2024.05.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10107602 2024.05.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10107601 2024.05.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10107600 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10107579 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10107578 2024.05.11 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10107577 2024.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10107576 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10107575 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10107574 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10107573 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10107572 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10107571 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10107570 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10107569 2024.05.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10107568 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10107567 2024.05.11 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10107566 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10107565 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10107564 2024.05.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10105922 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10105921 2024.05.11 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10105920 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10105919 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10105918 2024.05.11 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10105917 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10105916 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10105915 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10105914 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10105913 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10105912 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10105911 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10105910 2024.05.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10105909 2024.05.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10105908 2024.05.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10105907 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10105906 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10105905 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10105904 2024.05.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10105903 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10105902 2024.05.11 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10105901 2024.05.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10105900 2024.05.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10105899 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10105898 2024.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10105897 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10105896 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10105895 2024.05.11 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10105894 2024.05.11 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10105769 2024.05.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10105768 2024.05.11 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10105766 2024.05.11 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10105767 2024.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10105579 2024.05.11 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10105578 2024.05.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10105577 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10105576 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10105575 2024.05.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10105574 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10105573 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10105572 2024.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10105571 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10105570 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10105569 2024.05.11 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10105568 2024.05.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10105567 2024.05.11 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10105566 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10105565 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10105564 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10105563 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10105562 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10105561 2024.05.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10105560 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10105559 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10105558 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10105557 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10105556 2024.05.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10105555 2024.05.11 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10105433 2024.05.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10105449 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10105448 2024.05.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10105447 2024.05.11 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10105446 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10105445 2024.05.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10105444 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10105443 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10105442 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10105441 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10105440 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10105439 2024.05.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10105438 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10105437 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10105436 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10105435 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10105434 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10105432 2024.05.11 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10105431 2024.05.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10105430 2024.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10105429 2024.05.11 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10105428 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10105427 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10105426 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10105425 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10105424 2024.05.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10105423 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 20 10105422 2024.05.11 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10105421 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10105420 2024.05.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10105419 2024.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10105418 2024.05.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10105417 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10105195 2024.05.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10105194 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10105193 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10105192 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10105191 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10105190 2024.05.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10105189 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10105188 2024.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10105187 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10105186 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10105185 2024.05.11 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10105184 2024.05.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10105183 2024.05.11 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10105182 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10105181 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10105180 2024.05.11 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10105179 2024.05.11 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10105178 2024.05.11 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10105177 2024.05.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10105176 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10105175 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10105174 2024.05.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10105173 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10105172 2024.05.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10105171 2024.05.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10105170 2024.05.11 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10105169 2024.05.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10105168 2024.05.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 10105167 2024.05.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10105166 2024.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10105165 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10105164 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10105163 2024.05.11 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10105162 2024.05.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 22 10105161 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10104964 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10104963 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10104962 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10104961 2024.05.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10104960 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10104959 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10104958 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10104957 2024.05.11 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10104956 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10104955 2024.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10104954 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10104953 2024.05.11 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10104952 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10104951 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10104744 2024.05.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10104743 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10104742 2024.05.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10104741 2024.05.11 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10104740 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10104739 2024.05.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10104738 2024.05.11 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 10104737 2024.05.11 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10104736 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10104735 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10104734 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10104733 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10104732 2024.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10104731 2024.05.11 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10104685 2024.05.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10104684 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10104683 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10104682 2024.05.11 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10104681 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10104680 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10104679 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10104678 2024.05.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10104677 2024.05.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10104676 2024.05.11 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10104675 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10104674 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10104673 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10104672 2024.05.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10104671 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10104670 2024.05.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10104669 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10104668 2024.05.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10104667 2024.05.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10104666 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10104665 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10104664 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10104663 2024.05.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10104662 2024.05.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10104661 2024.05.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10104660 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10104659 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10104658 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10104657 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10104656 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10104655 2024.05.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 9 10104654 2024.05.11 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10104653 2024.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10104652 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10104450 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10104448 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10104447 2024.05.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10104446 2024.05.11 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10104449 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10104445 2024.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10104443 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10104444 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10104442 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10104440 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10104441 2024.05.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10104439 2024.05.11 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10104438 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10104198 2024.05.11 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10104197 2024.05.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10104196 2024.05.11 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10104195 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10104194 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10104193 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10104192 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10104191 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10104190 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10104189 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10104098 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10104100 2024.05.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10104099 2024.05.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10104097 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10104096 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10104095 2024.05.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10104094 2024.05.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10104093 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10104092 2024.05.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10104091 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10104085 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10104079 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10104078 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10104077 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10104084 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10104086 2024.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10104082 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10104083 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10104087 2024.05.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10104089 2024.05.11 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10104090 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10104081 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10104080 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10104088 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10104249 2024.05.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10104248 2024.05.11 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10104247 2024.05.11 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10104230 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10104229 2024.05.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10104228 2024.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10104227 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10104226 2024.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10104225 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10104224 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10104223 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10104222 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10104221 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10104220 2024.05.11 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10104219 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10104218 2024.05.11 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10104217 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10104216 2024.05.11 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10104215 2024.05.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10104000 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10103999 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10103994 2024.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10103993 2024.05.11 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10103992 2024.05.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10103997 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103991 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103998 2024.05.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103989 2024.05.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10103995 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10103987 2024.05.11 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10103988 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10103996 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10103986 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10103990 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10103985 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10103983 2024.05.11 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10103984 2024.05.11 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10103852 2024.05.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10103851 2024.05.11 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10103850 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10103849 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10103848 2024.05.11 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10103847 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10103846 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10103845 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10103844 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10103843 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103842 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10103841 2024.05.11 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10103840 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103839 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10103838 2024.05.11 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10103837 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10103836 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10103835 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10103834 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10103833 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10103832 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10103831 2024.05.11 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10103830 2024.05.11 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10103829 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10103828 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10103827 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103826 2024.05.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10103825 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10103824 2024.05.11 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10103604 2024.05.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10103620 2024.05.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10103619 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10103618 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103617 2024.05.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10103616 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10103615 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10103614 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10103613 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10103612 2024.05.11 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10103611 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10103610 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10103609 2024.05.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10103608 2024.05.11 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10103607 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10103606 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103605 2024.05.11 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10103354 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10103353 2024.05.11 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10103352 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10103351 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10103350 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10103349 2024.05.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10103348 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10103347 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10103346 2024.05.11 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10103345 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103344 2024.05.11 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10103343 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10103342 2024.05.11 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10103341 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10103340 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10103339 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10103338 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10103337 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103336 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103335 2024.05.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10103334 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10103218 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10103219 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10103217 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103216 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103215 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10103214 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10103213 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10103220 2024.05.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10103212 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10103211 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10103195 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10103194 2024.05.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10103193 2024.05.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10103192 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10103191 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10103190 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10103189 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10103188 2024.05.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10103187 2024.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10103186 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10103185 2024.05.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10103184 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10103183 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10103182 2024.05.11 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10052468 2024.05.04 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10052467 2024.05.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10052466 2024.05.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10052465 2024.05.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10052464 2024.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10052463 2024.05.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10052462 2024.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10052461 2024.05.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10052460 2024.05.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10052459 2024.05.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10052458 2024.05.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10052457 2024.05.04 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 10052456 2024.05.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10052455 2024.05.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10052454 2024.05.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 10052453 2024.05.04 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10052452 2024.05.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10052451 2024.05.04 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10052450 2024.05.04 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10052449 2024.05.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10052448 2024.05.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10052447 2024.05.04 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10052446 2024.05.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10052445 2024.05.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10052444 2024.05.04 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10052443 2024.05.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10052442 2024.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10052441 2024.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10052440 2024.05.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10052439 2024.05.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10052438 2024.05.04 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10049920 2024.05.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10049919 2024.05.04 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10049918 2024.05.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10049917 2024.05.04 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10049916 2024.05.04 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10049915 2024.05.04 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10049936 2024.05.04 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 10049935 2024.05.04 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10049934 2024.05.04 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10049933 2024.05.04 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10049932 2024.05.04 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10049931 2024.05.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10049930 2024.05.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10049929 2024.05.04 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10049928 2024.05.04 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10049927 2024.05.04 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10049926 2024.05.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10049925 2024.05.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10049924 2024.05.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10049923 2024.05.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10049922 2024.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10049921 2024.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10043246 2024.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10043245 2024.05.03 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10043244 2024.05.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10043243 2024.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10043242 2024.05.03 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10043241 2024.05.03 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10043240 2024.05.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10043239 2024.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10043238 2024.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10043237 2024.05.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10043236 2024.05.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10043235 2024.05.03 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10043234 2024.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10043233 2024.05.03 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10028843 2024.05.02
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 10028842 2024.05.02
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 10028841 2024.05.02
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10027908 2024.05.02
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10027907 2024.05.02
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10027909 2024.05.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10025551 2024.05.02
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10025549 2024.05.02
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10025548 2024.05.02
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10025550 2024.05.02
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10025567 2024.05.02
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10025562 2024.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10025565 2024.05.02
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10025563 2024.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10025564 2024.05.02
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10025555 2024.05.02
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10025554 2024.05.02
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10025560 2024.05.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10025566 2024.05.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10025559 2024.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10025558 2024.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10025557 2024.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10025561 2024.05.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 10025552 2024.05.02
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10025553 2024.05.02
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10025556 2024.05.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10016294 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10015580 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10015579 2024.05.01 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10015578 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10015577 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10015576 2024.05.01 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10015575 2024.05.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10015574 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10015573 2024.05.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10015572 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10015571 2024.05.01 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10015570 2024.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10015569 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10015568 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10015567 2024.05.01 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10015566 2024.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10015565 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10015564 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10015563 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10014848 2024.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10014847 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10014846 2024.05.01 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10014845 2024.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10014844 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10014843 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10014842 2024.05.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10014841 2024.05.01 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10014840 2024.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 94 10014839 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10014838 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10014837 2024.05.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10014836 2024.05.01 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10014835 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10014834 2024.05.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10014833 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10014832 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10013785 2024.05.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10013786 2024.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10013784 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10013783 2024.05.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 10013780 2024.05.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10013782 2024.05.01 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10013781 2024.05.01 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10013778 2024.05.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10013779 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10013777 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10013776 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10013775 2024.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10013773 2024.05.01 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10013774 2024.05.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10013772 2024.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10013771 2024.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10013770 2024.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 10013769 2024.05.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 10013768 2024.05.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10013767 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10013766 2024.05.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10013765 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10013764 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10013763 2024.05.01 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10013762 2024.05.01 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10013761 2024.05.01 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10013760 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10013759 2024.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10013758 2024.05.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10013756 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10013757 2024.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10013755 2024.05.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 9998237 2024.04.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9998238 2024.04.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9998236 2024.04.29 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9998235 2024.04.29 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9998234 2024.04.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9998233 2024.04.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9998232 2024.04.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9998231 2024.04.29 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9998230 2024.04.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9998229 2024.04.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9998228 2024.04.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9998227 2024.04.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9998226 2024.04.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9998225 2024.04.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9998224 2024.04.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9998223 2024.04.29 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9993994 2024.04.28 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9988716 2024.04.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9987703 2024.04.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9987702 2024.04.28
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9987704 2024.04.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9987701 2024.04.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9987700 2024.04.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9987699 2024.04.28
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 9987698 2024.04.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9986644 2024.04.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9986643 2024.04.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9986642 2024.04.28
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9986641 2024.04.28
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9986640 2024.04.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9986639 2024.04.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9986638 2024.04.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9986637 2024.04.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9986636 2024.04.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 9986635 2024.04.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9986634 2024.04.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9986633 2024.04.28
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9986632 2024.04.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9986176 2024.04.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9986175 2024.04.28
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9986174 2024.04.28
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9986173 2024.04.28
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9986172 2024.04.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9986171 2024.04.28
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9986170 2024.04.28
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9986169 2024.04.28
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9986168 2024.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9986167 2024.04.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9986166 2024.04.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9986165 2024.04.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9986164 2024.04.28
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9986163 2024.04.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 9986162 2024.04.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9986161 2024.04.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9986160 2024.04.28
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9985921 2024.04.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 9985920 2024.04.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9985919 2024.04.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9985918 2024.04.28
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1